2010-05-20T10:46:25+02:00 18. маја, 2010. 10:45 |

ODLAZAK LEGENDE POŽAREVAČKOG OBRAZOVANJA

Posle duge bolesti, 7. maja 2010. godine preminuo je profesor Dragoslav Milić, viši pedagoški savetnik koji je najveći deo svog radnog veka, počev od 1961. pa do penzionisanja, proveo u Požarevcu.

Rođen je 1932. godine u Donjem Milanovcu u činovničkoj porodici. Završio je gimnaziju , VPŠ – grupa matematika i fizika i Prirodno-matematički fakultet-grupa matematika i fizika. U toku rada, za izvanredne rezultate u nastavi, Prosvetni savet mu dodeljuje zvanje-pedagoški savetnik 1981. godine, a 1990. zvanje – viši pedagoški savetnik. U toku radnog veka obavljao je dužnost nastavnika matematike i fizike u osnovnoj školi, profesora matematike u srednjoj školi, direktora osnovne škole, prosvetnog savetnika za matematiku i direktora Međuopštinskog zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja.

Radni vek započeo je u osnovnoj školi kao nastavnik matematike i fizike u Donjem Milanovcu. U Požarevac dolazi septembra 1961. godine u Prosvetno-pedagoški zavod Braničevskog okruga na mesto prosvetnog savetnika za matematiku na kome ostaje i posle reorganizovanja službe i formiranja sreza Smederevo. Ponovnim formiranjem Braničevskog okruga osniva se Međuopštinski zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja u Požarevcu, u kome nastavlja da radi kao prosvetni savetnik za matematiku, baveći se sa posebnim uspehom, unapređivanjem nastave i stručnim usavršavanjem nastavnika i profesora matematike, edukujući ih za primenu novih nastavnih metoda.

Godine 1974. postavljen je za direktora Međuopštinskog zavoda i na toj dužnosti ostaje još dva reizbora. Realizator je ideje o formiranju Centra za usavršavanje nastavnika i inovacije u nastavi, poznatog u Srbiji, koji je otvoren u OŠ “Dositej Obradović” u Požarevcu.

Organizator je i predavač na mnogim seminarima i savetovanjima za nastavnike i profesore matematike širom Srbije. Učesnik je brojnih kongresa matematičara, deset godina biran je za potpredsednika Društva matematičara Srbije i na toj dužnosti učestvovao je u organizovanju Matematičke balkanijade u Beogradu. Radni vek završio je kao direktor OŠ “Božidar Dimitrijević Kozica” u Bradarcu.

Za doprinos nastavi matematike nagrađen je Poveljom Društva matematičara Jugoslavije i Poveljom Društva matematičara Srbije. Oktobra 2007. godine dobio je nagradu Skupštine opštine Požarevac.

Pre tri meseca dopunio je svoje udžbenike: Matematika za 7. i Matematika za 8. razred osnovne škole, na zahtev Zavoda za udžbenike. Nažalost, nije stigao da ostvari sve svoje planove i započete ideje.

Sahrana Dragoslava Milića obavljena je u Požarevcu.