Header

U GARNIZONU POŽAREVAC

POSETA KANADSKE VOJNE DELEGACIJE

Centar za obuku kopnene vojske u Požarevcu protekle nedelje posetili su predstavnici kana-dske vojske. Delegaciju su predvodili pukovnik Michel Ledult, vojni ataše kanadske ambasade u Budimpešti, potpukovnik Michael Goodspeed, voda delegacije i zastavnici Robert Lamoth i Daniel Gilbert. Nakon radnog sastanka sa pukovnikom Vinkom Markovskim, komandantom Garnizona Požarevac, delegacija je obišla kabinete u kojima se obucavaju buduci podoficiri kopnene vojske, a cilj posete je bila razmena iskustava i uspostavljanje saradnje dveju armija.

D.D.

14. JUN – SVETSKI DAN DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI

KORAK KA NADI, ZDRAVLJU I ŽIVOTU

U cast rodendana Karla Lajštanera, koji je prvi definisao krvne grupe i tako omogucio spas miliona ljudi zahvaljujuci uspešnoj transfuziji, 14. jun – Svetski dan dobrovoljnog davalaštva krvi je i u Požarevcu obeležen nizom manifestacija. U podne je organizovan prijem u svecanoj sali SO. Tom prilikom uruceni su znakovi priznanja višestrukim davaocima krvi za 35, 50 i 100 puta datu krv, a urucene su i prigodne nagrade osnovcima koji su pobedili na konkursu na temu “Krv život znaci”. Najbolje likovne radove uradili su Senka Radovic i Dragana Perišic iz OŠ“Kralj Aleksandar”, kao i Miroslava Simic iz OŠ “Vuk Karadžic”. Nagradeni literarni sastavi su: pesma “Tecno teci crvena reko” Isidore Goranovic, ucenice sedmog razreda OŠ “Vuk Karadžic”, koja ju je i procitala na svecanosti, zatim rad Tijane Milosavljevic, ucenice osmog razreda iste škole, kao i Milene Savic, ucenice OŠ“Sveti Sava”.

Pored višestrukih dobrovoljnih davalaca krvi, aktivista i podmlatkara Crvenog krsta, skupu su prisustvovali Živadin Jotic, nacelnik Okruga, Ivan Grubetic, predsednik SO Požarevac i Dušan Vujicic, predsednik Opštine, koji je pored ostalog rekao:

- O Vašoj humanosti imam samo reci hvale, jer ste se uvek odazivali na bilo ciji apel, pri tome prevazilazeci i brojne prepreke. Ipak, hteo bih da naglasim cinjenicu da imate odlicnog organizatora akcija, jer naš Crveni krst je uvek i u pravom trenutku tamo gde je potreban. Ne samo kada je dobrovoljno davalaštvo krvi u pitanju, vec i kada su odredene elementarne nepogode ili nesrece zadesile neke naše gradane. Na primer, potsetio bih da su aktivisti ove Organizacije stigli pre svih kada je izbio požar u “karton naselju”. Kada je Služba hitne medicinske pomoci i predstavnici opštinske Vlade stigli, za ugrožene je vec bio podignut šator, nešto pokucstva i hrana. Ovo je samo najsvežiji primer, a bilo ih je mnogo - istakao je predsednik Vujicic, nekada i sam višestruki dobrovoljni davalac krvi.

Posle svecanosti u požarevackoj Skupštini opštine, ucesnici proslave prošetali su centrom grada do Doma Crvenog krsta, gde je nastavljeno tradicionalno druženje, koje je oduvek bila spona koja je vezivala ovu armiju humanih ljudi.

UKLJUCITE SE I VI

U našoj zemlji dobrovoljnih davalaca krvi nikad dovoljno. Statistika kazuje da je svakih 100 sekundi potrebna jedna transfuzija. Ova nestašica je posebno izražena leti, kada je zbog godišnjih odmora odziv davalaca manji. Raznim akcijama i manifestacijama Institut za transfuziju Srbije i aktivisti Crvenog krsta pokušavaju da animiraju sve zdrave punoletne gradane da se ukljuce u ovu humanu misiju, jer u krajnjem slucaju svi mi u nekom trenutku možemo posegnuti za ovom dragocenom kapi koja znaci nadu, zdravlje i život. Pod geslom “Vaših pet minuta neciji ceo život” prošlog petka organizovana je akcija u “Elektromoravi”, a danas se 9 do 13 sati u požarevackom Vatrogasnom domu. Akcija prikupljanja rezervi krvi se organizuje za pripadnike Policije, ali krv mogu dati i svi drugi dobronamerni gradani Požarevca.

R.R.D.

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE POŽAREVAC

EDUKACIJA “OD MALIH NOGU”

Kao i sve što je novo, tako je i delokrug rada Fonda za zaštitu životne sredine opštine Požarevac, prilicna nepoznanica za širu javnost. Krenulo se sa pocetkom implementacije osnivackih akata i nacrtom investicionog programa. Nakon usaglašavanja Statuta Fonda sa Zakonom o zaštiti životne sredine i procene priliva sredstava iz budžeta Republickog fonda, usvojen je Investicioni program koji sadrži okvire delovanja kao i nacin njihovog finansiranja, posebno u delu projekata koji ce se finasirati po konkursima.

- Usvojeni Investicioni program na najbolji nacin pomaže clanovima Komisija za odgovorno ramatranje prijava po konkursu i za koje programske aktivnosti ce se opredeliti finansijska sredstva. Na primer, peti deo investicionog programa se odnosi na edukaciju i to kroz izradu istraživacko razvojnih programa (obrazovnih i informativno medijskih aktivnosti), kroz održavanje seminara i radionica namenjenih ciljnim grupama medu kojima je nastavno osoblje, lokalna uprava, javna preduzeca...Mi iz Fonda smatramo da je edukacija što šireg sloja stanovništva jedna od najvažnijih preventivnih aktivnosti u pogledu izgradnje efikasnog sistema zaštite životne sredine, kojoj treba posvetiti posebnu pažnju. Svest o ocuvanju prirode potrebno je izgradivati “od malih nogu”. Vec za pocetak školske 2007/2008. godine planiran je niz predavanja u osnovnim školama na citavoj teritoriji opštine Požarevac- istakao je dipl. ing. org. Dejan Savic, clan Upravnog odbora Fonda.

U domenu edukacije treba istaci i planiranu izradu propagandnih spotova, postavljanje internet prezentacije i slicno.

R.R.D.

Letnji meseci bez kamate za korisnike Raiffeisen VISA revolving kartice

Raiffeisen banka je odlucila da svim korisnicima Raiffeisen VISA revolving kreditne kartice omoguci novu, letnju pogodnost. Naime, tokom jula i avgusta nece biti racunata kamata na potrošnju. Na taj nacin Raiffeisen banka želi da svojim klijentima izade u susret tokom letnjih meseci kada se kartica koristi više nego u nekim drugim periodima godine.

U septembru ce se obracunavati standardna kamata, koja je od nedavno smanjena, i sada iznosi 1,95% na ukupni preostali dug iz prethodnog obracunskog perioda.

SKUPŠTINA OPŠTINE POŽAREVAC USVOJILA PRVI OVOGODIŠNJI REBALANS BUDŽETA

- Budžet 1.611.000.000. dinara

- Kredit za kolektor u ulici Knez Milošev venac

- Usvojeni planovi rada javnih preduzeca i ustanova za tekucu godinu

Prošlonedeljnoj sednici SO Požarevac, kojom je predsedavao Ivan Grubetic, prisustvovalo je 36 odbornika Srpske radikalne stranke, Socijalisticke partije Srbije i Pokreta Snaga Srbije, dok se predstavnici demokratskog bloka, koji ne priznaju rad ovakvog sastava SO Požarevac, nisu pojavili.

Najbitnija odluka doneta na 23. sednici lokalnog parlameta je rebalans budžeta za 2007. godinu. Budžet je, pre rebalansa, iznosio milijardu i 498 miliona dinara, dok nakon izmenjene Odluke o budžetu, iznosi milijardu 611 miliona.

Prihodi od budžeta u ovoj situaciji iznose milijardu i 461 milion a opredeljenje je da korisnici budžeta ne povecavaju planirana sredstva potrošenje u odnosu na prethodni plan, vec da se dozvoli samo pomeranje po pojedinim aproprijacijama u okvirima postojecih planova. Nacelnik Odeljenja za privredu, finansije, trezor i društvene delatnosti Petar Rajic podsetio je na razgovore koji su vodeni prilikom odlu-civanja o prethodnom budžetu i ranije donetoj odluci o uzimanju kredita od 139 miliona dinara kojim je planirano finansiranje kolektora u ul. Knez Milošev venac . Od ove odluke kasnije se odustalo, a deo sredstva iz Fonda za zaštitu od 42 miliona dinara opredeljen je za finasiranje obilaznice ka Kostolcu .

- Kolektor u Knez Miloševom vencu pokušacemo da “razrešimo” u toku ove godine, a prvi korak je traženje saglasnosti Ministarstva za finansije o zaduživanju u iznosu od 100 miliona dinara. Taj deo stava Veca, kao predlagaca budžeta, postoji u normativnom delu odluke o budžetu, ali nije ukljucen u njegov finansijski iskaz, što znaci da ce ukoliko zaduživanja bude, biti još jednog rebalansa, rekao je Rajic.

Na sednici je usvojen i završni racun budžeta za proteklu godinu. Uporedivanjem dobijenih podataka rashoda sa podacima iskazanim u poslovnim knjigama trezora i korisnika budžeta, može se zakljuciti da kod najveceg broja korisnika nema vecih odstupanja u iskazivanju primljenih sredstava iz budžeta i njihovog namenskog ko-rišcenja. Odbornicima je predstavljen i izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji nacrta završnog racuna budžeta opštine Požarevac za 2006. godinu.

Da li je Kostolac zapostavljen?

Burne reakcije na prošlonedeljnoj sednici izazvao je i letak koji je prošle nedelje deljen stanovnicima Kostolca a u kome se opština Požarevac optužuje za macehinski odnos prema ovom gradu. Na taj tekst sa skupštinske govornice reagovali su narodni poslanik Veroljub Arsic i odbornik SRS Mile Curcic koji se, kao clan veca i Kostolcanin, pominje u nepotpisanom tekstu.

-U Kostolcu je prošle godine uvedeno grejanje u trista kuca. Novac za te radove obezbedila je opština Požarevac preko Fonda za razvoj, a kroz zemljane radove ucestvovalo je Privredno društvo Kostolac. Opština Požarevac obezbedila je i novac za radove na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži. Takode, Opština obezbeduje i novac za sport. Napravljen je teren u naselju Didino selo… Opština nije okrenula leda sportu u Kostolcu vec u te svrhe izdvaja preko sedam miliona dinara, koliko izdvaja i Privredno društvo. Iako neki smatraju da je to malo, mislim da je sramota što opština, pored giganta, Privrednog društva, daje novac za razvoj sporta u Kostolcu, rekao je Curcic.

NOVI CLANOVI OPŠTINSKOG VECA

Pod tackom “imenovanja i razrešenja” razmatrano je razrešenje i izbor dva clana Opštinskog veca opštine Požarevac. Zbog prelaska na funkciju direktora javnog preduzeca “Toplifikacija” i nespojivosti sa funkcijom clana Veca, ostavku na mesto clana veca dao je Toma Janicic, a na to mesto postavljen je Živomir Rajcic. Komisiji za izbor i imenovanje SO Požarevac , zbog izbora na funkciju narodnog poslanika Skupštine Srbije, ostavku na mesto clana Opštinskog veca i clana Upravnog odbora Fonda za razvoj SO Požarevac podneo je Saša Valjarevic. Na njegovom mestu u Vecu ce raditi Naka Nakov, a novi clan UO Fonda za razvoj je Radiša Stokic.

Na 23. sednici SO Požarevac zamenjeno je još nekoliko clanova upravnih i nadzornih odbora opštinskih javnih preduzeca, doneta je odluka o raspisivanju tajnog izjašnjavanja gradana o uvodenju samodoprinosa za Selo Kostolac a razmatrani su i izveštaji o radu opštinskih javnih preduzeca, ustanova i fondacija za 2006. godinu, kao i njihovi programi rada za tekucu godinu.

T.R.S.

VODOPRIVREDNO HIDROGRAÐEVINSKO DRUŠTVENO PREDUZECE “HIDROGRADNJA I EROZIJA” POŽAREVAC

OBELEŽEN POLUVEKOVNI JUBILEJ

Vodoprivredno hidrogradevinsko društveno preduzece “Hidrogradnja i erozija” Požarevac obeležilo je poluvekovni jubilej postojanja i neprekidnog rada.

Pedeseti rodendan pros-lavljen je proteklog petka svecanim programom priredenim u velikoj sali Centra za kulturu Požarevac. Tom su prilikom urucene i cetiri plakete za uspešnu dugogodišnju saradnju, a zatim je slavlje “preseljeno” na Hipodrom, u restoran, gde su nagradeni i radnici koji su u ovom preduzecu proveli tri, dve i jednu deceniju radnog veka.

Brojne zvanice iz cele požarevacke opštine, Branicevskog okruga, ali i šire, pozdravio je domacin, direktor VHDP “Hidrogradnja i erozija” Požarevac, Miomir Ilic, koji je tom priliko podsetio na istorijat ovog preduzeca znamenite tradicije, kojem se “sprema” privatizacija do kraja godine.

-Država je osnovala ovo preduzece davne 1957. godine, ali u njega, kao i u vecini za državu znacajnih vodoprivrednih preduzeca, nije uložila mnogo. Sve što je u ovih 50 godina stvoreno, stvarali su iskljucivo radnici. No, zakon je takav. Privatizacija je neminovnost. Ostaje nam da pokušamo da zajednickim snagama stvorimo konzorcijum i kupimo ono što smo vec jednom kupili ili da ostanemo u nadi da ce buduci kupac poštovati uloženo u delatnost koja je od državnog interesa. A, dotle, kao i nebrojano puta kada smo se nalazili u teškim situacijama, naše je da dokažemo da 50 godina rada nisu beznacajna stvar, istakao je, izmedu ostalog, direktor Miomir Ilic.

Ovom velikom i znacajnom slavlju prisustvovali su i svi najznacajniji predstavnici lokalne samouprave, pocevši od predsednika opštine, Dušana Vujicica, njegovog zamenika, mr Zvonimira Blagojevica, predsednika SO Požarevac, Ivana Grubetica, i menadžera opštine, Predraga Pajica, ispred kojih se skupu obratio prvi covek opštine Požarevac:

-Zadovoljstvo mi je da u ime lokalne samouprave opštine Požarevac cestitam vredan jubilej, pedeset godina postojanja preduzeca “Hidrogradnja i erozija”, koje je u proteklim godina i menjalo nazive, ali uvek zadržala svoju suštinu i gradilo širom naše zemlje. Taj je složni i strucni kolektiv, predvoden direktorom Micom Ilicem, uvek nalazio i nalazi prava rešenja za probleme na koje je i naša opština nailazila u sferi regulacije reka, melioracije i slicno. Ponovo su nam se našli i u poslednjim poplavama u selima naše opštine. Nikada ovo preduzece nije prestajalo da radi. Radilo se i u najtežim trenucima za našu državu, u vreme sankcija i bombardovanja. Hidrogradnju i eroziju ocekuje privatizacija i naša je dužnost, kao lokalne samouprave, da se zalažemo svojski i da molimo buduceg eventualnog kupca da nastavi da cuva ovo preduzeca, koje je od velikog znacaja za našu opštinu i našu državu, istakao je Dušan Vujicic.

Predsednik Društva bujicara Srbije, dr Stevan Dožic takode je cestitao ovaj veliki jubilej, ukazavši na veliki znacaj VHDP “Hidrogradnja i erozija” Požarevac i za Šumarski fakultet, kroz stalno pružanje mogucnosti za sticanje usko strucnih prakticnih saznanja.

Svecanost u Centru za kulturu završena je nastupom Gradskog ansambla narodnih igara i pesama Požarevac, a povodom poluvekovnog jubileja priredena je i monografija naslovljena “Borba protiv stihije”.

Cetiri plakete za dugogodiŠnju saradnju

U znak priznanja za uspešnu saradnju i doprinos u razvoju Hidrogradnje i erozije Požarevac dodeljuje jubilarne plakete: Javnom vodoprivrednom preduzecu “Srbijavode” Beograd, Privrednom društvu “Hidroelektrane Ðerdap” Kladovo, Privrednom društvu “Termoelektrane i kopovi Kostolac” i Javnom preduzecu “Direkcija za izgradnju opštine Požarevac”.

Plakete je urucio predsednik Skupštine preduzeca “Hidrogradnja i erozija”, Novica Stankovic, a ispred odlikovanih preduzeca slavljenicima se zahvalio predstavnik JVP “Srbijavode”, direktor VC Sava-Dunav, Predrag Marinkovic, koji je, izmedu ostalog, istakao da je VHDP “Hidrogradnja i erozija” Požarevac raslo u teškim uslovima i pokazalo izuzetnu stabilnost i izuetan kvalitet, za što je, kako je ocenio, zaslužan ceo kolektiv, a pre svega menadžment preduzeca predvoden direktorom Miomirom Ilicem.

NAGRAÐENI RADNICI

Uruceno je dvanaest nagrada za jednu, dve i tri decenije rada u VHDP “Hidrogradnja i erozija” Požarevac, a dobitnici su: Radoslav Dokic, Milan Ðordevic i Srboljub Živkovic, za cak trideset godina rada, zatim, Momcilo Golubovic, Milorad Ðordevic i Dobrica Stojanovic, za dvadeset godina, i još šestorica clanova ovog kolektiva za deset godina rada: Petar Markovic, Ivica Peric, Vojislav Peric, Mita Peric, Zoran Cvetkovic i Siniša Dadžetic.

A. Maksimovic

NA PODRUCJU KUCEVACKE OPŠTINE POCELA ŽETVA JECMA

PALI PRVI OTKOSI

- Pod jecmom je zasejano 500 hektara

- Prvi prinosi od 3 do 3,5 tona po hektaru

- Za desetak dana pocinje i žetva pšenice na 3.000 hektara

Kucevo. - Na žitorodnim poljima kucevacke Opštine,prvi snopovi ovogodišnjeg roda jecma pali su u atarima Zelenik,Rabrovo,Mišljenovac i Vukovic. Rod je dobrog kvaliteta i krece se od 3 do 3,5 tone po hektaru. U ovogodišnju žetvenu kampanju,za koju je blagovremeno izvršene sve pripreme,ukljucice se preko 30 kombajna,kao i veliki broj ostale mehanizacije.

- Zadovoljan sam sa prinosom jecma,rodio kao nikad do sada.Na površini od jednog hektara dobio sam prinos od 4 tone. Zrno je dobrog kvaliteta i sa malim procentom vlage.Proizvedene kolicine jecma koristicu za svoje potrebe,za proizvodnju svinjskog i živinog mesa,kaže poljoprivrednik Slavoljub Vujcic.

Po starom obicaju ni ove godine na pragu žetve još uvek nije poznata cena pšenice,dok ima onih koji zagovaraju dva dinara višu cenu. Nezvanicno se pominje da ce mlinari žito otkupljivati po ceni od devet dinara plus PDV.

Mlinovi ce placati tržišnu cenu,koja se formira na osnovu cene brašna na tržištu. Nacelnik odelenja za poljoprivredu,vodiprivredu i šumarstvo Skupštine opštine Kucevo Desimir Davidovic smatra da bi država trebala da obezbedi premiju za svaki kilogram predate pšenice sa dva dinara.

- U sadašnjim okolnostima realno je da se pretpostavi da povecanje proizvodnje pšenice nece moci da se obezbedi uvecanjem zasejanih površina,vec ostvarenim prinosima. Zbog minimalnih ulaganja u proizvodnju tokom prethodnih godina prosecni prinosi kretali su se ispod cetiri tone po hektaru, naglasio je Davidovic.

Na najvecem delu površina u ovoj Homoljskoj opštini ocekuje se prinos izmedu 3,6 i 3,8 tona po hektaru. Nažalost,bice parcela sa kojih kombajni nece imati šta da požnju,što je posledica katastrofalno sušnog perioda u toku ove godine.

LJ. Nastasijevic

O ZANATIMA I ZANATLIJAMA

PISMO

Prica koja sledi je pismo uglednog požarevackog majstora preduzetnika, koje donosimo u celini i originalu, a koje se jako dobro uklopilo u naš serijal o zanatlijama i njihovom zanatu.

"Moja elektricarska radnja "Rakic Ratko", otvorena je 1971. godine u ulici Cede Vasovica u iznajmljenom lokalu.

Iz Cede Vasovica posle 2-3 godine rada preseljena je u moj lokal u ulicu Zelengorska, preko puta cuvene kafana naše majka Cvete i cika Bože. Tu smo radili 10-12 godina, a nakon toga usledilo je preseljenje na sadašnju adresu u Koste Abraševica 3, na mestu nekadašnjeg Preduzeca za puteve. Izgradili smo radnje nas nekoliko na ovom mestu gde je bilo i predvideno da se gradi zanatski centar.

Moja autoelektrika imala je i uspona i padova, pa sam kao vlasnik radnje razmišljao šta bi to bilo dobro da odradimo i kao neki naš proizvod, tj. proizvodnju. Tako smo zapoceli proizvodnju zakovica- nitni za potrebu odredenih fabrika. Taj posao i danas obavljamo uz posao auto elektrike. Takode, u poslu se cesto ukazivala i potreba da dok radimo svakodnevni posao moramo da imamo kod sebe i po neki deo da bi on mogao da se ugradi u auto i posao obavi što kvalitetnije. Sagledavajuci taj problem formirali smo preduzece ELPOR i u sklopu istog otvorili prodavnicu delova, pretežno za potrebe autoelektricarske delatnosti, akumulatori najpoznatijih firmi i drugi delovi i sklopovi. Kad smo kod akumulatora - za njih obavljamo i usluge servisa, opet za racun više poznatih proizvodaca.

Tokom svih ovih godina u mojoj radnji je uvek radilo i po nekoliko radnika, a tu se školovao i jedan broj ucenika. Uvek sam se trudio da svoje steceno znanje prenesem na moje radnike i ucenike i mislim da sam u tome i uspeo. Moj radnik i moj ucenik se poznaju, gde god da pomenu da su ucili ili radili kod Ratka Rakica budu i dobro primljeni. E, to je moj najveci uspeh, jer u bilo kom selu u okolini Požarevca, pa i dalje moj ucenik ili radnik je jedan od boljih, ako ne i najbolji u tom mestu i okolini.

Požarevac kao grad sa okolinom bio je cuven po zanatlijama i svojim zanatima, Kao zanatlija, ja bih sada želeo da uputim jedan apel vlastima da što više pažnje i pomoci usmere upravo ka zanatima i zanatlijama svih profila, jer je to bogatstvo našeg naroda, ti isti ljudi su cesto bez neke velike škole bili prinudeni da izuce zanat, da sa zanatom budu dobri domacini, roditelji, dobri ljudi koji su dalje sa tim istim zanatom uspeli da odškoluju inženjere, tehnicare, lekare itd.

Mislim da su naši ljudi najvece bogatstvo, nema toga što naš dovitljivi majstor ne može da smisli i da reši svaki problem, Iz prica sa našim ljudima zaposlenim po zapadnoj Evropi puno puta sam bio u prilici da saznam da su naši majstori i tamo visoko cenjeni. Mislim da bi i price o tim uspešnim našim majstorima po Evropi sigurno bile zanimljive vašim citaocima i da je to iskustvo koje bi vredelo i ovde kod kuce".

Srdacan pozdrav i svako dobro od majstor Ratka Rakica, Živeli.

Tekst: R.Deuric,

PORTRET POLJOPRIVREDNIKA I KOMBAJNERA - MILOŠEVIC DUŠANA IZ LUCICE

NEMA DOBRE PROIZVODNJE BEZ MINIMALNE ZAGARANTOVANE CENE

Cetvoroclana porodica Dušana Miloševica iz Lucice bavi se ratarskom proizvodnjom i u manjoj meri stocarskom proizvodnjom.

- Ukupno obradujem 19 hektara, od toga pod zakup 10 hektara.

Pod kukuruzom ove godine zasejao sam 3 hektara, pod pšenicom 4,5 hektara, suncokret na 8 hektara, jecam 1 hektar i lucerka 3 hektara.

Ove godine sam se opredelio za hibride kompanije KVS i novosadske hibride, jer oni obezbeduju vrlo dobre rezultate i u sušnom periodu.

U stocarstvu se bavim proizvodnjom mleka i tovom junadi ali glavna proizvodnja mi je ratarstvo, to jest setva suncokreta, jer je cena unapred zagarantovana.Kombajnerstvom se bavi petnaest godina i svake godine je sve teže za održavanje kombajna, jer su kombajni stari u proseku dvadeset godina. Banke daju kredite, ali ti krediti su veoma skupi sa velikom kamatnom stopom da bi poljoprivrednik mogao da dobije i da vrati na vreme treba da ima zagarantovanu cenu za svoje proizvode i da ima gde da plasira.

Ove godine rod pšenice je dobar, ali nažalost cena je, kao i do sad, nepoznata.

Od mehanizacije posedujem kombajn, traktor sa svim prikljucnim mašinama za obradu zemljišta.

Nadam se da ce Ministarstvo poljoprivrede u buducnosti više pomoci nama da možemo od mukotrpnog rada malo i da zaradimo, da obnovimo objekte i mašine koje su nam neophodne za uspešnu proizvodnju, rekao nam je Dušan.

D.N.

NA SEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE MALO CRNICE

PROTIV INICIJATIVE O OPOZIVU PREDSEDNIKA OPŠTINE

- Odbornici nisu prihvatili predlog predstavnika NS da se u Skupštini pokrene inicijativa za izglasavanje nepoverenja predsedniku Opštine.

- Donete odluke o dopunskom budžetu, prvom u ovoj godini i o potpisivanju ugovora o gasifikaciji malocrnicke opštine.

Iako se ocekivalo da protekne u znaku rasprave o predlogu odluke kojom se obezbeduje prva ovogodišnja izmena budžeta Opštine, jer je zbog saglasnosti odbornika upravo oko te odluke i došlo do pomeranja sednice sa 5. na 11. jun, pažnju odbornika na prošlonedeljnom zasedanju, predsedavao Bojan Uroševic, zaokupio je predlog Novice Avramovica da se Skupština izjasni o inicijativi za opoziv predsednika Opštine Miodraga Draganceta Markovica. Avramovic je u obrazloženju, pored ostalog naveo da “ predsednik ne dozvoljava nikome da se meša u njegov mali feud, da se protivi donošenju odluka koje njemu ne odgovaraju, da dozvoljava nezakonito trošenje budžetskih para, zbog cega treba dovesti budžetsku inspekciju, da je neraspisivanjem tendera sprecio izgradnju lokalnog puta Boževac-Kobilje... Reagujuci na iznete optužbe, predsednik Markovic je rekao da on nema feud i da nije nezamenljiv, da ni jedna opština, pa ni malocrnicka ne treba da zavisi samo od predsednika. “ Tacno je da nisam dozvolio kontrolu budžeta od bilo koga, jer po zakonu se zna ko to može da cini, to je posao ovlašcenih inspekcija i ja nemam ništa protiv da budžetska inspekcija obavi kontrolu, ja sam vec uputio predlog Opštinskom vecu da angažuje budžetsku inspekciju koja bi iskontrolisala funkcionisanje budžeta od 2004. do 2007. godine, rekao je Markovic, demantujuci i primedbu Avramovica da je sprecio izgradnju puta Boževac-Kobilje.

Vecinom glasova predlog o pokretanju inicijative za opoziv predsednika Opštine nije prihvacen, a predstavnici DS i DSS tim povodom rekli su za skupštinskom govornicom da nije trenutak za preduzimanje ovakvog poteza i da bi organizovanje referenduma nepotrebno i mnogo koštalo gradane malocrnicke opštine u godini koja je izborna. Te milionske sume, smatraju oni, mogu se iskoristiti za druge, korisnije stvari, a lokalnih izbora ce i onako do kraja godine biti.

U nastavku sednice, bez diskusije, usvojeni su dopuna izveštaja o prošlogodišnjem radu preduzeca DOO Trojon i Fišer iz Stamnice koje se bavi poslovima higijene u Opštini i izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva. Prihvacen je i program zaštite i unapredenja životne sredine sa dopunom da se programom predvide i mere na uništavanju ambrozije, opasne biljke koja preti da preplavi stiška polja. Donete su i odluke o angažovanju budžetske inspekcije za period od 2004. do 2007. godine i o završnom racunu Opštine za 2006., o kome je prethodno svoje mišljenje dalo Opštinsko vece.

Odlukom o prvom dopunskom budžetu Opštine u ovoj godini koja je doneta na prošlonedeljnom zasedanju, izvršene su izmene i dopune budžeta usvojenog 15. decembra 2006. Izmenama su obuhvaceni, kako prihodi budžeta tako i rashodni deo ovog dokumenta. U obrazloženju se, pored ostalog, navodi da bi nedostatak realnih sredstava nakon novih zahteva budžetskih korisnika i ukazanih potreba lokalne zajednice, umesto 45.000.000 iznosio blizu 80.000.000 dinara. Takode, da bi odobrena sredstva NIP-a koja su, inace, investicionog karaktera mogla biti iskorišcena, neophodno je obezbediti znacajno ucešce Opštine. Kako za realizaciju aktivnosti vezanih za NIP, u budžetu Opštine nedostaju znatno veca sredstva nego što je u Odluci iskazano, ukoliko se želi realizacija dogovorenih projekata, finansijsku kontrukciju moguce je zatvoriti samo zaduživanjem kod poslovnih banaka i eventualnim obezbedenjem dodatnih sredstava sa viših nivoa vlasti. Konkretno, predlagaci Odluke o prvom dopunskom budžetu založili su se za zaduživanje Opštine ,uzimanjem kredita od 20 miliona dinara i za obezbedivanje dodatnih 58 miliona od viših nivoa vlasti.

Opština Malo Crnice je, prema recima predsednika Miodraga Draganceta Markovica, treca u Branicevskom okrugu koja ce potpisati Ugovor o partnerstvu i poslovnoj saradnji na realizaciji programa gasifikacije široke potrošnje i industrijskih potrošaca prirodnim gasom. Obrazlažuci opravdanost ucešca Opštine u velikom projektu gasifikacije Branicevskog okruga, predsednik Miodrag Dragance Markovic je rekao da je u pitanju veoma isplativa investicija, kako za individualna domacinstva, tako i za privredne subjekte. Uslov za pocetak gasifikacije je da se za nju opredeli 60 posto stanovništva Opštine. Saopšteno je i to da ce gradanima biti ponudena mogucnost placanja prikljucka (od 1000 do 1100 evra) na više rata.

Na sednici prošlog ponedeljka donete su i sledece važne odluke: da se formira Opštinski forum za izradu Strategije održivog razvoja Opštine, da se obezbedi adekvatan prostor za rad Centra za socijalni rad, da se za novog clana Opštinskog veca bira Ratislav Milovanovic, ekonomista iz Velikog Crnica, da se osnuje Opštinski uslužni centar Opštinske uprave sa sedištem u Malom Crnicu, u prizemlju zgrade SO... Nakon razrešenja starog dela clanstva Skupština je imenovala nove clanove školskih odbora u osnovnim školama u Boževcu, Malom Crnicu i Smoljincu.

S.E.

SA SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ŽABARI

RADOVI NA VODOVODU – HITNI

- Doneta odluka kojom se radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovoda u Žabarima proglašavaju hitnim

- Zeleno svetlo gasifikaciji i ucešcu u izgradnji regionalne deponije cija je lokacija na podrucju Opštine Lapovo

Sam pocetak prošlonedeljne sednice Skupštine opštine Žabari nimalo nije obecavao konstruktivan rad odbornika i uspešan završetak zasedanja. Burnu raspravu na samom startu izazvao je zapisnik sa prethodne sednice, koga je predsedavajuca ponudila na usvajanje. Naime, jedan broj odbornika iz opozicije imao je primedbe na zapisnik, pa je u jednom trenutku situacija u skupštinskoj sali postala nemoguca za dalji rad zbog cega je predsednica Silvana Ilic, predložila pauzu, kojoj je prethodilo izricanje mere udaljavanja jednog odbornika sa sednice. Nakon pauze strasti su se smirile i skupština je nastavljena po utvrdenom dnevnom redu,

Najpre je verifikovan odbornicki mandat Radici Radosavljevic iz Aleksandrovca, sa liste “Socijalisticka partija Srbije-Živorad Nastic Žica” koja je po verifikaciji položila zakletvu.

Po hitnom postupku razmatrana je Odluka o partnerstvu i poslovnoj saradnji Opštine sa PD “Vrbak” DOO Lapovo. Obrazlažuci ovu odluku, predsednik Opštine Živorad Nastic rekao je da je u pitanju hitan posao oko izgradnje regionalne deponije. On je obavestio odbornike da je pet opština (Batocina, Lapovo, Velika Plana, Raca i Despotovac) potpisalo ugovor o zajednickoj izgradnji regionalne deponije i ponudilo Opštini Žabari da im se prikljuci. Buduca deponija bila bi locirana na potezu “Vrbak” u Opštini Lapovo, od žabarske opštine delice je nešto manje od 30 kilometara ali, “mi bolje rešenje nemamo”, rekao je Nastic. Odbornici su prihvatili ugovor o partnerstvu i poslovnoj saradnji sa PD “Vrbak” o pružanju usluga deponovanja komunalnog smeca i izgradnji regionalne sanitarne deponije na Starom putu za Lapovo i donošenjem ove odluke prestala je da važi ranija Odluka o nacinu rešavanja ovog problema.

Od prošlonedeljnog zasedanja i Opština Žabari je u društvu opština Branicevskog okruga koje su u izgradnji gasovoda videle strateški znacaj, kapitalnu investiciju i prihvatile ugovor o partnerstvu i poslovnoj saradnji na realizaciji programa gasifikacije široke potrošnje i industrije . Odbornici su se saglasili da se potpiše ugovor izmedu Opštine i Gas Investa AD Akcionarsko društvo za izgradnju gasnih instalacija i proizvodnju gasnih uredaja i opreme. Za potpisivanje ugovora ispred Opštine ovlašcen je njen predsednik. Inace, ova tacka dnevnog reda, što je i razumljivo, izazvala je veliko interesovanje odbornika. Na brojna pitanja odgovarao im je Aleksandar Krsmanovic, tehnicki direktor Gas Investa. On je napomenuo da je gas najjevtiniji i uz to jedini ekološki energent, da je uobicajeno da se gasifikacija jednog podrucja završi od 3 do 5 godina, a da su najveci problemi - papiri, odnosno brojne dozvole koje treba pribaviti. Krsmanovic je kao dobar primer istakao Požarevljane koji su najdalje otišli u ovom poslu, zahvaljujuci predusretljivosti lokalne samouprave.

U nastavku sednice odbornici su bili u prilici da odlucuju o još jednom važnom investicionom zahvatu koji se tice zdravlja i boljeg životnog standarda gradana. Rec je o radovima proglašenim hitnim na rekonstrukciji vodovoda u Žabarima. Predlog ove odluke opravdano je podstakao široku diskusiju u kojoj su dominirale konstatacije da žitelji Žabara vec punih 18 godina piju lošu vodu i pored toga što se u ovu oblast konstatno ulaže. Imajuci u vidu znacaj kompletnog rešenja ovog problema, doneta je odluka o proglašenju hitnih radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovoda u Žabarima. Rok za završetak je decembar ove godine. Odluku ce sprovesti JP Direkcija za izgradnju Opštine po dobijanju dodatnih sredstava od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republicke direkcije za vode ili iz NIP-a. Treba podsetiti da se sada vodosnabdevanje Žabara odvija iz jednog bušenog bunara, dubine 22 metra, kapaciteta oko 50 posto. Prema uvidu Zavoda za javno zdravlje u Požarevcu cesto je prisutan problem kvaliteta podzemnih voda, što utice na kvalitet pijace vode. Konstanto je povišena koncentracija nitrita i to je osnovni problem ovog vodovoda.

Za lokalnu samoupravu Žabara veoma je bitno što se na prošlonedeljnoj sednici našlo i pitanje Završnog racuna budžeta Opštine za prošlu godinu i što je taj dokument usvojen. Ovo iz razloga što je prihvatanje Završnog racuna preduslov dobijanja sredstava iz Republike. Prošlogodišnje poslovanje trezora obrazložila je Slavica Vukašinovic, nacelnica Odeljenja za budžet i finansije.

Budžet Opštine Žabari donet je 25. januara 2006., kada i finansijski plan budžetskih korisnika.

Ukupno ostvareni prihodi i primanja u trezoru Opštine (budžet i budžetski korisnici) u prošloj godini iznose nešto više od 87 miliona dinara ,dok su se rashodi i izdaci kretali do 86.115.000 dinara, tako da je ostvaren budžetski deficit od 1. 242.342 dinara. Višak prihoda prema usvojenoj odluci prenosi se kao nerasporedeni u 2007. godinu. Predstavnici opozicije imali su niz primedbi na trošenje para iz budžeta koga su okarakterisali kao potrošacki, a ne razvojni. U diskusiji je receno da su iz budžeta finansirane i neke manifestacije i preduzeca koja ne pripadaju žabarskoj Opštini, da su pare odlazile i mimo odluka Skupštine, da se dogovori oko raspodele nisu uvek poštovali do kraja, kao na primer kod usmeravanja para školama, da neke stavke nisu realne i da bi trebalo angažovati budžetsku inspekciju. Vecinom glasova, Odluka o Završnom racunu budžeta za prošlu godinu je doneta.

REŠENJA

Na prošlonedeljnoj sednici odbornici su za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja imenovali dr Tomislava Pantica iz Aleksandrovca, formiran je i Savet za poljoprivredu kao privremeno radno telo SO, imenovani clanovi Saveta i za predsednika izabran Živica Jovic iz Žabara. Doneto je i rešenje o osnivanju Saveta za obrazovanje i sport na cijem je celu Gorica Stefanovic iz Simiceva.

Na osnovu rezultata licnog izjašnjavanja gradana, uveden je samodoprinos u Mesnoj zajednici Vlaški Do. Samodoprinos se uvodi za period od 2007. do 2011. godine. Od 1426 upisanih biraca, za samodoprinos se izjasnilo 798 gradana što je 56 posto od ukupnog birackog tela. Sredstva samodoprinosa bice utrošena za vodosnabdevanje, adaptaciju zgrade Mesne zajednice, za puteve, rekonstrukciju elektricne mreže, za uredenje deponije i groblja, za izgradnju mini biznis centra, za poboljšanje rada zdravstvene službe.

S.E.

POSLANICKI KLUB SPS PREDVOÐEN IVICOM DACICEM U POSETI PETROVCU

DOPRINOS DALJEM JACANJU SOCIJALISTA

Opštinski odbor Socijalisticke partije Srbije u Petrovcu, prošlog petka, posetili su clanovi poslanickog kluba SPS u republickoj skupštini predvodeni Ivicom Dacicem, šefom kluba i predsednikom Socijalisticke partije Srbije. Nakon obilaska centra grada i razgovora sa gradanima, gosti iz Beograda prisustvovali su proširenoj sednici Opštinskog odbora SPS koja je održana u prepunoj sali Doma kulture u Petrovcu.

Goste i prisutne clanove pozdravio je Miletic Mihajlovic, predsednik Opštinskog odbora SPS : „cast mi je i zadovoljstvo da u ime clanova i simpatizera SPS opštine Petrovac i Branicevskog okruga, srdacno pozdravim našeg predsednika Ivicu Dacica, zamenika predsednika Žarka Obradovica i sve narodne poslanike iz poslanickkog kluba SPS, kao i sve druge goste. Želim vam prijatan boravak u našoj opštini. Istorija partijske organizacije SPS Petrovca od 1990. godine ispisana je svetlim slovima uspeha, pobeda i nade da ce SPS ponovo voditi srpsku državu u buducnost. Mi socijalisti iz Petrovca i Branicevskog okruga uvek smo se borili za jedinstvo naše partije i onda kada je ono bilo dovedeno u pitanje, sticajem okolnosti, a mogu sada da iskažem veliko zadovoljstvo i sasvim je poznato da je SPS danas jedinstvena, na celu sa našim predsednikom Ivicom Dacicem i da ce tako jedinstvena sigurno ici dalje u nove pobede i uspehe koji ce omoguciti da imamo znacajniju ulogu danas i sutra u Srbiji”, istakao je Mihajlovic, a zatim je govorio o rezultatima rada SPS u opštini.

Radiša Dragojevic, predsednik opštine, pozdravio je goste u ime lokalne samouprave, a zatim nastavio: „ Petrovac je uvek bio uporište SPS, pobedivali smo na lokalnim izborima, a na republickim parlamentarnim izborima smo medu najboljima u Srbiji. Mi nosimo odgovornost tih pobeda i imamo obavezu da ih opravdamo pred biracima i gradanima i to smo sa uspehom cinili, jer su nam uvek ukazivali poverenje, a verujem da ce tako biti i u buduce. Hvala vam što ste praksu obilaska mesta odakle su poslanici zapoceli posetom našoj opštini. Mislim da sa pravom to cinite, a mi cemo svakako i u buduce opravdavati to što nam je danas ukazano kao poverenje”.

Burno pozdravljen od strane prisutnih, za rec se zatim javio Ivica Dacic: „ Mi nismo danas ovde da bi vam pricali šta treba da radite, mislim da politicari treba da dolaze ovde da nauce kako treba da rade, da bi pobedili na izborima. U svakom slucaju SPS mora da živi jedan novi život, da budemo ponosni na sve što je bilo dobro, ali da moramo da znamo da moramo da idemo dalje, ne smemo da stojimo u mestu i da se žalimo da nam je neko drugi kriv. Oni što su nam krivi vec su 7 godina na vlasti, sada je vreme da mi našim aktivnostima, programima i kadrovima, a pre svega našim jedinstvom i našom mladošcu i poletnošcu ucinimo sve da ih srušimo sa vlasti kada budu sledeci izbori. Siguran sam da ce ova vlada trajati onoliko dugo koliko im treba vremena da se posvadaju, a to znaci veoma kratko. Prema tome ja vas pozivam da se spremamo za izbore, lokalne, predsednicke i parlamentarne koji ce sigurno biti do kraja godine.”

Predsednik SPS je zatim govorio o programu partije i o glavnim zadacima clanstva i rukovodstva u narednom periodu, a zatim je Dragoljub Milosavljevic, clan Glavnog odbora SPS iz Petrovca istakao da partija u Petrovcu svakim danom napreduje, da je primila u svoje redove 80 novih clanova i pozvao je Ivicu Dacica da im uruci knjižice. Nakon svecane podele clanskih knjižica, održana je kratka konferencija za novinare na kojoj je Ivica Dacic, predsednik SPS govorio o aktuelnim dešavanjima u Skupštini Srbije, nagoveštavajuci da ce ova partija glasati protiv republickog budžeta, a podržace inicijativu SRS za smenu vlade, jer joj je to kao opozicione stranke obaveza.

D.Ilic

ODRŽANA MANIFESTACIJA „KUBA U PETROVCU NA MLAVI”

KUBA KROZ IZLOŽBU, TRIBINU I KONCERT

Žitelji petrovacke opštine imali su izuzetnu priliku da se kroz dvodnevnu manifestaciju „Kuba u Petrovcu na Mlavi” upoznaju i osete deo života i revolucije Kube. U organizaciji Kulturno prosvetnog centra i kubanske ambasade, u sredu je u holu Doma kulture otvorena izložba fotografija posvecena Ce Gevari. U prisustvu brojnih gradana, Miletic Mihajlovic, narodni poslanik i predsednik Skupštine opštine, pozdravljajuci okupljene je rekao:

„Poštovani prijatelji, pred nama je druženje sa Kubom, ovde u Petrovcu na Mlavi. cast mi je i zadovoljstvo da imamo jedno ovakvo druženje i da takvo zadovoljstvo iskažem i u vaše ime. Taj susret i druženje sa Kubom sastoji se od ove izložbe o Ce Gevari, heroju naše mladosti i vecnom heroju mladog sveta, zatim cemo prirediti tribinu pod nazivom „Kuba i njena revolucija” i na kraju je koncert kubanskog ansambla „ Son Kuba Son”.

A sada mi dozvolite, da i u vaše ime, sa velikim zadovoljstvom pozdravim njegovu ekselenciju, ambasadora Kube u Srbiji, gospodine Hulia Cesara Konsio Ferera, njegovu suprugu i ekipu iz kubanske ambasade. Kao što je poznato, naš srpski narod, a narocito mladi svet, gaji velike simpatije prema Kubi, prema kubanskom narodu, prema njihovoj velikoj borbi za slobodu, koju uspešno vode. Sve naše simpatije su upucene njima i mi, njegovoj ekselenciji gospodinu ambasadoru, kao i svim Kubancima odavde, iz Petrovca na Mlavi, šaljemo najsrdacnije pozdrave. Pozivam ambasadora Kube da otvori izložbu.

Pre svecanog otvaranja izložbe, gospodin Hulio Cesar Konsio Ferer je istakao: „ Hvala što ste nas primili, donosim vam pozdrave sa Kube, u ovom teškom trenutku za Srbiju. Naša zemlja Kuba je na vašoj strani i ovom prilikom iskazujemo vam našu privrženost i solidarnost. Pre svega da zaštitite i sacuvate vašu teritoriju. Mi Kubanci smo jako emotivno vezani za Ce Gevaru. On nas je naucio kako možemo biti revolucionarni, a to je politika samostalnosti i ona je osnova politike Kube. Zato smo i solidarni sa vašom zemljom. Došavši u vaše mesto, docekani smo od prijatelja. Narod u Srbiji, pa i ovde u Petrovcu, sa kubanskim narodom vezuje prijateljstvo. Ne zbog istih misli i ideja, vec zbog poštovanja onog što drugi misle. To je najvažnije za jedno prijateljstvo. Poštovati onog do koga vam je stalo.

Latinska Amerika se sada diže i pocinje jedan proces koji se dugo cekao. Zapoceta revolucija Kube sada se primenjuje u Venecueli, Boliviji, Ekvadoru, Hondurasu, pa i u Brazilu. Ono zašta je živeo, borio se i umro Ce, sada se u Latinskoj Americi ostvaruje i sa ponosom možemo reci: Komandante tvoja je revolucija pobedila. Krv Cea nije bila uzaludna.

Hvala vam što ste ukazali pocast Ceu, jer je on zastava revolucije u Latinskoj Americi. Zahvaljujem se našim velikim prijateljima, predsedniku opštine, narodnom poslaniku i svima vama što ste jednu ovakvu manifestaciju organizovali u vašem gradu. Proglašavam izložbu otvorenom.

Nakon otvaranja izložbe, u sali Doma kulture održana je tribina pod nazivom „Kuba i njena revolucija” na kojoj je ambasador Kube Hulio Cesar Konsio Ferer nadahnuto govorio o višedecenijskoj borbi kubanskog naroda za slobodu, teškocama i uspesima u ekonomskom razvoju zemlje, znacajnim socijalnim davanjima koja Kuba pruža svojim gradanima, a bilo je i pitanja vezanih za zdravlje i sadašnju aktivnost Fidela Kastra, kao i o onome šta ceka Kubu u buducnosti. Po završetku tribine u organizaciji kubanske ambasade, prireden je prijem na kome je služena kubanska hrana sa njihovim cuvenim koktelima.

U cetvrtak je u vecernjim satima, na gradskom trgu u Petrovcu održan koncert popularnog kubanskog orkresta „Son Kuba Son” za sve ljubitelje ove vrste muzike, cime su „Dani Kube” u Petrovcu i završeni.

D.Ilic

U VELIKOM LAOLU ODRŽANO TAKMICNJE ŠKOLSKIH EKIPA U PRUŽANJU PRVE POMOCI

BUROVCANI NAJBOLJI

Opštinsko takmicenje školskih ekipa u pružanju prve pomoci održano je prošlog utorka u osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin” u Velikom Laolu. Uz ucešce pedesetak takmicara iz šest osnovnih i srednje škole „Mladost” bila je to prilika da se na licu mesta ostvari uvid u spremnost podmlatka Crvenog krsta u osnovama znanja pružanja prve pomoci.

Nakon višecasovnog takmicenja, strucna komisija predvodena osobljem Zdravstvenog centra i aktivistima Opštinske organizacije Crvenog krsta, proglasila je pobednike. Prvo mesto u kategoriji osnovnih škola osvojila je ekipa osnovne škole „Sveta Mihajlovic” iz Burovca, drugo mesto je pripalo osnovnoj školi „Jovan Šerbanovic” iz Ranovca, a trece osnovnoj školi „Miroljub Bukumirovic Bukum” iz Šetonja. Iako bez konkurencije, solidno znanje u pružanju prve pomoci pokazali su ucenici srednje škole „Mladost”.

Na prigodnoj svecanosti po završetku takmicenja proglašeni su pobednici, predsednik opštine Radiša Dragojevic je urucio diplome, a svim takmicarima je rekao: „ Meni je zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim u ime opštine i u svoje ime, i da svima cestitam, jer svi ucesnici su pobednici, ono što se rangiralo je samo od boljih još bolji. Verujem da ce nas pobednici dostojno reprezentovati, kako svoju školu, tako i opštinu, u daljem takmicenju, jer mi smo u ovoj oblasti uvek imali dobre rezultate”.

U ime organizatora takmicenja Opštinske organizacije Crvenog krsta, sekretar Moma Stanimirovic ocenio je takmicenje uspešnim, a posebno se zahvalio osnovnoj školi u Velikom Laolu na gostoprimstvu i pomoci u organizaciji takmicenja, kao i volonterima Crvenog krsta koji su doprineli da sve lepo i bez problema protekne. Pobednici ce predstavljati opštinu na meduokružnom takmicenju na kome ce nastupiti ekipe Branicevskig, Podunavskog i Borsakog okruga.

D.I.

PRIVREDNO DRUŠTVO ‘’ TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC’’

STABILNA I PREKOPLANSKA PROIZVODNJA

Na površinskim kopovima Privrednog društva ‘’Termoelektrane i kopovi Kostolac’’ za pet meseci ove godine iskopano je 3. 090. 400 tona uglja i 12. 204. 346 kubika jalovine. Za razliku od uglja cija je proizvodnja za dva procenta manja od planirane, kostolacki rudari su na jalovinskom delu prebacili plan za 17 procenata.

Prema podacima nadležnih službi Direkcije za proizvodnju uglja, tokom proteklog meseca iskopano je ukupno 649. 556 tona uglja (jedan procenat iznad plana) i 1. 801. 439 kubika jalovine što predstavlja prebacaj za 30 procenata u odnosu na bilansiranu majsku proizvodnju. Krajem prošlog meseca na deponiji u Kostolcu nalazilo se 79. 952 a u Drmnu 479. 962 tone uglja, što je za 7 procenata više od planiranih kolicina, cime je obezbeden siguran oslonac za kontinuirano i stabilno snabdevanje termoelektrana.

Za proteklih pet i po meseci, iz kostolackih Termoelektrana energetskom sistemu Srbije isporuceno je dve milijarde i 365 miliona kilovat casova elektricne energije, što je nepunih 30 procenata više od plana za ovaj period. Dobrim proizvodnim rezultatima posebno je doprineo blok A- 2, snage 210 megavata koji vec više od dva meseca radi bez i jednog ispada sa mreže, a proizvodnjom od 553, 6 miliona kilovat casova elektricne energije vec je prebacio polovinu godišnjeg plana. Rec je o proizvodnoj jedinici koja je tokom protekle grejne sezone, pored stabilne isporuke elektricne, obezbedivala i potrebne kolicine toplotne energije za grejanje gradova Kostolca i Požarevca.

Posle dvogodišnjih radova i potpune obnove, revitalizovani blok A- 1, od kako je ušao u pogon krajem aprila, proizveo je 23, 3 miliona kilovat casova elektricne energije. Podsecanja radi, u revitalizaciju najstarijeg kostolackog bloka, baznog proizvodaca toplotne energije, uloženo je oko 35 miliona evra.

U istom periodu blokovi Termoelektrane „Kostolac B” proizveli su milijardu i 788 miliona kilovat casova elektricne energije, što je na nivou planiranih kolicina. Razlog za slabiji ucinak ovih proizvodnih jedinica su cesti zastoji zbog pucanja cevnog sistema. Remonti ovih blokova se ocekuju u narednim mesecima, pa ima realnih izgleda da se vecina ovih problema prevazide.

Kada je rec o zalihama uglja, one su više nego zadovoljavajuce. Samo na deponiji Termoelektrane „Kostolac B” trenutno ima oko 450 tona ovog energetskog goriva.

M. K.

USKORO

ETNO-KUCA KOD “CARDE”

Udruženje likovnih umetnika Kostolca “Art” dobilo je nedavno saglasnost Privrednog društva da deo zemljišta koje im pripada, kod restorana “Carda” , iskoriste za izgradnju prve umetnicke etno-kuce. Novac za izradu projekta i pribavljanje potrebnih dozvola obezbedila je Opština Požarevac, a etno-kuca sa galerijom samo je deo projekta umetnickog etno-naselja koji bi trebalo da bude realizovan u narednih pet godina.

- Etno-naselje bi obuhvatilo kucice, vajate za slikanje, izradu keramike, duboreza, umetnicko tkanje i druge vrste umetnickog izraza, kao i prostor za smeštaj gostujucih umetnika. Centralni deo trebalo bi da cini ova etno-kuca za koju se radi projekat, a u kojoj se planira etno-kutak, prostor za okupljanje umetnika i galerija sa stalnom postavkom slika, kaže Snežana Miloševic, i dodaje da bi sve to bilo nemoguce uraditi bez pomoci Privrednog društva, Opštine i sponzora koje poziva da se ukljuce u oživljavanje Kostolca.

- Obecavam da cemo se odužiti bogatim programima jer nam je cilj “pokretanje” mladih od 25-35 godina, koji su najpasivniji deo populacije.

Umeticko-etno naselje bio bi jedinstven projekat na nivou Srbije, a podršku projektu dao je i direktor arheološkog nalazišta Viminacium dr Miomir Korac koji smatra da bi ovo naselje doprinelo obogacivanju turisticke ponude Kostolca.

T.R.S.

“DANI DUNAVA”

MANIFESTACIJA “NA MIŠICE”

Medunarodnim danima Dunava u zemljama širom Evrope daje se poseban znacaj. Kostolcani, koji žive kraj Dunava, prošle godine, uživali su u ovoj manifestaciji koja ih je u velikom broju izmamila na reku. Ove godine slika je bila sasvim drugacija. Vecina Kostolcana nije ni znala da se u njihovom gradu održava bilo kakva manifestacija. Da li zbog nedostatka novca, ali, sem plakate kojom se gradani pozivaju na dobrovoljno davanje krvi u subotu 23. na plaži Topoljar, druge vidljive najave Dana Dunava nije bilo. Ekološko društvo “Zora” je u saradnji sa kostolackim KUD-om , Horom, slikarima, clanovima ULUK “Art” i decom iz OŠ “Jovan Cvijic”,ipak, organizovalo otvaranje manifestacije u cetvrtak.,

- Mi smo želeli da , onoliko koliko možemo, “na mišice” i uz dobru volju kostolackih kulturnih radnika ipak obeležimo Dane Dunava. To je pokazatelj da je ova manifestacija ubuduce mora da “prede u ruke” Ekološkog društva, Centra za kulturu i Turisticke organizacije Požarevac. Ovo nije stvar politickih stranaka i ne treba to da bude, rekao je Georgije Popov, predsednik Ekološkog društva “Zora” Kostolac istakavši da bi organizovanjem “Kostolacke žiške” u maju, Dana Dunava u junu, gradske slave u julu i Dana rudara u avgustu, Kostolac imao ispunjen letnji program. Popov je centralni program Dana Dunava najavio za 23 . jun kada ce u “Topoljaru” nastupiti veci broj folklornih ansambala.

Govor o neophodnosti ocuvanja Dunava, smanjivanju zagadenja i posvecivanju zdravom životu, na otvaranju, kome nisu prisustvovali predstavnici GMZ Kostolac, upotpunjen je kulturno-umetnickim programom.

Iako se prošle godine veci deo programa održavao na kostolackoj plaži, proteklog vikenda u “Topoljaru” je organizovano samo takmicenje sportskih ribolovaca.

SRBIJA- MEÐU NAJVECIM ZAGAÐIVACIMA

Srbija doprinosi zagadenju Dunava organskim materijama u iznosu od 13 procenata, a samim tim , propadanju eko-sistema ka Crnom moru. Srbija je jedan od najvecih zagadivaca Dunava azotom i fosforom, a Beograd je jedan od najvecih zagadivaca Dunava fekalnim i otpadnim vodama.

Inicijativa “Dana Dunava” potekla je od Evropskih podunavskih zemalja kao želja da se ukljuce u akciju Ujedinjenih nacija pod sloganom “Dekada voda za život”, s obzirom na to da jedan od najvrednijih prirodnih resursa na zemlji - voda, biva sve nedostupniji za vecinu populacije. Od 2005.-2015. godine Ujedinjene nacije pokrenule su niz aktivnosti kako bi naglasile sve veci nedostatak vode. U zemljama širom Evrope inicijator obeležavanja Dana Dunava je Medunarodna komisija za zaštitu ove reke, sacinjena od 13 zemalja podunavskog regiona. Naša zemlja je 2003. ratifikovala Konvenciju o zaštiti Dunava i postala punopravni clan ove komisije. Dan Dunava je prvi put, širom Evrope, obeležen 29.juna 2004. godine.

T.R.S.

PROPAO POKUŠAJ PREVRATA

- Tajno glasanje o poverenju predsedniku SO Žagubica pokazalo da novoformirana koalicija DS - DSS - G 17 Plus nije izdržala prvi test: predsednik je o(p)stao na funkciji

- Sada se tek ne zna ko cini skupštinsku vecinu, upozorava predsednik SO Žagubica Tomislav Milojevic

Prošlonedeljna sednica Skupštine opštine Žagubica, sazvana na zahtev grupe od 13 odbornika, trebalo je da se okonca razrešenjem predsednika SO Tomislava Milojevica (SRS), i izborom Nebojše Ilica (DS), advokata iz Žagubice za novog predsednika Skupštine opštine.

Kako je navedeno u inicijativi za sazivanje ove vanredne sednice SO Žagubica, razlog za smenu na vrhu lokalnog parlamenta je to što je formirana nova skupštinska vecina koju cine odbornici Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije i G 17 Plus.

Nakon višesatne žucne rasprave, pokazalo se da novoformirana koalicija ne funkcioniše onako kako je u pripremi prevrata dogovoreno. Umesto da za opoziv predsednika Skupštine glasa 18 odbornika, kako je advokatu Ilicu data “tvrda rec”, sakupilo se svega 15 listica sa zaokruženim nepoverenjem Milojevicu. Od 29 prisutnih odbornika, preostalih 14 je potvrdilo poverenje sadašnjem predsedniku SO. Kako SO Žagubica cine 32 odbornika, a za imenovanje i razrešenje predsednika treba minimalno 17 glasova, dobijen rezultat nije bio dovoljan za ostvarenje namera sa kojima se ušlo u citav poduhvat.

Nakon debakla nedovoljno usaglašene, novoformirane odbornicke vecine, sa dnevnog reda SO Žagubica povuceni su i predlozi razrešenja i imenovanja cetiri clana Opštinskog veca i VD direktora Direkcije za izgradnju Opštine Žagubica.

“Lepo sam vam rekao…”

Još pri usvajanju dnevnog reda, Aca Mitic, negdašnji prvi covek žagubicke lokalne samouprave, sada odbornik PSS-a, apelovao je na kolege da prevlada razum, da prestanu razmirice i odbornici, umesto borbe za golu vlast makar sada, na manje od pola godine od novih lokalnih izbora, nacine zaokret ka problematici za koju su nadležni i za koju rešenje gradani od njih ocekuju. Posebno je naglasio mogucu situaciju da opoziv ne uspe i odnosi u lokalnom parlamentu nepotrebno zapadnu u još vecu krizu. Nakon saopštenja rezultata glasanja o poverenju predsedniku SO, Mitic je svoj stav ponovio, dodavši da je upozoravao sa razlogom, jer je “imao odgovarajuca saznanja” da ce se dogoditi ono što se i dogodilo.

Nebojša Ilic, kandidat novodogovorene koalicije DS - DSS - G 17 Plus za mesto predsednika SO, predsednik Odbornicke grupe DS, pri utvrdivanju dnevnog reda i uoci samog glasanja o poverenju Tomislavu Milojevicu (SRS), oslanjao se na argument da je i na nivou Republike Srbije parlamentarna i izvršna vlast u rukama prodemokratskih snaga, te da bi i Žagubica morala da “uhvati korak” sa Srbijom i Evropom i raskine sa radikalima. To bi, naglasio je on, direktnog uticaja imalo i na kvalitetniji i kvalitativniji protok politickih odnosa i kapitala sa republickog na lokalni nivo, u smislu transfera budžetskih sredstava.

INTERESI - LICNI ILI “ULICNI”?

Tomislav Milojevic, predsednik SO Žagubica (i pre i nakon glasanja o poverenju), odbacio je takvu argumentaciju, naglašavajuci razlicitost znacaja i ingerencija državnog u odnosu na lokalni parlament, istovremeno ukazujuci da bi izdašnije finansiranje sredina u kojima je republicka vlast direktno preslikana na lokalu, a zapostavljanje ostalih u kojima je gradanstvo glasalo drugacije, predstavljalo flagrantno kršenje demokratskih i ustavnih normi i nacela. Na temelju toga, on je takvu argumentaciju okarakterisao apsurdnom i citavu kampanju koja u žagubickoj SO traje mesecima podveo pod želju za zadovoljenjem licnih i sitnih interesa pojedinaca, a ne gradana Opštine Žagubica.

Dragan Gacic, odbornik PSS-a, oštro je kritikovao neprincipijelnost DS-a koji, kako je rekao, “ima obraza da ulazi u koaliciju i bude privezak G 17”, nakon kampanje u kojoj se nastojalo da se smeni i dezavuiše nacelnik Opštinske uprave Smederevka Buckic i predsednik Opštine dr Dragi Damnjanovic. Obrt sa pozicije koja je išla na ruku Radikalnoj stranci ka situaciji u kojoj se sada traži uzimanje vlasti od Radikala, Gacic je nazvao “ulicnom politikom”.

Ono oko cega su se svi ucesnici višesatne rasprave složili je cinjenica da su odbornici, u žaru borbe za prevlast u Skupštini, u dobroj meri u drugi plan potisli, (neki odbornici tvrde i - potpuno zapostavili), interese gradana i probleme na tlu Opštine, koje je nadležna i dužna da rešava lokalna samouprava.

“Zimi - zami - zum” ili ”Tri boje: Šareno”

Nacin na koji se u ovom skupštinskom sazivu u Žagubici glasa kad se bira ili opoziva predsednik SO, verovatno je jedinstven ne samo u Srbiji. Podudarnost sa pocetka price, kada je konstituisana Skupština opštine i biran njen predsednik sa dešavanjima od prošlog petka, kada je bezuspešno razrešavan, jednostavno je - nesvakidašnja.

Rivali su bili (i ostali) Nebojša Ilic (DS) i Tomislav Milojevic (SRS), obojica diplomirani pravnici.

I na pocetku odbornickog mandata, kada je bila “gotova stvar” i izbor Ilica “osiguran” na nivou odbornickih grupa demokratske provinijencije, “falio” je jedan glas i predsednik SO postao je Milojevic, koji je tada tvrdio da je “i sam iznenaden”. Stvar se ponovila i pri izglasavanju (ne)poverenja Milojevicu.

Medutim, tek je ovo kuriozitet: da bi osigurali pobedu svog kandidata, tada su pripadnici pomenute koalicije, zavisno od stranacke pripadnosti, imali da glasaju stavljajuci na broj ispred imena svog kandidata kružic, kvadratic ili - trougao! I, “omanuo” je jedan - trougao!

Kao u onoj decjoj igri “Zimi - zami - zum”. Papir - makaze - kamen.

Da lokalni parlament nije mesto za decje igre, izgleda da u Žagubici još nisu shvatili: prošlog petka, pre sednice na kojoj ce glasati o razrešenju predsednika SO, odbornici koalicije koja je inicirala smenu dobili su od organizatora kampanje hemijske olovke u tri boje: crvenu, plavu i zelenu! Svaka politicka grupacija - svoju boju. Doduše, oni za koje se obicno kaže da su “crveni”, nisu u toj koaliciji. “Pocrveneli” su neki drugi. Ili su, možda, “crveni” iznutra. Tek, boje nisu bile od pomoci.

Predsednik SO je sa govornice upozoravao da to što pripadnici koalicije nemaju jedni u druge poverenja, koalicija treba da reši drugacije, ne raznobojnim olovkama. Jer, naglasio je, prepoznavanje ko je kako glasao po boji olovke, ruši element tajnosti glasanja, skrnavi demokraticnost procedure i kosi se sa svim normama zakona koji regulišu ovu materiju. Dodao je da, ako i bude dovoljno glasova za njegovo razrešenje, nece prihvatiti rezultat takvog glasanja i cela stvar ce stici na sud.

Stvar nije stigla do suda, jer su hemijske olovke nekih boja “zatajile”. Ili su neki odbornici bili “šareni”. Ali je, zato, ranije doneta nezakonita odluka odbornika SO Žagubica o razrešenju Smederevke Buckic sa mesta nacelnika Opštinske uprave, oborena na Okružnom sudu, na ovoj sednici jednoglasno - poništena.

Radio ide u privatizaciju

Osim odmeravanja politickih snaga, na ovoj sednici je verifikovan mandat Simi Kosticu (DS), i Stojancetu Jeremicu (SPS), oboje iz Žagubice.

Odbornici su dali saglasnost na otpocinjanje postupka privatizacije “Radio Homo-lja”, trenutno u sastavu KPC “Jovan Šerbanovic” Žagubica.

Ilija Tošic, direktor KPC pojasnio je znacaj te skupštinske odluke, naglašavajuci da “Radio Homolje”, ciji je vecinski vlasnik KPC, ulaskom u postupak privatizacije stice pravo konkurisanja za radio -frekvenciju kod RRA, s obzirom na cinjenicu da, kako je i taksativno naveo, ispunjava sve uslove konkursa Agencije. Sve zajedno, naglasio je Tošic, otvara perspektive radnicima žagubickog Radija da sacuvaju radno mesto, s obzirom da bi u protivnom RRA ovoj stanici zabranila dalji rad, a zaposleni ostali na ulici.

Odbornici su na ovoj sednici usvojili i završni racun budžeta Opštine Žagubica za 2006. godinu. Ostvareni su budžetski prihodi od 176,2, a rashodi i izdaci u visini od 174,8 miliona dinara.

Doneta je i odluka da se linijski prevoz putnika u prigradskom saobracaju na podrucju Opštine Žagubica poveri Deonicarskom društvu “Moto Boem” iz Negotina, najboljem ponudacu na tenderu po izveštaju komisije od 14. maja ove godine.

Data je i saglasnost na povracaj imovine Manastiru “Gornjak”. Rec je o nekoliko parcela u vlasništvu Republike Srbije, ciji je korisnik Opština Žagubica.

Bez diskusije, jednoglasno je usvojen izveštaj o radu za prošlu i plan rada za ovu godinu, dostavljen od strane Centra za socijalni rad opština Petrovac i Žagubica - Odeljenje u Žagubici.

DOGOVOR ILI OSTAVKA

Po završenoj sednici, predsednik SO Žagubica Tomislav Milojevic je za "Rec naroda" izjavio:

- Tek sada se ne zna ko cini skupštinsku vecinu u žagubickoj Skupštini. Ja cu odmah da zatražim sastanak predstavnika svih odbornickih grupa kod predsednika Opštine, kako bismo se dogovorili oko daljeg rada. Verujem da cemo postici nekakav dogovor, kako bi funkcionisali do predstojecih lokalnih izbora i pokušali da, umesto utrkivanja za vlast, rešimo probleme za koje smo nadležni. Doneli smo odluku o preuzimanju nadležnosti oko Doma zdravlja, to stoji na papiru vec tri meseca. Da vidimo šta možemo da pomognemo po pitanju škola, vrtica, lokalnih puteva, vodosnabdevanja… Ako u narednih mesec dana ne dode do dogovora, ako se " ne zakopaju ratne sekire", spreman sam da podnesem ostavku na mesto predsednika SO Žagubica, - izricit je Milojevic.

D. Milenkovic

SRECA DO NEBA

U organizaciji Ustanove “LJubica Vrebalov” i Centra za kulturu Požarevac, u petak uvece ulicom Tabacka caršija održan je defile svih buducih prvaka. Uz mališane je bio citav vaspitacki kadar Ustanove, kolona se na momente uz muke probijala kroz špalir izuzetno velikog broja gradana, ne samo roditelja i rodbine mališana, vec i stotina znatiželjnih i vidno oduševljenih sugradana.

Završne priredbe, za rastanak sa vrticima i vaspitacicama uz koje su odrastali dojucerašnji klinci, od jeseni daci prvaci, održane su u vrticima, zatim na pozorišnim scenama u Požarevcu i Kostolcu. Prava kulminacija pesme, igre i radosti, bila je upravo na trgu u centru Požarevca, pred hiljadama posetilaca. Buduci prvaci nastupili su odvažno, bez trunke treme, bez greške, reklo bi se - profesionalno.

Deca iz svih vrtica, po prvi put na otvorenoj sceni, izvela su bogat kulturno - umetnicki program sa više od 20 tacaka.

I zaslužili aplauze, oduševljenje i divljenje.

Nizom veoma uspelih i posecenih manifestacija, uz pesmu i igru, vrtici Ustanove “LJubica Vrebalov” Požarevac obeležili su kraj radne godine i rastanak sa oko 900 decaka i devojcica koji, nakon prelepih godina druže-nja, igre i odrastanja, najesen krecu u prvi razred osnovne škole.

Protekla radna godina za Ustanovu je, vele u rukovodecem timu, još jedna u nizu uspešnih. Pripremni predškolski program, po prvi put realizovan kao obavezan segment rada u predškolstvu, zahvaljujuci izuzetnoj kreativnosti i dostignucima iz ranijih godina, zarad kojih je 2003-ce Ustanova zvanicno proglašena najboljom u Srbiji, realizovan je izuzetno valjano. Uz “Diplomice”, buduci daci dobili su i sertifikat, potvrdu o savladanom pripremnom programu.

Saradnja sa brojnim institucijama i organizacijama, Osnivacem, roditeljima dece, citavom sredinom u kojoj vrtici deluju, pa i sa medunarodnim asocijacijama kakva je O.M.E.P., u koju ce najverovatnije iduce godine uci i srpsko predškolstvo, takode je daleko šira od prostora ove stranice novina. Za ovu priliku, u Ustanovi ne propuštaju da se pohvale Poveljom, dobijenom na Uskrs, na dan Gradske slave.

Tokom leta, otvorice se radilišta u vrticu “Leptiric” i “Majski cvet”, a montirace se i nova oprema u kuhinjama gotovo svakog objekta.

Od defilea više od 700 ucesnika programa, sa balonima punim helijuma i prikacenom adresom i brojem telefona svakog deteta, koje su na pocetku speklatkla pustili u nebo, sa željom da u životu do neba budu srecna, radosna i uspešna, do nastupa na otvorenoj sceni, razigrana, pametna i lepa, deca Požarevca, Kostolca, Lucice, Klicevca i drugih delova Opštine Požarevac, porucila su svetu odraslih tako mnogo u tako malo reci: “Napravite mesta - dolazim!”

Stasala je za školu nova generacija, koja zna da “cetuje”, šalje “SMS poruke”, razume svet oko sebe i, ne možete ni pojmiti koliko, tacno zna svoje mesto u tom svetu, zna nacin da ga zauzme i dosegne visine balona, te veceri prošaralih nebo nad gradom, Srbijom, Evropom, svetom...

Odrasli, budite im oslonac i ispunice Arhimedovu želju - pomerice planetu Zemlju!

Nakon parade ucesnika i pozdravne reci direktora Ustanove Dragana Niko-lica, na pozornici je uvod u zvanican program nacinila devojcica iz jednog od vrtica predajom otvorenog prisma predsedniku Opštine Dušanu Vujicicu.

A u pismu piše:

"Dragi cika predse-dnice,

u vrticu sam provela divne godine u igri i ucenju. Stekla sam puno drugara, a sada me cekaju nove obaveze. Odlazim u školu, a znam da za mojih 600 malih drugara nema mesta u vrticu. Zbog toga sam malo tužna. Jer, moji brat, sestra i drugari iz ulice ne mogu da idu u vrtic da se lepo igraju, uce i druže kao što sam ja to radila. Molim Vas u ime svih njih, u ime sve dece ovoga grada, da nam sazidate veliki vrtic u koji ce stati svi moji drugari", - stoji u pismu predsedniku Opštine Požarevac Dušanu Vujicicu.

- Odvojili smo sredstva za gradnju i ja verujem i obecavam da cemo za oko dva meseca poceti sa gradnjom novog vrtica. Obezbedili smo sredstva za adaptaciju vrtica "Leptiric", odreden je izvodac radova i posao ce biti gotov do pocetka nove školske godine. Ja znam da su deca u vrticu valjano obezbedena i da ova Ustanova brine o deci roditeljski. Deco, stekli ste jedno veliko prijateljstvo i drugarstvo u vrticu, želim vam da tako nastavite i u školi. Tamo vas cekaju novi drugovi i drugarice, cekaju vas prosvetni radnici. Takode, sa ponosom mogu da kažem, imamo izvanredne prosvetne radnike u svim školama na teritoriji Opštine. Danas je Požarevac najbolji i najlepši grad, jer ima ovoliku decu. Ja se i vama, dragi roditelji, zahvaljujem što ste nam dali ovako divnu i vaspitanu decu. Deco, srecno vam dalje školovanje, - porucio je Dušan Vujicic, predsednik Opštine Požarevac, puštajuci, zajedno sa decom, balon u nebo, cime je oznacen pocetak pravog spektakla.

D.M.

JKP “KOMUNALNE SLUŽBE” POŽAREVAC

USKORO MANJE PASA LUTILICA

- Mesec i po dana do otvaranja Prihvatilišta za pse i macke.

- U toku rekonstrukcija Zelene pijace i nabavka rashladnih vitrina za prodaju mleka i mlecnih proizvoda.

U Javnom komunalnom preduzecu “Komunalne službe” Požarevac ozbiljno se pristupilo izgradnji Prihvatilišta za pse i macke lutalice, o kojem se vec nekoliko godina govori i koje ce, u skladu sa zahtevima Evropske unije, vreme provedeno na ulicama širom požarevacke opštine uciniti bezbednijim od pasa i macaka koje njima lutaju. Radovi su u punom jeku, montaža objekta je u toku, a u Komunalnom su odlucni da Prihvatilište stave u funkciju u narednih mesec ipo dana, potvrdio nam je direktor Saša Valjarevic, inace, narodni poslanik.

Istovremeno se intenzivno radi na uredenju Zelene pijace u Požarevcu. Postavljene su rashladne vitrine za prodaju mleka i mlecnih proizvoda, koje ce Komunalno, zbog velikog interesovanja prodavaca, postavljiti u dužini od još pet metara, a u toku je i rekonstrukcija pijace, sve s ciljem osiguravanja odgovarajucih, propisanih uslova za prodaju namirnica, isticu u Komunalnom, najavljujuci i pocetak priprema za predstojeci trodnevni sedmojulski vašar povodom Ivandana.

PRIHVATILIŠTE ZA PSE I MACKE

Sa izgradnjom i puštanjem u rad Prihvatilišta za pse i macke lutalice cekalo se niz godina, izmedu ostalog, zbog nedostatka finansijskih sredstava, koja je sada obezbedila SO Požarevac, u iznosu od 6 miliona dinara, koji ce ulice požarevacke opštine uciniti bezbednijim od pasa i macaka lutalica.

-Projektovana vrednost zahtevala je 11 miliona dinara, i to, za zidanje objekata, bez uredivanja prostora. Medutim, kada smo sagledali koliko je to zapravo novca, a s obzirom na to da mi u Požarevcu nemamo dovoljno decjih vrtica, da su škole u problemima i slicno, odlucili smo da izvršimo doprojektovanje. Po uzoru na kolege iz Kragujevca, opredelili smo se da kupimo montažni objekat za ambulantu i smeštaj za radnike, koji košta oko 2 miliona dinara. Sledi i kompletno asfaltiranje, izgradnja boksova, izgradnja garaže zbog dezinfekcije svih vozila i slicno, tako da smo cifru potrebnu za stavljanje Prihvatilišta u funkciju, sa oko 11 miliona dinara sveli na nekih 6 do 7 miliona, što nam je obezbedila SO Požarevac i tako nam omogucila da taj plan realizujemo, kaže direktor JKP “Komunalne službe” Požarevac, Saša Valjarevic.

Radovi su u punom jeku. Nakon postavljanja temelja, proteklog petka pocelo je postavljanje montažnog objekta, po principu “kljuc u ruke” u roku od 25 dana. Uskoro sledi i pocetak zidanja boksova za pse, koje je na tenderu dobilo Gradevinsko preduzede “Stig”. Nakon toga, Ministarstvu poljoprivrede RS bice podnet zahtev za upotrebnu dozvolu. Specijalno vozilo, obuceno ljudstvo i potreban kadar vec su spremni. Ceka se samo otvaranje, koje je najavljeno za mesec i po dana, potvrduje tehnicki direktor JKP “Komunalne službe” Požarevac, Dragoslav Janicijevic:

-U pronalaženju rešenja za Prihvatilište mnogo su nam pomogle naše kolege iz Kragujevca, gde je vec pušten u rad vrlo slican objekat. Istrajni smo u tome da radove što pre završimo. Svakog dana imamo prijave o dvoje, troje ljudi koje je ujeo pas. Dakle, izuzetno je važno da taj problem što pre rešimo, kaže Janicijevic, nastavljajuci:

-Prihvatilištem bismo umanjili njihov broj na ulicama, a oni koji bi se i našli na ulicama bili bi prethodno pregledani, vakcinisani, sterilisani, obeleženi, zdravstveno zbrinuti, izvršili preglede, .., sve u skladu sa propisima koje od nas zahteva Evropska unija. Mi smo u okviru našeg imanja izdvojili prostor gde ce biti smešten taj karantin, koji iznosi oko 45 puta 40 metara. Tu ce biti smešten montažni objekat, veterinarska ambulanta, Dakle, svi elementi koje bi takvo prihvatilište moralo da ima. Na platou ce biti uraden i zidani objekat, u koji cemo smeštati pse i macke lutalice, sa boksovima, u kojima ce životinje biti dobro zbrinute i zašticene. U skladu sa zakonskim propisima veterinarske inspekcije, na platou moraju biti i uredaji za dezinfekciju vozila za prevoz životinja.

Životinje ce nakon što budu dovedene u Prihvatilište biti pregledane u veterinarskoj službi. Ukoliko su zdrave ili se mogu izleciti ostaju na trodnevnom cuvanju. Tih dana gradani mogu usvojiti nekog psa ili macku. Što se tice bolesnih životinja, one ce biti izdvojene i podvrgnute tretmanu lecenja, dok ce na one koje ne mogu biti izlecene biti primenjeno uspavljivanje, koje ce se obavljati u Cupriji. Inace, poznato je da odreden broj životinja na ulici mora da postoji, zbog glodara i slicno, tako da ce se izvestan broj pasa i macaka, nakon sterilisanja, vakcinisanja i obeležavanja, vracati na ulice, dok ce o delu pasa i macaka brigu preuzeti udruženja za brigu o psima, sa kojima dobro sradujemo.

Rashladne vitrine na pijaci

Iz zdravstvenih razloga važno je omoguciti i osigurati odgovarajuce uslove za prodaju hrane, a narocito kada su u pitanju kvarljive namirnice, poput mleka i mlecnih proizvoda, za ciju je prodaju proteklih dana JKP “Komunalne službe” Požarevac postavilo rashladne vitrine. Ugovori sa prodavcima vec su zakljuceni, a zbog interesovanja koje prevazilazi kapacitete postav-ljenih vitrina, u Komunalnom rade na nabavci još nekolicine istih.

-Ta je Zelena pijaca dosta stara. Više puta je pokušana njena rekonstrukcija, ali, nažalost, uvek su nedostajala sredstva. Mi radimo na njenom osavremenjivanju, tako da smo uspeli da u prvoj fazi realizacije naših planova obezbedimo dve vitrine od po sedam metara, sa desetak prodajnih mesta. Dakle, u pitanju je sasvim uslovna prodaja, u zatvorenim vitrinama, sa frižiderima, apsolutno u skladu sa zahtevima veterinarske i sanitarne inspekcije. U planu nam je da obezbedimo i sredstva za nabavku još vitrina, jer je interesovanje prodavaca zaista veliko, istice teh. direktor Dragoslav Janicijevic.

Paralelno sa tim, tece i akcija sanitarne inspekcije, jer svi prodavci moraju, u skladu sa Zakonom, proci predvidene lekarske preglede, registrovati domacinstvo za proizvodnju mlecnih proizvoda, posedovati mlecne karte, što predstavlja garanciju da su proizvodi zdravi.

Istovremeno u JKP “Komunalne službe” Požarevac teku i radovi na rekonstrukciji Zelene pijace, kaže Janicijevic:

-Pijaca je okrecena. Planiramo nastavak radova. Tokom iduceg meseca cemo centralni deo pijace pokriti krovom, nastojacemo da zamenimo betonske tezge koje su propale. Cilj nam je da totalno izdvojimo prodaju mlecnih proizvoda, u skladu sa Zakonskim propisima. Radili smo fasadu, sledi rekonstrukcija krova, dotrajalih oluka, kao i kompletno natkrivanje pijace.

SAŠA VALJAREVIC DIREKTOR

Od 6. do 8. juna u Beogradu je održan Medunarodni sajam komunalne opreme i upravaljanja komunalnim otpadom, a, osim njega, i sastanak Upravnog odbora KOMDEL- a, Udruženja svih komunalnih preduzeca Srbije. Izmedu ostalog, bilo je reci i o regionalizaciji Srbije, odnosno, upravljanju komunalnim otpadom Srbije. Deo tog procesa, vec duže vreme, jeste i opština Požarevac, odnosno, JKP “Komunalne službe” Požarevac, predvodeno direktorom i narodnim poslanikom Sašom Valjarevicem.

-Mi smo jedna od opština koja je ušla u proces regionalizacije Srbije. Prošle godine smo potpisali sporazum, dobili sredstva i konkurisali kod Ministarstva za ekologiju i zaštitu životne sredine RS. Dakle, deponija ce biti na teritoriji opštine Smederevo, zajednicka za Smederevo, Kovin i Požarevac. Do sada smo dobili 1, 3 miliona evra pocetnih sredstava, inicijalnih, da bi se uopšte pokrenuo projekat izgradnje regionalne deponije. Sada smo u drugoj fazi. Pripremamo medunarodni tender, kojim cemo tražiti strateškog partnera za izgradnju deponije, istice Saša Valjarevic, najavljujuci i drugu fazu odlaganja komunalnog otpada- selekciju otpada na kucnom pragu:

-Inace, pored izgradnje deponije za odlaganje komunalnog otpada ici ce se i na drugu fazu, a to je selekcija otpada na samom kucnom pragu. Tako da pripremamo niz aktivnosti s ciljem edukacije gradana. U tome, pre svega, ocekujemo saradnju medija i podršku lokalne samouprave. Važno je da pripremimo gradane za taj drugaciji nacin odlaganja komunalnog otpada, njegovu selekciju, jer veoma brzo ocekujemo da to zaista zaživi, možda vec od jeseni. Prvo cemo poceti sa pilot programima, koji su vec pokrenuti u vecim gradovima Srbije, a koji podrazumevaju selekciju komunalnog otapada od samog kucnog praga. Delili bi smo kese namenjene za sasvim konkretnu vrstu komunalnog otpada. Uz to ide i postavljanje kontejnera u raznim bojama i sa natpisima koji ukazuju na to šta se u koji kontejner odlaže. Odvajace se hartija, limenke, staklo i plastika. Da bi sve to zaživelo mi cemo morati vrlo intenzivno da radimo na edukaciji gradana, što ce iziskivati i dodatna finansijska sredstva. To, inace, vec nekoliko godina funkcioniše u zapadnim zemljama i pokazalo se zaista korisnim u svakom smislu. Menadžment u JKP “Komunalne službe” Požarevac vec pravi proracune. S obzirom na to da smo obišli nekolicinu evropskih država, koje na taj nacin sakupljaju komunalni otpad, mislim da ce biti teško promeniti dosadašnje navike naših gradana, ali morace tako da bude. Izmedu ostalog, to je podjednako važno i za gradane, kao i za nas iz Komunalnog. Svi bismo radije da živimo u cistijoj i zdravijoj sredini. Smatram da ce mlade generacija to lakše shvatiti i brže prihvatiti, jer, izmedu ostalog, primecujem da se dosta njih ukljucuje u rad udruženja za zaštitu životne sredine.

A. Maksimovic

PRVI PUT OVE GODINE

“CETEREŠKO PRELO” - U JULU

- Organizacioni odbor Posela odlucio da se od ove godine manifestacija organizuje prvog vikenda po Petrovdanu umesto 21. septembra, na Malu Gospojinu kako je bilo do sada

“Cetereško prelo” je medunarodna duhovno-kulturna manifestacija koja ce se ove godine u Ceterežu, u Opštini Žabari održati po šesti put. Za razliku od prethodnih, ove godine promenjen je termin održavanja Prela, umesto 21. septembra na dan Male Gospojine, bice to prvog vikenda nakon Petrovdana, 14. i 15. jula. Do promene je došlo kako bi manifestaciji prisustvovali brojni žitelji koji se iz ove Opštine nalaze na privremenom radu u inostranstvu, a tokom leta masovno posecuju zavicaj.

Da podsetimo, “Cetereško prelo” je prvih godina organizovanja imalo samo lokalni karakter da bi od prošlog leta preraslo u medunarodnu manifestaciju na kojoj, pored domacih izvodaca ucestvuju i medunarodni horovi. Ove godine svoje ucešce potvrdio je Hor monaha iz Rusije, a prema recima Miodraga Filipovica, predsednika Organizacionog odbora, na Poselu 2007. pojavice se horovi monahinja iz tri zemlje, iz Grcke, Rusije i Amerike.

— Pripreme Posela su u punom jeku, nastojimo da sve blagovremeno organizujemo jer se termin približava. Prvi put ove godine manifestaciju priredujemo u julu jer želimo da ona bude još masovnija, a bice, jer, tokom jula ocekujemo prisustvo mnogih naših zemljaka iz inostranstva, a i deca su nam na raspustu. I vremenske prilike trebalo bi da nam idu na ruku, jul je, kao što se zna, mesec sa najviše suncanih i lepih dana. Manifestacija ce ove godine biti i najkvalitetnija u odnosu na sve dosadašnje. Ono što ostaje nepro-menjeno kod “Cetereškog prela” je naša namera kao organizatora da na ovaj nacin sacuva tradiciju, narodne obicaje i kompletnu kulturnu baštinu ovoga kraja. U to ime nastupice brojni pevaci, igraci, kulturno-umetnicka društva, tkalje, prelje, vezilje... obavestio nas je Filipovic.

S.E.

PORTRET PESNIKA IZ DIJASPORE

PATRIOTIZAM I LJUBAV - KROZ STIH

Mileta Mali Simic, autor zbirke pesama „Zavejani puti”, priprema drugu knjigu poezije, koja ce biti objavljena u Švajcarskoj, gde ovaj pesnik živi i radi od 1966.godine. Roden u Mladenovcu, u „svet” je otišao posle odsluženog vojnog roka ( „da se odužim narodu”- kako se govorilo), ali nikada nije zaboravio svoje korene, niti prestao da saoseca sa sunarodnicima - „Moj patriotizam je ljubav, a ne mržnja. Ja volim moj narod. Volim Srbiju. LJubav ne iskljucuje ljubav, samo mržnja iskljucuje ljubav, a ja volim moj narod, bez mržnje prema ikome”. I upravo naziv prve zbirke poezije, „Zavejani puti” ukazuje na cvrstu vezu sa otadžbinom i ogorcenost dešavanjima prema njoj. Citiramo pesnika:

- „ Zar nam nisu zavejani puti? Kako pojedincima, tako i citavom narodu! Kako ne bih bio ogorcen? Moj narod je optužen za sva zla ovog sveta, a nad tim istim narodom genocid se izvodi u tri faze: 1914., 1941. i 1991., pa do danas. Zapadni mediji, a i jedan dobar deo naših medija skoro svakodnevno pominje Srebrenicu, a niko da pomene ono što je Srbima ucinjeno. Pored patriotskih, pišem i lju-bavne i boemske pesme. Naslov zbirke koja je u pripremi ne mogu vam otkriti, mogu samo da kažem da ce u njoj biti stotinak pesama posvecenih mom pokojnom bratu Milošu. Mislim da sam mu kroz pesme rekao ono što sam propustio da mu kažem dok je bio živ.”

Simic se bavi i humanitarnim radom, ali o tome ne želi da govori - „U Svetom pismu jasno piše da ako pomažeš, ne treba da zvoniš o tome”.

L.L.

GALERIJA MILENA PAVLOVIC BARILI

BIJENALE- KULTURNI DOGAÐAJ GODINE

Jedanaesti medunarodni bijenale “ U svetlosti Milene”, ostvarivanje Programa rada Fondacije u 2007. godini, marketinške akcije i Inicijativa za utemeljenje nagrade za najstudiozniji novinarski rad posvecen Mileni Pavlovic Barili, kao i Fondaciji za tekucu godinu, bile su teme konferencije za medije u Galeriji Milena Pavlovic Barili.

-Shodno Statutu, formirali smo Organizacioni odbor 11. medunarodnog bijenala “ U svetlosti Milene”, imenovali selektora i strucni žiri Bijenala, a doneli smo i odluku o organizaciji medunarodnog simpozijuma o stvaralaštvu Milene Pavlovic Barili. Bijenale ce poceti 5. novembra, na dan rodenja Milene i trajace do kraja meseca sa odredenim, pratecim sadržajima. Potrudili smo se da u izboru ovogodišnjeg selektora i strucnog žirija ne budu ljudi koji su to vec radili ranijih godina, što smo i ostvarili kao neku vrstu inovacije, naglasio je Rade Stanojevic, upravnik Galerije.

Na 30. sednici Upravnog odbora doneta je odluka o imenovanju clanova Organizacionog odbora 11. medunarodnog bijenala “ U svetlosti Milene”. Za predsednika je imenovan mr Zvonimir Blagojevic, zamenik predsednika opštine Požarevac, a za clanove Sanja Supac Grujicic, savetnik u sektoru zaštite kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Srbije, Vladica Milic, predsednik Upravnog odbora Fondacije, Miroslav Arsic, akademski slikar i Ranko Milinkovic, predstavnik Fondacije.

Za selektora 11. Bijenala imenovan je Radislav Raša Trkulja, akademski slikar roden 1938. godine koji je završio likovnu akademiju u Beogradu u klasi profesora Corca Andrejevica- Kuna, a postdiplomske studije završio je u majstorskoj radionici Krste Hegedušica u Zagrebu 1965. godine. Samostalno je izlagao 70 puta, a na kolektivnim izložbama izlagao je više od 400 puta. Predsednik strucnog žirija je dr Nikola Šujica, docent Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, a clanovi dr Jelena Todorovic, docent na istom fakultetu i mr Tijana Fišic, akademski slikar, inace dobitnik nagrade Gran pri 10. Bijenala.

- Manifestacija kao i društvena akcija naše kulture koja se iznova javlja pod naslovom “ U svetlosti Milene” dace za pravo i svim od nas ocekivanim ucesnicima i saradnicima da se nadu u plodotvornom susretu autenticnosti regionalnog iz ove sredine u Srbiji i refleksivnih tokova evropskog kolektivnog pamcenja. U tom smislu, jednoj novoj i drugacijoj mladoj Evropi kako se zvala i davna grupna pariska izložba s Mileninim delima, naša manifestacija imace svoje ciljeve i vrednosne domašaje, sa ambicijom da ne išceznu iz pamcenja, porucio je u pismu dr Nikola Šujica, predsednik strucnog žirija 11. Bijenala.

Upravni odbor Fondacije Milenin dom imenovao je Ranka Milinkovica za PR menayera 11. medunarodnog bijenala “ U svetlosti Milene”.

M. K.

PROMOCIJA KNJIGE „UKOP IDOLA” RADETA M. OBRADOVICA

PRAISKONSKI PESNIK BALKANA

U prostoru Narodnog muzeja u Požarevcu prošlog cetvrtka održana je promocija knjige „Ukop idola”, petrovackog pesnika Radeta M. Obradovica. O ovoj zbirci poezije, jedanaestoj po redu, recezent Slaviša Radovanovic, književnik, izmedu ostalog kaže: -„Bodlerovsko (ne)priznavanje sjaja života, motivi lobanja i kostiju, sudaranje sa zidovima placa, baratanje nemuštim govorom i zastanci na stanicama od kamena, oko kojih su blatnjave jame, prepune sumnji, greha i zaborava, ali i raskalašnosti i neumerenosti, prožimaju sadržajni deo pesama u ovoj knjizi, dajuci mu neku neželjenu snagu. Forma, koja u ovoj knjizi, kao uostalom i u životu, nije uskladena, oslobada pesnika obaveze da joj robuje, što samo može da doprinese njegovoj težnji docaravanja mucnog”.

Posle kraceg predavanja iz istorije srpske knji-ževnosti, koje je održao Danilo Radojkovic, direktor Biblioteke u Petrovcu, u cilju bližeg odredenja Obradovicevog umetnickog dometa, govorio je kustos Narodnog muzeja u Požarevcu, Dragan Jacanovic, naglasivši da se radi o „praiskonskom pesniku Balkana, ciji su narodi vekovima i milenijumima smrt shvatali kao sastavni deo života”. - „Poezija Radeta Obradovica mene potseca na prorocanstva iz Delfa, mislim da je on na prvom mestu pesnik simbolizma, ciju pesmu treba procitati nekoliko puta”. - dodao je Jacanovic.

Domacin skupa, direktor Narodnog muzeja u Požarevcu, Milorad Ðordevic istakao je da je Rade Obradovic poznat, ne samo po svojim pesmama, vec i po arheološkim kolekcijama koje Muzej izuzetno ceni, obraduje i predstavlja. Stihove iz zbirke citala je glumica Danijela Radulovic-Božickovic, a pesnik Obradovic zahvalio se svima koji su ucestvovali u objavljivanju knjige.

L.L.

PRIVREDNO DRUŠTVO CENTAR KRAGUJEVAC - ELEKTROMORAVA POŽAREVAC

OPREMA ZA EFIKASNIJE OTKLANJANJE KVAROVA

ELEKTROMORAVA Požarevac vec duže vreme, po novom nacinu organizovanja posluje kao Ogranak u sklopu Privrednog društva CENTAR Kragujevac . Posluje naravno dobro i uspešno, kao što je to uostalom bio slucaj i godinama i decenijama unazad. Da bi firma dobro poslovala i nadalje, pored dobre organizacije, potrebni su i neki drugi cinioci, medu kojima možda i presudno mesto zauzima dobra opremljenost modernim i kvalitetnim sredstvima za rad. Pošto se ELEKTROMORAVA bavi distribucijom elektricne energije i izgradnjom i održavanjem niskonaponske mreže u Požarevcu i široj okolini, u neophodnu opremu svakako spadaju i vozila - od obicnih putnickih automobila, do kamiona i posebnih vozila, koja se specijalno konstruišu i izraduju upravo za potrebe elektrodistributivnih firmi.

Prethodne sedmice u LJubicevu, ELEKTROMORAVA Požarevac održala je prezentaciju dela novonabavljenih vozila, medu kojima je najvrednije i najznacajnije specijalno vozilo za kontrolu i popravku elektricnih kablova. Vozilo slicne namene, ali znatno skromnije po kapacitetima i mogucnostima ELEKTROMORAVA Požarevac posle-dnji put nabavila je pre više od dvadeset godina.

Prezentaciji novih vozila prisustvovao je i Ivan Savcic, direktor Privrednog društva CENTAR Kragujevac, koji je tom prilikom izmedu ostalog rekao i sledece:

- Danas smo se okupili ovde da predstavimo nabavku osnovnih sredstava u ogranku ELEKTROMORAVA. Najvažnija stvar su ovde merno ispitna kola. To je i najveca investicija u poslednje dve godine u PD CENTAR. Na ovom dana-šnjem skupu odlucili smo da predstavimo i sve ono drugo što je u prethodne dve godine nabavljeno od osnovnih sredstava i zato i smatramo da je ovo jedna lepa prilika da se na licu mesta, svojim ocima uverimo da u novoj reorganizaciji Elektroprivrede Srbije koja je krenula od 1.1.2006. godine sve dobro funkcioniše. Privredno društvo CENTAR je osnovano ujedinjenjem požarevacke ELEKTROMORAVE i kragujevacke ELEKTROŠUMADIJE i ovo je dokaz da smo uvideli gde šta treba uraditi i to je i uradeno. Pred nama je dokaz da je naše ujedinjenje prošlo sa veoma pozitivnim efektima. Zanavljanje ovog mernog vozila je ovde bilo u planu punih 15 godina, a evo tek smo sada uspeli da to i uradimo.To je bila stalna želja naša i zahtev inženjera i tehnicara koji rade sa tom opremom. Ovde je naravno i putnicki program i kamionski program i nova FAPOVA teška vozilza. Znaci, stvaraju se uslovi da ono što je naša osnovna delatnost, a to je uredno snabdevanje potrošaca elektricnom energijom i brzo otklanjanje kvarova, možemo da obavljamo na još kvalitetniji nacin. Posebno smo ponosni na ovo merno vozilo i ponosni smo na slicno vozilo koje je u Kragujevcu nabavljeno pre sjedinjenja, i to su najsavremenija vozila u distribucionom delu, koja služe za otkrivanje kvarova na kablovskim i vazdušnim vodovima..

Vrednost ovog vozila je oko 400 000 evra sa svom opremom, koja je poslednja rec tehnike. U Srbiji ima desetak ovakvih vozila, ali u Požarevcu i Kragujevcu su najsavremenija u Elektroprivredi. Ovo ovde vozilo nabavljeno je u Nemackoj. Prethodne sedmice je stiglo sa carine, trenutno je u fazi registracije, a nakon toga odmah krece u rad.

Velika investicija u požarevackoj elektrodistribuciji bila je i prilika da se novinarima obrati i Pavle Pavlovic. direktor ELEKTROMORAVE:

- Prošle godine je nabavljeno 29 vozila, što teretnih, što putnickih, a ove godine je vec naba-vljeno 24, i to je zaista posle dužeg perioda znacajna obnova voznog parka. Sve ovo je veoma važno da bismo stigli da brzo otklonimo kvarove, da bi smo svoju osnovnu delatnost obavlja-li kako valja. Ovo ispitno vozilo je, naravno, najvažnije u tom segmentu, ali je za našu delatnost isto tako važan i teretni i putnicki program.

Takode, ušli smo i u znacajne investicije na elektroenergetskim objektima. Najvažnija je KOSTOLAC 1 trafostanica 35/10 koja treba da bude završena i puštena u rad vec u avgustu ove 2007. godine.

Od drugih planova za tekucu godinu Pavlovic je posebno istakao otvaranje dispecerskog centra u Požarevcu, koji bi, kako je rekao, u znacajnijoj meri povecao kvalitet rada ELEKTROMORAVE Požarevac.

Sva investiciona sredstva koja su nabavljana, nabavljena su bez bilo kakvih kredita i drugih zaduženja - nabavljena su iz sopstvenih rezervi.

NAPLATA

Požarevacka ELEKTROMORAVA spada u red elektrodistribicija u Srbiji koje uredno isporucuju elektricni energiju potrošacima i uredno je naplacuju. Stepen naplate u Požarevcu za tekucu godinu, kako je receno na prošlonedeljnom skupu, iznosi preko 80 odsto i kao takav u samom vrhu je u Srbiji.

VARIO PLUS SISTEM 3dž80 DC

Merno vozilo sa ugradenim najmodernijim uredajima za snimanje grešaka na podzemnim kablovima naponskog nivoa od 0,4 - 35 kV.

Uredaj VLF 54 kV 0,1Hz za ispitivanje umreženih kablova

Ugradeni najmoderniji, sofisticirani uredaji ARM 25/50 kV i DECAY + 80 kV za snimanje mreža.

Ugraden je generator cija je udarna snaga pojacana na 2.500 J

Ugraden je uredaj za iznalaženje greške na plaštu kabla.

Ugraden je uredaj za iznalaženje kvarova na nadzemnim vodovima.

Uredaj za fazovanje kablova.

Uredaj za selektovanje kablova.

Kupljen je i mini set koji ce biti ugraden u drugo vozilo tipa IVEKO, a koji služi za iznalaženje kvarova na kablovima 0,4 - 10 kV

Kupovinom ovako moderno opremljenog mernog vozila povecava se efikasnost u otklanjanju kvarova, cime se znatno skracuje vreme beznaponskih stanja.

R.D.

STARA ŠKOLA GDE CARUJU MLADOST I ZNANJE

Osnovna škola “ Miloš Savic” Lucica, jedna od najstarijih u Branicevskom okrugu i šire, po godinama stara, po izgledu i mladom nastavnickom kolektivu mlada, modernih poimanja nastavnog procesa sa širim vidicima u informatickom kabinetu. Jutro. Na samom ulazu lepe i moderne školske zgrade desetak ucenika i Milijana Pejic, profesor srpskog jezika utvrduju gradivo pred predstojece prijemne ispite u nekoj od srednjih škola…

- Osnovna škola “Miloš Savic” sa sedištem u Lucici zahvata sela Poljanu i Prugovo, kao i zaseok Popovac koji pripada Mesnoj zajednici Lucica. U Poljani postoji osmorazredna škola i zavidan broj daka, s obzirom da u poslednje vreme broj dece opada, kako zbog malog nataliteta, tako i zbog velikog odlaska u druge zemlje. Primera radi, jedan razred prugovacke Osnovne škole pre dvadesetak godina imao je preko trideset ucenika, sada ih ukupno ima sedamnaest u sva cetiri razreda. Istovremeno, u beckim osnovnim školama školuje se preko trideset mladih iz ovog sela. To je primer koji obeshrabruje i o kome valja ozbiljno razmišljati. Kada se radi o školi u Lucici, ona je jedna od deset najstarijih u Branicevskom okrugu, ustano-vljeno je da je osnovana 1840. godine, na cemu joj naravno zavide mnoge škole u vecim mestima, i sve vreme se nalazila na istom mestu. Naime, od 1843. godine ona je na ovom mestu, jer je u to vreme i sagradena, na takozvanom svilajnackom drumu, objašnjava Slaviša Radovanovic - Car, direktor škole, poznati književnik koji je, poput svojih predaka i pokoljenja pohadao ovu školu.

Škola ima ukupno oko 380 daka, a najvažnije od svega je, kako kaže direktor Radovanovic, da sa tim dacima radi jedan znacajan broj strucnih ucitelja, nastavnika, i profesora u poslednje vreme, koji od te dece uspevaju da naprave zainteresovanu i obrazovanu decu.

-Navešcu nekoliko primera gde su naša deca ucestvovala na raznim takmicenjima. Krajem maja završeno je Republicko takmicenje iz geografije, na kome je sa uspehom ucestvovala naša ucenica osmog razreda Aneta Stojkovic. Podsetio bih da je ona jedna od republickih pobednika Regionalnog centra za talente Požarevac. U školi se velika pažnja pridaje i kvalitetnoj nastavi, dokaz za to je uspešan upis dece u sre-dnju školu. Preko polovine dece je obuhvaceno radom kulturno umetnickih društava u Poljani i Lucici, a znacajan broj dece je posvecen i sportu. Upravo se trudimo da oformimo mušku i žensku školsku rukometnu ekipu, uzdajuci se u tradiciju, obzirom da je nekada Lucica imala jaku rukometnu žensku ekipu. Od izbornih predmeta, u školi se uci veronauka i gradansko vaspitanje, a veronauku predaju sveštenici iz crkve u Poljani i Lucici. Škola, koja kao što se vidi, naizgled moderna, pokušava da na jedan moderan nacin i pride jednom takvom konceptu obrazovanja, a kada je u pitanju drugi strani jezik koji ce biti obavezan od naredne školske godine, bice to francuski jezik koji je nekada bio zastupljen u ovoj školi. Bice to neka vrsta kontinuiteta preko potrebnog ovoj našoj deci, naglašava direktor škole, inace profesor francuskog jezika.

Ono što školi u Lucici nedostaje, svakako je sala za fizicko vaspitanje.

-Pokušacemo da je pod hitno obezbedimo, ali medu prioritetima je i nabavka školskog nameštaja koji je u odnosu na škole i njihov izgled u zaostajanju za više od deset godina. Moji prethodnici su mnogo ucinili za ovu školu, što za mene predstavlja veliku obavezu u daljem radu. Saradnja sa mesnim zajednicama, ali i velika podrška opštine Požarevac doprinela je da se malo više pažnje posveti školi, i da se Mesna zajednica na neki nacin okrene, posebno je to primetno u Poljani i Lucici, da se okrene školi i njenim potrebama. U našem školskom investicionom i finansijskom planu koji se uveliko realizuje, planirano je i radovi pocinju ovih dana na izmeni stolarije na zgradi škole u Poljani, u Prugovu se vrši dogradnja sanitarnih i ostalih prostorija u vidu jedne septicke jame. U Lucici se planira bušenje jednog bunara u okviru školskog dvorišta koji bi omogucio pitku vodu, što je inace veliki problem svih škola u ovom kraju, a posebno u ova tri sela koja obuhvata maticna škola u Lucici. Pored toga, predstoji nam i sredivanje parking prostora i prostora za arhivu, jer tokom godina stekli su se uslovi, a i potreba za takvim prostorima. Ove investicije planirane su iz buyeta opštine Požarevac, a naš je plan da prvom prilikom konkurišemo kod NIP - a za sredstva za izgranju sale za fizicko vaspitanje. Projekat za salu postoji, ceka se samo trenutak kada cemo to i da realizujemo. Ona je preko potrebna ovoj školi i ovoj deci, pre svega u zimskom periodu, jer do sada se naša koleginica, profesor fizickog vaspitanja Jelena Budimir snalazila na razne nacine, improvizovanjem casova u ucionicama, ili na terenima za male sportove i terenu SD “ Sloga” kada to vremenski uslovi dozvoljavaju. U Poljani u okviru škole postoji sportski teren, u Prugovu je veoma blizu škole, tako da ih deca koriste, što je jako dobro, jer, po meni, kljucni predmeti su srpski, matematika, strani jezik i fizicko. Lucica je najvece selo, ne samo u opštini Požarevac, vec u citavom Branicevskom okrugu, cak je nekada bila planirana kao alternativna opština, i sigurno da je potrebno da se više pažnje posveti školi u ovom selu, kaže na kraju Slaviša Radovanovic, direktor Škole.

ANETA STOJKOVIC - UCENICA OSMOG RAZREDA

VUKOVAC I ÐAK GENERACIJE

Aneta Stojkovic, ucenica osmog razreda, višestruki je ucesnik brojnih regionalnih i republickih takmicenja, gde je iz istorije i geografije osvajala znacajna priznanja. Vukovac, dak generacije, godinama sa uspehom predstavljala Regionalni centar za talente Požarevac, recju, ucenik za primer, ali i ponos škole.

-Geografija je moj omiljeni predmet, upisacu se u Požarevacku gimnaziju - jezicki smer, a potom Prirodno matematicki fakultet, odsek geografija, eventualno Filološki. Što se tice hobija i slobodnog vremena, uglavnom citam a volim i da se dopisujem sa vršnjacima iz mnogih krajeva. Geografija, to je ono što me uglavnom okupira i o cemu najviše razmišljam. U selu nemamo nekih mogucnosti za zabavu, tako da slabo izlazim, družimo se uglavnom po kucama, kaže Aneta.

M. Kuzmanovic

SA DVADESETE SMOTRE DECIJEG NARODNOG STVARALAŠTVA U KUCEVU

DECA NASTAVLJAJU TRADICIJU

KUCEVO - U organizaciji Kulturno prosvetne zajednice i Centra za Kulturu, u Kucevu je održana 20. smotra decjeg izvornog narodnog stvaralaštva, na kojoj su uzeli ucešce ucenici osnovnih škola “Ugrin Brankovic”Kucevo,”Veljko Dugoševic” Turija, ”Živojin - Žika Popovic ”Rabrovo,”Slobodan Jovic” Voluja, Kulturno umetnicka društva iz Mustapica i Duboke kao i gosti-clanovi Kulturno-umetnickog društva Centra za kulturu “Veljko Dugoševic” iz Kuceva.

- Ovaj kraj ne treba da strahuje od nestanka kulturnog nasleda i obicaja. Opština Kucevo ima cime da se ponosi, jer stasaju mlade generacije kojima je vec od malih nogu ljubav prema starim obicajima i negovanje izvodne narodne pesme i igre. To potvrduje i ovogodišnji broj ucesnika smotre,u kojoj ucestvuje preko 400 ucenika od prvog do osmog razreda osnovne škole - rekao je predsednik Kulturno prosvetne zajednice Kucevo,Vasa Babic.

Pobednik smotre u negovanju narodnih obicaja je folklorna grupa ucenika Osnovne škole “Živojin - Žika Popovic” Rabrovo, podrucnog odeljenja iz Klenja. U kategoriji izvodenja pesama bez muzicke pratnje Milica Rajic i Sofija Jenic iz Osnovne škole “Ugrin Brankovic” iz Kuceva osvojile su drugo i trece mesto,dok je Suzana Mitrovic iz Sene pobednik smotre. U konkurenciji Kulturno-umetnickih društava prvo mesto osvojili su clanovi Kulturno umetnickog društva Osnovne škole “Ugrin Brankovic” Kucevo,podrucno odeljenje nižih razreda iz Neresnice ispred KUD-a “Mustapic” iz Mustapica,”Rusaljke” iz Duboke i Centra za kulturu iz Kuceva.

Uz pratnju ansmbla prvo mesto u konkurenciji pevaca osvojila je Dragana Mitrovic iz Sene, druga je Marina Stojnic, O.Š.”Slobodan Jovic”-podrucno odeljenje Radenka i trece mesto pripalo je Ivanu Nastasijevicu iz O.Š.”Živojin - Žika Popovic” Rabrovo - podrucno odelenje Klenje.

U konkurenciji-Grupa pevaca prvo mesto osvojila je grupa u sastavu: Dragana Mitrovic, Aleksandra Josic i Darko Mitrovic iz O.Š.”Branko Radicevic” Kucevo. I u konkurenciji instrumentalista prvo mesto po oceni žirija pripalo je violinisti Darku Dragnicu iz Osnovne škole “Ugrin Brankovc” Kucevo - podrucno odeljenje Neresnica. Drugi je violinista Dragan Milivojevic iz Bukovske, a trece mesto osvojio je na fruli Zlatan Milovanovic iz Osnovne škole “Veljko Dugoševic” iz Turije.

Na daskama pozornice Centra za kulturu u Kucevu su prastare igre zaigrali unuci i praunuci osnivaca i prvih ucesnika Smotre.

- Oni su nam rekli da žive za ovaj dan. Sve dok je njih i zaljubljenika u obicaje i kulturu predaka,tradicija ce se prenositi s kolena na koleno i trajace vekovima - istakla je v. d. direktora predškolske ustanove “Lane” Kucevo, Ranka Jovetic.

LJ. Nastasijevic

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA POŽAREVAC I EAR U PROJEKTU SERTIFIKACIJE 15 PREDUZECA

OBUKA ZA PROVERU STANDARDA

U projektu:”Uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom prema seriji standarda ISO 9000 u 15 malih i srednjih preduzeca Branicevskog i Podunavskog okruga kroz obuku i pripremu za sertifikaciju po standardu ISO 9001 - grupni pristup”, koji realizuje Regionalna privredna komora Požarevac, a koji finansira Evropska unija, odnosno Evropska agencija za rekonstrukciju, prethodnih dana bila je uprilicena dvodnevna obuka za drugi deo preduzeca. Tema ovog poslednjeg dvodnevnog kursa bila je obuka za internu proveru .

-Kurs za interne proveravace neopohodan je zato što su i interne provere sistema, funkcionisanja i efektivnosti preduzeca isto tako potrebne i neophodne - kaže Vesna Nešic, konsultant firme BONEKS INŽENJERING iz Beograda, koja je partner Regionalne privredne komore Požarevac u projektu obuke za sertifikaciju 15 ovdašnjih malih i srednjih preduzeca. Interne provere vrše se obicno i redovno jednom do dva puta u toku svake godine, a mogu naravno na zahtev poslovodstva da se vrše i vanredne provere po potrebi.

Predstavnici firme FILIP Požarevac: Jasna Filipovic, Nenad Gajic i Saša Životic, kažu da obuka nije nimalo laka i jednostavna, ali da oni za sada uspevaju da odgovore svim zahtevima.

-Sve što je do sada predeno, mi smo na odgovarajuci nacin savladali i usvojili - kaže Jasna Filipovic.-Puno smo naucili i ja mislim da ce nam sve to i koristiti u daljem poslovanju. Odmah po završetku obuke pristupicemo procesu sertifikacije, tako da bi do kraja ove godine, ili najkasnije do pocetka naredne godine firma FILIP Požarevac trebalo da ima sertifikat ISO 9001.

LJuba Mašic, vlasnik firme POIMEKS Požarevac, kaže da je sertifikat neophodan ukoliko firma izvozi, a POIMEKS se sprema upravo za nastup na medunarodno tržište.

-Razgovarali smo i ranije o ovome, mislim da smo na dobrom putu i mislim da je stvarno Regionalna privredna komora Požarevac dobro uradila što je obezbedila ovaj projekat- kaže Mašic.

Dragoljub Nedeljkovic, zamenik generalnog direktora MARKOP Požarevac, kaže da obuka tece po planu, kao što po planu ide i usvajanje svega onoga što ovaj sistem zahteva.

-Ocekujemo da ce nam primena standarda pomoci da bolje i uspešnije poslujemo, da se nadalje uspešno razvijamo i da naravno i svi kupci i korisnici naših usluga budu zadovoljniji u poslovanju sa firmom MARKOP Požarevac -kaže Nedeljkovic.

Predstavnici firme SUPERIOR Velika Plana: Marija Prvulovic, Nebojša Ðinovic i Biljana Milovic, kažu da neke stvari iz, do sada predene obuke, vec koriste u svom svakodnevnom poslovanju.

-Novi nalozi, obrasci i slicne stvari nam zaista olakšavaju papirologiju, posebno kada je rec o izvoznim poslovima - kaže Ðinovic. Sve je dobro, bice još i bolje, ovo je samo škola, kao što su to i druge škole i fakulteti, a dogodine i narednih godina je praksa.

Obuka za 15 malih i srednjih preduzeca Branicevskog i Podunavskog okruga, obuhvacenih ovim projektom, traje do pocetka oktobra, a samo sertifikovanje svaka firma odreduje za sebe i kod kuce koju sama odabere.

SVECANOST U POŽAREVACKOJ GIMNAZIJI

MATURANTIMA PODELJENE DIPLOME

Prošlog utorka u Požarevackoj gimnaziji svecano su podeljene diplome generaciji 2006/ 07. godine, a ucenicima koji su tokom cetvorogodišnjeg školovanja svojoj školi doneli odredeni uspeh, urucene su i specijalne diplome iz pojedinih nastavnih oblasti. Ðak generacije prirodno- matematickog smera je Jovana Milic, dok je Ema Stojanovic bila najbolja na društveno jezickom smeru.

-Nisu vrednost samo diplome i postignuti rezultati, vec zajedništvo i osecaj pripadnosti ovoj instituciji. To ce njeni, sada vec bivši daci shvatiti tek kad budu otišli na studije i uporedili sa jednim drugacijim životom. Ono što je nabitnije jeste da svi vi zaista budete srecni, jer kad je covek srecan, on je i uspešan, rekao je na svecanosti Zoran Gligorijevic, direktor Gimnazije.

M. K.

GODIŠNJI KONCERT UCENIKA MŠ “STEVAN MOKRANJAC” POŽAREVAC

MUZICKI SPEKTAKL

U požarevackoj Muzickoj školi “Stevan Mokranjac”, protekle srede, tradicionalnim Godišnjim koncertom ispracena je stara školska 2006/07. godina, koja ce ostati upamcena po velikim uspesima, cak 153. nagrade osvojene na takmicenjima, što je podjednak uspeh daka, celokupnog kolektiva, nastavnog kadra, rukovodstva škole, na celu sa direktorom Zoranom Maricem.

Baš kako smo i navikli, Godišnji koncert bio je pravi muzicki spektakl najistaknutijih daka, koje je i ove godine slušala puna Koncertna sala naše Muzicke škole.

A. M.

U OSNOVNOJ ŠKOLI “DOSITEJ OBRADOVIC” POŽAREVAC

DOSITEJ ISPRATIO SVOJE OSMAKE

Svecani ispracaj za osmake požarevacke OŠ “Dositej Obradovic” prireden je proteklog utorka, u prostorijama školske biblioteke. Tom je prilikom, direktor škole, Branislav Stojanovic, nagradio najistaknutije dake, koji su u tekucoj školskoj godini prilicno brojni...

Ova se požarevacka OŠ, sa generacijom koju ispraca, kao retko koja, može pohvaliti sa cak 42 vukovca i 73 nosioca specijalnih diploma, od kojih isticemo troje najboljih, sa izvanrednim rezultatima na republickim takmicenjima: Marija S. Marjanovic, druga u Srbiji iz biologije, Aleksa Slavujevic, drugi u atletici, i Milica Pavlovic, treca u zemlji iz engleskog jezika.

-Ovo je tradicionalni ispracaj naših osmaka, koji je istovremeno i prilika da najbolje medu njima nagradimo. Vrlo smo ponosni na njihove rezultate, cak 42. Vukove diplome i 73 specijalne. Nadamo se da smo ih pripremili za predstojece izazove u obrazovanju i iskreno im želimo sve najbolje u daljem životu, porucio je direktor OŠ “Dositej Obradovic”, Branislav Stojanovic.

Za svršene polaznike Dositej škole osmišljen je i zanimljiv zabavni program, koji su “oživeli” njihovi mladi drugari i time im darivali još jednu u nizu dragocenih uspomena iz ranih školskih dana.

A. M.

OBELEŽEN KRAJ ŠKOLOVANJA ZA UCENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA

DIPLOME I KNJIGE ZA NAJBOLJE

U srednjoj školi „Mladost” i osnovnoj školi „Bata Bulic” prošlog cetvrtka priredene su svecanosti na kojima su ucenicima završnih razreda urucena svedocanstva, a najboljim ucenicima urucene su diplome i knjige kao nagrade za postignuti uspeh u školovanju.

Pred brojnim roditeljima, ucenicima i profesorima u jedinoj petrovackoj srednjoj školi prisutnima se obratio direktor škole Dragan Milosavljevic koji je tom prilikom rekao: „ Ovo je jedan od lepših trenutaka i u našem školskom životu i u vašem, kada se završio jedan ciklus u osvajanju znanja vaše dece i ostvarivanja naših rezultata pedagoškog rada. Ovo je samo prva stepenica, moracete da se potrudite svakako i više i dalje i bolje da se što više naoružate znanjem, jer kako ja kažem ko ima znanja u džepu lepše i sigurnije se oseca. Ja vam želim puno zdravlja i uspeha i cestitam vama i vašim roditeljima, što su zajedno sa vama, prešli ovaj period zajednickog života i ono što se obicno misli da jedni druge ne razumemo i ne trebamo, to je isto varka. Potrebni smo jedni drugima od sada do kraja, tako da je veza sa vašim roditeljima uvek potrebna.”

Zatim su razredne starešine odeljenja gimnazije, ekonomske struke i trgovine prvo najboljima, a zatim i drugim ucenicima urucivali svedocanstva. Za najboljeg ucenika ove genaeracije proglašena je Lidija iz Burovca, kojoj je predsednik opštine urucio posebnu nagradu od strane Skupštine opštine, a prigodnu nagradu poklonili su joj i predstavnice Kola srpski sestara. Na kraju svecanosti organizovan je za sve prisutne koktel.

D.I.

PONOVO NAJBOLJI

PREGRŠT TROFEJA ZA “AMADEUS’’

- Još jedno uspešno takmicenje za naš najbolji baletski studio

U Beloj Palanci je i ove godine održana, 23. po redu državna smotra najboljih amaterskih baletskih studija ‘’Dani igre’’. U konkurenciji 29 ansambala iz mnogih mesta naše zemlje, baletski studio ‘’Amadeus’’ uspeo je da ponovi podvige iz ranijih godina i ponovo osvoji najviše priznanja, postavši tako najuspešniji ovogodišnji ucesnik.

Velika zlatna plaketa u kategoriji mladjeg uzrasta (od šest do devet godina) osvojena je za koreografiju ‘’Plavi cvet’’. Istu takvu plaketu osvojile su Ana Andrejic i Nataša Stankovic u kategoriji parova. Srebrna plaketa za drugo mesto u kategoriji mladjeg uzrasta osvojena je s koreografijom ‘’Kineska igra’’, a bronzana plaketa u kategoriji srednjeg uzrasta pripala je za koreografiju ‘’Baletska etida’’. Pored zahvalnica grada - domacina i diploma za ucešce, vitrine našeg najuspešnijeg studija bogatije su tako za još dve velike zlatne plakete, jednu srebrnu i jednu bronzanu. U godini kada je ovaj studio prvi put u istoriji amaterskih baletskih studija izveo diplomsku generaciju osnovne baletske škole i ciji su polaznici upisali srednju baletsku školu, može se s pravom reci da ovaj studio, na celu sa Majom Skenderovic Bonic doživljava svoje zvezdane trenutke.

ZAVRŠNA PRIREDBA MALIŠANA DECJEG VRTICA „GALEB”

DOKAZALI SPREMNOST ZA ŠKOLU

Tradicionalna završna priredba za polaznike predškolskog uzrasta decjeg vrtica „Galeb” održana je u cetvrtak u Domu kulture u Petrovcu. Pred prepunom salom roditelja i druge rodbine izveden je veoma uspešan program pri cemu su mališani dokazali da su potpuno spremni da zauzmu dacke klupe u novoj školskoj godini, a istovremeno to je i bila prilika da se oproste od svojih omiljenih vaspitacica.

D.I.

U POŽAREVACKOM CENTRU ZA KULTURU

ODRŽANO SAVETOVANJE RACUNOVOÐA

U okviru redovne edukacije racunovoda i revizora sa podrucja Branicevskog okruga u Požarevcu je proteklog petka održano savetovanje vezano za edukaciju profesionalnih racunovoda. Organizatori Save-tovanja bili su Društvo racunovoda i revizora Požarevac i Savez racunovoda i revizora Srbije, a cilj savetovanja je upoznavanje sa novim zakonskim propisima i primenom medunarodnih racunovodstvenih standarda.

Savetovanju je prisustvovalo preko 150 profesionalnih racunovoda, clanova Saveza racunovoda i revizora Srbije, a predavaci su bili magistar Jovan Canak, urednik casopisa “Racunovodstvo” i Rada Stojanovic, savetnik u Savezu racunovoda i revizora Srbije i urednik posebnih izdanja.

- Edukacija našeg clanstva u okviru profesionalne edukacije vršena je poslednjih deset godina, te su oni spremno docekali primenu medunarodnih racunovodstvenih standarda, koje su primenili u finansijskim izveštajima za 2005, 2006. i, sa novinama, sada u 2007. godini, rekao je Dragiša Nikolic, dipl ecc predsednik Društva racunovoda i revizora Požarevac.

Ovo je prvi, prolecni ciklus edukacije u kome su od znacaja za profesionalne racunovode : IFAC-ov Eticki kodeks za profesionalne racunovode-revidirano izdanje i IFAC - Obrazovni standardi.

Za finansijsko izve-štavanje: Novine u MRS/MSFI koji se primenjuju u 2007. godini, finansijski izveštaji - MRS 1, MSFI 1,MRS 14, MRS 8, MRS 10 i MRS 21, finansijski instrumenti - MSFI 7, MRS 32, MRS 39, poslovne kombinacije MSFI 3 i posebno MSFI 4 I MSFI 6.

U drugom, jesenjem ciklusu od znacaja za finansijsko izveštavanje obradivace se MRS 36 - umanjenje vrednosti imovine, MSFI 2, MRS 33- standardi ciji je sadržaj usmeren na akcije, MRS 37 -rezervisana potencijalna imovina i potencijalne obaveze, MRS 24, MRS 27, MRS 28 I MRS 31-izveštavanje o poslovanju grupe i Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i biološke imovine u zavisnosti od klasifikacije i opredeljenja za racunovodstvenu politiku.

T.R.S.

KOALICIJA DEMOKRATSKOG BLOKA U POŽAREVCU

ZAJEDNO NA LOKALNIM IZBORIMA

Predstavnici koalicije Demokratskog bloka u SO Požarevac, koju cine DS, DSS, SPO, G17+ i NS, dan nakon održavanja sednice SO , kojom je predsedavao Ivan Grubetic, a u kojoj su prisustvovali odbornici SRS, SPS i PSS održali su konferenciju za novinare na kojoj su ponovili stav da Požarevac ima samo jednu , legalno izabranu skupštinsku vecinu, na celu sa predsednikom SO Aleksom Savicem.

-Mišljenje ranijeg ministra, nalaz budžetskog inspektora, odluka o tome da se ne može koristiti pecat od strane samozvane Skupštine, koju cine SRS, SPS i PSS, i njihovo uporno kršenje zakona i Ustava, uveli su Požarevac u nezakonito i neuobicajeno, nepravno stanje, te je ocigledno, jedino rešenje, uvodenje prinudne uprave. Ista nece biti uvedena zbog toga što to neko želi, vec zbog toga što je flagrantno kršen zakon, uz rasipanje budžetskih sredstava, iako budžet nije odobren od strane resornog ministarstva, rekao je Žarko Pivac, predsednik OO DS Požarevac i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Na pitanje zašto prinudna uprava nije vec uvedena, Pivac je odgovorio da je Vlada republike Srbije formirana nakon ozbiljnih i temeljnih pregovora, te da su u mesecima pre formiranja nove Vlade, kao jasni prioriteti, istaknuti ocuvanje celovitosti Srbije i zadaci na formiranju nove Vlade.

- Nakon formiranja Vlade potrebno je vreme da se novo ministarstvo upozna sa stanjem, te nakon toga ocekujemo uvodenje prinudne uprave, rekao je Pivac.

- Prirodno je da u opštini Požarevac na vlasti budu one stranke koje uživaju poverenje naroda, koje poštuju zakone i iz cijih redova su predsednik Srbije, predsednik Vlade, ministri i državni sekretari. Nije prirodno, i nije mudro, da na vlasti u opštini Požarevac budu stranke koje ne poštuju zakone, dostojanstvo državnih organa, oglušujuci se o njihova mišljenja, preporuke, predloge, naredbe, uredbe, rekao je Aleksa Savic, koji je od strane demokratske koalicije izabran za predsednika SO Požarevac. Savic je rekao da se nada da ce pre lokalnih izbora, na kojima ce demokratska koalicija jedinstveno nastupiti, biti uvedena prinudna uprava, i izrazio uverenje da ce ova koalicija, na lokalnim izborima, pobediti.

T.R.S.

HALO 92

Požarevacka policija je 14.06.2007. g. podnela krivicnu prijavu protiv Nenada M. (1974) iz Požarevca, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivicno delo prikrivanje i falsifikovanje isprave. Policija je u blizini benzinske pumpe “Centar” u Požarevcu, zaustavila vozilo marke “Volksnjagen - Golf” kojim je upravljao osumnjiceni. Izvršenim proverama utvrdeno je da je rec o vozilu koje je krajem 2006. godine iznajmljeno od firme “Europcar” iz Minhena, na mesec dana i koje pomenutoj firmi nije vraceno. U vozilu je pronadena putna isprava, licna karta i vozacka dozvola Republike Slovenije, na ime osumnji-cenog. Izvršenim proverama utvrdeno je da je rec o falsifikatima. Putnicko vozilo vraceno je oštecenoj firmi.

Protiv Nenada, požarevacka policija je i 04.06.2007. g. podnela krivicnu prijavu, zbog sumnje da je izvršio krivicno delo prikrivanje. Osumnjiceni je pronaden u ukradenom putnickom vozilu marke “AUDI A4” inostranih registracionih tablica, parkiran u jednoj od požarevackih ulica. Ukradeno vozilo policija je vratila vlasniku. Još jedno ukradeno vozilo pronadeno je u Klicevcu, pa je policija podnela krivicnu prijavu protiv Ivana P. (1983) iz Male Krsne, LJubivoja R. (1951) i Dragana Ž. (1952) obojica iz Klicevca, zbog sumnje da su izvršili krivicno delo prikrivanje.

Zbog sumnje da su izvršili krivicno delo falsifikovanja isprave, požarevacke policija podnela je krivicne prijave Novice T. (1974) iz Cuprije, Mališe A. (1964) iz Kostolca i LJubiše R. (1957) iz Desina. Mališa je osumnjicen da je u dokumentaciji priloženoj prilikom registracije putnickog vozila dostavio falsifikovan italijanski vlasnicki list, dok su druga dvojica osumnjicena za falsifikovanje broja šasije.

Policija je podnela krivicnu prijavu protiv Katarine S. (1980) iz Dragovca, zbog sumnje da je izvršila krivicno delo krada. Ona je osumnjicena da je ukrala auto marke “opel astra”, parkiran ispred prodavnice “Rada” u Dubravici. NJoj se stavlja na teret i krada iz auta 700 EUR-a, 1400.00 dinara i zlatne narukvice. Ukradeno vozilo je pronadeno i vraceno vlasniku.

Pripadnici Policijske uprave Požarevac, podneli su krivicnu prijavu protiv Dragoslava K. (1963) iz Kuceva, Jovice S. (1953) iz Cirikovca i Zorana S.(1996) iz Požarevca, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivicno delo falsifikovanje isprave. Osumnjiceni su na važecoj putnoj ispravi na ime Zorana C. iz Požarevca uklonili fotografiju zašti-cenu hologramom i postavili fotografiju sa likom prijavljenog Dragoslava K. iz Kuceva.

Policija je falsifikovanu putnu ispravu oduzela od Dragoslava, koji je, kako navodi, za pasoš sa ispravnom vizom Evropske unije platio Jovici 750 EUR-a polovinom maja 2006. godine. Zoran se tereti da je pasoš dostavio Jovici koji je pasoš falsifikovao.

INFORMATIVNA SLUŽBA POLICIJSKE UPRAVE POŽAREVAC

HUMORESKA

GLOBALNO, A NAŠE

Psi rata, kao i psi ulica i sokaka, i dalje ne prestaju sa napadima. Sve je više gradana sa povredama od ujeda pasa lutalica. Pa, onda, troškovi za injekcije, a gde je pretpljeni strah i traume za ceo život! Jer, koga su psi ujedali, i macaka se boji!

A pitanje Kosova i dalje stoji i dane do nezavisnosti broji. Amerika sa Bušom je za to, pa je zato ovaj predsednik najvece svetske sile posetio prijateljsku zemlju Albaniju. Oduševljen narod klicao je na ulici svom dobrotvoru, pa je, u tom oduševljenju, jedan albanski obožavalac (satova!), Bušu skinuo zlatan sat sa ruke za uspomenu i dugo secanje na ovog predsednika! Da je to, kojim slucajem, uradio neki pošteni Srbin, verovatno bi usledilo novo bombardovanje naše zemlje.

Ali, tu su, kao i uvek, braca Rusi (i majka Rusija) koji ce na kosovsku nezavisnost staviti istorijsko NJET! Putin sigurno nece dozvoliti da Buš vršlja po zemlji Srbiji kako hoce! I da, zamislite, užina deo njene teritorije! Doduše, Putin onomad izjavi da Srbi sami moraju da sacuvaju Kosovo. Eto ti sad! Pa, zašto je srpski premijer bio toliki put u Rusiju? Da cuje tako nešto? Mi smo i bez toga znali da sami moramo da sacuvamo našu južnu pokrajinu, našu svetinju, naše srce (kako je mnogi nazivaju). Eto, ostali smo bez jednog oka u glavi, a sad hoce i srce da nam uzmu! A šta je covek bez srca? Ništa!

Bez obzira na sve to, neki naši vrli gradani bi hteli da se jedna ulica u Požarevcu nazove po ruskom predsedniku! Ideja nije loša (ko sve danas nema ulicu!), samo treba da se vidi koja ce to ulica biti. Ma, kažu neki, dali bi mu oni i pola Kosova, samo da ono ostane srpsko!

Prica se ovih dana da ce se u gradu pod Cacalicom sagraditi i aerodrom! Samo nam, kao, još to fali. (Možda bismo tada dobili i status grada?) E, pa, eto, prilike da nas tada poseti Putin i da se prošeta svojom ulicom!

Miodrag Lazarevic

LAZARIZMI

- Živ me sram pojede kad vidim da narod u Srbiji nema šta da jede! - Rece premijer!

- I žene su ljudi. Neka više, neka manje!

- Mnogi Srbi traže Kosovo na birou za izgubljene stvari!

- U nastavku razgovora, razgovaralo se o nastavku razgovora!

- Ima nešto dansko u državi srpskoj!

Miodrag Lazarevic

NAŠI NOVI SUGRAÐANI

U prethodnoj sedmici ,u periodu od 08. do 15 juna u Požarevackoj bolnici obavljen je 41 porodaj i pri tom je rodeno 25 decaka i 16 devojcica.

Sinove su dobili:

Memarovic Violeta i Bojan iz Požarevca, Stanojevic Milica i Isufi Nenad iz Starog Kostolca,Sofra Aferdrija i Adnan Asanovic iz Kostolca, Jovanovic-LJubisavljevic Bojana i LJubisavljevic Nenad iz Požarevca,Aksentijevic Gizela i Neša iz Tabanovca,Zlatkovic -Pavic Valentina i Pavic LJubiša iz Salakovca,Lupšic Sanja i Medrulovic Nenad iz Voluje,Peric Danijela i Dragoslav iz Vlaškog Dola,Frankulovic Dijana i Zoran iz Sige,Novakovic Anita i LJubiša iz Ribara,Plešic Zvezdana i Radovan Cojic iz Viteževa,Ivanovic Maja i Trajilovic Ivan iz Kladurova,Stojanovic Dragana i Pavlovic Boban iz Trnjana,Veljkovic Jelena i Jacimovic Slaviša iz Požarevca,Todorovic Verica i Živojinovic Mladen iz Maruljevca,Kolerovic Dragana i Nenad iz Ranovca,Antonovic Ivana i Zoran iz Lucice,Tomic Daliborka i Andrejic Bojan iz Požarevca,Janoševic Marijana i Stefanovic Milic iz Požarevca.

Kcerke su dobili:

Miljkovic Snežana i Slobodan iz Brežana,Mihajlovic-Nikic Biljana i Loize Nikic iz Rašanca,Peric Nataša i Darko iz Kostolca,Ðordevic Danijela i Slobodan iz Smedereva,Stojiljkovic Nataša i Miša iz Makca,Jankovic Olivera i Dalibor iz Požarevca,Mršic Ivana i Goran iz Kurjaca,Cvetic Svetlana i Milosavljevic Bogoljub iz Požarevca,Stankovic Ivana i Žarko iz Kostolca,Stojadinovic Zorica i Draško iz Smoljinca, Stojkovic Dragana i Vladimir iz Požarevca ,Markovic Mirjana i Draško iz Požarevca,Veljkovic Sladana i Stankovic Nenad iz Velikog Crnica.