2010-05-05T23:27:02+02:00 5. маја, 2010. 00:07 |

Ko brine o zgradi u Nemanjinoj 7?

Javnosti je poznato da već duži niz godina, Okružni odbor DHSS za Braničevski okrug, Gradski-Opštinski odbor DHSS u Požarevcu, svoje delatnosti obavljaju u prostorijama zgrade u Nemanjinoj ulici 7 u Požarevcu koju istovremeno koriste za svoje aktivnosti i brojne druge političke i nevladine organizacije i udruženja.

-Zgrada je kao nepokretnost ustupljena na korišćenje od strane Opštine Požarevac, Sporazumom od 11. aprila 2002. godine. Nad primenom pomenutog Sporazuma, međutim, nadležne službe nisu vršile nikakav nadzor. To ustvari znači da punih osam godina o statusu i stanju poslovne zgrade u Nemanjinog 7 niko ne brine i ne vrši kontrolu održavanja prostora. U međuvremenu, jedan broj korisnika čak je i bespravo zauzeo pomenuti prostor. Unutrašnja infrastruktura je potpuno uništena, moguće su havarije od uništene električne instalacije i oštećenja krovne konstrukcije i kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.

Uvažavajući ozbiljnim ove činjenice, DHSS u Požarevcu je jedini u više navrata upućivao zvanične zahteve nadležnim organima počev od 2.6. 2006. do 20. aprila 2010. godine u cilju da se nešto preduzme. Ovim problemima bavili su se i Opštinsko i Gradsko veće Požarevca, donošeni su mnogi zaključci i odluke, a da se takoreći nije krenulo od početka…

Gradski-Opštinski odbor DHSS u Požarevcu apeluje na sve nadležne da pristupe efikasnijem rešavanju ovog i sličnih problema uz primenu važećih odluka o uslovima davanja u zakup poslovnih prostorija i uz svakodnevnu kontrolu korišćenja istih, navodi se u saopštenju Gradskog-Opštinskog odbora DHSS Srbije u Požarevcu.