2016-12-16T04:07:44+00:00 19. јануара 2016, 10:32|

ОД НОВЕ ГОДИНЕ: Радна књижица отишла у пензију

DSC_0902

Радна књижица је од Нове године „отишла у историју“ и више није валидан документ потребан за запошљавање и остваривање права по основу осигурања и рада. Уместо ње подаци о запосленима у предузећима налазиће се у електронским базама послодаваца, ПИО фонда и у Централном регистру.

Послодавац је дужан да за запосленог, са којим је засновао радни однос, након 1. јануара 2016. године или коме је престао радни однос после тог датума, поднесе Јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање, односно М образац.

Јединствена пријава се подноси непосредно преко Портала ЦРОСО у електронском облику. Друга могућност је да се докази о заснивању или престанку радног односа доставе на шалтер ПИО или РФЗО.

Радне књижице издате закључно са 31.12.2015. године настављају да се користе као јавне исправе, а подаци уписани у њима могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом. Она може затребати приликом одласка у пензију за евентулану потребу доказивања радног стажа.

Министарство за рад објашњава да Централни регистар располаже свим подацима о основу и трајању осигурања, пријави и одјави са осигурања, као и променама основа осигурања.