Саша Могић, Министарство државне управе  и локалне самоуправе и Александар Јовановић, менаџер Пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”.

Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи

Европска унија дефинише реформу јавне управе као један од три стуба просеца проширења за земље Западног Балкана, заједно са владавином права и економским управљањем. Обзиром да је један од специфичних циљева реформе јавне управе побољшање управљања људским ресурсима, потреба за улагањем и подршком ЕУ  у овој области у нашој земљи изузетно је велика.  Савет Европе  и  Европска унија препознали су изазове са којима се у свом развоју суочавају локалне самоуправе у Републици Србији и подржали су Министарство државне управе и локалне самоуправе у покретању и спровођењу пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”.

Пројекат пружа подршку локалним самоуправама у складу са примерима добре праксе земаља чланица Савета Европе, развијеним стандардима и алатима, као и новим законским решењима која уводе (или прописују) обавезу стручног усавршавања и успостављања системског управљања људским ресурсима у органима јавне управе на локалном и покрајинском нивоу. Покренут је почетком 2016. године и реализоваће се у потпуности до краја 2017. године у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина. Укупан буџет пројекта износи 2 милиона евра и финансирају га Европска Унија и Савет Европе.

У оквиру пројекта према конкурсу Савета Европе, на ком су конкурисале 92 градске и општинске управе (што је више од половине њиховог укупног броја), у 20 пилот општина (Бач, Београд, Бујановац, Чачак, Крагујевац, Краљево, Лозница, Медвеђа, Ниш, Нови Сад, Панчево, Пирот, Рашка, Савски венац, Смедерево, Стари град, Сврљиг, Трстеник, Ваљево, Зрењанин) имплементирани су посебни пакети консултантске подршке за унапређење функције управљања људским ресурсима. У овим општинама спроведене су бројне активности у програму пакета подршке: општине и градови су усвојили политике управљања људским ресурсима, одржан је сет обука за запослене из области управљања људским ресурсима; унапређени су правилници о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и друга релевантна документа. Општине и градови су по први пут кренули у процес анализе потреба за стручним усавршавањем и планирање развоја капацитета запослених.

 

Завршна конференција на којој ће се сумирати резултати пројекта планирана је у првој половини децембра, у Београду.

 

У оквиру пројета израђено је 34 модела аката за лакшу, бржу и квалитетнију примену савремених принципа управљања људским ресурсима у локалној самоуправи и ови модели се данас користе у скоро свим општинама широм Србије. Такође, 1106 учесника из 50 различитих општина учествовало је током 2017. на обукама из следећих области: Управљање људским ресурсима, Правни и институционални оквир, Оцењивање и формулисање радних циљева; Управљање променама.

Share.

Comments are closed.

Skip to content