2020-02-09T09:19:53+01:00 9. фебруара, 2020. 09:19 |

Производња угља на ПК „Дрмно“: Дневни рекорд у откопавању јаловине

Према првима подацима Службе за праћење и анализу производњу, на Површинском копу „Дрмно“ у децембру прошле године ископано је 727.307 тона угља. За потребе рада ТЕ „Морава“ и ТЕНТ-а у том периоду превезено је 78.635 тона.

У прошлој години укупно је на Површинском копу „Дрмно“ ископано 8.471.919 тона угља.

Рударском механизацијом ангажованом на откривци у децембру прошле године остварен је учинак од 3.929.129 кубика чврсте масе што је највећа до сада остварена месечна производња у прошлој години. Што се тиче јаловине откопано је и одложено 31.635.615 кубика. У децембру, тачније 24. децембра рудари овог копа поставили су нови дневни производни рекорд у откопавању јаловине. Произвели су 211.683 кубика чврсте масе чиме је премашен досадашњи дневни производни рекорд од  207.509 кубика остварен  2012. године.

            Р.Н.