2018-02-11T13:43:05+01:00 11. фебруара, 2018. 13:43 |

7.фебруар 1969.: Година стварних акција

Из богате писане архиве недељника „Реч народа“ бирамо занимљиве чланке и подсећамо на актуелности које су привлачиле пажњу наших читалаца.  Упркос великој временској дистанци, један број тема је и данас веома актуелне, а неке смо, стицајем околности – заборавили.     Уверите се!

Костолац је само за једну годину изменио лик мало напуштеног градића. Те промене набоље уследиле су управо пуном активношћу Месне заједнице, која је наишла у извођењу свог годишњег програма рада на пуну подршку и осталих организација и институција у Костолцу.

             У редоследу извршених задатака у протеклој години брига о дечијој заштити нашла се у првом плану. Данас се у дечијој кухињи прехрањује око 700 ученика, уз цену од 20 НД по оброку. Око стотину деце ослобођено је плаћања оброка а породице са више деце плаћају умањену цену.

             У неким улицама више нема смећа, јер су санирани кућни депои за отпадке. Школе су добиле нове зелене површине. Живо се радило и на оправци путева и улица. Оправљено је око 6 км путева и улица. Удаљенија насеља добила су нову електричну мрежу, телефоне, поправљен је и мост на Млави. Грађани Костолца данас мање долазе у Пожаревац, јер је у Костолцу понову отворен сервис  за прање рубља. Погребни материјал се такође може добити у овом граду. Отворена је и пољопривредна апотека па сервисна радионица за оправку електро уређаја. Привредна банка отворила је и своју филијалу. Најмасовнија међународна организација Црвеног крста није била заступљена у Костолцу. Данас је има. Преко ње 250 грађана доброволно је дало доста крви. Грађани су показали и пуну активност на припремама за одбрану земље од ратних опасности и елементарних непогода. У том смислу формиран је одред самозаштите.

             На пољу физичке културе такође је много урађено. Довршен је рекреациони центар, изграђено је игралиште за мали фудбал и рукомет.

             -То би био само део плодног биланса ове Месне заједнице. Програм рада за ову годину далеко је већи и нема простора у овом броју нашег листа.

                                                                                                                                                   Т.И.Б.