ИМПРЕСУМ

ИМПРЕСУМ 2021-10-22T11:48:05+02:00

Copyright ©  „Реч народа“ а.д.

Таковска 5,  12000  Пожаревац


Извршна директорка:

Андријана Максимовић

012/532-309

Главна и одговорна уредница:

Татјана Роквић Стојковић

012/222-086 ,  012/226-165

recnaroda@yahoo.com

recnarodapozarevac@gmail.com

Редакција:

Дарко Динић, Милена Перишић, Ивана Радоњић, Драгана Деурић, Љубиша Настасијевић

012/222-086,  012/226-165

Администратор сајта :

Влада Винкић

Маркетинг и финансије:

Владан Милић

Снежана Сарић

012/221-580

marketingrecnaroda@yahoo.com


Текући рачун:

105 – 52460 – 80 АИК БАНКА