2016-12-29T23:53:22+00:00 29. децембра 2016, 23:52|

Бојан Илић: Ефикасан рад Скупштине Пожаревца

Бојан Илић

Бојан Илић

На измаку смо још једне календарске године, када се сумирају постигнути резултати. О томе шта је обележило ову, 2016. годину, када је питању рад пожаревачког локалног парламента, разговарали смо са председником Бојаном Илићем, који је на ову фукцију постављен пре седам месеци.

На питање да ли је задовољан функционисањем и ефикасношћу Скупштине града, Илић одговара:

-Након спроведених локалних избора,у мају ове годинедошло је до конституисања новог сазива Скупштине града Пожаревца. Обезбеђена је скупштинска већина,а у клупама је достанових одборника.Упротеклих седам месеци одржано је шест седница Скупштине, које су, морам признати, биле врло динамичне.По питању функционисањапожаревачког локалног парламента сам задовољан,а слично је и када је реч о ефикасности саме Скупштине. Мислим да ће она бити још боља, имајући у виду да планирамо да скупштински материјал достављамо у електронском облику, што са једне стране представља модернизацију рада Скупштине града Пожаревца, а са друге ће стварати одређене уштеде. Такође, тиме ћемо убрзати и сам рад припреме седнице, као и рад на самом скупштинском заседању.

Каква је сарадња владајуће скупштинске већине са опозиционим парламентарним странкама, колико је опозиција била конструктивна у раду Скупштине током године?

-Слободно могу да кажем да је сарадња локане скупштинске већинеса опозицијом била јако коректна. Пред сваку седницу оранизовани су састанци са председницима одборничких група, на којима сам их, као председник Скупштине, информисао са дневним редом. Одборници су били активни како током расправа на заседању, тако итоком рада у скупштинским радним телима. Током претходног периода били смо врло ефикасни, а опозиција је, као и до сада била активна у подношењу амандмана. Напомињем да је један од таквих усвојенна последњој седници Скупштине града Пожаревца.

Каква је сарадња остварена између Скупштине града Пожаревца и Скупштине Градске општине Костолац?

-Остварили смо јако добру сарадњу са Градском општином Костолац. Познато је да је Скупштина града Пожаревца променила Статут, којим су предвиђене веће надлежности Градске општине Костолац, па самим тим и њихове Скупштине. Наиме, ГО је од скора, између осталогомогућено оснивање јавних предузећа и установа.

           Шта нам можете рећи о карактеристикама буџета за наредну годину, колико је заснован на реалним основама и које инвестиције представљају приоритет?

           -Буџет који смо усвојили је поприличчно реалан и заснива се на основама финансијске стабилности.Инвестиције су пре свега предвиђене након усвајања ребаланса 1, када се буде евидентирало колико је неутрошених средстава из 2016. године, која ће се улити у буџет за 2017, као и висина прихода од рудне ренте. Након тога ће битисагледани инвестициони пројекти, важни за Град Пожаревац, које ће градоначелник, заједно са Градским већем презентовати у будућем периоду. Тренутно, у усвојеномбуџету, не могу да кажем да нема инвестиција, али ће свакако њихов број бити већинакон усвајања ребаланса 1, који ће се на дневном реду Скупштине града Пожаревца наћи крајем јануара или почетком фебруара 2017. године.

           Колика су средства, буџетом предвиђена за функционисање ГО Костолац у наредној години?

-Тренутно, средства која су предвиђена за функционисање ГО Костолац износе око 140 милиона динара, више него свих ранијих година. Напомињем да ово није крајња цифра,сигурно ће током године доћи до увећања ових средстава.

Ове године доста је уложено у развој сеоских месних заједница (асфалтирање путева, изградња канализационе мреже, топлификација…). Шта се у тој области предвиђа у наредној години?

           -С обзиром на то да се ранијих година мало улагало у развој инфраструктуре у граду и сеоским срединама, ове године локална самоуправа је била врло активна. Извршење је око 70 посто задатих циљева. Сваком селује обезбеђенобарем асфалтирање једне улице, радило се и на ширењу канализационих мрежа, кишне и фекалне канализације,  топлификације…Овим темпом наставићемо и током наредне, 2017. године.

У циљу смањења стопе незапослености, на простору Града Пожаревца, локални парламент усвојиоје Локални акциони план запошљавања. Шта је истим предвиђено и колико средстава Град планира да издвоји у ове сврхе?

-У оквиру Локалног акционог плана запошљавања, током наредне године организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављањајавне инфраструктуре и унапређења заштите животне средине. Ту јеи програм стручне праксе,у који се могу укључити сва незапослена лица, без обзира на године старости, као и програм стицања практичних знања за неквалификована лица. Субвенције за самозапошљавање односно за оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, одобравају се у виду субвенције у једнократном износу од 180.000 динара по кориснику. У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом, субвенција се одобрава у једнократном износу од 220.000 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге или слично. Када је у питању  самозапошљавање вишкова запослених, субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000 динара по кориснику. Истакао бих још и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, која се може доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже запошљивих и то млади до 30 година или старији од 50 година.

Како оцењујете рад јавних предузећа и установа, да ли су постојали одређени проблеми у њиховом функционисању и уколико јесу, шта је у наредном периоду потребно урадити, како би били отклоњени, а грађани задовољни?

-Рад јавних предузећа бих оценио позитивно. Прво бих нагласио да је ове године по сили закона,дошло до престанка рада Јавног предузећа „Радио Пожаревац“ и Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“, чије је гашење такође било законски обавезујуће од стране Републике. Када је у питању рад осталих градских јавних предузећа, истакао бих да је ове године ЈП „Топлификација“,ширила топлификациону мрежу, у дужини од неких 40 километара, што је можда и највећа инвестиција од како постоји ово јавно предузеће. У наредном периоду надам се да ће се решити проблемса водоснабдевањем Града Пожаревца. На последњој седници Скупштине изабран је нови в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Игор Веселиновић, због чега изражавам наду да ће водоснабдевање уПожаревцу напокон бити стабилно.

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Пожаревца“ званично је од 1. децембра престало са радом. На који начин је решен статус запослених и у чијој надлежности ће бити досадашњи послови овог Јавног предузећа?

-Све запослене из ЈП „Дирекција за изградњу“ преузела је Градска управа Града Пожаревца, а све надлежности овог јавног предузећа ће у будућем периоду, такођебити у надлежности Градске управе.

М. П.