Header

KAKO SADAŠNJU PRAKSU ZAUSTAVITI U NOVOJ “ERI URBANIZMA”

INVESTITORSKI URBANIZAM

Na sve strane se gradi. Ljudi vide da tu nešto nije uredu, ne uklapa se ništa sa nicim, ogromne zgradurine pored malih kaciperaka. Pojava je opšta u skoro svim gradovima u Srbiji. Ima se utisak da je zavladao urbanisticki javašluk i metež na sve strane. Nicu objekti odjedanput, dok udariš dlanom o dlan. Iznenaduje i izvanredna gradevinarska efikasnost, nezamisliva pre desetinu godina.

Teško je poverovati da u vecini gradova rade u urbanistickim službama oni koji ne umeju da rade svoj posao, koji ne poznaju zakon i urbanisticke propise, kojima nije jasno da se izgradnja u gradu može i mora vršiti na osnovu važecih urbanistickih planova. Oni koji bi trebalo da budu inicijatori izrade novih planova, ne samo da se time ne bave, nego i na sve moguce nacine ometaju i sabotiraju svaki pokušaj donošenja odluke i izrade novih planova.

Ako to važi u vecini gradova Srbije, onda to ukazuje na opštu pojavu koja nije slucajna i za koju postoje ozbiljni razlozi i uzroci. Pre svega je država ispustila inicijativu u izradi planskih dokumenata, a tu inicijativu su preuzeli mocni privatni investitori. Sada se više ne rade detaljni urbanisticki planovi za pojedine delove grada, nego je postalo pravilo da se rade takozvani „investitorski planovi“ koji su za jednu lokaciju, koji poštuju u svemu zahteve i interese investitora, pri cemu je jasno da opšti interes nema šta da traži. Na taj nacin se potpuno krivi osnovni smisao Zakona o planiranju i izgradnji, koji dopušta mogucnost da se ponegde radi i tako, ali ne da je to opšte pravilo i jedini nacin na koji se gradi.

Interes privatnog kapitala ne može nikad biti u skladu sa javnim i opštim interesom. Zato državni organi i službe moraju ponovo da preuzmu inicijativu u izradi urbanistickih planova za cele gradske cetvrti, pre nego što nam sadašnja praksa napravi nepopravljive štete. Urbanizam nije politicko pitanje ukoliko se urbanizmom bave strucnjaci koji plan rade za potrebe grada, a ne za potrebe pojedinca, ali jeste ozbiljno politicko pitanje kako sadašnju praksu zaustaviti i onemoguciti. U suprotnom ce nam gradovi izgledati kao da su objekti pobacani iz helikoptera, a to se kasnije ne da popraviti.

Slavomir Lazarevic

REPUBLIKA SRBIJA , OPŠTINSKO VECE, BROJ: SLUŽBENO/2009 , DATUM: 18.03.2009. GOD., KUCEVO

SAOPŠTENJA

„Dana 18.03.2009. god. u Kucevu je zasedalo Opštinsko vece i sa te sednice Vam prenosimo sledece saopštenje:

Zabrinuti za sudbinu nekadašnjeg giganta drvne industrije „ŠIK KUCEVO", koji je upošljavao skoro 1.000 radnika, a povodom predstojece prodaje imovine preduzeca imamo saznanja da se u postupku stecaja i izrade završnog racuna došlo do cinjenica koje ukazuju da je rukovodstvo preduzeca „ŠIK KUCEVO" u periodu od 1998. god. do uvodenja stecaja pocinilo niz dela u cije se kvalifikovanje mi ne želimo upuštati, vec pozivamo nadležne organe da po hitnom postupku u skladu sa svojim obavezama i ovlašcenjima reaguju i ove navode provere.

Obracajuci se na ovaj nacin javnosti i nadležnim državnim organima nismo želeli da opstruiramo ili eventualno zaustavimo prodaju „ŠIK-a KUCEVO" vec želimo da ukažemo na spregu kriminala, privrednika i neostvarenih politicara.

Naša želja je da „ŠIK KUCEVO" dobije novog vlasnika koji ce uložiti novac, pokrenuti proizvodnju i zaposliti radnike.

OPŠTINSKO VECE OPŠTINE KUCEVO

AKTIVNOST SERVISA ZA POMOC U OSNIVANJU ZADRUGA

FORMIRANO OSAM ZADRUGA

U okviru Zadružnog saveza za Branicevski i Podunavski okrug postoji Servis za pružanje pomoci u osnivanju zemljoradnickih zadruga uz ciju pomoc je u proteklih godinu dana osnovano 8 zadruga na podrucjima gde ne postoje zemljoradnicke zadruge ili je njihov rad potpuno zamro. "Naš princip je da ne podsticemo osnivanje zadruga u mestima gde postoje i aktivno rade zadruge koje su naše aktivne clanice, vec tamo gde postoji potreba poljoprivrednika da se organizuju. Kod nekih institucija tražili smo pomoc za podršku oko osnivanja zadruga, jer su im u prvom trenutku potrebna pocetna sredstva da bi mogle da rade", istice mr Bogdan Živanovic, predsednik Osnovnog zadružnog saveza za Branicevski i Podunavski okrug.

zadruga

Servis je u potpunosti ovladao tehnologijom i procedurama, tako da na obradenu dokumentaciju nadležni državni organi nisu imali zamerke, niti su tražili bilo kakve izmene i dopune. Prema recima Miloša Milovanovica, sekretara Zadružnog saveza koji se nalazi na celu Servisa, sve više poljoprivrednika se okrece udruživanju u zadruge da bi lakše izašli na tržište. Osam novoosnovanih zadruga uspešno radi i uglavnom su to opšte poljoprivredne zadruge, mada postoje i dve specijalisticke. Iskustvo iz rada sa zadrugama pomoglo je da se novoosnovanim zadrugama pruži pomoc u prvim mesecima rada posle registracije. Na ime nadoknade za izvršene usluge Servis je do sada naplacivao iznos od 10.000 dinara, ali je Upravni odbor Zadružnog saveza Požarevac u cijem sastavu je i Servis, doneo odluka da ta naknada ubuduce bude 4.000 dinara, cime se podmiruju samo materijalni troškovi.

D.Dinic

PROLECNA AKCIJA PRIKUPLJANJA KRVI U POŽAREVCU

KRV ZA BOLNICU

krv

Za potrebe lecenja gradana Branicevskog okruga u požarevackoj Bolnici, prošlog petka, prvog dana proleca, u prostorijama Crvenog krsta Požarevca organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Poziv za ucešce od strane organizatora, Crvenog krsta Požarevac, bio je upucen dobrovoljnim davaocima iz svih osam opština požarevackog kraja koje koriste zdravstvene usluge Bolnice. Prema recima sekretara CK Požarevac Branislava Živulovica odziv je bio zadovoljavajuci, prikupljeno je 66 jedinica krvi.

S.E.

KAD POGLEDAM NIZ SOKAK...

KRPLJENJE NA NAUCNOJ OSNOVI

Ovaj put necemo o prolecu, iako je i zvanicno pristiglo, a tako smo ga željno cekali; - ovaj put o demokratiji, koju smo takode i željno i žudno išcekivali decenijama. A kaže neki od drevnih i mudrih naroda, nisam u ovom trenutku sto posto sigurna koji, ali znam da naš nije - kada bacaš novcic u fontanu želja, dobro promisli šta želiš - može ti se ispuniti! Nama se evo, 'fala dobrom Bogu ispunila demokratija...(?!), iako smo, umesto nocvica bacali jaja, kamenice, delove razvaljenih žardinjera i slicne rekvizite. No, to je prošlost. Sada nam ostaje da uživamo u blagodetima demokratije.

Elem, po starogrckim filosofima, (a u Grckoj je uvedena u 4.veku pre nove ere, pa ti vidi!) podrazumeva se vladavina naroda. Pošto, normalno, ne može ceo narod u glas da odlucuje o svakom od milijardu nerešenih pitanja, on mora da odabere svoje predstavnike koji potom u parlamentu propagiraju njegovo mišljenje. To se zove predstavnicka demokratija. Oni, to jest narodni predstavnici konsultuju svoje baze, a zatim se junacki bore da potrebe i mnjenja vecine budu institucionalizovane, ozakonjene. A ko je baza? Pa clanovi stranaka u kojima glavnu rec vode isto oni. Malko lici na rigngišpil. Onaj ko ti u bazi kaže šta i kako da misliš, jer to tako ide u strankama, a narod, kaže grcki filosof Protagora "ništa ne vidi, samo ponavlja ono što mu voda kaže", posle te i predstavlja u institucijama sistema, a da se ne lažemo i njih cine neki iz naroda, jer sa Marsa sigurno nisu pali.

Demokratija još podrazumeva i jednake mogucnosti za sve... He... šta dodati, a ne zaplakati?

Nije se badava ljutio Platon kada je shvatio da se "taj izbor prepušta onim mracnim i na novac halapljivim vojvodama koji iza demokratske pozornice kuju oligahijske intrige"; to i još mnogo toga je javno rekao i zapisao, pa je vrlo brzo nagrabusio. Poznato?

Mali primer: Peru Perica nerviraju rupe po ulicama koje po svršetku zimskog perioda izgledaju kao prometno minsko polje. Šta Pera treba da uradi da bi sacuvao svoj nervni sistem, ili šta da uradi da nekoga umoli da razmisli o tome da, za ime Boga dragoga, pominjanoga na pocetku ovog teksta, vec jednom imamo ulice u gradu kao što bi trebalo da ih ima jedan Grad. Ništa. Pera treba da zaboravi na vožnju automobila, bez obzira što mu je neophodan kada vozi staru majku u bolnicu, decu u školu, ženu na porodaj, ili, ako hocete, kada ide na pecanje. Ili da popije nešto za smirenje. A kako da vozi pod sedativima? Cini se nerešivim. No, rešenja uvek ima!

Kako vec živimo u demokratiji, potrebno je demokratski postupati. Sacekati da se steknu uslovi, odnosno odvoje pare za najsavremenija tehnološka dostignuca u krpljenju ulica - nije to više obicno lepljenje zakrp-mase na krater, vec visokotehnološko secenje asfalta i dubinsko plombiranje koje, brat bratu može da potraje do sledece zime. No, nije još vreme ni za krpljenje, mada se nama, neukima za pitanja izgradnje saobracajnica, cini da bi ulice pre trebalo asfaltirati ispocetka, nego krpiti. I mart ce da nam iscuri a "još nije vreme", nisu se stekli (vremenski i drugi) uslovi.

Demokratski je, dakle, cekati i nadati se. Ulice nisu prioritet. Prioritet je fekalni kolektor i to nekoliko godina unazad. Toliko dugo je prioritet da novinare više mrzi da pišu o njemu, a ostali gradani i oni koji se tako osecaju verovatno i nemaju pojma šta im je prioritet u gradu. Razrovane ulice, od kojih bolje izgleda i meseceva kora doci ce na red kad se demokratski steknu uslovi i kada demokratski sine sunce.

U NEDELJU, 29. MARTA U MESNIM ZAJEDNICAMA GRADA POŽAREVCA

IZBORI ZA NOVE CLANOVE SAVETA

- Sem u Gradskoj mesnoj zajednici "Kostolac" i MZ "LJubicevo" izbori se organizuju u ostalih 36 gradskih i seoskih mesnih zajednica

- Biracka mesta-na istim lokacijama, kao i tokom majskih izbora prošle godine

- Bira se 459 novih clanova saveta

U skladu sa odlukom Miomira Ilica, predsednika Skupštine Grada Požarevca, u nedelju, 29. marta u 36 od ukupno 38 mesnih zajednica sprovešce se izbori za clanove njihovih saveta. Izbori se jedino ne organizuju u Gradskoj mesnoj zajednici "Kostolac:" i u Mesnoj zajednici "LJubicevo". Prva je izuzeta jer je produžen mandat clanovima Saveta obzirom na aktivnosti oko formiranja Opštine Kostolac, a u drugom slucaju radi se o novoformiranoj mesnoj zajednici. Kako saznajemo u Odseku za skupštinske poslove Gradske uprave Požarevca, poslednji izbori za Savete mesnih zajednica održani su 17. aprila 2005. godine i kako mandat clanovima traje cetiri godine, vreme je za izbor novih.

izbori

Broj clanova saveta koji se biraju, u direktnoj je vezi sa velicinom mesne zajednice, odnosno brojem biraca i krece se od 11 do 21 clana. Najveci broj mesnih zajednica na podrucju Grada Požarevca u savetima ima po 11 clanova.

- U mesnim zajednicama koje imaju do 2.000 biraca Savet se sastoji od 11 clanova, tamo gde je broj biraca od 2001 do 5 000 bira se 15 clanova, a u sredinama sa preko 5 000 biraca, savet se sastoji od 21 clana. Na podrucju Grada Požarevca takve su samo tri mesne zajednice: GMZ "Kostolac" u kojoj ovoga puta nemamo izbore i gradske mesne zajednice "Gornja mala" i "Burjan". To su ustvari naše najvece mesne zajednice, saznajemo od Nebojše Trajko-vica, pravnika u Odseku za skupštinske poslove Gradske uprave.

Za nedeljne izbore koji ce se održati na 60 birackih mesta, na istim lokacijama, kao i tokom prošlogodišnjih majskih izbora, utvrden je, odnosno upisan 61.321 gradanin sa pravom glasa. Biracka mesta otvaraju se u 7,00, a zatvaraju u 20,00 casova. Izbore sprovode organi odredeni Odlukom o mesnim zajednicama a to su komisije i biracki odbori.

Izborni sistem je neprome-njen u odnosu na poslednje izbore, rec je dakle o takozvanom proporcionalnom izbornom sistemu, broj osvojenih mandata u direktnoj je zavisnosti od broja glasova koje je dobila svaka izborna lista. Izborne liste, inace podnose posebno ili zajedno politicke stranke, koalicije i druge politicke organizacije i grupe gradana. Birac glasa samo za jednu od izbornih lista sa glasackog listica zaokruživa-njem rednog broja ispred naziva izborne liste ili zaokruživa-njem naziva izborne liste.

- Glasacki listic sadrži redni broj koji se stavlja ispred naziva izborne liste, nazive izbornih lista prema redosledu utvrdenom na zbirnoj listi sa licnim imenom prvog kandidata i napomenu da se glasa samo za jednu izbornu listu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva te liste ili naziva liste. Za vreme glasanja na svakom birackom mestu mora biti vidno istaknuta zbirna izborna lista s nazivima izbornih lista i imenima svih kandidata na tim listama, saznajemo u Odeljenju za skupštinske poslove.

Važna cinjenica svakako je i ta što od dana raspisivanja izbora za clanove saveta mesnih zajednica do dana njihovog održavanja ne sme proteci manje od 30, ni više od 60 dana. Takode, izborna propaganda zabranjena je 48 sati pre održavanja i na dan izbora, sve do zatvaranja birackih mesta. Izborna tišina pred ovonedeljne izbore, dakle pocinje 26. marta u 24 sata.

Na izborima 29. marta bice izabrano ukupno 459 novih clanova saveta. Rezultati glasanja znace se u roku od 24 casa od zatvaranja birackih mesta, odnosno do 20 sati 30. marta.

MIOMIR ILIC, PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA POŽAREVCA:

OCEKUJEM DOBRU IZLAZNOST

- Ulazimo u završnu fazu priprema za sprovodenje izbora clanova saveta u 36 mesnih zajednica na podrucju lokalne samouprave Grada Požarevca. Izbori, kao što je poznato, ne važe za GMZ Kostolac obzirom da su u toku pripreme za donošenje odredenih akata u vezi formiranja Gradske opštine Kostolac, kao i za Mesnu zajednicu LJubicevo gde su izbori obavljeni prošle godine po kriterijumima koji su i sada važeci. U ovom trenutku najvažnije je da sve relevantne partije koje funkcionišu na podrucju našeg Grada, kao i grupe gradana, na vreme podnesu liste kandidata za clanove saveta, veci broj njih je to vec uradio. Obzirom na prilike u kojima živimo i na cinjenicu da od funkcionisanja mesnih zajednica u velikoj meri zavisi kvalitet sveukupnog života naših ljudi u Gradu, veoma je važno da se kao kandidati za clanove saveta istaknu pravi ljudi, oni koji su spremni i sposobni da realizuju programe razvoja svojih mesnih zajednica. U ocekivanju jedne vece izlaznosti ja pozivam birace da u nedelju izadu na biracka mesta, da glasaju i izaberu svoje najbolje predstavnike koji ce ih verno zastupati u naredne cetiri godine, istice u apelu upucenom glasacima predsednik Gradske skupštine Miomir Ilic.

Zadaci Clanova saveta MZ

Savet mesne zajednice je predstavnicko telo mesne zajednice koje obavlja sledece poslove i zadatke: donosi Statut mesne zajednice, finansijski plan i završni racun, program rada i polugodišnji i godišnji izveštaj o radu. Savet takode usvaja Poslovnik o radu, pokrece inicijativu za uvodenje samodoprinosa, vrši nadzor nad sprovodenjem programa realizacije uvedenog samodoprinosa, pokrece inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojecih propisa Grada, saraduje sa udruženjima gradana i nevladinim organizacijama u pitanjima koja su od interesa za gradane mesne zajednice, stara se o sprovodenju referenduma koji se raspisuje na teritoriji grada, za delove grada, mesnu zajednicu ili delove mesne zajednice, saziva zbor gradana i imenuje svog predstavnika na svim zborovima gradana, izvršava odluke i sprovodi zakljucke zborova gradana. Clanovi saveta su ti koji usvajaju jednogodišnje i cetvorogodišnje izveštaje o radu mesne zajednice i obrazuju komisije, mirovna veca, odbore i druga radna tela radi zadovoljavanja potreba gradana, navodi se u važecoj Odluci Skupštine grada Požarevca o mesnim zajednicama.

S.E.

GRADONACELNIK POSETIO OSNOVNU ŠKOLU U LUCICI

PRVI POCELI UREÐENJE ŠKOLE

proteklog petka gradonacelnik Požarevca Miodrag Milosavljevic posetio je Osnovu školu "Miloš Savic" u Lucici, gde je u razgovoru sa direktorom, Slavišom Radovanovicem upoznat sa tendencijama razvoja ove škole.

uredjenje

- Upravo danas u našoj školi pocela je realizacija investicionog plana za ovu godinu sredstvima od milion dinara koja nama je odobrila lokalna samouprava za utopljavanje školskih prostorija, tako da smo danas, verovatno prvi u okrugu poceli sa realizacijom tog plana i ugradili smo 10 PVC prozora. Planiramo da dovodemo pitku vodu do škole u Prugovu, a da u Poljani završimo kompletno "utopljavanje" škole, kao i da izmenimo školski nameštaj koji je ponegde veoma star; za to imamo odvojenih 250.000 dinara. Školu u Poljani planiramo da ogradimo, a lokalna samouprava nam je za to odobrila 150.000 dinara. Ovaj dan je na neki nacin pocetak investicionih radova u školama u našoj opštini, rekao je Radovanovic.

Gradonacelnik je izneo podatke no kojima su osnovne i srednje škole podnele zahteve lokalnoj samoupravi u vrednosti od oko 40 miliona dinara za investvicije.

- S obzirom na budžet mi smo mogli da odobrimo samo 18 miliona investicija. Meni je drago da je škola u Licici prva koja je krenula sa ivesticijama, što znaci da su bili vredni, da su javne nabavke sproveli brzo i efikasno i ja sam, kao gradonacelnik i kao racunopolagac budžeta koji pušta novac prema školama došao da pogledam te radove i veoma sam zadovoljan. Porucio bih i svim ostalim direktorima škola da brzo sprovedu svoje javne nabavke i da krenu u investicije, kako bi deca pre imala ono što im je potrebno, pre svega dobre uslove za ucenje. Škola u Lucici je veoma lepa, posetio sam specijalizovani kabinet za hemiju i veoma sam zadovoljan onim što je odradeno do sada, istakao je Milosavljevic.

L.L.

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA

PUT POŽAREVAC-KOSTOLAC PRIORITETAN

Ha prošlonedeljnoj konferenciji za medije, direktor Direkcije za izgradnju grada Požarevca obavestio je javnost da radovi na saniranju kolovoza u gradu i lokalnih puteva nece otpoceti pre prvog aprila.

U pisanom saopštenju direktor Miodrag Stojkovic kaže:

- U ovom momentu ni jedna od asfaltnih baza ne radi. Preduzeca koja se bave ovom delatnošcu vrše dopunu potrebnog materijala i energenata i, što se toga tice, nece biti problema.

Realni uslovi da krene ova vrsta radova stvorice se, no mojoj proceni, od prvog aprila.

put

Tada pocinje i akcija prolecnog cišcenja grada i uredivanje ulica i pristupnih lokalnih puteva.

Što se tice pristupnih puteva od republickog znacaja, stanje kolovoza je razlicito, s tim što bismo mogli reci da su i oni pretrpeli znatna oštecenja. U najgorem stanju je regionalni put Požarevac-Kostolac i on ce biti prioritet. Gradonacelnik Požarevca, Miodrag Milosavljevic se licno obratio direktoru "Puteva Srbije" sa molbom da put za Kostolac dobije prioritet. U vezi toga dobio je pozitivno mišljenje.

U slucaju ovog putnog pravca, a u ulici Vojske Jugoslavije izvršeno je cišcenje slivnika i taložnika, tako da je problem vode u ovoj ulici privremeno rešen.

L.L.

KANCELARIJA MINISTARSTVA EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

OBUKA ZA POCETNIKE U BIZNISU

Republicka agencija za razvoj malih i srednjih preduzeca sa mrežom regionalnih agencija i kancelarijama poziva sve zainteresovane da se prijave za obuke za pocetnike u biznisu. Obuke za pocetnike u biznisu koje traju tri dana, sadrže treninge iz oblasti razvoja i testiranja poslovnih planova, izrade biznis (poslovnog) plana, pravni okvir i procedure za registraciju, kao i obuku za popunjavanje prijave za kredit za pocetnike bez hipoteke i start up kredite za preduzetnike i pravna lica. Cilj održavanja obuka je podizanje nivoa preduzetnickih znanja i veština i preduzetnicke kulture cime se otvara mogucnost formiranja novih privrednih subjekata i podstice nivo privrednog razvoja, a što ce dovesti do smanjenja nezaposlenosti kroz samozapošljavanje i otvaranja novih radnih mesta.

D.D.

PD “VUKAN” POŽAREVAC

IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO

vukan

U petak, 20. marta održana je redovna godišnja Skupština planinarskog društva „Vukan“ iz Požarevca. Tom prilikom, pored proceduralnih, donešene su i odredene odluke od bitnog znacaja za dalje funkcionisanje Društva.

Izabrano je i novo rukovodstvo. Za predsednika Drštva u novom mandatnom periodu od cetiri godine izabran je dr Momcilo Manic, potpredsednik je Velibor Popovic, sekretar Olivera Rehnicer, nacelnik Dragan Katic, dok su clanovi Upravnog odbora: Novica Cvetkovic, Vladan Rajcic, Zoran Ðordevic, Slobodan Marinkovic i Miladinka Milic. Clanove nadzornog odbora sacinjavaju dr Miša Pavlovic, Dragana Živanovic i Javorka Živkovic, a Vece casti dr Bogica Stojanovic, Brankica Konstadinov i Radiša Marinkovic.

MEÐUNARODNA SARADNJA

IZRAELSKA HRANA IZ BRANICEVA

U narednim mesecima ovdašnji poljoprivrednici odlucice da li im se isplati da proizvode hranu za poznatog kupca. Firma sa izraelskim kapitalom DŽDŽDŽ, koja u Centralnoj Srbiji planira da sprovede program oznacen kao Vital El, potpisala je ovih dana memorandum o razumevanju sa Zadružnim savezom u Požarevcu, cime se dve strane obavezuju da na imanjima poljoprivrednika preko zemljoradnickih zadruga (kao i kod samih zadruga) organizuju proizvodnju poljoprivrednih proizvoda namenjenih izvozu. Proizvodnja ce se realizovati no recepturama izraelskih strucnjaka, kako bi zadovoljila stroge kriterijume evropskih kupaca. Ha slici, detalj sa potpisivanja dokumenta o poslovnoj saradnji.

PETROVAC NA MLAVI: ODRŽANA SEDMA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

DNEVNI RED PO DIKTATU ŽIVOTA

- Doneta odluka o izboru clnova Saveta za nacionalne manjine koji ce imati šest clanova – Naci ce se rešenje za obradu 1.000 hektara u atarima Kamenova i Trnovca posle poplava Mlave i oštecenja mosta – Zbog krize opreznije u investicije mada prioriteti nece biti ugroženi

Minulog cetvrtka u Petro-vcu na Mlavi održana je sednica Skupštine opštine, sedma po redu, kojom je predsedavao Milance Acimovic. U višecasovnoj raspravi jer je dnevni red imao 32 tacke, skoro sve odluke i izveštaji „prošli su“ ili jednoglasno ili nadmocnom vecinom, što svedoci da je ova sednica Skupštine opštine bila valjano i temeljno pripremljena.

petrovac

Inace, nekoliko odbornika opozicije ucestalo se i skoro po svakoj tacki dnevnog reda javljalo za rec sa svojim primedbama, ali vecina nije to prihvatila uz obrazloženje da to nije interes gradana u najširem smislu.

Predlozi i odluke

Sednica je pocela razmatranjem ostavke odbornika Srpske radikalne stranke Dragoljuba Jovica. Odbornici su je usvojili i umesto njega, takode iz SRS, izabrali novog odbornika iz Velikog Popovca Ivana Panica. Potom su odbornici jednoglasno prihvatili Odluku o usvajanju plana opšteg uredenja sela Bistrice i Ždrela.

Takode, prihvacena je i odluka o usvajanju opštinskog operativnog plana za odbranu od elementarnih i drugih vecih nepogoda na podrucju petrovacke opštine. A neposredno pre usvajanja ove tacke receno je tokom diskusije da je Mlava posle nedavnih poplava onemogucila meštanima Kame-nova i Trnovca da obraduju oko hiljadu hektara s druge strane obale, o cemu ce uskoro biti pronadeno adekvatno rešenje.

Odbornici su doneli i odluku o izboru clanova Saveta za nacionalne manjine koji ce imati šest clanova, a predstavnike u njemu imace srpski narod i nacionalne manjine Vlaha. Iako je situacija u petrovackoj opštini trenutno više nego stabilna, izbor ovakvog Saveta je nastojanje da se obezbedi puna i pravedna nacionalna ravnopravnost u buducnosti. Mandat clanova Saveta trajace tri godine i ima pravo da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opšteg akta Skupštine opštine ako smatra da su njime neposredno povredena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina.

Usvojena je i odluka o izmenama i dopunama i nacin postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na podrucju petrovacke opštine. Rec je, naime, o montažnim objektima maksimalne površine od šest kvadranih metara cije uslove postavljanja utvrduje Opštinsko vece. Tu ce biti i tezge, aparati za sladoled,kokice i slicni objekti koji se postavljaju od 1. aprila do 31. oktobra.

Izveštaji i programi rada

Na sednici je usvojen i predlog odluke o osnivanju Javne ustanove „ Direkcija za omladinu i sport“ Petrovca na Mlavi koja treba da podstice ukupne aktivnosti mladih na bavljenju sportom, obezbedivanju uslova za sportske potrebe i naravno ostvarivanju rezultata.

Usvojena su još i rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmeni i dopuni Statuta Jvanog radio-difuznog i TV preduzeca „Petrovac na Mlavi“, data je saglasnost na odluku o izmeni i dopuni statuta JP „ Zavoda za urbanizam“ i usvojen predlog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Petrovac na Mlavi.

Odbornici su usvojili Izveštaj o radu i Plan rada Direkcije za izgradnju. Direktor Direkcije Mirko Stankovic je ukazao na ono što sledi ove godine što se aktivnosti tice i reako da još ima kvalitetnih a neodložnih poslova koje valja u ovoj godini uraditi.

U obimnom izveštaju ukazano je i na lanjske aktivnosti Direkcije pocev od geodetsko-gradevinskih radova, izrade predmera,predracuna i izveštaja, preko izdavanja saglasnosti, uslova i potvrda,obavljanja nadzora,izrade tenderske dokumentacije,sprovodenja javnih nabavki,izrada projekata za Nip,sve do zimskog održavanja puteva ( u 2.008. godini uloženo blizu dva miliona dinara), radovima na ulicama Petrovca i putevima po selima

Na sednici SO Petrovac u središtu pažnje bila je i rasprava o Izveštaju o radu i programu rada Komunalnog javnog preduzeca „Izvor“. Obrazla-žuci u najkracim crtama prošlogodišnju aktivnost i stožerne aktivnosti direktor ovog preduzeca Radovan Rakovic je posebno apostrofirao radove na Izvorištu u Šetonju gde se ulaže i dosta sredstava u dugorocnije vodosnabdevanje. Podsecamo u prošloj godini ukupan prihod u odnosu prema 2007. godini povecan je za 11,10 odsto.

Pod lupom odlucivanja odbornika bio je i Izveštaj i Plan rada Centra za socijalni rad dveju opština Petrovac i Žagubica i konstatovano da je nastavljena nesmanjena briga ravnopravno za stare i nove korisnike iako u ogranicenim materijalno-finasijskim sredstvima.

Odbornici nisu zaobišli ni raspravu o aktivnosti Narodne biblioteke „Ðura Jakšic“ u prošloj godini. Odbornici su upoznati da ova ustanova cuva,prikuplja, obraduje i daje na korišcenje svu bibliotecku gradu kojom raspolaže i odgovarajuce podatke i informacije koje se na istu odnose. Prošle godine procitano je više od 10.000 knjiga, a neke su nove, zajedno sa Kulturno - prosvetnim centrom objavljene.

Odbornici su još raspravljali o izveštaju o radu Agrarnog fonda, Kulturno-prosvetnog centra, Sportskog saveza, Opštinske uprave, JKP „ Parking servisa“, Zavicajnog muzeja, JP Urbanizam, Turisticke organizacije, finasijskom izveštaju Decjeg vrtica, kao i o nekim kadrovskim rešenjima.

Ušli smo u kriznu godinu

Ucestvujuci u raspravi predsednik opštine Petrovac na Mlavi, Radiša Dragojevic je pored ostalog rekao:

„Radovi na zaštiti „Izvorišta“ nasttavljaju se prema projektu. Juce su poceli radovi na zameni cevovoda ka Petrovcu i ta investicija je vredna 3,8 miliona evra. Finasira se iz sredstava Evropske unije. To ce u ovoj, 2009. godini za sve nas u opštini Petrovac biti najznacajnija investicija.Mi se nadamo da ce biti završena upravo onako kako i ugovor predvida za 18 meseci.

Ono što je znacajno za Komunalno javno preduzece, mi smo lane izdejstvovali od Republike Srbije odredena sredstva kad se radi o sanaciji deponije i svakako smo, u okviru onoga što je bio program regulisanja otpada, i ove godine smo u zahtevima i projektima prema Republici Srbiji pa stoga ocekujemo i odredena sredstva koja ce takode biti realizovana preko KJP. Ono što je isto tako znacajno, kod NIP-a smo skupa opštine Petrovac, Žabari, Žagubica, Malo Crnice i Kucevo konkurisali za regionalni projekat – deponiju. Izrada projekta za deponiju je u toku, a ohrabruje nas cinjenica da cemo najverovatnije moci kod Evropske unije da konkurišemo u 2010. godini. Ono što je bitno i što lokalna samouprava cini to je izrada svih neophodnih programa strateških pristupa, projekata koji su pretpostavka za sve ovo što je povlacenje para iz republickih fondova.

Za koji dan pocece izgradnja novog stambenog objekta za izbegla i raseljena lica, cime bi se konacno rešio problem smeštaja u kolektivnom centru i gde bi dobili novih 20 stambenih jedinica na lokaciji blizu nekadašnje kasarne. Dakle, obaveza opštine bila je da se tu obezbedi lokacija što smo i ucinili, kao što cemo obezbediti i infrastrukturu, a kompletna izgradnja se finasira iz donacija koje je Komesarijat za izbeglice obezbedio.

Od kapitalnih investicija u ovoj godini koja je zapoceta u prošloj je gradnja novog stambeno-poslovnog objekta za potrebe gradske biblioteke. To se finasira iz budžeta opštine.

Ušli smo u jednu kriznu godinu u kojoj necemo moci da dobijemo onoliko para za modernizaciju putne mreže kao što je to bilo do sada. Radicemo po istom principu kao i do sada udruženim sredstvima gradana, mesnih zajednica i opštine, i sve što dode od republike za lokalne putne pravce dobro je došlo“.

S.Ristic

ŽABARI: ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

POTREBE GRAÐANA PRECE OD SVEGA

Sa održane sednice Skupštine opštine u Žabarima, predsedavao Momir Blagojevic, na kojoj su odbornici raspravljali cak o 34 tacke dnevnog reda, doneto je više bitnih odluka za funkcionisanje gradana: o zboru gradana, o izbornu za clanove saveta mesnih zajednica i usvojeno je desetak rešenja o imenovanju i razrešenju clanova upravnih odbora. Doneta je i odluka o usvajanju plana opšteg uredenja naselja: Viteževo, Cetereže, Sibnica, Polatna, Kocetin, Svinjarevo.

zabari

Usvojeni su Izveštaj o radu i Plan rada Direkcije za izgradnju opštine Žabari. Pored ostalog, konstatovano je da je Direkcija predložila NIP-u 25 projekata za ovu, tekucu godinu. Medu dominatnim su:Projekat polja zaštitnih pojaseva Žabarskog polja, nastavak gradnje Hale u Žabarima i Fiskulturne sale u Aleksandrov-cu. Rekonstrukcija niskonaponske mreže u nekoliko sela, izgradnja vodovoda, asvaltiranje i osvežavanje nekih putnih pravaca i slicno.

Odbornici su prihvatili jednoglasno izveštaj i Plan rada Centra za socijalni rad i konstatovali da se socijalna i porodicno-pravna zaštita u ovoj pomoravskoj opštini uspešno ostavaruje i da ih karakterišu zrelost, odgovornost,zakonitost i permatntna briga za sva lica. Bilo je reci i o merama na sprecavanju bolesti zavisnosti, alkoholizmu i maloletnickoj delikvenciji. Ukazano je i na znacaj adaptaacije starog školskog objekta i afirmisanje projekta „Pomoc u kuci za stara lica i osobama sa invaliditetom“.

Usvojen je i Izveštaj o radu i Plan rada Centra za kulturu „Vojislav Ilic Mladi“ kao i plan rada za naredni period i ukazano na bogat spektar aktivnosti ove kulturne ustanove: poboljšan je kvalitet manifestacija (Tak-micenje sela Srbije, ucešce na smotrama van opštine Žabari, Opštinska smotra „Pesnice, naroda mog“, promocije knjiga, pesnicki susreti, Cetereško prelo, Sfas, Spasovdanski dani, dani Vojislava Ilica Mladeg, Oreovacka šetnja i niz drugih).

Zapaženu aktivnost u radu imala je i Narodna biblioteka „Profesor doktor Aleksandar Ivic“ koja osim upisa novih clanova i bogacenje citalackog fonda (na policama je više od 20.000 knjiga),bavi se i istraživanjem, prikupljanjem, obradom i cuvanjem rukopisne i ostale grade u cilju obogacivanja Zavicajnog fonda kao i osmišljavanjem raznih kulturnih programa (izložbe slika, promocije knjiga, poseta sajmovima knjiga i sprovodenje Opštinskog takmicenja „Pesnice, naroda mog“. Odbornici su dali zeleno svetlo i Izveštaju i Planu rada biblioteke.

Takode, odbornici su podržali Izveštaj i Program rada Turisticke organizacije opštine Žabari i konstatovali da postoje uslovi narocito u Cetereškoj šumi za ofanzivniji razvoj turizma.ali valja pronaci nove projekte koji bi stvorili brend i imidž ovog podrucja. Mogucnosti za turizam su i u okviru Moravske zone, zonama lovišta i u brdskim naseljima. Ocekuje se i veci boravak turista nego ranije.

Sima Jevtic – jednoglasno direktor

Za direktora Centra za socijalni rad u Žabarima, pošto su mu izveštaj i program rada, oberucke prihvaceni jednoglasno je izabran na cetiri godine diplomirani sociolog Sima Jevtic. Inace, i u minulom mandatu, Sima Jevtic je uspešno obavljao funkciju direktora pomenutog centra.

BOLJITAK ZA SVE

„Cinimo sve što je do rukovodstva opštine i do odbornika da nam potrebe i interesi gradana budu prva i prava stvar. Za to su nas birali:da ih uvažavamo, pomažemo, radimo zarad opšteg dobra i skladnog razvoja svih naselja. Projekte koje smo zapoceli da realizujemo ili cemo ih tokom godine zapoceti nedvosmisleno govore da smo na istinskom putu ciji je krajnji ishod boljitak za sve, - rekao je za „Rec naroda“ predsednik opštine Miodrag Filipovic.

S.Ristic

MILIVOJE CVETKOVIC, DIREKTOR DIREKCIJE ZA EKONOMSKE POSLOVE O POSLOVANJU U 2008. GODINI

KURSNE RAZLIKE „UGUŠILE“ DOBRE REZULTATE

- Zbog troškova na koje se nije moglo uticati i pored rekordne proizvodnje uglja od blizu 7,3 miliona tona i dosad neostvarene proizvodnje elektricne energije od cetiri milijarde i 794 miliona kilovat - casova, po završnom racunu Privredno društvo ostvarilo gubitak od dve milijarde i 740 miliona dinara

Protekla 2008. godina u Privrednom društvu „Termoelektrane i kopovi „Kostolac“ ostace zabeležena po ostvarenoj rekordnoj proizvodnji uglja i elektricne energije, ali to nije bilo dovoljno da i finansijski rezultati poslovanja budu pozitivni. Zbog kretanja troškova na koje se nije moglo uticati u Privrednom društvu, a pre svega negativnih kursnih razlika, zabeležen je gubitak od dve milijarde i 740 miliona dinara. Ovo je ocenjeno krajem februara i na sednici Skupštine Privrednog društva, kojom je predsedavao Milan Jakovljevic, a tom prilikom razmatrani su ostvareni rezultati poslovanja u protekloj 2008. godini.

Zahvaljujuci znacajnim finansijskim ulaganjima u remonte ali i modernizaciju, u prošloj 2008. godini ostvaren je zadovoljavajuci nivo pogonske spremnosti, kako rudarskih tako i energetskih kapaciteta. To je svakako i omogucilo da se na kopovima iskopa rekordnih blizu 7,3 miliona tona uglja, a u Termoelektranama proizvede do sad neostvarenih cetiri milijarde i 794 miliona kilovat - casova elektricne energije, što je na nivou bilansnih zahteva. Da bi iskopali pomenute kolicine uglja, rudari su otkopali i odložili blizu 30 miliona kubnih metara otkrivke, što nije bio ni malo lak zadatak. Pored rekordne proizvodnje elektricne, Termoelektrane su toplifikacionom sistemima u Požarevcu, Kostolcu i okolnih naseljima tokom prethodne grejne sezone isporucile i 219,4 miliona toplotne energije.

- Na osnovu ostvarene proizvodnje elektricne energije ali i korekcije cena i drugih vanbilansnih prihoda, Privredno društvo „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ ostvarilo je prihod od 15,3 milijarde dinara i on je veci od planiranog za 14 procenata, kaže Milivoje Cvetkovic, direktor Direkcije za ekonomske poslove u Privrednom društvu i nastavlja: Ukupni rashodi dostigli su cifru od 18 milijardi dinara i veci su od planiranih za 10 procenata. Bez obzira na dobre proizvodne rezultate, imajuci u vidu da su ukupni rashodi veci od prihoda, Privredno društvo je ostvarilo gubitak od dve milijarde i 740 miliona dinara.

- Ostvareni gubitak je za blizu 10 procenata manji od planiranog, a da su ukupni rashodi i ostali na nivou planiranih, sigurno je da negativni rezultat poslovanja ne bi bio izbegnut. On bi, naravno bio, više nego prepolovljen, ali ne i izbegnut. Za detaljnije analize treba svakako sacekati Izveštaj o poslovanju u prošloj godini. Ipak, objašnjava dalje Cvetrkovic, gubitak je rezultat rashoda na koje Privredno društvo nije moglo da utice. Pomenuo bi, pre svega, negativne kursne razlike koje iznose 1,1 milijardu dinara. Tu su i troškovi zarada koji su veci od planiranih za šest procenata. O kretanju zarada odlucuje se u EPS-u. Jedan od znacajnih rashoda na koji nismo mogli da uticemo su i rashodi rezervisanja za troškove zaposlenih, koji su nastali kao posledica prve primene medunarodnih standarda.

Mnogi problemi, kada je o poslovanju rec, pojavili su se u drugom polugodištu: povecana ulaganja u remonte, investicije uopšte, a posebno finansiranje Petog BTO sistema cija se montaža privodi kraju i sve to, dabome, uticalo je i na pad likvidnosti Privrednog društva.

C. Radojcic

DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU UGLJA PD „TE-KO KOSTOLAC“: PROIZVODNI RAPORT

PROIZVODNJA UGLJA VECA ZA 12 PROCENATA

U prva dva meseca ove godine u Direkciji za proizvodnju uglja ostvarena je iznadplanska proizvodnja uglja i zabeležen manjak proizvodnje na jalovini, što se i ocekivalo, imajuci u vidu vremenske uslove za rad na jalovinskim etažama, kao i sprovodenje planiranih tehnicko - tehnoloških i rekonstruktivnih zahvata na više jalovinskih sistema.

te-ko

Prema konacnim analizama za februar, na nivou Direkcije za proizvodnju uglja otkopano je 1.896.478 od planiranih 2.358.000 kubika jalovine, što je za 19 procenata manje od bilansiranih kolicina. Ukupno u prva dva meseca ove godine otkopano je 4.045.292 kubika jalovine, što predstavlja zaostatak u odnosu na dvomesecni plan od 15 procenata. Ohrabrujuca cinjenica je da se u martu dobro startovalo. Za osam dana rada u ovom mesecu na jalovinskim sistemima ostvaren je prekoplanski ucinak od 5 procenata, što znaci da se izgubljeno u prva dva meseca polako nadoknaduje i realno je za ocekivati da ce u nastupajucem periodu otkrivka biti na novou utvrdenog bilansa.

Kada je rec o proizvodnji uglja, može se konstatovati da je zadržan iznadplanski trend proizvodnje iz januara. Naime, u februaru je iskopano 760.835 tona uglja, što je za osam procenata više od utvrdenog mesecnog bilansa. Za protekla dva meseca iskopano je ukupno 1.492.313 tona uglja, što je 12 procenata više od planiranih kolicina.

Logicno je da su se ovakvi proizvodni rezultati pozitivno odrazili i na zalihe uglja na deponijama. Na kraju februara na deponijama se nalazilo ukupno 526.767 tona uglja, od cega u Drmnu nešto više od 470, a u Kostolcu blizu 48 hiljada tona. Na kraju ovog izveštaja treba napomenuti i podatak da se na tehnološkoj deponiji kopa „Cirikovac“ na kraju februara nalazilo 47.630 tona uglja.

Obzirom na cinjenicu da vec narednog meseca ugljeni sistem kopa „Drmno“ ulazi u remont, treba ocekivati da ce iznadplanski proizvodni trend biti zadržan i u martu kako bi se obezbedile adekvatne zalihe uglja za rad termopostrojenja koja nece biti u remontu u ovom periodu.

S. Sreckovic

LAZNICA: PAGANSKI OBICAJ ZA DUŠE U MRAKU

“PRIVEG” – SVETLO ZA DUŠE

Prošle subote je u selu Laznica, kraj Žagubice, održana manifestacija “Priveg”, paganski obicaj vlaškog kraja, kakav je upražnjavan u tom kraju s pocetka prošlog veka, a od pre tri godine, u nameri da se stari obicaj sacuva, KUD “Mladost” iz tog mesta ovaj ritual organizuje na Mesne poklade, sredinom februara, kao manifestaciju turistickog karaktera.

voda i svetlost

“Priveg” je jedan od najarhaicnijih i najkompleksnijih obicaja iz kulta mrtvih, kakav je retko gde zabeležen u Evropi. Narod tog kraja upražnjavao ga je za nekog iz rodbine, preminulog prirodnom ili nasilnom smrcu, bez upaljene svece. Kako je u hrišcanstvu uobicajeno, u poslednjim trenucima života upali se sveca, kako bi “duši osvetlila put” na “onaj svet”. U situacijama kad život prestane naprasno, u kakvoj nesreci, ratu ili cobani na baciji odu sa ovog sveta u samoci, “Priveg”, velika vatra, nekada od tacno 48 dasaka ili stabala – debljih grana drveta, naslaže se u kupu, koja se sa prvim mrakom pali i osvetljava pokojniku put do kuce i trpeze, pripremljene njemu u cast.

U Laznici je prošle subote, pošto je na Mesne poklade citavo Homolje bilo pod debelim snegom, ovaj ritual poceo rano ujutru. Po selu je sakupljano drvece za veliku buktinju u centru, a porodica prošle godine stradalog mladica u obližnjem rudniku, izašla je na seosko groblje i, slicno ostalim krajevima Srbije, upalila svecu, položila cvece, iznela ponude i – tugovala.. Pocetak magijskog rituala bilo je “puštanje vode”. Sa cesme, odakle voda otice malenim potokom, vodu je seosko devojce zahvatalo kofom i izlivalo preko posebno postavljene tkanine (da otice cista), a okupljene su za svaku prolivenu kofu vode vezivale novi cvor na koncu ispredenom od vune. Nakupilo se stotinak cvorova. Oni su, nekakva evidencija o broju prolivenih kofa i razvezuju se kad se sve kofe izliju. Da bi onaj kome se voda šalje da na “onom svetu” dušu okrepi, umije se i okupa, metalnim novcicima se prolaz vode plati, a na kraju obreda se niz potocic, zajedno sa prolivenom vodom, pusti nekoliko u grupicu složenih, zapaljenih sveca, da osvetle put. Niz vodu je, zajedno sa svecama podugo niz potocic plutao i štap, za slucaj da onaj kome je voda poslata treba svoju vodu da odbrani.

Posebna sadržina obreda je “Marturija”, molitva na vlaškom jeziku, kojom se obraca svim svecima i moli za dopuštenje da dušu puste iz mraka na svetlost. “Marturiju” rekto ko zna da izgovori. Prenosi se sa kolena na koleno i u verovanju naroda Homolja te reci imaju presudnu snagu za uspeh u pristupu dušama pokojnih.

U meduvremenu, u centru Laznice je naslagana oveca gomila sakupljenog drveca i, s prvim mrakom je zapocet retko mistican ritual. Na nekoliko uredno poredanih stolova izneto je obilje hrane i pica, veliki broj upaljenih sveca i jedna posebna – “Carska sveca”. Posebnim, samo u tim krajevima poznatim metodama se ta sveca pravi narocito za one koji su na vecni pocinak otišli bez svece. Magijski elementi obreda su i beli barjak, ogledalo, posebno ispeceni hlepcici sa narocitim šarama i pravilo – u svemu, od groblja, puštanja vode, do trpeze kraj velike vatre, ucestvuju iskljucivo - žene. Strogo se pazi pri svim obredima, još od sahrane, pa do svih “pomana” (pomena) na sedam i 40 dana, na pola godine, godinu, tri i sedam godina, da broj cinija na veceri bude neparan, da posude i stolnjak budu novi...

Nakon što je mesni paroh ocitao molitvu, nanovo se izgovara “Marturija” i – pali “Priveg”. Ritual paljenja te velike buktinje, koja je satima bacala varnice i svetlost na pomalo sablasne siluete u crnom, dubok mrak koji se hvatao nad planinskim selom, sneg koji je samo u Laznici citav dan sipao, ne manje od hiljadu okupljenih, što meštana, što znatiželjnika iz mnogih krajeva, sve to je delovalo pomalo nestvarno, izazivalo kolebanje u postojanje granice izmedu istinskog i fikcije, osecala se snaga emocija sakupljenih u ritual potaknut iskonskom željom da smrt do kraja i zauvek ne razdvoji drage i rodene od ovdašnjeg i ovdašnjih...

I, kad je caša prepuna i tuge i nade, mistike i strahopoštovanja, sete i uspomena, pretila da prelije, razlegla se Laznicom muzika, predvodena saksofonom, omi-ljenim instrumentom vlaškog folklora: krenulo je kolo namenjeno pokojniku. Kolovoda sa upaljenom svecom u jednoj i uramljenom slikom u drugoj ruci, obavezno neko iz rodbine, a da nije u crnini, a za njim momci, devojke i deca, svi sa upaljenom svecom u ruci, igrali su uz vlašku muziku, tik uz rasplamsali “Priveg”, buktinju iz koje su plameni jezici, vitlani planinskim vetrom, parali pomrcinu, dugo, dugo u noc.

Lomili su se zvuci neobicne muzike koja nije veselje i odsjaji vatre koja nije ognjište o surove obronke snežnih planina što ovo selo okružuju, da su i vukovi beljanicki te noci odustajali od pohoda ka seoskim torovima.

Obred je, na svojevrstan nacin, objedinio kljucne elemente života: vodu, vatru i – muziku. Neka druga podneblja, možda ne bi u koren bitisanja živih i neživih utkala pesmu i igru. Homolje, Vlasi, pod obavezno. Od radanja, kroz život, pa i posle života – pesma i igra... Radost postojanja. Vecnog postojanja i postojanja vecnosti.

A i manifestacija “Priveg” nastavljena je irgom i pesmom: u seoskom Domu kulture, do iza ponoci, preplitali su se opanci, znoj momcima cureo ispod šubara, nadigravali su se folklorni ansambli iz Zajecara, Vršca, Jagodine, Despotovca, Jasikova kod Bora, Krepoljina, Osanice, Suvog Dola, Žagubice i, naravno, domacina, KUD “Mladost”. Po recima Zorana Tufonica, predsednika KUD-a “Mladost”, i folklorni program podaren je bivšem clanu Goranu Moravcu.

U okviru celodnevne manifestacije, u Laznici je trajala izložba domace hrane, radinosti i narodnih nošnji tog kraja, a otvorena je i izložba slika akademskog vajara iz Laznice Janka Lalica, nadahnutih “Privegom”.

U ranim jutarnjim satima, kad je i “Priveg” dogoreo, Laznica je utihnula. Otišle su na pocinak duše i živih i mrtvih. Svaka na svoju stranu. Ostala je da lebdi nad planinskim vrhovima nedoumica jesu li bile, bar na tren, jedne kraj drugih, vodom, vatrom i igrom zbližene. U ušima odzvanjaju tek šapatom, nebrojeno puta te veceri ponovljene, reci žena u crnini: “Nešto sigurno postoji. Nešto mora da postoji...”

Dragan MILENKOVIC

U "ELEKTROMORAVI" POŽAREVAC

NOVI DISPECERSKI CENTAR

Požarevacka "Elektromora-va" je prošle nedelje otvorila novu stranicu tehnološkog razvoja: sistemom daljinskog upravljanja iz novoopremljenog Dispecerskog centra pokrenuta je trafostanica velike snage.

Rec je o primeni najsavremenije tehnologije za upravljanje elektrodistributivnim sistemom. Dispecerski centar "Elektromorave" u funkciju je stavio direktor PD "Centar" Kragujevac Ivan Savcic. Pritiskom na taster racunara, on je pokrenuo trafostanicu koja se nalazi u krugu sedišta požarevacke "Elektromorave”.

Remont “pod naponom”

Trafostanica "Požarevac 3 - Centar", prva povezana sa novim Dispecerskim centrom, naponskog nivoa 35/10 kV, 2dž8 MVA, pokriva konzum u gradskom jezgru Požarevca. S obzirom na njen znacaj u snabdevanju korisnistka elektricne energije, pristupilo se njenoj rekonstrukciji: montirana je elektromehanicka zaštita multifunkcionalnim mikroprocesorskim ure-dajima za zaštitu i upravljanje. Istovre-meno, rekonstrukcija je obuhvatila i pripremu te trafostanice za daljinski nadzor i komandu. Radovi na rekonstrukciji zaštite i lokalnog upravljanja su zapoceti 1. oktobra i trajali su do 7. decembra prošle godine. Ukupna vrednost radova je oko 25 miliona dinara. Vredi napo-menuti da su korisnici elektricne energije za to vreme bili snabdevani bez prekida.

Po recima LJubiše Nikolica, direktora tehnickog sistema ED "Elektromorava" Požarevac, uvodenjem mikroprocesorske zaštite i povezivanjem na Dispecerski centar, postignuto je poboljšanje sistema kontrole, upravljanja i svodenje kvarova i beznaponskog stanja na minimum. Istovremeno, dosadašnji "malouljni" prekidaci zamenjeni su vakuumskim najnovije generacije, cime je postignuta znatno veca stabilnost u radu, a povecana i bezbednost radnika.

Nastavlja se razvojni trend

Paralelno sa radovima na trafostanici, Dispecerski centar je opremljen najsavremenijom opremom za upravljanje elektrodistributivnim sistemom. Sredinom februara je okoncano povezivanje trafostanice i Dispecerskog centra, probni rad je dao izvrsne rezultate.

Vrednost investicije procenjuje se na 6 miliona dinara, a efekti su višestruki: smanjenje vremena kvara kroz blagovremeno evidentiranje i lociranje kvarova, smanjenje troškova otklanjanja kvarova, kvalitetnije prikupljanje i obrada podataka u cilju boljeg preventivnog održavanja i upravljanja sistemom, kao i efikasnije spro-vodenje mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Puštajuci sistem daljinskog upravljanja u rad, direktor Privrednog društva "Centar" Kragujevac Ivan Savcic je naglasio:

- Ovo je jedan od najsavremenijih dispecerskih centara daljinskog upravljanja u celokupnoj elektroprivredi Srbije. Pri-vredno društvo "Centar" opredeljeno je da podrži i investira u nove, moderne tehnologije, koje za cilj imaju bolje i pouzdanije snabdevanje potrošaca, kvalitetnije upravljanje elektroenergetskim objektima, vecu sigurnost radnika. Kao i drugim delovima Privrednog društva, razvojni trend se nastavlja, kako u oblasti uvodenja novih tehnologija, tako i u oblasti ulaganja u servis kupaca - sisteme obracuna elektricne energije i elektronske servise koji ce omoguciti da naši kupci imaju što kvalitetniju uslugu, - porucio je Savcic.

Dispeceri sa sertifikatom

Radnici "Ed. ektromorava" koji ce rukovoditi Dispecerskim centrom prošli su posebnu obuku i na dan puštanja Dispecerskog centra u rad, direktor požarevacke "Elektromorave" Pavle Pavlovic im je urucio sertifikate o obucenosti za rad sofisticiranom opremom daljinskog upravljanja elektrodistributivnim sistemom.

Sertifikate su dobili: Zoran Petrovic, Darko Pavlovic, Dragan Maric i Boban Mitic.

- Ovaj poslovni uspeh je lep pocetak 2009-te godine i nadam se da cemo nastaviti u tom pravcu. Naš primarni cilj je kontinuirano, stabilno, kvalitetno snabdevanje naših kupaca. Mislim da, težeci ka tom cilju, dobro napredujemo. Medutim, koliko cemo i koliko brzo da napredujemo, zavisi od naplate prodate elektricne energije. Koristim ovu priliku da još jednom pozovem sve dužnike da svoje obaveze izmire,ako nisu u prilici da dugove izmire na vreme i u potpunosti, postoji i mogucnost otplate reprogramom duga. Mislimo da je bolje da se dogovorimo, nego da budemo prinudeni da "secemo" provodnike elektricne energije, - porucuje Pavlovic.

U "Elektromoravi" planiraju da tokom ove godine na daljinski sistem prikljuce TS 35/10 kV "Kostolac 2", "Veliko Gradište 1, a do kraja kalendarske godine i ostale trafostanice 35/10 kV.

S obzirom da predstoji preuzimanje trafostanice vS 110/35 kV "Cirikovac", a preko nje i sa TS "Petrovac" i "Veliko Gradište, istog naponskog nivoa.

Lideri u EPS-u

Tokom posete požarevackoj "Elektromoravi", direktor PD "Kragujevac najavio je i neke strateške pravce daljeg razvoja.

- Mnogo ce znaciti što ce ove godine da se dovrši i stavi u funkciju najsavremeniji informacioni sistem za obracun elektricne energije u domacinstvima. Paralelno sa tim sistemom, formiracemo elektronske se-rvise koji ce gradanima biti od koristi u smislu da im nudi pomoc i pojašnjenja : reklamacija obracuna, prijava kvarova, prijava stanja... U bududnosti, plan razvoja predvida i mogucnost elektronskog placanja racuna za utrošenu elektricnu energiju. Cenimo da smo u poslovima vezanim za trgovinu elektricnom energijom i informatickom razvoju, lideri u distributivnom sistemu Elektroprivrede Srbije, - kaže direktor PD "Centar" Kragujevac.

“Kostolac 2” - do kraja marta

- Uporedo sa novopostavljenim zahtevima za poboljšanje kvaliteta isporuke elektricne energije, u cemu je jedan od pokazatelja i besprekidnost napajanja elektricne energije i beznaponska pauza, idemo u korak sa drugim preduzecima u nastojanju da beznaponsku pauzu svedemo na minimum. Daljinsko upravljanje omogucava da dispecer u Centru komanduje i nadzire srednjenaponsku mrežu “Elektromorave”, prestaje potreba da dežurni elektromonteri odlaze do trafostanice da manuelno ukljucuju ili iskljucuju napajanje. Time se beznaponska pauza znacajno smanjuje. Raspolaže se mo-gucnošcu prespajanja desetkilovoltnih izvoda, što se direktno odražava i na vecu prodaju elektricne energije, što je i osnovni cilj našeg elektrodistributivnog preduzeca. Kako koju trafostanicu rekonstruišemo, tako je prikljucujemo i na “Skadu”. Raniju elektromehanicku zaštitu, koja nije imala upra-vljacku i zaštitnu funkciju, digitalni mikroprocesorski releji koji obezbeduju i upravljanje i zaštitu srednjenaponske mreže, što dispeceru daje velike mogucnosti da upravlja mrežom. Mreža se mnogo bolje štiti i beznaponska pauza traje mnogo krace. “Skada” sistem omo-gucava da sve trafostanice ogranka “Ele-ktromorava” Požarevac budu u jedinstvenom sistemu Dispecerskog centra, prva sledeca je “Kostolac 2”, racunamo, do kraja marta ce biti i taj posao gotov, - rekao nam je Vojkan Vuckovic, direktor sektora za energetiku i investicije ED “Elektromorava” Požarevac.

Poskupljenje 1. aprila?

Po recima direktora Privrednog društva “Centar” Kragujevac Ivana Savcica, u cilju kvalitetnijeg upravljanja distributivnim sistemom i višeg nivoa odnosa sa kupcima, tokom narednih desetak godina trajace postupna zamena brojila utroška elektricne energije, cime ce se omoguciti daljinsko ocitavanje, daljinsko upravljanje, kao i mogucnost da kupac Internet komunikacijom u svakom trenutku ima uvid u stanje svog racuna, uz mogucnost elektronskog placanja dospelih obaveza.

- Po stepenu naplate, PD “Centar” je nešto iznad Niša, nažalost dosta iza Vojvodine i Beograda. Po ostalim parametrima – gubicima elektricne energije re-cimo, mi smo rame uz rame sa Vojvodinom, mada mesta za bolje i te kako ima. Kad je u pitanju uvodenje sistema kvaliteta, mi smo jedino privredno društvo u EPS-u koje ima sva tri sertifikovana sistema kvaliteta menadžmenta, a “Elektromorava” Požarevac, to posebno naglašavam, prva je od svih naših delova završila i proces resertifikacije. Do kraja godine, racunamo da ce i ostali ogranci i uprava Privrednog društva okoncati taj proces, - istakao je Savcic.

Direktor PD “Centar” Kragujevac nije bio u mogucnosti da precizno odgovori kada ce i koliko struja da poskupi. Zahtev EPS-a je da to bude 1. aprila, ali ce konacnu rec imati Agencija za energetiku i Vlada Srbije, pojasnio je Savcic.

Dragan MILENKOVIC

MESNI ODBOR DEMOKRATSKE STRANKE LUCICA

LUCICA - GRADSKA MESNA ZAJEDNICA

Izbori za Savete mesnih zajednica u Lucici bice održani 29.marta 2009.godine. Uoci izbora sastao se Mesni odbor DS, a gosti su bili potredsednik Opštinskog odbora DS Požarevac Miodrag Milosavljevic i clan OO Dragana Zdravkovic.

Predsednik Mesnog odbora DS Lucica, Novica Radivojevic je na ovom sastanku predstavio politicki program i ciljeve stranke:

- Naš cilj je da Lucica postane gradska mesna zajednica, samim tim da udemo u projektnu dokumentaciju za izgradnju vodovoda i kanalizacije i putne mreže. Takode je od važnosti rešavanje pitanja rasvete, seoske divlje deponije, kompletna rekonstrukcija crkve i uredenje seoskog groblja.

Potpredsednik OO DS Požarevac Miodrag Milosavljevic porucio je da su izbori za Savete mesnih zajednica veoma važni, jer ce sva ona obecanja koja su istaknuta programskim obecanjima morati da budu ispunjena. Opštinski odbor ce podržati Program Mesnog odbora Lucice, dodao je potpredsednik stranke i izrazio nadu da ce izboriti pobedu na izborima, samostalno ili uz pomoc koalicionih partnera, te da ce saciniti prioritete po kojima ce Program biti realizovan. Milosavljevic je još istakao da je cilj i Opštinskog odbora da Lucica postane gradska mesna zajednica, jer ona kao naselje ima sve osobenosti koje ima i svaka mesna zajednica grada.

Pored pomentutih programskih stavki, Mesni odbor Lucica ce se zalagati i za podizanje nivoa kulturnih i sportskih aktivnosti, kao i povezivanje škole i mesne zajednice. Predvideno je opremanje Doma kulture i investicije u sportske terene i organizovanje sportskih društava.

L.L.

MESNI ODBOR SOCIJALISTICKE PARTIJE SRBIJE LUCICA

OBILJE VAŽNIH PITANJA

Na sastanku Mesnog odbora Socijalisticke partije Srbije Lucica, nosilac liste Dragoslav Mirkovic obratio se svojim partijskim kolegama, a u vezi sa predstojecim izborima za Savete mesnih zajednica.

- Naš program sadrži petogodišnji plan razvoja mesne zajednice. Mesna zajednica Lucica, kao što svi znamo, je ugrožena kada je u pitanju vodosnabdevanje, a za rešavanje ovog pitanja cemo se zalagati u buducoj vlasti, kao i za rešavanje pitanja putne mreže. Potrebno je završiti zapocetu biciklisticku stazu, a neophodna je i besplatna ulicna rasveta. Gradski prevoz je bitan problem, poput problema divlje deponije. Potrebno je završiti adaptaciju Doma kulture i aktiviranje i rad kulturnoc-umetnickog društva, sa svim sekcija. Investicije u sportske aktivnosti su takode ono za šta cemo se zalagati, kao i organizovanje rada Sportskog društva. Predvidena je i rekonstrukcija crkve u selu i uredenje seoskog groblja. Pozivam sve gradane MZ Lucica da se odazovu i izadu na izbore 20.marta i glasaju za Program SPS-a.

L.L.

DRUŠTVO SRPSKO-GRCKOG PRIJATELJSTVA

ZA CVRŠCU SARADNJU

Prošle nedelje je održana godišnja Izborna skupština Podružnice Društva srpsko-grckog prijateljstva Požarevac, osnovane 1992. godine. Kako je istaknuto u izveštaju, prezentiranom tom prilikom, na inicijativu ove Podružnice, SO Požarevac je 1993. godine dolena odluku o bratimljenju Požarevca i Janjine. Te godine je zvanicna delegacija Požarevca prvi put posetila Janjinu, da bi iduce, 1994. godine, tokom uzvratne posete delegacije Janjine, u Požarevcu bio potpisan Protokol o saradnji Požarevca i Janjine.

- Podružnica je bila most izmedu dva naroda, inicijator i organizator uspostavljanja kontakata izmedu Požarevca i Janjine, kao i drugih regija – Larise, Soluna, Konjice... Tokom višegodišnjeg druženja, uverili smo se da je prijateljstvo, stvarano vekovima izmedu grckog i srpskog naroda, toliko blisko, a Grci su, po onoj narodnoj: “Prijatelji se po muci poznaju”, tokom najtežih, devedesetih godina, pokazali i dokazali privrženost, priskacuci u pomoc, ne samo materijalno – u hrani i lekovima, novcu, odeci i školskom priboru, nego su i moralnom podrškom, pogotovu tokom NATO bombardovanja 1999-e, pokazali da su uz nas. To cine i danas: kada se Srbija bori za teritorijalni integritet, Grcka je jedna od malobrojnih evropskih zemalja koja nije priznala tzv. “kosovsku državu”. Jedan od stožera negovanja trajnog prijateljstva je i naša Podružnica, koja je organizovala mnoštvo manifestacija kulturnog, sportskog, obrazovnog karaktera, susreta privrednika, ostvarila snažnu podršku privrede, Turisticke organizacije, Crvenog krsta, Kola srpskih sestara, škola...- istakao je Miroljub Manojlovic, potpredsednik Podružnice.

Na prošlonedeljnoj Izbornoj skupštini, pored usvajanja izveštaja o radu, utvrdene su smernice narednih aktivnosti i izabran novi sastav Upravnog odbora.

Pored daljeg intenziviranja aktivnosti na jacanju veza dva bratska grada i dva naroda, medu prioritetnim zadacima požarevacke Podružnice istice se potreba za obezbedenjem prostora za rad i omasovljenjem clanstva. Sa 300, koliko je Podružnica okupljala u vreme osnivanja, broj clanova se danas sveo na oko 30.

Izbornoj skupštini u Požarevcu prisustvovali su i Srdan Pirivatric, predsednik i LJiljana Manojlovic, sekretar Društva srpsko-grckog prijateljstva.

D. Milenkovic

POŽAREVAC: OKRUGLI STO O JAVNIM RADOVIMA U SRBIJI

NEZAPOSLENI BRŽE DO POSLA

Nacionalna služba za zapošljavanje, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja pokrenula je niz okruglih stolova na temu organizovanja javnih radova u Srbiji za 2009. godinu. Na istu temu u prostorijama NZT Požarevac prošle srede organizovan je okrugli sto . Evo šta je o tome za naš list rekao Mile Novacikic, šef odseka u Ministarstvu ekonomije za strategiju planiranja i analizu.

„Javni radovi su jedna od aktivnih mera u politici zapošljavanja koje se najcešce primenjuju u eri ekonomske krize i u vreme tranzicije. Iz republickog budžeta 2009.- godine za realizaciju javnih radova izdvojeno je 650 miliona dinara, kao i lane. U planu je da angažujemo izmedu šest i deset hiljada nezaposlenih lica. Prošle godine je za nezaposlena lica u Branicevskom okrugu opredeljeno 82 miliona dinara i angažovano nešto više od 300 lica. Nadamo se da ce ove godine opredeliti više sredstava pre svega u nerazvijene opštine. Napravili smo listu prioriteta, jasno definisali kriterijume i sada ocekujemo podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom Nacionalnoj službi zapošljavanja, do 30. marta.

Pravo da konkurišu imaju jedinice teritorijalne autonomije, lokalne samouprave, preduzetnici,udruženja gradana, javna preduzeca,ustanove i nevladine organizacije.

S.R.

U OKVIRU KLUBA ZA MLADE U POŽAREVCU

OBUKA ZA PROFESIONALCE

Jedna od projektnih aktivnosti vezanih za funkcionisanje Kluba za mlade u Požarevcu je i obuka za veštine medijacije odnosno za posredovanje izmedu maloletnih ucinilaca krivicnih dela i prekršaja i njihovih žrtava. Obuka za koju je ispoljeno veliko interesovanje, organizovana je ovih dana, a pohadali su je u prvom redu radnici Centra za socijalni rad koji su prema novom pravilniku o radu i standardima rada u ovim ustanovama, u obavezi da ovu uslugu sprovode.

--U pitanju je jedan od produkata takozvanog restorativnog prava koji širom sveta postoji dugi niz godina ali koji se u našoj sredini inplementira prakticno od donošenja Zakona o maloletnim uciniocima krivicnih dela i krivicno pravnoj zaštiti maloletnih lica. Rec je o jednom potpuno drugacijem pristupu u odnosu na takozvani kažnjavajuci odnos prema maloletnim uciniocima krivicnih dela i prekršaja. Cilj naše edukacije je da osposobimo profesionalce kako Centra za socijalni rad tako i kolege iz psihološko-pedagoških službi u školama koji se zajedno sa nama uce veštinama i tehnikama potrebnim u ovom procesu. Naš je osnovni zadatak-postizanje komunikacije i dijaloga izmedu maloletnih prestupnika i njihovih žrtava, a eventualno i postizanje sporazuma kako u nadoknadi materijalne tako i svake druge štete. Jednostavno, težimo da u tom posredovanju ostvarimo jednu reintegraciju i rehabilitaciju i žrtava i prestunika. Program koji je akreditovan od strane Ministarstva rada i socijalne politike podrazumeva 40 sati obuke i sastoji se od niza predavanja, vežbi, grupnih diskusija, saznajemo od koordinatora Kluba za mlade Tatjane Rajic.

Da podsetimo, Klub za mlade koji je formiran ove godine, Projekat je Grada Požarevca, a njegovi realizatori su nevladina orgnizacija Zdravo, Centar za socijalni rad, Udruženje gradana "Šansa", Crveni krst, Omladina JAZAS... Klub radi tri puta nedeljno, ponedeljkom. sredom i subotom. Sreda i subota su rezervisane za akativnosti vezane za grupni i individualni rad sa maloletnim prestupnicima kojima je izrecena neka od mera, pojacan nadzor roditelja ili pojacan nadzor organa starateljstva. Ponedeljkom od 17 sati u prostorijama Crvenog krsta, u suturenu, u okviru "Otvorenih vrata" svi gradani koji se susrecu sa problemima u ponašanju svoje dece, mogu da razgovaraju sa strucnjacima koji im stoje na raspolaganju.

Projekat "Klub za mlade" delom finansira Grad Požarevac, a donatori su Fond za socijalne inovacije i Agencija ujedinjenih nacija za razvoj. Ono što je veoma važno je cinjenica da je Grad Požarevac prepoznao svoj interes, odnosno potrebe svojih gradana za uslugama i za formiranje ovog servisa i svi su izgledi da ce u finansijskoj podršci Kluba ucestvovati ne samo ove vec i narednih godina. U prilog ovome ide i Odluka o proširenim socijalnim pravima koju je Skupština grada nedavno usvojila.

S.E.

NAŠI NOVI SUGRAÐANI

U periodu od 13.3.-20.03.2009.godine u Požarevackoj bolnici rodene su 23 bebe i to 11 muških i 12 ženskih.

Sinove su dobili: Miletic Jovana i Jovic Mališa iz Male Bresnice, Grbinovic Gordana i Robert iz Ranovca, Popovic Milena i Miljkovic Boban iz Malog Laola, Uroševic Maja i Živanovic Saša iz Požarevca, Markovic Žaklina iz Živice, Stevic Danijela i Bojan iz Klenovnika, Marinkovic Marija i Dejan iz Izvarice, Blagojevic Jadranka i Dragan iz Poljane, Lazic Vesna i Nebojša iz Petke, Bordfijanovic Vojkana i Brsanovic Željko iz Topolovnika, Nikolic-Lekic Olivera i Nikola iz Požarevca

Kcerke su dobili: Filipovic Slavica i Vlatko iz Požarevca, Glišic Dragana i Stojanovic Dejan iz Starog Kostolca, Mustafi Zukreta i Saliji Kenan iz Kostolca, Ilic Dragana i Pešteranovic Adnan iz Kuceva, Ališanovic Sudika i Krujezi Adnan iz Kostolca, Pavlovic Suzana i Draganovica iz Velikog Gradišta, Brijani Ðulfijana i Rusteni Refik iz Požarevca, Radosavljevic Željana i Lukic Života iz Kocetina, Stevic Dejana i Saša iz Požarevca, Lepojevic Dragana i Pajkic Dalibor iz Poljane, Radovic Vanja i Milenko iz Požarevca.

IZ AKTIVNOSTI OMLADINE JAZAS POŽAREVAC

ZA ZDRAVLJE MLADIH!

Omladina JAZAS-a u Požarevcu svojim svakodnevnim radom nastoji da maksimalno doprinese ocuvanju i unapredenju zdravlja mladih. Posebno su zapažene njene aktivnosti u oblasti preventivnih mera na suzbijanju rizika i faktora poremecaja zdravlja. Tu pre svega spadaju prevencija HIV/SIDE i ostalih PPI, reproduktivno zdravlje mladih, prevencija bolesti zavisnosti, zaštita i ocuvanje životne sredine, izgradnja i razvijanje zdravih stilova života medu mladima, unapredenje i negovanje zdravlja i kvaliteta života marginalizovanih i osetljivig grupa...

Jedna od preventivnih mera usmerenih ka pospešivanju zdravlja mladih je i realizacija Projekta pod nazivom "Zdravo! Za zdravlje mladih". Uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Omladina JAZAS-a u Požarevcu je prošlog petka sprovela završnu ulicnu manifestaciju u okviru ovog Projekta.

S.E.

U SUSRET 14.GLUMACKIM SVECANOSTIMA “DANI MILIVOJA ŽIVANOVICA”

SCENA SPREMNA ZA SRPSKE GLUMCE

Festival profesionalnih pozorišnih ostvarenja u cast barda srpskog glumišta Milivoja Živanovica, kao i svake i ove godine pocinje na dan kada je roden, 2.aprila (cetvrtak). U susret “Danima Milivoja Živanovica” održana je konferencija za štampu na kojoj su clanovi Organizacinog odbora festivala izvestili javnost o onome što je do sada ucinjeno, repertoaru i pratecim sadržajima.

Predsednik organizacionog odbora, gradonacelnik Požarevca, Miodrag Milosavljevic rekao je:

- Cetrnaest puta organizovati Dane Milivoja Živanovica u cast našeg sugradanina je velika obaveza i odgovornost. Mi smo i ove godine na vreme krenuli u organizaciju, tako da svecanosti vec danas mogu da pocnu. Repertoar je poznat, kao i sve ostalo što je neophodno, nemamo nikakvih dilema da tog 2.aprila krenemo i budemo mesto koje ce biti u žiži kulture, u žiži glumišta. Kao predsednik Organizacionog odbora izuzetno sam zadovoljan ekipom koja je sve organizovala. Organizacioni odbor nije više u onom preobimnom obliku od dvadesetak ljudi, sada nas je desetak i mislim da smo pripremili sve ono što gradani od nas ocekuju.

Svecanosti ce zapoceti polaganjem cveca na grob Milivoja Živanovica u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu 2.aprila u 12 sati, a iste veceri u 19,30 c je otvaranje izložbe u holu Centra za kulturu pod nazivom “Putujece pozorište Ljubomir Simovic” autorke Olge Markovic, kustosa Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Sledi ceremonijal otvaranja svecanosti u kome gradonacelnik urucuje kljuceve grada jednom od glumaca, cime se simbolicno demonstrira da je grad otvoren za sve glumce tokom trajanja festivala. Prema onome što se culo na konferenciji za štampu, tradicionalnu Besedu o glumcu govorice cuveni srpski dramski pisac, akademik Dušan Kovacevic.

Predstave ce ocenjivati dva žirija, strucni koga cine: teatrolog Ivana Dimic i glumice Ljiljana Blagojevic i Nada Blam i žiri publike u sastavu: Dragoslav Vuckovic, profesor, Snežana Mandraševic, glumac amater i mr Miroljub Manojlovic, kustos Narodnog muzeja u Požarevcu.

U petak 3.aprila je promocija knjige Dragana Feldica “Požarevac poceo pozorište poodavno” u maloj sali, sa pocetkom u 18 sati. Knjiga ce publici biti podeljena besplatno, a tematika obraduje požarevacko pozorište od pocetaka, pa do 1955.godine, kada je ugašeno profesionalno pozorište.

Pozorište “Puž” iz Beograda sa Brankom Kockicom ce u ponedeljak 6.aprila za najmlade izvesti predstavu “Zlatna ribica”.

U Kostolcu ce biti izvedene dve predstave: Pozorište Slavija igra Nušicevu “Vlast” u režiji Zlatana Dorica 3.aprila, a Jugoslovensko dramsko 7.aprila “Hadersfild” Uglješe Šajtinca.

Govoreci o interesovanju publike za predstojeci festival, direktor Centra za kulturu, Aleksandar Lukic je rekao da su za par predstava vec sada rasprodate sve karte, te da je odziv publike veoma dobar. Lukic je istakao da je festival finansijski zaokružen, uz pomoc donacija javnih preduzeca, ustanova i privatnih preduzeca, kao i da je nabavljena nova rasveta i pomocna sredstva, kako bi festival, posle niza godina, dobio svežiji i profesionalniji oblik.

Kompletan repertoar Glumackih svecanosti list “Rec naroda” objavio je na poslednjoj strani u broju od 17.marta, a zvanicni katalog ce uskoro izaci iz štampe, podsetimo samo na neke od pred-stava “Figarova ženidba i razvod”, “Derviš i smrt”, obe igra Narodno pozorište Beo-grad, “Ožalošcena porodi-ca”, Madlenijanum, Zemun i druge.

Glumcu koji bude proglašen najboljim na ovogodišnjim “Danima Milivoja Živano-vica”, a bice tu znacajnih glumackih imena najboljih srpskih pozorišta, bice dodeljena statueta Milivoja Živanovica i novcani iznos od 150.000 dinara. Što se cene karata tice, ulaznica staje 500 dinara po predstavi, što je za 100 dinara manje nego prošle godine.

L.L.

PROMOCIJA ZBIRKE POEZIJE JOVANA D.PETROVICA

"UZORAK DAVNOG SNA"

U organizaciji Biblioteke "Srboljub Mitic" i Udruženja književnika Srbije - Podružnice za Branicevski okrug proteklog petka u svecanoj sali SO Malo Crnice priredeno je vece ljubavne poezije povodom pocetka proleca i promocija zbirke poezije Jovana D. Petrovica pod nazivom "Uzorak davnog sna". Prema recima književ-nika, Dragana Jacanovica sam naslov zbirke govori o tome kako i na koji nacin Jovan D.Petrovic shvata ljubav. Autor je iza naslova sakrio pravi naslov, da je to zbirka uzoraka ne davnih, nego svih vecitih snova, a najveci san je ljubav. Knjiga je sastavljena od pesama koje su nastajale jedan duži vremenski period, od daleke 1973.godine, pa do danas. U tim pesmama Petrovic je spojio dva veka, na nacin kako to ni pre, ni posle njega niko nije ni pokušao.

"Ovom knjigom naša Podružnica se oglasila po prvi put zajedno sa Bibliotekom kao izdavacem i verujem da ce se takva naša aktivnost znacajno i bitno umnožiti. Pesnik Jovan D.Petrovic je svakom svojom novom knjigom uveravao da je rec o zrelom, ozbiljnom pesniku koji ima razudenu maštu i koji vešto slaže pesnicke slike i pesnicke metafore u celinu koja se zove pesma. NJegova poezija spada u vrstu stvarnosne poezije, jer ima autenticne niti života u sebi i u svom obelodanjivanju", istakao je izmedu ostalog Milisav Milenkovic, predsednik Udruženja književnika Srbije -Podružnice za Branicevski okrug.

Stihove su kazivali Miroslav Mitrovic, glumac OAP "Branislav Nušic" iz Malog Crnica, Zorka Stojanovic, direktorka Biblioteke "Srboljub Mitic", dok se pesmom predstavila Slobodanka Milic.

D.Dinic

U MEDICINSKOJ ŠKOLI U POŽAREVCU PROŠLE SUBOTE

NADMETALI SE NAJBOLJI IZ HEMIJE

- Na Meduokružnom takmicenju ucestovali ucenici iz svih srednjih škola Podunavskog i Branicevskog okruga

Srednja Medicinska škola u Požarevcu ugostila je prošle subote ucesnike Meduokružnog takmicenja srednjoškolaca iz hemije. U novom, dogradenom delu Škole takmicari su imali maksimalno dobre uslove za promociju stecenog teorijskog znanja i prakticnih veština iz oblasti hemije. Pre pocetka izrade testova ucenike je pozdravio i uspešno takmicenje poželeo direktor škole Branko Obradovic. O samoj školi on je rekao da je pocela sa radom 1947. godine i da je tada imala samo jedno odeljenje.

- Danas imamo 20 odeljenja i dva obrazovna podrucja: zdravstvenu i socijalnu zaštitu i licne usluge. Školujemo medicinske sestre-tehnicare, medicin-ske sestre-tehnicare ogled, farmaceutske tehnicare, medicinske sestre-vaspitace, stomatološke tehnicare i muško-ženske fri-zere. U ovoj školskoj godini školu pohada 563 ucenika na cijem su obrazovanju angažovana 73 nastavnika i saradnika.

Na takmicenju su ucestvovali ucenici iz svih srednjih škola, i gimnazija i srednjih strucnih, iz oba okruga, i Branicevskog i Podunavskog. Ukupno ih je bilo 19. Kako nas je obavestila Sofija Katic, profesorka hemije oni su prvo radili test u trajanju od 150 minuta, a posle toga, u dva laboratorijska kabineta realizovan je prakticni deo takmicenja.

Najbolji sa Meduokružnog takmicenja, odnosno prvoplasirani u sve tri takmicarske kategorije, ukupno njih devet stekli su pravo da ucestvuju na Republickoj smotri.

POBEDNICI

U kategoriji prvih razreda najuspešniji na takmicenju bio je Nikola Boškovic (Požarevacka gimnazija), na drugom mestu po broju osvojenih bodova je Mladen Pantic (Medicinska škola Požarevac), a na trecoj poziciji Ognjen Jakob iz Požarevacke gimnazije.

U kategoriji drugih razreda Marija Marjanovic iz Požarevacke gimnazije je prvoplasirana, na drugom mestu je Katarina Lupšic, takode iz Požarevacke gimnazije dok je na trecem mestu Slobodan Rašic iz Srednje škole Veliko Gradište.

U grupi takmicara treceg i cetvrtog razreda najbolje rezultate postigli su Petar Rajic iz Gimnazije Smederevo-prvo mesto, Stefan Stojiljkovic, Požarevacka gimnazija-drugo mesto i Jelena Lukic takode iz Požarevacke gimnazije-treceplasirana.

U kategoriji istraživackog rada jedini takmicar bila Jovana Milic, ucenica cetvrtog razreda Gimnazije u Velikoj Plani.

Školska uprava i Grad Požarevac nagradili su takmicare diplomama, a Medicinska škola kao domacin takmicenja, darivala im je vredne strucne knjige.

S.E.

JKP “KOMUNALNE SLUŽBE” POŽAREVAC

SPREMNI ZA PROLECNO CIŠCENJE

Požarevac se intenzivno priprema za dvomesecnu kampanju cišcenja i uredenja životnog prostora, u kojoj ce glavni teret poneti Javno komunalno preduzece “Komunalne službe”.

U organizaciji lokalne samouprave i tima koji ce akcijom koordinirati, a u saradnji i uz podršku drugih preduzeca i organizacija, racunajuci na punu saradnju gradana, JKP “Komunalne službe” spremno je da, pojacanim aktivnostima, uz asistenciju u ljudstvu i mehanizaciji od strane drugih preduzeca, aktivnosti prolecnog cišcenja fokusira na nekoliko oblasti: uklanjanje “divljih deponija” sa periferije, uklanjanje smeca nagomilanog unutar urbanih sredina, cišcenje i uredenje zelenih i drugih uredenih površina u urbanim celinama, detaljno cišcenje ostataka zimskog održavanja kolovoza i trotoara, sakupljanje i deponovanje granja, lišca i drugog materijala – produkata prolecnog cišcenja dvorišta od strane gradana...

Hiljade “divljih” kubika

- Svesrdno podržavamo organizovanje ovakvih akcija, jer cemo, uz podršku i pomoc lokalne samouprave, Ministar-stva ekologije koje takode odvaja deo sredstava iz republickog budžeta, a i ostalih gradskih preduzeca, uciniti maksimalne napore da podrucje koje redovno održavamo, ucinimo istinski i do detalja uredenijim i lepšim. Tokom priprema i sagledavanja obima i potreba radova, zajedno sa Komunalnom inspekcijom obišli smo teren i ono na cemu ce se posebno intenzivno raditi su – “divlje deponije”. Rec je o gomilama otpada, šuta i smeca na 7 lokacija, na iskljucenjima sa obilaznice oko Požarevca, prilaznim putevima Požarevcu i Kostolcu. Procenjuje se, oko 1.000 kubnih metara svakojakog loma treba da se utovari na kamione i ukloni sa tih prostora, - kaže Slobodan Jovic, direktor JKP “Komunalne službe” Požarevac.

Lopata, metla, ili “kašika” utovarivaca, tokom prolecne kampanje cišcenja i uredenja Požarevca zahvatice i oko 150 kubika naslaganih na gomilama u Hajduk Veljkovoj, oko Cacalice, na “Crvenom krstu” na Tulbi, Poreckoj, Knez Miloševom vencu, u Burjanu – duž Brežanskog kanala, pored ograde Hipodroma, bivšoj gradskoj deponiji, u Cegarskoj, Janka Veselinovica, u Radnoj mali – iza Bolnice, u Vojvode Dobrnjca oko 50 kubika...

Na “divlje deponije” nije imun ni Kostolac: na tri lokacije se nataložilo nešto više od 100 kubika otpada.

- Spisak lokacija je podugacak, i, kad se sve sabere, više od 4.000 kubika treba da se ukloni. Posao je veliki, ali ce velika biti i korist za gradane da se sve to ocisti, da ti prostori budu pristojno okruženje, lepo, prijatno i zdravo za sve nas, za sve koji dodu u naš grad. Jer, ovako, mi im dobrodošlicu i prvi utisak o nama, o našoj kulturi življenja, cinimo gomilama smeca, ruglom i smradom, na svim ulazima u grad, - istice Jovic.

Posao za 20 novih ljudi

Radnici Javnog komunalnog preduzeca “Komunalne službe” pocinju da sakupljaju ostatke rizle, posipane tokom zimskog održavanja gradskih ulica. Namera je da se, nakon toga, ovog proleca opere veliki broj ulica, daleko šire od zone koja se redovno pere. Bice to, kažu u komunalnom, “umivanje grada” u pravom smislu reci.

- Potrudicemo se da grad zaista zablista, da se od ulaza iz bilo kog pravca, do svih prostora u širem i užem centru, vidi da je posao uraden detaljno i svojski. Mi smo, na neki nacin, “ogledalo grada”: svi naši propusti se odmah vide, mada smo ponekad na udaru kritike i kad nismo krivi. Takav je to posao. Medutim, trudicemo se maksimalno, dacemo svoj puni doprinos da uradimo i mnogo više nego što se od nas ocekuje. Gradski budžet ce pokriti deo troškova, prevashodno za rad mašina, deo troškova cemo snositi mi. Da bismo odradili obiman posao koji nas ceka, planiramo da za realizaciju ove akcije preko Omladinske zadruge angažujemo najmanje 20 ljudi. Pored posla na prilazima gradu, poseban akcenat cemo dati medublokovskim prostorima koje danas “nisu nicije”, narocito prostore na kojima su decja igrališta, da se to sve “dovede pod konac”: ukloni otpad, pokosi trava, osposobi ili ofarba ljuljaška ili klupa... Deca to zaslužuju, imaju prava da se igraju, druže i odrastaju u lepom prostoru ispred svoje zgrade i nisu dužna da trpe da im stariji to uskracuju i ruže, - kaže direktor JKP “Komunalne službe”.

Iskoristiti priliku

Prolecno cišcenje i uredenje, kao i svakodnevna briga o cistoci grada, koliko je akcija u interesu svih gradana, toliko je i akcija u kojoj se racuna na doprinos svih gradana. Najpre, prilika je da, dok komunalci ciste i ureduju javne površine, gradani posvete malo više pažnje svom privatnom posedu – stanu, stepeništu zgrade, kuci, dvorištu, ogradi...

Nagomilane nepotrebne stvari, sakupljeno suvo lišce, granje, ostaci posle orezivanja vocki ili žive ograde, šut, rashodovani delovi nameštaja ili dotrajale bele tehnike i slicno, valjalo bi da se odlože na gomilu u dane prolecne akcije cišcenja i ekipe “Komunalnih službi” ce ih odneti. Kad akcija krene, “Komunalne službe” ce, posredstvom elektronskih medija, redovno obaveštavati gradanstvo o rasporedu rada po mesnim zajednicama i delovima grada.

Po savesti – ili po “džepu”?

Cinjenica da je od prošlogodišnje prolecne kampanje cišcenja i uredenja grada, kada su uklonjene sve “divlje deponije”, do danas, uspelo da se na istim mestima nagomila novih 4.000 kubika svakojakog otpada, u najmanju ruku je – frapantna. Osim što “Komunalne službe” redovno odnose smece, i pored gradske deponije na koju gradani mogu i sami da dovezu pepeo, dubre i ostali otpad, pored odlagališta za šut i zemlju iskopanu pri gradevinskim radovima, “divlja deponija”, cesto i usred dana, (nekad se bar cekalo da padne mrak), kudikamo je mnogima logicnije mesto za odlaganje kojecega. Pitamo direktora JKP da li je sve u (ne)kulturi? Da li se u zemljama moderne Evrope drugacije ponašaju njihovi gradani, (a i naši, kad odu tamo na rad), zato što su mnogo kulturniji i savesniji, ili se malo više plaše posledica po sopstveni “džep”?

- Verovatno je u pitanju i jedno i drugo. Mi imamo odlicnu saradnju sa Inspekcijom, koja nam je od veoma velike pomoci kad se tice nesavesnih ljudi koji se oglušavaju o norme. Kad su u pitanju vlasnici radnji – ne poštuju odredeno vreme i mesto za odlaganje kartona i plastike, istrajavacemo na zajednickim naporima i ubuduce. Mi smo spremni i stupicemo u kontakt sa svim vlasnicima trgovina, restorana, kafica i svih radnji, da usaglasimo termine kada da iznesu ambalažu, naši ljudi da dodu i to pokupe, kako se grad ne bi ružio. Mora da bude više discipline, mora zajednicki da se brine o zajednickom gradu i njegovom izgledu. Što se “divljih deponija” tice, jasno je koliko ce trebati rada i ljudi i mehanizacije, i koliko to košta. I svakog proleca, ispocetka. Kad bi se zaveo red, parama koje odu za uklanjanje “divljih deponija” moglo bi da se kupi još mnogo korpi za otpatke, kontejnera, da se oplemene javne površine, da se grad ulepša, umesto da ga jedni stalno ruže, a posle zajednickim parama, (budžet, to su pare svih gradana), danima tovarimo u kamione ono što je moglo i trebalo odmah da se istovari tamo gde mu je mesto. Mora da se pooštri kaznena politika, kako god to nama neprijatno zvucalo, svuda gde lepa rec ne pomaže, pribegava se rigoroznijim merama. Demokratija, to nije anarhija i haos. Naprotiv, to je ureden i korektan odnos prema sebi i drugima, - kaže Slobodan Jovic.

Za lepši i cistiji grad

- Treba imati u vidu: JKP “Komunalne službe”, u odnosu na sva druga preduzeca ciji je osnivac Grad, ima neuporedivo obimniji i odgovorniji zadatak. Mi gazdujemo javnom higijenom grada, iznosimo smece, gazdujemo pijacama, grobljem, imamo Reciklažni centar, imamo Prihvatilište za pse. Sve to je veliki teret i obaveza. Sve to treba da bude objedinjeno, da bi funkcionisali kako treba. Priroda posla je takva da grad nikad nije idealan. Uvek može da se nade mana, uvek, naravno, i može da bude bolje, i mi to vrlo dobro znamo. Ali, bez razumevanja i savesnog i odgovornog ponašanja gradana, nema našeg napretka i življenja u lepšem gradu. Posle ovog “prolecnog umivanja”, zaista ocekujemo da zadržimo kontinuitet u tome, da pojacanim radom, ne dozvolimo da se vremenom sve vrati na staro stanje. Rešili smo da uklonimo i ostatke raznoraznih plakata, poruka i postera lepljenih i gde treba i gde ne treba. Ocekujemo podršku Osnivaca, ima dosta posla i istrajacemo da se ukloni sve što ruži naš grad. Takode, smatramo da bi bilo neophodno da se natkrije prostor oko kapele na starom groblju. To je investicija reda 2,5 – 3 miliona. Smatram da bi Grad mogao da odvoji tu sumu, raspiše tender i da na tom prostoru ljudi ne stoje na kiši. Mi nastojimo da od naplate naših usluga, što je naš jedini prihod, ucinimo i poboljšamo sve što možemo, naravno da i nama, kao gradanima ovog grada, znaci da živimo u lepom, urednom i uredenom gradu, da svako ko dode u naš grad to vidi i po tome stekne utisak o svima nama. Malo više dobre volje, malo više pažnje prema okruženju, to je sve što treba. Zar je teško papirnu maramicu, praznu kutiju od cigareta, papir, kesu, bilo šta što vam ne treba, baciti u obližnju korpu, umesto na trotoar? Kad odete u Knez Mihajlovu, sigurno cete to baciti u korpu. Logicno, bilo bi vas sramota da uradite drugacije. Šta je tu logicno? Više volite Beograd, nego svoj Požarevac? Logicno je da naš grad zajednicki ucinimo cistim, lepim, prijatnim. Sebi, nama, pre svega, - porucuje Jovic.

Ambalaža i reciklaža

Polako zaživljava navika gradana da se PET i kartonska ambalaža odlažu u za to namenski postavljene i uocljivo oznacene kontejnere. U Požarevcu i Kostolcu su trenutno postavljena takva 43 kontejnera. U “Komunalnim službama” se slažu da bi trebalo da bude više takvih mesta za odlaganje ambalaže, kao i da treba da ih bude u široj zoni grada, ali, dodaju, svakako bi trebalo da i ponašanje gradana bude na višem nivou. Narocito ukazuju na loše navike mnogih vlasnika trgovinskih radnji, koji kad i gde kome padne napamet, jednostavno izbace suvišnu ambalažu koju vetar vitla ulicama i trotoarima.

Sa povecanjem broja specijalnih kontejnera i promenama navika gradana – odlaganjem kartona i plastike u odgovarajuce kontejnere, došlo bi se do kolicina koje bi ucinile isplativim reciklažni pogon JKP-a, a time bi se i tempo punjenja gradske deponije usporio.

DRAGAN MILENKOVIC

STOTINU DANA VLASTI

VELIKI IZAZOVI U VREMENU PRED NAMA

- U prvih sto dana nove gradske vlasti - velika aktivnost

- Godina normativa i ekonomske krize

- Kontrola trošenja

Nakon dugih koalicionih pregovora izmedu Demokratske stranke, Socijalisticke stranke Srbije i G17Plus u Požarevcu, u decembru prošle godine došlo je do promene nosilaca funkcije lokalne samouprave. Ovih dana nova Gradska uprava zaokružuje period od stotinu dana vlasti.

nacelstvo

U periodu od 05.12.2008.godine do 13.03.2009.godine Gradsko vece grada Požarevca održalo je 16 sednica i to 8 redovnih i 8 vanrednih. Razmatrane su ukupno 323 tacke, a doneta su 184 akta i to 85 zakljucaka, 94 rešenja, kao i 20 Planova i programa poslovanja javnih preduzeca.

Gradsko vece

Na sednici Skupštine Grada Požarevca održane 5. decembra 2008. godine imenovana je novi gradonacelnik, Miodrag Milosavljevic, dipl. pravnik, izabran zamenik gradonacelnika Vukica Vasic, dipl. ekonomista, a na predlog novoizabranog gradonacelnika izabrano je i novo Gradsko vece koje cine: mr Miodrag Ristic, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Požarevca, Gordana Kosanovic, diplomirani pravnik iz Požarevca, Slavko Slipcevic, diplomirani inženjer rudarstva iz Kostolca, Slavomir Lazarevic, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Požarevca, Vojislav Stojicevic, nastavnik iz Bradarca, Sladan Stevic, privatni preduzetnik iz Beranja, Radomir Mihajlovic, nastavnik iz Požarevca, Aleksandar Ðokic, diplomirani pravnik iz Požarevca i Vladimir Vila, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Kostolca.

Svako od clanova Gradskog veca zadužen je za odredeni resor i pitanja od važnosti za funkcionisanje grada i opštine.

Gradonacelnik Požarevca, Miodrag Milosavljevic

- Do promene vlasti u gradu Požarevcu došlo je 5. decembra, tako da je "prekomponovana" koalicija i Demokratska stranka, Socijalisticka partija Srbije, sa svojim koalicionim partnerima, Jedinstvenom Srbijom i PUPS-om, i G17 plus, cine novu skupštinsku vecinu. Nakon toga smo izabrali i Gradsko vece, gradonacelnika, zamenika gradonacelnika i pomocnike gradonacelnika, posle cega smo krenuli u jedan veliki posao, a to je bio budžet grada Požarevca koji je usvojen na sednici Skupštine održane 22.12.2008.godine. Taj budžet je bio napravljen za vrlo kratko vreme i u startu je opozicija bila nezadovoljna njime, ali to je bilo ono što je i prethodna vlast koncipirala kao buduci budžet, ne znajuci da ce doci do promene vlasti. Budžet su napadali govoreci da nije investicioni, vec potrošacki, mi smo im objašnjavali da cemo imati rebalanst budžeta kojim cemo razmatrati sredstava preostala iz 2008.godine. Zadatak je bio da sva javna preduzeca dostave svoje planove i programe, finansijske planove koji ce biti u skladu sa budžetom i rebalansom budžeta, to smo ucinili na sledecoj Skupštini, 20.02.2009. godine. Pun naziv tog akta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Požarevca za 2009.godinu. Raspravljali smo i o delu budžeta koji je bio u deficitu, s ozbirom na to da smo predvideli veliki deo investicija na osnovu finasija koje bi ostvarili preko NIP-a i ucešca koje imamo kod donatora Evropske unije za zaštitu vodoizvorišta i zamenu azbestnih cevi od 180 miliona dinara. Takode smo uskladili sve finansijske planove javnih preduzeca i ustanova. Tada sam rekao da se plašim da ce taj budžet imati još rebalansa, kaže Milosavljevic.

Godina ce biti teška

Ova godina ce biti teška i to se vec pokazuje, jer su transferi iz Republike sve otežaniji, tako da postoji opasnost da punjenje budžeta bude takode otežano, što nije krivica ove lokalne samouprave, vec globalne situacije u svetu koja se odražava na Republiku Srbiju, a samim tim i na budžet lokalne samouprave. Moram da naglasim da veliki broj samouprava kuburi sa likvidnošcu, za razliku od njih, grad Požarevac nema trenutnu bojazan da ce doci u nelikvidnost, dakle sredstva imamo i ne postoji nikakav problem oko finansiranja. Ali, da ne bismo došli u situaciju da trošimo više sredstava od priliva u budžet, mi smo vec u januaru tražili od svih korisnika budžeta, pre svega od gradske uprave, javnih preduzeca i ustanova, osnovnih i srednjih škola, program racionalizacije u 2009. godini. Sva ta preduzeca su krajem januara dostavila svoje predloge racionalizacije koje su sami projektovali i smatram da ce se istih pridržavati. Ukoliko utvrdimo da je potrošnja povecana, na vreme cemo reagovati i proveravati zašto se troši više.

STOTINU DANA VLASTI

NOVE IDEJE - IZVOR PROMENA

- Dobri timovi stvaraju dobre baze za novi kvalitet

Štednja na svim nivoima

vlast

Navešcu primer Gradske uprave, potrošnja goriva je u prošloj godini bila 1 700 litara mesecno, a mi smo potrošili 1.500 litara za tri meseca; govorim o svim automobilima koji se koriste u gradskoj administraciji. Takvih pokazatelja ima puno, radimo na racionalizaciji, što možemo da dokažemo i time da je clan Gradskog veca mr Miodrag Ristic nacinio elaborat o uštedi elektricne energije za javna preduzeca i škole u Požarevcu. Radi se o uredajima, fiksnim i automatskim koji služe za kompenzaciju reaktivne snage, cijom ugradnjom se vrši velika ušteda elektricne energije. U školi "Dositej Obradovic" Ristic je svojim sredstvima ugradio navedeni aparat u vrednosti od oko 300 evra koji ce ostvariti uštedu za svoj radni vek od 20 godina u visini od 13.700 evra. Ugradnjom kod svih budžetskih korisnika imali bismo neverovatnu uštedu, dodaje gradonacelnik i nastavlja

Neophodna dobra baza

Za ovih sto dana vlasti iza nas je veliki rad, održan je veliki broj sednica i donet veliki broj odluka. S obzirom na to da je do pre godinu dana grad bio opština Požarevac, mi imamo zakonsku obavezu da sve akte prilagodimo novonastaloj situaciji. Zbog toga smo ovu godinu nazvali normativnom godinom, jer je potrebno da sve papire sredimo i modernizujemo u maksimalnoj mogucoj meri. Do juna bi trebalo da donesemo još 43 odluke i na taj nacin bi sve odluke bile statutarno izmenjene, a na taj nacin cemo imati podlogu za normalan rad gradske administracije,navodi gradonacelnik.

Planovi za brži razvoj

Pristupamo i izradi sedam regulacionih planova, jer nam je potrebna dobra baza da bi se znalo u kom pravcu ovaj grad treba da se razvija. Ove godine treba da se završi i Generalni urbanisticki plan za Kostolac. Dozvole za gradnju i u Požarevcu i u Kostolcu ce moci da se dobiju samo na osnovu Generelnog urbanistickog plana i nižih regulacionih planova, cime stajemo na put mitu i korupciji.

Redovna kontrola trošenja budžetskih sredstava

Po mom nalogu radile su se kontrole trošenja budžetskih korisnika i možemo biti zadovoljni, jer su sredstva uglavnom namenski trošena, bilo je nekih sitnijih nepravilnosti, one su otklonjene, tako da nema vecih nepravilnosti u trošenju sredstava. Ovim putem obaveštavam gradane i zaposlene u bilo kojoj od budžetskih ustanova da se slobodno jave ukoliko dodu do saznanja da se sredstva nenamenski troše.

Kulturne i sportske manifestacije

Od januara smo krenuli u organizaciju Glumackih svecanosti "Milivojevi dani", formirali smo Organizacioni odbor za Ljubicevske konjicke igre, završili smo finansijsku konstrukciju, odradili sve što je potrebno u pripremi. Želja nam je da LjKI budu kvalitetnije, sadržajnije i kreativnije, kako bismo od Igara stvorili jedan brend, jer to zaslužuju gradani Požarevca. Nadam se da ce se broj posetilaca iz Srbije i šire, povecavati, cime bismo dobili priliku da pokažemo da smo dobri domacini, da imamo znanja i umenja, sportskog i kulturnog duha.

Aktivni u Savetu Branicevskog upravnog okruga

Postoje stalni kontaktni sa nacelnikom Branicevskog upravnog okruga, ciji rad mogu da pohvalim, uzimajuci u obzir kako je to bilo ranije. Sada se sednice Saveta okruga održavaju redovno, a tendencija je da se napravi interaktivni odnos izmedu svih opština Branicevskog okruga. Vidim da su svi predsednici veoma zainteresovani za saradnju, imamo profesionalni i prijateljski odnos, a zadatak nam je da, i pored toga što smo iz razlicitih politickih opcija, unapredimo citav okrug, nastupajuci zajedno i zajedno rešavajuci probleme.

Akcije u gradu

Upravo pocinje akcija "Ocistimo Požarevac" koja se svake godine organizuje u prolece. Okupljeni su svi neophodni timovi, kako u Požarevcu, tako i u Kostolcu. Sve se odvija u okviru akcije "Ocistimo Srbiju", iza koje stoji Ministarstvo ekologije. Mi smo konkurisali za novac koji je potreban da se ocisti desetak seoskih deponija, nadamo se da cemo ga dobiti. Takode smo predvideli da se u toj akciji ociste slivnici, izvrši sadnja drveca, cveca, poveca broj zelenih površina, a važan je i edukativni momenat, kako bi što veci broj gradana shvatio koliko je ekologija važan deo našeg svakodnevnog života. Imacemo školska književna i likovna takmicenja i na kraju akcije cemo proglasiti pobednike, na Svetski dan životne sredine, 5.juna, kaže gradonacelnik Milosavljevic.

Podsetimo, gradonacelnik prima gradane petkom u prepodnevnim satima, a prijem je potrebno zakazati nekoliko dana ranije. Po njegovim recima gradani Požarevca se najviše žale na komunalnu problematiku, kada su u pitanju grupe gradana, a kada se radi o pojedincima, najcešce su to socijalna pitanja, status socijalne ugroženosti, nezaposlenost i slicni problemi. Gradonacelnik licno razgovara sa gradanima, a potom ih upucuje na nadležne organizacije i institucije.

STOTINU DANA VLASTI

REALIZACIJA ZAPOCETIH I NOVIH PROJEKATA

Prva žena Gradske uprave, posle gradonacelnika, Vukica Vasic je po zanimanju diplomirani ekonomista.

vlast

- Mi smo nastavili sa realizacijom zapocetih projekata, formirali smo projektne timove za odredene projekte, kao što su: zaobilaznica Požarevac-Kostolac, industrijska zona, zatim tim za sprovodenje lokalnog akcionog plana za izbegla i interno raseljena lica, tim za realizaciju i dovodenje u fazu gotovosti izgradnje vrtica u Kostolcu, izgradnju vrtica u Požarevcu, završetak ulice Draže Markovica, sportske hale Kostolac, tim za projekat izgradnje istorijskog arhiva, za regulacione planove. Najbliži završetku su svakako radovi sportskoj hali u Kostolcu, gde su i ove godine opredeljena izvesna sredstva iz NIP-a i gde se ocekuje da Kostolac dobije aneks, pored vec postojece hale, što je jako bitno zbog Univerzijade koja treba da se održi i nadamo se da ce se to i realizovati u toku ove godine. Projekat decjeg vrtica u Kostolcu, takode je u fazi završetka, potrebno je da se završe radovi koje izvodi "Toplifikacija", opremanje prostora mobilijarom i odredenim uredajima, kao i stavljanje ograde, a po završetku tih radova treba da se pristupi dobijanju dozvole, kako bi se objekat pustio u funkciju; to ocekujemo vrlo brzo.

Planiranje izgradnje

Što se tice industrijske zone i svih zaobilaznica, Direkcija za izgradnju grada radi regulacione planove, to je definisano skupštinskom odlukom, a jedna odluka odnosi se na to da se uradi detaljni urbanisticki plan prostora za malu privredu, ili industrijsku zonu i ta je odluka na Skupštini doneta 23.04.2008. Plan regulacije puta obilaznice Požarevac-Kostolac je utvrden skupštinskom odlukom 25.09.2008.godine. Za ova dva projekta Direkcija za izgradnju ima rok od oko dva meseca da ih završi.

Što se tice zgrade Istorijskog arhiva, potrebno je regulisati imovinsko-pravne odnose; proširenje postojeceg prostora i izgradnja nove zgrade Arhiva planira se u ulici Moše Pijade. Na sednici Gradskog veca odobreno je 300.000 dinara Arhivu, za kompletiranje projektne dokumentacije.

Kada govorimo o Ljubicevu takode je potrebno izvršiti regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i dužnicko-poverilackih sa Unin MZ-om, KPZ Zabelom, Upravom za republicke robne rezerve i drugima.

Regulisati imovinsko-pravne odnose

Važan je, naravno i projekat izgradnje vrtica u Požarevcu, razmatra se mogucnost gradnje u Ratarskoj ulici, gde su takode neregulisani imovinsko-pravni poslovi, jednim delom vlasnik zemljišta je PTT Beograd, opština Požarevac, a delom su to javne površine. Neophodna je saglasnost Republicke direkcije za imovinu i regulisanje tih odnosa, tako da smo u postupku rešavanja.

Svaki od ovih projekata je prioritet na svoj nacin, samo je pitanje koji od njih ima podlogu za realizaciju. Potrebno je pomenuti i plan za rešavanje pitanja “karton-naselja”, gde je u planu izgradnja dvadeset stanova za interno raseljena izbegla lica, od cega ce 16 biti za njih, a cetiri za porodice u kategoriji socijalnog statusa. Sada tražimo najpovoljniju lokaciju, a do juna bi trebalo da bude otvorena kancelarija za pružanje pravne pomoci. Od 2010. do 2012.godine je planirano regulisanje stambenog prostora za neregistrovani kolektivni centar, kako se zvanicno naziva karton-naselje. Dobijena su sredstva iz danske donacije, AMSC bank; moramo prioritetno pristupiti pronalaženju lokacije.

Ono što je najvažnije, da bismo bilo šta poceli da radimo, neohpodno je da postoje regulisani imovinsko-pravni odnosi i definisani regulacioni planovi i mi smo na tome poradili, održano je dosta sednica Gradskog veca sa dosta tacaka, donet je velik broj znacajnih odluka iz raznih oblasti, kaže Vukica Vasic.

STOTINU DANA VLASTI

FUNKCIONISANJE SKUPŠTINE GRADA U INTERESU SVIH GRAÐANA

- Formiranje gradske skupštine Kostolac do kraja 2009. godine

Skupština grada Požarevca

vlast

Na celu Skupštine grada Požarevca je Miomir Ilic, a u poriodu od 5.decembra 2008.godine do danas održane su tri sednice sa obiljem tacaka. Najobimnija je bila poslednja na kojoj se razmatralo oko 105 pitanja i medu kojima se raspravljalo o davanju saglasnosti na cene usluga javnih preduzeca, kao i Planovima i programima poslovanja za 2009.godinu.

Miomir Ilic, predsednik Skupštine grada Požarevca

- U ovom trenutku je radna grupa dala jedan predlog koji treba da se razmatra na nadležnim organima, a tice se formiranja Gradske opštine Kostolac i seoskih mesnih zajednica koje joj pripadaju. U tom cilju doci ce do organizovanja zborova gradana u naseljima koja se razmatraju kao deo buducih gradskih opština. Gradska mesna zajednica Kostolac, na predlog radne grupe koja je formirana, treba da uradi kracu ekonomsku analizu opravdanosti formiranja administrativnog dela organa uprave i koliko bi to opteretilo budžet grada Požarevca koji bi ta sredstva preneo Gradskoj opštini Kostolac. U tom roku, bi se uradio i predlog Statuta Gradske opštine, a do kraja septembra bi trebalo da bude utvrden konacan predlog, da bi se u novembru bi donela odluka o raspisivanju izbora za odbornike Gradske opštine Kostolac. Tim cinom bi mi zaokružili formiranje Gradske opštine Kostolac i u 2010.godini imali bi novi oblik organizovanja lokalne uprave u gradu Požarevcu.

Dobra koaliciona saradnja

Od maja smo imali dve koalicione vladajuce vecine. Prvo je to bila Socijalisticka partija Srbije, sa partnerima PUPS-om, Jedinstvenom Srbijom, Demokratskom strankom Srbije i Srpskom radikalnom strankom, taj period je bio konstruktivan. Ja sam, kao predsednik Skupštine i tada bio zadovoljan funkcionisanjem Skupštine i nacinom rada. Kada su se uslovi promenili, kada je došlo do promene koalicionog partnera, formirana je nova odbornicka vecina: Socijali-sticka partija, PUPS Jedinstvena Srbija, Demokratska stranka i G17 Plus. Nastavljen je dobar nacin rada i koordinacija sa, sada, novom opozicijom, Srpskom radikalnom strankom i Demokratskom strankom Srbije, o cemu govori pregled održanih sednica od formiranja koalicije. Održane su tri sednice sa obimnim dnevnim redom, sa punom aktivnošcu svih odbornika. Poslednja sednica imala je 105 tacaka i trajala je malo duže, ali usvojili smo sva potrebna dokumenta za rad u 2009.godini. Pored donetog budžeta za 2009.godinu, izvršen je i rebalans budžeta, doneti su Planovi i Programi rada javnih preduzeca i ustanova, fondova, raspisani izbori za Savete mesnih zajednica u seoskim i gradskim sredinama. Sada vec pripremamo narednu sednicu koja ce biti održana vec negde oko 10.aprila, a koja nastavlja kontinuitet obaveza koji proistice iz zakonodavne vlasti, kaže Ilic.

Odsek za finansiranje društvenih delatnosti, kao organizaciona jedinica u okviru Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave obavlja poslove pracenja stanja u društvenim delatnostima, poslove u oblasti predškolskog i školskog obrazovanja, kulture,sporta, informisanja i socijalne zaštite, finansijsko-evidencione poslove iz oblasti boracko-invalidske zaštite i decje zaštite.

U periodu decembar 2008.g-februar 2009.godine ova služba obradila je 98 zahteva za trenutnu pomoc i 37 ostalih zahtve za odobrenje novcane pomoci. U skladu sa zakonskim obavezama sacinjen je i prosleden svim osnovnim školama Spisak dece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole, a Predškolskoj ustanovi Spisak dece predškolskog uzrasta za upis u vrtic.

Takode se vrši kontinuirana socijalna zaštita, koja podrazumeva trebovanje i dostavu markica za prevoz korisnika.

Ova služba obraduje i zahteve iz oblsti kulture, sporta, informisanja, društvene brige o deci, vrste zaštite gradana kojima je potrebna u oblasti prava invalida, vojnih invalida, porodica palih boraca, civilnih i invalida rata, kao i socijalne zaštite i povereništva za izbegla i raseljena lica.

Odeljenje za poslove gradske poreske uprave organizovano je tako da može obavljati poslove utvrdivanja naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda. U poslednjih 100 dana vršena je dostava rešenja za porez na imovinu i naknada za korišcenje gradevinskog zemljišta, kao i ocitavanje naizmirenih poreskih obaveza za ove vrste javnih prihoda.

Odeljenje je obezbedeno potrebnom hard-opremom. Instaliran je informacioni sistem za obavljanje poslova, a izvršena je migracija baze podataka 31.12.2007.godine. Potrebno je da se izvrši još jedna migracija podataka po završenom racunu poreske uprave. Odluke koje teba da donesu organi lokalne samouprave su uradene i u fazi su razmatranja, odnosno javne rasprave, a to su: Nacrt odluke o lokalnim komunalnim taksama, Nacrt odluke o lokalnim administrativnim taksama, Nacrt odluke o naknadi za korišcenje gradevinskog zemljišta i Nacrt odluke o utvrdivanju visine naknade za uredivanje gradevinskog zemljišta, nakon cega ce uci u skupštinsku proceduru. To su važne odluke koje predstavljaju osnovu za finansiranje budžeta grada Požarevca.

Lela Likar

Foto: D. Marjanovic

Ž. Antic

HUMORESKA

''SVE CE TO NAROD POVRATITI''

Na svetu nema takve zemlje kao što je Srbija, a nema je ni u Evropi. Pa, ovde se svakog dana dogada nešto, svaki dan je tako uzbudljiv i dogadaji se redaju kao na filmskoj traci.

Na brdovitom Balkanu, u kafani ''Jevropa'', sastancilo je društvo okupljeno oko gazde kafane. To su bili strucnjaci iz svih oblasti prirode i društva, narocito specijalizovani za unutrašnja pitanja zemlje, a o lokalu da i ne govorimo. Spoljnu politiku su, davno vec, apsolvirali i tu više nije imalo šta da se prica, doda i oduzme, a o sabiranju nema ni reci.

- Pa, ljudi moji, to je strašno! – huknu N., mesar, zadužen za ekonomska pitanja i klanje stoke.

- Šta, da nisi gledao neki horor? – upita Z., ekspert za umetnost, narocito filmsku, inace nesvršeni srednjoškolac.

- Ma, gore od toga! – nastavi N. – Naši na Kosovu nemaju struju, a EULEKS oslobada Albanca iz zatvora koji je pobio desetine Srba u autobusu. A ovi naši poslanici danima raspravljaju o nekoj diskriminaciji i to, molim vas lepo, o tamo nekim homo... homospecijalcima!

- Ma, to nece da prode, da jebe oca! – ukljuci se u razgovor V., došljak iz jedne bivše bratske zemlje koji je zaostao kod nas i nastavi. – Mi smo, bre, junacki narod sa bogatom istorijom i patrijarhalno smo vaspitavani. Zna se ko je muško, a ko žensko.

- Jes, znamo, valjda, kako se prave deca! – dobaci L. sa susednog stola.

- Ako dvojica muškaraca pocnu da se ljube u mojoj kafani, ima odmah da ih izbacim napolje! – besneo je gazda ovog ugostiteljskog objekta.

- E, to, burazeru, ne smeš, njih štiti zakon i mogu da te tuže! – rece L. zadužen za pravna pitanja i alkoholna pica.

- Daj po turu celoj kafani! – naruci pice S. i poce da prelistava novine da procita najnovije vesti po ovom pitanju.

- Ako se to dozvoli, onda ce se oglasiti zbog diskriminacije i mokra braca, pa onda ovi što ne smeju da biju kucice, pa ženska društva, zatim udruženja vrtica i osnovaca... – nabrajao je V., ekspert za igre na srecu.

- Ali, to je uslov za ulazak u evropsku zajednicu! – mudrovao je Z.

- Ja onda necu ni da ulazim. Neka im ulazi ko hoce! – ljutio se D.

- Pa, zar nije najveca diskriminacija ovo što nam rade politicari? – padao je u vatru N. – To je diskriminacija nad svojim narodom. Mladi su nezaposleni, radnici su bez posla, neki nemaju ni za hleb...

- To je cak i više od toga. – rece L.

Nastade takva galama u kafani, da se zakljucci sa ovog skupa nisu ni culi. Kako i stoji u naslovu: ''Sve ce to narod povratiti'', a zapisao Radoje D.

Miodrag Lazarevic

LAZARIZMI

- Pa sad, valjda, možemo da udemo u Evropu!? I tamo je kriza!

- Talas svetske krize najviše zahvati one koji imaju more problema!

- Kakvo pomracenje Zemlje, ovo je pomracenje sveta!

- Srbija se nalazi na pogrešnom mestu u pogrešno vreme!

- Ne lipci magarce do bele šengenske liste!

Miodrag Lazarevic

KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA “BAMBI-BANAT” AD

NOVI POGON BAMBI-BANATA ZA PROIZVODNJU COKOLADE

Vršac, 19. mart 2009. – Koncern Bambi-Banat zvanicno je otvorio je novi pogon za proizvodnju cokolade u Vršcu. U novom pogonu Banat 2 dnevno ce se proizvoditi 12 tona cokolade, dok je planirana godišnja prozvodnja 1.500 tona. U postrojenju ce raditi ukupno 30 zaposlenih obucenih za rad na novoj opremi.

“Od 10 miliona EUR investicija u 2008. godine, u novi pogon za proizvodnju cokolade u Vršcu, Koncern Bambi-Banat je uložio 3,8 miliona i to u adaptaciju postojece zgrade sagradene pre više od decenije i nabavku opreme. Novi pogon predstavlja savremenu i optimalnu kombiniciju danske, švajcarske i najbolje opreme domacih prozvodaca na kojoj ce se dnevno proizvoditi 12 tona najfinije crne i mlecne cokolade”, izjavio je Rade Pribicevic, predsednik Upravnog odbora Koncerna “Bambi-Banat”.

Na 1600m2 novog proizvodnog pogona, proizvodice se šest razlicitih vrsta Bambi crne i pet Bambi mlecne cokolade, ali i Yo-Yo kakao krem table i barovi sa rižom, kao i Poslastina, cokolada i kakao krem za poslastice. Osim postojeceg asortimana, Bambi-Banat u 2009. godini planira još novih cokoladnih prozivoda, a nove cokolade ce se izvoziti najpre u zemlje regiona.

Osim novog pogona, u Vršcu se nalazi još jedan pogon Koncerna Bambi-Banat - Banat 1 u kome se proizvode Juhu! barovi, Boni Fazoni bombone, Cari bombonjere, Bambi krem banana, Karamelice, kao i Scarlet praline.

Koncern Bambi-Banat nastao je kao nova kompanija pocetkom 2007. godine, spajanjem Bambija iz Požarevca i Banata iz Vršca. Sedište koncerna nalazi se u Beogradu. Koncern zapošljava 1200 ljudi iz Požarevca, Vršca i Beograda.