ИЗ ИЗВЕШТАЈА ТУЖИЛАШТВА У ПЕТРОВЦУ И ОПШТИНСКОГ СУДА У ЖАГУБИЦИ

Највише се парниче мештани Лазнице, Крепољина, Осанице и Сувог Дола

        У недавно поднетим извештајима јавног тужилаштва у Петровцу (које опслужује и Жагубицу) и Општинског суда из Жагубице, један податак одмах пада у очи: број кривичних преступа је смањен. Па, ипак, од 21.051 становника колико укупно има ова општина, кроз суд су прошле 21.354 особе!

         У протеклом периоду највише се судило због тешких телесних повреда, крађа…Занимљиво је, например, да су у области привредног криминала евидентирана свега 4 предмета. Исто тако на овом подручју готово незапажена је малолетничка делинквенција (било је свега 5 предмета).

         Поред увреда, судило се највише по парничким предметима. У села која се највише парниче спадају Лазница. Крепољин, Осаница и Суви До.

          У извештају се констатује да је суд врло ажурно радио и да је решио и велики број случајева заосталих из прошле године. Међутим, суд је радио са смањеним бројем радникаи, зато се очекује да ће у овој години примити још 5 нових судија.

                                                                                                                                                                        М.И.

Share.

Comments are closed.

Skip to content