Header

REPUBLIKA SRBIJA - GRAD POŽAREVAC

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Danas je održana 25.sednica Gradskog veca grada Požarevca, na kojoj su se našle 32 tacke dnevnog reda.

Gradsko vece je usvojilo Izveštaj Veterinarsko specijalistickog instituta "Požarevac" o izvršenom pregledu i dobijenim rezultatima pregleda namirnica životinjskog porekla na zelenim pijacama u Požarevcu i Kostolcu za Z.kvartal u 2009.GODINI. U izveštaju je konstatovano da je uzorkovano ukupno 158 uzoraka, od cega je 125 uzoraka mikrobiološki ispravno za ishranu, 19 uzoraka je uslovno upotrebljivo za ljudsku ishranu a neupotrebljivo je 14 uzoraka.

Ha sednici je usvojena i Informacija koordinatora radnog tima Gradskog veca za rešavanje problema u oblasti vodosnabdevanja u gradu Kostolcu i naseljima Selo Kostolac, Drmno, Klenovnik i Klicevac, prema kojem se došlo do sledcih rešenja: 1. u oblasti vodosnabdevanja naselja Drmno definisace se status bunara izvorišta "Mlava", kao i utvrdivanje kvaliteta vode nakon ispiranja bunara koje ce finansirati PD "TE-KO" Kostolac, a potom i izrada vodovodne mreže do sela Drmno. 2. u oblasti vodosnabdevanja naselja Klenovnik i Selo Kostolac predvideno je da vodu potrošenu preko 30 m3 no domacinstvu placaju meštani navedenih naselja. 3. u oblasti vodosnabdevanja naselja Klicevac pristupilo se izradi projektne dokumentacije i angažuje se odgovarajuca firma radi geoloških istraživanja,tj. PD Teo-rad". Sacinjen je i elaborat kojim su predvidena geološka istraživanja.

Usvojena je i odluka o pristupanju izradi Graficko-informacionog sistema za grad Požarevac (GIS), kako bi gradani imali uvid i bili informisani o svim pitanjima vezanima za infrastrukturu, prostor, odnosno teritoriju Grada Požarevca.

Gradsko vece grada Požarevca je odobrilo sredstva u iznosu od 300.000 dinara iz tekuce budžetske rezerve Galeriji Milena Pavlovic Barili, radi predstojeceg obeležavanja stogodišnjice rodenja naše poznate slikarke.

Vece je.takode usvojilo i cetiri predloga Odluka, koje su upucene na potvrdivanje Skupštini grada Požarevca.

Gradsko vece je odbacilo i cetiri žalbe gradana, izjavljene protiv ranijih rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine gradske uprave grada Požarevca.

Najzad, Gradsko vece grada Požarevca je prihvatilo ukupno 10 predloga Komisije za sprovodenje postupka utvrdivanja nematerijalne štete gradanima koji su pretrpeli ujede pasa lutalica, i dalo saglasnost na zakljucenje vansudskog poravnanja izmedu grada Požarevca i gradana koji su pretrpeli štetu.

DELEGACIJA GRADA POŽAREVCA U POSETI TRSTU

Od 29-31.oktobra 2009.godine, u radnoj poseti gradu Trstu i Regiji Friuli Venecija Ðulija, boravila je delegacija grada Požarevca, u kojoj su bili: Gradonacelnik grada Požarevca Miodrag Milosavljevic, Nacelnik Branicevskog upravnog okruga Goran S. Petrovic, clan Gradskog veca grada Požarevca Vojislav Stojicevic, i Marina Holodkova, rodena Požarevljanka, Direktorka firme ''SONO SAN S.R.L.'' cije je sedište u Trstu.

Na pocetku posete, delegaciju je primio Gradonacelnik grada Trsta Roberto di Pjaca, a nakon sastanka potpisano je i Pismo o namerama, kojim je iskazana zajednicka volja za unapredenjem odnosa saradnje i prijateljstva i koje predvida saradnju u sledecim oblastima: naucnog istraživanja, kulturne razmene, poljoprivrede, komercijalnog planiranja, turisticke ponude, kao i saradnje izmedu Uprava kako bi se omogucio pristup evropskim projektima i programima finansiranja. Gradonacelnik Trsta je najavio i svoj skori dolazak u Požarevac.

Nakon sastanka sa gradonacelnikom Trsta, održan je sastanak u Privrednoj komori grada Trsta (ARIES), gde su delegaciju grada Požarevca primili Zamenik direktora Privredne komore Trsta Francesko Auleta, kao i referent za Srbiju Nataša Ljubojev. Tokom razgovora je dogovorena prezentacija privrede Branicevskog i Podunavskog okruga, koju ce izraditi Regionalna privredna komora Branicevskog i Podunavskog okruga, a koja ce biti prezentovana u sedištu privredne komore grada Trsta. Dogovoreno je takode, da u martu sledece godine dode do susreta zainteresovanih privrednika Regije Friuli Venecija Ðulija i privrednika Branicevskog i Podunavskog okruga, koji ce se održati u Trstu ili Požarevcu.

Drugog dana posete gradsku delegaciju je primila Federika Seganti, regionalni ministar za prostorno planiranje i bezbednost,i delegat Vlade Italije za poslove Evropske Unije i medunarodne odnose.

Delegacija grada Požarevca je potom obišla naucno-tehnološki park gde je održan sastanak sa direktorom Stivenom Tejlorom i Marinom Kozlik, menadžerom za medunarodne projekte,a zatim je uprilicena poseta i Udruženju Srba u Trstu ''Vuk karadžic'' .

Na kraju drugog dana posete, gradska delegacija je posetila i poznato arheološko nalazište ''Akvileja'', gde je našu delegaciju docekala dr Franka Mazeli Skoti, Direktor nacionalnog arheološkog muzeja. Prilikom poste nalazištu, delegaciji grada Požarevca se pridružio i prof Miomir Korac, Direktor projekta Viminacijum. Tokom razgovora, dogovorena je saradnja izmedu dva arheološka nalazišta.

Treceg, poslednjeg dana posete, delegacija grada Požarevca prisustvovala je Svecanoj akademiji u svecanoj sali teatra ''Verdi'', kojom je oznacen završetak niza manifestacija, u sklopu obeležavanja godišnjice institucionalnog delovanja Srba u Trstu. Svecanoj akademiji su prisustvovali: Predsednik Regije Friuli Venecija Ðulija Renco Toldo, Gradonacelnik grada Trsta Roberto Di Pjaca, Predsednik Republike Srpske dr Rajko Kuzmanovic, ambasador Republike Srbije u Italiji Nj.E. Sanda Raškovic-Ivic, pomocnik ministra za dijasporu dr Predrag Tojic, i drugi visoki zvanicnici. Svecanom besedom prisutnima se obratio akademik Nikša Stipcevic.

Svim razgovorima delegacije grada Požarevca prisustvovao je i Generalni konzul Republike Srbije u Trstu g-din Vladimir Nikolic.

Domacin gradske delegacije, tokom cele radne posete gradu Trstu, bio je Predsednik srpske pravoslavne crkvene opštine Trst Bogoljub Stojicevic.

DELEGACIJA GRADA POŽAREVCA U POSETI PTUJU

02.11.2009.godine delegacija grada Požarevca u kojoj su bili: Gradonacelnik Miodrag Milosavljevic, direktor JP ''Ljubicevo'' Vladan Jankovic, direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje ''Stevan St. Mokranjac'' Zoran Maric, i direktor firme ''Markop'' Dragan Markovic, posetila je slovenacki grad Ptuj.

Gradsku delegaciju su primili slovenacki domacini na celu sa predsednikom opštine Ptuj dr Štefanom Celanom i direktorom tamošnje muzicke škole Štefanom Petekom.

Delegacija grada Požarevca je tokom razgovora izložila mogucnosti razvoja i saradnje u oblastima turizma, sa posebnim naglaskom na turisticki potencijal ergele ''Ljubicevo'', poljoprivrede i drugih privrednih grana.Takode, istaknuta je mogucnost da predstavnici Regionalne privredna komore Branicevskog i Podunavskog okruga posete privrednike opštine Ptuj. Direktori muzickih škola su dogovorili unapredenje dalje saradnje. Dogovoreno je i uspostavljanje saradnje izmedu dva grada u vezi organizovanja karnevala, buduci da su i grad Požarevac i Opština Ptuj karnevalski gradovi, i da Ptuj ima pedesetogodišnje iskustvo u organizaciji karnevala.

Na kraju radne posete, gradonacelnik Milosavljevic i direktor firme ''Markop'' Dragan Markovic posetili su preduzece za reciklažu i preradu otpada ''Albin Promoušn''.

Veljko Obradovic, PR menadžer

65 GODINA "REC NARODA"

BILA JE SUBOTA, 20. JANUAR 1945. GODINE

- Na Dan svetog Jovana 2010. godine, jedan od najstarijih lokalnih listova u Srbiji - "Rec naroda" proslavice svoj rodendan. Tim povodom, u narednim brojevima novina posveticemo pažnju dogadajima i licnostima o kojima je ovaj svojevrsni hronicar vremena, od broja do broja, iz godine u godinu, pisao.

1945. - Kao što samo zlatna jesen može obilje da podari i sloboda je oktobarskih dana 1944. u grad pod Cacalicom uletela na kaldrmu i u domove ljudi u zaletu kakvog samo silina vulkana može da iznedri. Slavilo je i staro i mlado zagrljeni u "Kozarackom kolu" i "Moravcu". Iz mehova harmonika i koliko je grlo moglo da iznese, pevalo se i igralo ispred "Krive vrbe", ispred "Srpske krune" i "Granda", na Starom korzou, u parku oko "Knjaza"... Potrajalo je slavlje, ali he ga brzo smeniti nezapamcen graditeljski zanos. Vrvilo je kao u košnici. Ulice i trgovi prepuni uniformisanih i civila. Svi su negde žurili. Trebalo je ceo jedan život urediti, jer je Požarevac sa svojim petvekovnim trajanjem i bogatim istorijskim, kulturnim i materijalnim naslecem, sa citavim svojim velikim okruženjem, iz drugog svetskog rata izašao svestrano osiromašen. Nezaboravno i neponovljivo - sve se radilo brzo. Pojava "Reci naroda" bila je izuzetno znacajan cin kojim je trebalo doprineti bržem oporavku i razvoju grada i okoline...

Samo dva meseca posle oslobodenja, Okružni komitet KPJ vec decembra 1944. daje inicijativu za formiranje Odbora ciji je zadatak bio pokretanje lista. Pod rukovodstvom Branislava Stojanovica - Janka, sekretara Okružnog odbora JNOF-a Odbor se sastaje. U njemu su profesori Milica Živkovic i Marija Brujic i direktor Gimnazije Mitar Papic.

- Bili smo u Beogradu gde su nas drugovi obavestili da se u Srbiji vec osnivaju listovi no gradovima. I mi cemo. Naš je zadatak da se dogovorimo o tome ko ce biti glavni i odgovorni urednik, koji he posle obavljati sve poslove, - rekao je Janko.

Odbor je zakljucio da se ta funkcija poveri Miodragu Džuverovicu, profesoru Gimnazije i tadašnjem drugom sekretaru Okružnog odbora Jedinstvenog narodnooslobodilackog fronta.

- A ime? Da li ste razmišljali kako bi se list mogao zvati? - upitao je Janko.

Svi su se zgledali, tog casa nikom to nije padalo na pamet.

- Dabome, list mora da ima svoje ime. Razmislite, na cemo se sutra i o tome dogovoriti...

A, sutradan - svaki je imao svoju ideju. Marija je predložila "Sloboda", Džuverovic koji je i sam došao na sastanak - "Narodni list", Milica - "Narodne novine", a onda ih je u jednom trenutku tog razmišljanja, upitao Mitar Papic:

- A zašto se ne bi zvao "Rec naroda"?

Taj predlog svima se ucinio najboljim, saopšten je i rukovodiocima iz OK KPJ, koji su se složili: to ime lista simbolizuje narodnooslobodilacku borbu.

Prvi broj Miodrag Džuverovic je "sa drugovima" pripremao u jednoj kancelariji zgrade na Trgu oslobodenja 7 u kojoj su bila smeštena tri okružna odbora: Narodnog fronta, Saveza boraca i AFŽ-a. Soba je imala samo jedan dotrajali sto sa stolicom i gvozdeni civiluk o koji je bio okacen neciji kaput". U tu prostoriju, posle selidbe od samo nedelju dana u Omladinski dom, a zatim u Cetinsku ulicu, list he se kasnije ponovo vratiti...

Redakcija lista nalazila se u jednoj kancelariji zgrade u kojoj su bila smeštena tri okružna odbora: Narodnog fronta, Saveza boraca i AFŽ-a. Imala je samo jedan dotrajali sto sa stolicom, staru pisacu mašinu i civiluk o koji je bio "okacen neciji zimski kaput". Ta prostorija uoci prvog broja lista postaje sastajalište mnoštva zainteresovanih.Tu se piše onaj poznati uvodnik i razmišlja kako i cime još ispuniti cetiri stranice malog formata na kojem je list trebalo da izlazi. Džuverovicu mnogi pomažu i on se sa smotuljkom papira upucuje u petak, 19.januara u štampariju "Jadran". Laknulo mu je kada je tamo video one iste ljude sa kojima je pet-šest dana pre oslobodenja Požarevca dok se nemacka divizija povlacila kroz Požarevac, štampao proglas gradanima o oslobodenju grada. Docekali su ga Cile i Kiki, Momcilo Nikolic i Slobodan Petrovic, mladi štamparski radnici, koji su rucnim slogom, slovo no slovo, ali brzo složili i prelomili tekstove na cetiri strane. Zaglavlje je od drvenih, velikih slova na 8 cicera "visine", tekstovi su složeni iz garmonda. Ha cetiri strane samo osam naslova: uvodnik je išao odmah ispod zaglavlja bez naslova, a onda veliki izveštaj pod naslovom "Izbor Okružnog narodnooslobodilackog fronta",koji je prenet i na drugu stranu, na "Javno sudenje ratnim zlocincima i narodnim neprijateljima", "Svecano puštanje mosta na Moravi kod Ljubiceva", "Prosvetni rad u Požarevcu", "Narod grada Požarevca i okoline osuduje izdajnicki postupak Petra II", "Zvižd radi i obnavlja", "Vojni pregled" i "Komemoracija Lenjinu".

Ispod zaglavlja stajalo je "Organ Okružnog odbora Jedinstvenog narodnooslobodilackog fronta (što se kasnije, u 23. broju, menja kao "Organ Okružnog odbora Narodnog fronta"). U impresumu u jednom redu stoji samo da "Uredništvo i administracija"Rec naroda" nalazi se u Omladinskom domu. Štamparija "Jadran" Požarevac". Cena primerku bila je 15 dinara...

Grad je bio slobodan, život je groznicavo te hladne zime 1945. bio uredivan, daleko od fronta koji se u ratu koji je još besneo ipak sve više udaljavao, ali na kome je mnogo mladih ljudi i iz požarevackog kraja krvarilo (nije bilo sela bez crnog barjaka, pisao je list kasnije). U takvom ambijentu, 20. januara u subotu, bilo je svetojovansko no podne, mladici iz Agitpropa sa svežnjevima novina pod debelim kaputima, poceli su da izvikuju:

"Rec naroda"! "Rec naroda"!

Zna se da pojavu novina niko nije proslavio. Samo je glavni i odgovorni urednik pronašao negde litrenjak rakije i sa slovoslagacima "iz ruke u ruku" proslavio pojavu prvog broja...

Iz monografije “Zlatne reci” autora Predraga Radovanovica

U POŽAREVCU OBELEŽEN DAN RADNIKA U OBRAZOVANJU

SAMO OBRAZOVANI MOŽEMO ICI NAPRED

Povodom 8. novembra, Dana radnika u obrazovanju, pro-šlog petka, u Svecanim salonima Skupštine grada Požarevca, dodeljene su povelje, novcane nagrade i zahvalnice za rezultate ostvarene u vaspitno-obrazovnom radu i saradnji u oblasti obrazovanja.

Cast da prvi cestita Dan prosvetnih radnika, ispred grada Požarevca imao je gradonacelnik Miodrag Milosavljevic, izrazivši želju da se i narednih godina postižu ovakvi rezultati, a da našu decu ucimo najbolje što možemo. "Trebamo uvek ici napred, da budemo što bolji, kako bismo imali dobre rezultate, jer samo sa obrazovanom i lepo vaspitanom nacijom možemo ici napred", rekao je Milosavljevic koji je u nastavku svog obracanja prisutnima na svecanosti skrenuo pažnju na pismo ambasadora iz Španije, koji je nedavno bio u poseti Požarevcu, a vezano je za prosvetu:

“Želim ovim putem da vam još jednom zahvalim na saradnji i ljubaznosti tokom naše nedavne posete Požarevcu, zbog cega je moj boravak, kao i drugih ambasadora bio ne samo jedno izuzetno prijatno, vec i jedno znacajno iskustvo. Na mene je poseban i dubok utisak ostavio susret sa mladima Medicinske škole. NJihova pitanja i komentari, bili su veoma interesantni, i moram da vam priznam, bio sam veoma prijatno iznenaden njihovim stavom i velikim kapacitetom iskazanim kroz veoma dobro vladanje engle-skim jezikom”, procitao je iz pisma gradonacelnik.

Izražavajuci najdublje poštovanje prema svima prisutnima na ovoj svecanosti, obratio se i predsednik Skupštine grada Požarevca, Miomir Ilic, cestitajuci Dan radnika u obrazovanju : "Korenite i brze promene koje nam donose naucno-tehno-loška i informaticka revolucija, odreduju odnos prosvetnih radnika prema ucenicima i roditeljima. U današnje vreme, prenošenje znanja na ucenike predstavlja najsloženiju delatnost u našem društvu. Od vas se ocekuje da shvatite potrebe, probleme, interesovanja i sklonosti ucenika. Posebno se ocekuje da budete prijatelj ucenika, njegov savetnik i covek od poverenja. Vaše greške koje nastaju su mnogo teže po svojim posledicama, od grešaka u drugim zvanjima... Vi ste u svom pedagoškom radu stvorili i afirmisali kreativne i stvaralacke potencijale koji su uvek bili okrenuti prema sadašnjosti i buducnosti i dali veliki doprinos razvoju društva. Znamo da ste posebnu pažnju posvetili vaspi-tanju dece i omladine. Razvijali ste patriotizam, humanizam, kreativnost i stvaralaštvo. Zbog svega navedenog, vi ste zaslužno pohvaljeni i nagradeni", rekao je Ilic.

Ispred Odbora za nagra-divanje povodom Dana pro-svetnih radnika, govorio je Radomir Mihajlovic, pre-dsednik koji je tom prilikom rekao da izbor nagradenih nije bio težak zadatak, upravo zbog toga što su sve škole predložile po jednog kandidata koji je postigao znacajne rezultate u radu sa decom, roditeljima i sredinom u kojoj žive i rade.

Ukupno je dodeljeno petnaest nagrada i osam zahvalnica. Priznanje i novcanu nagradu u iznosu od 12.000,00 dinara, dobili su: LJubinka Jeremic, profesor razredne nastave u OŠ "Kralj Aleksandar I", Andelka Matovic Lojanica, profesor razredne nastave u OŠ "Dositej Obradovic", Zoran Trivic, profesor istorije u OŠ "Sveti Sava", Gordana Jovic, nastavnik razredne nastave u OŠ "Vuk Karadžic", Desanka Stanojevic, nastavnik likovne kulture u OŠ "Desanka Maksimovic", Snežana Milosavljevic, nastavnik hemije u OŠ "Jovan Cvijic" iz Kostolca, Jagoda Milosavljevic, nastavnik muzicke kulture u OŠ "B. D. Kozica" iz Bradarca, Zoran Blagojevic, profesor fi-zike u OŠ "Miloš Savic" iz Lucice, Zorica Aleksic, profesor fizike u Požarevackoj gimnaziji, Radmila Stepic, profesor srpskog jezika i književnosti u Ekonomsko trgovinskoj školi, Drago-slava Todorovic, nastavnik zdravstvene nege u Medi-cinskoj školi, LJubomir Mile-nkovic, profesor mate-matike i informatike u Poljoprivrednoj školi, Mladen Nicic, profesor gitare u Muzickoj školi, Merima Ristic, profesor biologije i ekologije i zaštite životne sredine u Tehnickoj školi "Nikola Tesla" u Kostolcu i Zorica Petkovic, zamenik direktora u Decjem vrticu "LJubica Vrebalov".

Preduzecima i pojedincima koji su van nastavno-obrazovnog rada doprineli i dali izuzetan doprinos u postizanju ukupnih rezultata u oblasti obrazovanja, urucene su zahvalnice. Dobili su ih: Gradonacelnik grada Poža-revca, Miodrag Milosa-vljevic, OŠ "Kralj Aleksa-ndar I", dr Miodrag Bogosa-vljevic, direktor Zdra-vstvenog centra u Požarevcu, MZ "Cacalica", Privatno preduzece "Filip", Poljopri-vredna škola sa domom ucenika "Sonja Marinkovic", Samostalno izdavacka-štamparska radnja "Kompromis dizajn" i Aleksandar Lukic, direktor Centra za kulturu.U ime nagradenih zahvalili su Zorica Petkovic i Vidoje Vukašinovic.

Svecanost su svojim nastupom uvelicali ucenici Muzicke škole.

M. P.

POŽAREVAC NA SAJMU LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE

SAJAM SRPSKIH GRADOVA I OPŠTINA

Na prvom Sajmu lokalne samuprave Republike Srbije održanom od 3. do 5.novembra u novobeogradskoj Hali sportova, grad Požarevac predstavio se, kako izložbenom postavkom koja je sadržala gotovo sve simbole grada i okruga, tako i prezentacijom koja je održana u konferencijskoj dvorani.

Sajam je održan u organizaciji Vlade Republike Srbije i Stalne konferencije gradova i opština, kao i opštine Novi Beograd, a ucestvoali su predstavnici lokalnih samouprava širom zemlje.

Prezentaciji grada i obilasku štanda broj 53 prisustvovali su: narodni poslanik Žarko Pivac, predsednik Skupštine grada Požarevca Miomir Ilic, nacelnik Gradske uprave Dejan Ilic, clanovi Gradskog veca zaduženi za razlicite resore, predstavnici javnih ustanova i preduzeca, privrede, kulture i obrazovanja. Turisticka organizacija grada Požarevca, na celu sa direktorom Dejanom Savicem dala je puni doprinos organizaciji i predstavljanju grada na Sajmu lokalne samuprave. Sam štand ponudio je obilje informacija kroz štampane materijale, knjige, monografije, izloženi su poljoprivredni i drugi proizvodi koji su karakteristicni za Branicevski okrug, replike rimskog novca, Kliceva-ckog idola, kao i slika Milene Pavlovic Barili. Na štandu je pažnju privlacio i ovogodišnji pobednik ljubicevskog višeboja, vitez Boban Janicijevic u punoj viteškoj opremi, ukljucujuci i sablju. Sa ekrana su emitovani slajdovi grada i njegovih znamenitosti sa dodatnim objašnjenjima, dok su gosti posluživani kulinarskim specijalitetima.

Prezentacije u konferencijskoj sali vodila je zamenica gradonacelnika Vukica Vasic. Ona je najpre pozdravila predsednika Stalne konferencija gradova i opština i predsednika opštine Novi Beograd Nenada Mileni-kovica i ostale organizatore prvog Sajma lokalne samouprave i istakla da je manifestacija takve vrste dobra prilika da se okupe opštine i gradovi i prezentuju svoje mogucnosti, potencijale i potrebe. Organizacija okruglih stolova i prezentacija najvažnijih zakona je, kako je rekla, takode od važnosti.

- Ovo je prvi sajam lokalne samouprave i ja se nadam da ce on postati tradicionalan i da ce gradovi koji su ove godine ucestvovali dati podstrek i ostalim gradovima za ucešce sledece godine, rekla je Vukica Vasic, a potom, prešavši na samu prezentaciju grada:

-Grad Požarevac je prvi put obeležen u istorijskim dokumentima iz 1476.godine, mada se njegovo postojanje pominje i ranije. Osnovan je kao trgovacki i poljoprivredni centar na podrucju izmedu tri reke, Dunava na severu, Velike Morave na zapadu i Mlave na istoku. U svetskoj istoriji grad je poznat po “Požarevackom miru” koji je sklopljen izmedu Austrije i Mletacke republike sa jedne strane i Turske sa druge, uz posredovanje Engleske. U svim tekstovima, Požarevac je, pored Beograda, predstavljao najznacajnije mesto, a kasnije je bio i prestonica Srbije u 19.veku. U Požarevcu i okolini nalaze se brojna arheološka nalazišta. Kulturni i ekonomski razvoj Požarevca pocinje 1733.godine, otvaranjem prve škole u regionu, a nastavlja se izgradnjom pozorišta, Saborne crkve, zgrade uprave, suda, gradske tržnice i drugih znacajnih objekata. Godine 1870.otvoren je prvi rudnik uglja u Kostolcu, što predstavlja pocetak industrijske ere grada Požarevca. Sve ovo doprinelo je da Požarevac izraste u savremeni industrijski, ekonomski, kulturni i obrazovni centar Branicevskog okruga.

Tokom prezentacije prisutnima su, pored pomenutih, predstavljena i ostala znacajna obležja grada i okruga, pre svega njegov podesan geografski položaj, sa gradskim i seoskim naseljima, plodna obradiva zemlja Stiga, nalazišta ruda, gline, peska, šljunka, kvarca, veliki vodeni resursi, znacajni u smislu navodnjavanja i melioracije. Istaknut je potencijal za razvoj turizma, a u tom smislu posebno je mesto Ergele Ljubicevo, ukljucujuci i Ljubicevske konjicke igre, Arheološkog parka Viminacijum koji je ove godine ovencan još jednim otkricem, mamutom starim 5 miliona godina, te drugim institucijama od znacaja, poput Narodnog muzeja sa Etno parkom, Muzeja kulturne istorije, Galerije Milene Pavlovic Barili i drugim. Hor “Barili”, Dani Milivoja Živanovica i druge brojne manifestacije pomenute su u svetlu rešenosti da se ocuva kulturni identitet žitelja, a sport, kao nezaobilazni segment, posebno od znacaja za mlade pomenut je kroz dosadašnje uspehe i rezultate požarevackih sportista.

Sajam je bio i prilika da se kroz dijaloge sa predstavnicima drugih srpskih lokalnih samouprava razmene iskustva, ideje i potencijalne mogucnosti za saradnju. Ministar državne uprave i loka-lne samouprave Vlade Republike Srbije, Milan Marko-vic, sa saradnicima je u danu kada se Požarevac predstavio obišao sajam i na štandovima razgovarao sa ucesnicima.

L.L.

PRIM DR ZORICA MITIC, DIREKTORKA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

SPREMNI ZA EPIDEMIJU

- Oboljenja sa simptomima slicnih gripu-samo u pojedinacnim slucajevima

- Blagovremeno formiran Okružni strucni tim za sprovodenje Plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa

Broj obolelih u Srbiji od novog gripa iz dana u dan raste pa je strah od njegovog nezadrživog širenja sasvim opravdan. U skladu sa tim Vlada je ovih dana obezbedila dodatna sredstva za vakcine, lekove i zaštitnu opremu, Ministarstvo prosvete donelo je odluku o produženju jesenjeg raspusta sa cetiri na šest dana, a znacajne mere preventive i opreze preduzimaju se i u svim domovima zdravlja i zavodima za javno zdravlje. Kakva je situacija u jedanaest opština Branicevskog i Podunavskog okruga za koje je nadležan Zavod za javno zdravlje Požarevac pitali smo direktorku prim dr Zoricu Mitic koja je i koordinator za problematiku gripa za ova dva okruga, kao i rukovodilac Okružnog strucnog tima za sprovocenje Plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa na podrucju Branicevskog okruga:

- Za razliku od prethodnih godina u kojima smo u ovo vreme registrovali samo slucajeve sezonskog gripa, ove godine u Srbiji imamo i potvrde oboljenja sa simptomima slicnih gripu prouzrokovana novim virusom A H1 N1. Što se podrucja Branicevskog okruga tice, do ovih trenutaka prisustvo novog virusa dokazali smo samo kod jedne osobe još u julu mesecu, svi ostali slucajevi klasifikuju se kao oboljenja slicna gripu. Znaci, medu 349 registrovanih osoba u prethodnoj nedelji verovatno ima obolelih i od jednog i od drugog gripa, ali po preporuci Ministarstva zdravlja dijagnostikovanje, odnosno testiranje se ne radi kod svih obolelih, vec samo kod težih slucajeva koji bi bili leceni u bolnici. Simptomi gripa su povišena telesna temperatura, iznad 38 stepeni, bolovi u mišicima, kašalj, zapušen nos, kijavica...Osobe sa ovim simptomima, ukoliko se relativno dobro osecaju, mogu da ostanu kod svojih kuca i da koriste nešto od simptomatskih lekova za smanjenje tegoba i da uzimaju neku vitaminsku terapiju kako bi pojacale odbrambenu sposobnost organizma. Ukoliko oboleli smatra da mu je potrebna zdravstvena pomoc, treba da se javi svom lekaru, a lekar procenjuje da li je neophodan uput za infektivno odeljenje. To je ono što svaki naš gradanim u ovom trenutku treba da zna i da uradi. Sve ostalo je na zdravstvenoj službi, saznajemo od Zorice Mitic.

O pojavi novog gripa u Srbiji odavno se govori, pa su izvesne preventivne mere preduzete još tokom proleca i leta. Još tada su epidemiolozi nagoveštavali da ce se šira pojava svinjskog, odnosno meksickog gripa medu našim gradanima desiti upravo tokom jeseni. Radi preduzimanja preventivnih aktivnosti Mini-starstvo zdravlja Republike Srbije formiralo je posebnu Ra-dnu grupu za implementaciju plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa u lokalnim zajednicama. Šta je po tom pitanju preduzeto u Branicevskom okrugu?

- Da bi zdravstvena služba našeg okruga u brobi protiv novog gripa bila što uspešnija, po predlogu nadležnog Ministar-stva formiran je uži i širi strucni tim za reagovanje pre i u toku pandemije. U sastav užeg Okružnog tima ušli su predstavici zdravstvenih ustanova na celu sa epidemiolozima iz Zavoda za javno zdravlje, a u širem sastavu strucnog tima, pored ljudi iz zdravstvene struke nalaze se i predsednici svih opština odnosno gradona-celnici. Zašto širi sastav strucnog tima? Odgovor je, preventive radi. U slucaju da dode do masovnijeg oboljevanja i opasnosti da neke osnovne službe kao što su službe vodosnabdevanja, ishrane, grejanja i ostalih komunalnih delatnosti, budu ugro-žene, ovaj širi tim ima zadatak da reaguje. Jedna od njegovih obaveza je i da ove planove aktivnosti konkretizuje u preduzecima i imenom i prezimenom odredi osobe odgovorne za ova pitanja, istice direktorka Mitic.

Nezaobilazna cinjenica u svakoj borbi protiv gripa, bez obzira da li se radi o sezonskom ili eventualno svinjskom, sva-kako je vakcina. I ako ima nekih dileme u vezi virusnih oboljevanja, epidemiolozi i ostali zdravstveni radnici u jednome su jedinstveni: najefikasnija za-štita je vakcinacija.

- Vakcina za sezonski grip je vec podeljena domovima zdrav-lja, za potreba Branicevskog okruga u ovoj prvoj raspodeli rezervisano je 8.990 doza od kojih je 3.100 vakcina otišlo Zdrav-stvenom centru Požarevac. Koristim priliku da pozovem gradane da se vakcinišu, a pravo na besplatnu vakcinu imaju zdravstveni radnici, još neki radnici javnih službi, zatim svi hronicni bolesnici kao i sve osobe starije od 65 godina. Vakcine protiv novog gripa kod nas još nema, bilo je reci da ce je biti oko Nove godine, poslednje vesti iz Ministarstva zdravlja govore da je taj termin vec polovinom decembra. Poruceno je 3 miliona vakcine protiv virusa novog gripa i za sada je izvesno da ce zdravstveni radnici i zaposleni u javnim službama biti u obavezi da se vakcinišu, a da li ce još neko, sem njih, biti u obavezi da primi vakcinu protiv novog gripa, zavisice od doza koje naša zemlja bude dobila. Želim da istaknem da za sada, što se naše teritorije tice, stanje je još uvek uobicajeno, obolele osobe sa simptomima slicnih gripu, pojedinacni su slucajevi, istice prim. dr Zorica Mitic.

S.E.

OSNOVNE PREPORUKE

Moj savet je da maske ne treba nositi na otvorenom prostoru, jer tada nemaju efekta. Ono što svaki epidemiolog zdušno preporucuje je redovno pranje ruku tekucom vodom i sapunom, pokrivanje usta i nosa maramicom kad se kija ili kašlje i bacanje te maramice u korpu za otpatke odmah nakon upotrebe. Ako nemamo pri ruci maramicu, usta i nos treba pokriti nadlakticom. Svaka bolest brže prode ako se odleži pa tako i u ovim slucajevima, kada se osete simptomi lakšeg oboljenja slicnih gripu, treba ostati kod kuce.

LAKŠI OBLIK NOVOG GRIPA POTVRÐEN U SMEDEREVU

U naš Zavod je stigla informacija o potvrdenom jednom slucaju oboljenja od novog gripa u Smederevu, na teritoriji Podunavskog okruga. Osoba se nalazi u bolnici, leci se, nema nekih vecih tegoba, u pitanju je lakši oblik gripa. Potvrda jednog oboljenja ne utice na sveukupno uobicajenu epidemiološku situaciju na podrucju koje je u nadležnosti našeg Zavoda obzirom da se još uvek radi o pojedinacnom slucaju. Inace, domovima zdravlja Podunavskog okruga podeljeno je 6.100 vakcina protiv sezonskog gripa.

INFORMACIJA ZA MEDIJE U VEZI ORGANIZOVANE OBUKE ZA VRŠNJACKE MEDIJATORE

U INTERNATU POLJOPRIVREDNE ŠKOLE „SONJA MARINKOVIC” U POŽAREVCU

U periodu 20.10.2009-23.10.2009 godine u Internatu Poljoprivredne škole održana je obuka za 20-toro ucenika Poljprivredne,Muzicke, Medicinske škole i Gimnazije. Uz svesrdnu logisticku pomoc i podršku uprave i vaspitaca Internata, edukatori UG Šansa iz Požarevca su realizovali 30-satnu obuku ( na osnovu programa GTZ-a i Pedagoškog društva Srbije) , a u okviru Projekta „Pronadimo drugi nacin-prevencija antisocijalnog ponašanja mladih” koga finansira Ministarstvo omladine i sporta. Ovaj projekat u Požarevcu u partnerstvu sprovode pomenuta organizacija, Omladinski savet i Sportski savez Grada Požarevca.

Ucesnici su seminar ocenili kao veoma uspešan i koristan a posebno Ja poruke koje svima trebaju u radu kao i vežbanje medijacije. Ono što smatraju kao dobit jeste što su naucili veštine komuniciraja , rada na sebi, kontrolu besa ,sporazumevanje a najviše im se dopala sama medijacija.Inace seminar im je bio jako interesantan a atmosfera prijatna i podsticajna. Dogovoren je još jedan sastanak za drugu nedelju novembra, kada ce se zajedno sa vaspitacima i psihologom Internata napraviti dogovor oko daljih aktivnosti i izraditi akcioni plan kojim ce se predvideti dinamika aktivnosti vezano za primenu medijacije u Internatu.

Tokom pomenutog perioda u Internatu je realizovan i deo ostalih aktivnosti predvidenih Projektom a koji se odnosi na fokus grupu i istraživanje potreba mladih. U rad fokus grupe je bilo ukljuceno 15 –toro, dok je istraživanje potreba mladih sprovedeno na uzorku od 70-toro mladih stanara Internata. Obe pomenute aktivnosti su postigle svoje ciljeve, jer su mladi pre svega informisani o postojanju i ciljevima Nacionalne strategije za mlade, ali su takode i snimljene njihove potrebe koje se odnose na prioritete predvidene Strategijom ( u oblastima bezbednosti, negovanja zdravih stilova života i kreativnog korišcenja slobodnog vremena). Metodološki je grupa mladih stanara Internata bila vrlo zanimljiva za istraživace, jer je njihov ugao sagledavanja situacije u Gradu , usled dolaska iz nekih drugih sredina, donekle razlikuje od ostalih mladih koji su sa teritorije Grada Požarevca.

Ideja za obukom iz oblasti vršnjacke medijacije kao i ostalim aktivnostima sprovedenim tokom ovog perioda u Internatu ( fokus grupe i istraživanje potreba mladih) proistekla je iz Kluba za mlade, socioterapijskog servisa za decu i mlade u sukobu sa zakonom i u riziku sukoba sa zakonom-novim pravom koji mogu da koriste gradani Požarevca u skladu sa Odlukom o pravima u socijalnoj zaštiti i socijalnoj sigurnosti gradana Grada Požarevca, donetoj od strane Skupštine Grada.

Pored ostalih aktivnosti ( radionicarskog i individualnog rada sa decom i mladima u sukobu sa zakonom) u Klubu za mlade se potencira primarno preventivni pristup, odnosno sprecavanje nasilnog rešavanja sukoba koji se nalazi u osnovi svih dela zbog kojih su mladi procesuirani i upuceni u Klub.

Jedna od preventivnih mera je upravo vršnjacka medijacija, odnosno sprecavanje eskalacije sukoba, dok su oni u fazi manjih, bezazlenijih konflikata. Time se promoviše tolerancija i medusobno poštovanje u školi, cime se sticu uslovi da škola bude bezbedno mesto za život i rad. Predrasude i nepoznavanje veština za rešavanje konflikta i nenasilne komunikacije uzrok su brojnih neprijatnih sukoba sa kojima moraju da se svakodnevno suocavaju i nastavnici i ucenici. Takvi konflikti se zasnivaju na faktorima kao što su razlicito mišljenje, generacijske razlike, loša komunikacija, etnicke razlike i slicno. Edukacija iz vršnjacke medijacije podrazumeva savladavanje veština razumevanja konflikta kroz razumevanje sopstvenih a potom i tudih potreba. Radi se na osposobljavanju mladih na da ovladaju komunikacijskim veštinama koje opet omogucuju da se razumeju osecanja koja te potrebe prate , mogucnost da se decentriramo i cujemo, shvatimo, razumemo konflikt i nademo prave reci da iskžaemo ono što mislimo. Kroz savladavanje komunikacijskih veština uce se tehnike slušanja, uci se nacin izražavanja osecanja i potreba kroz jasno definisanje ocekivanja od druge strane, uz jedno kulturno ponašanje koje ce olakšati i preuzimanje odgovornosti i izvinjenje. Brojni su navodi iz istraživanja primene ovih tehnika, kako u inostranstvu tako i kod nas koji ukazuju na njeno pozitivno dejstvo u smislu prevencije konflikta, a naše iskustvo (Mreža za posredovanje timova za sveobuhvatnu deciju zaštitu ) pokazuje da primena medijacije i u mnogo težim konfliktnim situacijama ima krajnje pozitivan efekat ( zabeleženo samo 3,6% recidivantnog ponašanja mladih ukljucenih u proces medijacije izmedu maloletnih prestupnika i žrtava).

Još ponešto o konfliktima....

U svakodnevnom životu cesto smo svedoci, ali i ucesnici konflikta. Konflikti su svuda oko nas. Mogu da nastanu na razlicite nacine, a takode i uzroci zbog kojih ulazimo u konflikt mogu biti razliciti. Ovo je logicna posledica samog nacina na koji je ljudski život ureden. Naime, razni oblici socijalne interakcije u kojoj se svakodnevno nalazimo dovode do uocavanja razlicitosti izmedu nas i drugih, ali i do slicnosti u željama i na mnogim drugim poljima. Bilo da mislimo drugacije od neke osobe, bilo da imamo neka drugacija osecanja ili možda želimo neku stvar koju želi i druga osoba, sve te situacije mogu da dovedu po potencijalnih neslaganja i sukoba.

Uzroci konflikta, nažalost, mogu da se baziraju i na iracionalnim osnovama, kao što su pripadnost razlicitim etnickim, rasnim, polnim ili socijalnim grupama.

U školi se takode javljaju sukobi odnosno konflikti. Oni mogu da nastanu izmedu raznih aktera - nastavnika, ucenika, ucenika i nastavnika, nekih grupa u školi i sl.

Medijacija....

Tehnika koja nam pomaže da bolje shvatimo suštinu konflikata, ali i da lakše izlazimo sa njima na kraj, zove se medijacija.

Rec medijacija znaci posredovanje, odnosno ono što se javlja i deluje u nekom procesu. Pri tome se najcešce misli na posredovanje idejama u razlicitim vremenskim sekvencama.

U našem slucaju, nacin da se konflikt reši i da se prevazidu nesporazumi koji postoje je upravo medijacija.

Kada govorimo o medijaciji, mislimo na tehniku u kojoj se neka treca osoba pojavljuje i postaje posrednik izmedu sukobljenih strana. Osoba koja se nalazi u ulozi medijatora pokušava da konfliktu pride na konstruktivan nacin i da dode do rešenja koje bi zadovoljilo sve strane u sukobu.

Zbog toga je jako bitno da je medijator sposoban da definiše problem koji je uzrok konflikta, da pokuša da omoguci stranama u sukobu da saslušaju jedna drugu i da pronade adekvatno rešenje problema.

Sama medijacija omogucava nam da promenimo nacin dosadašnjeg života u školi, odnosno da promenimo nacin rešavanja konflikta koji se do sada upotrebljavao. Ona nam omogucava i da slobodno razvijemo svoju licnost tako što cemo nauciti da saslušamo druge, ali i da sami budemo saslušani.

Umesto da razvijamo bes koji se nalazi u nama i mržnju koja može da se javi, možemo da razvijamo empatiju za drugu stranu, kao i mogucnost razumevanja i dogovora. To doprinosi da bolje cujemo sami sebe, odnosno da razumemo sopstvene potrebe i osecanja.

Da bi se neka osoba bavila medijacijom, potrebno je da prode kroz neki od seminara na kojima se daju osnovne informacije o konfliktima, komunikaciji, posredovanju i dr.

Vršnjacka medijacija predstavlja medijaciju u kojoj sami ucenici uzimaju ulogu medijatora. Naime, ucenici koju produ edukativne seminare i koji se obuce za primenu medijacionih veština mogu uspešno da posreduju u sukobima koji se javljaju u njihovoj kako školskoj tako i široj sredini - izmedu njihovih vršnjaka, ali i na relaciji ucenik-nastavnik ili ucenik-roditelj.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da mlade osobe mogu da budu vrlo produktivne kao posrednici u sukobu, da mogu uspešno da razumeju konflikt i da približe razlicite stavove strana koje su u sukobu.

Dobre strane vršnjacke medijacije su brojne. Na primer, ucenici postaju aktivni u rešavanju problema koji se javljaju u njihovom okruženju, uce se pozitivnim nacinima rešavanja konfliktnih situacija i spremnije preuzimaju odgovornost, tenzija izmedu ucenika i nastavnika se smanjuje a sam odnos poboljšava, nastavnici više nisu toliko zaokupljeni rešavanjem svakodnevnih problema, posebno onih koji se javljaju izmedu ucenika.

Koordinator Projekta, Tatjana Rajic, sociolog

12.BIJENALE “U SVETLOSTI MILENE”

MILENIN TRIJUMF NAD TAMOM PROLAZNOSTI

slika

- Svecana akademija povodom 100 godina od rodenja Milene Pavlovic Barili

- Pobednica bijanala, akademska slikarka iz Beograda Marina Nakicenovic

Tradicionalna manifestacija posvecena liku i delu poznate srpske slikarke Milene Pavlovic Barili, bijenale “U svetlosti Milene” ove godine održava se po 12. put. Program bijenala u godini kada se obeležava stogodišnjica od rodenja Milene Barili obuhvatio je brojna dešavanja, a najpre je slikare koji su po odabiru selektora Sreta Bošnjaka ucestvovali u takmicarskoj konkurenciji za Gran pri, primio gradonacelnik Miodrag Milosavljevic u svecanim salonima. Slikare je sa istorijatom zgrade nacelstva i njegovim umetnickim predmetima upoznao šef protokola Predrag Perencevic, a potom su obišli beli, plavi i crveni salon, kao i memorijalnu sobu sa fotografijama svih predsednika i gradonacelnika Požarevca.

Svecana akademija povodom sto godina od rodenja Milene Pavlo-vic Barili održana je u velikoj sali Centra za kulturu, uz ucešce predstavnika lokalne samouprave, crkve, vojske, privrede, slikara, prijatelja i poštovalaca Mileninog dela. Pozdravnom be-sedom upravnika Fondacije “Mi-lenin dom” Radoslava Stano-jevica istaknut je znacaj bijenala, a posebno velikog jubileja koji se obeležava ove godine.

- Fondacija je osnovana u znak zahvalnosti i secanja na Milenu Pavlovic Barili, uz poštovanje volje i želje njene majke Danice da imovinu koju je nasledila od svojih roditelja i umetnicki fond svoje preminule kceri daruje srpskom narodu; 20. novembra 1961.godine na osnovu testamentnog zaveštanja osnovana je Fondacija “Milenin dom” koja u svom sastavu ima Galeriju Milene Pavlovic Barili. Galerija je za javnost svecano otvorena 24.juna 1962.godine pod krovom preuredene stare porodicne kuce Pavlovica. Tom prilikom Danica Pavlovic je otkrila memorijalnu plocu sa urezanom posvetom: “Milenin dom. Njenom talentu, vrednoci i mladosti. Mama”, rekao je Stanojevic.

Predsednik Skupštine grada Miomir Ilic je naglasio da je Milena Pavlovic Barili svojom umetnošcu i licnošcu doprinela da Požarevac postane poznat kao kolevka umetnickih velikana.

- Možemo da kažemo da je Milena bila i ostala ponos našeg grada i svetlo ime u njegovoj istoriji. Milena Pavlovic Barili je umrla mlada, imala je 36 godina u casu svoje smrti, ali je secanje na nju i njeno delo sacuvano svih ovih godina. Sacuvano je zahvaljujuci umetnickoj vrednosti njenih slika, ali zahvaljujuci i njenoj brižnoj majci Danici. Tadašnja opština Požarevac je znacajno doprinela da se Milenina rodna kuca proširi i izgradi izložbeni prostor. Od tada, do današnjih dana ovo mesto je neprekidno stecište onih koji poštuju njeno umetnicko delo, a to je i mesto gde dolaze mladi željni znanja i umetnosti. Grad Požarevac ce zato stalno ukazivati brigu za razvoj ove ustanove kulture.

Muzejski savetnik Fondacije “Milenin dom”, Jelica Milojkovic apostrofirala je da je Milena jedna od najavangardnijih i najzanimljivijih pojava evropske i americke umetnicke javnosti u cetvrtoj i prvoj polovini pete decenije 20.veka, nazvavši je “pesnikom slikarstva” i upoznavši prisutne sa Mileninim životnim i umetnickim putem.

- Neprestano zamišljena nad vecitim temama života i smrti, Milena svojim enigmatskim kompozicijama otkriva svet svoje mašte i snove u cijem opusu živa igra simbola spaja razdvojene elemente, povezuje nebo i zemlju, predmete i duh, svesno i nesvesno. Ova dela su prekrasna i dragocena ostvarenja jedne izuzetne i svestrane umetnicke licnosti raskošnog talenta koja je poput meteora zasjala na nebu naše umetnosti, darujuci joj jedan svet, do tada nepoznat, rekla je, izmedu ostalog Jelica Milojkovic, dodajuci da je i danas veliki broj Mileninih umetnickih slika rasut širom Evrope i Amerike. Ona je podsetila da je ove godine Milenina zadužbina pripremila dva velika projekta: retrospektivnu izložbu prezentovanu u Galeriji srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, kao i veliku reprezentativnu izložbu koja ce, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ambasade Republike Srbije u Rimu biti otvorena 18.decembra.

U umetnickom programu svecane akademije ucestvovali su dramski umetnici Vesna Stankovic i Lepomir Ivkovic, kao i ucenici i profesori Muzicke škole “Stevan Mokranjac” Požarevac.

Na otvaranju 12. bijenala “U svetlosti Milene”, nakon obracanja upravnika Fondacije “Milenin dom” Radoslava Stanojevica i zahvalnosti slikarima koji su ucestvovali, rec selektora Sreta Bošnjaka obrazložen je odabir radova.

- Za nas slikare i mene kao selektora izuzetna je cast što smo se prikljucili obeležavanju stogodišnjice rodenja Milene Pavlovic Barili. Slikari koje sam odabrao za ovu priliku na ovaj ili onaj nacin podržavaju moj stav o umetnosti, oni su pesnici jednog jezika, tradicionalnog, a ipak savremenog, bliskog slikarskom idealu Milene Pavlovic Barili. To su dela u kojima se susrecu etika i estetika. Ovog puta birao sam autora iz veceg broja gradova no što je to do sada bio slucaj. To su slike slikara koji žive u Novom Sadu, Veterniku, Somboru, Leskovcu, Nikšicu, Beogradu.

L.L.

GRAN PRI BIJENALA MARINI NAKICENOVIC

Žiri u sastavu: Zdravko Vucinic, predsednik, Jovanka Stanojevic, akademski slikar i pobednica prošlog bijenala i Miroslav Arsic, akademski slikar i graficar iz Požarevca doneo je odluku da Gran Pri bijenala pripadne Marini Nakicenovic, druga nagrada dodeljena je Milanu Mileticu, dok je treca pripala Jovanu Silackom.

Predsednik Organizacionog odbora 12. bijenala Miodrag Milosavljevic, gradonacelnik Požarevca urucio je Gran pri pobednici i ovom prilikom izjavio:

- Ovaj znacajan jubilej zapoceo je velikom retrospoektivnom izložbom u SANU pod nazivom “Zvezdanim tragom”. Štampana je i puštena u opticaj markica sa Mileninim likom “Jugomarke” i Pošte Srbije, a 2.novembra održan je i Fešn vik na kome su prikazane Milenine kreacije objavljivane u americkom “Vogu” i drugim vodecim modnim magazinima. Danas, na dan njenog rodenja njen rodni grad još jednom osvetljava njen stvaralacki lik. Bijenale “U svetlosti Milene” je jedna od najznacajnijih likovnih manifestacija u Srbiji koja na specifican nacin obeležava njena umetnicka i ljudska opredeljenja. Ovo bijenala potvrduje cinjenicu da Milenin fluid na cudesan nacin deluje na duh i maštu citavih generacija naših likovnih stvaralaca. Dela izložena na bijenalu su svojevrstan dokaz Milenine pobede nad vremenom, njenog trijumfa nad tamom prolaznosti i svojevrstan omaž cistoti.

Milosavljevic je bijenale proglasio otvorenim, a potom je brojna publika imala prilike da uživa u izloženim delima. Izložba je otvorena do 30. novembra.

TERMOELEKTRANE „KOSTOLAC“ OVE GODINE

PLAN DOSTIŽAN, NA POMOLU REKORD

slika

Oktobarska proizvodnja elektricne energije i pored neplanskih zastoja u prvoj polovini meseca od 557,6 miliona kilovat-sati veca od planirane za 2,6 odsto. Za 10 meseci elektroenergetskom sistemu isporuceno cetiri milijarde i 724 miliona kilovat-sati, što je za 5,5 procenata više od plana za ovaj period

Sudeci po do sad ostvarenoj proizvodnji i pogonskoj spremnosti blokova, više je nego izvesno da ce Termoelektrane „Kostolac“ ove godine proizvesti planiranih 5,5 milijardi kilovat-sati elektricne energije i tako zabeležiti do sad najvišu proizvodnju na godišnjem nivou. Za proteklih 10 meseci proizvedene su i isporucene elektroenergetskom sistemu Srbije cetiri milijarde i 724 miliona kilovat-sati elektricne energije, što je za 5,5 procenata više od plana za ovaj period. Ostvarena proizvodnja za proteklih 10 meseci za 10-ak procenata veca je i od zabeležene u istom periodu prošle godine.

To je svakako rezultat dobro obavljenih remonata i bolje casovne iskorišcenosti blokova u proteklom periodu, što potvrduje i nešto smanjeni broj ispada na vecini blokova. I pored nekoliko neplanskih zastoja u prvoj polovini meseca, u oktobru su blokovi kostolackih Termoelektrana za potrebe elektroenergetskog sistema Srbije proizveli 557,6 miliona kilovat-sati elektricne struje što je za 2,6 odsto više od plana. Mesecni plan na „Jedinici“ u Termoelektrani „Kostolac A“, od 52 miliona kilovat-sati realizovan je još 26. oktobra.

Do ispunjenja godišnjeg plana od 5,5 milijardi, ostalo je da se proizvede 776 miliona kilovat-sati elektricne energije a to je, imajuci u vidu da predstoje puna dva meseca rada blokova, više nego realno. Naime, u Termoelektranama veruju da ce ovogodišnja proizvodnja sasvim izvesno biti i rekordna a za koji procenat i veca od bilansirane. Jer, bez vecih naprezanja, uz zadovoljavajucu pogonsku spremnost blokova, nedostajucih 776 miliona moguce je proizvesti za nešto više od mesec i po dana. Obzirom da smo ušli u zimski period niskih temperatura, treba ocekivati da ce raspoloživim kapacitetima i u ovoj kompaniji biti omoguceno puno angažovanje od strane energetskog sistema Srbije. Zalihe uglja na deponijama su više nego zadovoljavajuce, pa ce dalje angažovanje kostolackih termoblokova ponajviše zavisiti od njihove pogonske spremnosti.

Inace, u proteklom periodu sem bloka B-2 koji ostvaruje nešto nižu proizvodnju od bilansirane, preostale tri proizvodne jedinice rade više nego uspešno. Ostvarena proizvodnja po bloku krece se u plusu od sedam pa i do 11 procenata, što bez veceg napora uspešno „pegla“ podbacaj na „Dvojci“ u Termoelektrani „Kostolac B“, koja ce iduce godine, recimo i to, u kapitalni remont sa potpunom revitalizacijom pojedinih postrojenja.

C.Radojcic

U OPŠTINI MALO CRNICE

OBELEŽILI KRSNU SLAVU – MITROVDAN

slika

Svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Ignjatija Bogonosca i lomljenjem slavskog kolaca opština Malo Crnice protekle nedelje obeležila je krsnu slavu – Mitrovdan, kojoj su prisustvovali dr Esidol Peric, predsednik opštine Malo Crnice, Miodrag Dragance Markovic, zamenik predsednika Opštine, Bojan Uroševic, predsednik SO Malo Crnice, Miodrag Filipovic, predsednik opštine Žabari, predstavnici Vojske Srbije, policije, brojni saradnici, prijatelji i gradani.

Secenje slavskog kolaca u prostorijama Osnovne škole u Malom Crnicu obavio je jerej Slobodan Stanic. Inace, praznik Svetog velikomucenika Dimitrija, uspomena na smrt i stradanje velikog borca za hrišcanstvo, obeležava se kao zapovedni praznik Srpske pravoslavne crkve i krsna slava mnogih pravoslavnih vernika.

D.Dinic

OBILAZAK RADOVA

ZAVRŠENO PRESVLACENJE LUCICKOG PUTA

Celnici grada Požarevca, zamenik gradonacelnika Vukica Vasic, predsednik Gradske skupštine Miomir Ilic, nacelnik Branicevskog upravnog okruga Goran Petrovic i zamenik predsednika Skupštine grada Milic Jovanovic, 2.novembra obišli su radove na Lucickom putu, gde su radnici Preduzeca za puteve Požarevac postavljali novi sloj asfalta na potezu od rampe do raskrsnice sa obilaznicom oko grada u dužini od 1.010 metara.

Nakon obilaska radova Vukica Vasic, zamenik gradonacelnika je istakla da je grad Požarevac za održavanje ulice 27.aprila izdvojio ukupna sredstva od 1,2 miliona dinara, a Ministarstvo za kapitalne investicije Republike Srbije 3,6 miliona dinara. “Vrednost investicije je 4,8 miliona dinara, grad Požarevac ucestvuje sa 25%, a Republika sa 75%. Za 2009.godinu za održavanje je u budžetu izdvojeno 36 miliona dinara i nadamo se da cemo za 2010.godinu obezbediti iznos od oko 40 miliona dinara i da cemo imati lepe i sredene ulice u gradu”, naglasila je Vukica Vasic.

Nadovezujuci se na njeno izlaganje predsednik Gradske skupštine Miomir Ilic je rekao da je ulaganje u infrastrukturne radove jedno od programskih opredeljenja Vlade Srbije. “Kritike koje su se cule zadnjih meseci da Vlada Srbije ništa ne ulaže u naš kraj nisu tacne, mi pripremamo programe za narednu godinu, u razgovorima smo sa nadležnim ministarstvima, pogotovo sa Ministarstvom za kapitalne investicije oko presvlacenja puta prema Kostolcu i završetak lokalne obilaznice za grad Kostolac. Na ovom potezu Mesne zajednice “Gornja mala 2” pored završetka radova na presvlacenju ulice 27.aprila, uradena je najvecim delom kanalizaciona i vodovodna mreža, telekomunikacione i elektro instalacije, južni kolektor sa crpnom stanicom 2. Takode, projektom je predvidena izgradnja stambenog naselja tkz. “DUP rasadnik” i u narednoj godini planiracemo sredstva za iseljenje “kartonskog naselja” kako bi omogucili potencijalnim investitorima i gradanima da grade individualne i etažne objekte. U 2010.godini ocekuje nas znatno više sredstava u budžetu grada Požarevca, postepeno se radi sa svim potrebnim zakonskim rešenjima pocevši od javnih nabavki koje su malo komplikovanije i sporije”, zakljucio je Ilic.

Obracajuci se novinarima Goran Petrovic, nacelnik Branicevskog upravnog okruga je rekao da je Lucicki put veoma važan pravac za grad Požarevac i njegovo presvlacenje ce obezbediti bolju komunikaciju svih gradana i povecati bezbednost. Takva tendencija bice nastavljena, bice i drugih puteva koji ce uz pomoc Vlade Republike Srbije i Ministarstva za infrastrukturu biti asfaltirani i realizacija ce biti još veca. Takode i mnoge deonice regionalnog putnog pravca Petrovac - Požarevac do Gornjaka su uradene i to dokazuje želju da se u ovim kriznim vremenima ulažu predvidena sredstva i da se na najbolji moguci nacin omogucava bolja komunikacija i bolji život gradana.

Na kraju je Miodrag Stojkovic, direktor Direkcije za izgradnju grada Požarevca naglasio da ce u Gornjoj mali biti asfaltiran jedan deo Kucevacke ulice, dok ce drugi deo biti presvucen asfaltom iz sredstava redovnog održavanja, a pocece se sa izradom Gradištanske ulice. U gradu se završava sanacija krova na apoteci “Dušmanic”, rade se trotoari u ulici 7.jula i u ulici Lole Ribara montiraju se pešacke ploce. Dosta toga je uradeno u seoskim mesnim zajednicama, ostaje da se odradi pošljuncavanje u Prugovu i još 6 -7 naselja bice asfaltirano do kraja godine.

D.Dinic

EKOLOGIJA

OBELEŽEN DAN CISTOG VAZDUHA

slika

Širom Srbije, prošlog utorka, obeležen je Svetski dan cistog vazduha. Tacno u podne, u pedeset opština, organizovana je akcija sadnje cetinarskog i listopadnog drveca. U okviru akcije "Zeleni gradovi Srbije" u Novinarskom parku, u Smederevu, zasadeno je pedeset drvenastih lišcara i cetinara. Akcija je imala za cilj da poveca zelene parkovske površine radi smanjenja zagadenja životne sredine.

U organizaciji opština koje su ucestvovale u ovoj akciji, održan je i ekološko-edukativni program.

Akciju "Zeleni gradovi Srbije" organizovala je Narodna kancelarija predsednika Srbije, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, a podršku je pružio Institut za šumarstvo.

"Zeleni gradovi Srbije" su održani u 17 opština u Vojvodini, devet beogradskih, 24 opštine u centralnoj Srbiji i jednoj na Kosovu.

Nedavno je i u Kostolcu, u organizaciji PD "RIO", organizovana akcija ozelenjavanja pod nazivom "Moje prvo drvo", u kojoj su ucestvovala deca Predškolske ustanove "LJubica Vrebalov", vrtica "Majski cvet" iz Kostolca i ucenici osnovnih škola, koji su imali priliku da zasade po jednu sadnicu drveta o kojoj ce kasnije brinuti. Cilj ove akcije, bio je da podstakne mlade, narocito decu, da brinu o ocuvanju životne sredine i uticu da se zelene površine šire.

M. P.

ZDRAVSTVENI CENTAR POŽAREVAC

NOVA BOLNICA OKUPILA DOBROTVORE

Prošle nedelje je u restoranu Zabela organizovano Dobrotvorno vece, upriliceno radi nove požarevacke bolnice, kako bi predstavnici šire društvene zajednice, politickog, privrednog i kulturnog života, izrazili podršku menadžmentu Zdravstvenog centra Požarevac u ostvarenju vizije daljeg razvoja bolnice u decenijama koje slede.

Domacini dobrotvorne veceri bili su NJegovo preosveštenstvo Episkop Bra-nicevski Gospodin Ignatije i grado-nacelnik Požarevca Miodrag Milosavlje-vic.

Medu prisutnima, predsednik Gradske skupštine grada Požarevca, predsednici stranackih odbora, nacelnik Upravnog okruga i predsednici svih opština Branicevskog okruga, direktori brojnih preduzeca i ustanova, predstavnici društvenih, kulturnih, vojnih struktura, poslovni prijatelji požarevackog zdravstva...

Saglasje na prvom mestu

Okupljenima je prikazan dokumentarni film o pocecima i razvoju zdravstva u Požarevcu, a o povodima za okupljanje i stremljenjima da Požarevac, Branicevski okrug i šire geografsko podrucje Istocne Srbije prenamenom novog bolnickog zdanja i funkcionalnom organizacijom novosa-gradenog i postojeceg bolnickog prostora dostigne kvalitet zdravstvene zaštite stanovništva kakav postoji u Beogradu i gradovima Evrope, najpre je govorio direktor Zdravstvenog centra Požarevac Miodrag Bogosavljevic:

-Imali smo izraženu potrebu da u zajednici sa svima vama, podelimo brigu i veliku odgovornost prema vrlo znacajnoj instituciji našeg grada i Okruga. Naša misija je da u ovom trenutku definišemo stanje u našoj bolnici, sa ciljem stvaranja jasne vizije njenog razvoja u narednim decenijama. Mi koji vodimo ovu ustanovu danas, osecamo veliku odgovornost prema sadašnjim pacijentima, ali i prema buducim generacijama. Naše odluke mogu znacajno da orijentišu pravce i brzinu razvoja naše bolnice. Sabrali smo se, dakle, pre svega, da bismo se posavetovali o jednom vrlo važnom gradskom, regionalnom i državnom pitanju,- rekao je Bogosavljevic, dodajuci:

-Lokalna samouprava je investirala izgradnju objekta novog Porodilišta kvadrature od oko 7.000 metara kvadratnih, pocev od 1998. godine. Gradevinska dozvola imenovana je na Zdravstveni centar. Do 2000-te godine, objekat je podignut i delimicno su izvedeni unutrašnji i spoljni radovi. Od tada, do 2006-te godine, prakticno, ništa nije radeno na sanaciji i dovršetku ovog objekta. Ministarstvo zdravlja dalo je saglasnost na predloženu skicu funkcionalne prenamene nezavr-šenog objekta, aktom od 16. oktobra 2006-te. Ova saglasnost podrazumeva da se suteren-ski prostor prenamenuje u laboratoriju, transfuziju, centralnu sterilizaciju i garderobu, da se prizemlje prenamenuje u urgentni i redovni prijem pacijenata, ambulantno – poliklinicki deo za službe predvidene u ovom objektu, da se prvi sprat prenamenuje u ginekologiju i akušerstvo sa porodilištem, neonatologijom i operacionom salom za “carski rez”, da se drugi sprat prenamenuje za stacionarni deo hirurgije i urologije, a treci sprat za centralni blok sa intenzivnom negom za hirurški sektor. Aktuelni menadžment Zdra-vstvenog centra je navedenu dokumentaciju prihvatio kao realno polazište i predložio Upravnom odboru izradu gradevinsko – arhitektonskog projekta prenamene zgrade, sa imperativnim zahtevom da se projektom predvidi etapno izvodenje gradevinskih radova. Upravni odbor je doneo pozitivnu odluku o prenameni i sprovodenju tenderske procedure za izradu projekta prenamene. Sredinom godine je sredstvima lokalne zajednice izvršena sanacija i cišcenje objekta, a u ovom trenutku u toku je tenderska procedura za izbor izvodaca gradevinsko – arhitektonskog projekta prenamene zgrade Porodilišta. Naša procena je da u toku proleca 2010-te godine možemo imati gradevinski projekat, koji je preduslov svih daljih aktivnosti. Imajuci u vidu ekonomsku krizu, procenjujemo da je etapno izvodenje radova racionalni i ostvariv pristup ovom problemu. Finansijska vrednost pojedinih etapa dace nam orijentaciju za dalje planove. Ali, minimum koji daje funkcionalnu ostvarljivost i održivost je izvodenje gradevisnkih radova u suterenskom prostoru i prizemlju,-istakao je direktor Zdravstvenog centra Požarevac, poru-cujuci:

-Po našem dubokom ubedenju, od najvece važnosti je postizanje opštedruštvene saglasnosti po ovom pitanju. To je neophodno da bismo koncentrisali naše snage, ali i da bismo usaglasili naš odnos prema potencijalnim partnerima u rešavanju ovog, vrlo važnog problema za našu zajednicu. Mi, dakle, ovim skupom definišemo problem i odredujemo cilj. Cilj je da u narednih deset godina stvaramo i stvorimo bolnicu po meri naše lokalne zajednice, naših gradana, a koja se ni po cemu ne bi razlikovala od slicnih bolnica u Beogradu, Becu ili Trstu. Navedni cilj ostvaricemo sabrani oko ove zajednicke ideje, planskim i dugorocnim radom, sa uverenjem da radimo za dobro naše lokalne zajednice i svih ljudi koji su u prilici da budu pacijenti naše bolnice,-porucio je Bogosavljevic, izražavajuci bratsku ljubav i zahvalnost Preosvecenom vladiki Branicevskom g. Ignatiju i gradonacelniku Požarevca Miodragu Mi-losavljevicu, koji su prihvatili da budu domacini dobrotvorne vecere.

Okupljenima se obratio i predsednik Upravnog odbora Zdravstvenog centra Po-žarevac Predrag Makar:

-Završetak izgradnje ovog objekta multifunkcionalne namene, površine 8.500 kvadratnih metara, je, imajuci u vidu broj stanovnika i teritoriju koju pokriva, a i obavezu permanentnog poboljšanja zdra-vstvene usluge i uslova lecenja pacijetata, opravdana i neophodna investicija. Zato je neophodno intenzivirati realizaciju ovog programa. Licno angažovanje svih nas koji smo se ovde okupili na realizaciji ovog programa je garancija da cemo ovako postavljeni zajednicki cilj i ostvariti.

Poziv na pomoc

Gradonacelnih Požarevca Miodrag Milosavljevic se okupljenima obratio sledecim recima:

-Današnja bolnica nema dovoljno kapaciteta i nedovoljno je opremljena za pružanje adekvatne zaštite našim gradanima. Potrebno je da nešto ucinimo, kako bismo imali novu bolnicu za potrebe naših gradana. Moramo da zajednicki, jedinstveni u cilju i ideji, dodemo do realizacije – završetka nove bolnice. Mislim da smo odgovorni i savesni, kao što su odgovorni i savesni lekari i zdravstveno osoblje koji rade u bolnici i koji u teškim uslovima lece naše sugradane, postižuci u tome vanserijske rezultate. Da bismo im stvorili uslove da bolje lece nas, našu decu i sve gradane našeg Okruga, moramo da zajednicki realizujemo ovaj projekat. Iz tog razloga, pozivam sve da pomognu, kako bi završili požarevacku bolnicu, kako bi sadašnjim i buducim generacijama obezbedili bolju zdravstvenu zaštitu,-porucio je gradonacelnik Milosavljevic.

Njegovo preosveštenstvo Epi-skog Branicevski g. Ignatije, porucio je:

-Cast mi je i zadovoljstvo da veceras budem sa vama i da budem ucesnik ove humanitarne akcije. Ne treba posebno nagla-šavati da je bolnica realnost našeg života. Mi smo ljudi smrtni i bolesni. Ali, borba protiv smrti i bolesti je nešto što treba da krasi svakog coveka. To znaci veru u Boga, odnosno–veru u život. Jer, volja za životom je svojstvena svakom coveku. Ali, realnost je i to da je danas medicina, pomoc coveku kroz medicinu, neodvojiva od sa-vremene zgrade i tehnologije. I, zato nam je i potrebna jedna zgrada. I, dobro je da su Zdravstveni centar i ljudi ovog kraja došli do racionalnog zakljucka da se ova zgrada prenamenuje i od Porodilišta postane bolnica sa posebnim potrebama. Daj Bože da imamo mnogo porodaja, dece. To zavisi od nas i od pogleda naživot, ali je realnost da smo mi staro stanovništvo i da nam pre trebaju operacione sale, intenzivna nega i mnogo kreveta, nego samo Porodilište. Ako budemo dostojni svoga poslanja kao ljudi, bice i dece i potrebe za vecim porodilištem. U svakom slucaju, ovo sada je nešto što je i moguce i potrebno. Nadam se, ne sumnjam u vas i vašu dobru volju, kao i razumevanje da je ova bolnica potrebna ne samo gradu Požarevcu, nego i citavom ovom Okrugu. Jer, svesni ste svi, da za mnoge potrebe trcimo u Beograd, pa se ponekad, do beogradskih bolnica i ne stiže, iako to nije daleko. Bolesti su danas takve da traže hitnu intervenciju i hitno zbrinjavanje. Dobro je da naš kraj ima jednu ovakvu ustanovu. Uzdam se u vašu pomoc i molim se Gospodu da ovo delo blagoslovi, jer ga cinimo sa najboljom namerom, iz ljubavi prema drugom coveku, ali i iz potrebe nas samih,-porucio je Preosveceni vladika Branicevski g. Ignatije.

Dragan MILENKOVIC

OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADŽIC" U POŽAREVCU PROSLAVILA 122. ROÐENDAN

SVE BOGATIJA VUKOVA RIZNICA

- Nagradeni najuspešniji ucenici i njihovi nastavnici

- Povodom Dana škole, pored svecane akademije, organizovane i brojne druge manifestacije kao što su sportska takmicenja, izložba ucenickih radova, susreti daka sa poznatim požarevackim profesorima... Ucenici i nastavnici Osnovne škole "Vuk Karadžic" u Požarevcu obeležili su prošlog cetvrtka 122 godine postojanja i rada. Svecanoj akademiji organizovanoj tim povodom prisustvovali su brojni prijatelji i saradnici škole bez kojih ona ne bi bila ovo što jeste. A slovi za jednu od najuspešnijih pa tako s ponosom nosi ime slavnog "Vuka Karadžica".

- Izmedu dva rodendana naši ucenici postigli su izvanredne rezultate na svim nivoima takmicenja i ova današnja svecanost prilika je da im se za uloženi trud i ostvarene uspehe zahvalimo. Ucinicemo to na nacin primeren dacima i školi, nagradicemo ih lepim knjigama. Sve pohvale zaslužuju i nastavnici koji su tu decu pripremali, sa njima danima radili kako bi za razne nivoe takmicenja bili adekvatno pripremljeni. Ako me pitate da li sam zadovoljan onim što svi zajedno postižemo, odgovoricu vam da jesam. Istovremeno, izražavam i zadovoljstvo onim što smo uradili na planu poboljšanja obrazovno-vaspitnih uslova rada kako bi boravak naših ucenika u školi bio lepši i prijatniji. U ostvarivanju ovih ciljeva zdušno smo se svi zajedno u školi trudili, ali smo imali i veliku podršku lokalne samouprave, brojnih prijatelja, saradnika, uglednih gradana i privrednika koji žive na teritoriji Požarevca na kojoj je i naša škola. Posebno želim da istaknem odlicnu saradnju koju imamo sa Mesnom zajednicom "Burjan". Nadam se da ce ta saradnja biti nastavljena. Inace, naša škola je po broju ucenika najveca škola u gradu, kaže direktor Radivoje Jakovljevic.

Pored svecane akademije kao centralne manifestacije, Dan škole obeležen je i nizom pratecih priredbi. U holu škole priredena je izložba dackih radova, uoci proslave prvi put su organizovani Vukovi dani, na književnoj veceri predstavljeni su radovi nagradenih ucenika na konkursu "Moja škola je škola Vuk Karadžic", u Centru za kulturu Dramska sekcija škole izvela je predstavu LJubivoja Ršumovica "Uspavana lepo-tica", o liku i delu Svetog Save sa ucenicima je ovih dana razgovarao cuveni poža-revacki profesor, istoricar Vladimir Šukljevic.

Obracajuci se gostima na svecanoj akademiji, medu kojima su bili predstavnici lo-kalne samouprave, Školske uprave i mesne zajednice "Burjan", direktori požarevackih osnovnih i srednjih škola, clanovi Saveta roditelja i Školskog odbora, predstavnici ustanova, organizacija, agencija i kompanija sa kojima škola blisko saraduje, direktor Jakovljevic podsetio je na istoriju škole koja pocinje od pre 122 godine kao i na rezultate ucenika koji su iz godine u godinu sve znacajniji i veci pa samim tim i odlucujuci u širenju i obogacivanju Vukove riznice u ovoj školskoj sredini.

- Pored obrazovanja i vaspitanja, u saradnji sa Gradskom upravom škola je dosta napora uložila u stvaranje što boljih uslova rada. Nadam se da cemo uvek ici napred i da cemo sledeci dan škole obeležiti sa još boljim rezultatima, napomenuo je direktor. U nastavku svecanosti dodeljena su priznanja ucenicima i nastavnicima i izveden prigodan mešoviti program. Himnu Vuku otpevao je veliki hor, dok su viši razredi pripremili recital posvecen velikanu cije ime škola nosi. U programu su ucestovali i clanovi malog hora, Marina Papic, orkestar škole, Andrijana Davidovic, ritmicka sekcija nižih razreda i folklorci sa spletom pesama i igara iz stare Šumadije.

S.E.

NOVI BROJ ŠKOLSKOG LISTA

Pre dve godine škola je pokrenula izdavanje školskog lista pod nazivom Vukova riznica. Uoci ovogodišnjeg Dana škole odštampan je peti broj, naredni šesti planira se na prolece. U najnovijem izdanju se nalaze svi zvanicni radovi i izveštaji škole. Onaj ko želi da nešto više sazna o tome šta se sve tokom godine dešava u ovoj ustanovi, dovoljno je da procita Vukovu riznicu. Boljeg ilustratora života i rada "Vukovaca", od Vukove riznice - nema.

NAGRAÐENI UCENICI

Odlukom Nastavnickog veca Škola je jedan broj ucenika koji su postigli izuzetne rezultate, nagradila knjigama. Nagradeni su: Milan Miloševic, Kristina Nikolic, Vanja Paunovic (matematika), Natalija Lukic, Jelena Bajkic, Kristina Stokic (srpski jezik), Marko Ðokic (fizika), Milica Stepanovic (hemija), Natalija Lukic, Jelena Bajkic, Milica Novakovic, Nikola Ðuric, Milena Stojicevic i Dušan Ilic (istorija), Danica Pajic i Lazar Nikolic (tehnicko obrazovanje i informatika), Ivona Milenovic, Vukašin Ðurdic, Jovana Rakic i Stefan Ðordevic (Šta znaš o saobracaju). Za uspešan rad u vannastavnim aktivnostima nagradeni su: Jelena Bajkic i Petar Rajcic. Povodom Dana škole organizovan je turnir u stonom tenisu za decake i devojcice. Prvo mesto u kategoriji ucenika osvojio je David Peric, a najuspešnija takmicarka bila je Jovana Rakic. Nagrade je urucila Lidija Ristic, pomocnik direktora škole.

ZAHVALNICE

NASTAVNICIMA

Za uspešne rezultate koje je škola ostvarila u periodu izmedu dva rodendana, najzaslužniji su oni koji brinu o nastavnom programu. Jednom broju svojih saradnika direktor je ovom prilikom urucio zahvalnice. Dobili su ih: Marica Ðokanovic, Vesna Rajcic, Agneš Grozdanovic, Dragoslav Živkovic, Mioljka Joknic, Svetlana Ilic, Slobodanka Obradovic, Danijela Jancic, Smilja Roman, Slobodan Jovanovic, Suzana Todorovic, Biljana Damnjanovic, Mileva Andrejic, Vladan Vidojevic, Nikola Dimitrijevic, Milan Ungurjanovic. Za veliku ljubav prema deci i školi i stvaranje boljih uslova za obrazovni rad nagradena je LJiljana Peric.

DAN BIBLIOTEKE U ŽABARIMA

SVECANO I RADNO

Prošle srede u Žabarima na skroman nacin obeleženo je 17. godina rada biblioteke “ DR. Aleksandar Ivic”.Obeležavanju su prisustvovali brojni gosti medu kojima i Miodrag Filipovic, predsednik opštine Žabari, Radiša Dragojevic, predsednik opštine Petrovac na Mlavi i mnogi drugi. Goste je pozdravio direktor biblioteke “DR Aleksandar Ivic” koji je svima poželeo da se prijatno osecaju,a zatim je istakao:

“Doktor Aleksandar Ivic je bio profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda. Bio je prijatelj svih ljudi u opštini Žabari, a puno je pomagao u oblasti kulture, privrede i svega što se ticalo našeg kraja uopšte.Zbog svega što je cinio za svoj kraj biblioteka danas nosi njegovo ime..U proteklom periodu biblioteka je imala mnogo posla na, sredivanju unutrašnjosti, a uradili smo i veliku reviziju u biblioteci. U svim poslovima koje smo radili, veliku pomoc smo imali od opštine, maticne biblioteke u Požarevcu, drugih biblioteka gradova na ovom podrucju.” istakao je Mario Mituljevic.

Potom je održan prigodan program. Na pocetku su deca, hor OŠ “Duda Jovic” iz Cabara otpevala himnu “Bože pravde”. Potom su nastupila deca decjeg vrtica “Majski cvet” iz Žabara.Lana Jankovic, Mateja Nestorovic i Veljko Milic odrecitovali su nekoliko pesmica i dobili su veliki aplauz.U programu koji je potom sledio nastupila su deca osnovnih škola iz ove opštine.Pavle Obradovic OŠ“Duda Jovic” recitovao je pesmu “Bankomat” koju je napisao Milan Mrdalj iz Crvenke,koja je nagradena na ovogodišnjem konkursu “Dani Vojislava Ilica”. Potom je Kristina Ivanovic iz Žabara recitovala pesmu ”Prolece”. Aleksandra Milicevic je recitovala pesmu “Selo moje”. Na kraju je Sanja Ðukic iz OŠ “ Heroj Rosa Trifunovic”iz Aleksandrovca odrecitovala svoju pesmu.

U lepom programu ucestvovali su i gosti pesnici iz Kostolca Zoran Stojicevic- Rikardo i Vojkan Ivkovic iz Petke. Oba pesnika odrecitovala su pesme iz svojih objavljenih knjiga.

Na kraju je uprilicen i lep gest biblioteke “DR Aleksandar Ivic” koja je svojim najvernijim citaocima urucila zahvalnice. Nagradeni su: brojni citaoci, a zahvalnice su dodeljene Maticnioj biblioteci “Ilija M. Petrovic” iz Požarevca, Biblioteci ”Srboljub Mitic” iz Malog Crnica.

Posle programa prireden je mali koktel za goste i ucesnike programa.Najmadim ucesnicima programa iz Decjeg vritica “Majski cvet” poklonjene su slikovnice.

NARODNA BIBLIOTEKA ''ILIJA M. PETROVIC'' POŽAREVAC

PREDSTAVLJENE TRI KNJIGE IGORA MANDICA

U Narodnoj biblioteci ''Ilija M. Petrovic'' Požarevac održano je književno vece Igora Mandica, poznatog književnika, književnog kriticara, esejiste i kolumniste. Gosti Biblioteke su bili Igor i Slavica Mandic.

Predstavljene su tri knjige Igora Mandica: ''Bracna kuhinja'' (u koautorstvu sa suprugom Slavicom Mandic), ''Sebi pod kožu'' (nehoticna autobiografija) i ''U zadnji cas'' (autobiografski reality shonj). Razgovor sa Igorom Mandicem vodila je Beba Stankovic, direktorka Narodne biblioteke ''Ilija M. Petrovic'' Požarevac.

''Bracna kuhinja'' je plod jedinstvenog slucaja bracnog slaganja i u kuhinji. Ova knjiga se može koristiti dvostruko: kao zbirka od 240 recepata i kao svojevrsna gurmanska teorija.

U autobiografskim knjigama ''Sebi pod kožu'' i ''U zadnji cas'' Igor Mandic, žestoki polemicar s uglednim protivnicima iz sveta kulture i politike, odlucuje se na javno preispitivanje, ne samo svoga literarnog rada, vec i vlastite intime.

U veoma prisnoj atmosferi požarevacke biblioteke Igor Mandic je otkrio neke svoje stavove o medijima i modernoj tehnologiji, odnosima Srba i Hrvata, uredništvu u zagrebackom ''Vjesniku'', NIN-ovoj nagradi, u kojoj je bio clan Žirija u više mandata, o tome zašto nije primljen u KPJ i druge zanimljivosti.

Autor je takode naglasio da su mu Požarevac i Kucevo posebno dragi, s obzirom na to, da je njegova majka Ada Širola držala kurs šivenja u Kucevu, na cuvenoj ''singerici'', 1927. godine. O tome svedoci i crno-bela fotografija Ade Širole sa polaznicama Kursa, koju je autor poklonio našoj Biblioteci.

Sve u svemu, Igor Mandic je brojnoj požarevackoj publici podario nesvakidašnji kulturni dogadaj.

Tatjana Živkovic

PROMOCIJA KNJIGE ZA DECU AUTORA SAVE DŽINKICA

MALI DETEKTIVI

U konferencijskoj sali Centra za kulturu Požarevac prošle nedelje održana je promocija knjige “Mali detektivi” ciji je autor mr Savo Džinkic.

O knjizi je govorio Aleksandar Lukic, direktor Centra za kulturu koji je rekao da se radi o knjizi za decu i odrasle, te da je Savo Džinkic ovo štivo najpre ispisao u formi pozorišne predstave koja je izvodena, a potom je ono preraslo u “neku vrstu romana”, odnosno “lepu pricu namenjenu populaciji dece, školaraca koji se uce životu”. Knjigu cini pet prica uklopljenih u jednu celinu.

Autor je procitao odlomak iz knjige, a o samom sadržaju i nastanku za “Rec naroda” kaže.

- Radi se o dogadaju u kome grupa ucenika želi da se osveti domaru škole koji ih je maltretirao. Radnja se dešava u stara vremena kada je još uvek bilo batina po školama. Knjiga je nastajala dugo, prvo sam napisao pozorišni komad, a onda sam došao na ideju da to pretvorim u roman.

Džinkic je sam finansirao izdavanje knjige, a sve primerke, kako je rekao, podelice besplatno.

Savo Džinkic je osnivac lutkarskog pozorišta pri Centru za kulturu Požarevac koje je od formiranja 1996. Odigralo oko 500 predstava, autor je više tekstova za lutkarsko pozorište i živu deciju scenu, kao što su “Macak u cizmama”, “Lepotica i zver”, “Trnova ružica” i druge. Autor je preko 50 decijih radio emisija i dobitnik više priznanja, medu kojima i Povelja za kulturu Kulturno prosvetne zajednice Požarevac. Redovni je profesor na Visokoj tehnickoj školi strukovnih studija.

L.L.

U CENTRU ZA KULTURU ODRŽANA SVECANA PREMIJERA FILMA

“CEKAJ ME, JA SIGURNO NECU DOCI”

Novi film scenariste i reditelja Miroslava Momcilovica, “Cekaj me, ja sigurno necu doci”, prošlog cetvrtka premijerno je prikazan u bioskopu požarevackog Centra za kulturu. U filmu koji govori o ljudima u potrazi za ljubavlju igraju Gordan Kicic, Milica Mihajlovic, Mirjana Karanovic, Miloš Samolov, Branislav Trifunovic, Vanja Ejdus i Petar Božovic. Gosti na premijeri bili su glumac Branislav Trifunovic i reditelj Miroslav Momcilovic.

“Ono što je najvažnije i daje draž ovom filmu jesu probe koje su radene sa glumcima i sitne korekcije scenarija. Imao sam utisak na snimanju filma da je to glumcima sve leglo kao “iznošene rukavice”. Na probama smo dosta toga isprobali tako da smo ušli u snimanje sa najboljim opcijama. Film je vrlo životan i scenario sam pisao na osnovu svog iskustva i iskustva mojih prijatelja, a takode sam iskoristio i iskustva glumaca, tako da je film u tom emotivnom smislu vrlo uverljiv i tacan”, istice Momcilovic.

U ovom filmu Branislav Trifunovic igra Nemanju, još jednog od ljudi iz kraja koji jesu deo petougla i svaki lik u ovom filmu je vrlo jasno rasporeden i vrlo jasno se, bilo ko iz publike može identifikovati sa tim likovima. “Igram jednog lokalnog muzicara koji zbog ljubavi prema devojci koja navija za Crvenu zvezdu i sam postaje deo te navijacke ekipe, iako o tome baš ne zna ništa. To je još jedna prica o tome šta sve ljudi mogu da urade zbog ljubavi, koliko su spremni da se žrtvuju i pogaze svoje principe da bi se dodvorili ili približili nekome”, rekao je Trifunovic.

D.Dinic

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OO SPO

VUK DRAŠKOVIC U KOSTOLCU

OO SPO obaveštava clanove i simpatizere da na predstojecim izborima za skupštinu gradske opštine Kostolac nastupa samostalno. Na glasackom listicu lista ”Srpski Pokret Obnove - Vuk Draškovic” se nalazi pod rednim brojem 6. Slogan kampanje je “SPO je porodica”. Kampanja SPO-a zvanicko pocinje 15.11.2009. godine (nedelja) u 13 casova, kada ce biti svecano otvorene prostorije OO?SPO Kostolac u ulici Veljka Dugoševica 4 u Kostolcu. Tog dana, Kostolac, Petku i Klenovnik posetice predsednik SPO-a Vuk Draškovic sa saradnicima. Nakon svecanog otvaranja prostorija, okupljenima ce se obratiti g. Vuk Draškovic. Po završetku zvanicnog dela. g. Vuk Draškovic ce prisutnima potpisivati svoje knjige.

Pozivamo sadašnje, bivše i buduce clanove da 15.11.2009. budu sa nama a 6. decembra glasaju za, naravno br. 6. “Srpski Pokret Obnove - Vuk Draškovic”

Predsednik OO SPO Požarevac, Vojislav Stojicevic

PENZIONERI POŽAREVCA ANALIZIRALI OKTOBARSKE AKTIVNOSTI

POMOC NAJUGROŽENIJIMA

Otkako je kalendarom znacajnih aktivnosti ustanovljen Dan starih i Oktobar-mesec solidarnosti sa starim licima, penzionerska organizacija Požarevca, najaktivnija je upravo u oktobru. Program obeležavanja oktobarskih dana u ovom Udruženju koje okuplja 6.500 clanova, utvrden je na sednici Odbora, a ovih dana Skupština je analizirala sa koliko doslednosti je taj program ostvaren. Da podsetimo, penzionerski oktobarski dani otpoceli su priredbom u Centru za kulturu 2. oktobra na kojoj su nastupili gosti iz Beograda, Penzionersko kulturno-umetnicko društvo i domacini, GANIP, a završeni velikim susretom penzionera Branicevskog okruga u Velikom Gradištu 29. oktobra na kome je ucestovalo blizu 500 penzionera iz požarevackog kraja, iz samog Požarevca ucešce je uzelo stotinak clanova. Izmedu ova dva dogadaja zbivale su se i druge aktivnosti.

- Pri kraju oktobra organizovali smo svecanu sednicu Skupštine gradske organizacije penzinera kojoj je prisustvovala vecina clanova naših mesnih odbora i kojom prilikom smo informisali clanstvo o aktivnostima u periodu do Skuštišne. Tokom oktobra intenzivirali smo kontakte sa nizom opštinskih organizacija u Republici sa kojima i, inace, redovno saradujemo, a to su u prvom redu Vranje, Novi Beograd i Kruševac. Jedna naša delegacija od dvadesetak penzionera posetila je tih dana Bitolj sa kojima smo u pobratimskim odnosima, kao i sa Vranjancima, tako da nam susreti sa njima uvek prijaju i posebno im se radujemo. Poslednja Skupština nije bila samo svecana, imala je i odlike radnog skupa obzirom da smo informisali o preduzetim merama na snabdevanju penzinera ugljem. Pomenucu da smo u toku ove godine upisali oko 14 hiljada tona uglja, do sada je razvezeno oko 11 hiljada, sa tim podatkom nismo zadovoljni jer svi naši penzioneri nisu dobili ugalj do pocetka grejne sezone i pored svakodnevnih urgencija koje smo imali, kako kod prevoznika- Autotransporta tako i kod PD TE KO Kostolac. Smatramo da navedeni razlozi zakašnjenja kao što su remonti postrojenja i "uska grla" tokom leta, nisu opravdani i mi cemo insistirati da se ubrza isporuka uglja svim penzionerima. Ne sme se desiti da naši clanovi ostanu bez ogreva tokom nastupajuce zime. Mi smo se sa isporuciocima dogovorili da nam svakoga dana isporuce po stotinu tona i tražicemo da se taj dogovor ispoštuje. Obaveštavam penzionere koji još nisu dobili ugalj da smo svakodnevno u kontaktu sa rukovodstvom kostolackog Autotransporta i da imamo obecanja da ce se dogovorene isporuke realizovati, istice Momir Pejanovic, predsednik Organizacije penzionera Požarevac.

Sve aktivnosti koje Organizacija preduzima na planu zaštite i poboljšanja standarda svojih clanova, cini to u saradnji sa brojnim drugim organizacijama i organima, u prvom redu sa Gradskom upravom Požarevca koja je tokom ove godine obezbedila sredstva iz budžeta za besplatne lekove penzionerima. Pravo na tu beneficiju ostvarilo je oko 600 naših najstarijih sugradana. Takoce 114 penzionera koristi mogucnost besplatnog autobuskog prevoza dva puta mesecno. Rec je prevashodno o penzionerima sa sela i starijih od 70 godina. Kako je u toku izrada budžeta za narednu godinu, Udruženje se obratilo kreatorima ovog dokumenta sa zahtevom da se isti iznos sredstava, 3 miliona dinara namenjenih za lekove i prevoz penzionera, rezervišu i u 2010. godinu.

- Požarevljani su se ove godine u vecem broju nego lane besplatno lecili i rekreirali u nekoliko naših banja. Stavljeno nam je na raspolaganje 147 mesta u Soko Banji, Vrnjackoj i Niškoj Banji. Do sada su te povoljnosti iskoristili svi kojima su odredene Vrnjacka i Soko Banja, jedan mali broj penzionera ceka poziv za odlazak u Nišku Banju i ja se nadam da ce se to završiti do kraja ove godine koja ce biti zapamcena i po tome što je 15 penzionera sa rang liste potencijalnih rekreativaca naknadno ostvarilo mogucnost korišcenja banja pa je tako taj ukupan broj penzionera -korisnika banja, u ovoj godini znatno veci nego u prošloj. Za vecinu naših clanova to je veoma znacajno obzirom da oni u svakom drugom slucaju ne bi bili u mogucnosti da posete i borave u ovim lecilištima iz jednostavnog razloga što za tako nešto nemaju finansijskih mogucnosti. Na podrucju Grada Požarevca živi oko 15.200 penzionera od toga je u clanstvu Udruženja 6 500. Dobro je što najveca mesna organizacija, kostolacka sa oko 2.000 clanova, ima mogucnosti da organizuje snabdevanje ne samo svojih clanova nego svih penzionera, zimnicom po veoma povoljnim uslovima: znatno jeftinije i na cetiri rate. To ovde rade godinama, i ova 2009. nije bila izuzetak. Penzioneri su se tako na vreme snabdeli odredenim kolicinama šecera, ulja, brašna, luka, pasulja, krompira... Velika je to pomoc u situaciji kada je prosek naših penzija 18. 200 dinara, kada su nam penzije zamrznute, ali ne i cene, pa ono što nam je svojevremeno kroz povecanje penzija dato, sada se obezvreduje. Ja moram da kažem da 4 000 naših penzionera prima penziju nižu od 10.000 dinara, a u posebno teškom položaju su poljoprivredni penzioneri, njih je u našoj Organizaciji oko 2.700. Prosek njihove penzije je 8.000 dinara, naglašava Pejanovic koji na naše pitanje kako komentariše najavljenu reformu invalidsko - penzijskog sistema u skladu sa zahtevima MMF-a odgovara:

- Reforma je ocigledno neminovna, dobro je što se odustalo od podizanja starosne granice za odlazak žena u penziju jer je to u našim uslovima još rano preduzimati iako su se mnoge zemlje u našem okruženju za to opredelile. Kao što nam je poznato, ici ce se na rigoroznije uslove prevremenog penzionisanja, odnosno odlaska u invalidsku penziju mada su ti uslovi i do sada bili veoma oštri. Beneficirani radni staž treba preispitati, ima tu dosta rezervi i u toj sferi su moguce uštede. Mene zabrinjava cinjenica da se penzije nece "odlediti" ni u 2011. godini, a vec sada su ranija povecanja naših prinadležnosti, rastom cena, odnosno inflacijom, obezvredena. Desice se to još više na samom pocetku naredne godine za kada se planira poskupljenje struje. Ne znam kako cemo onda sa zamrznutim penzijama, zapitao se naš sagovornik Pejanovic.

S.E.

OŠ “VUK KARADŽIC” U MAJILOVCU PROSLAVILA DAN ŠKOLE

PONOSNI NA TRADICIJU I ÐACKE USPEHE

Ucenici i nastavnici Osnovne škole “Vuk Karadžic” u Majilovcu, u prisustvu predsednika opštine Veliko Gradište Živoslava Lazica, roditelja i brojnih prijatelja i saradnika, prošle srede su obeležili Dan škole. Svecana akademija otpocela je izvodenjem himne “Bože pravde”, a zatim se prisutnima obratio direktor škole Božidar Grujic: “Cast mi je i zadovoljstvo da vam se ovim povodom obratim i da vas u ime svih zaposlenih, naših ucenika i u svoje ime pozdravim i zahvalim što vašim prisustvom naš Dan škole cinite svecanijim. I ovog prvog septembra školsko zvono je oznacilo pocetak nove školske godine. U školu je pošla nova generacija ucenika. Tako je to u ovom kraju, u ovom delu opštine Veliko Gradište još od daleke 1832.godine u Kurjacu, 1895. u Sirakovu, 1903. u Majilovcu i 1917.godine u Ðurakovu, naseljima koje pokriva naša škola. Tada se pocinjalo na organizovanom širenju obrazovanja i kulture u ovom kraju, iako je dolazilo do prekida u radu. Iz pomenutih podataka se može videti da naša škola daje višedecenijski doprinos obrazovanju, vaspitanju i širenju kulture i ima dugu i bogatu tradiciju i istoriju koju treba da znamo, pamtimo i da je se podsecamo.

Godine prolaze, menjaju se uslovi rada i generacije ucenika, a potrebe i zahtevi za obrazovanjem ostaju i postaju sve veci. Danas je naša škola osmorazredna, sa nižim razredima u vec pomenutim naseljima. Svake godine, iako je starija, ona je i mlada, jer u školu polaze najmlade generacije ucenika. Ona je i savremenija, novija i modernija, jer se obnavlja, ureduje, oplemenjuje i oprema savremenim nastavnim sredstvima. Poboljšani su uslovi rada u kabinetskoj nastavi, specijalizovanim ucionicama, opremljenoj fiskulturnoj sali, savremeno opremljenom informatickom kabinetu, opremljenoj biblioteci, opremljenim podrucnim odeljenjima, pratecim službama, sa internet vezom kako u centralnoj školi, tako i u podrucnim odeljenjima. Naravno, opremljena je unutrašnjim, a ovih dana i spoljašnjim video nadzorom i alarmom”, istakao je Grujic.

Školu pohada oko 230 ucenika, rasporedenih u 14 odeljenja ( u višim razredima šest i u nižim osam ) . U sva cetiri naselja, u Sirakovu, Ðurakovu, Kurjacu i Majilovcu, postoje po dva kombinovana odeljenja nižih razreda, u zavisnosti od broja ucenika. Nekada je u školi bilo mnogo više daka. U "Letopisu" ove škole piše da je 60-tih godina bilo i preko 600 ucenika, medutim, vremenom, kako su se menjali uslovi života i rada u ovoj sredini, tako se i broj ucenika smanjivao. Jedan od razloga je i što je sve više roditelja na privremenom radu u inostranstvu, pa njihova deca pohadaju inostrane škole.

Prema recima direktora Grujica, škola radi u savremenim uslovima, sa opremljenim kabinetima, modernim nastavnim sredstvima i informatickim kabinetom. Finansijsku pomoc je obezbedila Svetska banka koja je finansirala pretežno nadgradnju, odnosno usavršavanje nastavnog kadra, a zahvaljujuci lokalnoj samoupravi i mesnim zajednicama, opremljena su sva podrucna odeljenja i informatickim kabinetom. Nastav-nicki kadar je strucno zastupljen u preko 95 odsto slucajeva.

- Da u ovoj školi rade strucnjaci dokaz su i rezultati koje ucenici ostvaruju na raznim takmicenjima, oko 80 naših daka ucestvovalo je na republickim, okružnim i opštinskim takmicenjima gde su postigli izvanredne rezultate. U školu se stalno ulaže: nabavili smo bele table, zamenili celokupnu stolariju, remontovali grejanje... Medutim, uvek postoji nešto što bi trebalo još da se uradi, tako da planiramo uredenje parka, izgradnju fontanice, sadnju novog drveca... istice direktor.

“Pogodi kako deca rastu”

U školi se permanentno primenjuju savremena teorijska i prakticna dostignuca, kako u redovnim, tako i u vannastavnim aktivnostima i vaspitanju mladih generacija. To sve doprinosi dobrim rezultatima koji se ogledaju kako u uspehu ucenika, tako i na takmicenjima, kvalifikacionim ispitima i u daljem školovanju. Godinama vec, ova škola rasadnik je buducih visokoobrazovanih kadrova. Ovakvim rezultatima, pored zalaganja ucenika i aktivnog odnosa roditelja, veliki doprinos daju svi zaposleni svojim angažovanjem i nesebicnim zalaganjem, kako u obrazovnoj, tako i u vaspitnoj ulozi.

“Iako, možemo da budemo zadovoljni rezultatima, nismo i prezadovoljni, jer naš moto je da uvek može i više i bolje. Rad sa decom je sam po sebi lep, ali i vrlo težak, jer ih treba nauciti da uce, da to što nauce razumeju, a zatim da primenjuju. Uspeh u svakom radu, pa i našem se može postici samo ako covek radi ono što voli ili da voli ono što radi. Naravno, pored našeg zalaganja, za uspešne rezultate zaslužni su i Ministarstvo prosvete, Opština, mesne zajednice, roditelji, pojedinci, što za nas predstavlja podstrek i obavezu za postizanje još boljih rezultata. Generacije ucenika dolaze i odlaze, prosvetni radnici se menjaju, a rezultati koji ostaju se pamte i ako se ne potvrduju i povecavaju oni se i vrlo brzo zaboravljaju. Uz zahvalnost svima na dosadašnjoj saradnji i pomoci i uz želju da ona bude veca, bolja i da je proširimo sa svima onima koji to mogu i žele zapocnemo, ucenici naše škole, uz pomoc svojih nastavnika i ucitelja ce vam podariti radost koju želimo da sa vama podelimo, uz želju da ovaj praznik ostane u lepom secanju i da se bar ponekad zapitamo kako to deca rastu”, istakao je Božidar Grujic, direktor škole.

Priznanja

Ucenici OŠ “Vuk Karadžic” godinama unazad su ostvarivali zapažene rezultate na takmicenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete i na takmicenjima po pozivu. Ove godine na opštinskom nivou osvojeno je 11 prvih, 10 drugih i 19 trecih mesta, a na okružnom nivou 7 prvih i 12 trecih mesta. Ovakvi uspesi rezultat su zalaganja ucenika i svih zaposlenih u školi, ali i dobre saradnje sa institucijama i organizacijama koje su dugogodišnji prijatelji škole. Svecana akademija nastavljena je programom u kome su ucenici pesmom i igrom pokazali da s pravom nose ime najboljeg daka – Vuka Karadžica, a u holu škole priredena je izložba ucenickih radova pod nazivom “Kako deca rastu”.

U znak poštovanja i zahvalnosti direktor škole Božidar Grujic, urucio je zahvalnice opštini Veliko Gradište, Industrijskoj gimnaziji “Nova Moldava” iz Rumunije i preduzecu “Veolia Transport Litas” iz Požarevca. Za dugogodišnji uspešan rad u školi dodeljene su zahvalnice Dragani Stojicevic, Vukosavi Gajic, Dragani Momcilovic, Gorici Jovanovic i Radovancetu Nedeljkovicu.

M.P. –D.Dinic

DRUŠTVO DEFEKTOLOGA BRANICEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA

PODRŠKA ŠKOLI DOSTUPNOJ SVOJ DECI

Nastavljajuci rad na implementaciji novog Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja koji je donet 31. avgusta ove godine, Društvo defektologa Branicevskog i Podunavskog okruga organizovalo je prošle srede skup na temu: Deca sa smetnjama u razvoju i uloga defektologa u sistemu vaspitanja i obrazovanja u svetlu novog Zakona. Skup je organizovan u OŠ "Dositej Obradovic" u Požarevcu.

- Tema ovog sastanka je ustvari naša podrška u konstruisanju predloga, odnosno zahteva koje imamo prema nadležnom Ministarstvu, a vezano za podzakonske akte koji treba detaljnije da regulišu neka pitanja vezana za decu sa posebnim potrebama i ulogu defektologa u aktuelnom vaspitno-obrazovnom sistemu. Kao što je poznato, Zakon tangira predškolsko, osnovno školsko i srednješkolsko vaspitanje, znaci ima jedan širi spektar delovanja. Kao Društvo defektologa uputili smo zakonodavcu izvesne predloge i zahteve i pre izrade Zakona i oni su uzeti u obzir. Sada imamo potrebu da nastavimo sa ovim intenzivnim radom i evo cinimo to aktivnim ucestvovanjem u donošenju podzakonskih akata. Zakon nudi dosta povoljnih rešenja u smislu dostpunosti škole svoj deci, pa prema tome i deci sa posebnim potrebama, ali smatramo da tu podršku moramo pravilnicima detaljnije utvrditi kako bi dobili odgovore na pitanja kao što su: ko je zadužen za pružanje te podrške, u kojoj meri ce ona biti realizovana u sadašnjim uslovima kakvi postoje u redovnim osnovnim školama..., objašnjava Jasmina Turudic, predsednica Društva koja je iskoristila ovu priliku da pozove sve defektologa na predstojeci veliki skup, na Kongres defektologa svih profila koji ce se u vremenu od 15. do 18. januara 2010. godine održati u Vrnjackoj Banji.

S.E.

U DOSADAŠNJIM "AKCIJAMA ZA ZDRAVLJE" ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC

VIŠE OD 480 PREVENTIVNIH PREGLEDA

Poslednje subote proteklog meseca, 31. oktobra, u prostorijama Ekološkog doma na Cacalici realizovana je još jedna «Akcija za zdravlje», u organizaciji Zavoda za javno zdravlje Požarevac, Centra za prevenciju bolesti i službe polivalentne patronaže Doma zdravlja Požarevac, Crvenog krsta, Gradske uprave, Ekološkog društva, Omladine JAZAS-a, Medicinske škole i uz podršku lokalnih medija. U okviru pomenute akcije, pored redovnih preventivnih pregleda koji se sprovode (merenja: krvnog pritiska, pulsa, šecera i masnoce u krvi, saveti strucnjaka), organizovana je i Izložba fotografija o dosadašnjem dvanaestomesecnom radu ucesnika i organizatora «Akcije za zdravlje».

--U prethodnih dvanaest zajednicki realizovanih «Akcija za zdravlje», ostvarena su ukupno 482 preventivna pregleda i distribuirano nekoliko stotina zdravstveno - vaspitnog materijala. Na osnovu analize realizovanih pregleda, može se reci da najveci broj pregledanih lica cine zdrave osobe (oko 60% ), zatim lica koja uzimaju propisanu terapiju bilo je oko 35%, dok je onih koji nemaju tegobe i ne piju lekove jer ne znaju da imaju patološke vrednosti, bilo oko 5%. Prikazani procenat od 5% su zapravo osobe zbog kojih radimo preventivne preglede tzv. Skrining preglede, jer je naš cilj - ispitivanje populacije naizgled zdravih ljudi, kako bi se pronašle osobe koje pokazuju rane znake bolesti ili sklonosti za nastanak nekog oboljenja. Sve takve osobe upucujemo kod svog lekara kako bi nastavili dalju dijagnostiku i lecenje, kaže dr Cvija Stojanovic, nacelnik Odeljenja za promociju zdravlja u Zavodu za javno zdravlje.

Faktori rizika koje se prate tokom ovih akicija pomocu Preventivne karte koja se radi kroz preventivno savetovalište i mobilnu jedinicu u okviru Preventivnog centra Doma zdravlja Požarevac su: krvni pritisak, nivo šecera i masnoce u krvi, stres, pušenje i nasledni faktor.

Buduci da su savremeni preventivni programi bazirani na ukljucivanju svih društvenih struktura u jedinstven, zajednicki plan borbe protiv štetnih pojava i rizika po zdravlje, što je u suštini osnova aktivnosti javnog zdravlja, Zavod za javno zdravlje Požarevac intenzivno radi na jacanju saradnje i podrške sa svim institucijama na nivou, kako lokalne zajednice, tako i na nivou Branicevskog i Podunavskog okruga.

Akcija za zdravlje je primer zajednickih aktivnosti institucija na nivou lokalne zajednice i jacanja partnerskih odnosa sa tendencijom da se nastavi i u narednom periodu kao i da se njihov broj poveca.

Rad na promociji zdravlja i prevenciji bolesti predstavlja prioritetnu aktivnost Zavoda za javno zdravlje Požarevac kao i pomenutih institucija koje su sve brojnije u zajednickim nastojanjima da se doprinese ocuvanju i unapredenju zdravlja naših gradana, te se rad na promociji i prevenciji mora sprovoditi tokom cele godine, a ne samo u okviru obeležavanja datuma po Kalendaru zdravlja. To je i razlog da se pomenuta «Akcija za zdravlje» sprovodi svake poslednje subote u mesecu u istom terminu u Ekološkom domu na Cacalici i u narednom periodu, porucuju iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

POKLON KNJIŽICA ZA NOVOROÐENE

Svetski dan štednje Komercijalna banka AD Beograd i ove godine obeležila je tako što je obezbedila štedne knjižice za novorodene bebe požarevacke bolnice sa 50 evra pocetnog uloga u dinarskoj protivrednosti.

U prostorijama porodilišta Opšte bolnice “Dr Voja Dulic” direktorka Komercijalne banke u Požarevcu Sladana Popovic urucila je poklon knjižice Milici Avramovic, Žaklini Ognjanovic koje su dobile sinove i Radici Žukovski koja je ponosna majka novorodene devojcice.

Komercijalna banka tradicionalno na ovaj nacin obeležava Svetski dan štednje širom Srbije, te je svim bebama rodenim 31.oktobra 2009.godine u 24 srpska grada poklonila knjižice “Crvrcak štednje” sa depozitom od 50 evra.

Višegodišnju poziciju lidera po visini štednje banka je ove godine znacajno ojacala. Broj štednih uloga devizne i dinarske štednje u Komercijalnoj banci dostigao je milion. I u ovoj godini devizna štednja gradana beleži ubedljivo najveci rast na srpskom finansijskom tržištu – povecana je za 120 miliona evra u odnosu na kraj prošle godine. To najbolje govori o poverenju koje klijenti ukazuju Komercijalnoj banci. Pored potvrdene pouzdanosti uloga, Komercijalna banka permanentno nudi i izuzetno konkurentne kamatne uslove za sve iznose i rokove i jasnu i sveobuhvatnu lepezu štednih proizvoda. Otvaranje i vodenje štednjih partija odvija se bez naknade.

Komercijalna banka je vec sedam godina vodeca na domacem finansijskom tržištu po visini štednje, a poseduje i najrazvijeniju poslovnu mrežu od 270 ekspozitura. Banka ima medunarodni sertifikat o standardu kvaliteta londonskog instituta BSI, ISO 9001:2000. U njenom stopostotnom vlasništvu je i Komercijalna banka a.d. Budva iz Crne Gore, kao i Komercijalna banka a.d. Banja Luka. U martu 2006.godine EBRD je dokapitalizacijom postala vlasnik 25 odsto kapitala Komercijalne banke a.d. Beograd.

Detaljne informacije zainteresovani mogu dobiti pozivom Kontakt centra na brojeve 011 20 18 600, 0700 800 9000

L.L.

PROSLAVILI SV. DIMITRIJA

Zaposleni u JP “Komunalne službe” Požarevac proslavili su slavu preduzeca svetog Dimitrija, Mitrovdan. Rezanje slavskog kolaca obavljeno je u Sabornoj crkvi, a slavski rucak u kostolackom hotelu.

NAŠI NOVI SUGRAÐANI

U porodlištu opšte bolnice u Požarevcu u periodu od 30.10.2009.godine do 06.11.2009.godine rodeno je 20 beba ,15 muških i 5 ženskih.

Blizance :sina i kcerku dobili su Bogdanovic Jelena i Miša iz Požarevca.

Sinove su dobili:

Ranica i Dejan Markovic iz Batovca, Maja i Željko Bešina iz Turije, Jelena Mašic i Miodrag Stepanovic iz Požarevca, Marija i Saša Najdanovic iz Požarevca, Naza i Zumer Memeti iz Požarevca, Jasmina i Vukašin Acimovic iz Petrovca, Manujela Stevic i Ivica Peric iz Salakovca , Vesna i Zoran Ciric iz Ostrova, Ivana Ðurdevic i Dejan Nackovic iz Aleksandrovca, Jovana Stanojevic i Goran Živkovic iz Kurjaca, Žaklina Ognjanovic i Dejan Ivanovic iz Boževca, Krasnici Ðezida i Zorjani Ziridin iz Kostolca, Danijela i Darijan Drikic iz Voluje, Milica Avramovic i Ðorde Martinovic iz Simiceva ,

Kcerke su dobili:

Radica i Darko Žukovski iz Kostolca,Tanja i Milan Pacic iz Smoljinca, Nena i Vukomir Ðalovic iz Kostolca, Marijana i Nikolaj Tilica iz Požarevca.

LAZARIZMI

- Da ne bude Južni tok Goli otok!?

- Kod nas nikad ne može biti gore, jer je uvek isto!

- Lako je bilo njemu da drži kljuc u rukama, kad je bio bravar!

- Kad Srbi nadu zajednicki jezik, odmah se napiju!

- Nismo iskoristili sve prirodne resurse. Priroda kuka zbog toga!

Miodrag Lazarevic

HUMORESKA

MITROVDANAK-RADNICKI SASTANAK

Naide tako neko vreme u nevreme, kad mu vreme jeste. Sredina jeseni (u nama) a kao da je pocetak zime. Narod, dabome, šta ce, seci šume, krpi šporete, jer kad zagudi severac i košava, pa još sa snegom, onda se ne biraju sredstva da se dode do cilja, tj. tople sobe.

Desio nam se, u nedelju, i Mitrovdan koji mnogi vernici slave, ali to je od davnina poznato da su se na taj dan raspuštale sluge, takode, rasturali i hajduci, jer je drvece po šumama ostajalo bez lišca, a tada, priznacete, nema covek gde opušteno da se sakrije. Sledece okupljanje je na Ðurdevdan, kad gora ozeleni.

Nešto pre toga, u petak, vlasnik jedne firme okupio je svoje radnike, kojih je nekada bilo nekoliko stotina, a sada nekoliko desetina. Firma je muška (što ne znaci i da je gej, mada uvek imate po nekog predstavnika ove sorte!), osim nekoliko žena koje opslužuju vlasnika, ali one su u administraciji.

Vlasnik se pojavi za stolom i bez ikakve najave poce:

- Moram da vam kažem da sam ja zadovoljan postignutim, iako smo poslovali s nulom. To je u ovoj situaciji, kada vlada svetska ekonomska kriza, pozitivan rezultat, ali, pošto mi proizvodimo robu koja je uglavnom letnja, mi nema šta da radimo zimi. Zato idite svojim kucama, svojoj porodici, deci, starim roditeljima i lepo se odmorite.

- A plate? - javi se jedan radnik, ocigledno najhrabriji medu njima. - Poslednju smo primili u septembru, ali prošle godine!

- Pa, molim vas, gde to ima, a narocito kod nas, da vas placam i kad ne radite? Primicete nekoliko zaostalih plata dok budete na zimovanju, samo da mi legnu pare od velikih kupaca.

- More, ja cu dotle da legnem u sanduk! - zakuka neki suvonjavi radnik.

- Drugo - nije se obazirao vlasnik na ovu upadicu - vi ste dobri radnici i možete da radite privatno, tj. po kucama i eto vam izvora prihoda.

- E, tu ce da se ovajdimo, mani ga Mito! - culo se iz coška sale.

- Još jedna pozitivna vest za vas je da ce vec u decembru Srbija biti na beloj Šengensok listi i vi cete, božje zdravlje, potražiti posao i preko granica, gde su plate sigurno vece. Eto, toliko, želim vam prijatan odmor! - rece vlasnik firme i izade iz sale, a za njim i obezbedenje.

- Je l ce da se vidimo za Ðurdevdan? - povikaše nekoliko radnika koji su vec stajali i zbunjeno gledali jedan u drugog.

Miodrag Lazarevic