2018-01-13T21:00:04+01:00 13. јануара, 2018. 20:35 |

12. јануар 1973: Станови за раднике

Из богате писане архиве недељника „Реч народа“ бирамо занимљиве чланке и подсећамо на актуелности које су привлачиле пажњу наших читалаца.  Упркос великој временској дистанци, један број тема је и данас веома актуелне, а неке смо, стицајем околности – заборавили.     Уверите се!

Пожаревац  јануара 1973. године

Одборници Скупштине општине у Пожаревцу усвојили су друштвени договор о издвајању средстава за стамбену изградњу. Према овом друштвеном договору, радне и друге организације дужне су да за стамбену изградњу издвајају најмање пет одсто на укупан износ средстава за личне дохотке.  Десет одсто од ових средстава определиће се за изградњу станова борцима НОР-а (само до 31. децембра ове године), а осам одсто од средстава за накнаду дела станарине појединим категоријама радника са ниским личним примањима.

Такође, двадесет одсто од ових средстава, радне и друге организације уносе у Фонд за солидарну стамбену изградњу.Према друштвеном договору из средстава овог фонда не могу се градити станови прве и друге категорије.

          У Пожаревцу се већ воде конкретни разговори о изградњи станова за поједине категорије радника из непосредне производње. Процењује се да ће већ ове године бити обезбеђено око осам милиона нових динаре уз коришћење средстава радних организација и банке. Преовладава мишљење да просечна вредност стана не би смела бити већа од 100.000 динара јер Општинска скупштина преузима обавезу да за ове станове обезбеди бесплатну локацију. То ће свакако допринетии да се цена стана сведе у реалније оквире. Поред осталих могућности спомиње се и локација на углу Партизанске и Дунавске улице. За пет година, укључујући и ову, из средстава Фонда солидарности стамбене изградње треба да се изгради око четири стотине станова.