2020-03-01T09:05:45+01:00 1. марта, 2020. 09:05 |

7. фебруар 1975.године: Пријаве поднела 624 грађанина

Пожаревац. – Служби друштвених прихода у Пожаревцу до краја јануара поднела су пријаве 624 грађанина (248 више него у претходној години) чији је укупан приход већи од 49.000 динара. Пријаву прихода за опорезивање су поднела: 122 радника запослена у здравству, 103 у јавној управи, 79 инжењера, 49 техничара, 60 радника у непосредној производњи, 48 директора у привреди, 26 трговачких путника и комерцијалиста, 21 друштвено-политички радник и функционер, 18 запослених у образовању, култури и средствима информисања, 8 пензионера, 1 естрадни уметник и 89 осталих занимања.

Највећи приход – 216.878 динара остварио је један естрадни уметник, а шест лекара имало је приходе између 110 и 112.000 динара.

У Служби друштвених прихода истичу да пријаве нису поднели сви грађани који су, обзиром на висину остварених прихода били обавезни. Против оних који то нису учинили, а требало је, биће поднете пријаве судији за прекршаје.

                                                                                                                                                             Д. Богдановић