Header

U BRANICEVSKOM OKRUGU

UPISANO 125.000 AKCIJA

Prijava gradana za upis akcija koji je raspisala Agencija za privatizaciju u Branicevskom okrugu se polako privodi kraju sa cifrom od oko 125.000 upisanih. Na teritoriji grada Požarevca je upisano oko 40.000 gradana što predstavlja dve trecine biraca. Pošta Požarevac je upisivala i nepokretne gradane, njih oko 2.000. Takode su se primali zahtevi gradana koji se odricu bezvrednih nekorišcenih akcija raznih firmi kao osnovni preduslov za upis akcija koje je Agencija za privatizaciju raspisala.

Istovremeno Vas obaveštavamo da do 31. jula sa licnom kartom koja je važeca ili potvrdom iz MUP-a da je primljen zahtev za novu licnu kartu moguce prijaviti se za akcije. Moguci razlozi za nekompletni odziv i upis su nerešena pitanja licnih karata, vec upisane akcije raznih firmi.

Zbog renoviranja glavne pošte Požarevac angažovanjem svih naših ljudskih i materijalnih resursa privremeno smo preselili poštu 12000 Požarevac u ulicu Drinska broj 23 (preko puta biblioteke u zgradi opštine) i otvoreni smo za rad kao i do sada. Istovremeno Vas podsecamo da rade pošta 12103 Požarevac (kod Triangla), 12104 Požarevac ( kod Mesne zajednice Burjan) sa produženim radnim vremenom do 16 casova, 12105 Požarevac (kod MUP-a na izlazu iz grada), i 12107 Požarevac (kod železnicke stanice) sa produženim radnim vremenom do 16 casova i dalje u svakodnevnoj funkciji.

U ovim poštama se možete odreci do sada stecenih bezvrednih akcija i prijaviti se za besplatne akcije. Takode lica koja su odlukom suda odredena za staratelje mogu uz propisanu dokumentaciju izvršiti prijavu za upis akcija.

Pošta Požarevac

USLUŽNI CENTAR POŽAREVAC NAKON SKORO GODINU DANA RADA

BEZ REDOVA PRED ŠALTERIMA

Požarevac vec skoro godinu dana ima Uslužni centar gradske uprave cija je osnovna zamisao da se gradska uprava približi gradanima, izmedu ostalog, olakšavajuci im dolaženje do "papirologije" neophodne za razlicite vrste svakodnevnih poslova. Ideja je bila da se u Uslužnom centru nadu sve one službe koje najviše rade sa gradanstvom i koje dnevno imaju najveci broj zahteva razlicitih vrsta, ali i da se uvedu novine kao što je, na primer, jednostavniji pristup ove ustanove osobama sa hendikepom, kojima je potpuno prilagoden. Pre mesec-dva promenjeno je radno vreme Uslužnog centra koji je sada gradanima na usluzi od 9-17 sati.

U Uslužnom centru nalazi se deo maticne službe koji izdaje sve vrste izvoda iz maticnih knjiga a u bazu podataka Centra ušlo je poslednjih 40 godina tj. obradeni su podaci o generacijama koje se najcešce pojavljuju u maticnoj službi, dok se trenutno radi na daljem unošenju podataka,.

Takode, u Uslužnom centru nalaze se predstavnici inspekcija, komunalne, gradevinske i saobracajne, odeljenja za urbanizam, komunalne i imovinsko - pravne odnose, a mogu se obaviti sve radnje u vezi sa otvaranjem i promenom radnih knjižica...

Kada je u pitanju inspekcija, gradani mogu da podnose sve vrste zahteva i da od radnika koji rade u Uslužnom centru, vezano za ovaj deo posla, na jednom mestu dobiju informaciju, šta, gde i kako dalje. Kada je o urbanizmu rec, zbog obimne projektne dokumentacije koja se ne može preneti u Uslužni centar, ovde se samo primaju zahtevi i daju odgovori na pitanja iz ove oblasti. Tu je i služba overe radnih knjižica, ugovora o radu i svih drugih dokumenata koji su overavani u pisarnici. Svaki zahtev u vezi sa radom lokalne samouprave, može da se preda u Uslužnom centru i tretira kao da je predat na pisarnici u Gradskoj upravi. U saradnji sa Poštom u Uslužnom centru postoji PTT šalter na kome je moguce izvršiti sve vrste uplata bez obzira na to da li su one u vezi sa zahtevima koji su upuceni službama u Centru ili ne.

Iako zamišljen da nakon odredenog vremena potpuno preuzme neke poslove koji se obavljaju i u zgradi Uprave, prema nepostojanju gužvi svojstvenih za usluge koje pružaju stice se utisak da gradani još uvek nemaju naviku da odredene poslove obave na ovom mestu. Oni koje smo ispred Uslužnog centra zatekli a koji su tamo "završavali neka posla" odgovorili su nam da su zadovoljni uslugom i ljubaznošcu, mada bi voleli da, zbog vec pomenutog cekanja, ne moraju uopšte da odlaze u zgradu Gradske uprave.

Na nedavno postavljeno novinarsko pitanje da li je Uslužni centar ispunio svoju svrhu Zorica Markovic, nacelnica Gradske uprave odgovorila je da Centar ne može da ispuni ili ne ispuni svrhu jer je on "živ" i razvija se tako što se prilagodava potrebama gradana.

T.R.S.

DONACIJA NBS OPŠTINI MALO CRNICE

KOMPJUTERI ZA ŠKOLE I ODBRANU

Esidol Peric, predsednik opštine Malo Crnice urucio je prošlog cetvrtka racunarsku opremu centralnim osnovnim školama sa podrucja ove opštine, Vojnom odseku Požarevac - Odeljku Malo Crnice i Odseku odbrane. Oprema koja se sastoji od 10 racunara donacija je Narodne banke Srbije po Ugovoru sa SO Malo Crnice iz juna 2008. godine.

- Ovaj projekat zapoceli smo pre nekoliko meseci u dogovoru sa covekom rodenim na teritoriji opštine Malo Crnice koji u ovom trenutku živi u Beogradu i radi u Narodnoj banci Srbije kao jedan od nacelnika. Mi smo opština koja inace ima problema sa odlivom kadrova i ljudi koji vrede, primera radi, šta bi u ovoj opštini radio magistar istorije, jednostavno je otišao nekim svojim pravcem sledeci tok svog života. Medutim, ostali su neki naši dobri odnosi jer se covek uvek vraca svojim korenima tako da smo iz nekoliko videnja i razgovora dogovorili jednu donaciju Narodne banke Srbije. Opština Malo Crnice podnela je zahtev i to smo uspeli da ostvarimo jer nam je guverner NBS Radovan Jelašic izašao u susret. Svrha cele te price je da na neki nacin osavremenimo nastavni proces u školama, a Vojnom i Odseku odbrane u Malom Crnicu poboljšamo materijalnu opremljenost u cilju efikasnijeg izvršavanja poslova i zadataka, istakao je tom prilikom Bojan Uroševic, predsednik Skupštine opštine Malo Crnice.

Odlukom Opštinskog veca, po dva racunara dobile su centralne škole, OŠ «Ðura Jakšic» iz Toponice, OŠ « Draža Markovic Roda» Smoljinac, OŠ «Milisav Nikolic» Boževac i OŠ «Moša Pijade» iz Malog Crnica, a po jedan kompjuter Vojni odsek i Odsek odbrane u opštini Malo Crnice.

M. K.

DELEGACIJA OPŠTINE NOVA MOLDAVA IZ RUMUNIJE BORAVILA U GOLUPCU

SARADNJA U SVIM OBLASTIMA

- Predstavnici opštine Nova Moldava u Rumuniji i opštine Golubac utvrdili program saradnje, a za pocetak ova saradnja je u oblasti kulture i sporta - Devojke iz Rumunije na sajmu Dunava narednog vikenda

Delegacija opštine Nova Moldava iz susedne Rumunije boravi u trodnevnoj poseti opštini Golubac. U razgovoru sa predsednikom opštine Golubac, dr Nebojšom Mijovicem i njegovim saradnicima delegacija opštine Nova Moldava, predvodena zamenikom predsednika opštine Ðite Sporeanu dogovorila se o daljoj saradnji u oblasti ekonomije, kulture i sporta, a u narednom periodu i u drugim oblastima.

- Naša delegacija prvi put je u poseti opštini Golubac iako smo udaljeni nekoliko kilometara. Razdvaja nas samo reka Dunav. Naši narodi vekovima su vezani jedni za druge i današnji naš dolazak je samo deo toga. Mi smo u Evropskoj uniji i vama želimo da što pre budete deo ove porodice. Želimo da negujemo saradnju kao dobri susedi u svim oblastima, a u prvom redu u oblasti ekonomije, kulture i sporta. Boravicemo i naredne nedelje u Golupcu na vašoj kulturnoj manifestaciji “Sajam Dunava”, vaša delegacija boravice i na našoj proslavi povodom obeležavanja dana opštine Nova Moldava, rekao je zamenik predsednika opštine, Ðite Sporeanu.

- Poseta i uspostavljanje saradnje sa opštinom Nova Moldava je od velikog znacaja za Golubac i njegove gradane. Naši susedi iz rumunskog grada Nova Moldava pomoci ce nam da realizujemo neke projekte u oblasti turizma, a za pocetak bice to na kulturnom i sportskom planu. Cilj ove posete je medugranicna saradnja izmedu dva grada u kojoj su obuhvatili saradnju u oblasti privrede, turizma i mnogim drugim aktivnostima o cemu smo razgovarali u ovim zvanicnim razgovorima. Želeo bih da saradnja izmedu lokalne samouprave Golubac i Nove Moldave bude na jednom nivou i da ona ne bude samo trenutna, vec trajna i da tako obostrano razvijamo i dalje dobre odnose u interesu oba naša grada na Dunavu i naših gradana, naglasio je predsednik opštine Golubac, dr Nebojša Mijovic.

Delegacija Nove Moldave sa svojim domacinima iz Golupca boravila je proteklog vikenda, kao gost Turisticke organizacije Vrnjacke Banje sa kojom Golupcani imaju dobru saranju, a pri- sustvovali su i velikom karnevalu koji ima dugu tradiciji i koji je slican evropskim, pa i svetskim karnevalima.

LJ. Nastasijevic

GRADSKO VECE GRADA POŽAREVCA

POMOCNICIMA GRADONACELNIKA CETIRI RESORA

Na sednici Gradskog veca Požarevca održanoj u ponedeljak, 21. jula, gradonacelnik Požarevca Saša Valjarevic predstavio je svoje pomocnike. Dejan Savic, pomocnik je gradonacelnika za razvoj i zaštitu životne sredine, Živadin Jotic, za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, Milorad Jovanovic bice zadužen za socijalna pitanja a Vojislav Pajic za urbanizam. Svoja zaduženja pomocnici ce dobijati direktno od gradonacelnika, objašnjeno je.

Topole ugrožavaju bezbednost

Na šestoj po redu sednici Gradskog veca doneta je odluka da kamp koji se nalazi u sklopu kostolacke plaže “Topoljar” bude, iz bezbednosnih razloga, privremeno zatvoren. Radnici JP “Direkcija za izgradnju” Požarevac postavice table sa natpisom upozorenja na prilazima ovom delu plaže jer je PD “Rekultivacija i ozelenjavanje ”Kostolac upozorilo da je jedan broj, od ukupno 150 topola koliko ih ima u “Topoljaru”, prešao starosnu granicu, te postoji opasnost od njihovog lomljenja i pada.

Gradonacelnik Valjarevic je ovu priliku iskoristio da obavesti javnost da su u Požarevcu i Kostolcu pregledana i posecena “kriticna” stabla u parkovima i duž ulica.

Kostolcani, ali i oko hiljadu drugih gostiju koji su tokom junskih i julskih vrucina hlad tražili pod krošnjama topola, morace da se snadu na drugi nacin, ali ce bar imati manje muke sa komarcima jer su 25. juna uništavani sistematskom dezinskecijom. Ivan Jovanovic, predsednik Komisije ciji je izveštaj o dezinskeciji usvojen na pomenutoj sednici istakao je da su ove godine ugovorena dva tretmana - prolecni i jesenji. 29. maja obavljen je prvi, larvicidni tretman, dok su 25. juna uništavani krpelji, ali i komarci sa zemlje i iz vazduha. Sledeci tretman ocekuje se tokom avgusta.

Javnim preduzecima prioritet pri zakupu

Na sednici Veca usvojen je i izmenjen nacrt Odluke o uslovima i nacinu davanja u zakup poslovnih prostorija u državnoj svojini, u kojoj, izmedu ostalog, stoji da se poslovne prostorije daju u zakup javnim oglašavanjem u postupku licitacije ili izbora najpovoljnije ponude, a izuzetak jeste davanje u zakup, neposrednom pogodbom, humanitarnim organizacijama, udruženjima gradana iz oblasti socijalne i decje zaštite, sporta, kulture i prosvete, pod uslovom da poslovne prostorije ne koriste za ostvarivanje prihoda, politickim strankama koje imaju predstavnike u sazivu Gradske skupštine, do prestanka mandata i gubitka položaja parlamentarne stranke i kada se treci put po ponovljenom javnom oglasu ne prijavi odredeni broj lica neophodan za sprovodenje postupka javnog nadmetanja. Ovaj clan dopunjen je i stavom da se javna preduzeca i ustanove takode izuzimaju iz redovne procedure dobijanja prava na zakup, vec ce imati prioritet, jer ih je osnovala lokalna samouprava, a rade u interesu svih gradana.

Novina je i to da ugovor o zakupu, umesto dosadašnje dve, može biti zakljucen na period od dve do pet godina, zbog perioda potrebnog za adaptaciju prostorija koje su u lošem stanju, o cemu ce odlucivati urbanisticka služba Grada.

Clanovi Veca nisu razmatrali zahtev JP “Direkcija za izgradnju” za povecanje mase sredstava za zarade zaposlenih u ovom preduzecu, uz obrazloženje da je predlog nepotpun i kao takav vracen Direkciji na ponovnu obradu.

T.R.S.

POMOCNICI GRADONACELNIKA POCELI SA RADOM

Pune ruke posla

Dobijanjem statusa grada u skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi stekle su se mogucnosti da prvi covek grada imenuje pet svojih pomocnika zaduženih za odredene resore. Saša Valjarevic, gradonacelnik Požarevaca za ove poslove izabrao je Milorada Jovanovica, koji je od skoro pomocnik gradonacelnika za socijalna pitanja, Živadina Jotica, koji je zadužen za zdravstvo, Vojislava Pajica, za urbanizam i Dejana Savica, za zaštitu životne sredine.

Milorad Jovanovic, penzioner, po struci pravnik, pomocnik je gradonacelnika za socijalna pitanja. Radice na poslovima socijalne zaštite, a saradivace sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, Udruženjem penzionera i drugim institucijama koje se bave ovom problematikom.

- Treba videti šta može da se uradi za poboljšanje zdravstvenog stanja i sigurnosti starijih gradana Požarevca preko Centra za zdravstvene usluge. Krenucemo sa odredivanjem lokacije za staracki dom koji bi trebalo da pokriva potrebe Branicevskog okruga, trudicemo se da stvorimo bolje uslove za pripadnike romske nacionalne manjine..., rekao je Jovanovic nakon nekoliko dana od imenovanja na mesto pomocnika gradonacelnika.

Živadin Jotic, doktor stomatologije, pomocnik je gradonacelnika za resor zdravstva. Kako svi poslovi koji se sada odvijaju u domovima zdravlja prelaze u nadležnost lokalne samouprave, pomocnik gradonacelnika zadužen za ovaj resor bice koordinator izmedu domova zdravlja i lokalne samouprave.

- Primarna zdravstvena zaštita ce najkasnije do kraja 2009. godine preci u gradsku nadležnost. Trenutno proucavam sve što je za ovu promenu vezano a u obavezi sam i da prisustvujem svim sednicama upravnih odbora u oblasti zdravstva.Tako pocinje moj rad, kaže Jotic.

Vojislav Pajic, inženjer arhitekture, doskoro glavni gradski arhitekta, sada pomocnik gradonacelnika za urbanizam obavlja poslove na pokretanju inicijativa za izradu urbanistickih planskih akata, kao i za njihove izmene i dopune, daje uputstva pri izradi arhitektonskih projekata u cilju zaštite arhitektonskih vrednosti i ocuvanja ambijentalnih vrednosti pojedinih gradskih delova i objekata, saraduje sa ustanovama zaštite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara posebnih vrednosti, daje mišljenje na arhitektonske projekte od velikog znacaja za grad, saraduje sa ministarstvima, regionalnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture, prati konkurse iz ove oblasti itd.

- Pomocnik gradonacelnika za urbanizam trebalo bi da bude upucen u sve ono što se gradi na teritoriji Grada. Smernice se dobijaju od gradonacelnika koji može dati nalog u vezi sa svim projektima prema nadležnim ministartvima, nevladinim organizacijama, Evropskoj agenciji, NIP-u, dodaje Pajic.

Dejan Savic, po zanimanju inženjer Organizacionih nauka, postavljen je na funkciju pomocnika gradonacelnika za životnu sredinu i održivi razvoj. Kao pomocnik gradonacelnika bavice se organizacionim aspektom zaštite životne sredine i primenom medunarodnih standarda u domenu zaštite životne sredine. Osnovne relacije bice komunikacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine, saradnja sa republickim Fondom za zaštitu životne sredine, pracenje konkursa, aktivnija saradnja sa privrednom komorom Srbije...

- Vec se bavimo gorucim problemom, izgradnjom regionalne deponije na prostoru “Jelen Do” u Smederevu i saradnjom sa odredenim službama koje se u gradskoj upravi bave zaštitom životne sredine. Aktuelna je prica o izgradnji nove industrijske zone pa ce tu biti mnogo više posla, kao i tendencija izmeštanja pepelišta na prostor bivšeg kopa Cirikovac. Mesne zajednice su, naravno, zbog ovoga poslednjeg, nezadovoljne ali ni mi kao grad nismo u prilici da budemo glavni faktor pri odlucivanju o novom mestu za pepelište, vec su to republicki organi. Mi kao grad moramo da vidimo šta možemo da uradimo za meštane sela Stari Kostolac, Klenovnik, Cirikovac. Rec je, na primer, o toplifikaciji. Privredno društvo, u nekom domenu, malo pomaže ta sela, medutim, imali smo projekte iz Fonda za zaštitu životne sredine gde se uopšte nisu pojavili kao pravno lice koje ce participirati u toplificiranju sela Klenovnik i Cirikovac. To nije u redu. Trudicu se da oni, pored rente koju placaju, imaju bolji, domacinski odnos prema okolnim selima, najavljuje Savic.

T.R.S.

SEDNICA SO ŽAGUBICA

MANDAT USPEŠNIMA

- Za predsednika opštine Žagubica izabran je dr Dragi Damnjanovic, pedijatar iz Laznice a za njegovog zamenika Vojislav Babejic, pravnik iz Žagubice

- Tajnim glasanjem, izabrano je i sedam clanova Opštinskog veca opštine Žagubica

Izuzetno krupni rezultati, postignuti u prethodne cetiri godine, periodu koji je obeležio dr Dragi Damnjanovic kao predsednik opštine Žagubica, na tu funkciju došao voljom biraca na neposrednim izborima, zajedno sa saradnicima ostvarivši snažan razvojni pomak ove homoljske komune, uticao je na rezultate ovogodišnjih lokalnih izbora, time i na snažnu podršku odbornika na prošlonedeljnoj sednici SO Žagubica.

Imajuci to u vidu, bilo je logicno da se “tim koji dobija” i u ovom slucaju ne menja.

Glasali i “prekobrojni”

Predlog kandidata za najviše funkcije u opštini Žagubica, pre glasanja su oštro kritikovali Andreja Milosavljevic (“Pokret za Homolje”) i Siniša Stanojev (SRS).

Milosavljevic je zamerao što kandidat za predsednika opštine nije uoci izjašnja-vanja odbornika podneo ekspoze, kako bi se odbornici opredeljivali prema ponudenom programu, a ne prema licnosti. Ukazao je i na mogucnost postojanja sukoba interesa, s obzirom da je Damnja-novic istovremeno i narodni poslanik, kritikovao dosadašnje razvojne rezultate, jer su se odnosili na ulaganja u infrastrukturu, a ne u oživljavanje privrede i zapošljavanje.

Kandidaturu Babejica za zamenika predsednika ocenio je lošom zbog toga što se radi o mladom coveku, sa malo iskustva u radu. Nije propustio priliku da kritikuje i odbornike Jedinstvene Srbije, sa kojima je “Pokret za Homolje” zajednicki nastupio na lokalnim izborima, a koji sada sa strankom G 17 Plus cine odbornicku vecinu u lokalnom parlamentu. Podsetio je da su u kampanji žestoko kritikovali stranku G 17 Plus, te da je njegov koalicioni partner porucivao gradanima da ta stranka “za cetiri godine nije uspela ni da okreci sve ono što je na podrucju opštine sazidano u vreme Andreje Milosavljevica na celu lokalne samouprave”.

Stanojev je zastupao slicno stanovište u kritici Damnjanovica, poricuci gotovo sve efekte ulaganja na tlu žagubicke opštine, bilo da je rec o sredstvima NIP-a, Fonda za razvoj ili drugih izvora.

Sudeci po broju glasova, oba istupanja odbornika iz redova opozicije u SO Žagubica, nisu naišla na veci odjek medu 31 prisutnim, od ukupno 33 odbornika ove SO. Naime, dr Dragi Damnjano-vic je izabran za predsednika opštine sa 22 glasa, a Vojislav Babejic za zamenika predsednika opštine sa 24. Odbornicka vecina (G 17 Plus - Jedinstvena Srbija - DS) u sali je imala 17 odbornika, te su, ocigledno, glasovi podrške stizali i iz redova opozicije, koju cine DSS, “Pokret za Homolje” i SRS.

Ekspoze predesednika

Nakon polaganja svecane izjave, novoizabrani predsednik opštine Žagubica dr Dragi Damnjanovic, odbornicima i gradanima ove opštine je predocio stepen realizacije poslova zapocetih u dosadašnjem mandatu, pravce i dinamiku njihove dalje realizacije, kao i sfere u kojima ce, zajedno sa saradnicima i, kako je naglasio, uz pomoc i podršku Skupštine, nastojati da u naredne cetiri godine postigne što krupnije rezultate:

- Nisam to ucinio ranije, pa sada koristim priliku da se javno zahvalim gradanima opštine Žagubica na tome što je stranka G 17 Plus na poslednjim izborima dobila glasove trecine glasackog tela. To treba uvažiti, a to predstavlja i veliku obavezu: stranka G 17 Plus u opštini Žagubica preuzima veliku odgovornost i velike obaveze. Mi imamo snage i moci i uvereni smo da cemo veliki deo obaveza prema gradanima, u pravcu bolje perspektive i buducnosti ovog podrucja, što gradani s pravom ocekuju, uspeti da ostvarimo, - porucio je Damnjanovic, dodajuci:

- U proteklom periodu je dosta toga uradeno, svejedno da li to neko podržava ili kritikuje. U okolnostima kakve su bile i dešavanjima u Skupštini opštine Žagubica, rezultati su realizovani koliko se moglo. Imamo obavezu da u narednom cetvorogodišnjem mandatu nastavimo još ubrzanijim tempom, kako bi za našu opštinu uradili najviše što možemo. U tom pravcu, ovom prilikom javno pozivam sve odbornike, bez obzira da li su ili nisu u sastavu odbornicke vecine, da budu konstruktivna opozicija. Ja sam, zajedno sa saradnicima, apsolutno spreman za svaku saradnju. Tvrdim da svako koje i u proteklom periodu došao kod mene, nije pošao nezadovoljan. I ubuduce cu biti spreman da svakog od vas primim, kao što i gradane redovno primam svakog dana. O svemu se možemo dogovoriti, uvek postoji nacin i mogucnost da zajednicki radimo.

Projekti u toku

- Bez obzira što se cuju osporavanja, u toku su javni radovi koji jesu privremeno upošljavanje ljudi, ali efekat tih radova je ogroman. Trenutno se cisti tok Mlave, što je od izuzetnog znacaja za razvoj turizma na ovim prostorima. Radi se detaljno, kako nikad do sada nije radeno. Angažovano je 20 radnika, a drugih 20 radnika upošljeno je na kresanju šiblja duž puteva i iskopu kanala i propusta, što je takode od ogromnog znacaja za opštinu, pošto se za tu namenu iz budžeta izdvajaju veoma mala sredstva. Cetiri radnice su upošljene na period od šest meseci na poslovima pomoci u kucama starih i iznemoglih osoba, što je pocetak programa koji ce imati znatno vece razmere, kako bi se problematika socijale sagledala i rešavala daleko kvalitetnije i dugorocnije. Dobili smo oko 70 miliona za skijalište na Beljanici, trenutno se radi elektrifikacija i projekat puta prema Beljanici. Rezervacija turistickog prostora, nažalost, još nije zapoceta, sporna je bila odluka Opštinskog veca u prošlom sazivu. Nadam se da ce ovo Vece u toku iduce nedelje “dati zeleno svetlo” i bicemo u mogucnosti da iskoristimo pare koje vec leže na racunu Direkcije za izgradnju. Takode, sredstvima NIP-a, 30 miliona ce se uložiti na sanaciju lokalnih puteva i, koliko bude moglo, postavljanje novog asfalta na pojedinim deonicama. Otvaranje tenderske dokumentacije je 11. avgusta, dakle, radovi uskoro pocinju. U toku je projekat od 20 miliona za vodosnabdevanje Krepoljina, za 15 - 20 dana ocekuje se da projekat bude gotov i radovi pocnu.

- Što se tice NIP-a, naredne cetiri godine, ako Vlada Srbije bude stabilna, imacemo veliku prohodnost. Vec smo konkurisali sa 17 projekata, radi se o ogromnim sredstvima i ocekujem da ovog puta veca pažnja bude poklonjena upravo opštinama kao što je Žagubica. Pomenucu da smo za iducu godinu konkurisali za još 30 miliona za lokalne puteve, projekte kao što je kanalizacija u Laznici... Za dan - dva pocinju radovi na osnovnim školama u Žagubici, Krepoljinu i Selištu, ugraduje se nova stolarija. Potrudicemo se, vec smo konkurisali, da sredstvima NIP-a iduce godine zamenimo kompletnu stolariju i na srednjoj školi i vrticu u Žagubici. Ima izgleda da konacno rešimo i pitanje projekta kanalizacije u Žagubici. Trebalo je ogromnu proceduru realizovati kroz tri ministarstva, išlo je veoma mukotrpno, došlo se konacno do završnice. Nastavicemo dobru saradnju sa okolnim opštinama, nastavicemo da poboljšavamo puteve, prevashodno deonicu Regionalnog pravca od Gornjaka do Žagubice, jer je od vitalnog znacaja za turizam i ukupan brži razvoj naše opštine.

- Nastavicemo radove na saniranju i adaptaciji domova kulture i škola. Uradeno je mnogo sportskih terena, pomenucu Žagubicu, Laznicu, Osanicu, Milatovac, Jošanicu... Potrudicemo se da preko Ministarstva sporta obezbedimo sredstva i posao nastavimo u nameri da svako naselje dobije svoj sportski teren. Konacno cemo na pravi nacin rešiti i prevoz daka i medumesni prevoz, o cemu ce na prvoj narednoj sednici SO dokumenti biti na raspravi i usvajanju.

Ocekivanja od Republike i Evrope

- Evidentno je da našoj opštini krupan problem predstavlja nezaposlenost. Cinimo i cinicemo sve što možemo da privucemo investitore, da se otvore nova radna mesta, zadrži stanovništvo u rodnom kraju. Ovom prilikom bih da pohvalim “Dandi - plemeniti metali” iz Toronta, koji ima istraživacko pravo na Crnom Vrhu, jer je pokazao pravi interes za ovu lokalnu samoupravu, brojnim donacijama pomažuci škole, Dom zdravlja i druge institucije. Ovih dana sam dobio uveravanja od njihovog menadžera za Jugositocnu Evropu da ce iduce godine sasvim sigurno biti otvoren rudnik na lokaciji koju istražuju. U meduvremenu, uspeli smo da uposlimo nekoliko mladih, fakultetski obrazovanih ljudi u toj firmi. Dovodili smo u proteklom periodu mnoge potencijalne domace i strane investitore, nažalost, nije bilo pravog interesovanja za ulaganje i zapošljavanje radnika na našem podrucju. Imam veoma velika ocekivanja od ravnomernog regionalnog razvoja, trebalo bi da Skupština Srbije do kraja godine usvoji zakon koji ce valjano regulisati tu materiju, pa da se ukljucimo i dobijemo znacajna sredstva. Spremamo se i za predpristupne fondove Evropske unije koji ce biti vrlo zanimljivi, u susret tome cemo posebnu pažnju posvetiti izradi projekata i biti spremni da medu prvima konkurišemo za ta sredstva. Inace, uveren sam da ce saradnja sa ministarstvima biti na visokom nivou, imam obecanja mnogih poslanika, i onih koji su postali ministri, da ce doci kod nas i pomoci da ova opština realizuje projekte od kapitalnog razvojnog znacaja, - izložio je pojedine detalje svog programa dr Dragi Damnjanovic, predsednik opštine Žagubica, saglasivši se sa primedbama odbornika opozicije da se posebni napori moraju uložiti i u oblasti poljoprivrede i stvaranju ekonomskih pretpostavki o(p)stanka mlade populacije u homoljskim selima.

Ekspoze predsednika opštine nije naišao na pohvale u redovima radikala, dok je Andreja Milosavljevic najavio da ce “Pokret za Homolje” biti konstruktivna opozicija, spremna da, ako joj bude omoguceno, svojim strucnim kadrom pomogne u naporima da se ubrza razvoj žagubicke opštine.

Odbornici SO Žagubica su, takode tajnim glasanjem, izabrali i sedam clanova Opštinskog veca. To su: Branislav Živkovic, Jovica Stojanovic, dr LJiljana Ilic, Nada Trailovic, Nenad Zaric, Predrag Draguljevic i Sladan Milojkovic. O njihovoj biografiji i konkretnim zaduženjima u Vecu, opširnije u iducem broju lista “Rec naroda”.

Vojislav Babejic, novo-izabrani zamenik predsednika opštine Žagubica, roden je 1979. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, radnik je Opštinske uprave opštine Žagubica, clan je stranke G 17 Plus i potpredsednik Opštinskog odbora G 17 Plus Žagubica.

Dr Dragi Damnjanovic je roden 1958. godine, oženjen je, otac troje dece. Nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu, završio je specijalizaciju pedijatrije u Beogradu, u Domu zdravlja u Žagubici radio je 20 godina kao lekar specijalista i direktor te Ustanove. Clan je stranke G 17 Plus i predsednik Opštinskog odbora G 17 Plus Žagubica. U dva saziva Skupštine Srbije je narodni poslanik i clan Odbora za ravnomerni regionalni razvoj Stalne konferencije gradova i opština. I u proteklom mandatu bio je prvi covek žagubicke lokalne samouprave, osvojivši vecinu glasova biraca, s obzirom da su po Izbornom zakonu od pre cetiri godine predsednici opština i gradonacelnici mandat dobijali na neposrednim izborima.

D. Milenkovic