2018-05-22T12:22:51+02:00 22. маја, 2018. 09:46 |

ПОЖАРЕВАЦ: У среду прскање комараца

На територији града Пожаревца почиње запрашивање комараца. Од среде, 23. маја, Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „EKO-SAN“ почеће сузбијање комараца кроз ларвицидни третман од 10 сати на следећим локацијама:

 Горњи ток реке Мораве (Лучица, Пругово, Пољана):

     – Ергела „Љубичево“- „Коњско језеро“;

– Шљункара „Моравац“ лево и десно од табле „Стрелиште“-поред табле                       „пажња улазите у зону строгог режима заштите“;

– Морава меандар код Лучице и викенд насеља ловаца;

– Шљункара „Зец“;

– Меандар „Старо блато“;

Старо корито реке Млаве (Трњане, Набрђе, Маљуревац, Бубушинац, Брадарац):

– Трњане – после цркве из правца Салаковца;

– Трњане-Набрђе – код воћепродуктовог погона за узгој шампињона;

– Набрђе – на улазу у село десно и код моста;

– Бубушинац – „Летњиковац“ после млина;

– Бубушинац-Маљуревац – код знака фарме;

– Маљуревац – код нафтне бушотине 10 и 8;

– Брадарац – код приземне жуте куће;

– Брадарац – код путоказа за Рукумију и код Млечина;

– Брадарац – пут за Дрмно код далековода;

„Храсовача“ Кличевац:

– Кличевац „ладна вода“ – код путоказа Виминацијум;

– Кличевац „Храстовача“;

– Кличевац центар – поток код мостића;

– Кличевац крај села – код некадашњег артеског бунара;

– Речица противградна станица – раскрсница са асфалтним путем;

– Речица крај села – пре бетонских стубова;

Стари Костолац – канали локалне регулације и пепелиште:

            – Канал топле воде код моста Дрмно-Ст.Костолац;

– Канал бочни ка ул. Капетана Тодића код стубног трафоа;

– Канал бочни ка ул. Капетана Тодића узводно код браника;

– Канал бочни ка ул. Капетана Тодића испод топловода;

– Канал бочни ка ул. Капетана Тодића  код браника;

– Канал целом дужино улице Капетана Тодића;

– Пепелиште-Кобалова улица;

– Канал на крају Кобалове улице;

„Шугавица“- Костолац:

            – Канал код ТЕ А десно;

– Канал топле воде ка „Драгуљу“;

– „Топољар“ плажа;

– „Печански Дунавац“;

– „Шугавица“;

Канали локалне регулације Дубравица:

– Канал код ђубришта;

– Канал код  „Бродарства“;

– Канал код „Маргума“;

– Приобаље Дунава десно са даме од „Маргума“ до „Бродарства“;

– Батовац-Брежане меандри Мораве поред пута;

„Брежански канал“:

– Живица;

– Драговац-„Камена ћуприја“

– Пожаревац-Хиподром и „Градске утрине“.