2016-12-16T04:04:42+00:00 19. јануара 2016, 13:05|

ОД 1. ЈАНУАРА УВЕДЕНА ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА РТС ПРЕТПЛАТЕ: Ко се ослобађа ТВ таксе?

У Србији је, на основу Закона о јавним медијским сервисима, од 1. јануара уведена обавеза плаћања таксе за свако физичко и правно лице-корисника мерила електричне енергије. Власници стамбених и пословних простора плаћаће таксу у износу од 150 динара, која ће им на кућне адресе стизати у оквиру рачуна за електричну енергију.

Од обавезе плаћања таксе Радио телевизији Србије биће ослобођени грађани који живе у једночланом домаћинству или је хранилац породице у вишечланом домаћинству, под условом да је особа са инвалидитетом са 100 посто телесног оштећења.

televizor-tv-daljinski-foto-thinstock-1413293137-581056

Oд наплате таксе биће ослобођена и лица са инвалидитетом мањим од 100 процената телесног оштећења, уколико им је, у складу са одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и помоћ.

Таксу неће плаћати ни особе које су трајно изгубиле слух или су слепе, а корисници су права на новчану социјалну помоћ. Такође, ову повластицу имаће и пензионери са минималним месечним примањима.

Истичемо да ће физичка лица која поседују више електричних мерила, за простор који не користе, бити ослобођена плаћања таксе.

Захтев за ослобађање од плаћања таксе, корисник електричног мерила, по стамбеној јединици, односно пословном простору, упућује директно на адресу Радио-телевизије Србије.

Први рачун на име претплате грађани ће добити у фебруару на рачуну за електричну енергију обрачунату за јануар.