2018-04-07T13:50:24+02:00 7. априла, 2018. 13:49 |

Месар, тражен занат

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ

Занимање, једно од оних за које се каже „занат злата вредан“, a за које се три године образује у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, је месар. Пољопривредна школа има дугу традицију у припреми кадрова за ово занимање врло тражено и цењено у Браничевском округу. То није чудно јер је школа увек пратила потребе пољопривредно – привредне структуре овог краја. После затварања великог предузећа какво је било Месна индустрија Пожаревац (МИП), никло је низ нових, мањих који се баве прерадом меса, али и самосталних, „комшијских“ касапница, тако да је образовни профил месар у школи опстао.

Месо је саставни део наше кухиње и важна намирница у пирамиди исхране. Најважнији је извор протеина и витамина Б у људској исхрани, поред других састојака. Има битну улогу у расту, развоју и неопходан је енергент за живот и рад човека.

Месо у продајне објекте стиже у облику свеже намирнице или као прерађевина. Да би било доступно потрошачу, потребан је управо месар.То је особа која се бави клањем, обрадом и прерадом меса. Током школовања ученици стичу знања о обради меса, производњи сухомеснатих прерађевина, припреми и обради роштиљског меса, продаји меса и месних прерађевина. Месар познаје различите начине конзервисања хране и коришћења амбалажа за очување ове осетљиве намирнице. Добро познаје структуру и квалитет меса, разликује порекло меса и припадност.

Упис у први разред

                   У први разред Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“ школске 2018 / 2019. године уписаће по једно одељење од 30 ученика на четворогодишњим образовним профилима: пољопривредни техничар, ветеринарски и прехрамбени техничар.Од трогодишњих образовних профила уписаће ученике на занимања: произвођач прехрамбених производа, цвећар – вртлар, пекар и месар. На свако од ових занимања уписује се по 15 ученика.

 

                            ШТА СЕ У ШКОЛИ НАУЧИ?

-У оквиру теоријске и практичне наставе савладава се поступак хлађења и смрзавања меса, усаглашен са европским стандардима. Сам пренос знања може се једним делом изводити и ван школе. Од школске 2017 / 2018. године уведен је систем дуалног образовања, па ученици Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ на образовном профилу месар, практичну наставу обављају у окружењу које је реално и практично се припремају да самостално обављају посао након завршетка школовања. Тако су више мотивисани да сами продубљују и повезују своја знања, каже Нада Јелић, професор стручних предмета и додаје:

-Наши ученици овог образовног профила практичну наставу обављају у приватном предузећу „Унион МЗ“, „Махi“ радњама и одељењу месаре „Темпо“. Важно је да на практичној настави развијају комуникацијске вештине, услужне способности, стичу радне навике и позитиван однос према радној околини. Посао им је да излажу месо, продају га, припремају према задатој рецептури и нормативима прерађевине, помажу и саветују купце у избору производа, контролишу и прате рокове, брину о хигијени и уредности.

У првом разреду ученици су један дан у недељи на практичној настави, а у другом и трећем, праксу обављају два дана недељно.

Након завршетка школовања на образовном профилу месар постоји могућност доквалификације на образовном профилу прехрамбени техничар у статусу ванредног ученика. Такође, могу да одаберу специјализацију након које постају прерађивачи меса – специјалисти.

Месари се брзо запошљавају у струци. Посао не чекају, јер поседују практично применљива и тражена знања. Могу радити у кланицама за обраду и прераду меса, трговинама за продају меса и производа од меса, a имају и могућност да отворе сопствену месарницу.

                                                                                                     Д.Д.