Header

VELIKO GRADIŠTE

OGORCENI GRAÐANI

- i bebe placaju odnošenje smeca u opštini Veliko Gradište

Odluka po kojoj su komunalne usluge koje su u proseku tri puta vece od onih koje placaju gradani susednih opština ogorcila gradane iz opštine Veliko Gradište. Odluka Skupštine opštine po kojoj ce 26.554 gradana ove podunavske regije morati da placaju 1,40 evra za odnošenje smeca i 0,40 evra za cišcenje javnih površina, u skoro svim od 26 mesnih zajednica izazvala je buru protesta i nezadovoljstva.

U vecini su održani zborovi gradana na kojima je iskazano nezadovoljstvo i rukovodstvu Opštine peticijama jasno stavljeno do znanja da cenu ovih komunalnih usluga koja je u proseku tri puta veca od onih koje placaju gradani susednih opština, pa i šire, jednostavno nece placati. Tim pre što se naplata od 1,83 evra odnosi na svakog clana domacinstva iz kog nisu izuzeta ni novorodencad, pa tako ispada da jedno domacinstvo ovom odlukom opštinskih vlasti mora mesecno da placa oko 10 evra. i to nije sve. Komunalne usluge morace da placaju i meštani koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, a njih je oko 6.000. Ni luk jeli ni luk mirisali što bi reko narod. Protestu žitelja seoskih mesnih zajednica pridružili su se i privatni preduzetnici, iz Velikog Gradišta.

Neki treba za pomenute usluge da placaju izmedu 1200 i 32 000 dinara mesecno!

Niže cene ili nema placanja

Zbor na kome su izrazili nezadovoljstvo zbog previsokih komunalnih dažbina održali su i meštani Carevca, Mesne zajednice koja ima oko 200 domacinstava i preko 1000 stanovnika, od kojih je približno 40 posto na privremenom radu u inostranstvu.

- i meštani Carevca su poput ostalih nezadovoljni ovom cenom obzirom da su cene ovih usluga u drugim opštinama Branicevskog okruga znatno niže. Mi smo pre desetak dana imali Zbor kome je prisustvovao i Živoslav Lazic, predsednik opštine koji je obrazložio svoje stavove, medutim svi prisutni meštani su se izjasnili da ne podržavaju ovu cenu, a samim tim ni odluku opštinskih organa. Zbog podeljenog mišljenja da li ne placati ili vratiti kontejnere, odlucili smo da se potpisima u vidu peticije suprostavimo ovakvom nametu bez pokrica, kaže Jovica Milovanovic, predsednik Saveta MZ Carevac.

istovetnog mišljenja su i Sladan Miletic, predsednik Saveta MZ Desine, Dejan ilic iz Desina, Dušan Peric (Topolovnik), Zlatko Stojanovic (Srednjevo), Slobodan Miladinovic (Ljubinje), i Slavoljub Trifunovic, predsednik Saveta MZ Sirakovo. Svi oni izneli su stav svojih meštana koji od opštinskih vlasti traže da se cene odnošenja smeca prilagode onima u okruženju. Primera radi, u opštini Malo Crnice cena je 239 dinara po domacinstvu, u Požarevcu i Kostolcu u proseku 320, gradani Malog Mokrog Luga (Beograd) placaju 359 dinara po domacinstvu, Kušiljeva (opština Svilajnac) 239, Markovca (Velika Plana) 3, 22 dinara po kvadratnom metru…

Ja posedujem dva objekta po 300 kvadratnih metara, i ako budem placao kao što je receno 25 dinara po kvadratnom metru, plus oko 800 dinara za stambeni prostor, mislim da bi to bilo previše, mišljenja je Bojan Milanovic, privatni preduzetnik iz Velikog Gradišta cije mišljenje deli i Milomir Stokic, vlasnik elitnog restorana Dionis.

Tender, a ne konkurs

Prvog juna ove godine opština Veliko Gradište objavila je javni konkurs za prikupljanje pismenih ponuda za obavljanje poslova sakupljanja , odvoženja, odlaganja otpada i poslove održavanja javne higijene javnih povrsina. Navedeni konkurs objavljen je na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima koji datira iz 1998. godine cime je zaobiden Zakon o javnim nabavkama, gde je u clanu 1 receno da se ovim zakonom ureduju uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga, i ustupanje izvodenja radova u slucaju kada je narucilac tih nabavki državni organ. Na ovaj nacin ocigledno je da su obmanuti Opštinsko vece i Skupština, jer je poveravanje ovakvog posla moralo biti u skladu sa zakonom o javnim nabavkama koji podrazumeva proceduru tendera.

Na Vecu sam postavio pitanje šta ce da se desi ako firma koja se bavi odnošenjem smeca ne uspe da od stanovništva naplati racune. Odgovor predsednika opštine bio je sledeci: - Svaka firma koja je na tržištu rešavace sporove pred sudom.Tada ni jednog trenutka nije pomenuo da ce Opština svojim budžetom da garantuje privatnoj firmi naplatu iznošenja smeca za onaj procenat stanovništva koji ne bude hteo da plati te usluge. Pored toga, i svi gradani koji ne budu placali pomenute komunalne usluge bice tuženi na osnovu opštinske Odluke koja je validna i doneta u skladu sa Zakonom o komunalnim odnosima, po kojoj se opština izjasnila da prihvata cišcenje cele teritorije opštine Veliko Gradište. Ta odluka nije sporna, ali je sav dalji postupak na osnovu tendera koji je raspisan morao da ide u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a to znaci da je model ugovora morao vec tada da bude prezentiran i Komisiji a samim tim nadležnim institucijama- Opštinskom vecu i Skupštini koja donosi konacnu odluku. To nije ucinjeno pa je pred nadležnim sudom pokrenuta inicijativa da se Sud izjasni da li je procedura oko raspisivanja tendera u potpunosti ispoštovana. imamo podatke da ta procedura nije ispoštovana što je nedopustivo, jer svi poslovi cija je vrednost preko 2, 9 miliona dinara idu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Gradani su svakako opravdano ogorceni jer na osnovu saznanja do kog smo došli, u odnosu na Branicevski okrug i deo teritorije Srbije, opština Veliko Gradište placa najvecu cenu iznošenja smeca. Niko ne spori placanje usluga, ali uz primerenu cenu, kao što je placaju gradani u okruženju gde je ona dva do tri puta niža. Opštinskom odlukom obuhvaceni su svi stanovnici opštine Veliko Gradište, od najmladeg do najstarijeg, cak i oni koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, njih oko 6000 koji su u obavezi da placaju iznošenje smeca.

Da sud presudi

Da li su i u kojoj meri obmanuti Opštinsko vece i Skupština utvrdice nadležni sud kako kažu naši sagovornici, ali cinjenica je da je poveravanje ovakvog posla moralo biti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama koji podrazumeva proceduru tendera. Tim pre što u konkursu koji je Opština objavila kaže se da pravo ucešca imaju sva domaca pravna lica, kao i strana pravna lica koja se pojavljuju kao vecinski osnivaci pravnih lica na teritoriji Srbije. Komisija je izborom konzorcijuma Grcke i domace firme stavila van snage Javni oglas koji ne predvida mogucnost ucešca konzorcijuma, a u trenutku javljanja na javni konkurs Grcka firma nije imala registrovanu firmu na teritoji Srbije sa vecinskim osvnivackom ulogom.

Komisija je morala u samom startu diskvalifikovati obe ove ponude- Konzorcijum grcke firme “Spider environmental” i firme iz Novog Sada “Depo system”, i to iz više raloga. Grcka firma nije imala registrovanu fimru u Srbiji, nijedna od njih nije dostavila bankarske garancije a što je bio uslov, obe firme su dostavile bilanse uspeha iz prethodnog obracunskog perioda iz kojih se vidi da su iskazale gubitke, obe su dostavile potvrdu da nisu odgovorile poreskim obavezama koje su imale. Ovo je više nego uslov za diskvalifikaciju. iako je u javnom konkursu tacno propisano šta se boduje, Komisija se nije pridržavala pravila, što je nedvosmisleno jasan dokaz da se protežirala firma koja je dobila posao. Posle svega ovog predsednik Opštine zakljucuje ugovor o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti sa konzorcijumom ponudaca (Grcka firma i Depo sistem Novi Sad) ali se u ugovoru naprasno pojavio i treci saugovarac koga u postupku konkursa nigde nije bilo. istim ugovorom predsednik Opštine bez ikakvog osnova “oslobada” izvršioce svih obaveza koje se odnose na propise o zaštiti životne sredine. Pored toga, ugovorom po sopstvenom nahodenju daje garancije u visini od 90 posto naplate. Drugim recima, ukoliko gradani ne plate, Opština ce dotirati iz budžeta do 90 posto naplate. Koliko mi je poznato, po Zakonu o budžetskom sistemu nije moguce transferisati nikakva sredstva onima koji nisu budžetski korisnici, a u ovom slucaju to izvršioci nisu, niti mogu biti. Nikada u Srbiji niti jedna opština nije garantovala ni svom Javnom komunalnom preduzecu 90 posto naplate, a kamo li privatnoj firmi. Gradani koji su u inostranstvu ne ostavljaju otpad ovde, pa stoga nisu u obavezi da plate jer Ustav garantuje da uslugu koju niste dobili ne morate ni platiti.

Postupak nije u skladu sa zakonom

Opštinskom Javnom Pravobraniocu tri odbornicke grupe u SO Veliko Gradište uputile su Opštinskom javnom pravobraniocu zahtev da pokrene postupak za utvrdenje ništavosti ugovora. Postupak poveravanja komunalne delatnosti nije sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Takode, u konkursnoj dokumentaciji nije prezentiran model Ugovora, što se utvrduje iz izveštaja predsednika komisije Srdana Perica. Ugovor broj 501- 49/ 2009-01 od 27. 07. 2009. godine nije u skladu sa Odlukom SO Veliko Gradište broj 352- 13/ 2009- 01 od 13. 07. 2009. godine o izboru najpovoljnijeg ponudaca, jer je ovom odlukom povereno obavljanje komunalnih delatnosti bliže odredenih u clanu 1 ove Odluke, grupe ponudaca, po ugovoru o konzorcijumu “ Spider environmental servis” Janina Grcka i “ Depo system” Novi Sad, a u ugovoru je u konzorcijumu izvršioca oznacena i “ Spider Serbia”- Društvo sa ogranicenom odgovornošcu Borca, koja je i potpisnik ugovora, odgovor je Anele Jovanovic, Opštinskog javnog pravobranioca.

D.D.

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA PENZIONERA-INAVLIDA RADA

POMOC NAJSIROMAŠNIJIM PENZIONERIMA

Opštinska organizacija penzionera-invalida rada u Požarevcu je u sklopu svojih redovnih aktivnosti za 2009.godinu pružila pomoc najsiromašnijim penzionerima u vidu namirnica.Ukupno je podeljeno 132 paketa za isto toliko penzionera-invalida rada.Paketje obuhvatao sledece namirnice: brašno, šecer, ulje, sapun a vrednost je oko 300 dinara po jednom penzioneru. Sredstva za skromnu pomoc našim clanovima obezbedili smo iz ušteda ostvarenih u štednji potrošnog materijala,jer do sada nam opština nije pružala nikakvu pomoc još od 1992.godine,istice Milunka Brankovacki, sekretar opštinske organizacije penzionera -invalida rada.Veliku pomoc je pružila i Gordana Radojevic, iz MZ „Burjan" ,aktivista i saradnik,koja je išla po mesnim zajednicama,pravila spiskove i delila pakete najugroženijim penzionerima.

NA PUTU DO KONSTITUISANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

POTPISAN KOALICIONI SPORAZUM

- Sporazum potpisali predstavnici Koalicije SPS-PUPS-JS, DS, G 17 plus i SPO

Da se jedna višemesecna, odnosno višegodišnja aktivnost u nekadašnjoj opštini, a sadašnjem Gradu Požarevcu, konstituisanje Gradske opštine Kostolac, ovih dana uspešno privodi kraju, potvrdila je prošlonedeljna Konferencija za novinare organizovana u sedištu SPS-a u Požarevcu. Otvarajuci skup Milic Jovanovic, sekretar SPS-a napomenuo je da je nakon ostvarenog dogovora došao trenutak za potpisivanje koalicionog sporazuma izme|u stranaka koje ce u Skupštini nove, Gradske opštine Kostolac predstavljati odbornicku vecinu. Svecanosti potpisivanja ovog važnog dokumenta, pored predstavnika partija-koalicionih partnera Mi-omira Ilica, predsednika Gradskog odbora SPS, Tomislava Petrova, predsednika OO DS Kostolac, Radiše Ilica, predsednika OO G 17 plus i Vojislava Stojicevica, pred-sednika OO SPO, prisustvovali su i Goran Petrovic, predsednik Okružnog odbora DS Branicev-skog okruga, Žarko Pivac, predsednik Gradskog odbora DS Požarevac, Miodrag Milosav-ljevic i Vukica Vasic, potpredsednici GO DS, Dušanka Kukolj i Slobodan Jovic, potpredsednici GO SPS kao i brojni clanovi partija, koalicionih partnera. Obracajuci se prisutnima Miomir Ilic, predsednik SPS-a istovremeno i predsednik Skupštine Grada Požarevca u cijoj je nadležnosti i bilo raspisivanje izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Kostolac napomenuo je:

- Nakon uspešno sprovedenih izbora i ozvanicenja izbornih rezultata, iz Gradske izborne komisije obavešten sam da je utvr|ena lista osvojenih mandata politickih partija i grupe gra|ana koje ce ucestvovati u formiranju organa Gradske opštine Kostolac. U skladu sa Statutom i zakonima o lokalnoj samoupravi i lokalnim izborima imam ovlašcenje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja iz Gradske izborne komisije, zakažem konstitutivnu sednicu Skupštine GO Kostolac što cu i uciniti. Bice to u predvi|enom roku obzirom da su se partije u okviru koalicije SPS, PUPS i JS kao i DS, G 17 plus i SPO dogovorile o odbornickoj vecini. Danas smo ovde da potpišemo koalicioni sporazum o formiranju te vecine i da zaokružimo ciklus koji je vec više godina postojao u okviru inicijative gra|ana Kostolca i okolnih naselja koji su se izjasnili za jedan novi oblik organizovanja lokalne samouprave. Uveren sam da ce željeni kvalitet funkcionisanja ove Gradske opštine brzo biti ostvaren. Naporno samo radili na usaglašavanju svih neophodnih sporazuma da do toga do|e i da novu budžetsku godinu zapocnemo ovako organizovani što je u interesu svih gra|ana Grada Požarevca, rekao je Ilic najavljujuci da ce se konstitutivna sednica u Kostolcu održati po proslavi Savindana. On je tako|e izrazio ocekivanja da ce odbornicka vecina raditi u skladu sa važecim zakonima i koalicionim dogovorima, kao i da ce poštovati i uvažavati konstruktivna mišljenja opozicije u Skupštini koju predstavljaju odbornici GG Dragoljub Ivanovic, SNS-a, DSS-a-NS-a i LDP-a.

Odbornicki mandati

Na Konferenciji su potom saopštena imena kandidovanih odbornika. Ispred DS-a to dr spec. Emil Andrun, Violeta Grujic, diplomirani ekonomista, Vecko Krstanoski, diplomirani inženjer geologije i Aleksandar Popov, diplomirani inženjer gra|evine. Svi su iz Kostolca.

G17 plus imace dva mandata koja ce biti poverena Nenadu Markovicu, diplomiranom elektroinženjeru iz Kostolca i Nebojši Nikolajevicu, saobracaj-nom tehnicaru iz Petke.

Grupa gra|ana “Za bolju buducnost dr veterine Dragoljub Ivanovic”, osvojila je dva mandata ciji ce nosioci biti dr veterine Dragoljub Ivanovic iz Kostolca i Zoran Miloševic, dipl. inženjer rudarstva, tako|e iz Kostolca.

Srpsku naprednu stranku sa ukupno tri mandata zastupace Zoran Nikšic, rudarski tehnicar iz Požarevca, selo Klenovnik, Dragan Atanackovic, diplomirani pravnik iz Kostolca i Bogic An|elic, penzioner iz Kostolca.

DSS-NS imace dva mandata. Jedan ce biti poveren Saši Lazicu, mašinskom tehnicaru iz Kostolca, a drugi Slavici Pavlin Rokvic, diplomiranom politikologu iz Kostolca.

SPO je osvojio jedan mandat, za odbornika je predložen Miro-ljub Nikolajevic, elektrotehni-car iz Klenovnika.

LDP ce predstavljati Ivan Makar, inženjer proizvodnog menadžmenta iz Kostolca i Vladica Brankovic, elektrotehnicar iz Kostolca.

Najveci broj mesta u buducoj Skupštini, ukupno pet, osvojila je koalicija SPS-PUPS-JS. NJu ce zastupati Vladimir Vila, dipl. inženjer elektrotehnike iz Kostolca, Rajko Božic, elektrotehnicar iz Petke, Dragan Grubetic, VK bagerista iz Kostolca, Marko Jelcic, elektrotehnicar iz Kostolca i Jelena Martic, penzioner tako|e iz Kostolca koja ce kao najstariji odbornik imatu cast i obavezu da predsedava konstitutivnom sednicom do izbora njenog predsednika. U tom poslu pomagace joj najmla|i odbornici.

Vladimir Vila- kandidat za predsednika GO

Koalicionim sporazumom je precizirano da predsednika Gradske opštine daje koalicija SPS-PUPS-JS koja ima najviše odbornika, zamenik predsednika Gradske opštine je iz redova DS-a, nacelnik Uprave GO Kostolac bice nestranacka licnost pod okriljem koalicije SPS-PUPS-JS. Za Vece GO koje broji pet clanova dva daje SPS-PUPS-JS, dva DS i jednog G17 plus, s tim što se DS saglasio da u okviru svog broja mandata jedan poveri SPO-u.

Kandidat za predsednika Skupštine bice iz redova DS-a, a njegov zamenik iz G 17 plus. Dogovor je da se za sekretara Skupštine kandiduje nestrana-cka licnost, pod mandatom DS-a. Što se tice javnih servisa birace se samo direktor Centra za kulturu, kandidatura je poverena SPS-u i njenim koalicionim partnerima.

Na Konferenciji je saopšteno da je postignut dogovor da se za predsednika Gradske opštine Kostolac istakne kandidatura clana SPS-a Vladimira Vile, diplomiranog elektroinženjera.

U nastavku Konferencije novinarima su se obratili ostali potpisinici sporazuma, celnici G 17 plus, DS i SPO iz Kostolca koji su istakli znacaj osnivanja Gradske opštine Kostolac posle 53 godine i zahvalili se biracima na poverenju koje su im ukazali na održanim izborima. --Nakon konstituisanja Skupštine predstoji nam odgovoran rad kojim moramo opravdati ovo cemu smo toliko težili, culo se na Konferenciji sa koje je tako|e poruceno da ce novoformirana Gradska opština Kostolac i njeni organi tesno sara|ivati sa aktuelnim strukturama vlasti Grada Požarevca.

M.P.

KORPORACIJA “CARICIN GRAD”

DONIRALA MONTAŽNI OBJEKAT U ZABELI

Gra|evinska firma “Caricin Grad” iz Beograda je montažni objekat u centru Zabele, koji je služio za smeštaj radnika prilikom igradnje objekata unutar Kazneno – popravnog zavoda, poklonila gradu Požarevcu na korišcenje. Prošlog petka objekat koji je predmet donacije obišli su Miodrag Milosav-ljevic, gradonacelnik Požarev-ca, Vojislav Pajic, pomocnik gradonacelnika za urbanizam i Milorad Jovanovic, pomocnik gradonacelnika za socijalna pitanja.

“Objekat je montažnog karaktera koji sa sobom ima svu neophodnu infrastrukturu, mada je u dosta lošem stanju obzirom da se par godina nije upotrebljavao, ali mi smo obezbedili finansijska sredstva kroz budžet, koja cemo upotrebiti onog trenutka kada se bude potpisao konacni ugovor o donaciji. Baraka je približne površine oko 200 kvadrata i mi se nadamo da cemo uz neophodne radove u tekucem održavanju, obezbediti površinu po 50 kvadrata po jednom domacinstvu, odnosno po porodici koja ce biti smeštena unutar objekta. Objekat poseduje sve neophodne mašinske instalacije, koje su kao elektricni kotlici za grejanje, tako da uz dodatne radove kroz sanaciju i male prerade, bice omogucen smeštaj za 4 do 5 porodica koje su socijalno ugrožene. Pribavili smo i saglasnost Saveta mesne zajednice “Zabela” koji je to na svojoj sednici odobrio i prihvaceno je da grad Požarevac dalje preuzme svoje obaveze na ure|enju i smeštaju ugroženih porodica”, istakao je Vojislav Pajic, pomocnik gradonacelnika za urbanizam.

Prema recima Milorada Jovanovica, pomocnika gradona-celnika Komisija za socijalna pitanja ce utvrditi kriterijume i na osnovu toga ce se raspisati konkurs za socijalno ugrožena lica i izvršiti odabir buducih korisnika ovog stambenog prostora.

Posle obilaska ove lokacije u svecanim salonima gradskog zdanja Ugovor o poklonu montažnog objekta potpisali su Milentije Nikolic, vlasnik i predsednik Upravnog odbora korporacije “Caricin Grad” i Miodrag Milosavljevic, gradonacelnik Požarevca. U svom obracanju medijima gradonacelnik je izrazio zadovoljstvo što ce se na ovaj nacin rešiti jedan od problema koji prati socijalno ugrožene porodice, a to je smeštaj: “Objekat je privremenog karaktera i u njemu planiramo da uselimo 4 do 5 porodica, koje eventualno imaju potrebu za stanovanjem, odnosno da su to u pitanju interno raseljena lica, izbeglice ili eventualno lica koja su socijalno ugrožena.

Ovom prilikom bih se zahvalio kompaniji “Caricin Grad” za ovakvo jedno delo, jer u današnjim uslovima kada postoji teška situacija u pogledu socijalno ugroženih lica, na ovaj nacin 4 do 5 porodica ce biti zbrinuto, u narednih par meseci posle adaptacije prostora. Grad Požarevac je budžetom za 2009.godinu izdvojio 750.000 dinara za adaptaciju navedenog objekta, a obzirom da je Ugovor sada potpisan, ova sredstva ce kao iznos neutrošenih sredstava rebalansom budžeta, pocetkom februara biti ugra|ena u budžet za 2010.godinu. Posle raspisivanja javne nabavke odradicemo adaptaciju objekta i nakon konkursa, Gradsko vece ce odluciti koje ce porodice biti useljene u objekat”.

Prema recima Milentija Nikolica, vlasnika i predsednika Upravnog odbora korporacije “Caricin Grad”, 2006.godine ova kompanija je potpisala ugovor sa Ministarstvom pravde za izgradnju prvog specijalnog zatvora koji je završen 2007. godine. ”Mon-tažno stabilni objekat koji je služio za smeštaj naših radnika poklonili smo gradu Požarevcu, jer u njemu mogu da se smeste nekoliko socijalno ugroženih porodica. Drago mi je da na ovaj nacin “Caricin Grad” može da pomogne gradu Požarevcu i moram da naglasim, gde god da smo radili za sobom smo ostavljali neku korisnu stvar za grad ili opštinu”, zakljucio je Nikolic.

D.Dinic

SA KONFERENCIJE ZA NOVINARE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

OD NOVOG GRIPA VAKCINISANO OKO 5.000 OSOBA

U cilju nastavljanja dosadaš-nje uspešne saradnje sa medijima, Zavod za javno zdravlje Požarevac organizovao je prošle srede prvu Konferenciju za novinare u ovoj godini. Predstavnicima “sedme sile” na pocetku se obra-tila direktorka ove zdravstvene ustanove prim. dr Zorica Mitic koja se osvrnula na rad Zavoda u protekloj 2009. godini:

- Cilj ovog radnog druženja je da se sumiraju rezultati, odnosno obeleži uspešan kraj 2009. godine, Istovremeno možemo poželeti da nam ova 2010. bude bar na nivou prethodne godine, odnosno da saradnja izme|u Zavoda za javno zdravlje i medija i ove godine bude uspešna kao u prošloj godini, ako ne i bolja. Moram reci da koliko je znacajan naš rad u struci, toliko je znacajna i prezentacija naših rezultata. Ta prezentacija, bez aktivnog ucešca novinara i njihovog prisustva na svim našim doga|anjima i akcijama, ne bi bila moguca, napomenula je prim. dr Zorica Mitic.

Ono što je novinare posebno interesovalo ovom prilikom bila je situacija u vezi sa novim gripom A H1N1. O trenutnom epidemiološkom stanju na teritoriji Branicevskog i Podunavskog okruga govorila je dr Vera Jokovic Kostic.

-Trenutno u Podunavskom okrugu imamo oko 580 slucajeva obolelih od gripa A H1N1 ili oboljenja slicnih gripu i oko 400 u Branicevskom okrugu. Ono što je znacajno, beleži se pad obolelih u mla|im uzrasnim grupama što je verovatno rezultat produženog raspusta, ali sa polaskom dece u školu ocekuje se novi talas i veci broj obolelih. Vrlo je važno da se preduzmu odre|ene mere kako bi se sprecila transmisija virusa kod mla|e populacije, a to su sve one mere koje smo i ranije spominjali: izbegavati kontakt sa obolelim osobama-ljubljenje, grljenje, rukovanje... Posle rukovanja ili nekih drugih kontakata, obavezna je licna higijena kao što su pranje ruku, zatim provetravanje prostorija, odgovarajuca ishrana i adekvatna garderoba. Naravno, ukoliko covek oboli, potrebno je da se javi svom lekaru od koga ce dobiti potrebnu terapiju i savet kako da se ponaša u tom slucaju. Pored ovih mera veoma je znacajna i vakcinacija koja je ustvari najsigurnija zaštita od virusa A H1N1. Vakcinisanje gra|ana na teritoriji našeg okruga zapoceto je 17.decembra prošle godine i još uvek traje. Vakcinisano je oko 5 000 osoba. Manji je broj vakcinisanih iz kategorije mla|eg uzrasta i do sada je u Podunav-skom okrugu vakcinisano 77, a u Branicevskom 100 lica uzrasta od 6 meseci do 14 godina. Vrlo je važno da se mladi vakcinišu kako bi se sprecila transmisija virusa i dalje komplikacije klinicke forme. U Branicevskom i Podunavskom okrugu do sada su umrle tri osobe, od kojih su dve u Branicevskom i jedna u Podu-navskom. Trenutno se na bolni-ckom lecenju u Opštoj bolnici Požarevac nalaze cetiri osobe koje su u dobrom opštem stanju. Bolnica u Smederevu trenutno brine o sedam obolelih osoba koje su tako|e u dobrom opštem stanju. Dva pacijenta smeštena su u Bolnici u Smederevskoj Palanci, istakla je je dr Jokovic Kostic.

Na Konferenciji je dosta reci bilo i o kontroli i trenutnom kvalitetu vode o cemu je govorio dr Branko Staletic. On je napomenuo da se kontrola higijenske ispravnosti vode za pice u Požarevcu obavlja šest puta mesecno na jedanaest tacaka, dok se u Kostolcu kontroliše tri puta mesecno na šest mernih mesta. Što se tice seoskih vodovoda, Bradarac se kontroliše jednom mesecno i to na tri merna mesta, a Drmno koje pokriva “Elektranu” i “Radnicko naselje” kontroliše se cetiri puta mesecno radi analize pijace vode, dok se šira analiza sa pet tacaka koje ucestvuju u preradi vode, obavlja jednom mesecno.

-U prošloj godini, za Vodovod Požarevca uzeto je 69 uzoraka sirove vode na mikrobiološku analizu i 766 uzoraka iz mreže. Svi uzorci su bili mikrobi-ološki ispravni i sa te strane imamo jednu apsolutno epidemiološku sigurnost. Fizicko-hemijski kvalitet vode je pokazao minimalna prekoracenja i to u zaista malom procentu, u smislu pojave mutnoce. U Kostolcu je situacija povoljnija, jer oko 6,5 procenata su minimalna prekoracenja hemijskog kvaliteta. Za nas su najinteresantnije škole, tako da smo ispunili obavezu u smislu da ih kontrolišemo cetiri puta u toku školske godine. U pitanju je dvadeset škola na teritoriji Grada Požarevca koje nisu prikljucene na gradski ili seoski vodovod. Za mikrobiološku analizu uzeta su 84 uzorka od kojih je osam bilo neispravno, što predstavlja 9,5 procenata, dok je za fizicko-hemijsku analizu uzeto 75 uzoraka od kojih su oko 42 posto bila neispravna. Možemo reci da postoji široka lepeza neispravnosti vode u šta spadaju mutnoca, boja, promena pH vrednosti, pojave nitrata, nitrita i amonijaka. Kada govorimo o javnim cesmama, naši gra|ani vole da piju vodu sa prirodnih izvora. Gledajuci unazad godinu dana, od 17 kontrolisanih, više od 50 procenata bilo je ispravnih objekata. Zavod za javno zdravlje je na zahtev grada Požarevca izvršio anketu vodosnabdevanja u dvadeset naselja grada Požarevca koja nemaju seoske vodovode. Podaci su obra|eni i došli smo do zakljucka da je situacija vrlo zabrinjavajuca. Što se tice flaširanih prirodnih i mineralnih voda koje su dosta u opticaju, možemo reci da gra|ani mogu piti ove vode zavisno od toga kakvo je njihovo zdravstveno stanje. Obzirom na njihov mineralni sastav, pojedine vode ne odgovaraju bolesnicima kod kojih postoji opasnost od povecanja krvnog pritiska, rekao je dr Staletic.

Zavod za javno zdravlje je ustanova koja znacajnu pažnju poklanja kvalitetu usluga koje pruža svojim gra|anima. Što su metode i sredstva na višem, kvalitetnijem nivou, to je i pouzdanost analiza i kontrola koje obavljaju, veca. O tim naporima koji se preduzimaju i rezultatima koji su ostvareni u Zavodu, govorila je prim. dr Verica Arsenijevic:

-Prošle godine smo izvršili akreditaciju mikrobiološke laboratorije-sanitarni deo, odsek koji se bavi kontrolom životnih namirnica. Hemijska laboratorija je tako|e akreditovana i ona uveliko radi po svim standardima ISO. Komisija za akreditaciju je pozitivno ocenila uložene napore ekipe koja radi u ovoj ustanovi. Akreditovana Sanitarna mikrobiološka laboratorija zajedno sa Hemijskom laboratorijom može odgovoriti svim postavljenim zahtevima. Prošle godine je usvojen Zakon o bezbednosti hrane i u skladu sa tim zakonom možemo zadovoljiti sve potrebe korisnika usluga, napomenula je prim. dr Verica Arsenijevic.

M. P.

U ORGANIZACIJI PREDUZECA “FILIP”

ODRŽANO SAVETOVANJE POLJOPRIVREDNIH APOTEKARA

U saradnji sa kompanijama “KNJS” i “Bayer CropScience” preduzece “Filip” je proteklog petka organizovalo prezentaciju za poljoprivredne apotekare sa podrucja Branicevskog i Podunavskog okruga, a sve u cilju pomoci poljoprivrednim proizvo|acima da dobiju što je moguce viši prinos i profit.

Skupu se najpre obratio direktor preduzeca “Filip” Saša Filipovic : “Danas smo se okupili da zajedno sa dveju renomiranih kuca “KNJS” i “Bayer CropScience” vidimo koje su novine u njihovom programu i šta nam novo nude za ovu proizvodnu godinu. Naša firma predstavlja spoj izme|u velikih proizvo|aca, odnosno zastupnika koji se nalaze u zemlji i krajnjih distributera u gradovima gde se njihove apoteke nalaze. Praksa naše firme je da svake godine u ovom periodu krecemo sa edukacijom apotekara, a od 28.januara pocinju zimske škole po selima, na kojima edukujemo naše proizvo|ace. Bicemo prisutni u 20 sela, gde se nalaze naši kooperanti, a završna prezentacija obavice se u preduzecu “Filip” na kojoj ce se okupiti najveci poljoprivredni proizvo|aci”.

Na ovoj prezentaciji prisutan je bio i Miodrag Milosavljevic, gradonacelnik Požarevca koji je izrazio zadovoljstvo što preduzece “Filip” organizovanjem brojnih savetovanja pokušava da da podsticaj ra-tarskoj i stocarskoj proizvodnji, koja pre-dstavlja osnovu u Branicevskom okrugu.

“Nadam se da cemo kao lokalna samou-prava zajedno sa firmama koje se bave poljoprivredom i proizvo|acima, uspe-ti da u narednom periodu pospešimo poljoprivrednu proizvodnju. U stalnom smo kontaktu sa poljoprivrednim proizvo|acima, želimo da im pomo-gnemo preko Agrarnog fonda i 2010. godine do 50% sredstava iz ovog Fonda u vidu subvencija, bice dodeljeno za najbolje projekte na konkursu. Tako|e, u februaru se održava veliki Poljoprivredni sajam u Veroni, koji ce posetiti najveci proizvo|aci sa našeg podrucja kako bi se upoznali sa najnovim dostignucima u poljoprivredi najrazvijenijih evropskih zemalja. Na taj nacin želimo da pomognemo da se naši poljoprivredni proizvo|aci bolje organizuju, da nešto novo unesu kao tehnologiju u svojoj proizvodnji i da pokušaju da povecaju svoje prinose i ostvare vece profite”, rekao je Milosavljevic.

Tokom prezentacije Bojan Draškovic, menadžer “KNJS”-a je predstavio najnovije hibride kukuruza, suncokreta i uljane repice ove renomirane semenske kuce. Prema recima Saše Milosavljevica, menadžera “Bayer CropScience”, ova kompanija ima dovoljno ljudi na terenu koji ne govore samo o kvalitetu proizvoda za zaštitu bilja, vec poljoprivrednicima pružaju servisne informacije kako bi se proizvodi na parcelama upotrebili na najbolji moguci nacin.

D.Dinic

OPŠTINA ŽABARI

DOCEK SRPSKE NOVE GODINE

U Žabarima je mesna zajednica a pod pokroviteljstvom opštine Žabari organizovala docek Nove srpske godine po julijanskom kalendaru uz pesmu,igru i vatromet.

Na trgu ispred POŠTE okupljanje gra|ana je pocelo u ranim vecernjim casovima jer se vec osetio miris kuvanog caja,rakije i vina,a preko puta nastupala su KUD-va sa ove teritorije.

Za najmla|e obezbe|eni su paketici koje je deda Mraz sa ljubavlju i lepim željama delio.Za starije mesna zajednica Žabari obezbedila je vruce pljeskavice u lepinji.

Kako se ponoc približavala,tako je raslo i raspoloženje,a za to su se pobrinuli trubaci kako rekoše prisutni: “Ništa bez trubaca”.U samu ponoc i prelazak stare u Novu godinu nastalo je cestitanje sa željama da u narednoj godini bude više rada,zdravlja,para….. jednostavno da bude bolje nego u staroj.

Sve ovo pratio je velicanstveni vatromet iznad Žabara.

Veselo je bilo i u obližnjim kaficima gde su mladi uz svoju muziku i na svoj nacin docekali Novu godinu.

Sutradan je u svim pravoslavnim hramovima služena liturgija Sv. Vasilija Velikog.

Sima Jevtic

ŽABARI

SOCIJALISTI TRADICIONALNO

Svake godine socijalisti Žabara tradicionalno srpsku novu godinu docekuju u svojim prostorijama uz ucešce clanova iz svih naselja,uz pesmu i ponude iz licnog ucešca.

Socijaliste ove opštine pozdravio je njihov predsednik gospodin Miodrag Filipovic.

“Drago mi je da smo u ovom broju ovde,da konstatujemo da je iza nas jedna uspešna godina,da nema podela i da smo sa koalicionim partnerima uspešno vodili ovu opštinu.

U ovoj godini kongresno cemo obeležiti 20 godina Socijalisticke partije,a imamo volju,snagu i kadrove,da nam ova nastupajuca godina bude još uspešnija. Želim Vam uspeh,zdravlje Vama i porodicama,kao i boljitak za sve gra|ane”.

Sima Jevtic

TERMOELEKTRANE „KOSTOLAC“ U OVOJ GODINI

MANJE STRUJE ZBOG NAJAVLJENIH RADOVA

- Blok B-2 ove ce godine zbog kapitalnog remonta i potpune modernizacije postrojenja biti van pogona punih devet meseci. Elektroenergetskim bilansom predvideno da kostolacke Termoelektrane ove godine proizvedu 4,7 milijardi kilovat - sati elektricne energije

Posle izuzetno dobre, bolje reci, rekordne proizvodnje elektricne energije ostvarene u prošloj, blokovi kostolackih Termoelektrana ove godine ulaze u period dalje modernizacije proizvodnih postrojenja. Vec u martu, zbog ulaska u kapitalni remont i modernizaciju postrojenja, bice zaustavljen blok B-2. Prema planiranom obimu radova, ocekuje se da on ostane van pogona punih devet meseci. U toku su pripreme i za kapitalno sredivanje veceg bloka u Termoelektrani „Kostolac A“, a u toku naredne godine, gotovo je izvesno da ce u kapitalni remont i modernizaciju uci i „Jedinica“ u Termoelektrani „Kostolac B“.

Planirani zastoj bloka B-2 od devet meseci, svakako je uticao i na utvrdivanje plana proizvodnje elektricne energije u ovoj godini. Prema predlogu elektroenergetskog bilansa Srbije, planirano je da kostolacke Termoelek-trane ove godine za potrebe sistema proizvedu cetiri milijarde i 702 miliona kilovat - sati elektricne struje, što je manje od prošlogodišnjeg plana za 700, a od ostvarene proizvodnje za gotovo milijardu i 200 miliona kilovat - sati.

Kako nam je rekao Nenad Jankov, direktor Direkcije za proizvodnju elektricne energije u Privrednom društvu dve milijarde i 14 miliona kilovat - sati planirano je da proizvedu blokovi Termoelektrane „Kostolac A“, a preostalih dve milijarde i 688 miliona blokovi Termoelektrane „Kostolac B“. Naime, plan je znacajno smanjen za blok B-2, koji ce biti zaustavljen vec u martu i treba da ostane van pogona sve do pred kraj novembra. Iz tog razloga predvideno je da ova proizvodna jedinica proizvede svega 540 miliona kilovat - sati elektricne energije, objašnjava Jankov.

Pored znacajnih finansijskih ulaganja u modernizaciju pomenutog bloka, Jankov najavljuje i dalje sredivanje, kako postrojenja za izdvajanje toplotne energije u Termoelektrani „Kostolac A“, tako i same toplovodne mreže u Kostolcu. Odredena sredstva bice utrošena i za sredivanje toplifikacione mreže u okolnim naseljima, a sve u cilju stvaranja potrebnih preduslova za pouzdanu isporuku toplotne energije i u narednoj grejnoj sezoni.

C. Radojcic

PRIVREDNO DRUŠTVO “AUTOTRANSPORT” D.O.O. KOSTOLAC

PRERASTANJE U VELIKO PREDUZECE-REALAN CILJ

Privredno društvo “Autotransport” d.o.o. Kostolac u Novu 2010. godinu stupa ostavljajuci za sobom još jednu u nizu uspešnih godina.

Iznova su potvrdili kvalitet svog rada i realnu potrebu za uslugama ovog preduzeca. Uspešno su poslovali i intenzivno radili na nabavci osnovnih sredstava za rad, na nastavku opremanja i adaptiranja radnog prostora i povecanju broja zaposlenih, usled narastanja obima poslova.

Kolektiv Autotransporta cini od 250 do 300 radnika, zavisno od konkretnih potreba i poslova, i raspolaže sa 150 jedinica na voznom parku.

Time, PD “Autotransport” stoji na pragu da postane veliko preduzece, sposobno da odgovori vecim zahtevima tržišta, što je osnovni cilj poslovanja rukovodstva ovog kostolackog preduzeca, predvo|enog direktorom Pericom Mojovicem.

Inace, podsecamo da je PD “Autotransport” Kostolac izdvojeno iz EPS-a, to jest, sadašnjeg PD “Termoelektrane i kopovi Kostolac”, i u fazi je privatizacije. U prilago|avanju novom nacinu poslovanja i ostvarivanja prihoda dokazao se upornim radom kolektiva, vo|enog težnjom za stalnim usavršavanjem i napredovanjem..

Spremni za izazove privatizacije

Privredno društvo “Autotransport” d.o.o. iz Kostolca u proceduri je za privatizaciju, koju kolektiv ovog preduzeca docekuje spremno.

Osim adekvatne kadrovske strukture, PD “Autotransport” raspolaže sa oko 150 jedinica na svom voznom parku: putnickih, terenskih, radnih mašina, zatim, utovarnim lopatama, valjkom, grederom, buldožerima, dizalicama.. Poseduje i opremljenu radionicu za servisiranje, kao i tehnicki pregled, zatim, laboratoriju za popravku, servisiranje i atestiranje svih tahografa, koja je i jedna od nasavremenijih laboratorija te vrste na ovom podrucju,..

- Opremljeni smo dobro. Raspolažemo i sredstvima za rad u niskogradnji. Imamo dosta opreme, ali smo samim tim mnogo i uložili. To je izuzetno važno za naše poslovanje i celokupne poslovne rezultate koje ostvarujemo i nastojimo da ostvarimo. A, samim tim što smo povecali broj jedinica kojima raspolažemo, uvecali smo i svoje kapacitete u pružanju usluga, ali i stvorili uslove za povecanje broja zaposlenih. Sada je PD “Autotransport” vec velika firma koja zapošljava 250 do 300 radnika, zavisno od obima poslova i potreba. Dakle, mi možemo da kvalitetno pružimo usluge u svom domenu, s tim što uvek nastavljamo da radimo na poboljšanju, postavljamo više kriterijume i nastojimo da kvalitet našeg rada podignemo na još viši nivo, kaže direktor Perica Mojovic i istice:

-Od izdvajanja iz EPS- a, to jest, PD “TE- KO Kostolac”, do danas, PD “Autotransport” je preraslo u ozbiljnu firmu koja može da udovolji zahtevima kako u lokalu tako i šire.

Planovi u Novoj godini

“Za 2010. godinu još uvek je vrlo neizvesno govoriti o ocekivanjima, ali i o planovima. Me|utim, smatram da je najbitnije to što smo mi spremni da i dalje radimo svim svojim kapacitetima, kao i da zaista verujemo u sebe, verujemo u kvalitet našeg rada. Verujemo i u naše okruženje, u svoje osnivace, u PD “TE- KO Kostolac”, koje je najavilo nove investicije. Otuda se nadamo i ocekujemo da cemo u tim investicijama i mi pronaci svoje mesto. Tako da mislim da, iako tek na pocetku 2010. godine, mogu reci da ocekujemo i racunamo na pozitivno poslovanje i poslovni rezultat”, istice direktor Perica Mojovic i dodaje:

-Kao pitanja od velike važnosti, a koja prenosimo iz 2009. godine u 2010. kao nerešena, jesu imovinsko- pravni odnosi i status PD “Autotransport”, kao preduzeca izdvojenog iz PD “TE- KO Kostolac”. Po tim pitanjima nadam se da ce naši osnovaci, kao i Vlada RS pokazati razumevanje. U tom smislu, neku su dopisi vec upuceni ministarstvima i Vladi, tako da ocekujemo da ce na zadovoljstvo celog kolektiva PD “Autotransport”, ali i svih ostalih izdvojenih preduzeca, to biti rešeno na pozitivan i što povoljniji nacin.

U tekucoj godini sledi i finalizovanje još nekoliko zapocetih važnih aktivnosti:

-Radimo na uvo|enju ISO standarda, što bi trebalo da završimo do februara meseca. Krenuli smo sa edukacijom menadžera u saobracaju i licenciranju menadžera i vozaca. To radimo sa beogradskom agencijom “Riko”, tako da cemo narednih godina vršiti edukaciju i biti centar istocne Srbije po pitanju licenciranih menadžera i vozaca u regionu. Nastavljamo da radimo i na osposobljavanju i edukaciji naših zaposlenih, kako bismo bolje i kvalitetnije obavljali poslove. I dalje smo angažovani na završavanju i sre|ivanju samog objekta firme, zgrade i kruga, a pokušacemo da napravimo skladište za energente i skladište za sirovine, najavio je izme|u ostalog direktor Perica Mojovic.

Dobra poslovna 2009. godina

“Privredno društvo “Autotransport” iz Kostolca je u protekloj 2009. godini dosta dobro poslovao”, istice prvi covek ovog preduzeca, Perica Mojovic, i dodaje:

-To je pre svega zahvaljujuci poslovima koje smo dobili na investicijama PD “TE- KO Kostolac”. U pitanju su izrada trase pepelovoda i izrada drenažnog sistema na PK “Cirikovac”. Nadam se da smo odgovorili zahtevima investitora, da smo dobro i kvalitetno odradili poverene nam poslove, dakle, da su i narucioci i korisnici naših usluga zadovoljni. Moram da priznam i ukažem na veliki znacaj tih poslova za nas, jer da ih nije bilo sigurno da poslovanje Autotransporta ne bi bilo dovoljno uspešno, kao što ocekujemo da pokaže bilans. Ti su nam poslovi bili bitni i zato što prvih meseci 2009. godine nismo narocito dobro radili, s obzirom na to da nismo uspeli da ugovorimo neke od poslova i zahvaljujuci pomenutom angažmanu za PD “TE- KO Kostolac”, negde od juna meseca, Autotransport je radio punom parom, svim svojim kapacitetima i uspeo da nadoknadi ono što je propustio prvih meseci. Bilans tek ocekujemo da bude finalizovan ali, i mimo toga, mogu reci da smo dobro i vredno radili.

Proslavljen Sveti Vasilije Veliki

U Privrednom društvu Autotransport d.o.o. Kostolac, na dan Svetog Vasilija Velikog, petu godinu za redom, prire-|eno je slavlje sa brojnim zvanicama, koje je ugostio direktor Perica Mojovic,

Preduzece i sve zaposlene blagoslovili su pa-roh novokostolacki Ale-ksandar Mihailovic, i sveštenik iz Klicevca, Bratislav Pavlovic.

Slavski kolac rezao je Borislav Nikolic, pred-sednik Sindikata Priv-rednog društva “Auto-transport”, a svetu dužno-st kolacara za iducu godinu preuzeo je Svetislav Jankovic.

Andrijana Maksimovic

DRUGA IZBORNA SKUPŠTINA PARTIJE UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE – OPŠTINSKE ORGANIZACIJE POŽAREVAC

ZA PREDSEDNIKA MILORAD JOVANOVIC

Na drugoj Izbornoj skupštini Partije ujedinjenih penzionera Srbije – Opštinske organizacije Požarevac koja je održana 11.januara izabrano je novo rukovodstvo, a pored clanova Skupštine prisustvovali su i Dragi Vidojevic, zamenik predsednika IO PUPS-a i državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike, Slobodan Rajic, clan IO i predsednik OO PUPS-a Petrovac, Dragiša Spasojevic, predsednik OO PUPS-a Svilajnac, Stojan Bosic, predsednik PUPS –a Smederevo, Borivoje Petkovic, predsednik OO PUPS-a Veliko Gradište, LJubomir Šaric, clan GO PUPS-a i clanovi mesnih organizacija.

Izbor radnih tela

Za radno predsedništvo izabrani su Ratomir Ognjanovic, Dušan Despotovic, Koviljka Prljincevic, za zapisnicara Radmila Stepanovic, za verifikacionu komisiju Branislav Rankovic, Naum Nastic, Miroslav Stepanovic i za kandidacionu komisiju Milenko Nikic, Mirce Dimitrov i Dragan Gligorijevic. Posle usvajanja poslovnika o radu Skupštine, izveštaj o radu OO PUPS-a Požarevac izme|u dva zasedanja podneo je predsednik Milorad Jovanovic. Prema njegovim recima pre osnivanja partije republicki Savez penzionera je vodio upornu borbu za elementarna prava penzionera koja su bila zagarantovana važecim Ustavom, a koja su bila grubo ugrožena. “Prvo je donet Zakon o penzionom osiguranju u vreme Vlade premijera Ðin|ica, a kasnije još jedna izmena istog Zakona u vreme premijera Koštunice, a oba zakona su bila katastrofalna za penzionersku populaciju. Jedino rešenje je bila politicka borba, tako što ce penzioneri osnovati svoju partiju. Kako je i dogovoreno na savetovanju u Požarevcu krajem 2003.godine uz prisustvo preko 200 predsednika opštinskih organizacija penzionera iz cele zemlje dogovoreno je da usvojeni predlozi i doneti zakljucci o materijalnom položaju penzionera budu dostavljeni novoformiranoj Vladi Srbije i ako ih ona ne prihvati i ne uvaži da se pristupi osnivanju partije. Vlada premijera Koštunice nije imala razumevanja za stanje u kome su se našli penzioneri, isto kao i prethodna Vlada i to je dovelo do toga da je 10.maja 2005.godine registrovana Partija ujedinjenih penzionera Srbije. Pristupilo se osnivanju i izboru širom Srbije opštinskih organizacija PUPS-a, da bi 20.marta 2006.godine u Sava centru održana Republicka osnivacka skupština. Tada je formirana partija, usvojen je Statut, izabrano rukovodstvo i organi partije, a za predsednika je izabran dr Jovan Krkobabic”, naglasio je Jovanovic.

Osnivacka i Izborna skupština naše Opštinske organizacije PUPS-a održana je 2.decembra 2005.godine i na njoj su izabrani organi koji su predvi|eni predlogom Statuta partije i koji su dobili apsolutnu podršku svih clanova Skupštine. Izabran je predsednik i dva potpredsednika, 19 clanova Opštinskog odbora, tri clana Nadzornog odbora, tri clana disciplinske komisije, konstituisano je 12 mesnih odbora i dva su bila u fazi pripreme. Od osnivanja do današnjeg dana održane su 23 sednice Opštinskog odbora, konstituisano je 14 mesnih odbora od kojih se jedan u Bubušincu pasivizirao nakon smrti predsednika.

Na izborima 11.maja 2008. godine koalicija SPS – PUPS - JS je na opštinskom nivou ostvarila rezultat od 11,21% za parlament republike Srbije, a 14,79% za odbornike Skupštine Požarevca ili 11 odbornickih mandata. Od toga su tri mandata pripala PUPS-u, sedam SPS-u i jedan Jedinstvenoj Srbiji.

“Zahvaljujuci takvom izbornom rezultatu dobili smo mesto pomocnika gradonacelnika i 32 naša clana su raspore|ena u upravne i nadzorne odbore javnih preduzeca, ustanova i fondova. Baš zbog toga što je PUPS u sastavu šire koalicije koja je na vlasti u Požarevcu, odobreno je Opštinskoj organizaciji penzionera 3,2 miliona dinara za nabavku lekova i prevoz penzionera. Na ovaj nacin više od 600 penzionera ima besplatne lekove, a preko 100 penzionera ima besplatan prevoz do grada. Dobra saradnja sa lokalnom vlašcu se manifestuje i donacijom kompjutera, mašine za pisanje i radnim stolom, a tako|e je vanredno odobreno 30.000 dinara za ucešce penzionera na Penzionerskoj olimpijadi u Soko Banji. Ista sredstva su predvi|ena u gradskom budžetu za ovu godinu što je za pohvalu, ako se zna da je pre formiranja PUPS-a dobijeno od Opštine oko 200.000 dinara za celu godinu.

Na izborima za clanove Saveta mesnih zajednica grada Požarevca 29.marta 2009.godine koalicija SPS – PUPS je dobila 115 mandata što je izvanredan rezultat, jer ce naši ljudi preko Saveta mesnih zajednica uticati na rešavanje najurgentnijih pitanja u svojoj životnoj sredini. Poslednje veliko angažovanje naše Opštinske organizacije su nedavno održani izbori u Kostolcu i rezultat na ovim izborima daje nam za pravo da se nadamo da su penzioneri prihvatili PUPS kao svoju partiju kojoj veruju i od koje ocekuju da zastupa u potpunosti njihove interese. Naša koalicija SPS – PUPS – JS je ubedljivo pobedila sa osvojenih 1219 glasova ili 18,15%. Preracunato kroz mandate odbornika našoj koaliciji pripada pet od ukupno 21 odbornickog mesta, a PUPS-u jedan odbornik i jedan clan Opštinskog veca od ukupno 5 clanova Veca, tako da PUPS može da se pohvali da u Gradskoj opštini Kostolac ima predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, “rekao je Jovanovic.

Potom je izveštaj o finansijskom poslovanju OO PUPS-a Požarevac podnela Jevrosima Tašic, clan Nadzornog odbora. Prihodi u 2009.godini iznose 259.452,17 dinara, a rashodi 95.171,56 dinara, tako da je saldo na tekucem racunu na dan 29.12.2009.godine bio 192.479,55 dinara. Posle diskusije vecinom glasova je usvojen Izveštaj o radu Opštinske organizacije izme|u dva zasedanja i Izveštaj o finansijskom poslovanju. Prema recima Momira Pejanovica rezultati koji su ostvareni u prethodnom periodu su zajednicki rezultati Udruženja penzionera i PUPS-a i potrebno je raditi na jacanju mesne organizacije penzionera i dogradnji Statuta PUPS-a.

Novo rukovodstvo

Za predsednika Opštinskog odbora PUPS-a izabran je Milorad Jovanovic, a za potpredsednike Momir Pejanovic, LJubiša Vucetic i Tihomir Milic. Opštinski odbor broji 21 clana od kojih su cetrnaestoro vec po automatizmu deo Odbora, buduci da su predsednici mesnih odbora. Za predsednika disciplinske komisije izabran je Arsenije Orlandic i clanovi Svetislav Spasic i Živadinka Milovanovic, dok je za predsednika Nadzornog odbora izabran Branislav Rankovic i clanovi Radiša Stokic i Dafina Miloševic.

Ura|eno više nego što je obecano

Prisutnima se potom obratio Dragi Vidojevic, zamenik predsednika IO PUPS-a: “Pre cetiri godine smo se okupili podstaknuti ugroženim životima penzionera, zatekli smo duboko zavucenu ruku neodgovornih politicara ove zemlje u džep penzionera i sprecili smo da se to dalje dešava. Za razliku od mnogih mi se razlikujemo po tome, što smo uradili više nego što smo obecali. Danas je prosecna penzija na nivou 63% od prosecne plate, a da nismo u vlasti i da je ostao onaj sistem koji nas je okupio, danas bi prosecna penzija iznosila samo 37% od prosecne plate. Suocili smo se sa tim da je sistem penzionog i invalidskog osiguranja u Srbiji bio pred potpunim urušavanjem, jer u Srbiji postoji jak antipenzionerski lobi koji je radio na tome da penzije od ekonomske pretvori u socijalnu kategoriju. Za nas je manje glasalo penzionera, a više glasalo onih koji su na korak do penzije, jer su u našoj pojavi na politickoj sceni videli jednu sigurnost i garanciju. Naš cilj jeste da iznesemo ovo breme koje sada nosimo, a to je reforma penzionog sistema. Znamo da nema stabilnih penzija, bez stabilne ekonomije, bez zapošljavanja i zato je naš program okrenut i mladima, buducim penzionerima.

Zadaci za naredni period

Na kraju clanovima Skupštine na ukazanom poverenju se zahvalio Milorad Jovanovic, predsednik OO PUPS-a Požarevac naglasivši da je jedan od zadataka u narednom periodu omasovljenje partije ljudima koji prihvataju Program i Statut partije i koji se iskreno opredeljuju za PUPS kao svoju partiju. “Omasovljenje partije ne treba raditi samo mehanicki, vec gledati da kvalitet ljudi koji se primaju u partiju donese i masovnost našoj partiji. Mesne organizacije PUPS-a moraju da revidiraju stare spiskove clanova i upišu nove clanove i da to bude stalni zadatak. Do sada se malo radilo po selima, a poznato je da je veliki broj poljoprivrednih penzionera i sigurno je da te ljude treba okupljati i objašnjavati im šta radi PUPS i koji je njihov cilj.

Posebno treba raditi na pospešivanju rada mesnih organizacija PUPS-a kao osnovnog oblika organizovanja partije, jer preko mesnih organizacija imamo stalni kontakt sa clanstvom PUPS-a. U isto vreme u razgovoru sa penzionerima treba im objašnjavati da je naše rukovodstvo uspelo da nakon tri napada na penzije i penzionere spreci smanjenje penzija, kao i da se izbori kod Fonda PIO da najugroženiji penzioneri idu na oporavak u banju. Neophodno je i da se otvoreno govori o odnosu PUPS-a i Udruženja penzionera. Neosporno je da su clanovi Udruženja penzionera razlicitog politickog opredeljenja, ali isto tako znamo da ti penzioneri nisu mogli da se kroz politicko organizovanje u tim svojim partijama izbore za bolja prava, jer ih njihove partijske kolege doživljavaju kao radno potrošene ljude. Neke partije bezobrazno napadaju penzionere i sve ostalo ili otvoreno podržavaju ili mudro cute, solidarišuci se sa tim. Jedini koji se otvoreno suprotstavljaju su poslanici i odbornici PUPS-a. Ako je to cinjenicno stanje, a jeste, onda nikako ne treba dozvoliti da druge partije preko svojih clanova penzionera, slabe ukupnu koheziju penzionera i iskoriste penzionere za svoje interese kako su i do sada radili. Zbog toga je neophodno da PUPS ima odlucujucu ulogu u radu udruženja penzionera i da zajedno idu ka istom cilju, a to je potpuna zaštita penzionera.

Tacno je da PUPS nema nerealne pretenzije da on bude odlucujuca snaga u zemlji i da definiše strateške pravce razvoja zemlje, ali sigurno je da se mnogo više pitamo koji ce biti prvi ljudi i kako ce biti organizovan Dom zdravlja, Fond penzionog osiguranja, Centar za socijalni rad, Crveni krst i sve one ustanove koje odre|uju život penzionera u nekom vidu i na tome treba insistirati od republickog pa do gradskog nivoa. Kada je rec o medijskoj zastupljenosti PUPS-a, to je sada daleko bolje, ali kod nas na gradskom nivou treba daleko više uraditi i to ce sigurno biti jedan od prioriteta u radu OO PUPS-a Požarevac. U dogovoru sa Opštinskom organizacijom penzionera u Požarevcu koja ima deo novinskog prostora u listu “Rec naroda” naci cemo najbolji nacin za stalno informisanje clanova PUPS-a o radu Opštinske organizacije PUPS-a. Da bi se svi ovi zadaci realizovali trebalo bi analizirati i ucinak stvaranja odre|enih odbora i komisija, koji bi sagledali stanje u gradu Požarevcu vezano za penzionersku populaciju i dali predloge koje bi Opštinski odbor PUPS-a Požarevac usvojio. U realizaciji ovih zadataka potreban je i maksimalan napor svakog clana partije, a što je položaj u partiji veci srazmerno se povecava opterecenje i odgovornost. Samo složni i jedinstveni penzioneri mogu da ostvare svoj cilj, a to je bolji i sigurniji život”, zakljucio je Jovanovic.

D.Dinic

RAZGOVOR SA VESNOM ZDRAVKOVIC, NACELNIKOM ŠKOLSKE UPRAVE POŽAREVAC

ÐACI U ŠKOLAMA OD 11.JANUARA

Za |ake osnovnih i srednjih škola nastava je pocela u ponedeljak 11.januara nakon tronedeljnog raspusta koji je poceo ranije zbog epidemije novog gripa. Raniji završetak nastave dao je rezultate, jer je zaustavljeno širenje gripa me|u školskom populacijom.

“Prvo polugodište koje i zakonski zvanicno postoji kao jedan zaokruženi period nastavnog procesa nije završen i trajace do 22.januara kada ce ucenicima biti saopšten uspeh, odnosno ocene ce biti zakljucene. Nakon toga ce se održati Veca i direktori škola sa pedagoškim kolegijumom ce odluciti kada ce biti podela |ackih knjižica. Odmah posle toga, 25.januara pocinje drugo polugodište, odnosno druga nastavna celina. Da li ce ponovo doci do prekida nastave zavisice od epidemiološke situacije.

Ministar prosvete sigurno nece doneti novi kalendar rada, vec ce dati instrukcije školama, kako ce dalje teci nastavni proces. Ono cemu se mi nadamo je, da nece biti prekida nastave i tada bi ostalo da se nadoknade casovi koji su izgubljeni zbog prekida procesa u dva navrata.

U slucaju da do|e do novog prekida nastave, nakon toga Ministarstvo prosvete ce dati uputstvo, kojim ucenici sigurno nece biti ošteceni, a gradivo ce biti nadokna|eno uvo|enjem nastavnih subota ili produžetkom nastavnog procesa, koji ne bi mogao da bude neko optimalno rešenje, s obzirom da nas ocekuju kvalifikacioni ispiti za upis ucenika u srednje škole i prijemni ispiti za upis na fakultete, jer je potrebno postici vremensku dinamiku. Nastavnici i direktori škola razumeju situaciju i vrlo su kooperativni u svemu ovome, a roditelji treba da shvate da je sve ovo u interesu ucenika”, istice Vesna Zdravkovic, nacelnik Škol-ske uprave Požarevac.

Nacelniku Školske uprave se svakodnevno dostavljaju podaci o broju odsutnih ucenika po odeljenjima u školama i predškolskim ustanovama, a to se dalje šalje Ministarstvu prosvete koje paralelno dobija informacije i od Zavoda za javno zdravlje, školskih dispanzera i pedijatrijskih službi.

“Trenutno nismo uocili povecan broj izostalih ucenika, a o sprovo|enju vakcinacije ce odluciti radno telo Vlade Srbije. Vakcinacija ce se vršiti iskljucivo uz pismeno odobrenje roditelja u zdravstvenim ustanovama i školama koje imaju ambulante.

Što se tice aktivnosti Školske uprave Požarevac, trenutno vršimo sažimanje rezultata rada u kvalitativnom i kvanititativnom pogledu. Kvalitativno gledano, mislim da je Školska uprava za ovih godinu dana podigla nivo svog rada u granicama materijalnih i kadrovskih mogucnosti, a tako|e i u kvantitativnom pogledu zadatke koje smo dobili u potpunosti smo realizovali veoma uspešno. Inace, posle racionalizacije Školska uprava Požarevac je ostala sa 11 zaposlenih, što je po mom mišljenju nedovoljno, jer pokrivamo Brani-cevski i Podunavski okrug, koji imaju negde oko 3.500 prosvetnih radnika i oko 40.000 ucenika. Ranijih godina kada je bilo više zaposlenih savetnika u Školskoj upravi, mnogo manje je bilo posla za upravni nadzor i gotovo da ne pamtimo da smo imali neprijatnu situaciju, da su se morale primenjivati zakonske mere prema školama, jer se sve rešavalo razgovorima i dogovorima. Od 2001.godine podeljeni smo na inspekcijski nadzor koji se bavi upravnim nadzorom i prosvetne savetnike kojih je malo i maksimalno su angažovani.

Saradnja sa lokalnim samoupravama je odlicna i ne bih mogla da izdvojim nijednu koja se nije odazvala da nam pomogne u rešavanju nekog problema ili donošenju nekih odluka koje zahteva Ministarstvo. Školska uprava Požarevac ima 11 lokalnih samouprava, od toga su dva grada, Požarevac i Smederevo. U nekim siromašnijim opštinama javljaju se problemi oko finansiranja materijalnih troškova, ali i tamo se oni na neki nacin premošcavaju. Po završetku izveštaja, pre-dacemo plan rada Ministar-stvu prosvete, pošto otprilike znamo dinamiku, odnosno kada su takmicenja, kada su kvalifikacioni ispiti i kada je pedagoški opravdano ici u strucno – pedagoški nadzor. Mi smo jedna od retkih školskih uprava koja je u ovoj godini u potpunosti realizovala strucno – pedagoški nadzor i prakticno nijedna škola ove godine nije izostavljena, a da nije imala kontakt sa prosvetnim savetnikom u toku jednog radnog dana”, zakljucila je Vesna Zdravkovic.

D.Dinic

ONI KOJI DOLAZE

STRUCNJAK KAKAV NAM NEDOSTAJE

Biljana Jovanovic je ro|ena u Požarevcu 1977. godine. Osnovnu školu završila je 1992. godine, a Gimnaziju 1996. U me|uvremenu stekla je i osnovno muzicko obrazovanje na Odseku za klavir. Veoma ambiciozna i željna znanja nije se na tome zaustavila. Geografski fakultet u Beogradu, Odsek za prostorno planiranje upisala je 1996. i završila 2002. Master studije nastavila je u Italiji na teme: Održivi turisticki razvoj jadransko-jonske regije i GIS za ekonomske odluke u prostornom planiranju. U cilju svestranijeg obrazovanja poha|ala je brojne konferencije u Grckoj, Sloveniji, Italiji... Uz sve ovo stigla je i da neke svoje radove izloži na važnim skupovima kao i da ih publikuje. Zavre|uje pažnju Projekat pod nazivom “Moj identitet” o modernoj arhitekturi u Srbiji koga radi zajedno sa arhitektom Dankom Selinki-cem, poreklom iz Petrovca na Mlavi. Ova mlada Požarevljanka tako|e govori odlicno engleski i kako ona kaže, dobro, italijanski.

Kad se sve ovo ima u vidu prosto je neshvatljivo da je Biljana Jovanovic bez stalnog zaposlenja. Doduše, periodicni je predavac informatike u privatnoj školi NS Pro Group, ali je to posao privremenog karaktera. Sreli smo je ovih dana u prostorijama Organizacije Crvenog krsta u Požarevcu u kome je potražila pomoc i podršku:

-Iz Italije sam došla u Požarevac pre nekih pola godine i predstavila se lokalnim vlastima. Nisam baš naišla na neko razumevanje... Receno mi je da imam cak i previše škole i obrazovanja za ove prostore, mada je u principu moj posao jako specifican i mogao bi se raditi na specificnim mestima. Najviše sluha je imala Agencija za regionalni razvoj gde sam se susrela i o svemu ovome razgovarala sa strancima, jednim Nemcem i jednim Amerikancem. Naš region ima potencijale samo što se sve radi stihijski i na nekom nižem nivou. Moj utisak je da naši potencijali nisu baš najbolje umreženi. A ja imam dosta ideja koje jednostavno treba podržati, za ciju su realizaciju neophodna sredstva, culi smo od Biljane Jovanovic.

Nadajmo se da ce znanje ove svestrane Požarevljanke, posle predstavljanja njenog obrazovnog puta u našem listu, uskoro biti iskorišceno na pravi nacin.

M.P.

SMOTRA DRAMSKIH AMATERA

“ŽIVKA MATIC” U POŽAREVCU

Od cetvrtka, 21. januara, do ponedeljka 25-og, na velikoj sceni Centra za kulturu nastupice pet pozorišnih družina, u okviru trece Smotre dramskih amatera Branicevskog okruga. Smotru otvaraju Velikogradištanci, Amatarsko pozorište “Žanka Stokic”, sa Nušicevim “Sumnjivim licem”, dok ce završnica biti u rukama mladog Požarevljanina Vladislava Velkovskog, koji ce gledalištu prezentovati svoj rediteljski prvenac “Veseli natpisi na tužnom grobu”.

Na konferenciji za štampu, Dragi Ivic, organizator Smotre, naglasio je da požarevacki Centar za kulkturu, vec trecu godinu zaredom, ovakvim okupljanjem pozorišnih amatera nastoji da ocuva i dodatno razvije entuzijazam, kreativnost i nadarenost glumišta Branicevskog kraja, animirajuci istovremeno i požarevacku pozorišnu publiku da, “usred zime, kad mu vreme nije”, pohodi pozorišnu salu i uživa u odabranim predstavama, koje ce svake veceri ocenjivati posebno odabran žiri.

MESNA ORGANIZACIJA PENZIONERA KOSTOLAC

BORBA ZA LEPŠU SVAKODNEVNICU

- U najavi dogradnja magacina, marketa i kuhinje.

Godina za nama ostaje upamcena po nedostatku novca širom sveta, u svim sektorima i domenima.. Za svakoga od nas najpreciznije merilo jeste stanje kucnog budžeta, to jest, težina potrošacke korpe, koja je 2009. godine, iz dana u dan, bivala sve praznija. To se narocito može reci za naše penzionere, koji su uglavnom siromašniji deo stanovništva, uprkos primetnim naporima, pre svega, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, da se to promeni.

Ipak, u vreme svetske ekonomske krize ocigledno je da nikakvi napori ne mogu biti dovoljni i da niko ne može biti pošte|en globalne besparice.

Tako je i Mesna organizacija penzionera Kostolca vodila borbu za poboljšanje penzionerske svakodnevnice i, tim smo povodom, o aktivnostima u 2009. godini i planovima za tekucu 2010. godinu razgovarali sa predsednikom te Organizacije, Dušanom Despotovicem.

Kako do novca?

Mesna organizacija penzionera Kostolca okuplja 2.200 clanova, uglavnom penzionera sa teritorije sadašnje Gradske opštine Kostolac ali i iz sela koja gravitiraju Požarevcu.

Rukovodeca tela koja odlucuju o radu i svim aktivnostima Mesne organizacije penzionera Kostolca cine predsednik, Izvršni odbor i Skupština. Inace, clanarina iznosi 250 dinara godišnje, što je dvadesetak dinara mesecno. Lako je zakljuciti da to nije dovoljno novcanih sredstava za funkcionisanje ove Organizacije, otuda sa predsednikom Dušanom Despotovicem razgovor zapocinjemo upravo tim pitanjem: Kako do novca?

-Imamo više izvora finansiranja. U pitanju su skromna sredstva, ali vodimo racuna raspolažuci tim novcem tako da uspevamo da ispunimo najbitnije zadatke Organizacije i ocekivanja naših clanova. Naše finansiranje, osim iz clanarine, potice od rada bifea, koji je u sklopu naše zgrade Doma penzionera. Bife radi od 10 do 10 sati i sa vrlo povoljnim cenama ostvaruje skroman dohodak. Zatim, kroz nabavku uglja i zimnice takoce ostavrujemo izvestan dohodak. Recimo, prošle godine smo obezbedili 200 tona zimnice za naše clanove, po ceni 30 do 40 posto nižoj nego na pijacama, a sa minimalnom maržom od nekoliko dinara po kilogramu ili litru, zavisno od toga koja je namirnica u pitanju. Uglja smo našim penzionerima prošle godine nabavili 13.000 tona i sa maržom od 10 do 15 dinara po toni ostvarili još nešto prihoda.

-Tim sredstvima omogucu-jemo funkcionisanje Organi-zacije, od nabavke kancelarijskog materijala, placanje ra-cuna u Domu, za telefone, struju, vodu, komunalije, do finansiranja ekskurzija, obe-zbe|ivanje skromnih poklona najsiromašnijim clanovima, a imamo i dvoje zaposlenih radnika u bifeu.

Planovi u Novoj godini

Me|u zadacima u 2010. godini kao prioritet predsednik Dušan Despotovic izdvaja dogradnju zgrade Doma penzionera, to jest, izgradnju magacina od 60 kvadratnih metara, kuhinje i marketa, kao i omasovljavanje Mesne organizacije penzionera Kostolca, jer “ujedinjeni smo jaci i više možemo uciniti po pitanju ostvarivanja prava penzionera ali i voditi racuna jedni o drugima”, kaže Despotovic i dodaje:

-Naš prioritet u Novoj godini jeste proširenje prostora u kojem radimo, dakle, zgrade Doma penzionera, radi izgradnje magacina, kuhinje i marketa. Veliki nedostatak i otežavajuca okolnost u obavljanju naših aktivnosti jeste nedostatak prostora za skladištenje i adekvatno cuvanje namirnica. U tom smislu, vec dve godine pokušavamo da preko Privrednog društva “TE- KO Kostolac” dobijemo zemljište na kojem bismo zidali, a koje je iza zgrade Doma penzionera. To je inace poljoprivredno zemljište i pripada Privrednom društvu “TE- KO Kostolac”, koje je pristalo da nam ga ustupi. Cekamo da se okonca proceduralni deo tog posla, dakle, papirologija, kako bismo mogli da pocnemo sa realizacijom pomenutog plana. Znaci, izgradili bismo magacin, kuhinju za siromašne, cime bismo preuzeli deo aktivnosti Crvenog krsta, i napravili jedan market od 60 kvadratnih metara. Ukupno bi to bio prostor od 300 kvadrata. Potom bismo pristupili izradi urbanistickog rešenja i raspisali konkurs za projektovanje i izgradnju. Dodatni znacaj svega toga je i to što bismo time mogli da zaposlimo desetak lica, recimo, jednog magacionera, dve kuvarice, jednu spremacicu u kuhinji i sedam do osam lica sa adekvatnom strucnom spremom u marketu. Ocekujemo i nadamo se da cemo s proleca moci da zapocnemo radove, jez bez tih prostorija naše je funkcionisanje otežano, a kada je u pitanju zbrinjavanje najsiromašnijih i sasvim onemogu-ceno.

-Nastavljamo i sa svojim dosadašnjim aktivnostima, kao što je organizovanje desetodnevnog odlaska u Vrnjacku banju, možda i u Sokobanju, zajedno sa Organizacijom penzionera Požarevca. Nastav-ljamo organizaciju izleta, za koje se naši clanovi vrlo interesuje, što je dobra prilika da malo obi|u Srbiju po vrlo pristupacnim uslovima. Sledi nam i nabavka uglja i zimnice po povoljnim cenama, sa placanjem u više rata, što je tako|e naša svakogodišnja aktivnost.

Prošlogodišnje aktivnosti

Me|u aktivnostima Mesne organizacije penzionera Kos-tolca najznacajnije su bile nabavka 13.000 tona uglja i 200 tona zimnice, ali i ekskurzije, poseta Vrnjackoj banji i pomoc najsiromaš-nijim penzionerima.

-Najbitnije aktivnosti u protekloj godini bila su nabavka 13.000 tona uglja, na-ravno, sa obezbe|ivanjem prevoza i isporuke. Penzione-rima je time omoguceno pla-canje na dvanaest polu-mesecnih rata, dakle, na period od šest meseci. Zatim, obezbedili smo 200 tona zimnice: luka, krompira, zejtina, brašna i slicno, sa mogucnošcu placanja na 6 polumesecnih rata, dakle, na period od tri meseca, kaže poredsednik Dušan Despo-tovic i nastavlja:

-Pored toga, naša Orga-nizacija vodi racuna o iznemoglim i siromašnim penzionerima. Prošle godine je Skupština grada Požarevca izdvojila oko 2.5 miliona dinara za besplatne lekove, što se odnosi na one koji imaju penziju do 12.600 dinara, koliki je prosek izveden u Republickoj organizaciji penzionera. Inace, u Mesnoj organizaciji penzionera Kostolca imamo u okviru Izvršnog odbora formiran Odbor za humanitarna pitanja, ciji je zadatak da godišnje bar jednom obi|e nepokretna lica, penzionere sa teritorije Gradske opštine Kostolac. Dakle, da ih posete, porazgovaraju sa njima i odnesu im prigodne poklone. Protekle godine smo to uradili za 40 naših clanova. Inace, u protekloj godini smo za oko 200 penzionera sa primanjima manjim od 12.600 dinara pripremili prigodne poklone, dakle, ulje, kafu, šecer i slicno. To jeste vrlo skromno ali znak je pažnje kada ih neko poseti, malo im pravi društvo, porazgovara sa njima, sasluša probleme sa kojima se suocavaju i da im nešto na poklon. Zaista se trudimo da se koliko je god moguce angažujemo u tom domenu humanitarnog rada.

-Veliki problem penzionera ovde je to što nema sestara koje bi ih obilazile, dok recimo u Požarevcu postoji gerontocentar, koji obilazi 80 do 100 nepokretnih lica, a za cije je plate Skupština grada izdvojila sredstva. Pretpostavljamo i nadamo se da cemo i mi u Kostolcu, sa formiranjem Gradske opštine, moci nešto slicno da organizujemo, najavljuje Despotovic.

-Tokom prošle godine, pored dvadesetak penzionera iz Kostolca, za koje troškove snosi PIO, još stotinak njih smo pomogli da odu u Vrnjacku banju na deset dana, za 12.000 dinara, sa placanjem u ratama Organizovali smo besplatan prevoz i zaista su svi bili zadovoljni, tako da je veliko interesovanje i za odlazak ove 2010. godine. U prošloj godini organizovali smo i desetak jednodnevnih ekskurzija i tako osetili neka mesta u Srbiji: Žagubicu, Despo-tovac, Jagodinu, Oplenac, Žicu, zatim, bili smo na Vršackim vinogradima i slicno. Na svakoj od tih ekskurzija bio je pun autobus. Organizacija je finansirala prevoz, a tamo smo ugovarali rucak u nekom od restorana, po ceni od 300 do 400 dinara. Za te izlete je tako|e zaista veliko interesovanje i otprilike je oko 500 naših clanova tako putovalo Srbijom tokom 2009. godine.

Veza sa politikom

“U Kostolcu imamo formiranu Partiju ujedinjenih penzionera Kostolca, koja ce sada biti transformisana u opštinsku organizaciju. Na decembarskim izborima, u koaliciji sa Socijalistickom partijom Srbije i Jedin-stvenom Srbijom, ubedljivo smo pobedili, jer smo osvojili 1.300 glasova, dok je drugoplasirana Demokratska stranka osvojila oko 800. Dakle, penzioneri su bili vrlo aktivni i revnosti. Glasali su u velikom broju i time ponovo pokazali da su zaslužili da budu me|u kreatorima politike koja ce se voditi u Gradskoj opštini Kostolac. Imacemo svoje predstavnike u organima vlasti GO Kostolac, cime cemo moci da nastavimo zalaganje za naša prava”, zakljucio je predsednik Mesne organizacije penzionera Kostolca, Dušan Despotovic.

Andrijana Maksimovic

JKP “KOMUNALNE SLUŽBE” POŽAREVAC

GODINA VELIKIH POSLOVA

Protekla, 2009. godina, bila je jedna od vrlo uspešnih za požarevacko Javno komunalno preduzece “Komunalne službe”, isticu u tom kolektivu. Iako su, vele, uslovi bili otežani, bez zadovoljavajuceg privrednog ambijenta, postignuti su planirani rezultati.

Angažovanjem svih zaposlenih, godina je završena sa pozitivnim finansijskim rezultatima, a ocenjuje se da je preduzece odgovorilo na sve potrebe i ocekivanja grada Požarevca.

Cistoca - ogledalo grada

- Kad govorimo o kvalitetu naših usluga, valja najpre istaci da smo službu iznošenja smeca organizovali veoma dobro i uredili da gra|ani svake ulice grada Požarevca tacno znaju kog dana u nedelji se iznosi smece. To je kvalitet koji smatramo znacajnim i nastojimo da u narednom periodu kvalitet naših usluga nastavimo da poboljšavamo. Kad se tice javne higijene grada, uz angažovanje velikog broja ljudi, tako|e, beležimo sve bolje i bolje rezultate. javna higijena, da podsetim, ne podrazumava samo cišcenje ulica i trotoara. U letnjem periodu je to i pranje i polivanje, kako u Požarevcu, tako i u Kostolcu. Angažovano je 26-oro ljudi, radi se u sve tri smene. Programom javne higijene obuhvaceno je 57 ulica u Požarevcu i 37 u Kostolcu. Prošle godine smo, u vreme visokih temperatura, polivali i ulice koje nisu obuhvacene tim programom, jer smo procenili da je to od interesa i koristi sugra|ana u tim zonama.U oblasti javne higijene, protekle godine smo uspeli da zanovimo i povecamo mehanizaciju. Nabavljene su mašine za cišcenje asfaltnog dela površina, pogotovu rigole, a nabavljena je i još jedna cisterna za potrebe pranja i polivanja ulica, tako da ih sada imamo tri u Požarevcu i jednu u Kostolcu. Inace, prosecna starost naših vozila koja svakodnevno angažujemo je oko 12 godina. U poslednje tri godine, Grad Požarevac je ucinio znacajan napor, imajuci razumevanje za prirodu našeg posla, pa je nabavljen prilican broj vozila. Tako, prosecna starost, koja je do tada bila preko 18, sada je smanjena na oko 12 godina i daje nam sigurnost u poslovanju, pogotovu u zimskom periodu. Relativno nova vozila i vec poznata sposobnost naših ljudi u njihovoj eksploataciji i održavanju, cine da možemo da radimo nesmetano i kontinuirano, kvalitetno i po planu. Za nama su vremena kada je, posle utovara smeca, za vozilom ostajala ili se putem rasipala odre|ena kolicina, koju smo nanovo morali da cistimo. Vozila su specijalizovana, “utegnuta”, radi se odgovornije i pedantnije, - kaže direktor JKP “Komunalne službe” Slobodan Jovic.

- Znamo da smo “ogledalo grada” i nosimo teret odgovornosti za izgled celokupnog grada. Jer, posetioci Požarevca i Kostolca prvi utisak o sredini u koju su došli sticu upravo po rezultatima našeg rada. To je posao koji nam je osnivac poverio i zdušno se trudimo da grad izgleda što lepše. Nemoguce je postici da grad bude apsolutno cist, ali, uz pomoc gra|ana, uspevamo da bude veoma cist. Strogi centar grada, zbog nedovoljnog broja kontejnera u odnosu na broj korisnika, cisti se i cetiri puta dnevno. To iziskuje dodatna angažovanja i troškove, ali je tako problem rešen. Bez pomoci gra|ana, pre svega njihovog poštovanja osnovnog nacela: “Bacaj tamo gde mu je za to mesto”, sami svakako ne bi smo mogli da taj posao obavimo do kraja kvalitetno. Nabavljena su 72 kontejnera za PVC ambalažu, sve je razvijenija svest gra|ana o znacaju poštovanja propisa, adekvatnom korišcenju kontejnera. Uspevamo da uskladimo i ritam pražnjenja kontejnera sa prispecem vecih kolicina robe, kad je rec o sakupljanju kartonske i PET ambalaže kod takvih naših korisnika. Imamo dobru saradnju i pomoc komunalne inspekcije, sada Komunalne policije, koja ima znatno šira ovlašcenja, tako da se nadamo da cemo i kroz prinudu naše korisnike obavezati da poštuju propise, cime pomažu i nama i sebi, kako bi smo imali što cistiji grad. U ovoj godini, planiramo da proširimo obim posla: podneli smo projekat Fondu za zaštitu životne sredine, sada je to Fond pod okriljem lokalne samouprave, tražimo da održavamo i me|ublokovske prostore i prilaze Požarevcu iz pravca Beograda, Petrovca, Kostolca i Velikog Gradišta. Smatramo da prilazi gradu moraju da budu cisti, ure|eni i održavani, jer na poseban nacin govore o gradu, ostavljaju prvi utisak o svima nama. - kaže Jovic.

Pepeo - posebna prica

U zimskom periodu, posao oko iznošenja smeca dodatno komplikuje -pepeo. Gra|ani cesto odlažu vreo, užaren pepeo, kakav može da nanese velike štete i probleme radnicima i mehanizaciji Komunalnog preduzeca.

- Pepeo ne spada u kucevno smece, ali smo, u dogovoru sa Osnivacem, prihvatili da i pepeo odnosimo na deponiju. Molimo korisnike i apelujemo da ne odlažu pepeo pun žara, koji može da nanese ogromne štete našim vozilima, kamionima smecarima, izuzetno skupim, daleko bilo, mogu da budu i ugroženi ljudi, posada tih vozila. A, inace, kad govorimo o ljudima, moram da istaknem da su u podrucjima gde nije prošla toplifikaciona mreža i gde je svaka porodicna kuca jedna mini-toplana, našim ljudima posao izuzetno težak. Obezbe|ujemo im posebnu opremu za rad sa pepelom, ali je to veoma naporan rad. LJudi se razboljevaju, starosna struktura naših radnika nije na nivou kakav priroda ovog posla iziskuje. Uz sva olakšanja i pomoc tim ljudima, njima nimalo nije lako. Pepeo je pepeo, posude u kojima ga gra|ani skladište su raznolike – od kartonskih kutija do kanti, buradi... Veliki je teret i odgovornost za ljude da kvalitetno odradimo posao, a da se pritom ocuva i zdravlje tih ljudi. Mi znamo da je na nama odgovornost velika, da smo na neki nacin “žila – kucavica” grada i da se brojne sfere prelamaju upravo preko nas. Poznato je, mi gazdujemo zelenilom, pijacama, grobljima, reciklažnim centrom, prihvatilištem za pse i macke lutalice. Citava lepeza vrlo odgovornih poslova... - porucuje direktor JKP “Komunalne službe” Požarevac.

Cacalica - gradska lepotica

- Kad govorimo o Gradskoj deponiji, ona ima sve neophodne saglasnosti i dozvole za korišcenje. Institut “Kirilo Savic” je uradio projekat za njeno korišcenje, od Ministarstva za zaštitu životne sredine dobili smo potvrdu da deponija može da se nadgradi. Deponija je u funkciji, sigurno ce moci da se koristi još godinu, godinu i po dana. Grad radi na tome da pitanje deponije trajno reši. Vlada republike Srbije nas je uputila na Regionalnu deponiju, koja je bila planirana u Smederevu. Razgovore o tome vodi gradska vlast, kako se budu dogovorili, tako cemo i mi postupati. Moje licno stanovište je da deponija treba da bude u gradu Požarevcu, da obuhvati i naše okolne opštine, jer smo mi i centar Branicevskog okruga i treba se dogovoriti i sa njima kako to da se reši. Po broju stanovnika, što je element za odre|ivanje funkcionalnost i isplativost Regionalne deponije, ispunjavamo uslove, tako da bi valjalo razmišljati u tom pravcu. Jer, nekada je deponija bila teret, danas je to dobar posao, - kaže Jovic.

Gradsko zelenilo Požarevca povereno Javnom komunalnom preduzecu “Komunalne službe”, tako|e je jedan od veoma važnih i odgovornih poslova, kaže direktor ovog JKP:

- Prema ugovoru koji smo u 2009-oj imali sa Fondom za zaštitu životne sredine, održavali smo i Cacalicu. Cacalica je tražila poseban pristup i naše maksimalno angažovanje, jer je poznato da taj kompleks predstavlja “pluca grada” i traži da se cuva i pažljivo neguje. Mislimo da smo to prošle godine vrlo kvalitetno radili, to potvr|uju brojne pohvale od strane velikog posetilaca Cacalice. Angažovali smo veliki broj ljudi, ali i efekti su veliki i sve hvale koje smo dobili potvrda su da je vredeo sav napor koji smo uložili. Tako|e, kosimo i održavamo parkovske površine i prilazne puteve, me|ublokovske površine. To je veliki broj operacija, zavisno od klimatskih uslova, naravno, ali je plan i program predvideo svakodnevni rad u toj oblasti i mislimo da smo posao izneli do kraja i veoma kvalitetno. Možda u ovoj godini uspemo da angažujemo i veci broj ljudi, analiziramo mogucnost i pokušavamo da izucimo ekonomsku opravdanost oživljavanja staklenika koje je pre 10 – 15 godina ovo preduzece aktivno koristilo, - kaže Slobodan Jovic.

Pijace po propisu

Javno komunalno preduzece “Komu-nalne službe” gazduje i pijacama: u Požarevcu su to pijaca “Krug”, pijaca u Šumadijskoj i na Pionirskom trgu, uz njih je i Zelena pijaca u Kostolcu.

- Sve pijace imaju vrlo dobre uslove za rad, pogotovu pijaca “Krug” i pijaca u Kostolcu, koje smo natkrili i obezbedili sve zakonske uslove za prodaju specificnih namirnica, vitrine za prodaju mleka i mlecnih proizvoda – sira kajmaka... Vitrine smo kupili mi, sopstvenim sredstvima i vidno je da to daje efekta: opšte zadovoljstvo kupaca, pravilno skladištenje i eliminisanje svake sumnje u neispravnost osetljivih životnih namirnica. Redovne su kontrole Veterinarske i Sanitarne inspekcije, saradnja je vrlo korektna i, sveukupno, mislimo da su pijace ure|ene i organizovane primereno gradskim sredinama. Pijaca u Šumadijskoj je specificna po tome što pored prostora za prodaju životnih namirnica, voca i povrca, ima i deo koji se koristi kao robna pijaca. Taj deo ce, neminovno, pretrpeti odre|ena prilago|avanja zakonskim propisima: traži se da se korisnici registruju kao STR, i namece im obavezu korišcenja fiskalnih kasa. To je znacajna obaveza i finansijski napor koji mnogi sebi nece moci da priušte, tako da ce biti prilicnih kolebanja. I njima i nama ce to umanjiti prihode, neke korisnike cemo verovatno izgubiti, ali je zakonska obaveza nešto što svi moramo da poštujemo. Moguce je da umesto nekih dosadašnjih korisnika, onih koji odustanu, do|u neki drugi, koji su spremni da rade uz sve zakonske preduslove, tokom ove godine ce se videti kako ce i šta ce biti u tom delu. Ukoliko, ipak, bude manje tezgi i prostora za robnu pijacu, proširice se deo zelene pijace, za šta interesovanje postoji.

U nadležnosti ovog preduzeca je i “Buvlja pijaca”. Pre par godina izmeštena sa Dragovackog na Lucicki put, na nešto nepovoljniju lokaciju, funkcioniše uz probleme prodavaca oko prostora za izlaganje robe i kupaca oko prostora za parkiranje vozila kojima dolaze i iz udaljenih delova Branicevskog okruga, pa i šire. Komunalno se trudi da prostor maksimalno održava, ubira odgovarajuce prihode i, sve u svemu, krupnijih problema nema.

Pristojne cene

Gazdovanje grobljima, jedan u nizu poslova kojima se bavi JKP “Komunalne usluge”, poseban je aspekt aktivnosti. Rec je o dva groblja u Požarevcu i jednom u Kostolcu. Problem je istovetan – prostor.

- Nažalost, tokom 2009. godine, bilo je puno posla: 684 sahrane. Nije malo, nažalost. Ali, to je sastavni deo našeg posla i ulažemo posebne napore, radi se o veoma osetljivim stvarima, teškim momentima za porodice koje se zauvek rastaju sa svojim najdražima, život sadrži tu neminovnost i mi se na svaki nacin trudimo da taj poslednji cin bude dostojan, da se na|emo u teškim trenucima. U prilici smo da ponudimo i celokupnu pogrebnu opremu i prevoz, sada radimo i umrlice, kompletno smo opremljeni i koristim priliku da JKP “Komunalne službe” ima dobavljace pogrebne opreme sa kojima je sklopljen ugovor po cenama koje su najniže u gradu. Mi, kao Javno preduzece, imamo najminimalnije sopstveno ucešce u cenama, tako da i na taj nacin nastojimo da prema sugra|anima budemo maksimalno korektni, znajuci da je sahranjivanje, osim izuzetno teškog emotivnog trenutka i znacajan finansijski udar na porodicu, - kaže Jovic.

Pansion u ponudi

Azil, prihvatilište za pse i macke lutalice, zaseban segment rada komunalaca, iz godine u godinu sve izrazitije pokazuje svrsishodnost investiranja i ulaganja napora. Trenutno je angažovano petoro ljudi, izgledno je da ce se služba proširiti za još jednog izvršioca, kako bi se formirale dve ekipe za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica.

- To je priroda posla koja traži humani pristup pri zbrinjavanju pasa. Mi to radimo strogo prema zakonskim propisima. Imamo dobru saradnju sa oba Društva za zaštitu životinja, pokrivamo i Požarevac i Kostolac, pa cak idemo i u seoska naselja. Dnevno je na pansionu oko 50 kerova, radimo i udomljavanje. LJudi dolaze, traže psa cuvara ili kucnog ljubimca, neko prona|e i svog psa... U celini, prostor je opremljen u skladu sa zakonskim propisima, imamo dozvole nadležnog Ministarstva. U izgradnji je i 10 boksova za pse, bicemo u prilici da u letnjim mesecima, u vreme godišnjih odmora, gra|anima ponudimo da pricuvamo njihovog ljubimca 10, 15 dana, koliko im je potrebno, uz neku pristojnu nadoknadu, - kaže Slobodan Jovic, direktor JKP “Komunalne službe” Požarevac.

Dragan Milenkovic

U UNIJI EKSPERATA “EKSPO 13” U POŽAREVCU

PREDSTAVLJENI PROIZVODI STARIH ZANATA

U Požarevcu je prošlog petka u organizaciji Unije eksperata "Ekspo 13", prire|ena promocija realizovanog projekta javnog rada-stari zanati "Zdenac".

Na pocetku prezentacije radova starih zanata, prisutnima se obratio prof. dr Boško Tadic, predsednik Unije eksperata “Ekspo 13”, koji je tom prilikom rekao:

--Javni rad završen je decembra prošle godine i danas je trenutak da ga predstavimo. Osnovni cilj ovog javnog rada bio je da promoviše stare zanate koji su pali u zaborav i da se jedan deo naših ljudi koji se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje zaposli kako bi se smanjili pritisci i socijalne tenzije. Unija eksperata koja je nosilac ovog projekta osnovana je 2001. godine u dogovoru sa pokojnim premijerom. Do sada smo uradili nekoliko projekata za Udruženje slepih i slabovidih lica za Branicevski okrug, zatim smo radili za Ministarstvo prosvete, Ministrastvo ekonomije, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku... Projekat koji danas promovišemo je podržan od Ministarstva ekonomije, lokalne zajednice, odnosno Gradskog veca Požarevca, Ministarstva poljoprivrede, licnih donatora... Imali smo oblast izrade proizvoda od keramike koji su najstariji na ovom našem prostoru. Na prvi pogled cini se da je veoma lako napraviti ove predmete, ali je u pitanju veoma složen posao. U pitanju su složene nauke: i hemija, i fizika, i fizicka hemija... Drugi deo posla u okviru javnog rada odnosi se na rukotvorine. LJudima koji su sve ovo radili, bio je ovo pocetni posao, rekao je prof. dr Boško Tadic.

Na pomenutoj izložbi radova, posetioci su mogli da vide proizvode od keramike i tradicionalne rukotvorine. Rec je o proizvodima starih zanata u najvecoj meri izumrlih na našim prostorima, koji bi u ovim kriznim vremenima, kada mnogi ostaju bez posla, mogli da postanu veoma unosna zanimanja. O tome je na promociji skrenuo pažnju Slobodan Helc, sekretar Udruženja preduzetnika “Sloga”:

-Vecina ljudi u ovom trenutku, kako u državnim ustanovama, tako i u privatnim firmama, ostaje bez posla, tako da bi svakako mogli da razmisle o pokretanju sopstvenog biznisa koji i ne mora biti veliki, a koji bi im, sa dobro osmišljenim proizvodima, mogao da obezbedi egzistenciju, makar privremeno dok ne na|u neko drugo, bolje rešenje. Mislim da u našem gradu i regionu malo razmišljamo o ovakvim izvorima privre|ivanja.

Promociji na kojoj su dodeljeni i sertifikati ucesnicima Projekta javnog rada-starih zanata “Zdenac” kao i zahvalnice onima koji su taj projekat podržali, pored predstavnika Udruženja privrednika “Sloga”, prisustvovali su i predstavnici Evropske agencije za razvoj, lokalne zajednice, Nacionalne službe za zapošljavanje...

M. P.

GALERIJA M.P.BARILLI

NAGRAÐENI NOVINAR

Galerija M.P.Barili vec trecu godinu za redom dodeljuje nagradu najangažovanijem novinaru koji tokom godine prati aktivnosti i rad Galerije.

Za 2009.godinu nagradu je dobila Višnja Ognjanovic, novinar SAT TV.

U svecanim salonima Skup-štine grada Požarevca organizovan je prijem novinara svih medija u gradu na kojoj svecanosti je uruceno priznanje Višnji Ognjano-vic, koja je po prijemu priznanja, srdacno se zahvalila i poželela Galeriji M.P.Barilli mnogo uspeha u Novoj 2010.godini,kao i svim kolegama,novinarima ostalih medija.

R.N.

DS POŽAREVAC

“KLINCI” DOBILI PAKETICE

Sedmu godinu zaredom, Gradski odbor Demokratske stranke Požarevac organizovao je u centru grada podelu paketica povodom Pravoslavne Nove godine. Pod sloganom “300 srecnih klinaca”, aktivisti DS-a, u prisustvu “pravog” Deda Mraza, uz muziku sa razglasa, podelili su pravu gomilu paketica požarevackim mališanima.

Žarko Pivac, predsednik Gradskog odbora DS Požarevac, predstavnicima medija i gra|anima, porucio je da Demokratska stranka posebnu pažnju poklanja brizi o deci, i to ne samo ovim, svakako veoma lepim gestom:

- Nije cilj samo dati paketic. Cilj Demokratske stranke je da i ovom prilikom javnosti skrene pažnju na položaj dece. Statisticki podaci su veoma nepovoljni, kazuju da gotovo 160.000 mališana Srbije živi ispod granice siromaštva. Tragicno je i to da godinama statistika upozorava da je oko 2.000 mališana izloženo torturi roditelja i teškom fizickom nasilju. Smatramo se ozbiljnim i odgovornim ljudima, ciji je zadatak da skrene pažnju na takve pojave. Takvi roditelji, jednostavno, ne zaslužuju da brinu o svojoj deci. Stoga, i ovom prilikom pozivamo ljude da budu solidarni, ne samo prema deci, vec i prema starijima. Solidarnošcu prema bližnjima, usrecujemo i njih i sebe. Kad govorimo o deci Požarevca, namece se problem nedostatka prostora u decjim vrticima. Trenutno, za oko 800 mališana nema mesta i gradska vlast je vec nacinila odre|ene iskorake u pravcu rešavanja tog problema: u prošloj godini došlo je do odre|enih proširenja vrtickih prostora, za ovu godinu se planira izgradnja novog vrtica u Mesnoj zajednici “Burjan”. Finansijska podrška roditeljima za prvoro|eno dete, uvedena prošle godine, sa 20 uvecana je na 30.000 dinara u ovoj godini. Takvim i slicnim nastojanjima, trudicemo se i nadalje da klincima, koji su naša zajednicka radost i naša buducnost, stvorimo što bolje uslove za odrastanje, - porucio je Žarko Pivac, predsednik GO DS Požarevac.

D. Milenkovic

MZ „VASA PELAGIC“ POŽAREVAC

NOVOGODIŠNJI PAKETICI ZA ROMSKU DECU

U MZ”Vasa Pelagic”, 30. decembra 2009. godine,donator Budimka Arsic, iz SNS,organizovala je podelu novogodišnjih paketica

Romskoj deci,na uprilicenoj svecanosti, gde je 45 mališana primilo paketice i sa donatorom zajedno podelilo radost dolazece Nove godine. Huma-nitarni gest donatorke pravi je primer humanosti koji treba pozdraviti a ljubav decije radosti prava je zahvalnost koja oplemenjuje.

R.N.

NAŠI NOVI SUGRAÐANI

U periodu od 08.1.2010.godine do 15.01.2010.godine rodeno je 15 beba ,8 muških i 7 ženskih

Sinove su dobili: Jelena i Marko Sretenovic iz Požarevca,Andrijana Mihajlovic i Nebojša Petricevic iz Požarevca,Andrijana Nikolic i Miloš Vujicic iz Aleksandrovca,Svetlana i Dejan Rajcic iz Ticevca,Ksenija i Dušan Popovcevic iz Požarevca,Aleksandra i Stefan Pasujevic iz Lješnice,Nena i Milance Lazic iz Požarevca,Li Yuling i Xu Junyi iz Požarevca

Kcerke su dobili: Valentina i Tihomir Bogdanovic iz Kostolca,Ivana Spasic i Ivan Jovic iz Dragovca,Maja Cvetanovic i Nenad Stepanovic iz Požarevca,Mirjana i Miroslav Milojkovic iz Žabara,Marina Randelovic i Zoran Markovic iz Sibnice,Biljana i Milan Ristic iz Malog Crnica ,Dragana Manojlovic i Miodrag Jeremic iz Požarevca.

HUMORESKA

CISTA DESETKA

Nemoj sada neko da kaže da se nije odmorio posle Novogodišnjih praznika! Evo, koji je datum? Sva opravdanja o umoru i mamurluku ne piju vodu (pije se, uglavnom, rasol) i vreme je da se okrenemo poslu (ko ga ima, naravno).

A bio je buran docek Nove godine, kao što i prilici prelasku iz stare u novu godinu. Izostala je samo veca kolicina pirotehnike, ali to se i ocekivalo jer su gradani poslušali savete nadležnih organa da istu ne upotrebljavaju, prvo, iz bezbednosnih razloga, a, drugo, jer je to i kažnjivo. Cula se samo sporadicna pucnjava posle ponoci, što se i ocekivalo. Šta znaju deca šta su petarde?

Grmljavina i provala oblaka (retka pojava za ovo doba godine), sprecila je mnoge gradane da najludu noc docekaju na gradskom trhu, uz gitare i trube.

Baš iz tog razloga, Deda Mraz nije mogao svima da podeli poklone, jer sanke ne mogu da klize po kiši. No, iako je prošla godina bila teška, odnosno, puna problema i ekonomske krize, mnogi kažu: ne povratila se (pa, dabome, nikad više nece ni biti 2009.), to je još jedan od razloga što su mnogi ostali kratkih rukava za Novu godinu.

Ali, tu je Božic Bata (sa svojim poklonima), kada su gradani svecano i skromno slavili Božic tri dana. Uz sve to veselje, poklon je stigao i od ''deda'' Mladana i to u vidu 1700,00 dinara od besplatnih akcija, bato! Kakva radost za gradane! Kilometarski redovi u pošti govore o tome koliko su naši gradani zainteresovani za ovaj ''projekat''. Usledice nove akcije i nova radost.

Dakle, lepo je pocela Nova 2010. godina, rekao bi neki posmatrac sa strane, ali, kad tamo, ono medutim! Odmah, kao kontraakcija, usledio je odgovor dinara – jao, pao, iliti, skocio evro! Poskupeo je benzin (opet taj dinar, po litru!), a uskoro ce i struja, a kad ona poskupi... Pa, ako je 2009. bila teška, a ova je godina cista desetka... Ðaci su se vratili u poslanicke, pardon, školske klupe, i pelcovace se, kao i ranije što se radilo, u školi protiv gripa.

U svakom slucaju, gradani su cestitali jedni drugima i ukidanje viza, kadidaturu za ulazak u EU, plasman na svetsko prvenstvo u fudbalu (i prvo mesto!), a bilo je i takvih (jer Srbi ne bismo bili mi), koji su pomislili umesto da komšiji crkne krava, da ga strefi svinjski grip!

Miodrag Lazarevic

LAZARIZMI

- Neki su od Deda Mraza dobili samo mraz!

- Možda ce Deda Mraz da uhvati Mladica!?

- Nekima je prošlost bila svetla buducnosti!

- Lupio bi se on po glavi, ali ne zna gde je!

- Oglas: zgodna plavuša radila bi na crno!

Miodrag Lazarevic