Header

U POŽAREVCU OBELEŽEN 5. JUN, SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

ISTINSKI PRIJATELJI PLANETE

Susretom sa novinarima u najadekvatnijem prostoru za tu priliku, ispred Ekološkog doma na Cacalici, Zavod za javno zdravlje i Ekološko društvo Požarevac obeležili su prošlog cetvrtka dva važna datuma - 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine i 15 godina postojanja Ekološkog društva u Požarevcu. Podsecajuci na te cinjenice, prim. dr Zorica Mitic, direktorka Zavoda i predsednica Društva rekla je da je 5. juna 1972. godine, u organizaciji UN u Stokholmu održana Prva svetska konferencija o zaštiti životne sredine i usvojena Deklaracija UN o zaštiti životne sredine.

- Istog dana ali 1993. godine formirano je ovo naše Ekološko društvo tako da danas obeležavamo i 15 godina njegovog rada i postojanja. Ekološka udruženja, pokreti i društva u celom svetu pa i kod nas podsecaju na rastuce ekološke probleme i sve cešce incidente koji izmicu ljudskoj kontroli i obavezuju nas da zaštitimo vazduh, zemljište, šume, mora i reke, da postanemo istinski prijatelji cele naše planete. Sa ovakvom namerom je pre 15 godina i osnovano Ekološko društvo Požarevac koje u koordiniranim akcijama sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac, školama i lokalnom samoupravom radi na podizanju ekološke svesti... Još jedan datum moramo da pomenemo kad govorimo o istorijatu Ekološkog društva, a to je avgust 1996. godine kada je na Cacalici održan skup jedne grupe entuzijasta Ekološkog društva, predstavnika Ministarstva ekologije i opštinskog rukovodstva kojom prilikom je dogovoreno da se ovde izgradi Ekološki dom. U skladu sa tim potpisan je i ugovor izmedu Ministarstva ekologije, Ekološkog društva Požarevac i Direkcije za izgradnju kao predstavnika SO Požarevac. Odmah po potpisivanju ugovora Ministarstvo je uplatilo prvu ratu za izgradnju Doma. Angažovanje clanova Ekološkog društva na realizovanju ove investicije ogledalo se u uloženom materijalu za izgradnju obezbedenom kroz donacije ili sopstvenom kupovinom i dobrovoljnim prilozima, u uloženom radu na cuvanju i održavanju dopremljenog materijala, ucešcu u pojedinim operacijama rašcišcavanja, odnošenja šuta, uredenja terena, izvršenim uslugama na prevozu materijala, rezanju oble grade, a poseban je doprinos na projektovanju i nadzoru tokom izgradnje. Na kraju, Ekološko društvo je u realizaciji investicije ucestovalo i sa odredenim novcanim sredstvima, rekla je Zorica Mitic.

O izvorima zagadenja životne sredine i preduslovima za opstanak coveka na planeti, govorila je dr Zorica Rogožarski, nacelnik Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje.

- Racionalno korišcenje prirode, život u skladu sa prirodom, borba za principe ekologije uspostavljene u svetu i kod nas, sve je to globalni ali i lokalni interes. Svi treba da naucimo da je pravo na zdravu životnu sredinu jedno od osnovnih, ljudskih prava, ali, i svi treba da se upitamo šta smo danas uradili da smanjimo zagadenost životne sredine. Svi smo mi odgovorni za stanje životne sredine. Cinjenjem ili necinjenjem..., rekla je Rogožarski.

U nastavku Konferencije novinarima je saopštena odluka Predsedništva o dodeli Povelje Draganu Bogdanovicu Bucicu kao pocasnom doživotnom predsedniku Ekološkog Društva. Priznanje koje ce mu biti naknadno uruceno, izraz je zahvalnosti za ukupne aktivnosti na izgradnji i formiranju današnjeg izgleda Cacalice. Bogdanovic poznatiji kao Bucic je 1946. godine organizovao prvu omladinsku akciju na pošumljavanju Cacalice, a takode njegovom zaslugom je na Cacalici 1960. godine organizovana i prva republicka akcija Gorana. On se istovremeno smatra osnivacem Pokreta gorana u Srbiji, a jedan je i od osnivaca Ekološkog društva Požarevca. Poseban je njegov doprinos izgradnji i dogradnji Ekološkog doma od 1996. godine do danas, rekla je Zorica Mitic.

Na svecanosti je saopštena i odluka o dodeli priznanja jednom broju osnovnih škola i njihovih ucenika za saradnju sa Ekološkim društvom i za ucešce literarnim i likovnim radovima u akciji obeležavanja 5. juna. Priznanje, Zlatni znak uruceno je predstavnicima škola “Sveti Sava” i “Vuk Karadžic” a škola “Desanka Maksimovic” je posebno pohvaljena.

S.E.

POŽAREVAC

PRIMOPREDAJA VLASTI

Prošlog utorka, dan nakon održavanja prve sednice Skupštine grada Požarevca, u prisustvu predstavnika štampanih i elektronskih medija, izvršena je primopredaja dužnosti izmedu dosadašnjeg predsednika opštine Dušana Vujicica i novoizabranog gradonacelnika Saše Valjarevica.

- Ovo je za istorijski trenutak za naš grad, najpre zato što je Požarevac dobio status grada i dobio prvog gradonacelnika. Dosadašnji predsednik opštine i ja smo i do sada saradivali, gospodin Dušan Vujicic je meni bio nadreden, kao jednom od direktora javnih preduzeca i ta saradnja je bila na visokom nivou. Zato smo i hteli da se primopredaja obavi pred medijima, kako bi i buduci gradonacelnici i funkcioneri koji budu vršili primopredaju u ovoj lokalnoj samoupravi nastavili da neguju korektnu saradnju, bez obzira kojoj politickoj opciji pripadaju, - porucio je gradonacelnik Požarevca Saša Valjarevic.

- Na kraju cetvorogodišnjeg mandata, zahvaljujem se gradanima na ukazanom poverenju, svojim saradnicima na zajednickom radu, kao i novinarima na krajnje objektivnom, poštenom i profesionalnom odnosu prema lokalnoj samoupravi i meni licno. Dužnost predajem Saši Valjarevicu sa kojim sam saradivao prethodne cetiri godine. Radili smo dogovorno, sa puno uvažavanja i ovo je prilika da Valjarevicu cestitam na izboru za gradonacelnika, da mu zaželim srece na novom poslu i, ubeden sam, kao covek od iskustva, da ce on tu funkciju obavljati krajnje odgovorno, u interesu svih gradana, - porucio je Dušan Vujicic.

D. M.

U KOSTOLCU

POCELI "DANI DUNAVA"

Dani Dunava, medunarodna manifestacija koja se svake godine dešava u junu, a za cilj ima ocuvanje životne sredine i prirodnih resursa, pocela je prvog dana juna u Kostolcu. U organizaciji UNBO "Saška i družina" uz edukaciju održana je i akcija na terenu, kao i pozorišna predstava "Sve prosto je". U cetvrtak , 5. juna, tradicionalni performans "Pola sata bez auspuha" uz crtanje na asfaltu clanova društva i dece iz vrtica "Majski cvet" u organizaciji Ekološkog društva "Zora" Kostolac a iste veceri otvorena je izložba likovnih i literarnih radova ucenika OŠ "Jovan Cvijic" iz Kostolca na temu "Zaštita životne sredine" , kao i tribina na istu temu organizovana u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac. U kulturno-umetnickom programu nastupila su deca iz vrtica "Majski cvet" i KUD-a "Kostolac".

U cetvrtak, 12. juna glumci pozorišta "Kastelum" Kostolac odigrace pozorišnu predstavu "Virus" u kostolackom Domu kulture. U subotu, 14. juna mladi ekolozi posetice Botanicku baštu u Beogradu.

Centralno dešavanje desice se 21. juna kada ce Kostolac posetiti gosti iz drugih gradova kojima ce domacini prirediti obilazak Viminacijuma , izložbu slika ULUK "Art" na plaži "Topoljar" , muzicki, sportski i kulturno-umetnicki program u kome ce ucestvovati sedam folklornih ansambala. Završetak manifestacije zakazan je za 29. jun kada ce ED "Zora" Kostolac biti na Zemunskom keju.

O terminima javne tribine sa temom HIV/AIDS koju uz Omladinu JAZAS-a i ZZJZ Požarevac organizuje ED "Zora" i pozorišnu predstavu ucenika Tehnicke škole "Nikola Tesla" Kostolac pod rukovodstvom profesorke Maje Tatic, obavesticemo vas naknadno.

T.R.S.

POŽAREVAC

KONSTITUISANA SKUPŠTINA GRADA

- Miomir Ilic, predsednik Skupštine grada Požarevca

- Saša Valjarevic, prvi gradonacelnik

- Novi clanovi Gradskog veca

Nakon formiranja koalicije Srpske radikalne stranke, Socijalisticke partije Srbije i Demokratske stranke Srbije koji su obezbedili skupštinsku vecinu od 38 odbornika, u ponedeljak 2. juna, održana je konstitutivna sednica prve gradske Skupštine, a odmah po njenom završetku i prva radna sednica.

Najvažnije odluke donete na prvoj odnose se na izbor predsednika SG Miomira Ilica (SPS), njegovog zamenika i sekretara dok je druga protekla u znaku izbora prvog gradonacelnika, Saše Valjarevica (SRS), njegovog zamenika, clanova Gradskog veca i promenama direktora nekoliko javnih preduzeca.

Konstitutivnoj sednici, kojom je pre izbora prvog predsednika Skupštine grada predsedavao najstariji odbornik, Momir Pejanovic, prisustvovalo je svih 68 odbornika (DS-26, SRS-22, SPS-PUPS-JS -11, DSS-5, G17-SPO - 4) kojima su, nakon polaganja zakletve i potpisivanja svecane izjave, verifikovani odbornicki mandati.

Gradskom skupštinom narednih godina predsedavace Miomir Ilic (SPS) odlucila je vecina od 38 odbornika. Ilic je bio i jedini kandidat za ovo mesto. Nakon što se zahvalio na ukazanom poverenju i bivšem rukovodstvu na radu Ilic je istakao da je Skupština dužna da brzo uspostavi vlast i naglasio da ce on saradivati sa svim partijama koji imaju predstavnike u lokalnom parlamentu.

- Poštovacemo sve principe koje smo postavili na nivou republike a to su, nacionalni i državni interes, teritorijalni integritet, socijalnu pravdu, društvo jednakih šansi, ekonomski razvoj, saradnju sa Evropskom unijom i državama van nje, borbu protiv korupcije i kriminala i ravnomeran razvoj. Prioritet naravno dajem opštinskim principima uspostavljanju normativnih akata, rešavanju statusnog pitanja Kostolca, ravnomernom razvoju svih gradskih naselja, vracanje radnika u fabrike, toplifikacija, gasifikacija, vodosnabde-vanje, približavanje opštinske uprave gradanima, ažuriranje procesa legalizacije... U tom smislu pozivam sve stranke na saradnju jer cemo prihvatiti sve konstruktivne predloge, rekao je Ilic i dodao da mnoga pitanja bitna za život gradana zavise i od formiranja republicke vlade koje bi, kako je rekao, trebalo da se ubrza.

- Gradani Srbije zaslužuju da, ako su izbori sprovedeni, treba da se formira izvršna i zakonodavna vlast jer ovo nije u interesu gradana bilo koje orjentacije.

Za zamenika predsednika Skupštine grada istom vecinom glasova izabran je Milic Jovanovic (SPS) a za sekretara Miroslav Ungurjanovic koji je i do sada obavljao tu dužnost.

I opozicija na poslu

Najžešca rasprava vodila se, ocekivano, izmedu predsednika OO DS Žarka Pivca i pripadnika vladajuce koalicije, predsednika OO DSS Slavoljuba Matica i predsednika OO SRS Veroljuba Arsica.

Pivac se sa skupštinske govornice zahvalio glasacima koji su na izborima dali poverenje Demokratskoj stranci i podvukao da je Demokratska stranka najjaca politicka stranka jer je za program stranke, osim hiljadu i nešto njenih clanova glasalo i oko trinaest hiljada onih koji to nisu.

- Taj program okrenut je svakom gradaninu pojedinacno uz brigu o socijalno najugroženijima, kroz razvoj grada, omogucavanje lakšeg dolaska do posla, nove investicije kojih nažalost nije bilo u poslednje cetiri godine, konkretnom programu za poljoprivrednike i sa porukom koju su nam govorili mnogi sugradani, da žele Požarevac po meri gradana, bez korupcije u lokalnoj vlasti i javnim preduzecima. Mi smo i posle izbora ponovili da nas interesuje pre svega u kom pravcu treba da ide ovaj grad a ne raspodela funkcija, predloženi programi buducih nosilaca odgovornih funkcija, koncept vlasti u interesu gradana bez feudalizacije javnih preduzeca i opštinske uprave, rekao je Pivac i dodao da je demokratska stranka, nakon izbora, poziv uputila svim politickim strankama koje imaju odbornike u Skupštini grada, sem Srpskoj radikalnoj stranci.

- Na ovaj poziv odgovorila je samo koalicija G 17 Plus - SPO. Napadani najviše od Demokratske stranke Srbije mi smo pre izbora tražili jasan odgovor sa kime žele u postizbornu koaliciju. Ova koalicija napravljena je pre izbora a posle samo ozvanicena. U predizbornoj kampanji rekli smo da je glas za DSS glas za Radikale, što se pokazalo kao tacno.

Veroljub Arsic odgovorio je da su kroz Opštinu u prethodnom periodu prošle mnoge budžetske inspekcije koje nisu mogle da pronadu nikakve nepravilnosti u radu lokalne samouprave i javnih preduzeca ciji je ona osnivac, te da nije uredu deliti gradane na one koji glasaju za Radikale i protiv njih jer je to uvreda za sve.

Slavoljub Matic je nekoliko puta sa skupštinske govornice ponovio da je DSS voljan da saraduje sa svim odbornickim grupama te dodao da je za stranku u kojoj je nedopustivo da dugo vremena provede u opoziciji.

- Necemo odstupiti od naših stavova ni kao deo koalicije na vlasti. A jedan od najbitnijih je to da cemo saradivati sa svim grupama, sa umnim i strucnim ljudima, rekao je Matic i demantovao da je iz DS stigao bilo kakav poziv te da je DSS razgovarao sa onima koji su želeli da razgovaraju sa njima.

Izabran gradonacelnik

Prva radna sednica SG Požarevca pocela je izborom gradonacelnika, za koga je predložen, a zatim i vecinom od 38 glasova izabran Saša Valjarevic (SRS), koji je na istoj sednici zbog nove dužnosti napustio mesto direktora JKP “Komunalne službe” Požarevac. Nakon predstavljanja svog dosadašnjeg rada Valjarevic je dodao da se njegov program zasniva na šest principa:

- Prvi je ravnomerni razvoj Požarevca i Kostolca, kao i svih 26 sela, zatim socijalna pravda i bolji život gradana, izgradnja efikasne gradske uprave, princip reorganizacije svih javnih preduzeca ciji je osnivac SG Požarevca, borba protiv korupcije i svih vidova kriminala i princip energicnijeg ekonomskog razvoja i stvaranje uslova za privlacenje investicija. Vec imamo najave investitora iz Srbije, dijaspore, pa cak i nekih zemalja evropske unije. U meduvremenu nastavljamo sa realizacijom velikog projekta - industrijske zone gde cemo stvoriti uslove za sve potencijalne investitore i da reši veliki problem, nezaposlenost, ne samo u Požarevcu nego i Srbiji koja je rezultirala vlašcu DS i ministara G 17 Plus, rekao je Valjarevic kome je gradonacelnicku funkciju prvi javno cestitao do tada prvi covek opštine Dušan Vujicic.

Za zamenika gradonacelnika zatim je izabran Ivan Grubetic (SRS), doskorašnji predsednik SO Požarevac.

Za clanove Gradskog veca izabrani su, iz Srpske radikalne stranke, Miroslav Živojinovic, Branislav Vujisic i Dragoslav Dinic, ispred Demokratske stranke Srbije Milan Nikolic, Radiša Jotic i Darko Zdravkovic a izpred koalicije okupljene oko SPS-a Sladan Stevic, Vladimir Vila i Radomir Mihajlovic.

Šefovi odbornickih grupa u Skupštini grada su Veroljub Arsic (SRS), Dušanka Kukolj (SPS-PUPS-JS), Slavoljub Matic (DSS), Žarko Pivac (DS) i Radiša Ilic ( G17 Plus- SPO).

Naredna sednica gradskog parlamenta održace se izmedu 10. i 15. juna, najavljeno je.

JAVNA PREDUZECA

Odbornici gradske Skupštine promenili su i direktore nekoliko javnih preduzeca.

Na mestu direktora JP “Direkcija za izgradnju” nalazi se Saša Isakovic (DSS), “Vodovod i kanalizaciju” vodice Miodrag Mikic (SRS), “Komunalne službe” Slobodan Jovic (SPS) a “Toplifikaciju” Zvonimir Blagjevic (SPS).

T.R.S.

MIOMIR ILIC, PRVI PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA:

STATUT - PRIORITET

- Nakon konstituisanja, Skupština je u obavezi da donese niz novih normativnih akata medu kojima je Statut najvažniji

- Naredna sednica izmedu 15. i 20. juna

- Svaka konstruktivna opozicija je dobrodošla

Požarevac je prvi u Branicevskom okrugu koji je nakon majskih izbora konstituisao novu lokalnu vlast po mnogo cemu jedinstvenu u odnosu na sve dosadašnje. Po prvi put konstituisani su Skupština grada i Gradsko vece, po prvi put Požarevac ima gradonacelnika i predsednika Skupštine grada. Posle konstitutivne sednice novopostavljeni funkcioneri, ne gubeci vreme jer je dosta vremena vec izgubljeno, krenuli su u pripremu narednog zasedanja Skupštine. Šta je prioritet u ovom trenutku i kada se planira prva naredna sednica, pitali smo novog predsednika Skupštine Miomira Ilica:

— Pred nama je period donošenja brojnih akata vezanih za status grada Požarevca s obzirom na to da smo ove izbore sprovodili prema Zakonu o gradovima. Tu oblast sada i normativima moramo definisati i regulisati, treba saciniti novi Statut grada Požarevca saglasno Zakonu, i u tom delu najvažnije je kako realizovati želje i potrebe Kostolca i okolnih naselja. Bice nam za to potrebno odredeno vreme, ne ide to tako brzo, sve zahteva prethodnu proceduru, ispitivanje javnog mnjenja. Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže da onaj ko ima status grada mora da poseduje dve opštine tako da nam slede razgovori sa ljudima posle kojih cemo koncipirati odredeni predlog Statuta i kao najvažniji akt prezentovati ga Skupštini. Nakon Statuta predstoji nam izrada i donošenje Poslovnika o radu Skupštine, pa Poslovnika o radu Gradskog veca, Odluke o upravi jer je došlo do bitnih izmena u pogledu unutrašnje organizacije... Sve se to vec priprema za narednu sednicu Skupštine koju planiramo da održimo izmecu 15. i 20. juna. Imacemo i odredena imenovanja i razrešenja, uglavnom ona koja se odnose na pomocnike gradonacelnika, na nacelnika Organa uprave i na direktore javnih preduzeca za koje vladajuca koalicija proceni da tako treba uciniti u interesu efikasnijeg rada tih javnih servisa.

NASTAVITI RAZVOJ OPŠTINE

Prilikom preuzimanja funkcije predsednika Skupštine vi ste napomenuli da cete uz pomoc svih odbornickih grupa nastojati da se grad Požarevac zajedno sa seoskim naseljima, ubrzano razvija. Na koje to razvojne interese i ciljeve mislite u prvom redu?

—U ovoj novoj, vladajucoj koaliciji za partnere imamo SRS sa kojim smo vec saradivali u prethodnom mandatu i DSS umesto ranijeg Pokreta “Snaga Srbije”. Program koji smo mi zapoceli u prethodnom mandatu nastavicemo da realizujemo ažurnije i organizovanije. A dosta je toga bilo dobro u dosadašnjem radu. Na primer, dobro je što smo doneli osnovni planski dokument za grad Požarevac a to je Generalni plan Požarevca, u toku je izrada Generalnog plana Kostolca, uradena je Studija o startegiji vodosnabdevanja gradova Požarevac i Kostolac i svih seoskih naselja. Stvoreni su uslovi za pocetak gasifikacije i mislim da cemo na tom planu u narednom cetvorogodišnjem mandatu uspeti da uradimo mnogo zahvaljujuci i tome što smo ojacali kadar u Javnom preduzecu “Toplifikacija” u okviru koga ce se voditi i poslovi gasifikacije. Ovde je sada direktor mr Zvonimir Blagojevic koji je i koordinator za toplifikaciju u Branicevskom okrugu što garantuje visok stepen strucnosti ovih poslova.

Jedan od naših ciljeva je i da se gradska uprava približi gradanima što podrazumeva poboljšanje rada i efikasnosti lokalne samouprave putem reorganizacije. Predvidamo promene koje treba da dovedu do ažuriranja procesa legalizacije. Cinjenica je da je od 12 500 ranije podnetih zahteva za legalizaciju objekata realizovano samo oko deset posto tako da se i taj posao mora ažurirati kako bismo omogucili gradanima da proknjiže svoju imovinu, da se evidentiraju kao njeni vlasnici i da redovno izmiruju obaveze koje iz toga proisticu. Legalizacija ce, takode, omoguciti novo uredenje gradskog gradevinskog zemljište i poboljšanje životnih uslova u pogledu infrastrukture. Veoma bitno pitanje u narednom periodu koje želim da istaknem ovom prilikom je i izgradnja industrijske zone, podrucja sa malim i srednjim preduzecima koja ce pružiti šansu mladima da se u njima zaposle.

TEŠKE POSLEDICE PRIVATIZACIJE

Na dešavanja u privredi, lokalna samouprava ne može mnogo da utice jer to nisu njene ingerencije, ali je u njenoj nadležnosti rešavanje socijalnih problema otpuštenih radnika zbog privatizacije koja je u velikoj meri sprovedena i na podrucju naše opštine. Koje su to mere i rešenja koje ce predložiti Skupština kada je u pitanju poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa gradana Požarevca?

—Zakon o privatizaciji društvenog sektora je donet na republickom nivou i ingerencije su iskljucivo tu, opština odnosno grad Požarevac ima male mogucnosti da ucestvuje u tome. Taj proces privatizacije društvenih preduzeca se privodi kraju, preko 90 posto je vec privatizovano. Ja moram da kažem da su socijalisti kao partija kojoj i ja pripadam bili protiv Zakona o privatizaciji koji omogucava pojedincima da veoma lako dodu do vlasništva preduzeca, a radnicima da se veoma brzo nadu na evidenciji Zavoda za zapo- šljavanje kao nezaposleni. Ukoliko SPS bude ucestovao u novoj Vladi Republike Srbije ucinice sve da se pronadu rešenja za prevazilaženje teškog socijalno - materijalnog položaja radnika koji su zbog ovakve privatizacije ostali bez posla.

—Kao predsednik Skupštine kako cete saradivati sa opozicijom u Skupštini grada koju cine, da podsetimo DS, G 17 plus i SPO?

—Moje politicko opredeljenje je levicarsko, bio sam clan Saveza komunista, kada se ova partija transformisala ja sam prešao u SPS i ostao sam klasican levicar. Medutim, poštovao sam, poštujem i poštovacu opredeljenja drugih, svaka konstruktivna opozicija u Skupštini je dobrodošla. NJihove primedbe, mišljenja i predloge, sa velikom pažnjom cu razmatrati, svi imaju pravo da ucestvuju u radu Skupštine, da iznosu svoje predloge i mišljenja i ukoliko su oni pozitivni i primenljivi, da ti predlozi i mišljenja budu prihvaceni. Treba raditi na tome da se u Skupštini oseti uticaj konstruktivne opozicije, na kraju krajeva za te odbornike glasali su gradani ove opštine. Mislim da je tenzija medu politickim partijama polako pocela da splašnjava, postali smo svesni da nemamo nekog uticaja kao lokalna samouprava na republicke institucije, mi ovde zajedno živimo i radimo i logicno je da budemo u jednom interesnom timu, u timu kome je interes gradana zajednicki bez obzira što smo razlicitih politickih ubedenja.

Struka ispred politike

Na prvoj konstitutivnoj sednici Skupštine izvršene su kadrovske promene u cetiri velika i veoma važna preduzeca. Šta ce biti sa ostalima?

— U ovom trenutku ne planiramo promene u dva javna preduzeca, u Radio Požarevcu koji je u procesu privatizacije i na ciji rad nemamo primedbe i u JP LJubicevo koje je od dolaska Mošica stabilizovano. On ostaje da bude direktor jer ocenjujemo da je dobro vodio preduzece s obzirom na to da je veoma teško stanje koje je nasledio pre par godina. Nije nam cilj da se promene vrše u preduzecima i ustanovama gde za to nema potrebe, ne želimo da izazivamo unutrašnje razmirice u kolektivima koji su do sada dobro radili. Mi smo kao vladajuca koalicija prihvatili odgovornost za vršenje vlasti pred gradanima pa cemo nastojati da što više angažujemo strucne ljude, da takvih bude što više u institutima lokalne vlasti. U vezi sa tim ponudili smo opoziciji da ima svoje predstavnika u raznim skupštinskim telima i komisijama, na primer u Komisiji za izbor i imenovanja gde su to vec prihvatili. Naša je odgovornost, medutim, najveca i nakon isteka 90 dana od vršenja nove vlasti, zatražicemo mišljenje gradana o ostvarenom ucinku.

Sa svakom promenom vlasti zaposleni u organima lokalne samouprave strahuju za svoj položaj. Ima li razloga za tu strepnju ovoga puta?

—Onaj ko savesno radi svoj posao ne treba da se plaši. Zainteresovani za saradnju i profesionalci su dobrodošli svakoj vlasti. Na primer, dogovorili smo se na koaliciji da nacelnik za finansije ostane Petar Rajic koji je clan G 17 plus. Rec je o veoma strucnom kadru, njegov rad je kvalitetan i profesionalan i tako treba da ostane. Planiramo izvesne poteze reorganizacije ali je sve to u interesu efikasnijeg rada.

Na kraju, recite nam kako cete obavljati ovu funkciju s obzirom na to da vam ostaju obaveze direktora u Hidrogradnji i eroziji?

—Po Statutu grada, funkcija predsednika Skupštine je zakonodavna i data je mogucnost da on može ali i ne mora da bude u radnom odnosu. U ovom trenutku ja imam obaveze prema preduzecu koje vodim i prema Agenciji za privatizaciju zbog procesa koji traje. Dok se sve to ne završi bicu u volonterskom odnosu s tim što je i vecinski vlasnik saglasan da odredeno vreme mogu biti van preduzeca. Kada se steknu uslovi i proceni da je to neophodno, ja cu se opredeliti za ono što u tom trenutku bude interes ovog dela organa uprave, rekao nam je na kraju razgovora predsednik Miomir Ilic.

S.E.

SECANJE NA 8. JUN 1941. NA SOJINOM SALAŠU NADOMAK POŽAREVCA

DELO ZA PONOS I POŠTOVANJE

Polaganjem cveca na Spomen obeležje na Sojinom salašu nedaleko od Požarevca prošlog petka obeležen je 8. jun 1941. godine, dan kada je na ovom mestu upaljena jedna od ustanickih buktinja protiv fašizma u porobljenoj Evropi. U ime grada Požarevca poštu su odali gradonacelnik Saša Valjarevic i njegov zamenik Ivan Grubetic, a ispred SPS-a Miomir Ilic, clan Predsedništva SPS i predsednik OO SPS, Miletic Mihajlovic, narodni poslanik i Živorad Pantic iz Kuceva. Obracajuci se okupljenim borcima i gradanima Požarevca i ostalih opština Branicevskog okruga, Miomir Ilic je podsetio da su se pre 67 godina na Salašu i letnjikovcu dr Soje Leševic okupili mladi ljudi, patriote, revolucionari, radnici, seljaci, studenti i cinovnici da bi se dogovorili o oružanom otporu fašistickom porobljivacu:

— Pod rukovodstvom Mome Markovica, clana tadašnjeg Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju održana je Okružna konferencija KPJ na kojoj se našlo 18 delegata iz svih srezova nekadašnjeg Požarevackog a danas Branicevskog okruga. Konferencija je donela više odluka a najvažnija je bila formiranje Vojne komisije na celu sa Avramom Trifunovicem, delegatom iz Aleksandrovca ciji je zadatak bio -prikupljanje oružja i okupljanje i organizovanje boraca. Na ovom mestu upaljena je jedna od ustanickih buktinja u porobljenoj Evropi i zacet borbeni embrion velikog Požarevackog partizanskog odreda koji je u desetak ceta okupio preko 2 000 boraca koji je do oslobodenja dao 13 narodnih heroja. U borbama od Žagubice i Kuceva do Golupca i Gradišta i od Petrovca, Crnica i Žabara do Požarevca pale su hiljade žrtava... Ovde smo da im odamo najvecu poštu, izrazimo ponos i divljenje, istakao je Ilic i podsetio da je slobodu i nezavisnost srpski narod morao da brani i na pragu Treceg milenijuma kada su svi mislili da je fašizam poražen 1945. godine.

— Zlocinacku agresiju NATO snaga, pobesnelih “milosrdnih andela” zaustavio je besprimerni heroizam pripadnika naše Vojske i policije. Na celu tog velicanstvenog otpora bio je Slobodan Miloševic, predsednik SRJ i Vrhovni komandant herojske odbrane zemlje...Srbija je i danas na kolenima, u prilici da brani svoju nezavisnost. U ime tzv. novog svetskog poretka Amerika po svaku cenu nastoji da joj otme Kosovo, srce njene istorije. Zbog svega toga, SPS se sa drugim patriotskim snagama nalazi pred istorijskom odgovornošcu da svom narodu pomogne. Na to je obavezuju i velike žrtve iz istorijske prošlosti, porucio je Ilic. Skup na Sojinom salašu završen je stihovima pesme “Moja zemlja” koje je kazivao autor Dragiša Živadinovic.

S.E.

SAŠA VALJAREVIC, GRADONACELNIK POŽAREVCA

GRAÐANI IZNAD POLITICKIH INTERESA

- Saša Valjarevic roden je 1969. godine u Badenu, Švajcarskoj. Osnovnu školu završio je u Požarevcu, Srednju tehnicku u Kostolcu a Ekonomski fakultet u Nišu. Radni vek zapoceo je 1988. godine na kopovima Kostolac. Od 2004. do 2007. godine bio je clan Opštinskog veca, do odlaska na mesto poslanika u prošlom sazivu republickog parlamenta. 2005. postavljen je za generalnog direktora JKP "Komunalne službe" Požarevac, a ovu dužnost obavljao je sve do 2. juna, kada je izabran za prvog gradonacelnika grada Požarevca.

- Da li ce vam poslanicko iskustvo pomoci u pristupu politickim, finansijskim i drugim centrima?

Naravno. U toku obavljanja te funkcije bio sam u Odboru za finansije i Odboru za privatizaciju. Imao sam kontakte sa guvernerom Narodne banke, ministrom finansija i drugima. Bez obzira što sam bio opozicioni poslanik imali smo veoma profesionalan odnos sa svim funkcionerima i iz drugih politickih stranaka. Davao sam sugestije i primedbe na odredenja rešenja po pitanju privatizacija, kada je o Požarevcu rec, konkretno MIP-a, jer su obaveze kupca ovog preduzeca bile da pokrene proizvodnju i zaposli odredeni broj radnika, što nije ucinjeno. Takode, tražio sam ispitivanje privatizacije svih preduzeca sa teritorije Grada. Medutim, došlo je do “pada” Vlade pa su svi odbori prestali da funkcionišu. Planiram da u narednom periodu sa svim kolegama poslanicima i buducim ministrima stupim u kontakt.

- Hoce li struktura buduce Vlade Srbije uticati na kontakte koje cete, kao gradonacelnik, ostvarivati?

Ceka se formiranje Vlade. U narednom periodu tesno cu saradivati sa svim državnim institucijama. Ostvaricu dobru saradnju bez obzira na to iz kojih politickih stranaka ce biti ministri. Uveren sam da ce novu Vladu sacinjavati ova koalicija, koja je formirana na lokalnom nivou, što ce znaciti mnogo u uspostavljanju još boljih odnosa jer sam sa njima saradivao i dok sam bio poslanik.

Plan za 2009. dinamicniji

- Kao clan Opštinskog veca zadužen za mesne zajednice upoznali ste opštinske probleme. Šta je prioritet u rešavanju kada je rec o gradskim, a šta kada se govori o seoskim problemima?

U prethodnom periodu prioriteti u gradskim mesnim zajednicama bili su nam kanalizacija i asfaltiranje. Gradski problem je i smeštaj dece u vrticima koji smo delimicno rešili nadogradnjom i proširenjem, ali to nije trajno rešenje. U narednom periodu krenucemo sa realizacijom izgradnje jednog vrtica u Požarevcu i najverovatnije dogradnje Kostolcu. Vec sam dao nalog strucnim službama da pronadu adekvatnu lokaciju za izgradnju novog vrtica, a u rebalansu budžeta, kao i budžetom za 2009. predvidecemo odredena sredstva za realizaciju ovog projekta.

U seoskim mesnim zajednicama renovirali smo mnogo domova kulture i sa tim cemo nastaviti. Takode, u nekoliko sela poceli smo sa širenjem vodovodne mreže po Generalnom urbanistickom planu i to cemo nastaviti. Po planu i programu Direkcije za izgradnju u selima realizujemo uredenje ulica, izgradnju trotoara...

Planovi za 2009. godinu bice mnogo dinamicniji, nadamo se vecim investicijama zbog dobijanja statusa grada. Izvršicemo sasvim drugaciju preraspodelu sredstava a prioriteti ce biti oni koje dogovorimo sa svim politickim strukturama. U to cemo ukljuciti sve stranke koje imaju odbornike u Skupštini grada, sve predloge sagledace strucne službe, tako da odluke nece biti politicke vec strucne.

Necemo se oslanjati samo na budžet. Službe vec pripremaju sve projekte koje imamo, a sa kojima do sada nismo konkurisali u odredenim fondovima i ministarstvima.

Imamo odlicnu saradnju sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju koja ima kancelariju u Požarevcu. Sa njima pocinjemo realizaciju projekta “Zaštita vodoizvorišta “Kljuc”” i “Zamena azbestnih cevi u Požarevcu i Kostolcu”. To je još jedan dokaz da Požarevac nije zatvoren grad, te da može da konkuriše u bilo kom evropskom fondu.

Požarevac na šest principa

- Na prvoj sednici gradske Skupštine rekli ste da ce se Vaš rad zasnivati na šest principa: ravnomerni razvoj, socijalna pravda, efikasna gradska uprava, reorganizacija javnih preduzeca, borba protiv korupcije i kriminala i energican ekonomski razvoj. Šta to konkretno znaci?

Mi smo te principe uvrstili u naš koalicioni ugovor. Ravnomeran razvoj znaci utvrdivanje prioriteta za Požarevac, Kostolac i svih 26 seoskih naselja i rad na njima. Efikasna gradska uprava podrazumeva maksimalno stavljanje svih službi na uslugu gradanima, ubrzavanje izdavanja odredenih dokumenata i vece upošljavanje Uslužnog centra koji ce biti otvoren i subotom, dok ce radnim danima radno vreme biti produženo. Doci ce do promene direktora i predsednika upravnih odbora u svim javnim preduzecima, sve stranke dace svoje najbolje kadrove, uvešcemo mnogo vecu disciplinu u vršenju usluga, javna preduzeca ce podnositi više izveštaja i nad njima ce se vršiti veca kontrola. To ce, izmedu ostalog, raditi Gradsko vece. Ranije je Opštinsko vece bilo savetodavno telo, a sada je to izvršni organ. Za sada, dok ne donesemo Statut Grada, moramo da se držimo dosadašnjih resora a kasnije ce doci do nekoliko izmena.Clanovi veca nalazice se u zgradi Uprave gde ce primati gradane, što je novina, a kontaktirace, po potrebi i direktore javnih preduzeca. Takode, clanovi Veca bice na terenu, u zavisnosti od resora za koji su zaduženi, a to su: javna preduzeca, mesne zajednice, sport i omladina, budžet i finansije, razvoj privrede, poljoprivreda, zvdravstvo, informisanje-trgovina-snabdevanje,turizam i kultura-obrazovanje.

Kada je rec o borbi protiv korupcije i kriminala, najpre cu bivšem predsedniku opštine cestitati na korektnom radu jer su opštinu kontrolisale razne inspekcije a sva javna preduzeca bila su u obavezi da urade reviziju poslovanja. Nijedan od direktora nije imao mrlju u radu kada je rec o utrošku sredstava. U narednom periodu u nekim segmentima cemo intenzivirati kontrolu. Gradanima porucujem da cu biti dostupan svakome ko želi da prijavi da mu je u bilo kom javnom preduzecu ili ustanovi tražen novac, usluga ili neka druga nadoknada za ono što su u preduzecu dužni da mu pruže.

Principi socijalne pravde i energicnog ekonomskog razvoja su povezani. Veliki problem Republike, pa i Požarevca je nezaposlenost. Dogovoreno je da nece biti nekontrolisanog zapošljavanja u smislu da se zapošljavaju samo partijski kadrovi. Imamo projekte gde se zahteva strucnost, kako mladih ljudi tako i onih sa iskustvom, koji su ostali bez posla u društvenim preduzecima. Svake godine povecava se finansijsko izdvajanje za Narodnu kuhinju. Kada budemo videli da se taj deo smanjuje znacemo da smo na pravom putu da problem rešim, jer niko ko može da zaradi nece doci “na kazan”. To naravno ne zavisi samo od lokalne samouprave vec i od Republike, ali mi kao Grad moramo stvoriti uslove za privlacenje investitora.

- Pomenuli ste da vec postoje zainteresovani investitori?

Kontaktirao sam sa ljudima iz dijaspore, predsednicima nekoliko udruženja naših ljudi. Požarevac je interesantan njima ali i mnogim stranim investitorima jer smo u blizini Beograda, imamo dobru putnu infrastrukturu, mogucnost izlaska na reku, železnicki saobracaj... Svima ce Požarevac otvoriti vrata. Gradani su nam iznad politickih interesa. Tender za izgradnju industrijske zone je vec raspisan. Mi smo za ovu godinu obezbedili 7 miliona dinara iz NIP-a. Sledi uredenje tog prostora izmedu ulica Ðure Ðakovica i Ilije Gojkovica.

- Kada govorimo o strukturi Grada da li ce Požarevac u svom sastavu imati gradske opštine?

Mi smo Kostolcanima obecali da ce iz Mesne zajednice prerasti u gradsku opštinu. To cemo i ispuniti. Po Zakonu Grad mora da ima najmanje dve opštine pa ce sem Gradske opštine Kostolac postojati i opština Požarevac. Moramo detaljno da pripremimo sva zakonska akta, sagledamo sve njihove potrebe kako ne bi stvarali paralelne aparate koji ce samo koštati gradane, jer se iz istog budžeta izdvajaju sredstva za funkcionisanje tih opština. Stav Koalicije je da se naprave funkcionalne opštine.

- Mnogi strucni Požarevljani nalaze se u kategoriji vanstranackih licnosti. Nekoliko puta ste ponovili da ce i oni dobiti šansu?

Tako je. Mi smo za odredene nacelnike u narednom periodu predvideli strucna lica koja ce se birati na konkursu. Neki su vec, na mestima direktora, na primer, direktor Biblioteke. Takode kada govorimo o predsednicima upravnih odbora, na tim mestima naci ce se naši sugradani koji su se dokazali kao strucnjaci, a nisu stranacke licnosti. Povodom gradske slave dodelicemo odredeni broj nagrada našim sugradanima koje predlažu institucije, i ne zavise od politicke pripadnosti.

- Kao gradonacelnik bicete pod lupom javnosti. Šta je, realno, moguce da stoji u izveštaju koji cete podneti nakon 100 dana na mestu prvog coveka Grada?

Kada sam prihvatio kandidaturu tražio sam da nemam nikakva ogranicenja po pitanju toga da na odredene funkcije predlažem i vanstranacke licnosti. Ujedno, tražio sam da svi koalicioni partneri najkvalitetnije kadrove delegiraju za odredene funkcije, koji ce po pitanju rukovodenja, odgovarati samo meni, a ne politickoj partiji. Ja sam svestan da je velika cast biti gradonacelnik, ali i velika odgovornost. To je timski rad. Za sto dana Gradsko vece, ja i sve institucije, podnecemo izveštaj o radu. Najrealnije, videce se pomak u efikasnosti, realizovacemo veliki broj projekata koji u tom periodu mogu da se realizuju.

T.R.S.

U PETROVCU OBELEŽEN DAN OPŠTINE 4. JUN

VISOKA OCENA GRAÐANA O RADU

Svecanom sednicom SO-e, prošle srede, obeležen je Dan opštine Petrovac na Mlavi 4. jun. Sednica je održana u holu Sš „Mladost”. U ime Skupštine prisutne goste je pozdravio predsednik SO-e Miletic Mihajlovic a medu njima su bili Žarko Pivac, narodni poslanik, Goran Petrovic, nacelnik Branicevskog okruga, Vojislav Tabacki, potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Dane Korica, sekretar Sportskog saveza Srbije, Gordana Zrilic, zamenik Republickoj javnog tužioca , Branko Ružic, predsdnik Izvršnog odbora GO SPS, predsednici susednih opština, direktori javnih preduzeca i ustanova i drugi gosti.

Prikazan je prigodan film o radu opštinske vlasti u prethodnom periodu. Predsednik opštine Radiša Dragojevic se zahvalio svima koji su doprineli u realizaciji programa u proteklih godinu dana a zatim je nastavio:

„ Danas je svecanost, prilika za slavlje, ali i obaveza na osvrt na ono što je iza nas u prethodnoj godini, a možemo slobodno da kažemo i u prethodnom mandatu, na kraju trogodišnjeg perioda, jer toliko je bilo efektivnog vremena za rad i mi smo to što je uradeno najkrace prikazali kroz film koji je vicen, naravno to je deo onog što smo imali u našim svakodnevnim aktivnostima i naporima da život gradana opštine ucinimo što boljim.

Ocenu našeg rada dali su biraci na ozborima 11. maja i ako je suditi po tome ali i po onome što smo obecali i ispunili, taj rad je dobio visoku ocenu. Naravno nije receno ali iza toga što je uradeno stoje milioni evra i tu su mobilisana sredstva i gradana i opštine i Republike i Evropske unije.

Danas smo dobili najlepši poklon za praznik od Evropske agencije za rekonstrukciju od 3.100.000 evra za projekat vodovoda u Šetonju.

Ja se zahvaljujem svima koji su doprineli da budu ovakvi rezultati, koji su išli za tim da rešavamo probleme, prioritete, da mobilišemo sve snage u našoj opštini, da nijedan segment života ne zapostavimo, da nijednu mesnu zajednicu ne stavimo po strani, a redosled radnji su diktirali sami gradani, njihove poterbe i znacaj odredenog problema i naravno sredstva koja su oni pre svega obezbedili, a mi znali da propratimo, kako sredstvima iz budžeta tako i iz Republike a evo i od Evropske unije.

Svima se zahvaljujem i ocekujem da cemo u narednom periodu nastaviti još vecim tempom. Hvala svima što ste danas tu i želim vam prijatan dan”.

Zatim je sekretar Skupštine opštine Dragoljub Milo-savljevic procitao Odluku o dodeli opštinskih nagrada što su odbornici jednoglasno prihvatili.

Nagrada „4 jun” u vidu Povelje dodeljena je : Olimpijskom komitetu Srbije - za razvoj sporta i duha olimpizma, Decjem vrticu „Galeb” - za 30 godina uspešnog rada, FK „Sloga” Petrovac - za rezultate i 75 godina uspešnog trajanja, Poljoprivrednom fakultetu Zemun - za uspešnu saradnju i doprinos razvoju poljoprivrede našeg kraja i Lovackom udruženju „Trest” za razvoj lovstva i 110 godina uspešnog rada.

Nagrade „4. jun” u vidu Priznanja dodeljene su : Dragiši Stanojevicu iz Petrovca na Mlavi - za dugogodišnji predani rad na razvoju i unapredenju naše sredine, Draganu Ðurdevicu, profesoru iz Petrovca na Mlavi - za razvoj sporta i fizicke kulture, Orkestru Oš „Bata Bulic” za uspešan dugogodišnji rad i razvoj muzicke kulture, KUD - u „Branko Krsmanovic” iz Trnovca, za negovanje kulturne tradicije, MZ Pankovo - za razvoj i unapredenje sela, Raši Pericu, pesniku iz Petrovca - za doprinos razvoju kulture našeg kraja, MZ Lopušnik - za razvoj i unapredenje sela, Ranici Milojkovic, profesoru iz Knežice - za uspešan razvoj muzicke kulture, Zorici Vlajic, profesoru iz Velikog Laola - za postignute rezultate ucenika na republickom takmicenju, LJiljani Demic, nastavniku iz Dubocke - za postignute rezultate ucenika na republickom takmicenju, Ivici Obradovicu, poljoprivredniku iz Orljeva - za postignute rezultate u proizvodnji mleka, Drašku Miljkovicu, predsedniku MZ Dubocka - za doprinos u razvoju sela, grupi „Art Diler” iz Petrovca - za postignute rezultate u muzickoj umetnosti i grupi „Bek Bon” iz Petrovca - takode za postignute rezultate u muzickoj umetnosti.

Nagrade „4. jun” u vidu Priznanja sa novcanom nagradom dodeljene su : Mariji Jovic, ucenici Sš - za uspešno negovanje izvornog stvaralaštva, Marku Lukicu, uceniku Srednje muzicke škole - za postignute rezultate u muzickoj umetnosti, Zoranu Nikodijevicu iz Zabrda - za doprinos radu Udruženja ratnih vojnih invalida, Miomiru Miloševicu, radniku KJP Izvor za posebnu predanost poslu, Urošu Vasiljevicu, penzioneru - za dugogodišnji rad i doprinos razvoju naselja Melnica, Nemanji Mijatovicu, uceniku Oš „Bata Bulic” - za osvojene nagrade na republickom takmicenju iz fizike i matematike, Perici Blagojevic, radniku KPC, Petrovac- za posebnu predanost poslu, Stanoju Maticu, nastavniku iz Velikog Laola - za dugogodišnji savestan i uspešan rad, Saši Živkovic iz šetonja - za doprinos u razvoju sela, Snežani Pavlovic iz Petrovca - za razvoj socijalne zaštite gradana i Draganu Vukovicu, uceniku OŠ „Jovan Šerbanovic”, Ranovac - za osvojeno trece mesto na republickom takmicenju iz istorije.

Nakon dodele priznanja izveden je prigodan kulturno umetnicki programa a zatim je na trgu „Bata Bulic” otkriveno spomen obeležje proslavljenom olimpijcu iz ovog kraja Dragutinu Tomaševicu.Inace, Dan opštine se do kraja nedelje obeležavao brojnim kulturnim i sportskim manifestacijama.

D.Ilic

ODRŽANE KULTURNE MANIFESTACIJE POVODOM DANA OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI

„PUT U GORNJAK" CENTRALNI DOGAÐAJ

U sklopu svecanosti povodom Dana opštine Petrovac na Mlavi a u okviru kulturno duhovne manifestacije „Put u Gornjak" prošle subote je na gradskom trgu u Petrovcu pred brojnom publikom održan Sabor frulaša istocne Srbije „Zvuci frule" gde je nastupilo desetak frulaša, kao i mladi muzicki talenti Marko Lukic harmonika i Bojan Peric violina, dok su specijalni gosti veceri bili pevaci Živkica Miletic i Radiša Uroševic, kao i glumac Milan Milosavljevic. Sve izvodace pratio je Narodni orkestar RTS pod upravom maestra LJubiše Pavkovica, a kompletan program osmislio je Siniša Ristic.

Festival je otvorio idejni tvorac cele ove manifestacije Radiša Dragojevic, predsednik opštine. Organizator kulturno prosvetni centar i pokrovitelj opština Petrovac dodelili si i dve posebne nagrade i to Tihomiru Paunovicu i Miroslavu Ilicu Fici. Jednom recju bilo je to još jedno vece u kome se culo ono što je najlepše i najtrajnije odsvirano na fruli u srpskoj baštini.

U okviru kulturno duhovne manifestacije „Put u Gornjak" prošlog cetvrtka je u holu srednje škole „Mladost" održano „Vece duhovne poezije pesnika mlavskog kraja". Nastupili su pesnici Ana Dudaš, Snežana Milanovic, Zlatija Radovanovic, Raša Peric, Branko Lazic, Rade Obradovic, Jovan D. Petrovic, Mica Aksentijevic, Slobodan Stevanovic i Danilo Radojkovic a prigodne vokalne numere izvela je Violeta Petrovic.

Osmi festival narodne muzike „Zlatni glasovi" održan je u petak u Domu kulture u Petrovcu. Nastupilo je deset finalista koji su bili predstavnici pojedinih radio stanica Srbije. Pobedila je Gorica Gajic iz Lozovika sa pesmom „Bosiljak". U drugom delu festivala nastupio je orkestar „Serbija" pod rukovodstvom Novice Stojimirovica koji je pratio duete u izvodenju izvorne narodne muzike. Gosti veceri bile su poznate estradne umetnice Cana i Svetlana Arsic kojoj je predsednik opštine Radiša Dragojevic urucio specijalno priznanje za negovanje izvornog narodnog melosa. Generalni sponzor ovog festivala bila je umetnicka livnica „Braca Jeremic" iz Beograda dok su pokrovitelji i ovog puta Skupština opštine i Kulturno prosvetni centar.

Završnicu ovogodišnjih svecanosti povodom Dana opštine Petrovac na Mlavi obeležio je tradicionalni književno - duhovni sabor „Noc u Gornjaku" koji je održan u nedelju u manastioru Gornjak. U programu su ucestvovali glumac Mirko Babic, pesnici Pero Zubac iz Novog Sada, Vojislav Galic iz Sent Andreje, Žarko Dimic iz Sremskih Karlovaca, Goran Ðordevic iz Smedereva i pesnik mlavskog kraja Raša Peric. Nastupili su i solisti Eparhijskog hora „Branicevo".

D.I.

U PETROVCU ODRŽANA 4. MEMORIJALNA ATLETSKA TRKA „DRAGUTIN TOMAŠEVIC"

ETIOPLJANI NAJBRŽI

Cetvrta, tradicionalna memorijalna atletska trka ''Dragutin Tomaševic'' koja je i ove godine održana povodom Dana opštine Petrovac na Mlavi, a u znak secanja na sjajnog maratonca i jednog od prvih ucesnika Olimpijskih igara iz naše zemlje, okupila je brojne trkace iz zemlje i inostranstva.

Posle podizanja olimpijske zastave na jarbol u centru grada, trku je proglasio otvorenom Miletic Mihajlovic, narodni poslanik i predsednik Organizacionog odbora trke, pozdravljajuci sve takmicare, goste iz Stragara i Kosjerica, kao i Marka Stojanovica, clana Olimpijskog komiteta Srbije.

Na startu u Bistrici, rodnom selu Dragutina Tomaševica našlo se 56 takmicara medu kojima je bila i jedna grupa veterana iz Beograda, kao i grupa trkaca iz Bistrice. Inace staza je bila duga oko 10.000 metara a prvi na cilj, u centar Petrovca, stigli su Etiopljani koji su osvojili prva tri mesta. Pobednik trke je Gereziher Geberse kome je pripao pehar, zlatna medalja i 30.000 dinara, drugi je bio Estifanos Eshetu koji je dobio srebrnu medalju i 20.000 dinara a treci je Tarat Legesses zašta je nagraden sa 15.000 dinara i bronzanom medaljom. cetvrto mesto je osvojio Velimir Bojovic iz Kosova Polja kome je pripalo 10.000 dinara a peti je bio Dejan Bogicevic iz kluba „Vožd" iz Jagodine i on je dobio nagradu od 5.000 dinara.

Pre glavne trke organizovane su ulicne trke mladih kategorija takmicara. Prema recima Radovana Davidova, predsednika Opštinskog sportskog saveza, organizatora trke, i ova manifestacija je protekla uspešno bez ikakvih problema a gospodin Davidov se posebno zahvalio pripadnicima saobracajne policije koji su besprekorno obezbedivali trku.

D.Ilic

TERMOELEKTRANE KOSTOLAC POSLE PETOMESECNOG RADA

REMONTI U TOKU, PROIZVODNJA STABILNA

Iako je remontna sezona u kostolackim Termoelektranama pocela ranije nego što je planirano, proizvodnja elektricne energije i dalje je stabilna. U proteklih pet meseci, blokovi Termoelektrana za potrebe elektroenergetskog sistema Srbije, proizveli su dve milijarde i 179,4 miliona kilovat - casova elektricne energije. U odnosu na plan za ovaj period od dve milijarde i 93 miliona kilovat - casova, to je više za 4,1 procenat.

Kao i obicno, uspešniji su blokovi Termoelektrane „Kostolac A”, koji su u ovom periodu proizveli 785,7 miliona kilovat - casova ili za 18,2 odsto više od plana. Tome su doprineli stabilan rad blokova, ali i dobra casovna iskorišcenost ovih kapaciteta. U istom periodu blokovi Termoelektrane „Kostolac B” su proizveli milijardu i 428 miliona kilovat - casova i to je za nepuna tri odsto manje od plana.

Kako nam je rekao Nenad Jankov, direktor Direkcije za proizvodnju elektricne energije u Privrednom društvu „Termoelektrane i kopovi Kostolac”, treba naglasiti da je blok B1, sve do kraja maja, kada je zaustavljen zbog ulaska u remont, bio na mreži bez i jednog ispada više od 75 dana, što je svojevrstan rekord za ove blokove. Po njegovim recima, remont drugog bloka, koji je od kraja maja ponovo na mreži, završen je sa manjim produžetkom roka dosta kasno, imajuci u vidu da je remont ove proizvodne jedinice poceo ranije nego što je planirano.

- Na „Jedinici” nas ocekuje kapitalni remont, kaže Jankov i dodaje da ce ozbiljnijih zahvata biti kako na kotlovskim postrojenjima, tako i na turbini i generatoru i upravljackom sistemu. Planiramo da sve te poslove obavimo u predvidenom roku od dva i po meseca. Po njegovim recima, najverovatnije u avgustu, dve do tri nedelje bice van pogona oba bloka ove Termoelektrane da bi se uradili planirani zahvati na rekonstrukciji sistema za otpepeljivanje, u koje ce zajedno sa gradnjom nove deponije biti uloženo oko 30 miliona evra.

Remonti blokova Termoelektrane „Kostolac A”, najverovatnije krecu pocetkom jula. Na bloku od 210 megavata, rec je o standardnom remontu a nešto ozbiljnijih zahvata bice na „Jedinici”. Ovde je rec, pored klasicnog remonta i o otklanjanju uocenih nedostataka u toku probnog rada, posle završene revitalizacije. Ako sve remontne aktivnosti budu obavljene na vreme i kvalitetno, kako se i planira, vec od pocetka naredne zimske sezone, svi raspoloživi kapaciteti u kostolackim Termoelektranama, bice potpuno spremni za rad naredne zime.

C. Radojcic

PD „TE - KO KOSTOLAC”: REALIZACIJA PROJEKTA PETI JALOVINSKI SISTEM

MONTIRANO 3400 TONA OPREME

Investicione aktivnosti na realizaciji projekta montaže petog jalovinskog sistema sve su dinamicnije. Na montažnom placu kopa Drmno na pomenutom poslu radi se vec više 10 meseci. O dinamici radova stepenu gotovosti i ocekivanjima razgovarali smo sa Miroslavom Ivkovicem, glavnim menayerom za realizaciju Projekta.

- Sve aktivnosti na realizaciji Projekta montaže petog jalovinskog sistema, koji je u funkciji proširenja proizvodnih kapaciteta kopa Drmno sa 6,5 na 9 miliona tona uglja godišnje, odvijaju se po planu, kaže Ivkovic. Ceo projekat, kaže naš sagovornik, vredan je oko 65 miliona evra i realizuje se iskljucivo sredstvima „Elektroprivrede Srbije”, odnosno PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac”. Obzirom da se poštuje dinamika izvodenja radova, procene su da ce sistem biti pušten u rad pocetkom januara naredne godine, što znaci da smo veoma blizu ostvarenja našeg strateškog cilja da sa jednog kopa snabdevamo sve termoenergetske kapacitete instalisane u Kostolcu i Drmnu snage 1000 megavata.

- Od 2900 tona, koliko iznosi ukupna težina bagera SRs 2000, do sada je montirano 1400 tona opreme. Bager ce biti spreman za ispitivanje 15. sptembra, a mesec dana kasnije, dakle 15. oktobra, ocekujemo transport bagera na radilište. Kada je rec o transportnom sistemu, pre svega pogonskih stanica, od 7200 tona do sada je isporuceno iz pogona „Goše” 4900 tona opreme. Do sada je montirano 2000 tona opreme i svi radovi odvijaju se u skladu sa termin planovima.

- Aktivnosti na montaži odlagaca u velikoj meri bile su ogranicene zbog problema sa projektnom dokumentacijom. Pre izvesnog vremena oni su razrešeni tako da se nadamo da ce odlagac biti montiran na vreme, zašta smo dobili i uverevanja od strane isporucioca opreme, nemacke firme „Krup”.

- Nedavno smo otpoceli i konkretne aktivnosti na terenu koje se odnose na izgradnju nove trafo stanice 110/6 KV snage 2h16 megavolt ampera, koja je u funkciji napajanja novog jalovinskog sistema, ali sadašnjih i buducih objekata koji su u funkciji predodvodnjavanja kopa „Drmno”. Ovaj posao realizuje se po sistemu kljuc u ruke, a celokupan posao poveren je firmi „Minel ABS” iz Beograda.

- Dakle, kompletna realizacija projekta montaže novog sistema je u takvoj fazi da možemo biti zadovoljni i realno ocekivati da u januaru iduce godine sistem pustimo u rad, zakljucio je Ivkovic.

S. Sreckovic

NEVOLJE VELIKOGRADIŠTANACA, ŽITELJA BELE CRKVE I NEKOLIKO SELA GOLUBACKE OPŠTINE

OBLACI PRAŠINE NAD PODUNAVLJEM

- Žitelji Velikog Gradišta,Usija i Vinaca uznemireni pojavom prašine koja srecom nije radioaktivna

- Deponija rudnika na ostrvu sred Dunava na rumunskoj strani i jaka košava glavni uzrocnici podizanja prašine.

Žitelji Velikog Gradišta, Vinaca i Usija i opštine Bela Crkva 29. i 30. maja bili su u nevolji i gotovo jedva disali. Naime, pojavili se nošeni jakim jugoistocnim vetrom (košavom) veliki oblaci prašine i padali na polja, bašte, kuce.

Prašina je krenula sa ostrva koje je nasred Dunava ali pripada susednoj Rumuniji. Na tom ostrvu nalazi se rudnik bakra koji je u delimicnoj eksploataciji a na njemu je deponija jalovišta prepuna peskom i drugim cesticama.

„ Prema realnim saznanjima emitovana prašina nije bila radioaktivna, ali je vrlo neprijatna. Prošlog utorka radnici iz Vince postavili su instrumente za merenje. U sredu ujutru razgovarao sam sa predsednikom opštine Nova Moldava koji mi je saopštio da je rudnik na ostrvu kažnjen zbog tog ekološkog incidenta sa sto hiljada evra. Istovremeno, obecao je da se ovakva situacija više nece ponoviti. Naime, deponija ce se neko vreme zalivati vodom, a potom na njoj zasejati trava i zasaditi drvece”, - rekao nam je predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milic.

Saradnja opština Veliko Gradište i Nove Moldave bice nastavljena. U obostranom je interesu da zajedno konkurišu za sredstva odredenih namenskih programa i fondova kod Evropske agencije za razvoj i rekonstrukciju a u cilju eliminisanja ekološki rovitih situacija.

Opština Veliko Gradište preko svog inspektora za zaštitu životne sredine je uzrokovala prašinu i dala na analizu uzorke prašine.U analizi koju je uradio Institut za nuklearnu nauku Vinca uocena je povecana koncentracija bakra i cinka. I u njoj se, takode, konstatuje da prašina nema povecan nivo radioaktivnosti vec svojim prisustvom i mehanickim dejstvom na disjane organe i unošenjem u organizam štetno deluje na zdravnje gradana.

„Mi smo sa ovom pojavom upoznali sve relevantne faktore medu kojima i Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Komisiju za ekologiju Evropskog parlamenta. NJima je preporuceno da vrše monitoring i pracenje ove pojave buduci da ona predstavlja globalno zagadenje ovog dela Srbije pošto su kontaminirani delovi više opština. Dodajemo, da pojava oblaka prašine ugrožava ravnotežu ekosistema dela Srbije jer su zagadeni voda, vazduh i zemljište. Ovaj kraj je poznat po povrtarstvu i izrazito agrarni. Ugroženi su i bunari za vodosnabdevanje, prirodne i veštacke akumulacije”, rekao nam je šef Odseka za inspekcijske poslove Radoslav Živkovic.

UGROŽENA SELA

Kontaminirana naselja u opštini Veliko Gradište osim sedišta opštine su:Požeženo,Kusice,Ostrvo, Kisiljevo, Zatonje, Ram. U opštini Golubac je najviše ugroženo vikend naselje Vinci. Što se tice Bele Crkve kontaminirani su južni delovi opštine.

S.Ristic

I DALJE NA DOBROM PUTU

Jedno od društvenih preduzeca u Branicevskom okrugu koje je uspešno privatizovano je i DP «Litas» Požarevac koje sada posluje pod nazivom Veolia Transport Litas ad Požarevac. Tradicija na koju naslov ovog teksta ukazuje potvrdena je u prvoj godini posle privatizacije kada su zaposleni preduzeca i menayment tim na celu sa Generalnim direktorom Slavoljubom Ðordevicem, ostvarili rezultate iznad ocekivanja kupca. Tim povodom, a pod radnim naslovom «I dalje na dobrom putu», prošle srede u restoranu na Požarevackom hipodromu Veolia Transport Litas ad Požarevac organizovala je konferenciju za medije na kojoj su govorili Claes Gotthold, direktor VT Srbija, Zoran Jankovic, izvršni direktor saobracaja VT Litas ad Požarevac, Nebojša Matic, izvršni direktor sektora za održavanje, Negoslav Jovanovic izvršni direktor za pravne i kadrovske poslove, Jasmina Zdravkovic, izvršni direktor finansija i Zoran Milic, izvršni direktor sektora za marketing.

Po završetku konferencije, novinari, gosti lokalnih samouprava Branicevskog okruga, direktori osnovnih i srednjih škola, predstavnici proizvodaca autobusa kao i predstavnici partnerskih firmi Veolia Transport Litas ad Požarevac prisustvovali su prezentaciji novih autobusa i obnovi sadržaja Autobuske stanice koji su deo investicija Veolie Transport za 2007/ 2008. godinu.

Po završetku konferencije, novinari, gosti lokalnih samouprava Branicevskog okruga, direktori osnovnih i srednjih škola, predstavnici proizvodaca autobusa kao i predstavnici partnerskih firmi Veolia Transport Litas ad Požarevac prisustvovali su prezentaciji novih autobusa i obnovi sadržaja Autobuske stanice koji su deo investicija Veolie Transport za 2007/ 2008. godinu.

- Dobar dan i dobrodošli, izvinjavam se zbog svog srpskog jezika, ja sam kao predstavnik Veolija Transport ovde jako ponosan na sve što je uradeno i na sva poboljšanja u firmi Veolija Transport Litas. Kao što verovatno vec znate, Veolija je kupovinom Litasa došla na srpsko tržište u decembru 2006. godine, a prošle godine i kupovinom još jedne firme u Beogradu, a to je LUV Beograd. Jako smo zadovoljni pozitivnim rezultatom koji smo ovde ostvarili i uopšte dolaskom na ovo tržište, i radujemo se novim investicijama i novim i boljim rezultatima na ovom tržištu. Ovo bi bilo ukratko i uopšteno o Veoliji, to bi bilo sve za ovo prvo obracanje, istakao je u pozdravnoj reci Claes Gotthold, direktor Veolie Transport za Srbiju.

PRIVATIZACIJA ZA PRIMER

- Ova konferencija ima za cilj prezentaciju onoga što je multinacionalna kompanija Veolia Transport ucinila za firmu Litas od njene privatizacije decembra meseca 2006. godine. Pre svega želeo bih da istaknem svoje zadovoljstvo u smislu da je upravo naš grad Požarevac iznedrio jednu firmu koja se zove Litas za koju se zainteresovala jedna tako mocna multinacionalna kompanija koja se zove Veolia Transport. Ova kompanija, radi vaših bližih saznanja sastoji se od cetiri kompanije od kojih je Veolia Transport najmanja. Ona zapošljava 81 897 ljudi, upra- vlja sa 30 800 autobusa, 3 000 šinskih sistema i 50 feribota u 430 firmi poput Litasa u 27 država, od Evrope, Kanade i SAD, do Australije i Novog Zelanda. U tom smislu možete shvatiti koliko je to mala firma. Da je privatizacija Litasa dobro uradena i predstavlja uzor kako to treba raditi u Srbiji, možemo potkrepiti nizom cinjenica. Jedna od prvih jeste podatak da Veolia svojom privatizacijom i ugovorom sa Republickom Agencijom za privatizaciju zahvaljujuci kvalitetnom pregovaranju, s jedne strane menaymenta Litasa, Sindikata i zaposlenih, a s druge strane sa Agencijom, odnosno Veoliom Transport, ova kompanija je u obavezi da u prvih pet godina privatizacije u Litas uloži deset miliona evra svežeg kapitala. Prošlo je godinu i po dana od privatizacije Litasa i Veolia Transport potpuno ispunjava svoje obaveze i mogu vam reci da je do danas investirano 3, 5 miliona evra što se može videti na ulicama našeg grada, Branicevskog okruga, jednim delom Pomoravskog i Borsko- Zajecarskog okruga koje opslužujemo, a to je 26 novih autobusa. S druge strane, Veolia Transport nije ulagala samo u autobuse, u informacione tehnologije uložila je više stotina hiljada evra, u permanentnu edukaciju naših kadrova, od izucavanja jezika do polaganja odredenih kurseva koji ce da oplemene znanje naših zaposlenih. Dobar i kvalitetan socijalni program koji je tom prilikom sklopljen izmedu Agencije za privatizaciju i novog vlasnika Veolia Transport pokazao se dobrim jer je cinjenica da je nakon njegovog objavljivanja 260 zaposlenih radnika Litasa našlo interes da uz odredenu materijalnu naknadu napuste naše preduzece tako da mi danas imamo 390 zaposlenih, odnosno 2, 55 po autobusu što je ravno evropskim i svetskim standardima. Želeo bih da istaknem još jednu cinjenicu, a to je da Veolia Transport u svom poslovanju izuzetne napore ulaže u ekologiju. U tom smislu, sva kupljena vozila tokom proteklih godinu i po dana imaju Euro 3 motore koji predstavljaju znacajno poboljšanje, odnosno smanjenje emisije izduvnih gasova u okruženju u kome živimo. Primera radi, jedan Evro 0 motor u atmosferu izbacuje ugljen monoksid, azot oksida i olovnih materija kao 22 Euro 3 motora, možete zamisliti kako ce se tek to odraziti na buduci period jer u narednoj godini sledi novih 3, 5 miliona evra ulaganja u vozni park Litasa koji ce u narednih pet godina 80- 90 posto voznog parka biti obnovljeno, naglasio je Zoran Jankovic, direktor saobracaja VT Litas.

U KORAK SA EVROPOM

Od maja ove godine u Veolia Transport Litas ad uvodi se Tiketing, najsavremeniji sistem za prodaju karata sa beskontaktnim citacima mesecnih i vrednosnih karata.

- Ovaj sistem sastoji se od tiket mašine, beskonacnog citaca, GPRS modula, servera, uredaja za reprogramiranje mesecnih i vrednosnih karata i podržava 256 000 korisnika. Tiketing sistem je domace proizvodnje i u poredenju sa slicnim sistemima na svetskom tržištu, on je pokazao najbolje performanse i daleko najnižu cenu. Sve informacije koje se ticu broja putnika, broja prodatih karata, broja mesecnih i vrednosnih karata, u realnom vremenu se distribuiraju u server putem GPRS modula koji ima svaka mašina gde u svakom trenutku možemo znati šta se dogada i gde nam se autobus nalazi.

SPREMNI ZA NOVU TURISTICKU SEZONU

Na konferenciji za medije iznet je podatak da je VT Litas sa 143 autobusa na 152 redovne i 11 medunarodnih linija prevezao 7, 6 miliona putnika sa godišnje predenom kilometražom od 7, 9 miliona kilometara. U decembru 2006. godine starosna struktura voznog parka Litasa iznosila je 15, 6 godina, danas 12, 09, a plan je da do 2011. godine kada se završava kompletan investicioni ciklus Veolie Transport, prosecna starost vozila iznosice 7, 93 godine što predstavlja svetski reper za starost vozila. Zarade zaposlenih u prošloj godini povecane su za šest posto, a ovih dana Sindikat sa poslodavcima vrši pregovore o daljem povecanju zarada i regresa sa iznosom koji je utvrden kolektivnim ugovorom. U kojoj meri ce politicka situacija u Srbiji uticati na poslovanje i dalja ulaganja Veolije Transport na ovim prostorima, pitanje je našeg novinara upuceno Claesu Gottholdu, direktoru Veolije Transport za Srbiju.

-To je jako teško pitanje, mi za sada pratimo politicku situaciju koja ustvari nije toliko bitna koliko je bitan odnos politickog faktora na situaciju i na odnos prema stranim investitorima. Mi pratimo politiku i politicke korake, i za sada nema nikakve promene u strategiji Veolije Transport u odnosu na poslovanje u Srbiji, kratko je prokomentarisao gospodin Gotthold.

O predstojecoj turistickoj sezoni koja je na pragu govorio je Zoran Nikolic, menayer Turisticke agencije VT Litas.

-Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je VT Litas za predstojecu turisticku sezonu u potpunosti spreman, kako kvalitetnim izborom aranžmana na više poznatih destinacija, tako i sa voznim parkom koji ste danas bili u prilici da vidite. Tržište koje smo imali do sada - Grcka, Crna Gora sa nekim novim destinacijama, pre svega Ohridsko jezero u Makedoniji i nešto stidljivo što pokušavamo sa Hrvatskom, bice naš glavni oslonac i ove turisticke sezone. Stavio bih akcenat na grcko tržište koje je dosta kvalitetno i na kome godinama radimo, svakih deset dana, svake smene po šest - sedam naših autobusa krece ka toj evropskoj državi. Kada je Crna Gora u pitanju, morali smo da napravimo korak više u odnosu na prethodne godine jer sama cinjenica da je svako vece iz Požarevca prema ovoj susednoj državi kretalo tri do pet autobusa, da za te ljude koji su do sada koristili samo prevoz, obezbedimo i kvalitetne aranžmane na Crnogorskom primorju. Za grcko tržište cene ove godine nismo korigovali, zadržali smo one na nivou prošle, i ono što je naše ljude posebno interesovalo, to je pogodnost otplate na cak deset mesecnih rata, naglasio je Nikolic.

KOREKTNA SARADNJA SA SINDIKATOM

- Prijatno sam iznenaden saradnjom poslodavca Veolia Transporta i izvršnih menayera koje su oni postavili, narocito u delu primanja zaposlenih i socijalnim programom koji smo ostvarili u pregovorima prilikom privatizacije Litasa jer ja sam jedan od ucesnika Komisije koja je ucestvovala u razgovorima i pregovorima u tom procesu. Posle godinu i po dana mogu reci da je intenzitet saradnje na istom nivou kao što je bio i pre godinu dana, nije se promenilo ništa s tim što sve više i više unapredujemo tu saradnju jer rec je o kompaniji i ljudima sa kojima može da se razgovara i pregovara. Osnovna, minimalna cena rada koju smo imali pre privatizacije prihvacena je kao pocetni korak, a to je naša najjaca majska plata iz 2005. godine. Nakon okoncanja privatizacionog postupka u decembru 2006. godine, sledece, 2007. godine plata je povecana za šest posto, a ove godine nakon pregovora pristali su da se ona niveliše prema rastu inflacije u Srbiji. Drugo pitanje je regres koji sada iznosi deset hiljada dinara, a mi kao Sindikat tražimo povecanje od 50 posto. U dosadašnjim pregovorima oni nam nude 30 posto, ali to još nije cementirano, videcemo dokle cemo stici. Dobro je što cemo dobiti radna odela za vozace, potom i za bravare i mehanicare. Napomenuo bih ono što nije receno na konferenciji za medije, a to je da ce se 30. juna održati Skupština preduzeca na kojoj ce se formirati novi Upravni dbor i ocekujem da cemo posle toga sesti i zaokružiti razgovor koji se tice zarada zaposlenih. Težnja našeg Sindikata je da se ne meša u neke segmente rada ostalih menadžera, naglašava Veseljko Petrušic, predsednik Sindikata VT Litas.

ZADOVOLJSTVO POSLOVNIH PARTNERA

Veolia Transport Litas ad Požarevac obnovu voznog parka poverio je renomiranim i svetski poznatim proizvodacima kao što su Mercedes Benz, Temsa i domacem Ikarbusu ciji su predstavnici na ovoj prezentaciji novinarima i gostima VT Litas pružili podrobnije informacije o svojim autobusima za putnicki i turisticki saobracaj.

- Osecam veliko zadovoljstvo što prisustvujem prezentaciji novih autobusa, Mercedes Benz je dugogo- dišnji partner Litasa, prošle godine novoj, privatizovanoj firmi prodali smo pet medugradskih autobusa Conecto. Iduce godine u planu je jedna veca nabavka u kojoj se nadam da cemo i mi imati ucešce. Mercedes Benz jedan je od najvecih snabdevaca autobusa za Veoliu Transport na globalnom nivou, tako da se nadamo da cemo i u Požarevcu imati znacan udeo u tome. Možemo da ponudimo gradske, medugradske, turisticke i turisticke autobuse visoke kategorije. Naravno, sve zavisi od planova Veolie Litasa za narednu godinu, a ono što je možda i najvažnije, Mercedes nudi dvadeset cetvorocasovnu servisnu službu na teritoriji cele Srbije i Crne Gore, kao i putem naše servisne mreže Omnibus na teritoriji cele Evrope. U Beogradu imamo veliki servis za prodaju rezervnih delova sa velikim lagerom, napomenuo je Branislav Ilic, menayer Mercedesa uz napomenu da je za ovu kompaniju bezbednost putnika na prvom mestu, na drugom zaštita životne sredine, na trecem ekonomska isplativost i na cetvrtom olakšanje osobama sa telesnim nedostacima.

Slicne ocene dali su i menayeri Ikarbusa i Temse, pouzdanih partnera Veolie Transport Litas ad Požarevac. O saradnji sa požarevackom firmom VT Litas govorio je i Srecko Nijemcevic, direktor Ikarbusa.

- Nama je zadovoljstvo što jedna ovakva multinacionalna kompanija koja ima nekoliko desetina hiljada autobusa u svom voznom parku u Evropi i svetu kupuje autobuse i od Ikarbusa što potvrduje da imamo kvalitet koji zadovoljava Veoliu koja je jedna od najznacajnijih transportnih kompanija u Evropi. Deset naših autobusa koje su kupili verovatno je samo pocetak dugorocnije saradnje, napomenuo je Nijemcevic.

OBNOVLJENA AUTOBUSKA STANICA

- Kada je rec o Autobuskoj stanici u Požarevcu, dosta toga promenilo se u odnosu na period pre privatizacije. Više se polaže na tehnicku ispravnost i higijenu vozila, na redovnost polazaka. Recju, sve ono što smo nekada imali sada je to postavljeno na jedan viši, kvalitetniji nivo. Napravili smo nadstrešnice perona zbog naših putnika koje ce ih štititi od kiše i sunca, ali i spratnih i visokopodnih autobusa kako bi nesmetano ulazili na peron i putnici bezbedno ulazili i izlazili. Naše usluge koriste i mnogi drugi prevoznici sa kojima imamo izuzetno fer i korektne poslovne odnose, kaže Petar Peric, menayer Autobuske stanice u Požarevcu.

Novim autobusima novinari i gosti VT Litas odvezli su se na Autobusku stanicu Požarevac gde je na prigodan nacin otvoren renovirani deo dolaznog perona, biletarnica i digitalni automat za istakanje Euro dizela. Tom prilikom vrpcu su presekli Claes Gotthold, direktor VT za Srbiju i Ivan Grubetic, zamenik gradonacelnika Požarevca, a nakon šampanjca za sve ucesnike ove po mnogo cemu uspele prezentacije, u restoranu na Hipodromu prireden je i rucak. U znak zahvalnosti za povremena sponzorstva, predstavnik Košarkaškog kluba PO- basket urucio je gospodinu Gottholdu dres kluba. Rec je o Košarkaškom klubu koji je osvojio titulu prvaka Regiona centralne Srbije u kategoriji decaka ‘96 godište i mladi. U 18 utakmica sa klubovima iz pet regiona centralne Srbije, “Po basket” je zabeležio 17 pobeda i jedan poraz.

M. Kuzmanovic

SA NAUKOM VIŠESTRUKA BERICET

- U makroogledu su prisutne 23 sorte ozimih strnih žita i to: 14 sorte pšenice, 4 sorte tritikalea i 5 sorti jecma

U organizaciji Zavoda za poljoprivredu “Stig” i Poljoprivredne škole sa Domom ucenika “Sonja Marinkovic” prošle srede na poljoprivrednom dobru “Metkor” u prisustvu više od stotinu ljudi održan je Dan polja strnih žita, strucna i edukativna manifestacija na kojoj su poljoprivredni proizvodaci imali priliku da se upoznaju sa novijim sortama ozimih strnih žita. Nakon žetve bice im dostupni i rezultati prinosa, sve u cilju lakšeg izbora sorti za setvu naredne godine, kao i uvodenja novih prinosnih sorti u proizvodnju.

Prilikom obilaska oglednog polja brojnim gostima se obratio Jovan Grozdic direktor Zavoda za poljoprivredu “Stig” sledecim recima: “Nadam se da ce ova godina biti daleko bolja, uspešnija i bericetnija od prošle. Zavod za poljoprivredu “Stig” iz Požarevca broji 15 zaposlenih od cega su 8 savetodavaca i uveren sam da cemo opravdati ovo što nam je ukazalo Ministarstvo, jer sada smo krenuli u drugaciji pristup poljoprivrednim proizvodacima. Naime, do sada smo imali 50 odabranih gazdinstava, a sada imamo 240, odnosno cetiri puta više proizvodaca. Zavod je kuca koja je i do sada vršila transfer znanja od instituta, fakulteta i škola ka neposrednim poljoprivrednim proizvodacima i uveren sam da cemo to nastaviti još uspešnije ovim novim nacinom rada”.

Kao i prethodnih godina u makroogledu su prisutne 23 sorte ozimih strnih žita i to: 14 sorte pšenice, 4 sorte tritikalea i 5 sorti jecma Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i Centra za strna žita iz Kragujevca. Prema recima Stanislave Stankovic strucnog saradnika za ratarstvo, samoj setvi ogleda je prethodila redukovana obrada zemljišta i prolazak setvospremacem. Osnovno dubrenje je obavljeno sa 350 kg/ha NPK dubriva, a prihrana je odradena na vreme, 20. februara sa 180 kg/ha uree. Usev nije tretiran protiv bolesti i štetocina, a što se tice herbicida ogled je tretiran Sekatorom 14. aprila i dosta dobro izgleda. Do poleganja jecmova je došlo sa pojavom prvog olujnog vetra koji je bio pracen padavinama oko 24. maja.

Saradnja duga dvadeset godina

U ime ucenika i profesora Poljoprivredne škole sa Domom ucenika “Sonja Marinkovic” prisutne je pozdravio Vidoje Vukašinovic direktor škole naglasivši da preko 20 godina Poljoprivredna škola u saradnji sa Zavodom za poljoprivredu “Stig” posta- vlja oglede i spaja nauku i praksu. Inace, ovo je najstarija poljoprivredna škola u Srbiji koja je pocela sa radom daleke 1872. godine. I školovala je mnogo kadrova i opstala je zahvaljujuci tome što se nalazi u Stiškoj ravnici i sigurno ce trajati još dugo, dugo godina.

“Upravo smo na pragu upisa novih ucenika i planiran je upis poljoprivrednog, veterinarskog, prehrambenog tehnicara i novog obrazovnog profila tehnicara hortikulture. Na trecem stepenu školujemo proizvodace prehrambenih proizvoda, mesare i pekare. Imamo zavidne uslove za školovanje ovakvih kadrova, što potvrduje i naše imanje na kome se danas nalazimo, jer bez prakticne nastave i objekata nema ni obuke. Otvoreni smo ka institutima, ka dobrim domacinima i sva iskustva koja se steknu u praksi primenjuju se ovde u obuci ucenika”, rekao je Vukašinovic.

Sorte Novosadskog instituta

Detaljnije o sortimentu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada koji uspešno posluje vec 70 godina, govorio je dr Nikola Hristov. Prošle godine u makroogledima kod pšenice, medu prve tri su bile sorte “NS 40 S”, “Arija” i “Simonida”. “Arija” spada u grupu srednje kasnih sorti i od nje se zasniva sve veca kolicina semena. Sorta “Srma” se po prvi put nalazi u makroogledu i još uvek ne postoje rezultati sa terena. Na Rimskim Šamcevima se pokazala kao odlicna sorta što se tice prinosa i u godini koja joj odgovara uz pravilnu agrotehniku može da da prinos od 7 - 8 tona. Kod kompletnog sortimenta cilj je da se poveca intenzitet bokorenja, što znaci da se sa manjom setvenom normom od 500 i manje klijavih zrna postigne odgovarajuci broj klasova po jedinici površine. Takode, cilj je da se naprave ranostasnije sorte koje klasaju ranije cime se produžava period nalivanja zrna i prinos povecava.

“Milijana” spada u grupu srednje ranih sorti i vec pocetkom juna klasovi dobijaju žuckastu boju. NJu odlikuje odlicna otpornost na poleganje, visine je oko 70 cm i uz intenzivno dubrenje nece poleci. Ima odlican kvalitet, spada u grupu poboljšivaca i uz navodnjavanje daje izuzetne rezultate. Sorta “Pobeda” se vec dugo godina nalazi u komisiji kao standard za priznavanje sorti i sve ostale sorte morale su da budu bolje od nje kako bi bile priznate. Inace, ovo je sorta odlicnog prinosa, adaptabilnosti i kvaliteta. Nova sorta “Barbara” se po prvi put nalazi u makroogledu i spada u grupu srednje kasnih sorti. Nešto je višlja od Pobede, ali takode ima veoma dobru otpornost na poleganje i formira veliki broj krupnijih klasova po jedinici površine.

“NS 40 S” spada u grupu srednje kasnih sorti, pokazuje odlican potencijal za prinos i u ispitivanjima je dala najbolje rezultate. Sorta “Astra” ima prakticno identicne roditeljske komponente kao “Simonida” koja se dokazala i vec se nalazi u prodaji. Srednje rana sorta “Rapsodija” je priznata u Madarskoj, odlicnog je potencijala za prinos, nešto je niža i ima odlicnu otpornost na poleganje. Sorte “Janja”, “Dama” i “Isidora” su nove, nešto više sorte i pored dovoljne kolicine zrna obezbeduju i dovoljnu kolicinu slame za proizvodace koji se bave stocarstvom. Inace, iz novosadskog sortimenta svake godine se prizna 3 -5 novih sorti i novosadske sorte pšenice pokrivaju 96tržišta Srbije. U slucaju da proizvodac ima vece površine pod pšenicom važno je da bude zastupljeno nekoliko sorti koje stasavaju u razlicito vreme, kako bi se pocetak i završetak žetve ispratio ravnomerno bez gubitaka.

“Tritikale je biljna vrsta nastala ukrštanjem pšenice i raži i odlikuje se odlicnom otpornošcu na biljne bolesti, niske temperature, poleganje i uspeva na zemljištima koja nisu bogata hranjivim materijama. NJega izdvaja veliki sadržaj proteina koji se kod novosadskih sorti krece preko 15što je jako važno za ishranu stoke i može se koristiti kao zrno, krma, za napasanje stoke u fazi intenzivnog bokorenja i u kombinaciji sa pšenicnim brašnom za pravljenje hleba. Posle novosadskog tritikalea koji je bio izuzetno visok i neotporan na poleganje, napravljeno je 11 novih sorti, a najvece nade se polažu u “Odisej” koji je otporan na poleganje i odlicnog potencijala za prinos. Sorta “Oganj” je nešto ranija, izuzetno visokog potencijala za prinos i u kombinaciji sa kukuruzom i jecmom odlican je za ishranu stoke.

Posle privatizacije pivara interes za domacim jecmom opada, zato što su strane kompanije sa novom tehnologijom proizvodnje piva donele i svoje sorte. Mi imamo odlicne sorte po potencijalu i kvalitetu, ali nažalost sada neka druga opcija odreduje setvenu strukturu. U makroogledu imamo 4 novosadska jecma, a prvi je pivski “NS 525” koji ima odlicnu otpornost na poleganje, odlican potencijal za prinos, a na poljima Madarske se širi pod imenom “Fantazija”. Pivski jecam odlikuje mali sadržaj proteina do 11i visok sadržaj finog ekstrata koji iznosi preko 80 Sorta “Nonius” spada u grupu stocnih višeredih jecmova sa sadržajem proteina preko 15 Sorta “NS 565” ima odlicnu otpornost na poleganje i priznat je u Madarskoj pod imenom “Amazon”. Sadržaj proteina se krece ispod 11 finog ekstrata preko 80 a takode ima i visok sadržaj zrna prve klase. Poslednja novosadska sorta u makroogledu je “NS 737” ozimi stocni jecam nešto viši od “Noniusa” koji uz odgovarajucu agrotehniku ima odlican potencijal”, istice dr Nikola Hristov.

Kragujevacki sortiment

Od kragujevackih sorti u makroogledu su zastupljene 3 sorte pšenice, 2 sorte tritikalea i 1 sorta jecma, a njih je predstavio Vladimir Perišic iz Centra za strna žita. Sorta “Toplica” je odlicnog tehnološkog kvaliteta, visine oko 85 cm, veoma otporna na sušu. “Vizija” je hlebna sorta pogodna za intenzivnu proizvodnju visine oko 75 cm, otporna na poleganje i uz odgovarajuce uslove može postici odlican tehnološki kvalitet (A 2 grupu). Treca kragujevacka sorta pšenice je “Kruna” koja je rana, omogucava normalniju žetvu bez uskih grla i postrnu setvu odredenih useva ako postoji navodnjavanje. NJen genetski prinos ide i do 11 tona.

Što se tice tritikalea sorta “Favorit” sve više zamenjuje prvu priznatu sortu “KG 20”. Rec je o ranoj sorti visine 75 - 80 cm koja se odlikuje velikom otpornošcu prema nepovoljnim uslovima. Genetski potencijal je izuzetno visok i krece se od 10-11 tona. Novija sorta “Trijumf” se odlikuje visokom stabljikom oko 105 cm, dobro se bokori i dobar je konkurent korovima. U komisijskim ogledima je premašio “KG 20” za 1,5 tonu, ima dobro ispunjeno zrno i u mešavini sa pšenicom može se koristiti za proizvodnju hleba. Selekcionarska kuca iz Kragujevca je predstavila i jednu sortu dvoredog jecma “Rekord” dobrog tehnološkog kvaliteta pogodnog za proizvodnju piva.

D.Dinic

ULJANA REPICA - KUL TURA BUDUCNOSTI

- Na oglednim poljima su zastupljene 6 sorti pšenice, po jedna sorta tritikalea i jecma i 12 sorti uljane repice

Zemljoradnicka zadruga “Vitovnica” Kula i Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad proteklog petka u Kuli organizovali su Dan polja strnih žita i uljane repice, na kome su poljoprivredni proizvodaci malocrnicke opštine uoci žetve upoznati sa novijim prinosnim sortama. Manifestaciju pod nazivom “Stig 2008.” svecano je otvorio Bogoljub Jevtic direktor Zemljo- radnicke zadruge “Vitovnica” naglasivši da se na oglednim poljima nalazi 6 sorti pšenice, po jedna sorta tritikalea i jecma i 12 sorti uljane repice. Cilj okupljanja jeste uocavanje napredovanja razlicitih sorti na istom klimatskom podrucju i zemljištu, uz istu agrotehniku. Nakon žetve i dobijenih rezultata prinosa, proizvodaci ce moci lakše da se opredele za prinosnije sorte koje ce posejati naredne godine i time unaprediti proizvodnju.

“Samoj setvi koja je obavljena izmedu 15. i 20. oktobra prethodila je redukovana obrada zemljišta. Osnovno dubrenje je oba- vljeno sa 200 kg/ha NPK dubriva, a krajem februara prihrana je obavljena sa 150 kg/ha AN-a i KAN-a. Usev nije tretiran protiv bolesti i štetocina, a od herbicida korišcen je Sekator”, rekao je Jevtic.

Pšenica

O sortama strnih žita Novosadskog instituta koje su prisutne u makroogledu i tehnologiji gajenja govorila je dr Zorica Jestrovic. Prema njenim recima što se tice znanja, vrednoce, kvaliteta zemljišta, ovaj kraj u potpunosti je ravnopravan sa Vojvodinom. Na oglednom polju prisutno je 6 sorti ozimih mekih pšenica. “Rusija” je srednje rana sorta sa izuzetnom tolerantnošcu prema niskim temperaturama i ona sama po sebi oznacava prostranstvo i moc. I ove godine, kao i ranijih godina imamo slucaj da vegetacija “pretrcava” neke faze što može drasticno da smanji prinos. Treba reci da su naše sorte kvalitetnije od zapadnih, ali u Francuskoj, Nemackoj i Poljskoj mnogo je bolji raspored padavina. Druga sorta “Pesma” koja se nalazi u makroogledu povucena je iz proizvodnje i ne nalazi se više na tržištu zbog nesporazuma izmedu komisije za priznavanje sorti i Instituta. Što se tice sorte “Pobeda” ona je standard u komisiji za priznavanje sorti i sve sorte koje se uvoze iz inostranstva ili nove koje se stvore kod nas, uporeduju se sa njom. Ovo je sorta koja ima i prinos i kvalitet. Pri otkupu hektolitarska masa ne oznacava dobar kvalitet, vec sastav i sadržaj proteina u zrnu. On bukvalno zavisi od dubrenja azotom i vremenskih uslova u toku nalivanja i sazrevanja zrna. 96srpskog tržišta pripada novosadskim sortama, a od toga je više od dve trecine površina pod sortom “Pobeda”.

Sorta “Arija” je novija, ove godine se uvodi u oglede i treba sacekati prinos koji ce postici u žetvi. Sorte “Astra” nece biti na tržištu, jer je rodena sestra “Simonide” koja je bila 5 - 6 godina u ogledima gde se pokazala kao odlicna i sada ide na tržište. Sorta koja vec ima mesto na tržištu, ali je i dalje u ogledima sve dok ne budemo sto posto sigurni da je njen potencijal preko 11 tona po hektaru jeste LJiljana”, istakla je dr Zorica Jestrovic.

Tritikale je jedina vrsta strnih žita koja ne može da se nade u prirodi, vec se dobija ukrštanjem raži i tvrde pšenice. Od pšenice je uzet sadržaj proteina, a od raži visina i otpornost prema niskim temperaturama i bolestima, a u ogledu u Kuli je predstavljen “Odisej”. To je biljna vrsta koja jako dobro bokori i kod nje ako se ide sa manjom normom setve postoji veca šansa za formiranje veceg broja stabljika sa boljim klasom. Pre 28 godina priznata je prva sorta tritikalea “KG 20”, i treba znati da on ima 4 -5veci sadržaj lizina i mnogo je bolji za ishranu stoke od pšenice. Na kraju ogleda nalazi se dvoredi pivski jecam “NS 525”. Dvoredi jecmovi su pivarski, jer imaju ispod 11proteina u zrnu, dok višeredi imaju nešto veci sadržaj proteina i koriste se za ishranu stoke.

Uljana repica za biodizel

Na drugom oglednom polju, selekcionar uljanih kultura dr Radovan Marinkovic prezentovao je sorte i tehnologiju gajenja uljane repice. Prema njegovim recima, sa jednog hektara pod uljanom repicom, ako se dobije prinos od 3 tone može da se obezbedi oko 900 litara biodizela. U ogledu je prisutno 12 sorti: “Slavica”, “Banacanka”, “Nena”, “Kata”, “MR -S 1,2,3,4 i NS -R -1,2 i 3. Prva priznata srpska sorta jeste “Banacanka” koja je u Crvenki postigla 5,3 t/ha i ona se sa “Slavicom” nalazi na 90površina. U Evropskoj uniji postoji uredba po kojoj svake godine mora da se umeša odredeni procenat biodizela u dizel D2 i on iznosi 4,26 Ako znamo da Srbija troši 2 miliona tona D2 goriva, onda bi po toj uredbi trebalo obezbediti 70 - 80 hiljada tona biodizela. Sa ovih prostora trebalo bi poslati zahtev nadležnim organima da se proizvodnja ove biljne vrste subvencioniše, jer u svetu se dobija 200 - 300 dodatnih evra za hektar uljane repice. Srbija ima 4,7 miliona hektara obradive zemlje i u narednom periodu uljana repica bi trebalo da zauzima 470 hiljada hektara ili 10površina.

Prema recima vlasnika parcele Veroljuba Markovica iz Kule, oranje je obavljeno izmedu 10. i 15. avgusta, a setva izmedu 1. i 5. septembra sa 3 kg semena po hektaru. Osnovno dubrenje je izvršeno sa 300 kg/ha NPK dubriva, a prihrana pocetkom aprila sa 200 kg/ha AN-a.

“Za žetvu bi ovog leta trebalo da bude 4 hiljada hektara, prošle godine ugovorena cena je bila 250 evra po toni, a za ovu godinu cena ce se najverovatnije kretati od 330 -370 evra po toni”, istice Sladan Mitrovic rukovodilac sirovinske službe u Dunavci iz Velikog Gradišta.

Uljanu repicu ne bi trebalo sejati na njivama gde je bilo suncokreta i soje u prethodne cetiri godine i pre dubrenja treba izvršiti kao i kod pšenice analizu zemljišta. Osnovnu obradu bi trebalo uraditi tri nedelje pre setve kako bi se zemlja slegla, a posle toga treba da usledi predsetvena priprema. Setvu treba obaviti od 1 - 20. septembra sa 3 kilograma semena po hektaru. Žetva je dosta osetljiva operacija u proizvodnji uljane repice. S obzirom na to da dolazi do preplitanja biljaka iz dva, tri reda dobro bi bilo imati kombajn sa bocnim kosama, jer bez njih zbog potezanja može da se otvori odredeni procenat ljuski i dode do rastura.

Fitopatolog mr Petar Mitrovic govorio je o merama zaštite uljane repice. Da bi biljke imale potrebnu vitalnost mora da se obezbedi dovoljna kolicina NPK dubriva i dobra prihrana. Ako se setva obavi na vreme od 1 - 10. septembra izbegava se jedna obavezna mera, a to je suzbijanje buvaca na uljanoj repici. U fazi butona treba obaviti tretiranje protiv sjajnika, jer u suprotnom imago progriza pupoljke, polaže jaja iz kojih izlazi larva koja pojede prašnike i uljana repica izrasta bez ljuske.

D.Dinic

7. JUN, DAN PTT RADNIKA

PRAZNIK NEUMORNIH POŠTARA

Radna jedinica Požarevac je centralnu svecanost povodom 7. juna, Dana PTT radnika Srbije prošle nedelje organizovala u Petrovcu na Mlavi, pošto se centralna zgrada Pošte u Požarevcu uveliko renovira.

Na svecanosti u Petrovcu su, pored isticanja dostignuca u razvoju poštanske delatnosti i pravaca daljeg razvoja u pravcu savremenijeg i efikasnijeg zadovoljavanja potreba korisnika, dodeljena i priznanja i nagrade radnicima koji su navršili 10, 20, 30, 35 i više godina radnog staža, a proglašeni su i najuspešniji u nekoliko oblasti poštanskog rada.

Svecanost u Petrovcu, kako je istakao domacin Dragan Stojanovic, upravnik petrovacke Pošte, obeležila je dva jubileja - 168 godina poštanskog saobracaja Srbiji i 135 godina od otvaranja prvih pošta u Petrovcu, Krepoljinu i Žagubici, (10. jun 1873. godine), povodom cega je Muzej PTT Srbije organizovao prigodnu izložbu sa brojnim dokumentima, novinskim napisima i fotografijama iz vremena kad se “sitna knjiga pisala” i potonjih godina razvoja poštanskog saobracaja u tom telu Istocne Srbije.

Kratak istorijat, sa mnoštvo detalja i tumacenja istorijskih cinjenica koje su od znacaja za zaživljavanje poštanskog saobracaja u Homolju, okupljenima je prezentovao Milorad Jovanovic, strucnjak PTT Muzeja Beograd.

Nova Pošta do oktobra

Na zgradi glavne Pošte u Požarevcu vec dva meseca traju radovi. Objekat se generalno renovira i preureduje, a proširuje se i poslovni prostor za oko 300 kvadrata. Rec je o najvecoj ovogodišnjoj investiciji na nivou JP PTT Srbije, ulaže se oko milion evra.

- Objekat se u potpunosti renovira, sa ciljem da se prilagodi savremenom nacinu poslovanja, tehnološke celine medusobno budu razdvojene, a korisnicima omoguci puni komfor i usluge vrše na evropskom nivou. To podrazumeva potpunu automatizaciju i najsavremeniju tehnologiju, znacajno uvecanu efikasnost, iz ugla korisnika posmatrano - maksimalno skracenje vremena, obavljanje posla bez cekanja i gužvi. Uz reorganizaciju i dogradnju prostora, bice to objekat sa 1.800 kvadrata poslovnog prostora. Dograden je poseban aneks namenjen poslovnim korisnicima koji dolaze sa velikom kolicinom pošiljki, oni više nece obavljati poslove na istom šalteru gde i ostali gradani. Prema dosadašnjoj dinamici radova, a mogu reci da izvodac, “LJubaINVEST” Velika Plana, utvrdene rokove striktno poštuje, ocekujemo da radovi budu gotovi i objekat stavljen u funkciju najdalje u oktobru ove godine. U meduvremenu, izvinjavamo se gradanstvu i poslovnim partnerima i molimo za strpljenje. Angažovanjem svih naših ljudskih i materijalnih resursa, privremeno smo preselili poštu 12000 Požarevac u ulicu Drinska (preko puta biblioteke) i otvoreni smo za rad, kao i do sada. Istovremeno, podsecamo da rade pošta 12103 Požarevac (kod Triangla), 12104 Požarevac (kod mesne zajednice Burjan) sa produženim radnim vremenom do 16 casova, 12105 Požarevac (kod SUP-a na izlazu iz grada), 12107 Požarevac (kod železnicke stanice) sa sa produženim radnim vremenom do 16 casova i dalje u svakodnevnoj funkciji, - kaže Dragan Beara, direktor RJ PTT Požarevac.

Više od 100.000 akcija

- I pored svih problema koji su neminovno nastali usled dislociranja svih službi Pošte na nekoliko lokacija, svi zaposleni ulažu dodatne napore da se posao odvija bez zastoja. Primer je veliki posao koji je Pošta preuzela na sebe: upis besplatnih akcija. Predvidena dinamika je apsolutno ispoštovana, cak smo i premašili ocekivanja, i naša i nalogodavca: od planiranih 160.000, akcije je vec upisalo više od 100.000 gradana i, izvesno je, sav posao ce biti obavljen u predvidenjnom roku, do 31. jula. To je još jedna potvrda predanosti poslu svih radnika PPT-a, odnosno predanosti težišnom cilju našeg rada - kvalitetnoj i pravovremenoj usluzi našim korisnicima, cije je zadovoljstvo na prvom mestu, - porucuje direktor RJ PTT Požarevac.

Profitabilne funkcije

- Postoji nedvosmislena namera PTT da svojim korisnicima na teritoriji cele Republike omogucimo jednaku dostupnost svih usluga i u istim uslovima sa garantovanim rastom kvaliteta poštanskih usluga, - istice Beara i dodaje:

- Koliko je poslovni prostor adekvatan i prilagoden individualnim potrebama i zahtevima poslovanja našeg Preduzeca, utoliko cemo uspešnije komunicirati sa potencijalnim partnerima, kupcima, klijentima, investitorima i celokupnom javnošcu. Pošta mora i ima potencijala da odgovori izazovima tržišta. Tacno je da mi, kao javni operater, imamo obavezu u delu izvršenja rezervisanih usluga, ali podižemo i nivo profitabilnih funkcija kao što su “Postekspres”, set elektronskih poštanskih usluga KDS, CEP i druge. Predstoji veliki napor za razbijanje prisutne zablude da se Pošta ne isplati, i takve zablude ce se otkloniti samo permanentnim radom u objašnjavanju svih aspekata poštanske reforme, stvarajuci interesovanje pa i podršku za te promene, - smatra Beara.

“Postomat” - 24 sata na usluzi

Jedna od novina u Pošti Požarevac je “Postomat”. Zahvaljujuci njemu, korisnici poštanskih usluga ce tokom celog dana bez posredstva šalterskog radnika moci da koriste raznovrsne usluge isplata gotovine, upit stanja, placanje racuna mobilne i fiksne telefonije, dopune za mobilne telefone, placanje racuna, kupovine internet sati za pristup PTT netu i dr.

Istovremeno, uvodi se i nova usluga, prijem uputnica od pravnih lica. Pravno lice može biti pošiljalac poštanskih uputnica a uplatu uputnickog iznosa i poštarine vrši iskljucivo bezgotovinskim putem.

Pravno lice može slati poštanske uputnice, bez zakljucivanja ugovora sa Poštom Srbije a u skladu sa uslovima definisanim Pravilnikom. Pošiljalac - pravno lice, može zahtevati isplatu poštanskih uputnica iskljucivo na šalterima pošta, na osnovu ugovora sa Poštom Srbije. Pošta Srbije u tom slucaju ima obavezu da dostavi primaocima obaveštenje na adresi a primaoci mogu podici novac na šalteru bilo koje pošte pocev od dana prijema poštanske uputnice.

Jubilarci

Povodom Dana PTT radnika Srbije, za 10 godina rada u RJ PTT saobracaja Požarevac, zahvalnicu i nagradu, mobilni telefon “Nokia 3500”, dobili su:

Saša Begovic, Zlatan Gajic, Živka Grcic, Aleksandra Kocic, Jasna Lukinic, Rade Markovic, Mira Milenkovic, Bojan Miloševic, Zorica Mitic, Valentina Pujkilovic, Dragan M. Savic, Miodrag Stevic i Dragan Životic.

Za 20 godina, zahvalnicu i novcanu nagradu u visini 1,5 licnog dohotka, dobili su:

Saša Antonovic, Marjan Nikac, Živan Obradovic, Svetlana Rogožarski i Sladana Stankovic.

Zahvalnicu i nagradu u visini 2 licna dohotka za 30 godina rada u PTT-u dobio je Siniša Maksimovic.

Za 35 i više godina provedenih na radu u PTT-u, zahvalnicu i 2,5 LD, dobili su:

Mila Miloradovic, Bogoljub Ðordevic, Dragoslav Ðurdevic, Miroslav Jankovic, Dragoljub Jovanovic, Slobodan D. Jovanovic, Novica Milenkovic, Milorad Milosavljevic, Miodrag Milovic, Srboljub Nikolic, Pavle Ognjanovic, Momcilo Pavlovic, Radule Perovic, Steva Salapura, Ratislav Stevanovic, Miodrag Velickovic, Branislav Živanovic i Slobodan Životic.

Proglašeni su i najbolji radnici:

- najbolji poštonoša u proteklih godinu dana je Steva Salapura, najbolji šalterski radnik Sanja Kocic, najbolji radnik transporta i prerade je Srecko Nikolic, najbolji kontrolor Maldina Radanovic Jevremovic.

Za najboljeg poštanskog upravnika proglašen je Saša Begovic.

D. Milenkovic

PROJEKAT O KONTROLISANOJ HEMIZACIJI POLJOPRIVREDE U CIRIKOVCU

POVECATI PRINOSE A NE UGROZITI ZDRAVLJE

- Pocelo sprovodenje programa edukacije poljoprivrednika u okviru projekta „Kontrolisano smanjenje hemizacije poljoprivrede - put ka proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane” l Prvo predavanje u sredu, 11. juna

U Cirikovcu je pocelo sprovodenje projekta pod nazivom „Kontrolisano smanjenje hemizacije - put ka proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane”. Projekat sprovodi tim strucnjaka preko nevladine organizacije „Slobodni gradani Požarevca” a na osnovu odluke Fonda za zaštitu životne sredine opštine Požarevac o prihvatanju i delimicnom finansiranju.

Poljoprivreda je jedna od privrednih grana - okosnica razvoja opštine Požarevac.

Savremena poljoprivredna pro- izvodnja ostvaruje se radi postizanja što vece dobiti/profita. To podrazumeva primenu odgovarajuce tehnologije tj. preporucene agrotehnike i zootehnike. U okviru tehnologije agrotehnickih mera, nezaobilazna je hemizacija poljoprivrede, cak i u relativno ekstenzivnoj proizvodnji. Za ovu temu najznacajnije je ucešce mineralnih hemijskih dubriva i pesticida. Ðubriva se apliciraju u zemljište ili direktono na lisni aparat biljaka. Pesticidi se primenjuju apliciranjem na sve delove biljaka, u zemljište, kao i na plodove biljaka u skladištima.

Mora se priznati da se hemijska sredstva u poljoprivredi koriste neadekvatno, cesto neznalacki i bez kontrole. To ne samo što anulira relativno malo ucešce hemizacije u proizvodnji vec i povecava opasnosti koje donosi zagadenje životne sredine.

EKOLOGIJA U TANJIRU

-Razlozi neadekvatne hemizacije su brojni, istice magistar Bogdan Živanovic, autor projekta. -Jedan od kljucnih razloga jeste otsustvo permanentne edukacije poljoprivrednih proizvodaca. Sama edukacija nece biti dovoljna ako nije pracena boljim i profesionalnijim radom poljoprivrednih apoteka, vecim prisustvom i ulogom savetodavnih službi, dobrom organizacijom snabdevanja repro materijalima poljoprivrednika, obnavljanjem mehanizacije za zaštitu bilja i apliciranje hemijskih dubriva, podizanjem svesti i znanja potrošaca u pogledu zahteva prema tržištu prehrambenih proizvoda, osmišljenom i korektnom kontrolom i drugih, zakljucno sa primenom zakonskih propisa.

Posledice nekorektne hemizacije poljoprivrede su solidno istražene u svetu i kod nas, tako da se svim istraživanjima potvrduje da nedostaje akcija kojom ce se obezbediti istovremeno primena pesticida i drugih hemijskih sredstava kao repro materijala u poljoprivredi, ali i zdravstvena bezbednost ljudi odnosno ekološka zaštita životne sredine. Ta akcija obuhvata više mera, od kojih su najvažnije: edukacija i kontrola. Edukacija se odnosi na poljoprivrednike u prvom redu, ali i na druge ucesnike u proizvodnji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i na potrošace. Kontrola se odnosi na sve njih, zatim na gradanska udruženja za zaštitu potrošaca kao i na odgovarajuce organe kontrole zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i drugih ekoloških cinilaca, vazduha, vode, zemljišta i celokupnog živog sveta.

Po Živanovicevim recima, cilj projekta je zdraviji život, a konkretnije to znaci:

-Podizanje zdravstvene ispravnosti poljoprivrednih proizvoda biljnog porekla namenjenih ishrani ljudi i životinja.

-Uvodenje dobre prakse korektnog strucnog postupanja u sprovodenju agrotehnickih mera hemizacije poljoprivrede.

-Sticanje navika za permanentnim strucnim obrazovanjem radi profesionalizacije zanimanja poljoprivrednika, radi usvajanja koncepcije licne odgovornosti za ocuvanje životne sredine.

-Alarmiranje drugih subjekata da sprovode potrebne mere i aktivnosti radi proizvodnje zdravstveno-bezbednih poljoprivrednih proizvoda.

-Priprema komercijalnih porodicnih poljoprivrednih gazdinstava za preorijentaciju na organsku proizvodnju hrane, tzv. „zdravu hranu”.

-Podsticanje potrošaca da proveravaju zdravstvenu ispravnost namirnica poljoprivrednog porekla i o tome od prodavaca traže odgovarajuci sertifikat.

-Približavanje evropskim standardima i pogledu proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

-Podizanje nivoa zdravog života naših gradana.

Autor projekta i tim strucnjaka koji realizuju projekat svesni su da sprovodenje ovako visoko postavljenih ciljeva nece se realizovati u toku nekoliko meseci radom u samo jednom selu, ali ce biti inicijalna kapisla za novu filozofiju u poljoprivrednoj struci, kao i na samom tržištu hrane.

POLJOPRIVREDNICIMA POTREBNA VECA ZNANJA

Jovan Panajotovic, doktor agronomskih nauka, kao rukovodilac ovog projekta ukazuje da je program edukacije -strucnog obrazovanja i usavršavanja, osnova sprovodenja projekta. Edukaciju vrše kompetentni strucnjaci koji su u svojoj strucnoj aktivnosti uspeli da spoje naucno usavršavanje i rad u praksi. Oni se bave ekologijom, zaštitom bilja i poljoprivredom u svom profesionalnom radu kao profesori Visoke tehnicke škole strukovnih studija u Požarevcu, a na ovom poslu ce pokušati da poljoprivrednicima interdisciplinarno ukažu na probleme, najcešce greške u primeni pesticida, mineralnih dubriva i drugih materija koje su potrebne za visoku proizvodnju, ali mogu biti i štetne za zdravlje ljudi i ekologiju uopšte.

Projekat ima tri nivoa: Prvi nivo odnosi se na sve zainteresovane poljoprivrednike u opštini Požarevac i šire, a u izvesnoj meri i na sve zainteresovane gradane (nastupi u medijima i sl.). Drugi nivo odnosi se na poljoprivrednike u naselju Cirikovac (analize uzoraka, analiza prethodnih i kroz projekat stecenih znanja, programi edukacije i slicno). Treci nivo odnosi se na porodicna poljoprivredna gazdinstava koja ce se posebno pratiti i kojima ce se davati instrukcije za rad u njihovom domacinstvu odnosno na njihovim parcelama.

Po recima dr Panajotovica, teme koje ce pratiti poljoprivrednici u Cirikovcu su sledece:

-Edukacija i znacaj strucnog usavršavanja za poljoprivrednike.

-Ekologija i životna sredina.

-Vazduh, voda i zemljište kao proizvodni ambijent u poljoprivredi.

-Hrana biljnog porekla namenjena ishrani ljudi i životinja.

-Ishrana i zdravlje.

-Hemijska sredstva i gajenje biljaka.

-Ðubriva i dubrenje; prirodna i veštacka dubriva, organska i mineralna dubriva.

-Pesticidi hemijskog porekla. Alternativna sredstva zeštite biljaka od korova, izazivaca bolesti i štetocina.

-Hemijska dubriva i pesticidi; rukovanje i licna zaštitna sredstva, cuvanje i transport, pakovanje, rukovanje posle otvaranja ambalaže, rokovi trajanja i uslovi cuvanja, karence, rucna i mašinska primena, predohrana kod posledica negativnog delovanja u primeni.

-Hormoni i aditivi i druge štetne materije.

-Integralna zaštita bilja i ekološka dubriva i sredstva za zaštitu bilja.

-Organska poljoprivreda (proizvodnja hrane bez hemije).

-Savremena nauka i struka i neminovnost njihovog permanentnog usvajanja u svakoj profesiji, ukljucujuci poljoprivredu.

-Ekonomski i finansijski aspekti kontrolisanog smanjivanja hemizacije poljoprivrede u konkretnim uslovima proizvodnje.

-Standardi Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije u domenu zaštite životne sredine i poljoprivrede.

ODLUKA MZ CIRIKOVAC

Mesna zajednica Cirikovac je u sredu na sednici svog saveta donela odluku da podrži projekat i ukljuci se u njegovo sprovodenje. Predsednik Saveta MZ Cirikovac Jezdimir Ivic izjavio je da je za poljoprivrednike ovo dobra prilika da unaprede svoja znanja, a za Cirikovac prestižna aktivnost zahvaljujuci kojoj ce poljoprivredni proizvodi meštana Cirikovca u pogledu kvaliteta tih proizvoda biti bar za dlaku ispred konkurenata iz drugih sela.

ISKUSTVA ZA VECI PROJEKAT

Na kraju ovog posla, a ocekuje se da on bude završen u oktobru, na osnovu ukupne aktivnosti strucnog tima, izradice se predlog mera za unapredenje prakse hemizacije poljoprivrede u opštini Požarevac. Predlog mera može biti interesantan Fondu za zaštitu životne sredine, zatim odgovarajucim organima lokalne samouprave, kao i pojedinim institucijama. Predlog mera najverovatnije ce obrazložiti i ideju da se projekat sa istim nazivom ali daleko kompleksniji, naredne godine sprovede u vecem broju drugih seoskih sredina požarevacke opštine.

U ŠETONJU OTVORENA NOVA APOTEKARSKA STANICA

ZDRAVSTVENE USLUGE SVE BLIŽE GRAÐANIMA

U okviru programa obeležavanja Dana opštine Petrovac na Mlavi 4. juna, prošlog utorka je otvorena nova apotekarska stanica u Šetonju, jednom od najvecih sela petrovacke opštine, koje je poznato izmedu ostalog i po veklikom broju meštana na radu u inostranstvu.

Na svecanom skupu u centru sela okupili su se predstavnici Apoteke Požarevac, Zdravstvenog centra Petrovac, mesnih zajednica koje gravitiraju ovoj zdravstvenoj stanici, kao i predstavnici lokalne samouprave medu kojima su bili: Radiša Dragojevic, predsednik opštine, Miletic Mihajlovic, predsednik Skupštine opštine i narodni poslanik i Dragoljub Milo-savljevic sekretar Skupštine opštine. Sve prisutne pozdravio je u ime domacina, Saveta mesne zajednice Šetonje, Dragan Marinkovic odbornik u Skupštini opštine recima:

„Drago mi je da smo danas ovde i imamo lep zadatak da otvorimo apoteku u našem selu. Medu nama su i naši dragi gosti iz opštine kao i Nebojša Jorgovanovic, direktor apoteke Požarevac koji je i najzaslužniji što se danas ovde otvara apoteka. Ja sve goste još jednom pozdravljam”.

Nebojša Jorgovanovic je pred okupljenim zvanicama istakao: „ Poštovani gradani Šetonja i ostalih naselja koji gravitiraju ovoj zdravstvenoj službi, pre godinu dana mi smo poceli razgovore o proširenju broja apoteka u opštini Petrovac. Obavili smo odredene razgovore sa direktorom Zdravstvenog centra i sa predsednikom opštine i evo sada smo u situaciji da u vašem selu otvorimo drugu apotekarsku stanicu u opštini, kao što smo i obecali.

Drago mi je što smo jednom izvanrednom saradnjom sa Zdravstvenim centrom na cijem je celu dr Zorica Stojiljkovic-Stolica omogucili da dobijemo ovaj neaktivan prostor u zdravstvenoj stanici, da dobijemo mogucnost da ga preuredimo i samim tim da žiteljima ovog sela i susednih mesta koje gravitiraju Šetonju omogucimo jednu kvalitetnu zdravstveno farmaceutsku uslugu.

Nadam se da ce naš tim ljudi koji radi na ovim poslovima farmaceutsko zdravstvene struke pravilno širiti usluge, na obostrano zadovoljstvo meštana, koji ce ovde imati lako dostupnu farmaceutsku uslugu a i nas koji se bavimo ovom delatnošcu.

Ocekujem da cemo narednih godina razmišljati i o nekim novim prostornim kapacitetima. Još jednom hvala svima vama koji ste nas srdacno docekali u ovom selu i omogucili da ova investicija tece bez problema”.

U ime lokalne samouprave obratio se Radiša Dragojevic predsednik opštine: „ Dragi meštani Šetonja, evo još jedno obecanje koje je zajednicki dato od Apotekarske ustanove, Zdravstvenog centra i lokalne samouprave se realizuje na dobrobit naših meštana. Ono što je naš cilj, da primarnu zdravstvenu zaštitu približimo našem stanovništvu, se sve više ostvaruje jer i ovo je jedan od tih vidova koji je neophodan.

Posle Ranovca, Šetonje je bilo u planu i realizovano je u saradnji sa pomenutim ustanovama i mesnom zajednicom. Opština je kao što je obecala pripomogla, to cemo ciniti i u drugim mestima ako postoji obostrani interes, ali i pokrice. Ja vas još jednom pozdravljam uveren da cemo nastaviti istim tempom, ako ne i brže”.

Posle pozdravnih govora apotekarsku stanicu je otvorio presecanjem vrpce Radiša Dragojevic predsednik opštine Petrovac na Mlavi. Inace, apoteka u Šetonju ima prostor od oko 40 metara kvadratnih, opsluživace pacijente iz pet sela a za renoviranje je utrošeno 800.000 dinara za gradevinske radove, a slican iznos obezbedio je i donacijom „Velefarm” za opremanje. Ovo je petnaesta apoteka koja je renovirana od 2004. godine od strane ustanove „Apoteka Požarevac”.

D.Ilic

MZ "BURJAN"

SPASOVDANSKA LITIJA

Prošlog cetvrtka, požarevacka MZ “Burjan” proslavila je Spasovdan velikim narodnim skupom kod Zapisa. Najpre je Litija, sa sveštenikom, prošla kroz citavo podrucje ovog dela Požarevca, zatim je rezan Slavski kolac, zanovljen je urezani krst u kori stabla lipe, a svecanost je uvelicao nastup osnovaca obližnje Škole “Vuk Karadžic”, ucenika Muzicke škole i Folklornog ansambla Centra za kulturu Požarevac.

Ovogodišnji domacin slave Bojan Simonovic, pred polazak Litije kroz naselje, medijima je porucio:

- Litija je molitveni ritual obilaska narodnog imanja, kako bi godina bila blagorodna. To je paganski obicaj, preuzet od Starih Slovena i zadržan u Hrišcanstvu do današnjih dana. Na celu povorke je ikona današnjeg praznika, koju po pravilu nose deca, slede barjaci koje nose momci, a za njima, predvodeni sveštenikom, domacini Slave i meštani. Naša Mesna zajednica obnovila je ovu tradiciju pre nekoliko godina i nastojimo da iz godine u godinu naša svecanost bude sve masovnija i radosnija. U tome imamo pomoc i podršku, kako Crkve, tako i naše Osnovne škole “Vuk Karadžic”, Mesne zajednice, Skupštine opštine, Centra za kulturu, Muzicke škole i brojnih dobrotvora - javnih preduzeca, institucija, domacinstava i žitelja “Burjana”. Koristim priliku da se svima najsrdacnije zahvalim, poželim srecnu Slavu i dobro zdravlje, - porucio je Simonovic.

Osveštanje i rezanje slavskog kolaca obavio je sveštenik Dejan Midic, koji je zatim i osvežio urezani krst u kori stabla lipe u prostoru Zapisa.

Simonovic je predao Slavu novom kolacaru Branku Vasicu.

Obracajuci se prisutnima, sveštenik Midic je naglasio:

- Drago mi je da se iz godine u godinu okupljamo u sve vecem broju i ova svecanost time postaje sve sadržajnija i lepša. Bojan je prošle godine na ovaj dan obecao da ce obezbediti da “Burjan” više ne pozajmljuje, vec ima svoje barjake za Litiju i možete da vidite, ova tri prelepa barjaka su vaši, ispunio je svoje obecanje. Neka mu Gospod da svako dobro od ljudi za taj njegov cin, neka blagoslovi njegovu porodicu, - porucio je sveštenik, pozivajuci gradane da za iducu Litiju, ko može, prilože po ikonu koja ce se nositi tokom Litije.

Svecanost u “Burjanu” posetio je i prisutnima se cestitanjem Slave obratio i novi gradonacelnik Požarevca Saša Valjarevic, zajedno sa zamenikom Ivanom Grubeticem.

Nakon kulturno - umetnickog programa, organizovan je slavski rucak i celodnevno druženje naroda.

D. M.

UCENICI POŽAREVACKE OSNOVNE ŠKOLE “VUK KARADŽIC” NA 39. DRŽAVNOM TAKMICENJU “ŠTA ZNAŠ O SAOBRACAJU” ODRŽANOM U VALJEVU

UBEDLJIVO PRVI

- Za osvojeno prvo mesto, pehare, diplome, medalje i zahvalnice dobili Stefan Ðordevic i Natalija Peric

- Za izvanredan plasaman, pored takmicara zaslužan i njihov predmetni nastavnik Vladan Vidojevic

Ucenici i nastavnici najvece gradske osnovne škole u Požarevcu, OŠ “Vuk Karadžic”, na kraju još jedne školske godine, brojnim priznanjima osvojenim na najvišim takmicenjima u Srbiji, potvrduju da su jedna od najuspešnijih školskih sredina. Poslednji u nizu velikih uspeha je trijumf na 39. državnom takmicenju “Šta znaš o saobracaju” održanom krajem maja u Valjevu gde su Stefan Ðordevic i Natalija Peric osvojili prvo mesto. Za ovaj nastup pripremao ih je profesor tehnickog obrazovanja Vladan Vidojevic:

— Saobracajnu sekciju u ovoj školi preuzeo sam da vodim od svojih roditelja koji su kao prosvetni radnici u ovoj sredini vec dugi niz godina imali uspeha u radu sa clanovima Sekcije. Na primer, prošle godine zauzeli su prvo mesto u Evropi na takmicenju u Španiji. Sada smo na Divcibarama u Valjevu osvojili prvo mesto na 39. državnom takmicenju, u pitanju je mala ekipa B u kojoj su ucenici do petog razreda što znaci da svake godine moramo da imamo nove petake, da obnavljamo ekipu. Sve pocinje od takmicenja u našoj školi gde se pripremamo temeljno tokom citave godine tako da ovi rezultati nisu nimalo slucajni, proizvod su jednog velikog i permanentnog rada. Prvo smo, dakle organizovali jedno školsko takmicenje na kome smo izabrali najbolje saobracajce medusobom, onda smo pobedili na opštinskom i okružnom i kao predstavnici Branicevskog okruga otišli na Republicku smotru. Konkurencija je ovoga puta bila nešto veca nego prethodnih godina, takmi- cenje je pre par godina kao pokrovitelj preuzelo Ministarstvo prosvete pa su se sve škole aktivirale i uozbiljile po tom pitanju. Ove godine je nastupilo 30 ekipa od toga tri ekipe iz Republike Srpske što do sada nije bio slucaj. Naša deca su pokazala sve što su znala, dali su maksimum i osvojili prvo mesto. Mi smo, inace, prvi u državi unazad nekih 15 godina. Što se same organizacije takmicenja tice sve je bilo na zavidnom nivou, testove smo radili u Hotelu Divcibare, poligon spretnosti i gradsku vožnju u samom Valjevu, ispred Opštine odnosno u njihovom parku. Prema propozicijama svaki okrug predstavljala su dva takmicara, decak i devojcica. Naši predstavnici u ekipi B bili su Stefan Ðordevic i Natalija Peric, a u ekipi C Ilija Peric i Jovana Rakic. I kao što znate, prvaci su Stefan Ðordevic i Natalija Peric iz ekipe B, obavestio nas je Vladan Vidojevic od koga saznajemo i to da bi Požarevljani ubedljivo bili prvi i u generalnom plasmanu da su se kojim slucajem sabirali poeni takmicara, ali kako su proglašavani samo najbolji u pojedinacnoj konkurenciji to je priznanje za generalni, ekipni plasman izostalo.

Koliko su zadovoljni rezultatima na prethodnim takmicenjima i na samom Republickom, želeli smo da saznamo i od samih pobednika:

— Naša škola je osvojila prva mesta na svim takmicenjima: i na opštinskom i na okružnom i evo sada na Republickom takmicenju pod nazivom “Šta znaš o saobracaju”. U ekipi su još bili Ilija Peric, Jovana Rakic i Natalija Peric. Ekipu su pripremili nastavnici Vladan Vidojevic i LJubiša Vidojevic. Posle ovoga ocekuje nas Evropsko takmicenje u Sloveniji i nadam se da cemo se vratiti sa novim peharima i medaljama. Na kraju mogu reci da je biciklizam veoma popularan u našoj školi pa smo zato u ovim takmicenjima i najbolji. Hvala vam što se interesujete i pratite naše rezultate, rekao nam je Stefan Ðordevic, ucenik petog razreda.

Obecanje da ce uspeh sa Republickog takmicenja ponoviti na Evropskom nadmetanju u Sloveniji dobijamo i od drugog takmicara Tanje Peric koja na naše pitanje otkud interesovanje za saobracaj kod devojcice odgovara da je “glavni krivac” za to njen brat Ilija Peric koji se vec cetiri godine nadmece u ovoj disciplini. —Pored njega zainteresovala sam se za ovu takmicarsku oblast i posle napornih priprema postala najbolja, kaže nam Natalija Peric.

BILANS TAKMICENJA U OVOJ GODINI

SVE MEDALJE, PEHARI I DIPLOME

Ucenici OŠ “Vuk Karadžic” godinama se veoma uspešno takmice sa svojim vršnjacima u mnogim vannastavnim aktivnostima gde postižu izvanredne rezultate na svim nivoima, a posebno na najvišim. Ove godine u matematici Jelena Mihajlovic ciji je predmetni nastavnik Slobodan Jovanovic stigla je do Republickog takmicenja u Nišu, a ista ucenica na takmicenju iz fizike održanom u Beogradu sa nastavnicom Mioljkom Joknic zauzela je trece mesto. Na Republickom takmicenju iz biologije održanom u Beogradu, Milica Mihajlovic sa nastavnicom Živodankom Ristic zauzela je drugo mesto. Za Republicko takmicenje iz istorije koje se održava u Subotici, zahvaljujuci rezultatima postignutim na okružnom nadmetanju plasirala se Marina Ilic za ciji je uspeh zaslužna nastavnica Svetlana Ilic. Na Republickom takmicenju iz srpskog jezika održanom u Tršicu najviše uspeha osvajanjem drugog mesta imala je Jelena Mihajlovic ciji je predmetni nastavnik Marija Vucicevic. Pehare, medalje i diplome za prvo mesto osvojeno u oblasti tehnickog obrazovanja na Republickoj smotri “Šta znaš o saobracaju”, iz Valjeva su ovih dana doneli Stefan Ðordevic i Natalija Peric dok su ekipu takmicara iz tehnickog obrazovanja - oblast energetike u Vranju sa nastavnikom Vladanom Vidojevicem cinili Petar Bursac i Nenad Nedeljkovic. Uspesi ne izostaju i kada su u pitanju takmicenja u oblasti fizickog vaspitanja. Na Olimpijadi školske omladine u Nišu, u ekipi stonotenisera požarevacke OŠ “Vuk Karadžic” sa nastavnikom Miletom Milutinovicem bili su Milan Lazic, Marko Jotic i Nemanja Jovanovic, a ekipa ove škole sa nastavnikom Branislavom Jovanovicem, na Meduokružnom takmicenju u rukometu u Svilajncu, osvojila je trece mesto.

DIREKTOR OŠ “VUK KARADŽIC” RADIVOJE JAKOVLJEVIC:

SVE USPEŠNIJI

Uspeh petaka Stefana Ðordevica i Natalije Peric na državnoj majskoj smotri “Šta znaš o saobracaju” bio je povod da o ukupnim rezultatima upravo završene školske godine u ovoj školi porazgovaramo sa direktorom Radivojem Jakovljevicem:

—Rezultati na kraju ove školske godine su mnogo bolji nego na kraju prošle što pored ostalog pokazuje i uspeh naših ucesnika na republickim i drugim takmicenjima na najvišem nivou. Mogu da pohvalim ucenike, nastavnike, radilo se predano i prema tome rezultati nisu izostali. Pored rezultata koje smo postigli na republickim takmicenjima možemo reci da smo zadovoljni postignutim i u drugim oblastima vannastavnih aktivnosti. Na primer, bili smo najuspešniji na krosu RTS-a gde smo ekipno zauzeli prvo mesto, dobili pehar, zatim, bio je izvanredan naš javni nastup kojim smo se predstavili na Festivalu mladih, veliki broj tacaka iz našeg programa ušao je u završnu festivalsku priredbu. Smatram da smo dosta radili ali mislim da moramo još više i trudicemo se da naredne školske godine rezultati budu još bolji. Što se tice ovog ponovljenog uspeha u oblasti “Šta znaš o saobracaju”, bili smo domacini i opštinskog i okružnog takmicenja, Ministarstvo prosvete nas je odabralo za to znajuci da naša škola u toj oblasti tradicionalno postiže izvanredne rezultate. U saradnji sa Auto moto društvom Pobeda koje je u sastavu Auto moto saveza i Policijskom upravom Požarevca organizovali smo Opštinsko i Okružno takmicenje, konkurencija je ove godine, za razliku od prošle bila mnogo veca, jaca. Ipak, i u takvoj konkurenciji smo pobedili u genaralnom plasmanu, naši ucenici su potom kvalitetno znanje pokazali i na Republickom takmicenju, a u septembru nas ocekuje Evropsko prvenstvo u Sloveniji. Nadam se da cemo i tamo trijumfovati odnosno da ce naši takmicari iskorititi i tu priliku da svoju školu, grad i Srbiju predstave na najbolji moguci nacin. Zahvalio bih se lokalnoj samoupravi koja podržava ovakav nacin rada i novcanim nagradama motiviše ovakvu decu na još veci rad i rezultate. Mislim da ce naš grad to ciniti i ubuduce nada se direktor Jakovljevic.

Ako je suditi po broju ucenika, OŠ “Vuk Karadžic” je sa svojim izdvojenim odeljenjima najveca škola u gradu.

—Našoj školi pripada i šest podrucnih odeljenja: osmorazredna škola u Zabeli, cetvororazredne u Dubravici, Batovcu, Živici, Brežanu i Dragovcu. Imamo ukupno 1160 ucenika, a ove godine školu završava 137 daka osmog razreda. Jednom našom anketom došli smo do saznanja da ce najveci broj ucenika nastaviti dalje školovanje, samo par ucenika ciji su roditelji u inostranstvu, priprema se da tamo ode,to su uglavnom deca iz seoskih naselja. Kao škola dosta smo ucinili da pomognemo svršenim osnovcima lakši upis u srednje škole, organizaovali smo dva probna testiranja, simulirali smo prave testove iz srpskog i matematike što je poslužilo roditeljima i ucenicima da se u svemu ovome pronadu, da lakše izaberu svoje životno zanimanje. Kako stvari stoje, najveci broj ucenika polagace kvalifikacione ispite, a to znaci da se pripremaju za cetvorogodišnje škole, za obrazovne profile u tim školama. Inace, što se tice upisa ucenika u prvi razred to još traje, do sada smo upisali kvotu od tri odeljenja, ocekujemo da cemo do kraja juna upisati još jedno odeljenje tako da cemo imati ukupno cetiri odeljenja prvaka. Zabrinjava cinjenica da je na nivou grada broj dece koja polaze u prvi razred osnovne škole ove godine manji u odnosu na prošlu godinu. Što se tice seoskih naselja tu smo vec izvršili upis jer je bio takav raspored medicinske službe koja je prvo obavljala pregled dece sa sela pa posle iz grada.

Za uspešne rezultate u nastavi ali i vannastavnim aktivnostima koje ova škola nesumnjivo ima, pored vrednih daka i nastavnika potrebna su i savremena, kvalitetna nastavna sredstva. U kojoj meri se nastava ovde odvija po savremenim metodama, pitanje je na koje direktor odgovara:

— Nastava je 98 posto strucno zastupljena, imamo dva apsolventa, trudimo se da imamo kadrove koji ce u svakom trenutno dostojno prezentovati školu. Kompjuterizacija je zakoracila i u naše ucionice, postavili smo i sajt tako da svi zainteresovani mogu da se upoznaju sa novinama u našoj školi. Uredenje ucionica i opremanje kabineta bice i dalje naše opredeljenje. Dobro smo sredili informaticki kabinet, ove godine planiramo da nabavimo još desetinu racunara i damo ih na korišcenje ucenicima od prvog do cetvrtog razreda jer smo kao izborni uveli predmet “Od igracke do racunara” tako da nam je za to potrebna racunarska tehnika. Što se tice investicionih radova tokom ove školske godine, pomenucu rekonstrukciju elektro mreže u naseljima Živica i Dubravica, opravku kompletne elektro mreže u tim školama. U centralnoj školi zamenicemo deo stolarije prvenstveno u najstarijem delu škole gde se nalaze najniži razredi i gde je stolarija najstarija, kaže direktor.

S.E.

ZAVRŠEN FESTIVAL MLADIH

U SLAVU LJUBAVI I ŽIVOTA

Prošle subote, u Požarevcu je organizovano završno vece ovogodišnjeg Festivala mladih, manifestacije koju tradicionalno uspešno organizuje Kulturno-prosvetna zajednica opštine Požarevac.

Najuspešnije tacke iz programa požarevackih osnovnih škola, Tehnicke škole Kostolac i Požarevacke gimnazije, celovecernjih nastupa koji su punili veliku salu Centra za kulturu Požarevac i salu kostolackog Doma kulture tokom minulih nedelja, strucni žiri festivala objedinio je u zajednicki nastup. Kao pravi profesionalci, scenom su gospodarili i daci - prvaci i buduci studenti.

LJubav, ta neuhvatljiva a sveprisutna nit što nas živim cini, pevana je, recitovana i odisala u skladu svakog pokreta na pozornici na kojoj je mladost te veceri slavila lepotu cistog srca, iskrene duše, slavila život u koji koraca odvažno i smelo, i radovala se, aplauzima do zvezda uzdignuta.

Izuzetno kreativan i šarolik program, baš kao što su kreativni i šaroliki bili i pojedinacni nastupi školske omladine svih minulih veceri, predsednik KPZ Draško Grujic ocenio je sledecim porukama:

- Bilo je veoma teško i rizik da se o nekoga ogreši naš žiri je prihvatio na sebe, izdvajajuci za završno vece Festivala najbolje medu mnoštvom najboljih ostvarenja nastavnika, profesora i daka. Izvodenje svih najuspelijih tacaka potrajalo bi više od 5 - 6 sati, ali, dogodine ce, uveren sam, nove ideje, maštovitost i nadarenost, dati novu šansu ovogodišnjim, a i novim ucesnicima, da ovaj Festival ucine još atraktivnijim. U tome mladi mogu da racunaju na svesrdnu pomoc i Kulturno - prosvetne zajednice, Centra za kulturu, a i citavog grada. Mladost, u pesmi, igri, u kulturnom stvaralaštvu, naš je ponos i uzdanica za koju se valja zalagati i u koju valja ulagati, - porucio je Grujic.

Nakon više od 30 tacaka programa, propracenih gromkim aplauzima, završno vece Festivala zaokruženo je dodelom priznanja najboljim ucesnicima.

KPZ Požarevac pohvalila je Požarevacku gimnaziju za najbolji mešovit program u kategoriji srednjih škola, OŠ “Vuk Karadžic” za razvoj decjeg stvaralaštva, OŠ “Sveti Sava” za najraznovrsniji program, OŠ “Desanka Maksimovic” za program u celini, OŠ “Dositej Obradovic” za mešovit program i izvodenje komada “Pokondirena tikva”, OŠ “Kralj Aleksandar” za nove tendencije, Tehnicku školu Kostolac za najbolji scenski komad u 2008. godini. Posebno je pohvaljena prof Milena Andelkovic iz Požarevacke gimnazije.

Žiri Festivala mladih, u sastavu: Marija Obretkovic, profesor muzike, Dragiša Živadinovic, novinar i književnik i Ivan Ilic, glumac, dodelili su više od 40 diploma najboljim ucesnicima.

D. Milenkovic

NACIONALNA KONCERTNA SEZONA U POŽAREVCU

KONCERT JOVANOVICA I SERDARA

U požarevackoj Muzickoj školi prošlog cetvrtka, u okviru programa Nacionalne koncertne sezone, prireden je koncert flautiste LJubiše Jovanovica i klaviriste Aleksandra Serdara. Izvedena su dela Bach-a, Mozart-a, Schuman-a, Poulenc-a i Borne-a.

Pokrovitelj Nacionalne koncertne sezone 2008/2009. je Ministarstvo kulture, a pocasni pokrovitelj predsednik RS Boris Tadic.

S.E.

POZIV STODESETOJ GENERACIJI POŽAREVACKE GIMNAZIJE

35 GODINA OD MATURE

“Ni jedan minut nije isti...

vreme jednostavno leti,

a uspomene ostaju duboko urezane u našim srcima

i ceznu za davno prošlim vremenom.”

Sastanak Stodesete generacije Požarevacke gimnazije zakazan je za subotu, 21.6.2008. godine u 11 sati ispred zgrade stare Gimnazije, a nastavak druženja je u 13 sati u restoranu “Tulba”.

Dodite da se na kratko vratimo u doba naše mladosti kada je miris lipa unosio nemir u naša srca...

Organizacioni odbor

NAŠI NOVI SUGRAÐANI

U protekloj sedmici, u periodu od 30.05.2008. godine do 6.06.2008 godine u porodilištu opšte bolnice ‘’Dr Voja Dulic’’ u Požarevcu rodeno su 22 bebe - 8 decaka i 14 devojcica.

Blizance, kcerku i sina dobili su: Sanela Pavlovic Milan Minic iz Požarevca

Sinove su dobili: Sladana i Sladiša Grujic iz Ranovca, Nataša Obradovic i Dalibor Novakovic iz Lucice, Gordana i Marko Gacic iz Zatonja, Danijela Markovic iDejan Dinic iz Dragovca, Lidija Bogdanovic i Nebojša Vujcic iz Doljašnice, Sofije Gaši i Elvis Bedžetovski iz Kostolca, Fatima Asanovic Džafer Ismail iz Kostolca

Kcerke su dobili: Marijana i Vladan Lazarevic iz Požarevca, Danijela i Staniša Stefanov iz Požarevca, Emina Januzi i Murina Admir iz Kostolca, Milica i Prvoslav Petrovic iz Kostolca, Sanja i Tomica Živkovic iz Klicevca,Dijana i Milan Negovanovic iz Požarevca, Ivana Stevic i Marjan Pešic iz Požarevca, Gorica Stevanovic i Maško Tomic iz Suvog Dola,Ivana Milenkovic i Nenad Ignjatovic iz Požarevac,Milena i Ivan Pantic iz Kališta, Daliborka i Srdan Bajic iz Požarevca. Savajate Ajeti i Almir Džemaili iz Kostolaca,Mirjana i Milan Novakovic iz Velikog Gradišta,

HUMORESKA

TIŠINA KAD JA GALAMIM

- Hajde, menjaj program, sad ce moja serija!

- Cuti tu i spavaj, pocinje evropski šampionat u fudbalu!

- E, to ce da nas izvadi iz bule!

“Kako naši izvori, bliski istoku, saznaju, gas ce južnim tokom...”

- Dokle ti južni tokovi, kad ce taj zapad?

“Oh, tako, Alehandro, tako...”

- U, majku mu, stativa! E, vidi budalu, toliki gol...

- Voja, bato, Voja! Tri pa jednu! Voja je, bre, car! On se bori za Srbiju!

- A Toma! Nemoj, molim te, Toma je lafcina! Ful!

- Ma, ja bih svima onima gore pokazao...

- Cuti, covece, nemoj da te neko cuje!

- Ma, ja to mislim na ove iznad nas, na trecem spratu. Je l' cuješ, valjda, kako su pustili glasno muziku.

- Pa, dobro, slave prvi rodendan sinu.

“Pobedila je reprezentacija...”

- Ja vam kažem, ako Boki formira vladu, eto nama Evrope bez viza.

- Ali, treba prvo da je formira.

- Evo ga Klint Istvud, sad ce sve da i' pobije!

- Smanji malo taj ton, puca zgrada.

- Pa šta, i muzika je dobra u tim vesternima. Neka slušaju ovi naši seljaci.

- Gle, brate, ove džudže ispod nas opet pustile narodnjake!

- Ma, slave ispracaj u civilnu vojsku.

- Sad cu da im ja pokažem! Daj mi “Metaliku”.

- Ne znam, meni se ovaj Ivica mnogo folira. Pa, opredeli se, bato, 'de si!

- On je sad glavni pa tvrdi pazar.

- Gde si do sad, stoko jedna pijana? Je l' se sad dolazi kuci, vidi koliko je sati?

- Nama u Srbiji je uvek pet do dvanaest i ja nikad ne mogu da zakasnim!

- Ma nece meni više covek bez jetre, da jede džigericu!

- Ukrao si kartu, poceo si da kradeš, a!

- Uh, ti si mi sve pošten, kao ovi...

“Koja koalicija ima više poslanika, ona ce formirati vladu...”

Tako je to bilo jedne noci, odnosno, jednog jutra, u jednoj zgradi i jednom gradu. Dobro, i na Balkanu.

Miodrag Lazarevic

LAZARIZMI

- Blago narodu koji njih nema!

- Evropljanin otkrio Ameriku, a danas Amerikanci vršljaju po Evropi kao po svojoj dedovini.

- To bolje sutra toliko mi zvuci poznato, kao da je juce bilo!

- U Srbiji je medicina mnogo napredovala. Ja vec 50 godina dajem znake života!

- Kad su pljackali državu, ja sam tad spavao i sanjao svetlu buducnost!

Miodrag Lazarevic

D.N.

REKREATIVNO - UGOSTITELJSKI CENTAR ŽDRELO

NAJMLAÐA BANJA, NOVI BREND U SRBIJI

Od pre tridesetak godina u Ždrelu koje se nalazi na regionalnom putu Petrovac - Žagubica skoro na ulazu u Gornjacku klisuru, postoji izvor tople vode cija je temperatura oko 42 stepena i analizom od strane ovlašcenih i strucnih kuca dokazano je da ta termo-mineralna voda ima lekovito dejstvo. Dvadeset pet godina je voda odlazila pored puta nekorišcena, sve dok se u jednom momentu nije pojavio investitor, kompanija “Milojevic Gile gas” na celu sa Dragišom Milojevicem koji se posle dugogodišnjeg rada u Švajcarskoj devedesetih godina vratio u zemlju i odlucio da investira u razvoj ovog centra. Od 2005. godine krenulo se u sitnije investicije koje se ticu prilagodavanja objekta nameni da bi mogao da primi prve goste prolaznike, jer u objektu trenutno nema smeštajnih kapaciteta, vec se samo nudi korišcenje lekovite vode i ugostiteljskih usluga.

Rekreativno-ugostiteljski centar Ždrelo izgraden je leta 2006. godine kao preteca buduceg velikog lecilišnog i rekreacionog kompleksa, a sa ciljem da ljudima koji termalnu vodu koriste za lecenje pruži komfor dostojan coveka. Bazeni su sa zidanim objektom povezani toplim tunelom, tako da u potpunosti zašticuju kupace prilikom ulaska i izlaska iz bazena do garderobe od najvece hladnoce. Svi kupališni kapaciteti koriste lekovitu termalnu vodu koja stalno protice kroz njih sa temperaturom koja se reguliše prema potrebi korisnika.

“Ovde je zamišljen izuzetno ambiciozni razvojni plan, medutim nije ostvaren jer nažalost dve i više godina se vodila bitka sa pojedinim ljudima iz lokalne samouprave i sa nekim drugim organima da se objekti za koje je u zakonskom roku podnešen zahtev za legalizaciju, legalizuju i da se dobije struja, jer do pre dva meseca objekti su u 21. veku radili na svecu i agregat. Za sada gostima možemo da ponudimo korišcenje bazena sa toplom vodom uz hidromasažu, bazena sportskog tipa za plivanje i zabavu i unutrašnja kupatila.

Ugostiteljski objekat omogucuje druženje uz švedski sto sa domacom kuhinjom i tradicionalnim jelima ispod saca. Subotom i nedeljom vrlo cesto za goste organizujemo prenocište u saradnji sa meštanima koji imaju izuzetno lepe smeštajne kapacitete. Pored gostiju iz okolnih mesta, vrlo cesto nas posecuju turisti iz Sombora, Novog Sada, Subotice, Beograda, Panceva, Kragujevca... Postojali su odredeni problemi koji su prevazideni, objekti su legalizovani, dobijeno je pravo na korišcenje elektricne energije i to je bio preduslov, da bi firma u narednom periodu mogla realizovati investiciju vrednu nekoliko miliona evra. Osmi- šljeno je da centar dobije status banjskog lecilišta cime bi se uposlilo i medicinsko osoblje”, istice Dragoljub Jovanovic generalni direktor kompanije “Milojevic”.

Naucno je dokazano da voda leci kožne bolesti kao što su psorijaza i hronicni ekcem. Koristi se i za rehabilitaciju posle odredenih preloma, operacija i nekih drugih slicnih zdravstvenih problema. Ako se višednevno konzumira u manjim kolicinama ova voda blagotvorno deluje na sluzokožu želuca i pomaže varenju. Kupališni kapaciteti mogu u svakom momentu primiti oko stotinu korisnika, a radno vreme centra je od 10 - 22 casa.

D.Dinic

IZLOŽBA VIOLETE MARKOVIC U NARODNOM MUZEJU POŽAREVAC

PISMO I ORNAMENTI

U Galeriji Narodnog muzeja Požarevac prošlog ponedeljka otvorena je izložba Violete Markovic, mlade Požarevljanke koja se na cetvrtoj samostalnoj izložbi predstavila sa 34 rada iz ciklusa «Pismo i ornamenti».

- Violeta Markovic odnegovanom likovnom kulturom omogucava nam da vidimo spoj arabesknih crteža i veštine lepog pisanja. Misli velikih ljudi koji odišu carom lepih slova zatvara bordurama koje obavljaju funkciju okvira i time povezuje razlicite elemente kompozicije u logicnu celinu. Simbolicni i dekorativni elementi kompozicije spajaju u jedan jedinstven sklop, a skladom geometrijskih i cvetnih motiva stvara široku lepezu raznovrsnih grafickih oblika i vrsta. Violeta Markovic sigurnom rukom vodi liniju i plete svoje motive filigranskom predanošcu. Ritmickim pokretom svojih tecnih, vijugavih linija oblikuje obilje prepleta ostvarujuci secesijsku lepotu arabeske, svojim radovima ostvaruje tematsku i likovnu raznovrsnost kao i nadahnut smisao beleženja bogatstvom rukopisa i ornamenata, istakla je na otvaranju izložbe Violeta Tomic, istoricar umetnosti.

M. K.

USTANOVA “LJUBICA VREBALOV”

POŽAREVAC - PRIJATELJ DECE

Na poziv Udruge odgajatelja grada Zagreba i podrucnog ministarstva za predškolski odgoj, polovinom maja kolege u susednoj Hrvatskoj posetila je delegacija iz Srbije. Srpsku delegaciju cinili su: Slobodanka Radosavljevic, predsednica Saveza udruženja vaspitaca Srbije, Dragan Nikolic, direktor Ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Decji vrtic “LJubica Vrebalov” Požarevac i Gordana Mijovic, direktorka predškolske Ustanove iz Bara.

- Imali smo prilike da vidimo kako se radi u predškolstvu Hrvatske i uocimo razlike u odnosu na Sloveniju i Grcku, gde smo se u ranijim susretima upoznali sa sadržinom i metodama rada, a razlike postoje i u odnosu na predškolstvo Srbije i Crne Gore. Bila je to izvrsna prilika za razmenu iskustava, mi cemo neke njihove ideje koje su se veoma lepo pokazale u praksi nastojati da implementiramo kod nas, dok ce i oni najverovatnije uvrstiti u svoj rad neke od naših kreativnih programa. Bila nam je cast i zadovoljstvo da prisustvujemo i formiranju Udruge odgajatelja regije Cakovac, a posetili smo i dva objekta u Zagrebu, Izvor i Malešnica, a razgovarali smo i sa pomocnikom ministra za predškolstvo Marijom Milankovic, zamenicom procelnika grada Zagreba nadležnom za predškolski odgoj Biserkom Buckovic, a poseban utisak ostavilo je druženje u Gradu mladih. Naime, grad Zagreb je odvojio desetak hektara zemlje i na tom prostoru su vrtici u osam objekata, sa zajednickim nastavnim centrom, trpezarijom i sportskim terenima. Deca iz zagrebackih vrtica tamo odlaze na po sedam dana, tamo žive, što je prilika za tzv. “zajednicarenje”, - sumira utiske Dragan Nikolic, direktor Ustanove “LJubica Vrebalov” Požarevac.

Ono što je ostavilo poseban utisak, naglašava Nikolic, jeste pridavanje znacaja mladima u Zagrebu. Naime, vec na ulazu u prestonicu Hrvatske, postavljena je ogromna tabla sa natpisom: “Grad Zagreb - prijatelj dece”. Takvi bilbordi su na svim važnijim gradskim raskrsnicama, a potvrda opredeljenja grada da se mladima pruži puna podrška, od vlasti do svih pora društva, vidljiva je u mnogim segmentima.

- Dobili smo nacelnu podršku lokalne samouprave i ulazimo u projekat “Grad Požarevac - prijatelj dece”. Sve dece, predškolske i školske, dece grada Požarevca. To je projekat UNICEF-a, ima dosta uslova koje treba ispuniti da se ostvari taj status, mi cemo nastojati da animiramo sve segmente gradskog života i udemo u proces koji od svih iziskuje malo novih materijalnih ulaganja, a mnogo više novih i kvalitetnijih odnosa prema deci. Od formiranja posebnog tima na nivou gradske vlasti, koji ce se baviti decom, njihovim interesima i statusu, deca dobijaju pravo odlucivanja o stvarima koje su u njihovom interesu, grad ce biti obavezan da deci podnosi izveštaje, upoznaje ih sa projektima, ukupno, deca dobijaju priliku da se pitaju za razvoj sredine u kojoj odrastaju, - pojašnjava Nikolic.

D. Milenkovic

KUD KOSTOLAC

I MALI I VELIKI

Svi ansambli KUD-a Kostolac imaju živu aktivnost tokom proleca a ni tokom leta nece biti ništa manje gostovanja. 29. aprila folklorni ansambl “14. oktobar” iz Kruševca održao je sa kostolackim folklorcima zajednicki koncert. “Mali” Kostolcani su 12. maja nastupali u Požarevcu povodom Dana medicinskih sestara i tehnicara, a samo dva dana ranije posetili su “Mali zlatni opanak” , deciji festival folklora, u Valjevu. 18. maja nastupili su u Malom Crnicu kao gosti u revijalnom delu Smotre decijeg folklora, a 24. maja u Trsteniku na “Medunarodnom festivalu decijeg folklora” gde je ucestvovalo deset grupa medu kojima “Sloga” Majnhajm iz Nemacke, “Zapis” Trstenik, “Koco Racin” Skoplje, “Bikavac” Višegrad... Na festivalu koji je bio revijalnog karaktera KUD “Kostolac” je nastupio sa dve grupe, ansambl “Vrabac” igrao je “Srbiju”, a “Prolece” Vlaške igre.

Sve mlade grupe i prvi ansambl 5. juna igrali su povodom svetskog Dana ekologije u Domu kulture a dan kasnije prvi ansambl na Spasovdanskim susretima u Krepoljinu. Tu su festival u Lazarevcu 27. juna i susreti podunavskih zemalja u Beloj Crkvi 29. juna dok ce u avgustu igraci prvog ansambla još jednom preci granicu i nastupiti u Turskoj.

T.R.S.

DEVETOGODIŠNJI POMEN GENERALU VELICKOVICU

SECANJA KOJA NE UMIRU

U prisustvu clanova porodice, brojne rodbine i prijatelja u Crljencu je odat devetogodišnji pomen general pukovniku LJubiši Velickovicu, poginulom tokom NATO bombardovanja, 1. juna 1999. godine. Tim povodom vence na njegov grob su položili predstavnici Vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije, Pešadijskog školskog centra u Požarevcu, delegacije opština Malo Crnice i Žabari, borci, Mesna zajednica Crljenac, saradnici i saborci sa kojima je general dugo radio i kojima je bio komandant.

Prisutnima se obratio Miodrag Dragance Markovic predsednik opštine Malo Crnice sledecim recima: “General LJubiša Velickovic je jedini general u istoriji srpske vojske koji je položio svoj život na braniku otadžbine. Bio je jedan od najboljih evropskih i svetskih pilota, a mi znamo da piloti ne umiru, vec odlaze i nikad se više ne vracaju. Svi dobro znamo koliko je general Velickovic ucinio za Srbiju, opštinu Malo Crnice i Crljenac i zato dok god je Crljenca bice i Memorijalnog turnira”.

O liku i delu generala Velickovica najbolje svedoce reci pukovnika Duška Šljivancanina: “Licno sam poznavao generala i vojsci je velika cast da nakon devet godina od njegove pogibije ucestvuje na turniru. Znam ga iz vremena pre i u toku rata i to je najmanje što možemo da ucinimo za coveka koji je mnogo ucinio za svoju otadžbinu”.

General LJubiša Velickovic, roden je u Crljencu 1946. godine i kao petnaestogodišnjak se upisao u prvu klasu Vazduhoplovne vojne gimnazije u Mostaru, koju završava kao prvi u rangu. Posle toga, završio je sve vojne škole u našoj zemlji i Generalštabnu akademiju “Vorošilov” u Moskvi sa odlicnim uspehom. Bio je odlican pilot i obavljao je mnoge odgovorne dužnosti, ukljucujuci i dužnost komandanta RV i PVO. U trenutku pogibije bio je na funkciji zamenika saveznog ministra odbrane i pomocnika nacelnika Generalštaba VJ za RV i PVO.

Posle polaganja venaca tradicionalno u organizaciji Fudbalskog saveza opštine Malo Crnice, Mesne zajednice Crljenac i Fudbalskog kluba “Stig” Crljenac održan je peti po redu Memorijalni fudbalski turnir “General LJubiša Velickovic”. Simbolicno prva utakmica je otpocela bacanjem lopte na centar iz aviona Aero kluba “General LJubiša Velickovic” iz Kostolca. Sastale su se ekipe Vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije, PŠC Požarevac, reprezentacija opštine Malo Crnice i FK “Stig” Crljenac. Nastupili su i veterani FK “Stig” Crljenac i veterani opštine Malo Crnice. Pobednik Memorijalnog turnira je FK “Stig” Crljenac.

D.Dinic

RIBOLOVACKI KUTAK

JAVITE SE - NAGRADE CEKAJU

U cilju popularizacije sportskog ribolova na vodama Branicevskog okruga, pozivamo vas da nam se javite sa fotografijama ulova ostvarenih na sportski nacin i u skladu sa važecim propisima - objavicemo ih u »Ribolovackom kutku« i u listu »Ribolov«, a zatim i nagraditi. Potrebno je samo da popunite kupon iz »Ribolova« i da ga overite pecatom udruženja i potpisima svedoka, a naša adresa je: »Rec naroda« (za »Ribolovacki kutak«), Takovska 5, Požarevac.

GDE NA PECANJE?

Po nekim informacijama na Toploj Mlavi je na dan otvaranja nove šaranske sezone pecalo izmedu 200 i 300 ribolovaca iz citave Srbije! Od Zorana Stojanovica iz OSR »Imago« saznajemo da se šaran najbolje lovio na kukuruz sa aromom meda, dubinkaši su cesto dobijali krupnu babušku i poneku deveriku, a varalicari su dobro prolazili u lovu bucova.

Smud se odlicno lovio na Dunavu i visok vodostaj ne smeta varalicarima i »muvarošima« koji na poznatim mestima oko Kostolca, Klicevca, Rama i Velikog Gradišta hvataju lepe komade, ponekad i teže od tri kilograma. Do zakljucenja rubrike nismo dobili informacije o eventualnim ulovima šarana, ali se babuška i dalje peca na terenima u Požeženu, Usiju i Vincima.

Na Srebrnom jezeru se sve bolje lovi amur, a na plovak i dubinku sa hranilicom odlicno radi sitnija bela riba - bodorka, platika, kaugler i poneka lepa deverika.

Smud polako krece i na Moravi. Od dvojice ribolovaca koji su krajem prošle nedelje (pre kiše) varalicarili nizvodno od LJubicevskog mosta saznajemo da se predvece na silikonce može uhvatiti nekoliko komada u meri.

Kostolacki Dunavac i dalje daje belu ribu. Najbolje grize sitna deverika, u šta se nedavno uverila i dvoclana ekipa ribolovaca koji su na takmicarskoj stazi lovili na fider i klizeci plovak. Pecajuci osetljivim sistemima na crvice, oni su za svega tri sata ispunili dnevnu kvotu primercima od 100 do 500 grama. Kod pumpe se u svitanje dobija manji bucov, na kedera plasiranog dubinski udari poneki bandar, ali je štuka i dalje totalno neaktivna.

Na bagerima duž beogradskog puta povremeno grize babuška, ali je pecanje otežano zbog sitnog cverglana, koji napada sve mamce. Na Potkovici je bilo ulova deverika i do kilograma (uslov: kvalitetna primama), bandar do 300 grama napada malog kedera na Bageru sa panjem, a na šljunkarama pre Dragovackog mosta odlicno radi sitna bela riba.

»Sica« grize i na Orašju kod Dubravice, gde ne treba kretati bez dobrog sredstva protiv komaraca. štuka nije aktivna, baš kao ni na barama kod Brežana i Batovca, gde se takode peca samo sitna bela riba, mahom crvenperkice do desetak centimetara.

AKCIJE RIBOCUVARA

Ribocuvarska služba SRD »Dunavac« i dalje ima pune ruke posla. U samo jednoj akciji, koja je organizovana 2. juna, kontrolori su na Moravi zaplenili deset senkera i tri bubnja, uglavnom na potezu Batovac-Kulic i u okolini Dragovackog mosta.

»Posla za nas je bilo i u ataru sela Lozovik i Mološevac, gde smo u saradnji sa policijom na delu uhvatili tri lica koja su na Moravi krala ribu uz pomoc bubnjeva. Koliko su ribokradice drske svedoci i sajla koju je u blizini Batovca preko reke razvukao lokalni krivolovac i koja mu sada služi da lakše postavlja mreže. Vršeci redovnu kontrolu Mlave ispod vrela u Žagubici, naši radnici su zatekli tri osobe koje su mrežom uhvatile sedam pastrmki. Protiv svih izgrednika ce ovih dana biti podnete prijave« - rekao nam je nacelnik dela ribarskog podrucja »Srbija centar« Siniša Dražic. On dodaje da se redovno obilaze i svi ostali tereni kojima upravlja SRD »Dunavac« i apeluje na ribolovce da sva sumnjiva dešavanja odmah prijave ribocuvarima na vec poznate brojeve telefona.

Inace, tokom maja zaplenjene su 33 mreže (1.405 metara), 36 bubnjeva, 77 samica, pet strukova, tri štapa sa mašinicama i jedan meredov.

RADOVI NA KOSTOLACKOJ STAZI

Ovih dana nastavljeni su radovi na izgradnji takmicarske staze na Kostolackom Dunavcu. Na tenderu za gradevinske radove najpovoljnijom ponudom izdvojio se kostolacki »Autotransport«, a u planu je da se u narednih dvadesetak dana na obali preko puta plaže izgrade nasip i tvrd put širine pet metara, cime ce ova 600 m duga staza postati još atraktivnija takmicarska destinacija. Uz bogat riblji fond, ravnomernu dubinu od oko tri metra i bogate pratece sadržaje koji ce u dogledno vreme biti izgradeni, pista na Kostolackom Dunavcu ce zadovoljiti sve kriterijume i moci ce da konkuriše za organizaciju najvažnijih medunarodnih manifestacija. Nadamo se da ce celni ljudi lokalne samouprave (od kojih su neki i sami ribolovci) podržati napore Kostolcana i prepoznati znacaj ribolova i ribolovnog turizma u razvoju našeg kraja.

EKSTRA SAVET

Vecina naših dubinkaša šarana i babušku pecaju sistemima sa hranilicom, koriste iskljucivo tvrdo zamešenu hranu i trude se da zabacajima pokrije što širi prostor, što cesto ne predstavlja najbolju kombinaciju. Pokušajte da promenite strategiju i ukoliko budete dovoljno uporni gotovo je sigurno da cete postati uspešniji. Umesto tvrdog kacamaka, upotrebite rastresitu primamu koja ce brzo ispadati iz hranilice, cešce vadite sisteme i potrudite se da budete precizni, jer cete tako svakim zabacajem pomalo »dohranjivati« mesto. Ova taktika podrazumeva upotrebu nešto vece kolicine (po mogucstvu) kvalitetnije hrane, ali ce vam se novi pristup brzo isplatiti u vidu bogatijih ulova.

TELEFONI RIBOCUVARA

Sve slucajeve krivolova i ribokrade i dalje možete prijaviti na telefone: 062/80-10-390, 062/80-10-391, 062/80-10-392, 062/80-19-776 (Topla Mlava, donji tok Velike Morave), Kostolacki Dunavac, Šugavica), 062/80-19-776, 062/80-19-782 (Pek, Zaova, Smoljinacko jezero), 062/80-19-781 (srednji tok Mlave, jezera Korenica i Busur), 062/80-10-393 (gornji tok Mlave i Krupajska reka), 062/80-19-778, 062/80-19-779, 062/80-19-780 (gornji tok Velike Morave), 062/80-19-783 (jezero Kudrec) i 062/80-19-777 (jezera u Mladenovcu i Topoli).