ИМПРЕСУМ

ИМПРЕСУМ 2020-05-11T15:46:49+02:00

Copyright ©  „Реч народа“ ад

Таковска 5,  12000  Пожаревац


Извршни директор:

Андријана Максимовић

Главни и одговорни уредник:

Татјана Роквић Стојковић

Администратор сајта :

Влада Винкић

Редакција:

Дарко Динић, Милена Перишић, Ивана Вукановић, Драгана Деурић, Љубиша Настасијевић

Маркетинг:

Владан Милић


Контакт:

recnaroda@yahoo.com;

recnarodapozarevac@gmail.com;

marketingrecnaroda@yahoo.com;

Главни и одговорни уредник -pедакција:

012/222-086 012/226-165

Директор:

012/532-309

Маркетинг:

012/221-580


Текући рачун:

105-52460-80 АИК БАНКА