2018-12-03T15:04:11+01:00 3. децембра, 2018. 15:04 |

АГРО ИНФО: Унапређење биљне производње

Унапређење биљне производње подразумева економски успешну производњу, високо квалитетних биљних плодова у довољним количинама, уз апсолутну заштиту људског здравља (како произвођача тако и потрошача) и природе.


Пројекат „АГРО ИНФО“ суфинансира Град Пожаревац     


Мере добре пољопривредне праксе (ДПП) подразумевају смањење примене хемијских мера у циљу фаворизације примене свих превентивних мера са аспекта смањења инфективног потенцијала и повећања отпорности гајених биљака. С тога се фаворизује примена агро и помотехничких, хигијенско – санитарних и биолошких мера. Оваквим начином размишљања укинуће се пракса примене средстава за заштиту биља (СЗБ) као начин и мера за поправљање пропуста у агро и помотехници као и у непримењивању хигијенско – санитарних и биолошких мера. Применом свих расположивих система заштите могу се смањити трошкови заштите и употреба СЗБ и до 40 одсто.

           „Поштовањем принципа ДПП смањује се загађење животне средине, чувају се природне популације корисних организама и омогућава њихова већа активност, не искључује се примена СЗБ, већ се она своди на неопходну и прихватљиву меру, уз правилно одржавање опреме за њихову примену и коришћење личне заштитне опреме непосредног руковаоца СЗБ .

           Најоптималнија примена пестицида заснива се на праћењу и примени препорука ПИС-а (прогнозно извештајна служба заштите биља Србије), сазнајемо од Драгане Урошевић, дипл. инг. заштите биља.

            Важан корак у примени СЗБ је и ротација активних материја у циљу сузбијања циљаног организма. Коришћење препарата исте активне материје, више пута у току производног циклуса, доводи до стварања отпорности штетног организма. Повећање доза не обезбеђује већи ефекат.

            „Евиденција радова и третирања представља кључну и неизоставну активност у правилно организованој биљној производњи.

            Поштовањем ових принципа долазимо до опште одрживости пољопривредне производње са јединственим циљем, економски успешне производње квалитетних плодова, уз заштиту људског здравља и животне средине, истиче Драгана Урошевић.

 

                                                                                       М.П.