2017-01-14T00:04:33+00:00 14. децембра 2016, 18:05|

За изградњу трафостанице 10 милиона евра

Невенка Зељковић се обраћа новинарима

Невенка Зељковић се обраћа новинарима

Пожаревачка локална самоуправа пренела је два хектара земљишта у Индустријској зони, без накнаде, на Републику Србију, у циљу изградње трафостанице 110/35/10 КВ „Пожаревац 2“.

           Уговор су потписали градоначелник Пожаревца Бане Спасовић и начелница Одељења за располагање грађевинским земљиштем Републичке дирекције за имовину Невенка Зељковић.

           По речима градоначелника Банета Спасовића, у последњих неколико месеци активно се ради на обезбеђивању адекватних услова за Индустријску зону.

– Трафостаница ће обезбедити резервно напајање Града Пожаревца, довољно електричне енергије за постојећу Индустријску зону, као и за Индустријску зону која се тренутно формира на локацији Друштвеног предузећа „Шећерана“, купљену током претходне године. За неколико месеци успели смо да урадимо нешто о чему се причало више година. Подсећам да је Скупштина града, у јулу ове године, донела одлуку о преносу два хектара земљишта у својину Републике Србије, како би се отпочела реализација пројекта изградње трафостанице. Вредност ових радова је око 10 милиона евра, објаснио је Спасовић.

            Целокупан пројекат иницирала је „ЕПС дистрибуција“. Његовим спровођењем омогућава се даљи развој како Електродистрибуције и Града Пожаревца, тако и Републике Србије.

           Начелница Одељења за располагање грађевинским земљиштем Републичке дирекције за имовину Невенка Зељковић, напоменула је да је ово само један од пројеката на коме у последње време раде пожаревачка локална самоуправа, Влада РС и Републичка дирекција за имовину.

           – Потписивањем уговора створили су се услови да земљиште планским актом, предвиђено за изградњу трафостанице, пређе у својину Републике Србије. Овим чином Република стиче услове да да инвеститорска права предузећу ЕД, која ће преко свог Огранка, овде у Пожаревцу, даље реализовати послове у име и за рачун Републике Србије, као инвеститора изградње постојећег енергетског објекта. Надам се да ћемо имати прилике да се сусрећемо у наредном периоду и око реализације других пројеката, јер има их поприлично започетих како оних који су везани за енергетске објекте, тако и за друге објекте који су од значаја за овај Град, рекла је Зељковић.

           Потписивањем поменутог уговора коначно су се створили предуслови за почетак реализације једне од најважнијих инвестиција у историји развоја Електродистрибуције Пожаревац. Резултат вишегодишњег напора да се покрене ова прича, према наводима директора Огранка др Дејана Савића, уродио је плодом.

            – Овом приликом захваљујем се градоначелнику Банету Спасовићу и Републичкој дирекцији за имовину, који су увидели значај реализације овог пројекта и омогућили нам да добијемо инвеститорска права за изградњу трафостанице. Пожаревац има једнострано напајање. У претходних неколико година сведоци смо тога да смо често имали прекиде у испоруци електричне енергије читавог конзума Пожаревац, када буквално стане целокупна привреда. Уложена су значајна средства у обезбеђење катастарске парцеле, радили смо разне студије, елаборате оправданости и успели да у сва планска акта и документа, који проистичу из закона, уградимо овакву инвестицију. Заједно са ЕМС-ом радимо на пројектовању и прикључењу будуће трафостанице на електропреносни систем. Ми ћемо убрзо кренути у пројектовање и обезбеђење услова за добијање првих грађевинских дозвола. Успели смо да у трогодишњем плану обезбедимо позиције за фазну изградњу ове трафостанице, нагласио је др Савић.

Под условом да се 2018. године оконча израда пројекта и добију све неопходне дозволе, а да се 2019. отпочне прва фаза изградње трафостанице, наредне, 2020. године, Граду би се обезбедиле озбиљне количине електричне енергије, која би у Пожаревац довела нове инвеститоре и покренула његов развој.

                                                                                                                М.П.