Header

POŽAREVAC: POTPISAN UGOVOR O REALIZACIJI PROJEKTA “PODRŠKA INTEGRACIJI IZBEGLIH LICA I POBOLjŠANjE USLOVA ŽIVOTA INTERNO RASELjENIH LICA U SRBIJI“

STANOVI ZA IZBEGLICKE PORODICE

U svecanim salonima gradskog zdanja u Požarevcu, proteklog cetvrtka, potpisan je ugovor o realizaciji Projekta “Podrška integraciji izbeglih lica i poboljšanje uslova života interno raseljenih lica u Srbiji“. Ugovor su potpisali Rasim Ljajic, ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije, Vladimir Cucic, komesar Republickog komesarijata za izbeglice, Miodrag Milosavljevic, gradonacelnik grada Požarevca i Miroslav Stojimirovic, direktor požarevackog Centra za socijalni rad.

Požarevac je 22. lokalna samouprava u Srbiji u kojoj se realizuje ovakav projekat, a koji se odnosi na pomoc izbeglicama, interno raseljenim licima i socijalno ugroženim porodicama.Ovim ugovorom predvidena je izgradnja zgrade za smeštaj 20 izbeglickih porodica u Požarevcu.

-Do sada smo u okviru ovog projekta izgradili 404 stambene jedinice u kojima je smešteno 1029 ljudi, pre svega izbeglica, interno raseljenih lica, ali i socijalno ugroženih porodica, kao i porodica sa invaliditetom, samohranih roditelja i drugih ugroženih društvenih grupa. Uprkos teškoj ekonomskoj krizi, zahvaljujuci Komesarijatu za izbeglice, ali i Nacionalnom investicionom planu, izdvojena su znacajna sredstva (oko 51 milion dinara) za realizaciju ovog projekta. Ocekujemo da ce ceo projekat biti realizovan do kraja iduce godine, kako bi vec u narednih mesec-dva mogli poceti sa izgradnjom ovog stambenog objekta, kapaciteta 1000 metara kvadratnih, ili tacnije, 20 stambenih jedinica, istakao je Rasim Ljajic, ministar rada i socijalne politike.

Interno raseljena lica spadaju u kategoriju lica posebno pogodenih krizom. Po recima ministra, nadležni ce i ubuduce voditi brigu o njima i insistirati na dva ravnopravna stuba u strategiji za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica.

-Insistiracemo na njihovom povratku, svuda gde je to moguce i vršiti pritisak u medunarodnim forumima, kako bismo omogucili bezbedan povratak u Hrvatsku, povratak njihove imovine, kao i svih drugih prava... Ovo je jedan dobar primer saradnje sa lokalnim organima vlasti, u konkretnom slucaju sa požarevackim gradom, gde smo uvek nailazili, ne samo na razumevanje, vec i spremnost da se realizuju projekti u oblasti socijalne zaštite, rekao je Ljajic.

Prema recima Vladimira Cucica, Komesarijat za izbeglice, protekle godine imao je zadatak da zbrine hiljadu porodica, što je ogromna brojka, ako se ima u vidu da je za 17 godina obezbedeno oko 2 800 porodica.

-Prošle godine zbrinuli smo 359 porodica. Ove godine cilj nam je daleko veci, a to je da u trecini Srbije rešimo stambene potrebe, dakle, da u 50 opština u Srbiji rešimo problem izbeglica. Imajuci u vidu napore koje cela Vlada Republike Srbije cini, mislim da smo svakog dana sve bliži cilju, rekao je Cucic.

Veliki broj izbeglica i interno raseljenih lica je problem koji se tice citave Republike Srbije. Grad Požarevac sacinio je akcioni plan rešavanja izbeglickih problema, a aneks ovog plana bio je pred odbornicima na poslednjoj sednici Skupštine grada.

Miodrag Milosavljevic, gradonacelnik Požarevca, istice da se implementira akcioni plan za izgradnju 20 stanova, 20 stambenih jedinica, na lucickom putu.

-Danas smo potpisali ugovor, a ono što sledi je javna nabavka. Nadam se da ce se polovinom ove godine krenuti sa izgradnjom, dok se završetak može ocekivati krajem sledece godine. Po završetku radova bice formirana posebna komisija koju ce sacinjavati predstavnici Ministarstva, Komesarijata i grada Požarevca. Oni ce odluciti o tome koja lica mogu dobiti stan, naglasio je Milosavljevic.

Stanovnici “Karton naselja“, mogli bi uskoro dobiti krov nad glavom u Mesnoj zajednici “Sopot”. Naime, radi se o 20 montažnih stanova za izbegla i interno raseljena lica. Gradonacelnik je takode napomenuo da se, radi zbrinjavanja 20 ugroženih porodica, vrši i kupovina seoskih domacinstava, tako da grad Požarevac ima u planu da zbrine ukupno 60 izbeglih i interno raseljenih lica. Porodice koje su zapocele izgradnju svojih stambenih kuca, ili vec imaju obezbeden smeštaj, za njihovu rekonstrukciju ili sanaciju dobice gradevinski materijal.

Inace, projekat “Podrška integraciji izbeglih lica i poboljšanje uslova života interno raseljenih lica u Srbiji“ odobren je preko Nacionalnog investicionog plana, realizuje se preko Ministarstva rada i socijalne politike, a aplicirao ga je Komesarijat za izbeglice.

-Grad Požarevac ima strateški dokument, strategiju razvoja socijalne zaštite, kao i Lokalni akcioni plan za izbegla i interno raseljena lica za period 2009-2012. godina. U prošloj godini je Komesarijat za izbeglice, u saradnji sa UNHCR-om raspodelio oko 46 miliona dinara gradovima i opštinama koji su u svojim lokalnim akcionim planovima imali predvidene aktivnosti za izbeglice i interno raseljena lica, otkup seoskih domacinstava, kao i gradevinski materijal. Ukazala se potreba za tim, realizovana su sva tri cilja iz lokalnog akcionog plana, uradili smo aneks tog Lokalnog akcionog plana,

kako bismo bili u mogucnosti da koristimo i ovu vrstu sredstava. Nadam se da ce, osim stambenog zbrinjavanja, u nekom pogledu doci i do ekonomskog osnaživanja ove populacije stanovništva, rekla je izmedu ostalog Vukica Vasic, zamenica gradonacelnika, koja je najavila da nakon uradenog projekta, sledi raspisivanje tendera za najpovoljnijeg izvodaca radova.

M. P.

SPORAZUM O IZGRADNJI REGIONALNE DEPONIJE U BRANICEVSKOM OKRUGU

JAPANSKA ASOCIJACIJA VOLjNA DA DONIRA

- Najnovijim dogovorom, za lokaciju regionalne deponije odreden Rašanac, naselje u petrovackoj opštini

Deponovanje smeca je vec duži niz godina zajednicki problem opština Branicevskog okruga koje su, u nameri da reše to pitanje, rado podržavale i pozdravljale razne inicijative, bilo da su one dolazile iz najbližeg okruženja, bilo sa strane. Prošlonedeljne aktivnosti na tom planu, cini se, najdalje su odmakle. Posle sastanka predstavnika opština Branicevskog okruga u Petrovcu, na kome je postignut dogovor da se gradi regionalna deponija u Rašancu, došlo je i do potpisivanja sporazuma koji prethodi ugovoru sa japanskom asocijacijom DJAIKA, a upravo se odnosi na izgradnju deponije u Branicevskom okrugu. Sporazum je potpisao Radiša Dragojevic, predsednik opštine Petrovac na cijoj ce se teritoriji deponija graditi. Treci potpisnik ovog sporazuma bice Ministarstvo životne sredine Vlade Srbije.

O dosadašnjim aktivnostima, poslovima koji predstoje, kao i dalekosežnosti znacaja da sporazumu pristupe sve opštine Okruga, Radiša Dragojevic kaže:

- Verujemo da ce Golubac i Veliko Gradište takode podržati ovaj sporazum, a nadam se da ce i Žabari prihvatiti ucešce. Mi, na taj nacin, izgradnjom regionalne deponije na našem podrucju, rešavamo problem upravljanja otpadom. Postoji i interesovanje opštine Svilajnac da nam se pridruži, odnosno da pristupi potpisivanju sporazuma. Za nas je vrlo znacajno da ce japanska asocijacija biti donator ovog projekta, odnosno da ce ucestvovati u njegovoj izradi. Strucni tim sa saradnicima iz našeg Okruga, odnosno iz opština koje se budu pridružile, verujem da ce biti pretpostavka da asocijacija iz Japana i japanska Vlada koja je i ranije donirala našu opštinu, opredeli izvesna finansijska sredstva za deponiju, cija je lokacija predvidena u naselju Rašanac.

S.E.

CRVENI KRST POŽAREVCA U REALIZACIJI PROJEKTA ZA MLADE

“IZABERI ZDRAVLJE”

Pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, u devet opština i gradova Srbije u toku je realizacija projekta pod nazivom “Izaberi zdravlje”. Rec je o projektu cija su ciljna grupa ucenici osmih razreda i mladi od 15 do 25 godina starosti. Jedna od devet lokalnih sredina obuhvacenih ovim projektom je i Požarevac u kojoj je realizator Crveni krst. U Domu ove humanitarne organizacije, u skladu sa programom pomenutog projekta, prošle srede održan je Okrugli sto. Ucestvovali su Milorad Jovanovic, pomocnik gradonacelnika, Branko Obradovic, direktor Medicinske škole, Miroslav Stojimirovic, direktir Centra za socijalni rad, clanovi Upravnog odbora CK, predstavnici Kancelarije za mlade, Zdravstvenog centra, nastavnici i ucenici osnovnih škola “Dositej Obradovic” i “Vuk Karadžic”.

Sve prisutne, pozdravio je Milutin Avramovic, predsednik CK Požarevca, napomenuvši da je rec o projektu ciji je osnovni cilj-promocija bezbednog i zdravog života mladih, kroz njihovo ucešce u akcijama protiv rizicnog i nezdravog života.

Nevenka Bogdanovic, sekretar CK Kragujevca govorila je o iskustvima drugih partnerskih organizacija u sprovodenju projekta, dok je Branislav Živulovic, sekretar CK Požarevca skrenuo pažnju ucesnicima Okruglog stola na rezultate kojima raspolaže ova humanitarna organizacija.

Projekat, koga pored Crvenog krsta Požarevca, sprovode još i u opštinama Knic, Topola, Smederevska Palanka, Kragujevac, Raca, Rekovac, Svilajnac i Velika Plana, omogucice da socijalne sredine vremenom postanu sigurna okruženja za rešavanje zdravstvenih i savetodavnih potreba i problema što veceg broja mladih.

S.E.

OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA

JAVNA PREDUZECA POD LUPOM

Osamnaesta sednica Skupštine grada Požarevca održana je u petak, 23. aprila, i ostace upamcena kao najduža do sada - petnaestocasovna.

Na dnevnom redu bilo je 25 tacaka. Najveci deo sednice posvecen je razmatranju izveštaja o poslovanju, sa finansijskim pokazateljima za 2009. godinu, ukupno 27 javnih preduzeca, ustanova, fondova i fondacija, ciji je osnivac grad Požarevac. Vladajuca koalicija je iskazala podršku podnetim izveštajima, opozicija je kritikovala... Sa najviše pažnje i vremena razmatrani su izveštaji upravo javnih preduzeca, koja su se tako našla pod „lupom“.

Na pocetku sednice potvrdeni su mandati dvojici odbornika, Petru Miladinovicu iz Kostolca (G 17 plus) i Zlatku Ðordevicu iz Klenovnika (DS).

Isticemo usvajanje Plana detaljne regulacije lokalnog puta Požarevac - Kostolac, povodom koje je održana i kraca prezentacija. Predsednik Skupštine, Miomir Ilic, ukazao je na veliki znacaj pomenutog Plana, koji ce doprineti kvalitetnijoj cirkulaciji saobracaja, skratiti putni pravac, omoguciti „izmeštanje“ teretnog saobracaja iz naselja Klenovnik i Cirikovac i osigurati bržu putnu vezu iz Kostolca ka Beogradu.

Novo rešenje za komunalni otpad

Skupština grada Požarevca stavila je van snage Rešenje o davanju saglasnosti o izgradnji, korišcenju i upravljanju regionalnom sanitarnom deponijom cvrstog komunalnog otpada za opštine Požarevac, Smederevo i Kovin, na lokaciji Segda - Jelendo u Smederevu, doneto decembra 2006. godine. Potom je odluceno o formiranom regionu za upravljanje cvrstim komunalnim otpadom, cije su clanice lokalne samouprave u okruženju, a to su opština Petrovac na Mlavi, opštine Malo Crnice, opština Žagubica i opština Kucevo.

Razlog za takvu odluku je to što od zakljucenja sporazuma nije izvršena izgradnja Regionalne sanitarne deponije na lokaciji u Smederevu, a po Zakonu o upravljanju otpadom iz 2009. godine utvrduje se da je jedinica lokalne samouprave dužna da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu pomenutog zakona, u sporazumu sa jednom, ili više jedinica lokalne samouprave, odredi lokaciju za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada na svojoj teritoriji. Sporazum nije realizovan, a na osnovu izvršenih analiza koje se odnose na lokaciju regionalne deponije sa stanovišta ekonomicnosti, odluceno je da grad Požarevac pristupi formiranom regionu za upravljanje cvrstim komunalnim otpadom zakljucenjem sporazuma sa drugim lokalnim samoupravama u okruženju: Petrovac na Mlavi, Malo Crnice, Kucevo, Žagubica, s tim što ce grad Požarevac predložiti da tom regionu pristupe i opštine Žabari, Veliko Gradište i Golubac.

Stanovi za izbegle i raseljene

Usvojen je Aneks lokalnog akcionog plana za unapredenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica za period 2009. do 2012. godine

Iz pomenutog izdvajamo opšti cilj Akcionog plana koji se sastoji u poboljšanju egzistencijalnih i socijalno - materijalnih uslova za integraciju izbeglih lica i interno raseljenih lica i trajno rešavanje stambenog pitanja najugroženijih porodica.

Specificni ciljevi podrazumevaju da se do kraja 2011. godine izgradi 20 stanova za izbegla i interno raseljena lica, da se do 2012. godine unaprede uslovi stanovanja, obezbedivanjem najmanje po 6 paketa gradevinskog materijala godišnje za završetak objekata za najmanje 18 porodica, koje imaju zapocete porodicne stambene objekte u sopstvenom vlasništvu, potom, da se do 2012. godine trajno reši stambeno pitanje za najmanje 10 porodica izbeglih i interno raseljenih lica, otkupom najmanje 10 odgovarajucih seoskih domacinstava, kao i da se do kraja 2010. godine izvrši prekvalifikacija, dokvalifikacija i pruži pomoc u zapošljavanju ili samozapošljavanju 20 izbeglih i interno raseljenih lica.

Procenjeno je da ce za realizaciju Aneksa LAP 2009- 2012. godine ukupno biti potrebno oko 693.228 evra. Iz budžeta lokalne samouprave planira se uzdvajanje 51.245 evra, za ceo period realizacije Aneksa. U tekucoj godini ce poceti intenzivna priprema Aneksa LAP, tako da su potrebna sredstva iz budžeta u iznosu od 47.745 evra, a iz NIP- a obezbedeno 513.983 evra za izgradnju zgrade. Sredstva za realizaciju Aneksa LAP obezbedivace se iz razlicitih izvora, delom iz budžeta lokalne samouprave, delom iz donatorskih sredstava.

Subvencije poljoprivrednicima

Usvojene su izmene i dopune Statuta Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede grada Požarevca, koje pružaju vece mogucnosti poljoprivrednicima.

Poznato je da Agrarni fond ostvarene prihode dodeljuje poljoprivrednim proizvodacima za namene utvrdene Aktom o osnivanju i Statutom. Izmenama i dopunama koje su usvojene na 18. sednici Skupštine grada Požarevca utvrdeno je da se od ostvarenih prihoda poveca iznos sredstava koji bi se dodeljivao poljoprivrednim proizvodacima kao subvencija.

Konkretno, do 50 posto ostvarenih prihoda bice opredeljeno za subvencije poljoprivrednim proizvodacima, koji su ostvarili pozitivne rezultate u poljoprivrednoj proizvodnji i koji su zapoceli realizaciju svog biznis plana.

Kako je obrazloženo, kroz dosadašnje sprovedene javne konkurse za dodelu sredstava, uocena je zainteresovanost poljoprivrednih proizvodaca da dodeljena im sredstva iskoriste za adaptaciju, dogradnju ili izgradnju poljoprivrednih objekata. Takode je utvrdeno da Upravni odbor Fonda utvrduje uslove i kriterijume za dodelu kredita i bespovratnih sredstava, kao subvenciju, uz prethodnu saglasnost Gradskog veca grada Požarevca.

O upisu srednjoškolaca

Sedam srednjih škola na teritoriji grada Požarevca dostavilo je Ministarstvu prosvete svoje predloge planiranih obrazovnih profila i broja ucenika za upis u prvi razred školske 2010/ 2011. godine.

Planiran je upis 1.230 redovnih ucenika, od kojih 360 za trogodišnje obrazovne profile i 870 za cetvorogodišnje. Isticemo da je u odnosu na školsu 2009/2010. godinu veci broj odeljenja predložila Medicinska škola, a u pitanju je jedno odeljenje za ženske frizere.

Taj predlog plana nije konacan, a poslednja je rec Ministarstva. Lokalna samouprava nema veliki uticaj na pomenuti plan, ali shodno znacaju struktire kadrova koji se školuju na teritoriji grada Požarevca, sa aspekta potreba privrede, mogucnosti zapošljavanja i slicno, ali i s obzirom na to da se u budžetu grada Požarevca obezbeduju sredstva za finansiranje materijalnih troškova i investiciono ulaganje u zgrade, objekte i opremu u oblasti srednjeg obrazovanja, neophodno je Plan upisa izneti pred Vece i Skupštinu grada Požarevca.

Saradnja sa susedima

Jedna od tacaka dnevnog reda bio je i izveštaj gradonacelnika Požarevca, Miodraga Milosavljevica, o studijskoj poseti Sloveniji. Ovom je prilikom isticemo jer je to znacajan pokazatelj tendencije za kvalitetnim odnosima sa susedima.

Glavni cilj posete bilo je upoznati se sa projektima koji su realizovani, ili se trenutno implementiraju u slovenackim opštinama, a finansirani su sredstvima iz evropskih fondova. Ucesnici su imali priliku da posete lokalne samouprave, a izmedu ostalog predstavljeni su i primeri dobre prakse, kada su u pitanju javne i privatne inicijative iz oblasti turizma, poljoprivrede u ruralnog razvoja, podrške razvoju preduzetništva, obrazovanja i kulture.

Gradonacelnik Milosavljevic je ukazao na to da ce saznanja i iskustva stecena prilikom posete Sloveniji biti od velike koristi u daljem radu na realizaciji lokalnih i regionalnih projekata, koji su vec sadržani u strateškim razvojnim dokumentima.

U tom kontekstu, isticemo i donošenje Odluke o uspostavljanu bratskih odnosa i saradnje izmedu grada Požarevca i opštine Rešica u Rumuniji.

Ostale odluke

Osim pomenutih odluka, Skupština grada Požarevca se na 18. zasedanju bavila i nizom drugih tema.

Usvojen je program rada Fondacije „Požarevacki mir 1718“ grada Požarevca za 2010. godinu, kao i izveštaji o radu Gradske uprave za 2009. godinu i Gradskog javnog pravobranilaštva za 2009. godinu.

Odluceno je o odredivanju 27 maticnih podrucja za vodenje maticnih knjiga na teritoriji grada Požarevca.

Doneta je odluka o podnošenju predloga za utvrdivanje javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta za proširenje groblja u Kostolcu, sa obrazloženjem o urgentnosti ove mere.

Odluceno je da se uvede samodoprinos u Dubravici.

U nizu odluka isticemo neprihvatanje izmena i dopuna odluke o utvdivanju naknade za uredivanje gradevinskog zemljišta na teritoriji grada Požarevca, predlagaca Demokratske stranke Srbije. Konkretno, predložene su niže cene u postupku legalizacije za porodicne stambene objekte za Požarevac i Kostolac. Obrazloženje Gradskog veca grada Požarevca za neprihvatanje je da je utvrdena naknada troškova u postupku legalizacije vec znatno niža i povoljnija u odnosu na troškove redovnog postupka izdavanja gradevinskih dozvola.

A. M.

USLUGE JAVNIH PREDUZECA

SKUPLJE ZA 6 POSTO

Usluge javnih preduzeca „Toplifikacija“, „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“ i „Radio Požarevac“ bice skuplje za 6 procenata, usaglašeno je na 18. zasedanju Skupština grada Požarevca.

Novi cenovnik javnih usluga primenjivace se od 1. Maja.

RAZREŠENJA I IMENOVANJA

Na 18. sednici Skupštine grada Požarevca bilo je jedno razrešenje i niz imenovanja, od kojih se tri odnose na rukovodece pozicije.

Razrešen je direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, Aleksandar Ilic, koji je dao ostavku, i za novog direktora imenovan Nenad Ratic iz Požarevca.

Isticemo imenovanje direktora Narodnog muzeja Požarevac, Milorada Ðordevica, direktora Gradskog ženskog hora „Barili“, Katalin Tasic, i imenovanje upravnika Fondacije Milenin dom - Galerija Milena P. Barili, Radoslava Stanojevica, inace, u pitanju su dosadašnji direktori kojima se ovim produžuje mandat.

AKCIJA „OTVORENI DAN“ U KASARNI „GENERAL PAVLE JURIŠIC ŠTURM“

AFIRMACIJA I PROMOCIJA VOJSKE SRBIJE

Centar za obuku kopnene vojske i Garnizon Požarevac peti put zaredom organizovali su protekle srede akciju „Otvoreni dan“, tokom koje je kasarna „General Pavle Jurišic Šturm“ otvorila svoje kapije gradanstvu. Izložbu naoružanja i opreme obišli su, u pratnji komandanta Garnizona Požarevac pukovnika Vinka Markovskog, gradonacelnik Požarevca Miodrag Milosavljevic, predsednik Gradske skupštine Miomir Ilic, zamenik predsednika Gradske skupštine Milic Jovanovic i direktori javnih preduzeca i ustanova.

Ovom prilikom gradonacelnik Milosavljevic urucio je pukovniku Vinku Markovskom donaciju grada u vrednosti od milion dinara i istakao da se dobra saradnja Vojske i lokalne samouprave nastavlja, kako u redovnim, svakodnevnim situacijama, tako i u vanrednim stanjima. „Znamo da Vojska napreduje, ali i da se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji, i da bi njeni pripadnici bili što sposobniji i obuceniji za svoje zadatke, a Garnizon lepši, mi smo se dogovorili da joj dodelimo jednu donaciju. Želimo da ovaj kontakt, koji postoji izmedu gradanstva i Vojske, održavamo i da budemo što jaci i bliži jedni drugima, jer samo tako možemo da prevazidemo probleme koji nas u buducnosti ocekuju i sve izazove koji stoje ispred nas“, rekao je Milosavljevic.

Pozivu za posetu Garnizonu prošle srede odazvao se veliki broj gradana, ucenika osnovnih i srednjih škola, a svi posetioci su imali priliku da se upoznaju sa pešadijskim naoružanjem, protivoklopnim sredstvima, artiljerijskim naoružanjem, naoružanjem oklopnih jedinica, inženjerskim sredstvima, sredstvima koja koriste pripadnici garde Vojske Srbije, starim i trofejnim naoružanjem. Strucna lica upoznala su prisutne sa takticko – tehnickim osobinama naoružanja i svih izloženih sredstava, a oni koji su poželeli mogli su da drže oružje, da udu u tenk i borbena vozila. Pored svake radne tacke nalazili su se oficiri koji su odgovarali na sva pitanja i starali su se o sprovodenju svih mera bezbednosti. U kulturno – umetnickom programu nastupio je KUD „Kostolac“, a na prodajnom štandu magazina „Odbrana“ organizovana je prodaja suvenira sa oznakama Vojske Srbije.

D.Dinic

U JP „LJUBICEVO“

KRŠTENJE ŽDREBADI 30. APRILA

Javno preduzece „Ljubicevo“ je u 2009.godini poslovalo na osnovu programa koji je utvrden za tu godinu i ono je po svom karakteru prevashodno poljoprivredno preduzece, te kao takvo svoju delatnost zasniva na proizvodnji poljoprivrednih kultura koje se koriste za ishranu i uzgoj konja. S bzirom na to da je preduzece vec duži niz godina u blokadi, zbog obaveza nasledenih iz ranijeg perioda, najvecu prepreku u normalnom poslovanju preduzeca predstavlja preneti dug. U tom smislu, aktivnosti preduzeca bile su usmerene na smanjenje duga prema poveriocima, koji su svoja potraživanja namirivali preko izvršnih sudskih rešenja.

„Radimo u veoma teškim uslovima, jer zbog blokade racuna ne možemo da koristimo mnoge subvencije i donacije koje daje Republika za obradivo zemljište, naftu, seme. Javno preduzece „Ljubicevo“ je iskoristilo mogucnost da umanji obaveze po osnovu zaostalih poreza i doprinosa prema Upravi javnih prihoda, otpisom kamate od 100 odsto, pod uslovom da se uplati osnovni dug. Po tom osnovu, tokom 2009.godine izvršene su dve uplate u ukupnom iznosu od 722.306 dinara, pri cemu otpisana kamata iznosi 986.558 dinara. Krajem 2009.godine isplacene su obaveze prema sadašnjim radnicima, kao i radnicima koji su ranije radili u ovom preduzecu, a prema sudskim rešenjima u ukupnom iznosu od 2.665.035 dinara. Takode, iskorišcena je mogucnost stavljanja u mirovanje duga po osnovu neplacenog zdravstvenog osiguranja, pod uslovom da se do kraja 2011.godine vrši redovna uplata istog. Iznos glavnog duga, sa kamatom na dan 31.12.2008.godine bio je 5.111.179 dinara. Isto tako zapoceo je proces povezivanja radnog staža, koji nije uplacen radnicima za period od 1.1.2004. do 31.12.2005.godine. U tom smislu, predati su svi obracuni poreza i doprinosa za navedene periode Upravi prihoda koja preuzima dalju nadležnost po pitanju sprovodenja Zakljucka Vlade Republike Srbije.

To su neke stvari gde smo se bavili samim radnicima koji rade u Ljubicevu i gde smo uspeli da im se makar delimicno odužimo za sav trud i energiju koju su uložili u ovo javno preduzece. Pored toga Ljubicevo je prošle godine bilo jedno veliko gradilište. U renoviranje Upravne zgrade uloženo je oko 4,5 miliona dinara iz Fonda za razvoj, kao i sredstva koje je dala Mesna zajednica „Ljubicevo“ i ja se ovom prilikom zahvaljujem njenom predsedniku Vladi Radosavljevicu. Takode, iz sopstvenih sredstava preduzece je uvelo parno grejanje. U celom kompleksu uradili smo hidrantsku mrežu, gromobransku mrežu i obnovljena je elektroinstalacija u štalama. Sveukupno, prošle godine u “Ljubicevo” je uloženo oko 8,6 miliona dinara.

Što se tice poljoprivredne proizvodnje, prošla godina je bila teška zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ali smo, ipak sve poslove uradili i proizvode plasirali na tržište. Jesenas smo posejali na oko 80 hektara pšenicu, a ovih dana nam je u planu da na 81 hektar posejemo suncokret, na 44 hektara kukuruz i na 20 hektara ovas. Imamo velikih problema sa poveriocima i nekim sudskim procesima iz 2004. i 2005. godine. Sudski popisivaci su dolazili i popisali nam traktore i kombajne i videcemo kako ce se situacija dalje odvijati. Ovih dana podnecemo zahtev gradonacelniku i Gradskom vecu za formiranje komisije u kojoj ce biti strucnjaci gradevinske struke, kako bi se odredila prava vrednost ulaganja u kafanu „Ljubicin konak“ od strane Dragoslava Jevremovica i da se u dogovoru sa njim namirimo vansudskim poravnanjem“, istice Vladan Jankovic, direktor JP „Ljubicevo“.

Inace, trenutno se sreduje park kneginje Ljubice, sprovodi se sistem za podzemno zalivanje i za dvadesetak dana radovi ce u potpunosti biti završeni. Gradevinski radovi na suvenirnici su okoncani i u toku su pregovori sa nekim kompanijama koje treba da obezbede rashladne vitrine, suncobrane i garniture za sedenje. Na Ergeli 30.aprila održace se ceremonija svecanog krštenja šest ždrebadi. Prema tradiciji prilikom krštenja kumovi ce odsecati jedan deo grive ždrebeta i upisati ime konja u poreklopisnu knjigu najstarije i jedne od najtrofejnijih srpskih ergela.

D.Dinic

SREÐIVANJE PARKA KNEGINJE LJUBICE

Javno preduzece „Ljubicevo“ cestita svim gradanima Požarevca i Branicevskog okruga prvomajske praznike i poziva ih da prisustvuju jedinstvenoj manifestaciji krštenja ždrebadi, koja ce se održati 30.aprila sa pocetkom u 14 casova.

„UNION MZ“ D.O.O

OTVORENA „KUCA MESA“ U KRAGUJEVCU

U kragujevackom naselju Erdoglija prošle nedelje požarevacko preduzece „UNION MZ“ otvorilo je savremeni maloprodajni objekat specijalizovan za prodaju mesa i proizvoda od mesa. Simbolicnim presecanjem vrpce, drugu po redu „Kucu mesa MZ“ otvorio je Miloš, najmladi clan porodice Milenkovic.

Investicije vredne 150 miliona

Prisutnima je dobrodošlicu poželeo direktor Zvonko Milenkovic i naglasio da UNION MZ konstantno ulaže u nove investicije, što se pokazalo opravdanim. „Dok drugi zatvaraju firme, mi širimo prodajnu mrežu, otvaramo nove prodavnice i samo u prošloj godini investirali smo 150 miliona dinara iz sopstvenih sredstava bez ikakve podrške i pomoci. Za ovo su zaslužni svi radnici našeg preduzeca i to je razlog što danas možemo da proslavimo otvaranje najlepše prodavnice u UNION MZ-u. Naš koncept je bio otvaranje marketa, medutim s obzirom na to da smo imali veliku proizvodnju koja je prerasla potrebe naših maloprodajnih objekata, a da bi izbegli ucenjivanje velikih lanaca mi smo zapoceli otvaranje specijalizovanih prodavnica, kao što je ova kuca mesa u Kragujevcu. Naša kuca mesa u Požarevcu izvanredno radi i to nam je dalo snagu da ubuduce idemo u pravcu otvaranja velikih marketa mesa i mesnih preradevina. Zahvaljujem se na svesrdnoj pomoci lokalnoj samoupravi grada Kragujevca koja nam je omogucila da bez ikakvih problema svu potrebnu dokumentaciju za otvaranje objekta dobijemo na samom gradilištu. Kupcima porucujem da ih necemo izneveriti, da na ovom mestu mogu da nadu robu koja je kvalitetna, jeftina, sigurna i obezbedicemo kontinuitet u snabdevanju“, rekao je Milenkovic.

Površina novootvorene prodavnice je 150 kvadrata i za pocetak kupce ce opsluživati 15 zaposlenih, a u zavisnosti od potreba, broj radnika ce se u narednom periodu povecavati. Radno vreme „Kuce mesa MZ“ je od 6.30 do 21.30 sati radnim danom i subotom, a nedeljom od 7 do 13 sati. Uslovi rada u novom objektu su izvanredni, omogucavaju brzu i kvalitetnu uslugu, a može se pazariti svinjsko, junece, jagnjece, pilece, curece meso, iznutrice, preradevine od mesa, mleko i proizvodi od mleka, zacini, supe, hleb, bezalkoholna pica i drugo.

Otvaranje maloprodajnih objekata – koncept razvoja UNION MZ -a

„Pouceni nekim iskustvom od prethodne kuce mesa koju smo krajem prošle godine otvorili u Požarevcu, rešili smo da sledeci koncept u razvoju UNION MZ –a bude otvaranje maloprodajnih objekata, jer je to jedini nacin da se dode do potrošaca direktno po pristupacnim cenama i da mi pratimo robu od sirovina sa farme preko naše proizvodnje i prerade do potrošaca. Naše iskustvo sa velikim sistemima je takvo, da je njihova uloga bila ucenjivacka prema nama proizvodacima i zastupanje naših proizvoda u njihovim rafovima je bilo jako skupo, a u najtežem položaju su bili kupci koji su sve te marže morali da placaju. Ovo je nacin da se dode do direktnog potrošaca sa najpovoljnijim cenama, a ono što mi praktikujemo su akcije sniženja cena u trenucima kada u toku godine imamo više mesa nego što se konzumira. Godišnje proizvodimo oko 55.000 tovljenika, a proizvodnja je biološki ciklus koji se ne može tempirati i podjednako se proizvodi tokom cele godine i onda u nekim špicevima kada je tržište zasiceno, prinudeni smo da spustimo cene i tako nademo plasman za svoje proizvode. Sigurno da ce koncept razvoja UNION MZ-a u narednom periodu biti forsiranje svojih maloprodajnih objekata i u njima cemo pretežno prodavati našu robu.

Inace, prodavnica u Kragujevcu je tipski uradena i sadrži deo za sveže meso, preradevine i vitrine za mlecne proizvode. U zadnjem delu nalazi se deo za prihvat, tri komore za sveže meso, preradevine i mleko i mlecne proizvode i minusna komora u etaži ispod. Jednostavno, trudili smo se da u startu napravimo onakav koncept koji bi nam obezbedio da roba kvalitetno stigne do potrošaca. Prilikom zapošljavanja radnika rukovodili smo se biografijom i radnim iskustvom, jer ljudi koji imaju neki staž u trgovini i iskustvo sa obradom i pripremom mesa i proizvoda od mesa za potrošace, zaslužuju da im se pruži prilika da rade, bez obzira na njihovu starost. Radnici su primljeni na probni rad i u periodu od 1 do 3 meseca napravice se stalna ekipa, a to da li ce ostati zavisi od njihovog zalaganja i odnosa prema potrošacu“, naglašava Mikica Milenkovic, vlasnik UNION MZ-a.

Zaokruženi sistem

Požarevacko preduzece „UNION MZ“ sa oko 500 zaposlenih i mesecnim prometom od milion evra postalo je primer kako se od porodicne firme može stvoriti zaokruženi proizvodno – preradivacki i prodajni sistem, koji beleži izvanredne poslovne rezultate, uprkos složenim ekonomskim uslovima u zemlji. Proizvodnja se odvija na dve velike farme svinja, farmi živine, fabrici stocne hrane, klanici u Rabrovu, znacajnim preradnim kapacitetima u Aleksandrovcu i Krivoj Reci na Zlatiboru i pekari u Kostolcu. Takode, UNION MZ kroz lanac maloprodajnih objekata u Požarevcu, Kostolcu, Kucevu, Majdanpeku, Golupcu, Boru i kucama mesa u Požarevcu i Kragujevcu snabdeva veliki broj potrošaca najkvalitetnijim svežim mesom i preradevinama od mesa. Prošle godine ostvaren je promet od 1,7 milijardi dinara i dobit od 70 miliona dinara, a upošljeno je i pedesetak novih radnika.

„U narednom periodu uci cemo u veoma velike investicije koje zahtevaju dosta sredstava, a to je uredenje ekologije na farmama. Što se tice novih fabrika, u Izvarici je završena mlekara i ona ce uskoro biti puštena u pogon. Takode, na Zlatiboru smo otvorili fabriku dimljenih preradevina od mesa, gde se prerada vrši po recepturi i tehnologiji staroj stotine godina, koja je specificna za to podneblje. Ove godine završili smo rekonstrukciju pogona za preradu u Aleksandrovcu i podigli smo proizvodnju na 10 tona dnevno. Farma svinja u Mustapicu je, nažalost, pred zatvaranjem, jer smatramo da treba da smanjimo proizvodnju svinja, a da povecamo prodaju u našim objektima, kako bismo eliminisali velike kupce koji nam diktiraju jako loše uslove, neredovno placaju, tako da nam trenutno dva kupca duguju oko milion evra. Naše opredeljenje je da otvaramo sopstvene maloprodajne objekte koje cemo da izdignemo iznad drugih, kako bi bili bolji od konkurencije.

Proizvodnju na farmi u Petrovcu povecacemo na 30.000 tovljenika, a farma u Trnovcu iskljucivo ce služiti za proizvodnju priplodnog materijala, jer smo mi vec dve godine uzastopno apsolutni šampioni Novosadskog sajma i smatramo da cemo takav uspeh ostvariti i ove godine. Selekciju svinja radimo u dva pravca: jedna za proizvodnju svežeg mesa, druga – specijalno za preradu u Krivoj Reci na Zlatiboru. Što se tice živinarstva imamo 30.000 roditelja teške linije na farmi u Dublju, inkubatorsku stanicu i proizvodimo negde oko 4 do 5 miliona pilica godišnje“, zakljucio je Zvonko Milenkovic.

D.Dinic

ZNACAJ DUNAVSKE STRATEGIJE

KONKURISALI SA ŠEST PROJEKATA

Požarevacka lokalna samouprava konkurisala je sa šest projekata za sredstva iz donacije Evropske unije, namenjene realizaciji projekata u okviru Dunavske strategije, a svi ti projekti direktno se ticu Gradske opštine Kostolac.

Ukupna vrednost raspoloživih sredstava je 30 miliona evra. O raspodeli tog iznosa izmedu lokalnih samouprava duž 588 kilometara reke Dunav, koliko se proteže kroz našu zemlju, odlucice Komisija Vlade RS. Kriterijum je strateški znacaj konkretnih projekata za Republiku Srbiju. Na konkurs se prijavilo devet lokalnih samouprava, medu kojima tri sa podrucja Branicevskog okruga: Požarevac, Golubac i Veliko Gradište.

Inace, za realizaciju Dunavske strategije zadužen je potpredsednik Vlade RS za evropske integracije, Božidar Ðelic, iz cijeg je kabineta i prosleden poziv gradonacelniku grada Požarevca, Miodragu Milosavljevicu, za ucešce na Konfederaciji gradova niz reku Dunav. Gradonacelnik je s tim ciljem formirao Komisiju, ispred koje je za predsednika imenovao Aleksandra Popova, zamenika predsednika Gradske opštine Kostolac, sa kojim smo tim povodom razgovarali.

-U pitanju su vrlo znacajni projekati za GO Kostolac, grad Požarevac i celo Branicevo. Jedan od projekata radi Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja RS, a u pitanju je Prostorni plan podrucja posebne namene kostolackog lignitnog basena. To se odigrava mimo aktivnosti lokalne samouprave, a konkretno znaci izradu plana koji omogucuje kasnije odredivanje namene prostora koji je projektom obuhvacen.

-Lokalna samouprava je podnela šest projekata. Dva idu preko EPS-a, a u pitanju su izgradnja luke i pruge, koje bi služile kao turisticki put do Viminacijuma, kao i za potrebe Privrednog društva „TE- KO Kostolac“. Ti su projekti važni i za industriju i za turizam. Vrednost izgradnje luke je oko 20 miliona evra, a železnickog transportnog puta oko 10 miliona evra. Zatim, dva su projekta namenjena lokalitetu Viminacijum, jedan za završetak kompleksa „Domus“, a drugi za izgradnju „Rimskog puta“. Potom, podneli smo projekat za izgradnju Sportsko-rekreativnog centra Gradska plaža u Kostolcu, cija je vrednost oko 10 miliona evra. Taj je projekat izraden pre 5 do 6 godina i nije pokrenut zbog nedostatka sredstava, a nudi sadržaje koji su raznovrsniji recimo od ponude na Belom bagremu. Poslednji projekat je izgradnja Etno sela, na potezu kod restorana „Carda“ u Kostolcu, takode sa širokom ponudom za turiste, ceo kompleks sa bungalovima i slikarskim, umetnickim kolonijama. Inace, taj je projekat inicijativa Udruženja likovnih umetnika Kostolca „Art“, istice Aleksandar Popov i zakljucuje:

-Ocekujemo da konacna odluka Komisije Vlade Republike Srbije bude doneta u maju. Konkurencija medu lokalnim samoupravama nije mala. Nadamo se da cemo dobro proci, ali ocekivanja moramo ravnati i prema ogranicenim raspoloživim sredstvima.

Inace, Komisiju grada Požarevca zaduženu za saradnju sa Kabinetom potpredsednika Vlade RS za evropske integracje, pored predsednika Komisije, Aleksandra Popova, cine još 4 clana: direktor za investicije PD „TE- KO Kostolac“, Nebojša Mišic, ispred Lokaliteta Viminacijum, Miomir Korac, direktor Turisticke organizacije, Dejan Savic, i kao operativac, Jasmina Milenkovic.

Ovom prilikom podsecamo na specificne ciljeve Dunavske strategije, usmerene na korišcenje potencijala Dunava, kao znacajnog resursa za održivi razvoj Republike Srbije: uspostavljanje sistema bezbednije plovidbe, razvoj transporta, energetike i informaciono-konmunikacionih tehnologija, zaštita životne sredine i održivo korišcenje prorodnog bogatstva duž citavog toka Dunava, ekonomski razvoj uz jacanje ekonomske saradnje i jacanje partnerstva u regionu Podunavlja.

A.M.

IZ PISMA KOJE SU DECA KOSTOLCA UPUTILA CELNICIMA GO KOSTOLAC

“ŽELIMO DA BUDEMO ZDRAVI”

„Nakon niza godina Kostolac je postao Gradska opština, što je zaslužio svojim rastom i razvojem, koji duguje zemlji na kojoj se nalazi i njenom mineralnom bogatstvu... Mislite malo i na nas. I nama ce trebati minerali i rude... Gubeci zelena polja izgubili smo nešto mnogo znacajnije, naše zdravlje.

Naucno je dokazano da trecina dece u zagadenim životnim sredinama oboljeva od hronicnih bolesti, koje ih ogranicavaju u njihovom rastu u razvoju. Umesto za ostvarivanje svojih snova, oni se bore za svoje zdravlje, za život.

Želimo minimum poštovanja prostora u kome se krecemo: da na sportskim terenima ne nalazimo srcu, špriceve, da dok cekamo autobus ne gazimo po svakojakom dubretu, da se uklanjaju korovi koji izazivaju alergije.

Kako cemo odrasti i u kakve ljude i vaša je odgovornost. Mi samo želimo iste šanse u trci koja se zove život. Želimo da budemo zdravi, da živimo srecno, da rastemo i ucimo, da ostvarujemo svoje snove, da se školujemo, da budemo deca!

Tražimo li mnogo?“

PRVI URANAK GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

DVA DANA PRAZNOVANJA

“Ovo je prvi put da slavimo Prvi maj kao opština i iz tog razloga smo rešili da malo izmenimo stvari i našim sugradanima i svim gostima pružimo više i drugacije nego ranijih godina, istice ispred GO Kostolac, Marko Jelcic, clan Veca GO Kostolac, zadužen za kulturu, sport i turizam, i poziva na dvodnevno praznovanje:

-Proslava Prvog maja sastojace se iz dve proslave, na dve lokacije. Najpre, Prvomajski uranak, 30. aprila, vece i noc uoci 1. maja, na prostoru Sportsko- rekreativnog centra „Plaža“. Po narodnom obicaju, uz logorsku vatru docekacemo Prvi maj i, naravno, uz odlicnu miziku. Svirace kostolacki bend „Stop“, domacu i stranu rok muziku, a pola sata po ponoci, pa sve do jutarnjih casova, slušacemo starogradsku muziku u izvodenju požarevackog ansambla „Merak“. Obezbeden je prostor za roštiljanje, ima stolova, ložišta, a PD „RIO“ Kostolac nam je obezbedilo dovoljno drva za vatru. Na sam dan praznika, 1. maja, slavlje se nastavlja kod restorana „Dragulj“, gde ce uslediti takmicenje u kuvanju riblje corbe, „Zlatni kotlic“. Ovo je prilika da sve generacije Kostolcana uživaju u Prvomajskom prazniku u svom gradu.

Organizator oba dana slavlja je GO Kostolac, kojoj se u realizaciji drugog dana praznovanja prikljucilo i kostolacko Ugostiteljsko preduzece „Standard“.

A.M.

22. APRIL, DAN PLANETE ZEMLJE U KOSTOLCU

ZDRAV ŽIVOT- DUG NAJMLAÐIMA

Dve stotine mališana drugog razreda Osnovne škole „Jovan Cvijic“ iz Kostolca i predškolaca kostolackog vrtica „Majski cvet“ udružilo je snage sa Ekološkim društvom „Zora“ iz Kostolca u borbi za ocuvanje životne sredine, a povodom Dana planete Zemlje.

Tako su 22. aprila najpre zaustavili saobracaj blokadom glavne raskrsnice, ulica Bože Dimitrijevica i Prvomajske, i na asfaltu tragove guma prekrili kredom, iscrtavajuci svoje videnje životne sredine.

Tom je prilikom predsednica Ekološkog društva „Zora“, Danica Didulica, kratko porucila: „Sa ovog mesta, okružena decom, želim da istaknem da moramo cuvati životnu sredinu za našu decu, naša pokolenja... Moramo dobro razmisliti o tome šta im ostavljamo, kako bi mogli da nastave život na ovoj planeti. I nije u pitanju bilo kakav život, vec zdrav život. To zaslužuju i toliko im dugujemo.“

Zatim su se mališani uputili ka zgradi Gradske opštine Kostolac ispred koje su celnicima grada urucili pismo kojim traže bolje uslove u kojima ce odrastati, podsecajuci odrasle da su oni ti koji nastavljaju da žive na ovoj planeti.

Pismo je primio clan Veca GO Kostolac, Mirko Marjanovic, koji je tom prilikom iskazao razumevanje i spremnost lokalne samouprave da podrži borbu za ocuvanje zdravlja planete i istakao: „Veliki je pomak to što se kod dece razvija svest o znacaju ekologije. Buducnost je na njima i neophodna im je cista planeta. U tome im moramo i hocemo pomoci.“

U vecernjim casovima održana je tribina u prostorijama kostolacke Tehnicke škole „Nikola Tesla“, na kojoj su o sadašnjem stanju životne sredine na prostoru kostolacke Gradske opštine govorili strucnjaci i poznavaoci oblasti ekologije poput Jasminke Miloradovic Ðordevic, Milorada Ðordevica, Dragana Rogožarskog, Zorice Rogožarski, Vere Kostic, Zorice Slavkovic, Jelene Rogožarski, Tanje Vojvodic, Slaviše Milenkovica, Maria Trajkovica i Nataše Savic.

A. M.

PD „RIO“ KOSTOLAC POVODOM DANA PLANETE

PEDESET NOVIH SADNICA

Obeležavanju Dana planete Zemlje pridružilo se i Privredno društvo „RIO“ Kostolac, ispred kojeg su direktorka Nataša Savic i upravnik Miroslav Živojinovic ucestvovali u sadenju pedeset mladih stabala, zajedno sa Mirkom Marjanovicem, GO Kostolac i Zoranom Rogožarskim, aktivistom ED «Zora».

-PD „RIO“ je zajedno sa rukovodstvom Gradske opštine Kostolac doprinelo da se GO Kostolac uvrsti u zelene gradove Srbije, istakla je Nataša Savic i dodala:

-Otuda smo od Narodne kancelarije predsednika Republike Srbije, Borisa Tadica, dobili 50 sadnica koje cemo danas zasaditi u Kostolcu, i to u Gradskom parku, u krugu kostolackog vrtica, takode, u krugu Tehnicke i Osnovne škole. Kostolac svakako postaje mesto u kojem se ekologija i životna sredina sve više pospešuju. Od jednog industrijskog mesta, Kostolac poslednjih godina beleži veliki napredak, cemu u velikoj meri doprinosi i društveno odgovoran odnos Privrednog društva „TE- KO Kostolac“ prema sredini u kojoj živi i radi.

A. M.

NA OPŠTINSKOJ SMOTRI OMLADINSKIH FOLKLORNIH ANSAMBALA MALO CRNICE, U SMOLJINCU

POBEDA DOMACINA

- U takmicarskom delu programa nastupilo šest kulturno-umetnickih društava sa blizu 180 ucesnika

- Pobedili su clanovi KUD-a “Vlastimir Pavlovic Carevac” iz Smoljinca koji su time stekli pravo da predstavljaju opštinu Malo Crnice na Meduokružnoj smotri u Simicevu

U Smoljincu, selu malocrnicke opštine, prošle subote održana je 4. Opštinska smotra omladinskih folklornih ansambala, na kojoj je nastupilo šest kulturno-umetnickih društava sa oko 180 takmicara. Ako se ovome doda i broj ucesnika revijalnog dela programa, onda je ovogodišnja smotra folklora u Smoljincu okupila blizu 270 mladih folkloraca, instrumentalista, pevaca i zdravicara. U takmicarskom delu programa nastupili su: KUD “Branislav Nušic” iz Kule sa igrama iz Macve, KUD “Toponica” iz Toponice sa koreografijom pod nazivom “Hajd povedi veselo”, KUD “Ivo Lola Ribar” iz Velikog Crnica, koji se predstavio igrama iz Srbije, KUD “Vlastimir Živkovic” iz Batuše, koji je izveo igre iz Lepenice i KUD “Živojin Stojicevic Crni” iz Malog Crnica, sa spletom igara iz okoline Pirota.

Selektor Smotre. ispred Saveza amatera Srbije bio je dr Dragoslav Džadževic, koreograf iz Beograda. Nakon odgledanih nastupa, odluceno je da prvo mesto pripadne KUD-u “Vlastimir Pavlovic Carevac” iz Smoljinca, drugo KUD-u “Branislav Nušic” iz Kule i trece KUD-u “Vlastimir Živkovic” iz Batuše. Nagrade su dodeljene i najboljim instrumentalistima, to su Aleksandar Curic iz Smoljinca i Nevena Miladinovic iz Kule. Titulu najboljeg kolovode poneo je Ðorde Marjanovic iz Batuše dok je priznanje najboljeg zdravicara pripalo Nikoli Živkovicu iz Malog Crnica. Nagrade je najboljima urucio dr Esidol Peric, predsednik opštine. Svi ucesnici Smotre i donatori, nagradeni su zahvalnicama.

Smotra je održana u prepunoj sali Doma kulture. Otvorili su je najmladi, polaznici vrtica iz Malog Crnica, a potom je, minutom cutanja, odata pošta nedavno preminulom Novici Stojanovicu, jednom od osnivaca ove Smotre i uspešnom organizatoru takmicenja u prethodne tri godine.

Koliki znacaj pridaje negovanju srpske kulture i obicaja kroz folklorni amaterizam mladih, malocrnicka opština potvrdilo je prošle subote i prisustvom svojih predstavnika na Smotri u Smoljincu. Medu posetiocima bili su dr Esidol Peric, predsednik opštine, Miodrag Dragance Markovic, zamenik predsednika opštine, Branko Radovanovic, zamenik predsednika Skupštine opštine, Dušan Ivkovic, nacelnik Opštinske uprave, clanovi Veca, odbornici Skupštine...

Dr Esidol Peric, predsednik opštine, redovni je posetilac ovakvih manifestacija. Svojim prisustvom podržao je i nedavne smotre u Kuli i Boževcu, a na 4. Smotri omladinskih folklornih ansambala u Smoljincu, ciji je pokrovitelj bila upravo opština Malo Crnice, za naš list je rekao:

-Nastojimo da negujemo i razvijamo kulturni amaterizam, a posebno onaj u kome ucestvuju mladi. Sve ovakve manifestacije opština podržava u svakom pogledu, pa i u finansijskom. U našim domovima kulture odvijaju se brojne kulturne manifestacije, putem kojih se mladi druže i tako poštuju i neguju našu tradiciju na najbolji moguci nacin.

Da je Smoljinac jedno od najvecih i najuspešnijih sela u malocrnickoj opštini koje se, pored rezultata kulturnih poslenika može pohvaliti i radom Udruženja preduzetnika, potvrdio nam je Dušan Ivkovic, nacelnik Opštinske uprave, inace rodeni Smoljincanin:

-Ovo je naša 4. Opštinska smotra omladinskog folklornog stvaralaštva, a želja nam je da naši potomci organizuju 40. kada za to dode vreme. Krajem prošle godine izgubili smo jednog od glavnih nosilaca ove manifestacije, jednog od njenih osnivaca, Novicu Stojanovica koji je u kulturi našeg sela prisutan od 1981. godine. Njegov odlazak je za nas veliki gubitak, ali upravo njemu u cast trudicemo se da ova smotra traje. Postavljanjem ove spomen ploce mi smo, u stvari, ispunili volju vecine naših žitelja koji su to predložili, a medu kojima su prednjacili zamenik predsednika MZ Jeroslav Ognjanovic, Zoran Obradovic i Milan Dimic. Inace, naš najveci uspeh doživeli smo upravo sa Novicom Stojanovicem 2003.godine, kada je KUD iz Smoljinca osvojio prvo mesto na Republickom takmicenju u Kaoniku, opština Kruševac. Zahvaljujuci upravo njemu naše Kulturno - umetnicko društvo i dalje je veoma uspešno. Imamo preko 40 mladih clanova, osam razlicitih folklornih grupa, tako da u svakom trenutku možemo da držimo koncert samostalno, kaže Ivkovic.

Velikog udela svake godine, pa i ove, u organizaciji smotre ima Mesna zajednica Smoljinac. Jeroslav Ognjanovic, zamenik predsednika MZ o selu prica da ima oko 3 000 žitelja, od kojih je veliki broj sa austrijskim državljanstvom, njih 400.

-U našem selu živi 50 malih privrednika koji dosta investiraju u njegov razvoj, funkcioniše i Udruženje preduzetnika, u Smoljincu se radi gradevinska stolarija, imamo cak 13 ugostiteljskih objekata... Vecina poslodavaca rado pomaže u svim aktivnostima mesne zajednice, pa i ovu smotru ne bismo mogli da pripremimo i organizujemo da nije bilo njihove podrške. Velika pomoc, naravno stiže nam i iz Opštinske uprave, kaže Ognjanovic.

Smotrom u Smoljincu zaokružen je ovogodišnji ciklus folklornih takmicenja u opštini Malo Crnice. Po recima Bebice Milovanovic, organizatora programa u Centru za kulturu, najbolji sa ove smotre odlazi u Simicevo, gde ce 8. maja, na Meduokružnoj smotri predstavljati opštinu Malo Crnice.

-Bio je ovo pravi mali sajam folklora. Pored takmicarskog, imali smo i revijalni program, u kome su ucestvovali, pored domacina, kulturno-umetnickih društava iz Smoljinca, Kobilja i Salakovca... i gosti iz Rudne glave. Inace, organizator Smotre bio je Centar za kulturu opštine Malo Crnice, glavni pokrovitelj opština, a domadini KUD “Vlastimir Pavlovic Carevac” i Mesna zajednica Smoljinac, saopštila je Bebica Milovanovic.

S.E.

U ZNAK ZAHVALNOSTI

NOVICI STOJANOVICU

Takmicenju su prethodili defile ucesnika i otkrivanje spomen ploce na zgradi Doma kulture, u znak zahvalnosti nedavno preminulom kulturnom posleniku i entuzijasti Novici Stojanovicu koji je istovremeno i jedan od osnivaca ove smotre i njen organizator prethodnih godina. Stojanovic je citav svoj, doduše kratak život, posvetio kulturi Smoljinca. Postavljanjem spomen ploce sa njegovim likom Smoljincani su pokazali koliko im je on znacio. Spomen obeležje otkrio je dr Esidol Peric, predsednik opštine.

DONATORI SMOTRE

Opštinsku smotru omladinskih folklornih ansambala Malo Crnice u Smoljincu pomogli su: Kafe “Deluks”, Zemljoradnicka zadruga “Zmajevac”, Kafana “Etno”, SR “Stokic”, STR “Stole”, Dušan Ivkovic, Zoran Obradovic, SUR Kafe “Roki”, Diskoteka “Karneval”, Kafana “Penzioner”, Poslasticarnica “Palma”, Srdan Stevic Pevac, Draško Cata, STR “Devis”, Kafe “Žaba”, Stolarija “Cirkovic”, Darko Ivkovic, Tole, Stekom stolarija, Radovance Stanisavljevic, Srpska pravoslavna crkva, paroh Živorad Pavlovic i Dobra Musko, svi su iz Smoljinca.

POŽAREVAC: UZ POMOC EU

STIŽE NOVI MAMOGRAF

U požarevacki Dom zdravlja ovog leta stiže novi mamograf sa opremom za digitalizaciju snimka. Aparat za rano oktrivanje karcinoma dojke, vredan oko 13 miliona, obezbeden je sredstvima Pretpristupnih fondova Evropske unije, preko srpskog Ministarstva zdravlja. Novi mamograf, osim tehnoloških unapredenja koja sa sobom nose brži rad i preciznije snimke, poseduje i opremu koja snimak – mamogram digitalizuje.

- Dobili smo veoma mocno oružje u prevenciji jedne vrlo opasne i ucestale bolesti. Bice tokom letnjih meseci montiran u prostoriji u kojoj je i sadašnji, stari mamograf. Opremu za digitalizaciju snimka koristice oba aparata, a citav projekat predvida elektronsko umrežavanje sa centrima u ostalim gradovima u Srbiji. Naime, u Republici ce biti desetak centara za prevenciju i rano otkrivanje raka dojke. Jedan od njih je Požarevac, što smatramo veoma znacajnim za citav Branicevski okrug, s obzirom da se u Požarevcu mamografom vrši pregled dojke za podrucje celog Okruga. Skrining, preventivni pregled zdravih osoba, sa ciljem ranog otkrivanja prisustva malignih lezija, ubuduce ce se vršiti znatno brže, rezultati svih centara ce biti u elektronskoj mreži i uvid u stanje u ovoj oblasti bice potpuniji. Poznato je, otkrivanje malignih lezija u pocetnoj fazi omogucava uspešno lecenje raka. Inace, Evropska unija, kroz pristupne fondove, stvara uslove za tri skrininga, za najucestalije maligne bolesti: karcinome dojke, debelog creva i grlica materice. Cinjenica je da Branicevski okrug važi za podrucje sa izraženom pojavom malignih oboljenja. Citološki skrining grlica materice, raden pre par godina na našem podrucju, dao je veoma znacajne rezultate: došlo je do smanjenja smrtnosti, zahvaljujuci ranom otkrivanju malignih promena. Ocekujemo da i nabavka novog mamografa i intenziviranje kontrola zdravstvenog stanja, takode dovede do smanjenja oboljevanja od raka dojke, - kaže dr Miodrag Bogosavljevic, direktor Zdravstvenog centra Požarevac.

Nakon uspešne kampanje usmerne na rano otkrivanje malignih promena na grlicu materice, Pilot programa koji je u meduvremenu prerastao u Nacionalni program koji finansira Evropska unija, Požarevac cini napore da se što uspešnije izbori i sa rakom debelog creva. Nabavljena su ove godine dva endoskopska aparata sa kojima lekari specijalisti Opšte bolnice vec uveliko rade. Za uspešan skrining neophodno je obezbediti i video stub, za šta je aplicirano preko japanske ambasade i ocekuje se finansijska podrška Vlade Japana.

Inace, u Pretpristupnim fondovima, direktor požarevackog Zdravstvenog centra vidi šansu i za finansijsku podršku u realizaciji Projekta prenamene nove bolnicke zgrade, objekta sagradenog pre 10 godina u krugu Opšte bolnice u Požarevcu.

- Nastojacemo da u programima pogranicne saradnje sa Rumunijom apliciramo sa prenamenom bolnicke zgrade. Delegacija Zdravstvenog centra Požarevac je ovih dana u poseti partnerima iz Rešice, pogranicnog grada u Rumuniji. Ponudice se da nam rumunska strana bude partner u realizaciji prve faze prenamene. Ako naša ideja bude prihvacena, po propozicijama Evropske unije, mi bismo dobili 90% odobrenih sredstava, partneri iz Rumunije – 10%. Uzvratno, mi bismo kasnije bili partneri u nekom njihovom projektu, gde bi odnos bio obrnut. Inace, partnerske programe prekogranicne saradnje Evropska unija podržava sa maksimalno milion evra, što bi u ovom slucaju bila svota od izuzetnog znacaja, obezbedili bismo znacajan deo gradevinskih radova u pravcu završetka objekta nove bolnice, - dodaje dr Bogosavljevic.

Po recima dr Bogosavljevica, uporedo sa permanentnim naporima da se požarevacko zdravstvo tehnološki unapredi i osavremeni, neometano tece proces pripremnih radnji za restrukturiranje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Paritetne komisije uveliko rade, predstoji prezentacija rezultata i razmatranje predloga od strane Upravnog odbora, nakon cega sledi naredna etapa – izrada akta o sistematizaciji, Statuta... Uporedujuci sa drugim sredinama, Požarevac je sa procedurom odmakao najviše. Ovaj proces ce biti prilika da se izbalansiraju odredene nelogicnosti i disproporcije, kako bi nove organizacione jedinice bile apsolutno sposobne da samostalno funkcionišu.

D. Milenkovic

GOLUBAC

OTVOREN „DUNAVSKI BIRO“

U okviru strategije Evropske unije za deset podunavskih zemalja, u Golupcu je u nedelju svecano otvoren „Dunavski biro Istocne Srbije“. Predsednik opštine Golubac dr Nebojša Milojevic i Peter Langer, direktor „Danube office“ u Ulmu, Nemacka, potpisali su tom prilikom ugovor o partnerstvu.

Niz „Dunavskih kancelarija - biroa“, duž reke Dunav, od izvora do ušca u Crno more, delovace na zajednickom cilju: maksimalnom korišcenju privrednih i turistickih potencijala reke Dunav, ukljucujuci valorizaciju i svih privrednih potencijala sa obe strane reke, promovisanje kulturno istorijskih i etnickih vrednosti i specifikuma stanovništva u gradovima duž Dunava.

- Otvaranju ove Kancelarije prethodio je niz sastanaka, vodenih u Nemackoj, Madarskoj i ovde, u Golupcu. Golubac vec ima nekoliko spremnih projekata koje ce realizovati u programu razvoja Dunavske regije. Revitalizacija Golubacke tvrdave je prvi medu njima. Aktivnosti su vec zapocete. Postoji idejno rešenje, sacinjen je projekat, to srednjovekovno zdanje vec je pocelo da poprima novo „ruho“. Tu je i izgradnja šetno - biciklisticke staze, plaže u Golupcu, nove marine, Ribarskog sela... Ova kancelarija ce omoguciti da potencijali i mogucnosti ekonomskog razvoja ovog prelepog dela Dunava budu prezentovani na najbolji nacin i time uticati na mnogo bolji život svih gradana Istocne Srbije, - rekao je dr Nebojša Milojevic, predsednik opštine Golubac.

- Dunav je cudo Evrope. Izvire u Crnoj šumi, a uliva se u Crno more. Srbija je u sredini i predstavlja posebnu vezu, jer je u prilici da spoji sve regione kojima protice Dunav. U Strategiji Evropske unije, uloga Srbije je veoma velika, ovo je prilika da Srbija iskoristi sav svoj potencijal. Prošle godine je osnovan Savet gradova i regiona na Dunavu, u kome su i predstavnici Srbije, kao što su: Apatin, Novi Sad, Smederevo, Golubac, Donji Milanovac i Kladovo. Strategija Evropske unije oslanja se na tesnu saradnju i jedinstvenu strategiju razvoja gradova, clanica Saveta, od izvora do ušca Dunava. Dakle, realizacija ovog velikog projekta nece zavisiti od vlada, vec samih gradova, uz razvoj komunikacije medu gradanima. Golubac je drugi „Dunavski biro“ posle Novog Sada. Ujedno, podrucje Golupca je, po lepoti, uz Novi Sad, prostor na koji najviše racunamo u projektima razvoja turisticke ponude, shodno tome i koristi od turistickih sadržaja. Razvijanje izobilja i prosperitetnih ekonomskih uslova jedino je izvodljivo ako su lokalne sredine u prilici da same upravljaju ekonomskim okruženjem i ako su finansijski spremne da to urade. Zajednicki kurs gradova i regiona pri planiranju životne sredine, ekonomskmog razvoja i obrazovanja sa koordinantim centrom, sigurni su preduslovi za uobicajene standarde ulaska i integracije u Evropsku uniju. Zbog toga je deo strategije Evropske unije za region Dunava da promoviše saradnju i razmenu informacija i iskustava izmedu strucnjaka za rukovodenje na lokalnom i regionalnom, nivou. Zbog toga je Savet gradova i regiona na Dunavu preuzeo na sebe zadatak da aktivno podrži Strategiju Evropske unije za Podunavlje. - istakao je Perer Langer, direktor „Danube office Ulm“.

U novootvorenom prostoru „Dunavskog biroa“ održana je i prezentacija !Golubac u buducnosti - turizam je najlepši na Dunavu“. Armin Wagner, CIM ekspert za regionalni razvoj, ukazao je na mogucnosti preuredenja kompleksa Golubacke tvrdave, uz izgradnju niza turistickih sadržaja, koristeci se vec uradenim idejnim rešenjima i projektima, kao i vizijom zaokruženja turisticke ponude Golupca i ovog dela Srbije, po uzoru na najrazvijenije podunavske destinacije. Tom prilikom je istakao da je Dunav „dijamant“ medu turistickim potencijalima svih zemalja kroz koje protice, znacajno ispred turistickih ponuda tipa skijališta i banje. Ujedno, dodao je, Dunav je prirodna veza koja spaja izuzetno atraktivna i interesantna podrucja, obilata po istorijskim i spomenicima kulture, nacionalnim i etnickim specificnostima i jedinstvenim duhom naroda koji žive kraj velike reke.

Svecanosti u Golupcu, pored predstavnika politickih, privrednih, turistickih i kulturnih organizacija i institucija grada domacina, prisutvovali su i predstavnici lokalnih samouprava i turisticki poslenici susednih gradova, kao i predsednik SKGO Ðorde Stanišic, predstavnici Vlade Srbije, predstavnici Crkve i drugi gosti.

D. Milenkovic

ZDRAVSTVENA USTANOVA „APOTEKA POŽAREVAC“

UREÐUJE SE APOTEKA U KOSTOLCU

- Radovi na adaptaciji objekta koji je u eksploataciji punih 40 godina, bice završeni u drugoj polovini maja

- Do završetka investicije, Kostolcani svoje potrebe za apotekarskim uslugama mogu zadovoljavati na privremenoj lokaciji u holu bioskopa, preuredenoj za te namene

Zdravstvena ustanova „Apoteka Požarevac“ koja na podrucju Branicevskog okruga ima ukupno 32 objekta razlicitih kategorija, od apoteka preko apotekarskih ogranaka, do jedinica za izdavanje lekova, od 2004. godine do danas nastoji da u mestima i naseljima u kojima je to neophodno, otvori nove apoteke, a tamo gde one vec postoje, renovira ih i modernizuje. Podsecanja radi, od 2007. godine otvoreno je sedam novih apoteka: pet u Požarevcu i dve u selima petrovacke opštine, u Šetonju i Ranovcu. Investicioni prioritet u ovoj godini je, po recima direktora mr Nebojše Jorgovanovica, uredenje apoteke u Kostolcu.

- Rec je o apoteci koja je 40 godina eksploatisana i koju sada želimo kompletno da adaptiramo. Pre pocetka radova celokupnu smo je izmestili i ja koristim priliku da istaknem razumevanje i podršku predsednika Gradske opštine Kostolac, Vlade Vile, koji nam je pomogao da se pronade adekvatan prostor za izmeštanje, privremeno su nam ustupili hol bioskopa, prethodno ureden od strane Gradske opštine. Sa gradevinskim radovima na adaptaciji apoteke u Kostolcu krenuli smo 12. aprila, do sada su postavljeni ulazni portali, u nekim prostorijama izvšena je prenamena, pokušacemo da kvadraturu objekta prilagodimo savremenim trendovima razvoja farmaceutske službe i delatnosti. Velikog udela u svemu ovome imaju projektna služba i arhitekte iz „Velefarma“ koji nam je i donator u ovoj investiciji. Velefarm je, inace, kompanija koja našu ustanovu vec godinama prati u investicionom razvoju i to uvek putem donacija, istice Jorgovanovic i najavljuje da ce se, po završetku adaptacije, apoteka u Kostolcu, po svom izgledu i funkcionalnosti, pridružiti nizu apoteka u Požarevcu, Petrovcu i ostalim gradovima Branicevskog okruga. Na naše pitanje kada se ocekuje završetak radova na ovom objektu Jorgovanovic je odgovorio da ce to biti u drugoj polovini maja, kada istice optimalni rok.

Pored apoteke u Kostolcu, tokom ove godine preuredice se i apotekarski objekat u Žagubici koji je izgraden pocetkom 90-tih. Rec je o investicionim radovima na rasveti, plafonu, podovima...

-Imamo u vidu još neke investicione planove koje bi mogli da realizujemo, ukoliko bi nam zakonska regulativa išla na ruku i pristigla pomoc od lokalnih samouprava. Mislim tu pre svega na apoteku u Srednjevu, a za to nam je neophodan adekvatan prostor, zatim na proširenje postojece apoteke u Majilovcu... Možda i u opštini Žagubica, u Krepoljinu izgradimo jednu apoteku, s obzirom na to da postojeca ne zadovoljava naše normative, kada je u pitanju njen kapacitet. Vec duže vreme govorimo i o adekvatnijem prostoru za apoteku u požarevackoj bolnici, to je jedina pozicija u gradu koja je još otvorena, ocekujemo pomoc lokalne samouprave, ne u finansijskom vec pravno-regulativnom smislu, napominje Jorgovanovic.

Svemu ovome dodajmo i cinjenicu da „Apoteka Požarevac“ znacajnu pažnju poklanja i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih, kroz obezbedenje licencnih bodova, što u Požarevcu, što u Beogradu. Poznato je da je ovde rec o veoma uspešnom kolektivu i o radnicima visoke strucnosti i profesionalnosti, koji znacaj posla kojim se bave iskljucivo dokazuju kvalitetom usluga koje pružaju gradanima.

S.E.

DEŽURSTVA ZA PRAZNIK

Objekti Zdravstvene ustanove „Apoteka Požarevac“ radice za 1. maj kao što su radili za Uskrs. U Požarevcu, pored Centralne apoteke koja nikada nije zatvorena, tokom praznika, 1. i 3. maja dežurace i apoteka na Starom korzou i to od 8 do 14 sati. Cetvorosatna dežursta uvode se u apotekama u Rabrovu, Aleksandrovcu... Treceg maja radice i apoteke u Malom Crnicu, Krepoljinu, Boževcu...

MULTIDISCIPLINARNI TIMSKI RAD U PRIMENI PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

PREVENTIVA - NAJBOLjA INVESTICIJA

U Zabeli je prošlog petka, u organizaciji Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece “Ljubica Vrebalov”, Zavoda za javno zdravlje Požarevac i Udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Podunavsko-Branicevskog okruga, održana treca Konferencija posvecena multidisciplinarnom timskom radu u primeni preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama.

Cilj Konferencije bio je da putem strucnog usavršavanja, sve strukture koje svojim radom doprinose ocuvanju i unapredenju zdravlja dece predškolskog uzrasta, podignu nivo znanja i veština i na taj nacin doprinesu unapredenju preventivne zdravstvene zaštite i zdravlja najmladih.

Prethodna dva skupa pokazala su da je u primeni programa preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama neophodno ucešce svih struktura koje se bave negom, vaspitanjem i zdravljem dece.

S obzirom na znacaj timskog rada, Konferenciji u Zabeli prisustvovali su direktori i predstavnici predškolskih i zdravstvenih ustanova Podunavsko-Branicevskog okruga, pedijatrijske službe, polivalentna patronaža, epidemiolozi, nutricionisti, stomatolozi, specijalisti socijalne medicine, vaspitaci, medicinske sestre - vaspitaci, strucni saradnici, saradnici za preventivnu zdravstvenu zaštitu, sanitarna inspekcija. med. sestre u zdravstvenim ustanovama... Ucesnike Konferencije pozdravila je prim. dr Zorica Mitic, direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac, ustanove cija je osnovna delatnost preventivni zdravstveni rad, u okviru koga je prevencija zdravlja dece - prioritet.

Na prvoj Konferenciji ucestvovalo je pedesetak strucnjaka, a na drugoj duplo više. I ovaj treci skup bio je interesantan velikom broju ucesnika.

-Ovo je naš treci skup posvecen timskom radu. Izražavam zadovoljstvo što nas danas ima oko 200. To je ono što nas posebno raduje, a raduje nas i sama cinjenica da je lokalna samouprava prepoznala znacaj timskog rada, da želi da podrži jedan takav koncept i iz tog razloga smo ovde, a sa nama i predavaci koji ce dati odgovore na mnoga pitanja vezana za decu iz predškolskih ustanova. Koliko je sve ovo važno, govori i to da nam podršku pruža i Ministarstvo prosvete, a isto tako i Ministarstvo zdravlja, istakla je Dragana Antic, potpredsednik Saveza udruženja medicinskih sestara Srbije i predsednik Udruženja medicinskih sestara P. U. Podunavskog i Branicevskog okruga.

Ministarstvo prosvete, pored toga što vrši strucno-pedagoški nadzor u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama, pocev od predškolskih, pa do srednjih škola, takode podržava i rad strukovnih udruženja.

-Strukovna udruženja u našem regionu, izrasla su u udruženja koja vode racuna o svojoj profesiji i pokrivaju sva tri znacajna aspekta koja se odnose na predškolsku delatnost: zdravstveni, vaspitno-obrazovni i socijalni aspekt. Ono što je važno napomenuti je da su radnici u predškolstvu svoju profesiju cuvali, bez obzira na sve zakonske regulisanosti u ovoj delatnosti koja je ovih dana dobila Zakon koji reguliše kompletan rad sa decom predškolskog uzrasta. Inace, poslednji Zakon koji je ovu delatnost „pokrivao“ prestao je da važi još od 1992. godine, rekla je, izmedu ostalog, Dušica Stojkovic, prosvetni savetnik Ministarstva prosvete, Školske uprave Požarevac.

Za Slavku Durutovic-Gligorovic, pedijatra i profesora u penziji, period predškolskog uzrasta koji traje od druge do sedme godine, jedan je od najznacajnijih perioda u životu deteta, jer se u njemu dešavaju velike telesne, fizicke i intelektualne razvojne promene. Rec je o osnovi na koju se naslanja dalji razvoj licnosti deteta, njegova psihicka struktura i socijalna kultura, tolerancija, ljubav prema drugoj deci i prema društvu.

-Predškolski uzrast, koji se deli na period jaslica (2. i 3. godina) i period od 4. do 7. godine, najznacajniji je razvojni period deteta. Posebno je zadovoljstvo što možemo da ucestvujemo na trecoj Konferenciji posvecenoj multidisciplinarnom timskom radu u primeni preventivne zdravstvene zaštite u predškolskim ustanovama, jer samim tim izražavamo spremnost da pomognemo da se ta deca razvijaju u zdrave i socijalno bogate licnosti, rekla je Durutovic-Gligorovic.

Program preventivne zdravstvene zaštite dece podrazumeva, izmedu ostalog, i edukaciju svih struktura koje ucestvuju u odgajanju, nezi, zdravlju dece.

Medu predavacima na Konferenciji bila je i dr Zdenka Sokic, profesor u Visokoj sanitarnoj školi u Zemunu. Njen rad je bio na temu: “Funkcionalna hrana”.

-Postavlja se pitanje zašto sam izabrala baš ovu temu? Zato što je interesovanje za ovu hranu veliko, s obzirom na to da se u poslednje vreme sve više uocava veza izmedu ishrane i zdravlja, ishrane i bolesti. Deca imaju pravo na najkvalitetniju hranu, kao što i piše u Deklaraciji o pravima deteta. U obavezi smo da stalno pratimo i usvajamo nova saznanja i da ih prakticno i primenjujemo, saznajemo od Sokiceve.

Interesantna tema na Konferenciji bila je i ona posvecena nasilju nad decom u savremenoj porodici. O tome je govorila Suzana Vulic, specijalni pedagog i poverenik u Odeljenju za tretman i alternativne sankcije pri Upravi za izvršenje zavodskih sankcija:

-Sve što se dublje zalazi u istoriju, zapaža se da je briga o deci bila sve manja. Bilo je više ubistava, napuštene dece i seksualno zlostavljane. Medutim, nasilje nad decom, proucavamo tek od skora. Tek u drugoj polovini 20. veka pocelo je ozbiljno da se razgovara na tu temu. Ovom problematikom bave se danas mnogi strucnjaci i institucije ciji je prioritetan zadatak da stvaraju povoljne uslove za razvoj dece i njihovu zaštitu, porucila je Vuliceva.

M. P.

U MALOM CRNICU

NASTAVLJEN PROJEKAT „ POMOC U KUCI STARIJIM LICIMA“

Uz podršku lokalne samouprave, prošle godine Centar za socijalni rad u Malom Crnicu zapoceo je realizaciju projekta pod nazivom “Pomoc u kuci starijim licima”. Rec je o Projektu dobijenom na konkursu Fonda za socijalne inovacije, a koji se finasira iz donacije Evropske unije kao deo Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). S bzirom na efikasnost koju je za samo godinu dana sprovodenja ovaj projekat postigao i time dokazao svoju opravdanost, Centar za socijalni rad u Malom Crnicu, uz podršku lokalne samouprave, nastavio je sa njegovom realizacijom i u ovoj godini.

Projekat “Pomoc u kuci starijim licima” ima za cilj pružanje pomoci materijalno ugroženim starijim licima koja žive sama na teritoriji opštine Malo Crnice. Ta pomoc, u stvari, podrazumeva uslužnost strucnih lica prema starima u zadovoljavanju njihovih svakodnevnih životnih potreba, kako bi im se poboljšao kvalitet života i sprecila ili odložila institucionalizacija. Uslugom pomoci u kuci su obuhvacena starija lica koja usled starosti i smanjenih funkcionalnih sposobnosti nisu u stanju da žive bez redovne podrške i pomoci. Projektom je obuhvaceno 35 korisnika u mesnim zajednicama: Malo Crnice, Toponica, Veliko Selo, Batuša, Crljenac, Kula, Kobilje i Boževac, a usluge pruža 7 nezaposlenih lica u svojstvu gerontodomacica.

- Po završetku projektnih aktivnosti ocekujemo uvodenje usluge pomoci u kuci u redovni sistem koji ce se ubuduce finansirati na lokalnom nivou, kao nedostajuce i prepoznate usluge, što predstavlja kvalitet koji do sada nije postojao. Ocekuje se obezbedivanje sredstava i licnim ucešcem, odnosno participacijom korisnika, njihovih srodnika i lokalane samouprave, cime ce se smanjiti institucionalizacija, a potrebe starijih zadovoljiti na ekonomican i efikasan nacin u prirodnoj sredini i poznatom okruženju, istice Dijana Mirkovic, direktorka Centra za socijalni rad.

Ukupna vrednost Projekta je 887.000 dinara, od cega su donatorska sredstva 707.000 dinara, a doprinos opštine Malo Crnice 180.000 dinara.

R.N.

ORGANIZACIJA PENZIONERA U POŽAREVCU

UPIS UGLJA DO KRAJA MAJA

Prema podacima penzionerske organizacije, u Požarevcu je prošle godine bilo 15 479 penzionera, od cega 12 000 kod Fonda PIO, 2 776 poljoprivrednih penzionera i 536 penzionera po osnovu samostalnih delatnosti.

Niske penzije koje su tokom citave prošle godine bile i zamrznute, osnovni su razlog što je Organizacija penzionera nastojala da svojim clanovim, raznim povoljnostima, omoguci lakši i jeftiniji život. Sa tim olakšicama nastavlja se i ove godine, a jedna od njih je obezbedivanje uglja po nižim cenama i uz mogucnost placanja na više rata. Upis uglja za narednu grejnu sezonu, poceo je pocetkom januara. Placanje je u 6 mesecnih, odnosno 12 polumesecnih rata.

-Do sada je upisano oko 12 hiljada tona. Vec smo isporucili preko dve hiljade tona onima kojima je ugalj bio potreban pocetkom godine. Zamolili smo prevoznika, “Autotransport” Kostolac koji vrši isporuku uglja, da podmiri prvo prioritetne clanove. Bilo je dosta njih koji su zbog duge zime ostali bez ogreva, tako da smo nastojali da prvo oni dobiju ugalj. U prošloj godini, svi koji su ugalj upisali, dobili su naznacene kolicine i nema razloga da tako ne bude i ove godine, saznajemo od Momira Pejanovica, predsednika Organizacije penzionera.

Inace, prijave za ugalj se još primaju, prijavljivanje je do kraja maja. Tona uglja sa prevozom košta 3 000 dinara, što je u odnosu na prošlu godinu povecanje za 164 dinara po toni uglja i 60 dinara je, po jednoj toni više, na ime prevoza.

Pored olakšica koje je omogucila penzionerima kod snabdevanja ugljem, penzionerska organizacija u Požarevacu stvorila je uslove da njeni clanovi i svi ostali gradani sa malim mesecnim primanjima, nabavljaju i osnovne životne namirnice po nižim cenama.

-Naš Opštinski odbor doneo je odluku o ustupanju poslovnog prostora u okviru Doma za otvaranje “SOS” marketa. Radi se o prostoru od 180 kvadrata, u kojem je i otvorena jedna takva prodavnica. Cene robe u njoj su zaista povoljne, najveci broj artikala je jeftiniji nego u ostalim trgovinskim radnjama. Organizacija je uložila oko milion i po dinara u adaptaciju tog prostora, a tu su uracunati gradevinski radovi, vodovodna instalacija..., tako da je prostor u kome se nalazi “SOS” market doveden u stanje na zavidnom nivou. Zaposleno je osmoro ljudi i oni se nalaze u stalnom radnom odnosu. Period od otvaranja prodavnice do danas potvrdio je opravdanost ove investicije i mislim da ce naši clanovi i nadalje biti orijentisani iskljucivo na snabdevanje u ovom marketu, istice Pejanovic.

M. P.

NA SAJMU ZAPOŠLJAVANJA U ŽAGUBICI

PONUÐENO 277 NOVIH RADNIH MESTA

Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala u Požarevcu organizovala je prošlog utorka u Žagubici, na Vrelu Mlave, Sajam zapošljavanja za dve ispostave: Žagubicu i Petrovac, koje su teritorijalno blizu, pa je samim tim i dnevna migracija zaposlenih izražena.

Od ukupno dvadeset i dvoje poslodavaca koji su potvrdili ucešce na sajmu, samo jedan nije prisustvovao. Ponudeno je preko 277 slobodnih radnih mesta, za koje je interesovanje na ovoj svojevrsnoj berzi rada izrazilo 416 nezaposlenih lica, odnosno onih koji trenutno na podrucju ove dve ispostave, traže posao.

Kako su sajmovi zapošljavanja veoma popularan i uspešan vid posredovanja u zapošljavanju, koji podrazumeva direktan kontakt poslodavaca sa nezaposlenim licima odgovarajucih kvalifikacija, to ce se u Nacionalnoj službi zapošljavanja Filijale u Požarevcu i u narednom periodu angažovati na njihovoj organizaciji. Tako je vec za 28. april, u holu Centra za kulturu u Požarevcu, u vremenu od 11 do 14 casova planiran Sajam zapošljavanja na kome je ucešce potvrdilo 25 poslodavaca sa 318 slobodnih radnih mesta. U maju, tacnije 12. maja, u vremenu od 11 do 14 sati, Sajam zapošljavanja bice održan u Kucevu, u Hotelu “Rudnik”.

U ZGRADI PENZIONERA U POŽAREVCU

OTVOREN FITNES KLUB “ZMAJ”

- Svim novim clanovima Klub nudi sedam dana besplatnih treninga

U suterenskim prostorijama Udruženja penzionera u Požarevcu, na površini od preko 200 kvadrata, prošle nedelje poceo je sa radom Fitnes klub pod nazivom “Zmaj”. Godine starosti korisnika kluba nisu ogranicene, mogu da treniraju i mladi i stariji Požarevljani. Radno vreme je od 10-22 sata, svakog radnog dana i subotom. Za sve nove clanove, Uprava kluba nudi sedam dana besplatnih treninga. Na programu su, pored ostalog: Body building, kardio, pilates, aerobik, step aerobik, kardio boxing, specijalizovani programi za trudnice i za žene posle porodaja, korektivna gimnastika za decu. Postoje mogucnosti rada sa malim grupama, treniranja uz licnog trenera, savetovanja sa nutricionistom, a na raspolaganju su i usluge masažera i elektrostimulatora.

S. E.

U PROŠLONEDELJNOJ “AKCIJI ZA ZDRAVLJE” U EKOLOŠKOM DOMU NA CACALICI

JOŠ JEDNA BESPLATNA KONTROLA ZDRAVLjA

Zavod za javno zdravlje Požarevac, Centar za prevenciju bolesti i Služba polivalentne patronaže Doma zdravlja, Crveni krst, Gradska uprava, Ekološko društvo, Omladina JAZAS-a i Medicinska škola u Požarevcu, zajedno sa predstavnicima medija, u okviru planiranih aktivnosti na promociji zdravlja, organizovali su prošle subote “Akciju za zdravlje”. Kao i u svim dosadašnjim i u ovoj najnovijoj akciji, sprovedenoj u Ekološkom domu na Cacalici, Požarevljani su bili u prilici da prekontrolišu svoje zdravlje kroz merenje krvnog pritiska, pulsa, šecera i masnoce u krvi, kao i da se posavetuju sa zdravstvenim radnicima. Po recima dr Cvije Stojanovic, “Akcija za zdravlje” sprovodi se od oktobra 2008. godine svake poslednje subote u mesecu. Do sada je, putem ove akcije, ostvareno 755 pregleda, u proseku 42 pregleda u jednoj akciji. Od januara ove godine znatno je povecano interesovanje gradana za besplatne kontrole, pa je tako samo u februaru zabeleženo 80 pregleda. U svakoj akciji ucestvuje i Omladina JAZAS-a koja je, povodom 22. aprila, Dana planete prošle subote na Cacalici delila propagandni materijal “Koliki je tvoj ekološki otisak?”.

S.E.

OMLADINA JAZAS-A, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE I EKOLOŠKO DRUŠTVO POŽAREVAC, POVODOM 22. APRILA, DANA PLANETE ZMLjE

ZAŠTITIMO DECU I BUDUCNOST!

Dan planete Zemlje je dan kada treba da se podsetimo da živimo na najlepšoj Planeti, da imamo najlepše planine, reke, jezera, mora, šume, parkove i da treba sve to da sacuvamo za buduce generacije. Moto ovogodišnjeg obeležavanja Dana planete Zemlje i jeste: „Zaštitimo našu decu i našu buducnost“.

Ocuvana priroda, zdrava porodicna, radna i školska sredina su uslov da se mlad covek pravilno razvija. Da bi sacuvali zdravlje i uživali u mladosti, ljubavi i životu, decu moramo poštovatii, moramo im pomoci da saznaju i razmišljaju o svom zdravlju, da koriguju svoje ponašanje koje je potencijalno štetno, da razviju samopoštovanje, da postanu svesni svoje sopstvene vrednosti, da ostanu slobodni, da budu odgovorni prema sebi i drugima. Deca imaju pravo da se smeju, da se druže, da se igraju, da citaju i pišu, da znaju da plivaju, da vole mamu, tatu, seku, batu, baku, deku, da obraduju one koje vole, imaju pravo na sunce, na cist vazduh, na zdravu vodu i hranu, na svetao stan, na ciste ruke. Deca imaju pravo na ljubav, na mir, na domovinu, na srecu, znanje, slobodu, život.

Ako ekologiju shvatimo kao ocuvanje zdravlja u zdravoj životnoj sredini onda je važno usvajanje tog saznanja od strane pojedinca. Svi treba da shvatimo da je zdrava životna sredina naš lokalni i globalni interes. Svi treba da se upitamo šta smo danas uradili da smanjimo zagadenost životne sredine, šta smo danas uradili za naše zdravlje, za zdravlje naše dece. Prirodne katastrofe koje uništavaju životnu sredinu i naše zdravlje ne možemo spreciti, ali možemo znacajno da uticemo na izvore zagadenja koje sami stvaramo i da shvatimo da prirodna bogatstva nisu neiscrpna.

„Sacuvajmo svoj dom, zaštitimo našu decu i našu buducnost“ porucuju ekolozi.

Naucimo i decu da cuvaju reke, jezera, mora, drvo u dvorištu, parku, šumi, naucimo ih da postanu odgovorni za stanje životne sredine. Potreba za zdravim i kvalitetni prirodnim okruženjem je opšta potreba, a pravo na zdravu životnu sredinu jedno od osnovnih ljudskih prava.

„Ako jedan veliki broj malih ljudi u velikom broju malih mesta širom planete, daje svoj mali doprinos istoj stvari, onda je to mnogo velika stvar.“

ZATVORENA DRUGA SMOTRA GLUMACKIH OSTVARENJA “VIMINACIUM SVETLOSTI MOJA” U KOSTOLCU

POBEDNIK DEJAN MILOŠEVIC

Druga Smotra glumackih ostvarenja “Viminacium svetlosti moja” u Kostolcu završena je uspešno. Zadovoljni su svi - ucesnici, domacini, publika, što je retka privilegija...

Nakon pet dana, pet predstava i desetine glumaca iz Požarevca, Velike Plane, Smederevske Palanke i Kostolca, koji su “zastali” na sceni kostolackog Doma kulture od 20. do 24. aprila, za pobednika manifetsacije proglašen je glumac kostolackog pozorišta “Castellum”, Dejan Miloševic. U konkurenciji su bili: Vesna Rajokovic iz Požarevca, Anita Stojadinovic iz Velike Plane, Stevan Jovanovic iz Velike Plane, Živoslava Nena Bajic iz Velike Plane, Verica Božic Mišic iz Smederevske Palanke i Miša Bajkic iz Smederevske Palanke, glumci nagradivani tokom pet veceri Festivala.

Uruceno je priznanje za scenografiju, scenski pokret i muziku pozorištu “Masuka” iz Velike Plane, a za verodostojnost scenografije nagradena je predstava “Mišolovka”, Gradskog pozorišta iz Smederevske Palanke. Za najperspektivnijeg glumca proglašen je Stevan Jovanovic iz Velike Plane, a priznanje za najmladu glumicu Smotre primila je Jelena Miloševic, za ulogu u predstavi požarevackog pozorišta “Život je sve što te snade”.

Odluku o najboljim ostvarenjima doneo je troclani žiri u sastavu: Obrad Terzic, Gordana Kovacic i Radomir Ðordevic, kao predsednik.

Drugu Smotru je otvorio predsednik Skupštine GO Kostolac, dr Emil Andrun, koji je tom prilikom istakao:

-Ovo je praznik za dušu, ali i odavanje pocasti glumackom pozivu... Veceras je sa nama živa umetnost koja u sebi sintetizuje mnoge umetnosti... U jednom komadu istovremeno cucete divnu rec koja usmerava coveka ka pozitivnim stremljenjima, pa cete citi muziku koja ce nam dati krila, zatim cete videti slike i fotografije koje se za ceo život urezuju u našu dušu, a, kako kaže naš profesor Ðordevic, jedini je usud te žive umetnosti glumacke što traje samo onoliko koliko traje predstava. Zato kažem neka traje stalno! Imamo pozorište u Požarevcu, imamo pozorište u Kostolcu, pa neka ne prestaje!

Pobednicima Smotre su iz veceri u vece priznanja urucivali predstavnici lokalne samouprave, Irena Ajdacic, profesorka i odbornik u Skupštini grada Požarevca, dr Emil Andrun, predsednik Skupštine GO Kostolac, Aleksandar Popov, zamenik predsednika GO Kostolac, i Marko Jelcic, clan Veca GO Kostolac.

Drugu Smotru je zatvorio zamenik predsednika GO Kostolac, Aleksandar Popov, iskazavši veliko išcekivanje pred sledece susrete pozorišta u Kostolcu.

Predsednik Organizacionog odbora, Nenad Despotovic, koji je takode i glumac pozorišta domacina, potvrdio je našu ocenu i utisak o toku Smotre, koja se nadamo da ce postati tradicija.

Selektor Smotre, Radomir Ðordevic, reditelj kostolackog pozorišta “Castellum”, uspešno je ispunio prethodno postavljeni cilj da se talentovanim glumcima amaterima pruži šansa da se iskažu, a posetiocima da u tome uživaju.

Još jednom podsecamo na pet pozorišnih dana u Kostolcu. Prvo je na sceni zaigralo pozorišta “Milivoje Živanovic” iz Požarevca, otvorivši kostolacke pozorišne dane predstavom “Život je sve što te snade”, po tekstu i u režiji Mirjane Ojdanic. Potom se predstavilo AP “Masuka” iz Velike Plane sa predstavom “Budenje proleca”, u režiji Dejana Cicmilovica. Treceg dana Smotre nastupili su domacini, AP “Castellum” iz Kostolca sa predstavom “Virus”, po tekstu Siniše Kovacevica, u režiji Radomira Ðordevica. U petak je po drugi put gostovalo AP “Masuka” iz Velike Plane, sa predstavom “San letnje noci”, Vilijama Šekspira, u režiji Dejana Cicmilovica. Smotru je zatvorilo Gradsko pozorište iz Smederevske Palanke, igrajuci “Mišolovku”, autorke Agate Kristi, u režiji Miomira Jelica.

Pokrovitelji Druge smotre glumackih ostvarenja „Viminacium svetlosti moja“ u Kostolcu bili su grad Požarevac - GO Kostolac, Arheološko nalazište “Viminacium” i PD „TE- KO Kostolac”, a donatori: Sindikat Direkcije „PK Kostolac”, Sindikat „TE Kostolac”, Sindikat Direkcije “TE Kostolac”, Sindikat “PK Kostolac”, PD “Autotransport” Kostolac, PD “RIO” Kostolac, PD “PRIM” Kostolac, PD “Kostolac usluge” Kostolac, PD “Georad” Kostolac, kao i gradani koji su svojom clanarinom u tome pomogli.

A. M.

POVODOM SVETSKOG DANA KNJIGE

POZNATE GLUMICE U ULOZI BIBLIOTEKARKI

Svetski dan knjige, 23.april obeležen je u Narodnoj biblioteci “Ilija M. Petrovic”, gde su nove clanove, besplatno, upisivale poznate dramske umetnice Vjera Mujovic i Jelica Sretenovic.

Biljana Gajic, viši knjižnicar, objasnila je da se radi o akciji besplatnog uclanjenja, kako bi se omasovilo clanstvo i knjiga što više približila široj publici; - U goste smo pozvali naše poznate glumice, upravo zbog toga da bismo knjigu približili citaocima i ulepšali ovaj dan.

Jelica Sretenovic kaže da sam njen poziv i to što je završila Fakultet dramskih umetnosti podrazumeva da je uvek imala poseban odnos prema knjizi i dodaje: - I dan danas sam okružena knjigama, a da ne pricam o scenarijima. Što se pisanja tice, bavim se zapisivanjem nekih svojih misli, a kao mala sam cak dobijala i nagrade na republickim takmicenjima.

Vjera Mujovic, koja je napisala i dve knjige: “Nisam ovako zamišljala život” i “Registar kreveta” smatra da je u vreme novih tehnologija veoma važno vracati se iznova knjizi. – Posebno je medu mladima zavladala lenjost i površnost, oni nemaju naviku da citaju knjige, jer se one mogu citati na Internetu u sažetom obliku. Zaista je veoma važno u najranijem periodu edukovati decu da citaju, porucuje Vjera.

L.L.

ZNACAJNO PRIZNANJE HORU „BARILI“

POTVRDA PROFESIONALNIH DOMETA

- Godišnja nagrada UMUS-a za najbolji koncert u 2009. godini urucena klavirskom duu Nikolajevic-Kršic za koncert u Kolarcevoj zadužbini na kome je nastupio i Hor „Barili“

U Beogradu su prošlog petka u Udruženju muzickih umetnika Srbije dodeljene godišnje nagrade UMUS-a za 2009. godinu. Poznatom klarinetisti Milenku Stefanovicu dodeljena je nagrada za životno delo, pijanisti Vladimiru Gligoricu pripalo je priznanje za mladog umetnika, dok je nagrada za najbolji koncert u 2009. godini otišla klavirskom duu Nikolajevic – Kršic. Koncertom koji je održan 4.oktobra prošle godine u velikoj dvorani Kolarceve zadužbine u Beogradu, obeležen je vredan jubilej ovog afirmisanog klavirskog dua - 40 godina uspešnog rada.

Požarevacki hor „Barili“ sa dirigentom Katalin Tasic je ovom prilikom, u saradnji sa klavirskim duom, izveo ciklus pesama ceškog kompozitora Jozefa Suka uz ovacije publike.

- Veoma sam srecna i ponosna što smo dobili poziv od izvanrednih umetnica i univerzitetskih profesora, mojih uvaženih koleginica, Snežane Nikolajevic i Vesne Kršic i što je hor „Barili“ bio deo umetnickog projekta koji je nagraden visokim priznanjem, kakva je Godišnja nagrada UMUS-a. Ova nagrada je od posebnog znacaja za svakog umetnika, jer dolazi od strane kolega i predstavlja potvrdu visokih profesionalnih dometa. Znacajan doprinos na ovom koncertu pružile su svojim nastupom i pijanistkinja Milica Sekulic i sopran Tijana Ðuricic, istice Katalin Tasic, umetnicki direktor i dirigent Hora „Barili“.

R.N.

NEDELJA REZERVISANA ZA MLADE NA PROSTORU MORAVSKE LAGUNE U LJUBICEVU OD 10 DO 18 SATI

31. MAJSKA GITARIJADA “MEMORIJAL MILE VELJKOVIC”

Od oko 30 prispelih prijava za ucešce u takmicarskom delu 31. Majske gitarijade, žiri kojim predsedava istaknuti rok kriticar iz Beograda, Bane Lokner, odabrao je petnaestak grupa iz cele Srbije koje ce se takmiciti za jednu od tri nagrade. Ove godine nagrade su novcane, tako da treceplasirani dobija 10 000 dinara, drugoplasirani 15 000, a za pobednika je izdvojena suma od 25 000 dinara.

Pored takmicarskog, i ove godine ce se održati revijalni program u kome ce nastupiti grupe: Igra senki, By Pass i Magma. Specijalni gosti bice beogradska grupa Kanda, Kodža i Nebojša.

Organizatori Gitarijade su: Omladinski savet grada Požarevca, emisija Radio Požarevca “To je samo pop i rok”, Centar za kulturu i Televizija In. Generalni pokrovitelj je grad Požarevac.

Pozivaju se svi ljubitelji rok muzike da i ove godine, na prostoru Moravske lagune, od 10 do 18 sati pogledaju mlade snage Srbije.

S.N.

NA ZGRADI GRADA POŽAREVCA

POSTAVLJEN NOVI GRB

U Požarevcu je juce i zvanicno na Gradskom zdanju, postavljen grb Republike Srbije. Inace to je stari grb koji je skinut 1943. godine, a nalazio se u depou Narodnog muzeja sve do 2002. godine kada je vracen. Medutim, te godine nije mogao biti postavljen, upravo zbog zakonskih regulativa, tako da se na njegovo postavljanje cekalo sve do ovih dana.

Nakon postavljanja novog, stari grb, koji je bio simbol Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, predat je Narodnom muzeju Požarevac, na cuvanje.

M. P.

“MAJDAN” U GALERIJI MILICA OD MACVE U KRUŠEVCU

GOSTOVALI U LAZAREVOM GRADU

Pesnici i kulturni poslenici Kostolca, Požarevca, Malog Crnica i Petrovca na Mlavi, okupljeni oko casopisa “Majdan”, 16.aprila gostovali su u Kruševcu, srednjevekovnoj srpskoj prestonici.

U tom prelepom prostoru sa izuzetnim eksponatima promovisan je poslednji broj casopisa „Majdan“, kao i izdanja Kluba ljubitelja knjige “Majdan”- zbornik “Jato” Raše Perica i “Hristodarje” Ane Dudaš.

Ispred domacina govorili su književnici Ljubiša Ðidic, ovogodišnji dobitnik Vukove nagrade i predsednik Upravnog odbora Galerije, pesnik Nebojša Lapcevic, rukovodilac Galerije i pesnikinja Vera Majska. Stihove su kazivali i pesnici Raša Peric, Ana Dudaš, Zoran Stojicevic Rikardo, Vojkan Ivkovic, Ana Antileta Živkovic, a uspešno su nastupile i glumice Verica Miloševic i Veroslava Maleševic.

Poseban utisak ostavili su mladi vokalni solisti iz Kostolca, Marina Stevic i Mihajlo Stojic. Promocija je obogacena i izložbom kolaža “Lica”, autorke Verice Miloševic. Tokom promocije, prisutne posetioce, sveštenik novokostolacki Aleksandar Mihailovic je upoznao sa književno-duhovnom

manifestacijom “Kostolacka žiška”, koja se po cetvrti put održava u okviru Dana sv. brace Cirila i Metodija, od 22- 24. maja u Kostolcu.

- Jednodnevni boravak u Kruševcu, srednjevekovnoj srpskoj prestonici i gradu bogate kulturne tradicije, kostolacki i stiški kulturni poslenici su iskoristili da obidu arheološki park “Lazarev grad”, biblioteku crkve i samu crkvu Lazaricu, spomenik knezu Lazaru, kao i manastir Naupare. A, posebno smo bili oduševljeni samom Galerijom Milica od Macve u kojoj je organizovano predstavljanje Kluba ljubitelja knjige “Majdan”. U prelepom ambijentu, na tri nivoa, smešten je legat od 120 slika Milica od Macve pod nazivom “Kosovo- prvi prag Srbije” koji je ovaj cuveni srpski pesnik poklonio Kruševcu 2000. godine Tu su i njegovi prvi štafelaj, cetkice, kapa i plašt. Izuzetno je bilo održati promociju u takvom okruženju, kaže predsednica KLjK «Majdan», Slavica Pejovic.

A. M.

IZ OPŠTINSKOG ODBORA G 17 PLUS POŽAREVAC

STEVICA SPAJIC-NARODNI POSLANIK

Iz Opštinskog odbora G 17 plus Požarevac obaveštavaju javnost da je potpredsednik Izvršnog odbora G 17 plus i bivši savetnik Ministartsva NIP-a Stevica Spajic od 30. marta ove godine na dužnosti narodnog poslanika u Skupštini Srbije.

Istovremeno rukovodstvo ove stranke podseca da je „ponovo osposobljeno antikorupcijsko sanduce u koje clanovi i ostali gradani mogu da ubacuju pisma sa sugestijama, pohvalama i kritikam“, navodi se u obaveštenju.

U OŠ “DOSITEJ OBRADOVIC” U POŽAREVCU POVODOM DANA PLANETE ZEMLjE

UZ EKOLOGIJU ŽIVOT JE PESMA

Dan planete Zemlje, 22. april, obeležen je ove godine širom sveta 40. put. Povodom tog datuma, ucenici i nastavnici OŠ “Dositej Obradovic” u Požarevcu ugostili su prošle nedelje mališane iz vrtica u gradu.

U fiskulturnoj sali ove škole organizovana je ekološka pijaca, pod nazivom “Sve mi je draža ova reciklaža”, a ucenici petog i šestog razreda izveli su pozorišnu i lutkarsku predstavu ”Uz ekologiju život je pesma” i “Zaštitimo planetu”. Cilj predstava bio je da mališani vrtica shvate koliko je bitno cuvati životnu sredinu, kao i koje to ružne navike dovode do zagadenja životne okoline.

Mnogobrojne ucitelje, nastavnike i ucenika OŠ “Dositej Obradovic”, kao i decu vrtica i njihove vaspitace, pozdravio je Branislav Stojanovic, direktor škole. On je istakao da su daci, ove godine rešili da Dan planete Zemlje ne obeležavaju samo tokom jednog dana, vec da obeležavanje traje citavu nedelju.

- Vaši drugari iz škole, Dan planete Zemlje zapoceli su da obeležavaju nizom manifestacija još od ponedeljka. Pomocu lutkarske i pozorišne predstave, pokazacemo zašto je važno cuvati planetu Zemlju na kojoj živimo i šta je to što možemo da uradimo da nam bude lepše, a i da zdravije živimo, rekao je Stojanovic.

Po završetku predstava, mališanima su ucenici škole podelili jabuke i bojanke.

M. P.

KONFERENCIJA ZA NOVINARE U DSS U POŽAREVCU

VELIKI NAMETI, NEUJEDNACENE PLATE...

Clan Glavnog odbora i šef odbornicke grupe DSS, Slavoljub Matic je na prošlonedeljnoj konfereniciji za novinare komentarisao materijal pripremljen za sednicu Skupštine grada, “težak oko kilogram i po”. Takode je izrazio cudenje zbog izostanka bilo kakvih komentara na ostavke direktora JP “Vodovod i kanalizacija” i nacelnika Gradske uprave. On pretpostavlja da su ostavke podnete zbog velikog pritiska vladajuce koalicije u vezi zapošljavanja partijskih aktivista. Pored pomenutog, Matic kaže da “privatan sektor beži iz Požarevca”, a kao primer navodi “Veoliu” koja je svoje sedište premestila iz Požarevca u Beograd, prethodno je to uradio Bambi-Banat, nekoliko privatnih firmi koje su nastale u Požarevcu najavljuju svoj odlazak, a kao razloge navodi “ogromne namete koji ne otvaraju nova radna mesta”. Usledila je i kritika gradonacelnika, koji se “bavi svecarskim aktivnostima”, umesto da se bavi aktuelnim problemima, poput širenja toplifikacione mreže i troškova koji nisu dovoljno jasni, a kao primer navodi cenu reflektora koji u svom izveštaju pominje JP “Direkcija za izgradnju”, u kome stoji da jedan reflektor u Dalmatinskoj ulici košta 408 000 dinara. Plate javnih preduzeca, smatra Matic, treba ujednaciti i kaže: “ne može finansijski rukovodilac u Parking servisu da ima nižu platu od, recimo, pomocnog radnika Toplifikacije, to nije umesno”.

Zahtev gradonacelnika da mu se “skine stimulacija” sa plate koja iznosi oko 120 000 dinara, smatra Matic, podnet je iz demagoških razloga, a najpre bi trebalo ujednaciti plate u javnom sektoru, kako se ne bi dešavalo da rukovodioci pojedinih javnih preduzeca imaju vece plate od njega, “ukoliko gradonacelnik smatra da on ne treba da ima najvecu platu, neka deo svojih prihoda ustupi sirotištima, stipendijama, ili drugim svrhama, ja bih njega savetovao da to više ne cini, jer je to jedan ružan potez koji remeti hijerarhiju, jer svaka funkcija nosi svoju odgovornost”.

Matic je javnost informisao da je DSS krenula u proceduru koja ce verifikovati clanstvo i za sada postoji najava kandidature Aleksandra Avramovica za predsednika Gradskog odbora DSS.

L.L.

KONFERENCIJA OPŠTINSKOG ODBORA NOVA SRBIJA KOSTOLAC

STO DANA TOLERANCIJE

Opštinski odbor Nova Srbija Kostolac održao je proteklog cetvrtka prvu konferenciju za medije od osnivanja OO, na kojoj su ocenu rada rukovodstva Gradske opštine Kostolac dali predsednik OO NS Kostolac, Slobodan Gajic, potpredsednici Zlatan Pejkic i Ljubiša Stanojlovic i clanovi, Ivana Glišic i Slavoljub Uršic.

Istakli su za cilj nastojanje da pomognu u lociranju problema i njihovom efikasnom rešavanju i da aktuelnoj vlasti u GO Kostolac mogu da tolerišu sto dana, nakon cega se moraju videti konkretni rezultati njihovog rada.

-Nismo zadovoljni dosadašnjim rezultatima. Još uvek ništa od obecanja da ce licna dokumenta biti izdavana u Kostolcu. Od infrastrukturnih radova koji su zapoceti ništa nije završeno. Proširenje ulice Bože Dimitrijevica izvodi se mimo Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica, istakao je Slobodan Gajic.

Ljubiša Stanojlovic je na to dodao: „Pitanja komunalnog reda i komunalne infrastrukture odreduju kvalitet života. Goruci problemi su rubna naselja Kostolca, nezavršen tržni centar kod pijace, zatim, pijaca, sa buvljom pijacom i putna infrastruktura.

Ivana Glišic je istakla da je Kostolac u informativnom raku, s obzirom na to da nema ni jednu radio stanicu, jer nema frenkvenciju.

Na nedovoljno ulaganje u kulturu, gde je sve prepušteno borbi i snalaženju pojedinaca ukazao je Zlatan Pejkic.

Slavoljub Uršic je govorio o lošem putu ka TE Kostolac „B“ i kopu Drmno, gde su ugroženi svi ucesnici u saobracaju, meštani, deca. Ukazao je i na nerešeno pitanje izgradnje nasipa za zaštitu od poplava, na koju Stari Kostolac ceka od 2006. godine.

A. M.

TIHOMIR STANIC, GLUMAC, DOBITNIK STATUETE MILIVOJA ŽIVANOVICA NA 15. GLUMACKIM SVECANOSTIMA U POŽAREVCU

TIHOMIR TIHO UŠAO U GLUMACKU ELITU

Na listu dobitnika nagrade za najbolje glumacko ostvarenje Glumackih svecanosti “Milivoje Živanovic” ove godine upisao se Tihomir Stanic, glumac iza koga stoji obilje zapaženih glumackih ostvarenja, kako pozorišnih, tako i filmskih i televizijskih. Publika ga cesto identifikuje sa likom prestolonaslednika Aleksandra u domacoj seriji “Pad dinastije Obrenovic”.

Obracajuci se javnosti, po saznanju da je dobio znacajno priznanje, Stanic je, a o cemu smo vec pisali, rekao da je lik Andelka, koga tumaci u predstavi “Falsifikator”, Gorana Markovica, koji je i autor scenarija i reditelj, nastao po uzoru na njegovog oca, a sama ideja rodila se tokom snimanja filma “Turneja”. Za ovu ulogu, kako kaže, vec je dobio jednu nagradu, u Banja Luci na Teatar Festu, a novcani deo nagrade poklonio je majci, rekavši joj da je na taj nacin, posredno, pokojni muž šalje na more.

- Naravno da je Goran Markovic tu našu porodicnu pricu propustio kroz neke svoje filtere, ali je najveci deo autentican. Meni je vec velika nagrada što igram u ovoj predstavi, a svaki put mi je uzbudenje i zadovoljstvo kada je igram, kaže Stanic.

O nagradama uopšteno

- Kada igramo neku predstavu, teško podnosim nagrade, jer posle odigrane predstave mi cekamo da jednog od nas proglase pobednikom te veceri. To je jedan šok. Tako je bilo sa mnom one veceri kada sam dobio nagradu, jer sam pomislio kako mi je ta uloga veoma važna i kako cu podneti ako neko drugi dobije tu nagradu. Podneti i uspeh i neuspeh, to je sve sastavni deo karijere, ali ta situacija, kada se neposredno posle predstave saopštava ime nagradenog, to je nešto što se meni ne svida i što teško prihvatam. S druge strane, ako se to prihvati kao pravilo i ako smo svi došli pod tim uslovima, da se takmicimo, onda je to deo naše sudbine i naše profesije.

O Milivoju Živanovicu

- O Milivoju znam dosta. Ja sam se uglavnom družio sa starijim glumcima i moj najmladi prijatelj je Petar Kralj. Mnogo sam se družio sa Ljubom Tadicem, Stevom Žigonom, sa Ðuzom Stoiljkovicem se družim i znam puno anegdota, cak nekada i koristim nešto od tih anegdota koje sam cuo. Recimo, Milivoje je umeo da mladom glumcu kaže kako ce biti njegov sinovac i naslednik, ako ode da mu kupi cigare, a na kraju od toga ne bude ništa, tako da se ponekada i ja našalim sa mladim glumcima kada im kažem: biceš moj sinovac.

Glumac i producent

Tihomir Stanic roden je u Laktašima 1960.godine, a detinjstvo je proveo u Bosanskoj Dubici, gde mu je otac bio ucitelj. Akademiju umetnosti završio je u Novom Sadu u klasi profesora Dejana Mijaca. Svoje rad vezuje uglavnom za pozorište, gde je igrao oko stotinu uloga; najpoznatije su njegove glavne uloge u “Henriku cetvrtom”, “Divljem medu”, “Svetom Georgiju”. U filmovima Zdravka Šotre nekoliko puta igrao je Stevana Sremca. U nekim od svojih ranijih intervjua kaže da je na akademiju otišao potpuno nespreman, ali je na kraju bio medu najboljima i glumu završio sa desetkom. Prvih godina bavljenja glumom plašio se da ce biti shvacen kao neznalica. Danas se, pored glume, bavi i produkcijom i najavljuje da ce prica o Diani Budisavljevic, Austrijanki udatoj za Srbina, koja je spasavala srpsku decu iz ustaških logora, biti prenesena na veliko platno. Snimanje ovog filma trebalo bi da pocne 2012.godine. Takode, najavljeno je i snimanje filma “Falsifikator”.

L.Likar

PROF. DR MIRKO VASILjEVIC, DEKAN PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU U POSETI POŽAREVCU

CEMU PROPISI, AKO IH NE PRIMENjUJEMO?

U svecanom salonu Gradskog zdanja u Požarevcu, proteklog utorka, Miodrag Milosavljevic, gradonacelnik i Miomir Ilic, predsednik Skupštine grada, priredili su prijem za predstavnike Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na celu sa prof. dr Mirkom Vasiljevicem, dekanom fakulteta.

Obracajuci se gostima, Miodrag Milosavljevic, gradonacelnik, naglasio je da je Požarevac oduvek bio izdanak govornika, dobrih oratora, zahvaljujuci svemu onome što su studenti naucili na Pravnom fakultetu. Takode je naglasio, da je grad Požarevac, kada su u pitanju pravna nauka, teorija ili praksa, spreman da podrži sve one koji ucestvuju u tim susretima. Milosavljevic se posebno osvrnuo na uspehe dvoje Požarevljana, pobednika u besedništvu, Jelene Arsic i Veljka Smiljanica.

Zahvaljujuci se na gostoprimstvu, prof. dr Mirko Vasiljevic je rekao da ce ova poseta Požarevcu biti iskorišcena za promociju knjige “Komentar zakona o parnicnom postupku”, u koju je autor ove knjige, prof. dr Poznic ugradio 20 godina svog naucno-istraživackog rada, upravo kao dokaz da se nauka i ozbiljna dela ne stvaraju preko noci, da se ozbiljni studenti i ozbiljni poslenici strukovne reci ne mogu stvoriti preko noci.

-Za to je potrebno jedno ozbiljno vreme, za to su potrebne ozbiljne institucije, jer samo one mogu iznedriti kvalitet. Nama je previše kvantiteta, nemojmo da se igramo brojki, igrajmo se kvaliteta, rekao je Vasiljevic i napomenuo da ce poseta Požarevcu biti iskorišcena i za neke druge teme.

- Govoricemo malo i na temu koja je kod nas izuzetno važna. U poslednjih 20 godina odigrao se ozbiljan proces tranzicije politickih, ekonomskih, pravnih promena... Fokusiracemo pažnju na temu “Privreda i pravna odgovornost“ i mislim da struka mora progovoriti na temu “Odgovornosti za kvalitet propisa“, odgovornosti koja se mora pokrenuti, ne samo na pravnom, vec i na širem terenu, kada je rec o procesima privatizacije. Teren na kome ozbiljno zaostajemo je svojevrsna pravna nekultura primene propisa, rekao je Vasiljevic i podsetio na cuvenu misao našeg vodeceg književnika, Miloša Crnjanskog: “Cemu propisi, uzalud ih je pisati, kad ih niko ne primenjuje“.

M. P.

U OSNOVNOJ ŠKOLI “DESANKA MAKSIMOVIC” U POŽAREVCU

OTVORENA VRATA ZA PRVAKE

Osnovna škola „Desanka Maksimovic“ je u nedelju, 18.aprila, priredila druženje sa roditeljima i decom, buducim ucenicima prvog razreda. Program otvorenih vrata, koga su osmislile i realizovale uciteljice buduceg prvog razreda, uz pomoc strucnih saradnika i direktora škole, pokazao je roditeljima i deci na zanimljiv nacin kako škola radi, na koji savremen nacin se sve to može realizovati i u kakvim uslovima.

Svoj, za mnoge prvi susret sa školom, deca ce pamtiti i po realizovanim radionicama u kabinetu za informatiku i u školskom dvorištu, u prirodi. Deca su sa svojim buducim uciteljima uspostavila bliski kontakt, a roditelji su imali priliku da se informišu, ne samo o školi, nego i o mnogim pitanjima i dilemama, koje tište vecinu roditelja, cija deca polaze u prvi razred. Dakle, i deca i roditelji, svako na svoj nacin, proveli su veoma korisno vreme u školi i ovakav uvod u buduce školovanje ce umnogome olakšati prve dacke dane, a nadamo se i utrti put veoma uspešnom razvoju i školovanju dece.

Zanimljivo je i to da su upravo uciteljice ovog aktiva: Terez Žigrai, Ivana Stojimirovic i Marina Fajler, mogle da se pohvale i velikim uspehom “cetvrtaka” na okružnom takmicenju iz matematike i to ne samo na nivou grada, nego i na nivou celog okruga. Ucenik Marko Ðordevic je sa 100 poena osvojio prvo mesto, a dva treca mesta, sa nešto manjim brojem poena, pripala su ucenicima Stefanu Kuljaninu i Marku Kosticu.

„Roditelji ponekad imaju vecu tremu nego deca, što je sasvim normalno kod odraslih, cija se deca nalaze na prvoj životnoj prekretnici“, rekla je direktorka škole Dragana Petrovic u svom obracanju roditeljima, i napomenula: „Takvo pocetno stanje se brzo prevazilazi uz svestranu saradnju sa školom i uciteljima“. Istaknuta je važnost osamostaljivanja dece, razvijanja radnih, kulturnih i higijenskih navika i bezbednosti dece u saobracaju, kao prioritetnih zadataka za roditelje, dok se obrazovni zadaci sa puno poverenja mogu prepustiti njihovim uciteljima.

Druženje je poteklo u veoma pozitivnoj atmosferi, a vedra i ushicena lica dece su pokazala da ce se o onome što su doživeli ovog prvog dana u školi dosta dugo pricati. Sledeci susret je zakazan za 31. avgust, kada ce se uz prigodan program ucenika cetrvtog razreda i zvanicno izvršiti prijem prvaka u ovu školu.

D.P.

NARODNA BIBLIOTEKA “ILIJA M. PETROVIC” POŽAREVAC

SECANJE NA DOBRA STARA VREMENA

Knjiga novela i prica, naslovljena “Evergreen”, autora Mirka S. Markovica, u izdanju “Beogradske knjige”, predstavljena je proteklog utorka u Narodnoj biblioteci “Ilija M. Petrovic” u Požarevcu.

Goste, autora i Aleksandra Jerkova, profesora srpske književnosti na Filološkom fakultetu, predstavila je direktorka Biblioteke, Beba Stankovic. Ona je Markovica predstavila i kao izvrsnog poznavaoca bibliotekarstva, jer je, izmedu ostalog kreator vecine sajtova srpskih biblioteka.

Prof. Jerkov se osvrnuo na sadržaj knjige koji govori o nekoliko decenija prošlog veka, obuhvata secanja na vremena u kojima se išlo na igranke, kada su se slušale gramofonske ploce, vladao tvist i šlageri.

Autor je procitao nekoliko odlomaka. Inace, Markovic se bavi i novinarstvom, pisao je za “Ješ” i “Ošišani jež”.

U MUZICKOJ ŠKOLI “STEVAN MOKRANJAC” POŽAREVAC

SEDMO TAKMICENjE DRVENIH DUVACA

Medunarodno takmicenje drvenih duvaca, jedno od najznacajnijih u Srbiji, okupilo je od petka do ponedeljka 225 takmicara iz zemlje i sedam zemalja u okruženju.

Na svecanom otvaranju, u petak, prisutne je pozdravio profesor Periša Stanojevic koji je rekao da su takmicari podeljeni u pet disciplina: flauta, klarinet, oboa, saksofon i fagot, a takmice se u šest kategorija, po uzrastu.

Predsednik Skupštine grada, Miomir Ilic, obratio se prisutnim gostima, izražavajuci zadovoljstvo što se ovo takmicenje po sedmi put održava u Požarevcu i, izmedu ostalog, rekao:

- Danas smo ovde da podržimo mlade muzicke talente, da im osiguramo buducnost. Muzika je umetnost koja nas ritmom i melodijom, toliko neizrecivo poziva na ucestvovanje i takmicenje. Muzicki pedagozi su pravi profesionalci, ljudi od uspeha, koji poseduju znanje i sposobnosti, veštine i kvalifikacije. Sa puno optimizma, ali i velike odgovornosti obavljaju odgovoran i složen posao od izuzetne važnosti. Vi ste stvorili i afirmisali kreativne stvaralacke potencijale koji su uvek bili okrenuti prema sadašnjosti i buducnosti i dali ste veliki doprinos razvoju muzicke kulture. Od vas se ocekuje da prepoznate interesovanja i sklonosti ucenika, da budete prijatelj dece i njihov savetnik. Rezultati Muzicke škole u Požarevcu proistekli su iz dobre pedagoške, didakticko-metodicke organizacije nastave i organizacije lokalnih, republickih i medunarodnih takmicenja. Na koncertima, svecanostima i takmicenjima vaši ucenici, pijanisti, violinisti, harmonikaši, flautisti, solo pevaci i drugi, razlicitim vrstama, formama, stilovima, oduševljavali su sve. Razlicite instrumentalne tacke cine takmicenje atraktivnim i raznovrsnim.

Iste veceri koncert je održao Hor klarineta Akademije umetnosti Novi Sad, koji je izveo dela Mocarta, Glinke, Montija, Prokofjeva, Štrausa i drugih poznatih kompozitora.

Takmicenje je završeno u ponedeljak, a o rezultatima i završnom koncertu “Rec naroda” ce izvestiti u narednom broju.

L.L.

NAŠI NOVI SUGRAÐANI

U porodilištu opšte bolnice u Požarevcu u periodu od 16.4.2010 godine do 23.4.2010 godine rodeno je 20 beba, 10 decaka i 10 devojcica

Blizance, kcerku i sina, dobili su Beriša Emine i Afrin iz Aleksandrovca

Sinove su dobili: Verica i Bojan Goranovic iz Kostolca, Olivera i Stojan Ilic iz Krepoljina, Sladana Kostic i Rešad Sacipi iz Kostolca, Ivana i Žarko Stankovic iz Kostolca, Trejkic-Vujcic Sladana i Mladen Vujcic iz Kasidola, Julijana Petrovic i Jovica Gavrilovic iz Kostolca, Maja Ðordevic i Siniša Radulovic iz Prugova, Suncica Miladinovic i Preža Novakovic iz Sige, Sanja Miloševic i Ivan Živanovic iz Požarevca,

Kcerke su dobili: Karolina Trailovic i Zoran Jovanovic iz Milanovca, Andrijana Stanic i Boban Petkovic iz Klicevca, Anita i Saša Vukalo iz Požarevca, Tamara i Bojan Jovanovic iz Požarevca, Jasna Milutinovic i Ivica Živkovic iz Dragovca, Lizabeta Ibinci i Nufret Diljaj iz Kostolca, Snežana Mitrovic i Dragan Todorovic iz Požarevca, Emina Emini i Asret Ametovski iz Kostolca, Monika i Bojan Pavlovic iz Požarevca.

POŽAREVLJANI U LAVIRINTU ZVUKA I ENERGIJE

VAN GOG PROTRESAO GRAD

Protekle subote u Sportskom centru Požarevac, MTV dobitnici, rok grupa Van Gog oduševila je oko 1 500 poštovalaca i ljubitelja njihove muzike. Tako se Požarevac našao na mapi gradova u kojima je promovisan album “Lavirint” u okviru velike medunarodne turneje koja je zapocela 2009.godine. Van Gog je direktno iz Ljubljane i Zagreba stigao u Požarevac. Tokom dvoipocasovnog nastupa bend je napravio svojevrsnu retrospektivu svojih najslušanijih pesama. Vidljiva je bila razmena energije izmedu muzicara i publike, još od prvih taktova hita “Spisak razloga” sa novog albuma, pa do završnih, pesme “Kolo”.

Zahvaljujuci razumevanju Gradske uprave koja je pomogla ovaj spektakl, obezbedujuci halu besplatno i plativši celokupnu produkciju, cena karte, koja iznosi 1 500 dinara, je bila upola niža nego na ostalim nastupima.

Clanovi benda su se neposredno pre pocetka koncerta susreli sa svojim fanovima i za njih uprilicili fotografisanje i potpisivanje propagandnog materijala, što je, inace, i njihova stalna praksa.

Na pres konferenciji koja je održana nakon tonske probe, a na kojoj je prisustvovao kompletan sastav, novinarima su se zahvalili na izuzetnoj podršci, a posebno gradonacelniku i samom gradu.

Frontmen, Zvonimir Ðukic – Ðule rekao je da mu je izuzetno drago što je ponovo u Požarevcu, za koga ga vežu lepe uspomene. On istice da je požarevacka publika izuzetno energicna, a samim tim je i atmosfera inspirativna.

S.N.

NARODNI MUZEJ POŽAREVAC

SIMFONIJA U KAMENU

U maloj galeriji Narodnog muzeja u Požarevcu, proteklog cetvrtka otvoren je Cetvrti bijenale mozaika “Simfonija u kamenu” na kojoj su svoje radove izložila 54 autora.

Prisutnima se obratila Violeta Tomic, kustos Muzeja koja je istakla da se radi o reprezentativnoj izložbi, te da su izložena suptilna likovna ostvarenja.

Autor izložbe, Ljiljana Subotic rekla je da je ovo cetvrto bijenale mozaika koje se, inace, organizuje u Galeriji SKC Novi Beograd.

- Osnovna ideja, kada sam pokrenula ovu izložbu bila je da se mozaik, koji je retka tehnika, prikaže javnosti, kao drevna i tradicionalna tehnika, koja je malo zapostavljena. Svake godine bijenale ukljucuje sve veci broj autora, ovaj put imamo i mozaike koji su došli iz Rumunije i Crne Gore. Mozaik se nekada zvao “dvorska tehnika”, zbog težine i svog izraza, na našem tlu sacuvan je u par fragmenata. Vremenom se izgubio, i zbog nacina izrade i zbog skupoce. Medutim, poslednjih godina je sve više prisutan, zahvaljujuci tome što ima i sve više narucilaca, a radi se i po crkvama, rekla je još Ljiljana Subotic.

Jedan od autora, Predrag Todorovic, osvrnuo se kratko i na istorijat mozaika, od antickog doba, podsecajuci da su se tokom srednjeg veka mnoge crkve i manastiri u Srbiji ukrašavali ovom tehnikom.

Svi radovi na izložbi radeni su u kamenu, a ostvarenja koja se mogu videti tematski obuhvataju razlicite motive, od apstraktih izraza, do fresaka.

L.Likar

LAZARIZMI

- Nije strašno smo banana država, nego što ce majmuni da nas pojedu!

- Srbi su jednaki pred zaklonom!

- Brak je jednacina sa jednom nepoznatom!

- Mnogim Srbima je potreban dobar nutricionista. Ne mogu da svare pojedine politicare!

- Nekad su radnici štrajkovali za 1. maj, a danas nemaju ni do prvog!

Miodrag Lazarevic

HUMORESKA

KOŠAVA SPAŠAVA

Vreme pravo prolecno, promenljivo. Smenjuju se topli i hladni dani, sunce i kiša, oblaci... E, oblaci! Da su samo kišni, ni po jada, nego s vulkanskim pepelom i ostalim cesticama. I to, molim vas lepo, cak sa Islanda! Da produ celu Evropu i Evropsku zajednicu, uzduž i popreko, i da dodu i do nas, tj. iznad nas!

Dobro, sad, što naši strucnjaci, koji vedre i oblace, nisu pogodili da li ce taj oblak da nas poseti za dve nedelje ili vec sutra, nego nisu predvideli ni da ce naša Košava da otera svaku sumnju sa severa i to na nji’ov zapad, bre! Košava nas je spasila, njojzi hvala!

A, zamislite, da se ta necastiva sila (jer, taj oblak je paralisao i nebo pa zato ni avioni ne lete), dogodila po prognozama vajnih strucnjaka, a to bi bilo negde oko 1. maja, ne bi bilo ni prvomajskog uranka, a bogami, svi su izgledi, ni durdevdanskog.

- Zamisli, molim te, komšija, tu katastrofu! Taman kad bih okretao jagnje na ražnju, a ono oblak sa Grenlanda!

- Misliš, sa Islanda?

- Pa, to, sa vulkana.

- Ma, to i nije loša stvar: stavim prase na ražanj, pošto moja familija ne miriše jagnjetinu, i ono se ispece na toplom oblaku!

- Uh, sunce ti tvoje, pa to može da bude izum godine, decenije, stoleca...

- E, ti ga, komšija, pretera! Pa gde ce da nademo tolike prasice?

- Nego, pošto se 1. maj produžava i na treci, da ga spojimo mi lepo sa šestim, tj. Ðurdevdanom?

- Ta ti je, vala, ideja super!

- Ma, jeste, ali nemam ideju kako da dodem do praseta, a još manje do jagnjeta!

Miodrag Lazarevic

MASLACAK

UKRAS U BAŠTI, LEK U KUCI

Zlatnožuti cvetovi maslacka ukras su bašte i livade u prolece. Postoji 25 vrsta ove zeljaste biljke koja cveta od marta do maja i ciji su koren i list veoma lekoviti. Maslacak je bogat izvor vitamina A, B i C, kao i minerala kalijuma, natrijuma i magnezijuma, a gvožda sadrži više nego spanac. Mnogobrojni su i raznovrsni nacini za njegovu pripremu, a u lekovite svrhe najcešce se koriste svež koren i list, koji se potapaju u vodu, vino ili rakiju. List ove livadske biljke odlican je diuretik, pomaže kod infekcija mokracnih kanala i visokog krvnog pritiska. Koren maslacka pozitivno utice na apetit, a u modernoj fitoterapiji koristi se kod drenaže jetre i žucne kese, alergija, kožnih oboljenja, gojaznosti. Posebno je dobar za žensku populaciju, jer je dokazano da ublažava celulit zbog istovremenog dejstva na jetru i bubrege. Ni list ni koren maslacka ne bi trebalo da konzumiraju osobe sa zacepljenjem žucnih kanala i oni koji piju odredene lekove za srce.