Header

KONFERENCIJA ZA NOVINARE DEMOKRATSKE STRANKE- TEMA OPŠTINA VELIKO GRADIŠTE

GRADIŠTANCI U STRAHU OD SMECA

Ukazujuci da ce opština Veliko Gradište uskoro biti „zatrpana“ smecem, predsednik ove opštine, Živoslav Lazic, i njegov zamenik, Dragiša Jovanovic, otvorili su konferenciju za novinare 1. marta, u prostorijama Demokratske stranke u Požarevcu.

Ovaj problem sa kojim su Velikogradištanci i njihovo rukovodstvo suoceni vrlo je ozbiljan i povlaci niz posledica, ali, kako god bilo, gradani ce ih prvi i u najvecoj meri osetiti. Do toga je došlo usled nesuglasica izmedu politickih opcija koje cine Skupštinu ove opštine i svako od njih uzroke vidi manje ili više drugacije. Ovom prilikom, donosimo vam objašnjenje prvih ljudi opštine Veliko Gradište.

-Od 2. marta poslovi sakupljanja, odvoženja i odlaganja otpada na podrucju opštine Veliko Gradište nisu moguci, tako da ce grad i sva sela sa gradištanske teritorije u narednom periodu biti blokirana smecem, a zdravlje svih ugroženo. Tome je prethodila 17. sednica Skupštine opštine Veliko Gradište, održana 16. februara, sazvana na zahtev 12 odbornika opozicionih partija, na kojoj su donete Odluka o ukidanju odluke o odredivanju lokacije za odlaganje komunalnog otpada i Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponudaca za upravljanje cvrstim otpadom i održavanje higijene na podrucju opštine Veliko Gradište. A, podsetimo da je Opštinsko vece, na sednici održanoj 29.decembra prošle godine, donelo Zakljucak o formiranju Komisije za vodenje pregovora o smanjenju cena usluga sa predstavnicima Konzorcijuma izvršioca, kojem su povereni poslovi sakupljanja, odvoženja, odlaganja otpada i održavanja higijene na teritoriji opštine Veliko Gradište. Potom je trebalo da sledi 16. sednica Skupštine, sazvana na zahtev predsednika opštine Veliko Gradište, na kojoj je trebalo doneti i zvanicnu Odluku o formiranju ove Komisije. Ona, medutim, nije održana, i to, tri puta zaredom je odlagana, zbog nedostatka kvoruma, tj. nedolaska odbornika opozicije i pojedinih odbornika Socijalisticke partije Srbije, istakao je izmedu ostalog Lazic i porucio:

-Svi cinioci politicke scene u Velikom Gradištu trebalo bi da imaju na umu to da u politickoj borbi ne bi trebalo ici preko leda gradana. Nemogucnost da smece bude odloženo je previsoka cena zarad bilo cijeg politickog uspeha. To je i direktno ugrožavanje turisticke sezone u Gradištu, što svakako da nije vredno politickih nadmudrivanja. Mi smo preuzeli odredene korake kako bismo sprecili ono najgore. Održali smo sednicu Veca, koje je pustilo zahtev da se pomenute odluke ponište, da se stave van snage, i da se održi sednica Skupštine na kojoj bi bila formirana Komisija za korekciju cena, što je znacajan prvi korak u razrešenju postojece situacije.

A. M.

SA KONFERENCIJE ZA ŠTAMPU OO DSS POŽAREVAC

ŠTA RADITE, BRE?

Na konferenciji za štampu Opštinskog odbora DSS u Požarevcu, predsednik Opštinskog odbora Slavoljub Matic, pokrenuo je neke pitanja interesantna u ovom trenutku.Najpre je podsetio na obeležavalje dana DS, na kojoj je više kritikovana opozicija nago što je pricano o teškom trenutku u kome se nalazimo.

“O stanju i demokratiji u našem okrugu, koje je katastrofalno,najbolje govori intencija pokušaja krade vlasti u mestima gde DS nije pobedila.Rec je o opštini Golubac, gde se potkupljuju odbornici kako bi obezbedili uvocenje prinudne uprave” rekao me Matic i nastavio: “Kada je rec o legalizaciji bespravno podignutih objekata rok za prijavu je 11 mart. Upozoravamo gracane da sacekaju da vlasti promene odluku o naknadi za legalizaciju.Do jula 2009. godinecena legalizovanja je bila dsetak puta manja, nego od jula pa na ovamo.Vlast umesto da prilagodi cenu materijalnoj situaciji gradana podiže cene. Tako na primer za kucu u Požarevcu legalizacija košta od 3-5 hižada evra. Namece se pitanje ko može toliko da plati osim da se gradani zaduže kod lihvarskih banaka. DSS predlaže da odbornici ove stranke izadu sa predlogom na Skupštinu , obaveste gradonacelnika i da zahtevaju da sve legalizacije koštaju od 10-20 hiljada dinara” zakljucio je Slavoljub Matic.

M. N.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINSKIH ODBORA DS I G17 PLUS GOLUBAC

U OPŠTINI GOLUBAC DOŠLO JE DO KRIZE LOKALNE VLASTI

Sednica Skupštine opštine Golubac zakazana za 03.03.2010.godine nije održana zbog nedostatka skupštinske vecine. Naime od 31 odbornika na sednici je bilo prisutno svega 15.

Gubitkom skupštinske vecine, lokalna vlast u Golupcu je izgubila svoj legitimitet za dalje upravljanje opštinom.

Mimo svih zakonskih normi danas 05.03.2010. godine je pokušano održavanje sednice Skupštine opštine. Na ovoj sednici je kršenjem zakona o lokalnim izborima pokušano da se tri odbornika koja nisu prisustvovala sednici 03.05.2010.godine zamene novim odbornicima.

Skupština je pocela sa radom bez kvoruma koji treba da cine 16 odbornika i sve odluke koje su na njoj donete su potpuno nezakonite.

Opštinski odbori DS i G17 plus ce, poštujuci zakone pokrenuti postupak kod nadležnih državnih institucija da se ova sednica proglasi nelegitimnom.

Na ovakav nacin sadašnja opštinska vlast nastavlja sa neodgovornim ponašanjem i urušavanjem lokalnih institucija na štetu gradana opštine Golubac, a iz uskih, licnih i stranackih interesa.

Opštinski odbori DS i G17 plus ce se, kao i do sada najodlucnije suprostavljati ovakvim nezakonitim radnjama i ocekuju da ce nadležne institucije preduzeti mere da se prekine ovakvo bezakonje.

Predsednik OO DS Golubac, Mr. Ph. Zoran Pajkic s.r. Predsednik OO G17 plus Golubac, Dragan Furunovic s.r.

POŽAREVAC: NASTAVAK ZAMENE CEVOVODA

OD BUNARA - DO “BULEVARA”

Nakon dvomesecne zimske pauze, tokom vikenda su nastavljeni radovi na zameni azbestno - cementnog glavnog potisnog voda, kojim JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac direktno sa izvorišta isporucuje vodu Požarevljanima.

- Na osnovu nedavnog dogovora gradonacelnika Požarevca, predstavnicima Implementacione jedinice, Nadzorne grupe JKP “Vodovod i kanalizacija”, uz saglasnost svih politickih struktura gradea Požarevca, dozvoljeno je izvodacu radova “Štrabag” da, pre zvanicnog pocetka gradevinske sezone, nastavi radove na postavljanju instalacija novog potisnog cevovoda. Nastavljeno je secenje asfalta i postavljanje cevovoda prema “Bulevaru”, do Jugoviceve ulice, gde ce se realizovati završna faza. Izvodac je tražio da u ovom periodu izvrši i nekoliko velikih bocnih prevezivanja na sekundaru, u Vardarskoj ulici, ali je, zbog prevelikog remecenja funkcionisanja gradskog saobracaja, taj zahtev odbijen, odnosno odložen za period nakon završetka radova na deonici do “Bulevara”, - kaže Aca Ilic, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac.

Ocekuje se da deonica do “Bulevara” bude gotova krajem ove nedelje, nakon cega ce poceti radovi na završnoj, ali i najsloženijoj etapi, u Jugovicevoj ulici. Grube procene su da ce ta deonica da se gradi najmanje tri nedelje.

- Izvesno je da ce rokovi gradnje celokupnog projekta biti “probijeni”. Radovi na terenu u izvesnoj meri odstupaju od finansijskih velicina projekta sa kojim se ušlo u celokupan posao, misli se, pre svega, na elektro - opremu novog sabirnog rezervoara. Pregovori su sve bliži najrealnijim velicinama i najcelishodnijim rešenjima. Ali, što se zamene azbestno - cementnog glavnog potisnog voda tice, možemo ocekivati da oko 20. maja u potpunosti predemo na snabdevanje korisnika novim cevovodom. To podrazumeva prikljucenje svih sekundarnih vodova, ugradnju svih pratecih elemenata za novi model upravljanja vodosnabdevanjem i ostale neophodne radove. Nas u vremenu koje dolazi ceka i zamena sekundarnih azbestno - cementnih vodova, kakvih u gradu ima, kako bi smo se u potpunosti rešili tog materijala u distributivnom sistemu. Sekundari su znatno mladi od glavnog cevovoda, na njima nema oštecenja koja predstavljaju opasnost po pucanje vodova, nema znacajnijeg prisustva opiljaka u vodi, ali cemo mi, svejedno, nastojati da u dogledno vreme azbest, kao materijal u vodosnabdevanju, eliminišemo u potpunosti, - dodaje Aca Ilic.

Naporedo sa odmicanjem radova na iskopu ulica i postavljanju duptilnih cevi buduceg glavnog potisnog voda, JKP “Vodovod i kanalizacija” priprema vec postavljene deonice za prikljucenje sa sekundarnim vodovima. Nakon nidraulickih proba, vrši se ispiranje novog cevovoda i testiranje cistoce cevovoda, nakon cega i spajanje sekundarnih prikljucaka na novi glavni vodovodni potisni vod i postupno prikljucivanje korisnika na novi cevovod.

D. Milenkovic

POSLEDNJA SEDNICA GRADSKOG VECA POŽAREVCA

UVODI SE NAKNADA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

- Pre Skupštinske odluke o uvodenju naknade za zaštitu i unapredenje životne sredine, sprovešce se javna rasprava

Na prošlonedeljnoj sednici Gradske vlade Požarevca rapravljalo se i odlucivalo o 38 pitanja iz nadležnosti ovog tela. Po završetku zasedanja održana je Konferencija za novinare na kojoj je gradonacelnik Miodrag Milosavljevic upoznao predstavnike medija sa najvažnijim odlukama i rešenjima.

U vezi sa aktuelnom situacijom na podrucju Starog Kostolca Milosavljevic je na pocetku Konferencije saopštio da je za proteklih godinu dana, u cilju rešavanja problema plavljenja ovog dela naselja, uradeno sledece:

- Gradska uprava nastoji da definitivno reši pitanje Starog Kostolca, tog nebranjenog dela, obzirom da u dužini od tri kilometra ne postoji dama. Šta je to grad Požarevac do sada uradio? Mogu slobodno da kažem da smo uradili jednu lokacijsku dozvolu za nasip i danas cemo imati drugu lokacijsku dozvolu za linijski objekat koji je sastavni deo projekta. Predstoji i jedinstveno odobrenje za ceo gradevinski objekat koji ce se raditi u Starom Kostolcu. Ocekujem da taj upravni postupak bude uskoro završen i da imamo odobrenje za gradnju. Nakon toga se raspisuje medunarodni tender od strane “Srbija vode” i imacemo, nadam se i nasipe. Mi smo uspeli da za ovih godinu dana uradimo i javni interes, i eksproprijaciju, da uknjižimo sva ta rešenja u katastar nepokretnosti i nakon toga pribavimo svu dokumentaciju potrebnu za izdavanje lokacijske dozvole, objasnio je Milosavljevic.

Jedno od interesantnih pitanja na Vecu bilo je i ono koje se odnosilo na uvodenje naknade za zaštitu i unapredenje životne sredine.

-Iz Stalne konferencije gradova stiglo nam je obaveštenje da su sve lokalne samouprave u obavezi da hitno donesu odluke o uvodenju naknade za zaštitu i unapredenje životne sredine. Odluka ce se odnositi na gradane i privredna društva jer svi na neki nacin ugrožavamo životnu sredinu. Sacinili smo nacrt odluke sa kojom cemo krenuti u javnu raspravu. Naime, nacrt smo danas razmotrili i uputili ga zakonodavnom telu koje je nadležno za raspisivanje javne rasprave. Preko sredstava informisanja pozvacemo javnost da uzme ucešce u ovoj diskusiji, da gradani daju svoje mišljenje i predloge posebno kada je u pitanju visina naknade. Tek posle sprovedene javne rasprave Skupština ce o ovome odlucivati. Vodicemo racuna da to ne bude veliki teret za naše gradane... Bice to mali iznosi po kvadratu ili po prihodu, ali kada se sve sabere, stvorice se jedna dobra budžetska pozicija. Inace, taj novac ce biti strogo namenjen za zaštitu životne sredine, rekao je, izmedu ostalog gradonacelnik.

U vezi tacke dnevnog reda koja se odnosila na preimenovanje ulica u Požarevcu, na konferenciji se culo da postoji veliki broj zahteva za tim kao i da neke ulice uopšte nemaju nazive. Za sprovodenje ovog posla neophodno je ispoštovati odredenu proceduru. U skladu sa tim Vece je obavezalo nadležna odeljenja Gradske uprave da odrede postupke po kojima dalje treba raditi. Zasigurno vec na narednoj sednici Gradske vlade odlucivace se o osnivanju jedne komisije u kojoj ce se naci kako predstavnici parlamentarnih tako i vanpralamentarnih stranaka, sve u cilju da gradani budu zadovoljni ponudenim rešenjima. Pre donošenja odluke o novim imenima ulica potrebno je obezbediti saglasnost Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. --Ovu ideju sam imao cim sam došao za gradonacelnika, ali ja radim po prioritetima. Meni su ulice bile na 90. mestu. Znaci, devedeset smo stvari pokrenuli pre nego što smo došli do promene naziva ulica, napomenuo je Milosavljevic.

Savet MZ Klenovnik uputio je Vecu dopis u kome se insistira na uredenju puta Kostolac-Požarevac koji se, prema navodima iz dopisa, trenutno nalazi u “urnisanom stanju”. Postoji saglasnost Ministarstva za infrastrukuturu, odnosno “Srbija puteva” da se presvuce put Kostolac-Požarevac, ali je prethodno potrebno da se odvedu vode sa kolovoza. Jedan pokušaj da se to ucini je propao, jer su meštani Cirikovca branili izvodacu radova da radi svoj posao. Cak je i policija morala da interveniše po tom pitanju. Gradonacelnik je porucio meštanima Klenovnika da ce taj problem biti rešen ovih dana kako bi se pristupilo uredenju puta Požarevac-Kostolac.

Na tridesetcetvrtoj sednici Gradskog veca odlucivalo se i o više zahteva budžetskih korisnika, brojnih udruženja i društava za dodelu novcanih sredstava potrebnih za realizaciju odredenih akcija, programa i projekata. Razmatran je i izveštaj Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja za izjašnjenje o potrebi izrade Aneksa LAP-a. O tome je na konferenciji govorila LJiljana Drajic.

M.P.

AKCIJA KOMPANIJE „DUNAV OSIGURANJE“ ZA VECU BEZBEDNOST DECE U SAOBRACAJU

PRVACIMA 80.000 SVITACA

Kompanija „Dunav osiguranje“ u akciji „Svitac“ podelila je 80.000 svetlecih privezaka za dake prvake osnovnih škola širom Srbije, s ciljem povecanja njihove bezbednosti u saobracaju.

Tim povodom, proteklog cetvrtka, u Osnovnoj školi „Kralj Aleksandar Prvi“ u Požarevcu, okupili su se direktori osnovnih škola Branicevskog i Podunavskog okruga, kojima je u prisustvu nacelnice Školske uprave u Požarevcu, Vesne Zdravkovic i nacelnika Saobracajne policije i policijske uprave u Požarevcu, Darka Jeremica, prvi covek Dunav kompanije u Požarevcu, Zoran Debeljkovic, urucio pakete sa „svicima“.

Tim se povodom, ispred Škole domacina ove Akcije, okupljanim kolegama i dacima obratio direktor požarevacke OŠ „Kralj Aleksandar Prvi“, Goran Segero:

-Velika je cast biti domacin ovakvog dogadaja. Ovim svojim postupkom predstavnici Kompanije „Dunav osiguranje“ nesebicno su pokazali da su društveno odgovorna kompanija, uvek spremna da pomogne. Akcija „Svitac“ usmerena je ka ucenicima prvih razreda. Na ovaj ce nacin njihova bezbednost u saobracaju sigurno biti bar za nijansu poboljšana, a vozaci ce se podsetiti da su deca neposredni ucesnici u saobracaju. Iskreno se nadam da ce ova Akcija podstaci i druge društveno odgovorne institucije i pojedince na slicne aktivnosti.

Direktor kompanije Dunav osiguranje u Požarevcu, Zoran Debeljkovic, pre nego što je urucio pakete sa „svicima“ istakao je:

-Kompanija „Dunav osiguranje“ ovih dana sprovodi Akciju „Svitac“ širom Srbije, utemeljenu pre svega na saznanju da su daci prvaci najugroženija kategorija u saobracaju. Kompanija „Dunav osiguranje“, kao važan privredni subjekt u Srbiji i kao društveno odgovorna ustanova, koja svojim aktivnostima pomaže mnoge delatnosti i na mnogim mestima se pojavljuje kao donator, odlucila je da pokloni 80.000 svitaca, uredaja koji ce omoguciti deci da budu bolje uocljiva i vidljivija u saobracaju. Nadam se da ce ih redovno nositi i da ce im detinjstvo i školovanje proci bezbrižnije i bolje.

Nacelnica Školske uprave u Požarevcu, Vesna Zdravkovic, iskazala je zahvalnost za ovaj poduhvat Kompanije „Dunav osiguranje“ i istakla:

-Zahvalni smo za organizaciju Akcije „Svitac“, koja ima za cilj povecanje bezbednosti naših mališana na ulicama. Posebno bih zahvalila Osnovnoj školi „Kralj Aleksandar Prvi“, koja je bez ikakve dileme odmah pristala da bude domacin Akcije i time nam izašla u susret, kao i svaki put pre toga. Ðacima želim da kažem da je vrlo važno da budu oprezni i slušaju svoje uciteljice, ucitelje i roditelje da dobro gledaju i levo i desno pri prelasku ulice. Naravno, obavezno nosite „svice“ koji ce vas uciniti uocljivijim na našim ulicama. Svim ucesnicima ove Akcije moram reci da smatram da je zaista velika stvar što je bilo tako lako ujediniti se u ovom nastojanju da koliko je god moguce povecamo bezbednost naših mališana.

Prisutne je pozdravio i nacelnik Saobracajne policije i policijske uprave u Požarevcu, Darko Jeremic: “Rado se odazivamo svim akcijama kada su upitanju deca. U toku godine radimo predavanja najmladim ucesnicima u saobracaju, objašnjavajuci im kako da se krecu, kuda da prelaze ulicu... Ovo je jedna od mnogih slicnih akcija u kojima rado ucestvujemo, jer prioritet nam je bezbednost naših daka.

A. Maksimovic

OPŠTINA ŽABARI

U ŽABARIMA OBELEŽEN MEÐUNARODNI DAN CIVILNE ZAŠTITE

Svecanom sednicom Štaba civilne zaštite Žabari obeležen je 1.mart, Medunarodni dan civilne zaštite koji je uspostavljen na ovaj dan Odlukom Generalne skupštine 1990.godine.

Pozdravljajuci prisutne goste, Miodrag Filipovic, komandant Štaba civilne zaštite u opštini Žabari je konstatovao da civilna zaštita, posle niza godina, u normativnom smislu zauzima mesto u našem društvu kakvo zalužuje shodno njenom znacaju.

Država je odlucila da se svi rasploživi resursi društva integrišu u jedinstveni sistem zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara.

Nacelnik Štaba civilne zaštite, Vladan Stankovic je rekao da civilna zaštita predstavlja osnovnu snagu zaštite i spasavanja, zatim je pristutne upoznao sa mogucim situacijama do kojih može da dode na teritoriji opštine Žabari, gde bi Štab morao da preduzme rukovodenje akcijama zaštite spasavanja gradana i materijalnih dobara od ratnih razaranja, elementarnih i drugih vecih nepogoda i drugih opasnosti u miru i ratu.

Veliki doprinos u obezbedenju neophodnih finansijskih sredstava za obuku i opremu mora da obezbedi lokalna zajednica.

Sima Jevtic

160 GODINA EKONOMSKO-TRGOVINSKE ŠKOLE U POŽAREVCU

FORMIRAN ODBOR ZA PROSLAVU

Ekonomsko-trgovinska škola u Požarevcu obeležava ove godine 160 godina postojanja. Osnovana je 11. avgusta 1850. godine kao osma trgovacka škola sa zadatkom da obrazuje pomocnike za podrucje požarevackog okruga.

-Na preporuku Nastavnickog veca i Školskog odbora doneta je odluka da ove godine, nizom prigodnih aktivnosti i manifestacija obeležimo godišnjicu postojanja i rada naše škole. Dogovorili smo se da proslava protekne u skladu sa našim finansijskim mogucnostima i uz maksimalan doprinos zaposlenih, ucenika, prijatelja i saradnika. U godini obeležavanja jubileja posebno cemo nastojati da ostvarimo što bolje rezultate u delatnosti kojom se bavimo, u obrazovanju i vaspitanju i to kako u redovnoj tako i vannastavnoj aktivnosti. Tru-dicemo se da što bolje uredimo unutrašnjost objekta i prostor oko škole, da poboljšamo uslove rada profesora i ucenika, da obnovimo nastavna sredstva... Cilj je jedan: uspešniji obrazovno-vaspitni proces, istakao je Luka Šešum, direktor škole prošlog petka na sastanku kojim su i zvanic-no otpocele pripreme za obeležavanje jubileja. Pored clanova kolektiva, sastanku su prisustvovali Goran S. Petrovic, nacelnik Branicevskog upravnog okruga, Vukica Vasic, zamenica gradonacelnika Požarevca, Violeta Tomic, zamenica predsednika Skupštine grada, Radomir Mihajlovic, clan Gradskog veca zadužen za obrazovanje, Miroslav Stanišic, direktor Kompanije “Dunav osiguranje” u Požarevcu, Vidoje Vukašinovic, direktor Poljoprivredne škole, predstavnici Školskog odbora i Saveta roditelja.

Na sastanku su imenovani clanovi Organizacionog odbora za obeležavanje jubileja. Za predsednika Odbora izabrana je Vukica Vasic, a za potpredsednika Luka Šešum. Usvojen je i Program proslave po kome ce se manifestacije u cast godišnjice organizovati tokom cele godine, sve do oktobra kada ce se održati završna svecanost. Programom se, pored ostalog, predvida izrada filma o istorijatu škole, organizovanje: šahovskog turnira, humanitarne akcije za Stamnicu, takmicenja u besedništvu, Otvorenih vrata za ucenike 8. razreda, sportskih takmicenja, kviza znanja iz ekonomske grupe predmeta, debatnog turnira, književne veceri, izložbe likovnih radova ucenika, kulinarskih specijaliteta i koktela, predmeta nastalih u stolarskoj radionici škole... Bice organizovan i jedan literarni konkurs kao i promocija radova Statisticko-informaticke sekcije. Krunu proslave predstavljace svecana akademija i promocija Monografije koja je u pripremi.

M.P.

OPŠTINSKO TAKMICENJE UCENIKA OSNOVNIH ŠKOLA IZ MATEMATIKE

BRIGA O TALENTOVANIM UCENICIMA

U Osnovnoj školi “Dositej Obradovic” protekle subote održano je Opštinsko takmicenje ucenika osnovnih škola iz matematike. To je najmasovnije pojedinacno takmicenje koje Ministarstvo prosvete organizuje u školama. “Za takmicenje se prijavilo blizu 300 ucenika, a sa njima je došlo još stotinak ucitelja i nastavnika i ocekujem da cemo i ove godine uspeti da to organizujemo na zadovoljstvo ucenika, nastavnika i roditelja. Škola je pripremila nagrade u knjigama za prva tri mesta, pocev od treceg do osmog razreda i mislim da je to jedan prigodan vid brige o talentovanim ucenicima”, istakao je Branisalav Stojanovic, direktor OŠ “Dositej Obradovic”.

Najbolje rezultate na takmicenju postigli su: Nevena Prokic, Mihajlo Milenkovic, Ðurad Uroševic (III razred), Mirjana Milenkovic Milan Stanojevic, Luka Stankovic, Ana Korunovic, Jovan Pavlovic (IV razred), Miloš Jankovic, Marina Stokic, Mina Milic, Nikola Ðordevic, Matija Radojevic, Sanja Bajic (V razred), Lazar Ðordevic, Elena Stojimirovic, Aleksandra Devic, David Stankovic, Jovan Ðuric, Stefan Kojovic, Trifun Ivkovic, Milica Stojanovic (VI razred), Stefan Milanovic, Sanja Bojovic, Jovan Ristic (VII razred), Nenad Predic, Ana Lepovic i Kristina Ðordevic (VIII razred). Okružno takmicenje iz matematike održace se 17.aprila u OŠ “Dositej Obradovic”.

D.Dinic

26.EVROPSKA IZLOŽBA SITNIH ŽIVOTINJA U SLOVACKOJ

VELIKI MEÐUNARODNI USPEH LJUBIMCA

U periodu od 20. do 22.novembra 2009.godine u slovackom gradu Nitra održana je 26.Evropska izložba sitnih životinja sa preko 50.000 eksponata. Reprezentaciju Srbije pored ostalih, cinili su i eksponati Udruženja “LJubimac “ iz Požarevca, a kolekcija golubova rase “Mardino” vlasništvo inženjera Prvoslava Mošica osvojila je titulu evropskog šampiona.

“Bavim se golubarstvom od malih nogu, tu ljubav sam nasledio od oca Dragoljuba koji je takode bio golubar. Do sada sam osvojio pet titula evropskog šampiona i jedan sam od najuspešnijih odgajivaca sitnih životinja. Prvu titulu sam osvojio 1981.godine sa kunicima u Amsterdamu, drugu sa kunicima i golubovima na Evropskoj izložbi u Beogradu 1989.godine, trecu sa golubovima u Sofiji, cetvrtu na prošlom Evropskom prvenstvu u Pragu 2005.godine i petu sa golubovima u Nitri.

Pobeda u Slovackoj u konkurenciji 23.000 golubova predstavlja veliki uspeh LJubimca, ali i grada Požarevca ciji smo bili predstavnici. Isti golubovi po povratku iz Nitre ucestvovali su na Medunarodnoj izložbi u Somboru, gde su pobedili, a prošle nedelje na Medunarodnoj izložbi u Pancevu, takode su odneli prvu nagradu”, istakao je Prvoslav Mošic.

Na svecanosti u Pancevu uruceno je priznanje Prvoslavu Mošicu za osvojeno prvo mesto na Evropskoj izložbi u Slovackoj od strane Vereša Lenharda, predsednika Saveza sitnih životinja Srbije. Ova velika evropska pobeda došla je kao šlag na torti u godini jubileja – 30 godina postojanja i uspešnog rada Udruženja “LJubimac”.

D.Dinic

DRŽAVNI SEKRETAR DR MILAN PETROVIC POSETIO OPŠTINU MALO CRNICE

VIŠE PARA ZA INVESTICIJE

Prošle srede opštinu Malo Crnice posetili su dr Milan Petrovic, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i David Radakovic, šef Kabineta ministra poljoprivrede i tom prilikom razgovarali su sa rukovodstvom opštine i poljoprivrednim proizvodacima o novim uredbama Ministarstva koje ce važiti u 2010. godini.

Prema recima dr Milana Petrovica, ove godine Ministarstvo poljoprivrede je krenulo sa malo više para da ulazi u investicionu pricu, što je izuzetno dobro, jer konkurentnosti naših poljoprivrednika na putu ka Evropskoj uniji nema bez investicija. “Razlika izmedu marginalnih i razvijenih opština je u davanjima i vezivanjima uredbi za vaš status i moram da kažem da tridesetak marginalnih opština imaju prednost i prvenstvo da mogu bez nekih dodatnih stvari da povuku odredena sredstva. U te dodatne stvari spada placanje penzionog osiguranja, a to tražimo, jer ne želimo da se pare odlivaju onima koji se ne bave poljoprivredom. Da bi dobili 14.000 dinara po hektaru morate da imate fiskalne racune, a ova cifra deli se tako što 4.000 dinara ide na kvalitetno seme, 4.000 dinara za naftu i 6.000 dinara na mineralna dubriva”, istice Petrovic.

Ove godine po umaticenoj kravi proizvodaci ce dobijati 12.500 dinara i po 3.000 dinara za ovcu, kozu i nazimicu. Za podizanje višegodišnjih zasada dobijace se 450.000 – 600.000 dinara po hektaru, u zavisnosti od vrste voca ili vinove loze za kupovinu sadnica, odnosno refundaciju tih sredstava od Ministrastva poljoprivrede. Uredba za osiguranje stoke i useva podrazumeva da od premije 40 odsto refundira Ministarstvo, a postoje opštine u Srbiji koje daju 40 odsto i prakticno poljoprivrednom proizvodacu ostaje da plati svega 20 odsto premije osiguranja.

Po novoj uredbi za kratkorocne kredite 50.000 – 900.000 dinara poljoprivrednici placaju kamatnu stopu od 5 odsto godišnje, a razliku do komercijalne stope kod banaka subvencioniše Ministarstvo poljoprivrede. Na dugorocne kredite 5.000 – 300.000 evra za nabavku nove mehanizacije, nabavku priplodnog materijala, izgradnju novih objekata (štala) Ministarstvo poljoprivrede placa kompletnu kamatu na 40 odsto kredita, a na 60 odsto kredita poljoprivrednici placaju bancinu kamatu, tako da kamatna stopa u proseku iznosi 5 odsto.

“Postoji ceo niz tzv. ruralnih, investicionih uredbi koje ce ovih dana biti usvojene. Tako za kupovinu osnovnog stada povracaji iz Ministarstva iznose 30 odsto, a za marginalne opštine 40 odsto. Po prvi put ove godine Ministarstvo ulazi u subvenciju kupovine teške mehanizacije i povracaji se krecu do 30 odsto. Sledeca investiciona uredba odnosi se na izgradnju štala i tu podsticaji idu do 50 odsto. Bice donesena i uredba preko koje ce biti plasirana sredstva u izgradnju preradnih kapaciteta, na osnovu koje povracaji idu do 50 odsto i to je model po kome ce Ministarstvo poljoprivrede raditi u buducnosti, jer moramo da idemo prema Evropskoj uniji i onom modelu kako se kreditiraju njihovi farmeri.

Treca kreditna linija bice vezana za lokalne samouprave, Ministarstvo poljoprivrede i banke, koje ce uci u kreditiranje poljoprivrednika, tako što ce Ministarstvo izdvojiti 25 odsto, 25 odsto opština i 50 odsto banka i ta sredstva bice iskorišcena za izgradnju objekata, kupovinu stada, podizanje zasada i sve ono što bude procenjeno da je važno za opštinu”, zakljucio je dr Milan Petrovic.

Radnom sastanku su prisustvovali dr Esidol Peric, predsednik opštine Malo Crnice sa saradnicima, Boris Pavlovic, direktor Fonda za razvoj poljoprivrede opštine i Jovan Grozdic, direktor Poljoprivredne strucne službe Požarevac.

D.Dinic

3.SABOR POLJOPRIVREDNIH REKORDERA OPŠTINE PETROVAC

REKORDERI ZA PRICU

U organizaciji Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Petrovac prošlog petka u sali Kulturno – prosvetnog centra održan je treci Sabor poljoprivrednih rekordera opštine Petrovac za proteklu 2009.godinu. Manifestaciji su prisustvovali Radiša Dragojevic, predsednik opštine Petrovac, Milance Acimovic, predsednik SO Petrovac, Dragoljub Milosavljevic, zamenik predsednika opštine, Violeta Bogosavljevic, zamenik predsednika SO, prof. dr Gligorije Trifunovic, predsednik saveta Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, docent dr Zoran Rajic, prodekan za nastavu Poljoprivrednog fakulteta, prof.dr Caslav Lacnjevac, predsednik Saveza inženjera Srbije, prof. dr Dragic Živkovic, direktor Instituta za agroekonomiju Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, prof.dr Zorica Vasiljevic, mr Milan Prostran, prof.dr Mile Peševski sa Fakulteta za zemljodelske nauke i hranu iz Skoplja, prof.dr Kire Filipovski iz Prilepa, prof.dr Drago Cvijanovic, Gavrilo Veselinovic, Velimir Radojevic i Mirjana Lukic, predstavnik Beogradskog sajma.

Predsednik opštine Radiša Dragojevic je dobio posebno priznanje od Agrarnog fonda u znak zahvalnosti što cini velike napore u podstreku poljoprivredne proizvodnje u ovoj opštini. Obracajuci se prisutnima Dragojevic je istakao da opština Petrovac na Mlavi u svom razvoju centralno mesto daje poljoprivredi. “U funkciji toga je formiranje Agrarnog fonda koji ima za cilj da usmerava taj razvoj, da kreditira poljoprivredne proizvodace, da organizuje predavanja i edukacije i svakako da kao što to i danas cini po treci put, uvaži napore i rezultate koje imaju naši proizvodaci u svim granama poljoprivredne proizvodnje. U funkciji razvoja poljoprivrede i onoga što je naše centralno opredeljenje je svakako i Strategija razvoja poljoprivrede koju smo doneli u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom”, rekao je izmedu ostalog Radiša Dragojevic.

U ime Agrarnog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Petrovac prisutnima je dobrodošlicu poželeo direktor Radovan Davidov Lala i tom prilikom naglasio da je Sabor posvecen onima koji rade u poljoprivredi i uprkos teškim uslovima privredivanja ostvaruju zavidne rezultate u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje. “Ovo je ujedno i prilika da afirmišemo naše proizvodace i pokažemo da i na ovom podrucju postoje vredni domacini koji na svojim gazdinstvima uz adekvatnu primenu naucnih dostignuca i novih tehnologija i uz optimalne troškove proizvodnje, ostvaruju proizvodne rezultate koji se mogu porediti sa rezultatima koje postižu njihove kolege u zemljama Evropske unije.

Naša opština je poznata po veoma kvalitetnim smotrama priplodnih krava i junica, po cuvenoj Bacijadi u Stamnici, po ucešcu na sajmovima u Beogradu, Novom Sadu, Selenci, po velikom broju predavanja koje je Agrarni fond organizovao iz raznih oblasti poljoprivrede, po animiranju mladih da se opredele za poljoprivredna zanimanja, za rezultate u kreditiranju poljoprivrednih proizvodaca, po vrlo znacajnim koracima u razvoju seoskog turizma i po drugim rezultatima”, istakao je Radovan Davidov Lala.

Dobitnici priznanja u 2009. godini su: Slavko Paunovic iz Rašanca (proizvodnja pšenice), Jole Obradovic iz Orljeva (proizvodnja kukuruza), Milan Životic iz Velikog Popovca (proizvodnja soje), Jugoslav Ðurdevic iz Tabanovca (proizvodnja semenskog suncokreta), Sanela Vrecic iz Manastirice (proizvodnja šampinjona), Radiša Lukic iz Trnovca (proizvodnja povrca), Radiša Matic iz Tabanovca (proizvodnja cveca), LJubomir Brejic iz Ranovca (proizvodnja šljive), Aleksandar Stojanovic iz Malog Laola (proizvodnja rakije), Milan Miloševic iz Lopušnika (proizvodnja vina), Miloš Milojkovic iz Kamenova (proizvodnja meda), Momir Jovanovic iz Orljeva (proizvodnja mleka), Darko Kostic, veterinarski tehnicar iz Covdina (najuspešniji mladi poljoprivredni strucnjak na terenu), Saša Životic iz Vošanovca (tov junadi), Mihajlo Milojkovic iz Trnovca (tov svinja), Zoran Peric iz Velikog Laola (proizvodnja konzumnih jaja), Rajko Marinkic iz Ždrela (proizvodnja ribe), Boban Nikolic iz Pankova (proizvodnja brojlera), Živorad Marinkovic iz Šetonja (uzgoj ovaca) i Ivica Obradovic iz Orljeva (priznanje za kolekciju muznih krava i junica).

D.Dinic

TRECE ZASEDANJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

USVOJEN STATUT

Treca sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac održana je treceg mart, u sali za sastanke Privrednog društva “TE- KO Kostolac”.

Kao najvažnije, istakli bismo usvajanje „malog ustava“ ovo novonastale Gradske opštine, to jest, Statuta GO Kostolac.

Takode, usvojen je Poslovnik Skupštine GO Kostolac, doneta je Odluka o naknadama odbornika Skupštine GO Kostolac, clanova skupštinskih radnih tela, clanova Veca GO Kostolac i clanova radnih tela Veca GO Kostolac i doneta je Odluka o Upravi Gradske opštine Kostolac. Sve su to dokumenti koji omogucavaju pristupanje konkretnim poslovima od znacaja za svakodnevnicu gradana Kostolca, Klenovnika, Starog Kostolca, Ostrova i Petke.

Zasedanju su prisustvovali svi odbornici Skupštine GO Kostolac, kao i odbornici Skupštine grada Požarevca iz Kostolca: Radinka Miškovic, Radiša Ilic, Zoran Markovic, Božica Cabovic, Ljubiša Vucetic, Irena Ajdacic i Ljiljana Randelovic. Predsedavali su predsednik Skupštine, Emil Andrun, njegov zamenik, Nenad Markovic, i sekretar, Sladana Petrušic.

Sednica je trajala oko dva sata, bilo je diskusija, uglavnom konstruktivnih, i utisak je da preovladuje atmosfera saradnje i tolerancije, sa kvalitetnom razmenom mišljenja.

Teme diskusije

Najviše rasprava vodilo se o Statutu GO Kostolac. Inace, sve cetiri tacke dnevnog reda usvojene su sa odnosom glasova 18- za, 3- protiv. Sa koalicionom vecinom, koju cine SPS- PUPS- JS, DS, G 17 plus i SPO, složili su se GG „Dragoljub Ivanovic“, DSS- NS i LDP. Takvo slaganje u mišljenjima objašnjavaju važnošcu i nužnošcu donošenja ovih dokumenata, bez kojih nisu moguce nikakve dalje aktivnosti Gradske opštine.

Protiv svih tacaka glasali su odbornici SNS- a, izmedu ostalog, ukazujuci na problem „velike zavisnosti GO Kostolac od grada Požarevca“, u smislu da je „previše prethodnih saglasnosti“ koje se moraju dobiti iz Požarevca, cime se „ogranicavaju mogucnosti GO Kostolac“.

Na to je sekretar Skupštine GO Kostolac, Sladana Petrušic, istakla da je grad Požarevac preneo na GO Kostolac sve što je u datom trenutku mogao u skladu sa Zakonom o lokalnoj upravi, uz napomenu da se kako GO Kostolac bude jacala i to može modifikovati.

Slicno je mišljenje iskazao ispred SPO- a, Miroljub Nikolajevic, koji je izmedu ostalog rekao: „Ovaj Statut nije idealan, ali je neophodan. Uvek ima mesta za bolje. Medutim, njegovo usvajanje je nužno i time se moramo voditi. Izmedu ostalog, njegovo neusvajanje dovelo bi u pitanje validnost Skupštine..., dovelo i do njenog raspuštanja. To bi sve odložilo , a ovaj narod više nema vremena za cekanje.

Odbornicima se na tu temu obratio i Radiša Ilic (G 17 plus), odbornik u Skupštini grada Požarevca iz Kostolca: „Ne mislim da je GO Kostolac dobila maksimum od mogucih ingerencija od grada Požarevca, ali smatram da smo dobili najviše što je u datom trenutku bilo moguce. A, sa jacanjem postoje i mogucnosti za širenjem nadležnosti.“

Podneta su i dva amandmana na prvu tacku, odbornika DSS- a, (Saša Lazic i Slavica Pavlin- Rokvic), koji su ih nakon što su dobili obrazloženja od predsednika Gradske opštine i prvog coveka Veca GO Kostolac, Vladimira Vile, povukli. Jednim amandmanom je predlagano razdvajanje delatnosti turizma, kulture, sporta i muzeja, koje su inace udružene u Centru za kulturu. Vila je objasnio da je to privremeno rešenje i da postoji namera da se te delatnosti razdvoje, medutim, moraju se za to steci još neki uslovi, pre svega, finansijski, jer ne može se sve odjednom. Drugi amandmanom se predlagalo formiranje Komisije za pracenje rada javnih preduzeca, na što je Vila predložio kao alternativno rešenje da se formira radno telo sa tom svrhom.

Bilo je i odbornickih pitanja, iz redova SNS- a. Konkretno, Dragan Atanackovic pita: Koji ce se Zakon primenjivati u finansiranju GO Kostolac i kada ce i na koji nacin GO Kostolac biti stavljena na spisak direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta RS, odnosno, budžeta lokalne vlasti... za 2010. godinu i sa kojim svojim korisnicima ukljucenim u sistem konsolidovanog racuna trezora? Odgovori ce uslediti na sledecoj sednici Skupštine GO Kostolac.

Rec izvršne vlasti

Predsednik Gradske opštine Kostolac i Veca, Vladimir Vila, izmedu ostalog, u diskusiji sa odbornicima istakao je:

-Važno je da se ne delimo. Ovde smo kako bismo radili u interesu Gradske opštine Kostolac. Gradani racunaju na nas. Smatram da je u interesu svih da ne nastupamo kao opozicija i pozicija. Naravno, predlozi i kritike su uvek dobro došli, ukoliko su konstruktivnog karaktera, jer su kao takvi preduslov našeg kvalitetnijeg rada i veceg doprinosa. Vrlo su kvalitetni amandmani odbornika DSS- a i ti su nam ciljevi zajednicki. Što se tice kritike o zavisnosti GO Kostolac u odnosu na grad Požarevac, moram reci da izmedu Požarevca i Kostolca postoje dobri odnosi i saradnja. Imajmo u vidu da su ovo prvi koraci, stasavanje naše Gradske opštine. Svakako da ce Grad prepoznati da je naša GO ojacala i stvorila uslove za šire nadležnosti, više ustanova i slicno, a na nama je da ucinimo da se to dogodi. Statut je prvi korak na tom putu. Znate da u našoj GO postoji niz problema. Nismo se sa njima mogli izboriti kao Gradska mesna zajednica, ali vece su nam mogucnosti kao Gradskoj opštini. Mi smo Gradska opština sa više od 20.000 stanovnika, sa znacajnim kapacitetima. Mnogo toga mora biti ucinjeno. Važno je da se sada usmerimo na konkretne zadatke i poslove.

Po završetku sednice svoju ocenu njenog toka dao je i zamenik predsednika GO Kostolac, Aleksandar Popov, pre svega, ukazujuci na znacaj donošenja Statuta:

-Sednica je protekla onako kako je i trebalo, uz vecinsku saglasnost stranaka, što je vrlo znacajno za Kostolac. To pokazuje jedinstvo i želju svih da Kostolac kao Gradska opština napreduje. Ovo su dokumenti koji regulišu rad, bez njih ne bismo mogli da funkcionišemo. Ovim dobijamo mogucnost da izaberemo nacelnika Uprave GO Kostolac, formiramo odredene službe i pristupimo nizu drugih konkretnih poslova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GO KOSTOLAC, EMIL ANDRUN

„KONSTRUKTIVNO I TOLERANTNO“

„Bilo mi je zadovoljstvo predsedavati ovom Skupštinom, jer i ovoga puta je iskazana zajednicka namera da probleme našeg grada rešavamo udruženo i tako dodemo do najboljih rešenja. Skupština je protekla u konstruktivnom i tolerantnom toku. Bilo je puno dobrih pitanja, koja ce sigurno imati za rezultat bolja rešenja koja nam sledi da donesemo po brojnim pitanjima u vezi sa svakodnevnicom, kao i bližom i daljom buducnošcu naše GO. Bilo je pitanja i dva amandmana koji su zaista vrlo pozitivne inicijative, u pravcu kojih cemo delovati u narednom periodu, kada se stvore još neke mogucnosti“, istakao je po završetku 3. sednice, predsednik Skupštine GO Kostolac, Emil Andrun.

Andrijana Maksimovic

ORGANIZACIJA PENZIONERA KOSTOLCA OBELEŽILA 8. MART

VESELO ZA PRAZNIK ŽENA

Organizacija penzinera Kostolca obeležila je Dan žena proteklog petka, u prostorijama Doma penzionera u Kostolcu, okupivši svoje brojno clanstvo uvek spremno da ugodi damama.

Bilo je prigodnog posluženja, muzike i mnogo dobrog raspoloženja, koje je nekolicina clanica Doma penzionera organizovala, naravno, uz punu pomoc i podršku muškog dela clanstva, koji su ovim damama urucili i skromne poklone.

A. M.

VIŠE OD DESET IZVOÐACA U KOSTOLCU NA TRADICIONALNOM KOMEMORATIVNOM KONCERTU:

U SECANJE NA MIJU POPOVICA

Secanja na muzicara, oca, supruga i prijatelja, Kostolcanina Miju Popovica ne blede. Devetu godinu za redom u Kostolcu ce biti održan Komemorativni koncert posvecen Miji, preminulom 2001. godine.

Koncert je zakazan za 13. mart, u kostolackom klubu „Trezor“ (nekadašnjem „Narcisu“), sa pocetkom u 22 sata.

Nastupace deset grupa iz Kostolca i Požarevca, zatim, gosti iz Kragujevca i Petrovca, kao i, Kostolcanima dobro poznati umetnik iz Novog Sada, Branko Pražic.

Cena ulaznica je 200 dinara, a sav prihod bice doniran Biblioteci u Kostolcu. Inace, ovaj dogadaj organizovalo je nekoliko Kostolcana, uz pomoc i podršku sponzorstva kluba „Trezor“, Siniše Živkovica i preduzeca „Tehnomed“ iz Beograda.

A. M.

U PRIVREDNOM DRUŠTVU “TE- KO KOSTOLAC” POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR

ZAPOSLENIMA VECA PRAVA

U kostolackom Privrednom društvu “Termoelektrane i kopovi Kostolac” potpisan je Kolektivni ugovor, kojim su, kako je receno, znacajno uvecana prava zaposlenih.

Ugovor su drugog marta potpisali direktor Privrednog društva “TE- KO Kostolac”, Dragan Jovanovic, predsednik Sindikata površinskih kopova, Jovica Toškovic, i predsednik Sindikata termoelektrana, Zlatko Miladinovic, u prostorijama Privrednog društva, a u prisustvu direktora svih sektora ovog preduzeca i clanova sindikata.

Inace, ovaj je Kolektivni ugovor modeliran na nivou Elektroprivrede Srbije, a u skladu sa rezultatima pregovora vodenih izmedu Sindikata EPS- a i poslovodstva EPS- a.

Potpisivanje je praceno burnim aplauzom, a ovo Privredno društvo iz Kostolca poslednje je u Elektroprivredi Srbije parafiralo Kolektivni ugovor, što, kako je receno, može znaciti da je zbog tog i najbolji, jer sažima iskustva svih prethodnih.

-Na bazi modela sacinjenog na nivou EPS- a, mi smo na pregovorima u našem Privrednom društvu izvršili neke korekcije, za koje mislim da su na zadovoljstvo sindikata išle u pravcu povecanja prava zaposlenih, istakao je direktor Dragan Jovanovic i dodao:

-Zaista je posobno zadovoljstvo da se na ovakav nacin jedan opšti dokument, koji ureduje vrlo bitne odnose u našem Privrednom društvu, potpiše uz saglasnost svih ucesnika. Ovom Privrednom društvu je interes da ostvari visoka prava i visok standard zaposlenih. I na tome cemo i dalje raditi. Jednim delom smo definisali mnoga prava i mnoge odnose kroz ovaj Kolektivni ugovor. U onom delu u kojem nismo stigli da to ucinimo, mi, kao poslovodstvo, smo se obavezali da cemo saciniti neka važna doklumenta. U tom cilju je Metodologija o nacinu vrednovanja i pokušacemo da tom Metodologijom, u cijoj izradi ce ucestvovati aktivno i sindikat, rešimo i neka druga, dodatna pitanja od važnosti za naše zaposlene. Još jednom se zahvaljujem sindikatima na konstruktivnom odnosu tokom usaglašavanja Kolektivnog ugovora. Mi smo poslednje Privredno društvo koje ga je potpisalo i hocu da verujem da je to zato što smo temeljito radili. Cestitam zaposlenima na novom Kolektivnom ugovoru, kao i na ostvarenim rezultatima poslovanja u prošloj godini.

Predsednik Sindikalne organizacije površinskih kopova, Javica Toškovic, tom prilikom je rekao:

-Zadovoljstvo je da u ovakvom trenutku, u ovakvom vremenu potpisujemo Kolektivni ugovor koji daje neuporedivo viši nivo prava zaposlenima. Nije tajna da smo mi sa poslovodstvom imali ponekad vrlo velikih nesporazuma, ali ovoga puta moram da priznam da u finalizaciji i potpisivanju nismo imali konstruktivnije nastrojenog poslodavca. Ali, imajmo na umu da je Kolektivni ugovor samo pola posla. Ukoliko njegova implementacija i njegovo strogo poštovanje ne bude bilo ostvareno do kraja onda nece imati svoj pravi efekat. Ovo je inace moj poslednji potpisani Kolektivni ugovor i prvi i poslednji mandat predsednika Sindikata, jer se pripremam za penziju, tako da ce neki drugi, mladi to ciniti nadalje i drago mi je da smo im trasirali put.

Nakon potpisivanja prisutnima se obratio i predsednik Sindikata termoelektrana, Zlatko Miladinovic:

-Moramo priznati da je cast raditi u Elektroprivredi Srbije. To potvrduje i sadržaj Kolektivnog ugovora koji smo potpisali. U njemu ima mnogo dobrih stvari, mogucnosti koje mnogi zaposleni u Srbiji nemaju. To moramo da cenimo i poštujemo. Znam da ce biti i kolega koji ce medu svim ovim dobrim stvarima naci i neku lošu. Ali, toga uvek ima. Zato bi trebalo svi malo pozitivnije da gledamo na sve što nam predstoji, a predstoji nam rad na zajednickom vrednovanju i zajednickoj metodologiji. To je bilo nešto oko cega smo se najduže borili i oko cega smo imali mnogo dilema. Ocekujem da svi zajedno sednemo pošteno i solidarno jedni prema drugima da napravimo tu metodologiju, nadam se i uz pomoc nekih strucnih konsultanata, koji ce da odmere i vrednuju poslove u Privrednom društvu na pravi nacin. Moram da kažem da sada imamo jedan dobar Kolektivni ugovor, koji je po nivou prava medu najvišima u EPS- u. To što smo bili poslednji u potpisivanju donelo nam je samo dobre stvari iz razloga što smo od svih tih dobrih kolektivnih ugovora potpisanih u EPS- u nastojali da uzmamo ono najbolje.

NAKON KOSOLIDOVANjA FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA:

IZUZETAN FINANSIJSKI REZULTAT

„Današnje potpisivanje kolektivnog ugovora poklapa se sa još jednim poslovnim dogadajem u Privrednom društvu „TE- KO Kostolac“. To je cinjenica da je konsolidovan finansijski izveštaj za prošlu godinu i da možemo biti vrlo zadovoljni, istakao je direktor ovog Privrednog društva, Dragan Jovanovic, i dodao:

-Koristim se ovom prilikom da vas obavestim da je Privredno društvo tokom prošle godine ostvarilo finansijski rezultat iz poslovnih odnosa od milijardu i 45 miliona dinara dobiti, a iz ukupnih finansijskih odnosa ostvaren je bruto finansijski rezultat od 224 miliona dinara. Meni je narocito interesantan ovaj iz poslovnih odnosa i mislim da je na bazi ostvarenih naturalnih pokazatelja proizvodnje iz prošle godine i moglo da se pretpostavi da cemo napraviti takav finansijski rezultata. Ocekujem da ce to biti pozitivno ne samo za Privredno društvo nego da ce se odraziti i na veci standard svih zaposlenih, što je u direktnoj vezi i sa današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

A. Maksimovic

USKORO PROSTORIJE ZA RAD GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC

PREUREÐUJE SE ZGRADA GRADSKE OPŠTINE

Sa formiranjem Gradske opštine Kostolac nametnulo se i pitanje prostora za njeno funkcionisanje. Rukovodstvo se vec prvih dana suocilo sa nužnom potrebom da se obezbedi prostor za neometan rad svih novonastalih struktura vlasti i službi.

Otuda su u proteklim nedeljama zapoceti radovi na prilagodavanju postojeceg prostora zgrade nekadašnje Gradske mesne zajednice Kostolac novonastalim potrebama, sa ocekivanjima da radovi budu završeni za mesec dana, o cemu smo više informacija dobili od zamenika predsednika GO Kostolac, Aleksandra Popova.

-Do juce je Gradska mesna zajednica Kostolac funkcionisala sa manjim brojem ljudi, što je iziskivalo i manje prostora. Sa formiranjem Gradske opštine potrebe su postale znatno vece. Tako da nastojimo da postojeci prostor, koliko je god moguce, prilagodimo tim potrebama, objašnjava Popov i dodaje:

-Sada postoje funkcioneri i službe koje do sada nisu postojali. Tako da pokušavamo da zgradu preuredimo u skladu sa tim novim momentima. Do sada smo zasedanja Skupštine Gradske opštine Kostolac organizovali u prostorijama Privrednog društva „TE- KO Kostolac“, ali nadamo se da ce to biti slucaj još za sledece zasedanje i da cemo se potom okupljati u novim prostorijama Gradske opštine. Radimo na tome intenzivno. Jednu od prostorija preuredujemo u skupštinsku salu. Planirali smo poseban prostor za izvršnu i zakonodavnu vlast. Dakle, u jednom delu zgrade bice kancelarije predsednika GO Kostolac i njegovog zamenika, dok ce u drugom delu zgrade biti smešteni predsednik Skupštine GO Kostolac, njegov zamenik i sekretar. Posebnu, vecu kancelariju, planirali smo za smeštanje nekolicine službi, bice to šalter- sala, kako smo je nazvali. Ona bi trebalo da služi za prijem gradana, kako bi dobili usluge u službama koje budemo formirali.

-Kvadratura nece biti povecavana, pre svega, kako ne bismo pravili vece troškove. Svakako da ne odustajemo od izgradnje novog objekta, koji bi bio simbol svega što smo do sada postigli, ali neophodno je najpre rešiti neka urbanisticka i finansijska pitanja, zakljucuje zamenik predsednika Gradske opštine Kostolac, Aleksandar Popov.

A. M.

NAJNOVIJA EKONOMSKA KRETANJA

NIŽA INFLACIJA I RAST BRUTO DOMACEG PROIZVODA

Regionalna privredna komora Požarevac u saradnji sa Narodnom bankom Srbije prošlog cetvrtka je organizovala prezentaciju na temu: “Najnovija ekonomska kretanja”, a u radu seminara su ucestvovali Branko Hinic, generalni direktor sektora za ekonomske analize i istraživanja NBS, Zoran Todorovic, direktor revolving odeljenja NBS i Milica Mitkovic, predsednica RPK Požarevac. Skup je tretirao probleme koji mogu da se jave u tekucoj godini u smislu ogranicenja koja mogu da nastanu u odnosu na privredni rast, odnosno ogranicenja koja mogu da se jave kao faktori koji idu u pravcu povecanja inflacije ili smanjenja priliva pre svega ino kapitala.

“Ono što se ocekuje pozitivno, jesu pre svega ocekivanja u pogledu niže inflacije i nešto povoljnijeg stanja što se tice ekonomske aktivnosti. U tekocoj godini ocekujemo rast bruto domaceg proizvoda od 1,5 odsto i inflaciju u granicama 6 + - 2 odsto. Kurs dinara se odreduje na osnovu ponude i tražnje i intervencije NBS-a su iskljucivo da bi se nadomestila relativno mala ponuda, odnosno da bi se sprecile prevelike dnevne oscilacije”, rekao je Branko Hinic.

O kreditnim linijama koje je Republika Srbija obezbedila za razvoj malih i srednjih preduzeca od medunarodnih finansijskih organizacija i vlada zemalja EU govorio je Zoran Todorovic. Prva kreditna linija, fond revolving kredita Evropske agencije za rekonstrukciju krajem decembra 2005.godine prešla je u ruke Vlade Srbije, što znaci da ima tretman donacije prema Republici Srbiji, a prema malim i srednjim preduzecima ima tretman kredita. Sredstva ce biti raspoloživa do 2015.godine, trenutna kamatna stopa je 3,9 odsto na godišnjem nivou, a rocnost pojedinacnog kredita može biti do 5 godina ukljucujuci period poceka od godinu dana. Slede tri kreditne linije Evropske investicione banke u ukupnom iznosu 315 miliona evra. Prve dve su iskorišcene u potpunosti, a treca se sad koristi i tu kamatna stopa iznosi 5 odsto na godišnjem nivou sa rocnošcu do 12 godina, ukljucujuci period poceka od 4 godine. Trecu kreditnu liniju je obezbedila Vlada Republike Italije, koja ima fiksnu kamatnu stopu od 4,9 odsto na godišnjem nivou, rocnost kredita za mala i srednja preduzeca bi mogla da ide do 8 godina, ukljucujuci period poceka od 2 godine. U proceduri je potpisivanje novog ugovora sa Vladom Italije na novih 30 miliona evra.

D.Dinic

BREŽANE – POSETA GRADONECELNIKA

SUBVENCIJE ZA ŠIRENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Protekle srede, gradonacelnik Požarevca, Miodrag Milosavljevic, sa saradnicima obišao je selo Brežane, gde se posebno zadržao na posedu poljoprivrednog proizvodaca Dejana Jovanovica koji se godinama uspešno bavi tovom junadi.

Jovanovic trenutno uzgaja 20 tovnih junadi, uz nameru da proizvodnju širi, izgradnjom novog objekta ciji bi kapaciteti bili dovoljni za uzgoj ukupno 60 junadi. Takode obraduju i 20,70 hektara sopstvene zemlje i 30 hektara zemlje koja je pod zakupom. Ovo šestoclano seosko domacinstvo, prema recima gradonacelnika, može služiti kao primer dobre saradnje Gradske uprave i onih koji žive od poljoprivrede.

Sladan Stevic, clan Gradskog veca, zadužen za oblast poljoprivrede objasnio je da ce kroz subvencije jedan deo ulaganja na sebe preuzeti lokalna samouprava:

- Mi ove godine kroz Agrarni fond želimo da uvedemo subvencije, kao vid pomoci. Prvo ce se se raditi na subvencionisanju kredita kod banaka, dakle, svi poljoprivrednici koji budu koristili bancine kredite bice subvencionisani za otplatu kamate, tako da ce moci da koriste kredite bez kamate. Takode u ovoj godini planiramo da pocnemo sa subvencijama za izgradnju objekata, ili za podsticanje novih proizvodnja. Nadam se da ce vec do kraja godine moci da se konkuriše kod Agrarnog fonda; u onim slucajevima gde poljoprivredni proizvodaci budu spremni da ucestvuju u odredenom procentu, pojavice se i lokalna samouprava sa nepovratnim sredstvima.

Predavanja na temu agrotehnike za zaštitu bilja i novih sredstava za zaštitu bilja organizovalo je preduzece “Filip”, sa predavacima Milutinom Filipovicem i Sinišom Stojšicem, a u cilju edukacije poljoprivrednih proizvodaca i podizanja prinosa.

L.L.

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA POŽAREVAC – SEDNICA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, PREHRAMBENU INDUSTRIJU I VODOPRIVREDU

PREZENTACIJA ZAKONA O ALKOHOLNIM NAPICIMA

Na prošlonedeljnoj sednici Odbora udruženja za poljoprivredu, prehrambenu industriju i vodoprivredu u organizaciji Regionalne privredne komore Požarevac obradene su tri tacke dnevnog reda: prezentacija zakona o rakiji, prezentacija Zakona o vinu i Aktuelna pitanja poslovanja poljoprivrede i rehrambene industrije Branicevskog i Podunavskog okruga na pocetku 2010.godine.

Prezentaciju Zakona o rakiji održala je Milica Stanojevic, samostalni savetnik za proizvodnju alkoholnih pica u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije, dok je prezentaciju Zakona o vinu držao Darko Jakšic, savetnih za vinogradarstvo i vinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede. Oba Zakona za cilj imaju regulisanje proizvodnje i prometa alkoholnih pica na teritoriji Republike Srbije, a stupili su na snagu 10.juna 2009.godine i sadrže novine sa kojima proizvodaci treba da se upoznaju. Znacajno je i to da oniobuhvataju odredbe o ispitivanju kvaliteta, vodenje evidencije, registrovanje proizvodaca, kao i promet. Prema recima Milice Stanojevic, sva pica se dele na: rakiju i druga alkoholna pica. Prema definiciji koja se mogla cuti, rakija je prirodan proizvod koji nastaje fermentacijom, odnosno destilacijom voca. Druga alkoholna pica se dele u dve grupe: žestoka alkoholna pica, koja se proizvode uz upotrebu etanola i druga alkoholna pica.

Darko Jakšic je u izjavi za medije rekao da se uvodi viongradarski registar.

- Mi kao zemlja koja ulazi u Evropsku uniju moramo da popišemo sve vinograde i sve podatke treba obraditi. Svaki proizvodac vina mora da se upiše u vinogradarske registre i svake godine da predaje podatke o kolicini proizvedenog vina i o zalihama vina na dan 31.jul. Svi ovi podaci šalju se Evropskoj uniji, kako bismo mogli da koristimo njihove fondove za vinogradarstvo i vinarstvo. Uvode se evidencione markice sa geoporeklom, kako bi se izbeglo falsifikovanje, vinarijska evidencija koja ce biti uniformisana. Zakon o vinu potpuno je usaglašen sa regulativom EU. Trenutno u Srbiji imamo oko 20 000 hektara pod vinogradima, a kada se proizvodaci upišu u registar izvšice se i precizna evidencija. Ova procedura, prema predvidanjima, trajace dve godine, prelazni period je 10.jun 2012.godine. Prednost pri upisu imace “ozbiljni” proizvodaci, a potom oni kojima je to dodatna delatnost. Ove godine ce se nastaviti sa stimulacijom proizvodaca u podizanju vinograda, refundirace se kompletni troškovi sadnog materijala, a u sledecoj proizvodaci mogu da dobiju po 550 000 dinara po hektaru za podizanje nasada. Cilj nam je da svi proizvodaci vina u Srbiji budu proizvodaci vina sa geografskim poreklom. Tu su i veoma povoljni dugorocni krediti za podizanje vionagrada, kao i za nabavku opreme i opremanje objekata, rekao je, izmedu ostalog Jakšic.

Sednici su, pored clanova, prisustvovali i predstavnici Privredne komore Srbije, Osnovnog zadružnog saveza za Branicevski i Podunavski okrug, veci proizvodaci vina i rakije, opština, inspekcija, privrednih društava iz oblasti agrara, Poljoprivredne strucne službe Požarevac i Smederevo, banaka, fondova, kancelarija za ruralni razvoj, Udruženja vocara, vinogradara i povrtara, kao i drugih asocijacija iz oblasti agrara.

L.L.

NA OVOGODIŠNJIM SUSRETIMA VAROŠKIH POZORIŠTA U POŽAREVCU

POBEDNIK BRANISLAV UNGINOVIC

Šeste amaterske glumacke svecanosti “Milivojev štap i šešir” završene su proteklog utorka ravijalnim izvodenjem predstave "Pukovnik ptica", Kulturno-prosvetnog centra AP "Bata Bulic" iz Petrovca na Mlavi i proglašenjem najboljeg glumca ovog Festivala.

Kao i svake godine, dodeljivane su dve nagrade. Prva nagrada bila je nagrada za slikoviti prikaz lika koja se sastojala iz monografije "Milene Pavlovic Barili" i paketa izdanja Edicije Branicevo, dok je Milivojev štap i prigodno znamenje dodeljivano najboljem glumcu veceri.

Ovogodišnji dobitnici štapa i znamenja, ujedno su bili i konkurenti za glavnu nagradu. To su: Milan Markovic, glumac pradstave "Bliže" iz Niša, Mira Simic, proglašana najboljom glumicom veceri u predstavi "Pazarni dan" iz Uba, Branislav Unginovic, zapažen u predstavi "Lepe oci, ružne slike" iz Sente, Snežana Mandraševic, najbolja u predstavi "Život je sve što te snade" iz Požarevca i Zoran Straka, glumac veceri na kojoj je izvedena predstava "Opet place, al' ovaj put od srece" iz Batajnice.

Strucni žiri u sastavu: profesor Svetlana Herman, nastavnik Rada Stefanovic i profesor Radoslav Stanojevic, upravnik Fondacije "Milenin dom" i Galerije "Milena Pavlovic Barili", jednoglasno su odlucili da titulu najboljeg glumca Šestih amaterskih glumackih svecanosti “Milivojev štap i šešir” ponese Branislav Unginovic iz Sente.

Nagradu, repliku Milivojevog šešira sa ugraviranom plocicom i prigodnim znamenjem, kao i umetnicku grafiku Galerije "Milena Pavlovic Barili", najboljem glumcu urucio je Aleksandar Lukic, direktor Centra za kulturu Požarevac koji nije krio svoje zadovoljstvo što je ove godine zapažen veliki broj posetilaca na Susretima varoških pozorišta.

-Potrudili smo se i da predstavimo ono što je, po nekom našem osecanju najbolje, što se naravno pokazalo reprezentnim u pozorišnoj umetnosti, a imali smo prilike i da vidimo u toku ovih pet dana. Nadam se da cemo dogodine imati još bolje i kvalitetnije predstave, rakao je izmedu ostalog Lukic.

-Imali smo priliku da odgledamo i procenimo plejadu sjajnih glumaca amatera, pravih zaljubljenika u ovu kratkotrajnu, ali svevremensku umetnost. Bez ikakve fraze, zadatak stvarno nije bio lak, jer su glumci igrali svim srcem i prosvecenosti kakva se ne srece ni kod profesionalaca. Utoliko je naš zadatak bio teži, ali i casniji i primamljiviji. Bile su to, kako se obicno kaže, slatke muke, istakla je izmedu ostalog profesor Herman.

Po profesiji, Branislav Unginovic, dobitnik “Milivojevog štapa i šešira” je autoelektricar, a glumom je poceo da se bavi od 1963. godine.

-Pokojni otac, dovodio me je u pozorište, jer je bio reditelj-amater i tako sam i ja poceo da se bavim glumom. Mislim da je ova nagrada kruna amaterizma. Dobijao sam nagrade na pokrajinskom i republickom festivalu, ali svaki glumac priželjkuje ovakvu nagradu. To je osecanje koje se ne može opisati i koje covek nosi sa sobom. Bilo gde da igramo predstavu “Lepe oci, ružne slike”, publika je izuzetno prihvata. Bez obzira što je drama, predstava je jako lepo prihvacena od strane publike. Ne mogu da prikrijem svoje zadovoljstvo i srecu, što sam baš ja dobio ovu nagradu, pogotovu što je Milivoje Živanovic bio stvarno veliki bard glumišta. Ove godine, proslavicu jubilej svog glumackog amaterizma, rekao je Unginovic.

M. P.

KNJIŽEVNA NAGRADA EDICIJE BRANICEVO

VUKU DRAŠKOVICU "GOSPOÐIN VIR"

- Autoru romana "Doktor Aron" nagrada ce biti urucena 19. marta

Edicija Branicevo vec drugu godinu dodeljuje književnu nagradu "Gospodin vir" autoru najbolje knjige na srpskom jeziku. Žiri u sastavu: Aleksandar Lukic, Zoran Mandic, književni kriticar, pesnik i pripovedac iz Sombora i Milisav Milenkovic doneo je odluku da u 2009. godini za najbolju knjigu proglasi roman Vuka Draškovica "Doktor Aron". Tim povodom u prostorijama Centra za kulturu, proteklog utorka održana je konferencija za novinare na kojoj je govorio Aleksandar Lukic, urednik Edicije Branicevo, a ujedno i direktor Centra za kulturu.

-Ova nagrada je zamišljena kao korektivna, a njene ambicije su da to bude nagrada od ugleda, u kontekstu da se naša književnost mora vratiti nekim pravim vrednostima, vrednovanju onoga što je najbolje ostvareno u srpskoj literaturi. Imali smo dosta knjiga na raspolaganju, morali smo da se odlucimo za jednu, rekao je izmedu ostalog Lukic.

Draškovicev roman, zanimljivo, lepo ispripovedan, ima stranica koje se približavaju ambisima, bezdanima umetnosti romana, preko potrebnim i nedostajucim po sadašnje vreme i srpsku književnost.

Isprican diskretno, roman zapocinje begom od samoce doktora Arona, ludnicom, a završava se simbolicno, snom i teškim pitanjima koje savremena srpska proza izvrdava. Prelistajte ponovo pocetak Manovog Doktora Fausta. Man zapocinje svoj roman kao privremenu biografiju genijalnog muzicara, i Draškovic je iznašao slican, dobar pocetak, ali pre toga je skupio i pronašao gradu i dobar podsticaj u paklenim krugovima te grade... Pisac je stvorio lik doktora Arona koji se od ostalih specijalista i lekara u državi razlikovao po tome: “Ostali specijalisti u državi bili su knjiški moljci, naucene mašine bez duše”. Sporedni likovi romana su podredeni glavnom, koga sence ili obasjavaju iz najneocekivanijih uglova. Doktor Aron, kao lik, razlikuje se od Geteovog ili Manovog Fausta po tome što je sa bogatim psihijatriskim i drugim mistickim iskustvom stremio onostranom, što je raskidao savez sa davolom.

LJudski je priznati da je Vuk Draškovic napisao uverljiv i realan roman, a to je ono što se traži od pisca i zašta mu se mora skinuti kapa.

Draškovic je pisao svoj najnoviji roman, ne da bi likovao, koliko da bi olakšao svoju patnju. On nije ulepšavao istinu koju je dugovao sebi i svojim citaocima. Nekome se to možda nece dopasti? Pa šta? Zar se knjige pišu da bi se nekome dopale, navodi se, pored ostalog u obrazloženju žirija.

Nagrada “Gospodin vir” bice urucena u Svecanom salonu grada Požarevca 19. marta.

M. P.

NOVINSKA PRICA UCESNIKA ZA NAGRADU “MILIVOJE ILIC”

DIMAI SIMA

U sred srede, baš u centru varoši, natrca Dima na svog druga Simu.

- Ej, Simo ! Gde si bre, druže moj stari, prijatelju dobri ?

- Pusti me, Dimo. Vidiš da ne znam gde mi je glava. Nema posla, nema para, niko te ne gleda... Pa, majku mu jebem, kako da se živi ? Tri dana ništa nisam pregrizao, sve neki "corbuljaci" bez mesa i bajat hleb... Jebi ga... Dode mi, da i ja pocnem da secem prste i jedem, zaboravio sam ukus mesa...

- Ne brini, rodeni moj... Vodim te na rucak.

- Na rucak... Pravi rucak, sa predjelom...

- Da, da... Rucak, kao kada odeš na slavu. Hocu da uživaš, vraticu ti osmeh na tom propalom tragicnom licu. Pogledaj se na šta liciš. Na isposnika iz pustinje.

- Pa, ispostio sam se prilicno...

- Nego, šta si ? Ajde, idemo odmah, vreme je...

- Hvala ti, dobri moj Dimo... Ne znam kako da ti se odužim... A, jel neceš da me "zavrneš" ?

- Bože, od kada se prijatelji "zavrcu" ? Ideš sa mnom i uživaš, ja cu da te podignem na noge. Imaš potencijala, još nije kasno da živiš životom dostojnim coveku, ali moraš da me slušaš. Sta kažem, to je zakon. Ne pitaj ni gde ni kako ni zašto. Sta radim ja. radi i ti. Jasno !

- Jasno, nego šta !

- Slušaj, tamo gde te vodim su ozbiljni ljudi, sa njima nema zezanja. I, zaboravi one tvoje bulevarske fazone...

- Zaboravio sam .

- Dobro je, blizu smo i tacno na vreme...

- Dimo, blizu smo, ali ne kafani, vec groblju...

- Da li sam te nešto pitao ? Sa takvom facom, groblje je jedino mesto gde se sto posto uklapaš. Moram da pazim da te ne sahrane umesto pokojnika... Ajde za mnom i cuti.

- Ali, Dimo, ne volim groblje. Neka tuga me hvata...

- Uhvatila je tebe Simo, tuga poodavno... Valjda, još od rodenja, koliko ja mogu da procenim... Znam te hiljadu godina, uvek si bio džukela... A, ne hvata te tuga kada prebireš po kontejneru. Nemoj ni da pomisliš da to ovde radiš, i da me brukaš pred ljudima...

- I to je poštenije, nego da se "grebem" od ovih ucveljenih ljudi...

- Ne grebeš se ti od njih, vec te pokojnik casti, što je pošteno. Misliš da si slucajno ovde ? Slucajnosti ne postoje. Ajde, glavu gore. Kada te pogledam i meni se place.

Vidi, na citulji, kako se pokojnik zove, uzmi rakiju, prosipaj malo po zemlji, pomeni ga i izjavi saucešce porodici.

Reci da ste bill veliki prijatelji iz. mladosti, pusti neku suzu... To je barem najlakše, pomisli samo gde živiš, kako živiš, bez posla u korumpiranoj državi, i suze same teku.

- Ne mogu, bre Dimo. Duša nece...

- Ajde. ajde, ne lupaj gluposti, Simo, nisi dete. I meni je, prvi put, bilo malo neprijatno. Ali, šta ceš ? Ovo je jedini nacin da opstanemo u ovoj nesrecnoj zemlji. Pa, citao si knjigu *" Poreklo vrste putem prirodnog odabiranja", šta je sve morao majmun da radi, kako bi opstao i postao covek. A, ti si vec covek, ne moras da se majmunišeš i to baš ovde, pred ovim tužnim skupom.

- Dobro, Dimo. " Oc4i da popijem dve, tri rakijice, zbog tebe, da te ne brukam... A , valjda cemo da rucamo na nekom normalnijem mestu...

- U restoranu, budalo, kao ljudi. Onda sve ide glatko... Samo, da se raspitam gde su zakazali parastos... Budi strpljiv, za desetak minuta smo tamo. Onda ide druga prica...

- Dobro, Dimo. I, dokle ovako?

- - Dok se neki Dima i Sima, naši "prijatelji iz mladosti", ne raspitaju u kom restoranu je moj ili tvoj parastos... Svejedno je druže moj. ko ce pre od nas dvojice, da se spasi ove camotinje, što se život zove. A, do sudnjega dana, živeti se mora ...

Šifra “Trepeza”, Aleksandar Captenic, Požarevac

U MESNOJ ZAJEDNICI “BULEVAR” U POŽAREVCU

PLAN OSTVAREN SA 98 ODSTO

- Dva posto nerealizovanih investicionih aktivnosti u prošloj godini, kao prioritetni radovi nastavice se i okoncati pocetkom ovogodišnje gradevinske sezone

-Program koji je Savet naše MZ utvrdio na pocetku svog mandata, sa završetkom 2009. godine uspeli smo da realizujemo 98 odsto. Iz budžeta grada za te namene odobreno nam je 7 miliona i 40 hiljada dinara. Dva posto neizvršenih poslova odnosi se na završetak izgradnje fekalne kanalizacije u ulici Koste Stamenkovica na Tulbi u dužini od 30 metara. U toj ulici, inace, fakalna kanalizcija izgradena je u dužini od 100 metara, preostalo je dakle još ovih tridesetak pa da kompletiramo te radove. Iz Direkcije za izgradnju dobili smo obecanje da ce ova investicija biti prioritet sa prvim ovogodišnjim danima gradevinske sezone. U prošloj godini, takode, zbog vremenskih neprilika koje su nas preduhitrile, nismo asfaltirali ulicu Save Kovacevica tako da nas i to ocekuje sa prvim danima proleca, rekao nam je na pocetku razgovora inženjer Dejan Rakic, predsednik Saveta MZ “Bulevar” sa kojim smo ovih dana razgovorali na temu ostvarenja prošlogodišnjih i planiranja ovogodišnjih investicionih aktivnosti na podrucju ove Mesne zajednice.

Sagledavajuci ukupnu investicionu aktivnost MZ “Bulevar” u prošloj godini, zapaže se da se dosta radilo na izgradnji mreže fekalne kanalizacije i na asfaltiranju ulica:

--Fekalna kanalizacija je izgradena u ulicama Ivana Milutinovica u dužini od 150 metara i Koste Stamenkovica u dužini od 100 metara, ostalo je nedovršeno još oko tridesetak metara. Što se asfaltiranja tice, asfaltiran je krak ulice Voje Vujovica dužine 170 metara, zatim komletna ulica Miloša Crnjanskog u dužini od 70 metara, zapoceti su radovi na asfaltiranju ulice Save Kovacevica u dužini od 300 metara, završetak ocekujemo s proleca ove godine, cim vremenski uslovi dozvole. Prošle godine je jedan broj ulica na podrucju naše mesne zajednice dobio nove trotare, mislim tu pre svega na ulicu Vojske Jugoslavije, na ulicu Vuka Karadžica do ulice Nemanje Tomica, do Pionirskog trga u dužini od 200 metara, saznajemo od Rakica.

Zahvaljujuci razumevanju predstavnika gradske vlasti Požarevca, u Mesnoj zajednici “Bulevar” prošle godine dosta je uradeno i van godišnjeg Programa, zahvaljujuci sredstvima grada, Tako je novi sloj asfalta dobila ulica Pionirski trg od ulice Bratstva i Jedinstava do ulice Vojske Jugoslavije. Novim slojem asfalta kompletno su presvucene Takovska ulica, zatim ulica Vuka Karadžica od Voje Dulica do Pionirskog Trga. Novim asfaltnim slojem kompletno je presvucen trotoar u ulici Voje Dulica, od Bulevara do Autobuske stanice, do galerije “Milene Pavlovic Barili”, gde su postavljeni i zaštitni stubice kako bi trotoari pripadali samo pešacima. Pored sredstava grada u ovim investicijama znacajna je bila i finansijska pomoc JP “Parking servis”.

Kod Fonda za zaštitu životne sredine, MZ “Bulevar” konkurisala je prošle godine sa dva projekta. Prvi koji se odnosio na uredenje ulice Davorjanke Paunovic nije prošao, ali je Fond prihvatio da finansira izradu Plana detaljne regulacije poteza Tabana-Tulba sredstvima u iznosu od 2.522.560 dinara. U pitanju su pozamašna sredstva, tvrdi Rakic zbog cega se ovom poslu pristupilo veoma odgovorno.

--Taj Plan je inicijalni akt bez koga ne možemo ništa drugo da radimo. On predvida eliminaciju divlje gradnje i uzurpacije prostora na tom potezu, tako da ce sa njegovim donošenjem ostati samo ono što je u skladu sa tim planom, a sve ono što nije, bice porušeno. Rec je o 35 hektara na kojima želimo da gradimo park, novu zelenu oazu u Požarevcu, da pored Cacalice dobijemo i drugo plucno krilo grada. Predstoji nam veoma ozbiljna procedura kod donošenja ovog plana, gde ne smemo da napravimo nikakvu grešku. Ugovorom o korišcenju tih sredstava koji je potpisan sa Fondom i gradom, naša Mesna zajednica se obavezala da ovlasti Direkciju za izgradnju da koristi ta sredstva shodno nameni. Naime, Direkciji je još 17. avgusta prošle godine dato ovlašcenje za sprovodenje postupka javne nabavke za izradu Plana detaljne regulacije poteza Tabana-Tulba. Ono što je bilo do nas, do našeg Saveta, uradeno je i time smo mi završili pricu u tom delu ovog projekta. Procedura kod raspisivanja javnih nabavki je uglavnom spora, pa tako i u ovom slucaju i zato ima pitanja u javnosti zašto vec nema vidljivih dokaza opravdanosti dodeljenih sredstava. Mislim da gradani ne treba da brinu, ovaj projekat radice se polako ali sigurno, sredstva ce biti namenski utrošena i mi cemo dobiti ono zašta smo sredstva i tražili. Inace, planiramo da kod budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine konkurišemo za sredstva kojima bi gradili kompletnu mrežu fekalne kanalizacije u ulici Bože Dimitrijevica a za to vec imamo uraden projekat, kao i za izgradnju vodovoda u ovoj istoj ulici u kojoj sada jedna strana ima vodu, a druga nema. Fekalna kanalizacija je preka potreba gradana koji žive na vrhu Igme, u pitanju je kanalizacija u dužini od 700 metara. Pomenuo sam vec da nam projekat uredenja ulice Davorjanke Paunovic nije prošao prošle godine, ali mi od njega ne odustajemo, pojavicemo se ponovo u Fondu sa tim zahtevom, rekao nam je Rakic o aktivnostima Mesne zajednice vezanim za budžetski Fond zaštite životne sredine.

Od znacajnijih aktivnosti u ovoj godini pomenucemo još izradu više projekata za fekalnu kanalizaciju, za krak u ulici Miloša Obilica, iza trafostanice ka Tulbi, za ulicu Milana Jovanovica u dužini od 110 metara, ulicu Vase Carapica, drugi deo, preko pruge (390 metara) i za krak Miloša Obilica iza trafostanice ka Tabani (380 metara)... Bice radeni i projekti asfaltiranja ulica Cvetka Pavlovica (130 metara), Koste Stamenkovica (290 metara), Pionirskog trga, Ivana Milutinovica i Vase Carapica, drugi deo. Fekalnu kanalizaciju ove godine dobice stanovnici u ulicama Milana Jovanovica, Bože Dimitrijevica i Vase Carapica, a asfalt oni koji žive u ulicama Cvetka Pavlovica prema Tulbi i Ivana Milutinovica, kod Novog groblja odnosno kod Igme.

SAVET-AKTIVAN I ODGOVORAN

Od osnivanja novog Saveta MZ “Bulevar” 9. marta pa do 31. decembra prošle godine, održano je 11 sednica što govori o veoma aktivnom odnosu izabranih clanova i njihovoj rešenosti da doprinesu boljem životu odnosno višem standardu gradana ovog dela Požarevca. Prema recima Rakica, Savet je uz visok stepen kooperativnosti i odgovornosti svih clanova bez obzira kojoj stranci pripadaju i da li su ili nisu u vladajucoj koaliciji, donosio veoma važne odluke, rešenja i druge akte.

M.P.

UDRUŽENJE PCELARA

U ZNANJU JE MED

Pcelari požarevackog kraja bili su u subotu u prilici da od vrhunskih strucnjaka cuju najnovija naucna saznanja u oblasti tehnologije pcelarenja, uzgoja matica i zaštite od pesticida i genetski modifikovanih biljnih kultura. Strucno predavanje realizovali su vodeci ruski eksperti: prof dr Vjeceslav I. Lebedev i Nikolaj Krivcov.

Edukacija pcelara održana je u kosto-lackom Domu kulture, u organizaciji Udruženja pcelara Požarevac, a u saradnji sa Savezom pcelarskih organizacija Srbije, preduzecem “Zlatna pcela” iz Race i Zoranom Nikolicem iz Broda kod Crne Trave.

Prema naucnim saznanjima i rezultatima višedecenijskog pracenja i istraži-vanja tehnologije i metodologije pcelarenja u praksi, kljucni elementi uspešnog, rentabilnog pcelarenja, sadržani su u jakim pcelinjim društvima, pravilno formiranih i zazimljenih, blagovremenom i pravilnom podsticaju novog razvojnog zamaha u periodu prolecnog prihranjivanja, uz obezbecenje rane prolecne paše u unosa izuzetno važnih kolicina polena.

Takode, naglašeno je, na razvoj i kvalitet pcelinjih društava poseban uticaj ima kvalitetno sace, koje, po recima prof Lebedova, na svake dve godine valja u potpunosti zanavljati. Receno je i to da maticu, takode valja menjati nakon dve godine. Lebedev je posebno potencirao na pracenju razvoja pcelinje zajednice, pravovremenom oduzimanju viška besposlenih mladih pcela i formiranju rojeva, odnosno novih, mladih društava. Potanko je objasnio sve faze razvoja pcela i pcelinjih zajednica u košnici tokom godine, ukazujuci na najkriticnije momente, isticuci kako i koliko svaka faza najdirektnije utice na suštinski momenat celokupnog posla - kolicine meda. Dodao je i to da u periodu dobrog unosa drastican podbacaj u prinosima može da nastane i usled nedostatka slobodnog prostora za skladištenje nektara, nedovoljnog broja mladih pcela za doradu unetog nektara i sl. Izneo je i najnoviji podatak, koji poprilicno demantuje dosadašnja verovanja i tvrdnje u dosadašnjoj strucnoj literaturi, vezana za radijus kretanja pcela izletnica. Umesto, kako se do skora tvrdilo, 3 - 5 kilometara, istraživanja su pokazala da 80% pcela nektar unosi sa podrucja udaljenog od košnice do 750 metara. Unos sa vece udaljenosti je drasticno manji, kako zbog vremena provedenog u letu, tako i zbog kolicina koje pcela utroši kao hranu tokom dugog puta.

Na ovom predavanju je prof dr Krivcov potanko objasnio tehnologiju uzgova visokokvalitetnih matica, naglašavajuci da Srbija ima veoma kvalitetnu vrstu pcela, te da posebno valja voditi racuna o genetskom potencijalu društva iz kog se uzima larva buduce matice, kao i društva iz koga se koriste trutovi, koji, kako je istakao, sa više od 50% predodreduju buduci kvalitet pcela.

Radomir Peric, predsednik Udruženja pcelara Požarevac naglašava da je zimska obuka pcelara postala tradicija, a da vrhunski strucnjaci iz Rusije vec treci put dolaze i edukuju pcelare sa podrucja Branicevskog okruga.

D. Milenkovic

PENZIONERSKA ORGANIZACIJA POŽAREVCA

OBELEŽILA 8. MART

Penzionerska organizacija Požarevca obeležila je krajem prošle nedelje, prigodnom svecanošcu 8. mart, Medunarodni dan žena. U restoranu ove organizacije nekoliko desetina penzionera prisustvovalo je svecanosti. Prisutne je najpre pozdravila Rada Stepanovic koja je istakla da penzionerska organizacija vec po tradiciji, obeležava ovaj praznik. Istakla je da su ovde prisutne starije generacije, koje pamte i dane kada se ovom prazniku posvecivala mnogo veca pažnja. Žene danas u svetu zauzimaju sve više i važnije funkcije i sve su aktivnije u životu na svim poslovima i zadacima. Ova tradicija traje vec desetak godina uz neki prigodan program.

Ove godine program za penzionere priredili su ucenici I1 OŠ „Sveti Sava“ iz Požarevca koje je vodila uciteljica Suzana Petrovic, a deo programa izveo je i Marko Ðordevic ucenik srednje Muzicke škole „Stevan Mokranjac“ iz Požarevca.

Najpre su ucenici prvog razreda izveli šarenoliki program koji je privukao veliku pažnju i koji je pobrao iskrene aplauze starijih sugradana.

Predsednik penzionerske organizacije, Momir Pejanovic, je pozdravljajuci prisutne istakao:

„Poštovane kolege i dragi gosti, dobrodošli na ovo naše druženje povodom 8. marta, Medunarodnog dana žena. Želim da vam cestitam praznik, s tim što ne mislim, da žene imaju samo jedan svoj dan. Mi najbolje znamo koliko su žene aktivne u svim akcijama koje organizujemo i da su sposobne za obavljanje raznih zadataka i obaveza koje se pred njih stavljaju. Želim vam dobro zdravlje, dug život, srecu vama i vašim porodicama, da se što duže družimo i uživamo u „velikim“ penzijama koje primamo. Sa problemima se možemo izboriti samo ako smo jedinstveni, ako zajednicki zastupamo, ne samo naše interese, vec i interese mladih ljudi, koji su sve više bez posla. Nadam se da ce doci bolji dani kada ce penzioneri moci da uživaju plod onoga što su citav život stvarali i svakako zaslužili. Sada se uglavnom živi od danas do sutra, jedva preživljavajuci. Na kraju bih da se zahvalim ucenicima osmogodišnje škole „Sveti Sava“ koja je pripremila lep program, srednjoj Muzickoj školi „Stevan Mokranjac“, kao i predstavnicima medija na uvažavanju ovog našeg skupa“, završio je Momir Pejanovic.

Treba istaci da Organizacija penzionera Požarevac, koja broji preko 6 500 clanova je veoma aktivna. Medutim, omasovljenje organizacije se nastavlja. Po tradiciji Organizacija penzionera obezbeduje ugalj za domacinstva, sredstva kojim se omogucava nabavka potrebnih lekova za oko šes stotina clanova, grad je pomogao da se obezbedi besplatan gradski prevoz za oko 140 clanova, obezbeduju se banjski oporavci, organizuju se ekskurzije i izleti u kojima je prošle godine ucestvovalo preko dve hiljade clanova i koji su obišli trideset cetiri destinacije. Od kad je PUPS na vlasti, poboljšan je odnos prema starijim gradanima. Predsednik organizacije istice da su svi programski ciljevi u protekloj godini ostvareni, uz saradnju sa drugim organizacijama i subjektima. Posebno dobra saradnja ostvarena je sa Crvenim krstom Požarevac, Centrom za socijalni rad, Skupštinom grada Požarevca, kojima se posebo zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

U Mesnoj zajednici Burjan obeležen praznik žena

U jednoj od najvecih Mesnih zajednica Požarevca „Burjanu“, prošle subote na prigodan nacin obeležen je Medunarodni dan žena. U prepunoj sali Mesne zajednice, uz dobro raspoloženje i muziku, provedeni su prijatni trenuci i druženje starijih gradana ovog dela Požarevca. Tihomir Ilic, predsednik mesnog odbora penzionera MZ „Burjan“ i clan Upravnog odbora penzionerske organizacije Požarevac, nam je rekao da, vec po tradiciji, na ovaj dan okupljaju svoje clanove. On je istakao da ljudi vole da se druže i okupljaju jer se osecaju lepo i prijatno. Atmosfera je domaca, svi se poznaju, nema nesporazuma i zato svi vole da dodu. Mesna zajednica „Burjan“ ima oko 600 clanova, organizuje ekskurzije, a trude se da sve što clanovi predlože i realizuju. Upravo zbog dobre organizacije, Tihomir Ilic kaže da su u ovoj Mesnoj zajednici cesto prisutni i penzioneri koji nisu sa ovog podrucja.

Predsednik saveta Mesne zajednice Saša Filipovic došao je da udostoji penzionere i svakoj od dama doneo po karanfil. Svecanosti su prisustvovali i Momir Pejanovic, predsednik Penzionerske organizacije, Požarevac, Rada Stepanovic zadužena za kulturne manifestacije i predsednik Partije penzionera Požarevac, Milorad Jovanovic.

„Danas smo se ovde okupili zbog naših dama, da im poželimo srecan praznik, da što duže žive i da se potrudimo da ovo ne bude jedini dan kada smo zajedno, nego da to cinimo mnogo cešce. I pored toga što je situacija teška cinimo sve što je u našoj moci da život, posebno starijima, ucinimo prijatnijim i lepšim. Sva naša druženja i okupljanja su zanimljiva, ljudi vole da dolaze na ovakve skupove jer je ovo ventil u kome ljudi nalaze razloge za opuštanje od svakodnevnog teškog živoat“, rekao nam je predsednik PUPS-a, Milorad Jovanovic.

Driženje u ovoj Mesnoj zajednici trajalo je nekoliko sati.

POŽAREVAC: DVE AKCIJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

MATURANTI - DOBROVOLJNI DAVAOCI

Poznato je da požarevacki Crveni krst, u toku godine, organizuje svakog meseca akcije dobrovoljnog davanja krvi, u kojima ucestvuje veliki broj gradana. Tako su protekle sedmice organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. Prva je organizovana u sredu, u Požarevackoj gimnaziji, za maturante ove škole, a druga u cetvrtak u Medicinskoj školi, u kojoj su krv mogli dati maturanti istoimene škole, Poljoprivredne, Politehnicke, kao i svi gradani koji su to želeli da ucine.

Inace, maturanti u Požarevcu, tradicionalno svake godine u ovo vreme daju krv. Prikupljene jedinice krvi prosledene su Institutu za transfuziju krvi Republike Srbije.

M. P.

UDRUŽENJE LIKOVNIH STVARALACA "MILENA PAVLOVIC BARILI"

MARTOVSKA IZLOŽBA SLIKA

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Udruženje likovnih stvaralaca "Milena Pavlovic Barili", priredilo je protekle srede u holu Centra za kulturu martovsku izložbu slika svojih clanova.

Posetiocima se na pocetku obratio Rade Bojovic, novi predsednik Udruženja:

-Hranicemo culo sluha slušajuci poeziju i zvuke klavira profesora Vojislava Perucice, a kasnije možete hraniti i culo vida lepim slikama, lepim bojama, rekao je Bojovic koji se ovom prilikom zahvalio donedavnoj predsednici Udruženja Radi Pejic na uspešnom radu.

Izložbu je otvorila istoricar umetnosti Viole-ta Tomic, zamenica predsednika Skupštine grada Požarevca:

- Cast mi je i zadovoljstvo što mogu da otvorim ovu prvu prolecnu, martovsku izložbu slika likovnog kluba "Milena Pavlovic Barili" u Požarevcu. Iskoristila bih priliku da se zahvalim dosadašnjoj predsednici Radi Pejic na požrtvovanosti, trudu i doprinosu u radu Likovnog kluba "Milena Pavlovic Barili", a ujedno bih i cestitala novom predsedniku Radetu Bojovicu na funkciji predsednika i poželela puno uspeha u predstojecem radu. Na ovoj prolecnoj izložbi predstavljena su 52 rada, 24 autora. Izložba nije koncipirana po principu okupljanja na zadatu temu, vec kao grupni nastup pojedinacnih poetika. Razlicitim likovnim tehnikama vidimo mnoštvo posebnosti cime su nam slikari prikazali presek današnje likovne situacije. Autori se prepoznaju po svojim rukopisima što govori o znacajnom broju izgradenih i kvalitetom sazrelih slikara. Ovakva predstavljanja imaju višestruki znacaj, afirmišu generacije slikara koje stasavaju na ovim prostorima, ukazuju na nove stilsko-estetske pojedinosti i svakako doprinose razvoju požarevacke kulture, rekla je Tomiceva.

M. P.

USPEŠAN START PLESNOG KLUBA “BOLERO” U 2010.GODINI

NOVE MEDALJE ZA NOVU SEZONU

Mladi plesaci Kluba “Bolero” iz Požarevca zapoceli su takmicarsku 2010. godinu sjajnim rezultatima! Naime, na prvom takmicenju održanom sredinom februara u Sportskom centru Šumice cetiri plesna para ovog uspešnog kluba vratili su se u svoj grad sa pregršt medalja i osvojenim drugim i trecim mestom u svojoj uzrasnoj kategoriji. Srebrne medalje pripale su plesnim parovima Stefan Lukic - Milena Markovic, Matija Radojevic - Tamara Bujoševic dok su bronzane osvojili Nikola Ivanovic - Lana Zdravkovic kao i Božidar Cvejic - Ana Puklin.

Slican rezultat “bolerovci” su ostvarili i na takmicenju 28. februara u Novom Sadu, gde je pored redovnog takmicenja održano i Državno prvenstvo u standardnim plesovima. Ovde je jedini predstavnik “Bolera” plesni par Matija Radojevic - Tamara Bujoševic uspeo da se plasira u finalni deo takmicenja medu sedam najboljih u Srbiji.

Kako saznajemo od sportskog direktora Milorada Ilica, trenutne aktivnosti u plesnom klubu “Bolero” usmerene su na obeležavanja devetnaest godina postojanja i rada koje ce biti krunisano svecanim koncertom u Centru za kulturu Požarevac u subotu 13.marta u 20 sati.

U CRVENOM KRSTU ODRŽANA LIKOVNA KOLONIJA

HUMANOM AKCIJOM OPLEMENILI BOLNICKI PROSTOR

U prostorijama Crvenog krsta na inicijativu Milene Merki clanovi ULIS-a “Milena Pavlovic Barili” su oberucke prihvatili da ucestvuju u humanitarnoj akciji u smislu pomoci i oplemenjivanja bolnickog prostora u našoj Gradskoj bolnici. “Svi clanovi ULIS-a su došli da naslikaju dvadesetak slika na platnu koje sponzoriše Milena i nadamo se da ce ta akcija biti podržana i da ce ih ubuduce biti više”, rekao je Rade Bojovic, predsednik ULIS-a “Milena Pavlovic Barili”.

“Organizovala sam ovu koloniju sa ciljem da se pomogne našoj bolnici. Posebno sam zahvalna lekarima sa neurologije i produžene nege na nezi i brizi koju su posvetili mojoj majci i starim ljudima koji se nalaze na lecenju. Zahvaljujem se ULIS -u “Milena Pavlovic Barili” koje se srdacno odazvalo ovoj humanitarnoj akciji, Crvenom krstu i svim ljudima koji ucestvuju u svemu ovome”, rekla je Milena Merki.

D.D.

PRIVREDNO DRUŠTVO “AUTOTRANSPORT” KOSTOLAC

UVEK ISPRED KONKURENCIJE

Kostolacko Privredno društvo “Autotransport” daje primer poslovanja utemeljenog na viziji o stalnom napretku. Ovoga puta, poslovodstvo ovog Privrednog društva, predvodenog direktorom Pericom Mojovicem, “dovelo” je Ženevu u Kostolac.

Centar za obuku menadžera i vozaca

Privredno društvo “Autotransport” Kostolac postalo je poslovni partner “RICO Training Centre”- a, koji je Akreditovani trening institut Medunarodne unije za drumski prevoz (IRU Academy) iz Ženeve i Regionalni centar IRU Akademije za zemlje jugoistocne Evrope za programe obuke zaposlenih u nacionalnom i medunarodnom drumskom saobracaju.

A, od sada se u ovom delu Srbije, za teritoriju Branicevskog okruga, profesionalno osposobljavanje zaposlenih u drumskom saobracaju, po programu Medunarodne unije za drumski prevoz, vrši u PD “Autotransport” Kostolac.

Upis kandidata je u toku, i to, po promotivnim cenama, sa besplatnom literaturom, a u ponudi su cetiri vrste obuke. Sve informacije mogu se bobiti u Autoransportu, na sajtu ovog preduzeca ili sajtu “RICO Training Centre”.

Inace, prvi kurs obuke menadžera je završen i, tim povodom, prošlog petka, u prostorijama Autotransporta je uruceno dvanaest diploma za profesionalne menadžere u nacionalnom i medunarodnom drumskom prevozu, kao i prvi “CPC” sertifikati za profesionalne vozace

Tom su dogadaju prisustvovali medu gostima, pertnerima i saradnicima, takode, direktor Rikocentra, mr Božo Ilic, pomocnik generalnog direktora Rikocentra, Beba Stojcinovic, i menadžer za saobracaj, Saša Zdravkovic, koji je tom prilikom predstavio program rada.

Usavršavanje - preduslov uspeha

“RICO Training Centre” je zbog velikog interesovanja formirao podcentre za obuku širom Srbije: u Beogradu, Subotici, Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Pancevu, Vršcu, Zrenjaninu, Kikindi, Šabcu, Loznici, Valjevu, Kraljevu, Cacku, Užicu, Novom Pazaru, Kruševcu, Vranju, Leskovcu, Nišu, Boru, Paracinu, Kragujevcu, Smederevu i, sada, i Kostolcu.

Programi za profesionalno osposobljavanje i izdavanje sertifikata zaposlenima u nacionalnom i medunarodnom drumskom prevozu u skladu su sa direktivama EU u oblasti profesionalne osposobljenosti zaposlenih u drumskom prevozu.

Dakle, ciljna grupa su svi zaposleni u transportnoj privredi, to jest, oni koji u njoj žele da rade. Svi kandidati po uspešnom završetku obuka dobijaju diplome i sertifikate IRU Academy iz Ženeve, koje predstavljaju dokaz o profesionalnoj kompetenciji.

Direktor PD “Autotransport” Kostolac, Perica Mojovic, tim povodom, izmedu ostalog, istakao je:

-Srecan sam što je ova naša prica koju smo zapoceli sa Rikocentrom zaživela i vec dala rezultate. U Autotransportu ce biti centar za obuku menadžera i vozaca. Moram reci da smatram da je Autotransport imao srece da bude svih ovih aktivnosti s ciljem kvalitetnog osposobljavanja zaposlenih u transportnoj privredi.

Direktor Rikocentra, mr Božo Ilic, na to je dodao:

-Privredno društvo “Autotransport” Kostolac je na vreme prepoznalo potrebu za edukacijom svojih kadrova u transportu. Menadžment ove kompanije je doneo jednu strateški važnu odluku da svoj rad u narednom periodu usmeri u proces edukacije profesionalnih kadrova i ispuni potrebne uslove za osnivanjem podcentra IRU Academy za Branicevski okrug. Tako da ce se narednom periodu u Autotransportu realizovati svi programi obuke IRU Academy. Potreba za edukacijom kadrova je evidentna. Kompanije koje su prepoznale svoj interes aktivno su uzele ucešce u obuci da bi sacuvale i unapredile postojece kadrove, a, samim tim, kroz proces treninga pripremale se za predstojecu tržišnu utakmicu, gde je generalni cilj opstanak. Narocito je u teškim, kriznim vremenima važno ulagati u usavršavanje, jer je to jedini nacin da se ostvari pozitivan rezultat.

Cetiri vrste obuke

IRU Academy, kao obrazovna institucija u okviru Medunarodne asocijacije za drumski prevoz, sa sedistem u Ženevi, osnovana je sa zadatkom razvoja medunarodnog drumskog prevoza putnika, tereta i opasnih tereta (materija), putem harmonizacije, usvajanja i primene standarda. Ovaj zadatak IRU Academy realizuje kroz programe obuke koje sprovode Akreditovani trening instituti širom Evrope i uz direktnu saradnju sa nacionalnim ministarstvima zaduženim za oblast drumskog saobracaja. Programi obuke IRU Academy su uradeni po visokim standardima i u potpunosti uskladeni sa odgovarajucim evropskim direktivama i sporazumima, kao i sa nacionalnim zakonodavstvima.

Program profesionalnog osposobljavanja RICO Instituta realizuje se kroz cetiri vrste obuke: obuka za profesionalno osposobljavanje menadžera u nacionalnom i medunarodnom drumskom prevozu (direktive EC/96/26/, EC/9Sn6/), obuka profesionalnih vozaca u nacionalnom i medunarodnom drumskom prevozu (direktiva EC/2003/59), obuka za profesionalno osposobljavanje vozaca u prevozu opasnih materija po programu IRU Academy, a u skladu sa Evropskim sporazumom o prevozu opasnih materija ADR 2009 i obuka za primenu i upotrebu digitalnog tahografa (direktiva 561/2006, AETR propisi i vreme rada i odmora vozaca i vozila).

Predstavljajuci ovu ponudu, pomocnik generalnog direktora Rikocentra, Beba Stojcinovic, izmedu ostalog je rekla:

-Do sada je kroz naš program obuke prošao veliki broj menadžera nacionalnog i medunarodnog drumskog transporta. Pocetkom 2009. godine poceli smo i sa obukom profesionalnih vozaca. Takode, jedini vršimo obuku za primenu i upotrebu digitalnih tahografa, kroz koju prolaze kontrolni organi, serviseri, menadžeri i vozaci, a cija je upotreba obavezna od 16. juna 2010. godine (precizno propisano direktivom EU- EC 561/2006, AETR sporazumom). Realizacija programa obuke vozaca za prevoz opasnih materija (uskladeno sa ADR 2009), takode je od bitnog znacaja za primenu standarda u drumskom prevozu, a na osnovu Sporazuma o prevozu opasnih materija, koji je naša zemlja potpisala. Zatim, usvajanjem novog Zakona o bezbednosti saobracaja i donošenjem neophodnih podzakonskih akata i na srpskom transportnom tržištu se stvara klima za uredenje transportne industrije. Studije UN i IRU-a nesporno naglašavaju preovladujuci uticaj ljudskog faktora na bezbednost ucesnika u saobracaju. Stoga, smatramo da je neophodno konstantno profesionalno usavršavanje svih ucesnika u saobracaju.

Najcešca pitanja

Ono što potencijalne saradnike i kandidate najcešce interesuje jesu dve stvari: Šta kompanije dobijaju edukacijom svojih kadrova (šta ce to nama)? Da li je obuka zakonom obavezna? Prvi ljudi Rikocentra ovom prilikom odgovaraju:

-Uspešan menadžment kompanije ima sposobnost da pravovremeno prepozna tu potrebu, koja se ogleda u sledecem: Potrebno je poznavati standarde koji važe u transportnoj industriii. Poznavanjem standarda moguce je kvalitetno selektiranje kadrova. Sa obucenim i kvalitetnim kadrovima smanjuju se troškovi kompaniie. Zatim, otvorenost tržišta ne dozvoljava pravo na grešku. Samo konkurentna kompanija, koja ima imidž, ima pravo na uspeh i ostvaruje svoj cilj- opstanak na tržištu.

-Zakon o bezbednosti u saobracaju na putevima je uskladen sa sporazumima i direktivama EU. Nacionalno zakonodavstvo je u clanu 203 predvidelo obuku profesionalnih vozaca, kao i sticanje potrebne inicijalne obuke za nove vozace koji su nakon položenog vozackog ispita u C, E i D kategoriji dobili vozacku dozvolu. Dobijanjem CPC sertifikata novi vozaci povecavaju šansu za uspešno pronalaženje posla i zapocinjanje karijere profesionalnog vozaca. Država Srbija ima obavezu da od 16.06.2010. godine postavi taho- net mrežu za kontrolu digitalnih tahografa. Digitalni tahografi i obuka za korišcenje ovih uredaja bice obavezujuca za sva novonabavljena i novoregistrovana vozila od 16.06.2010. godine. Vozaci instruktori u B kategoriji ce imati obavezu upotrebe tahografa u svojim vozilima, pa ce obuka u korišcenju digitalnih tahografa bili obavezujuca u narednom periodu.

Novi menadžeri za nova vremena

Menadžerske diplome, 5. marta, u prostorijama PD “Autotransport” Kostolac, urucene su najboljim završnicima prvog polaznom kursa. Takvih je ukupno dvanaestorica: Perica Mojovic, Mladen Ocokoljic, Darko Jeremic, Vidan Ðokic, Darko Kostic, Dragan Lazarevic, Dušan Lecic, Vojkan Milovanovic, Miloš Nikolic, Srdan Radovanovic, Aleksandar Savic i Milan Stevanovic.

Andrijana Maksimovic