Резистентност представља наследну способност биљке да преживи и репродукује се после примене дозе хербицида која је летална за осетљив биотип. Ослањање искључиво на хербициде доводи до развоја резистентности.

Присутност резистентних корова захтева промене у сузбијању корова у производњи конкретног усева што за последицу има повећавање трошкова у сузбијању корова. Такође, угрожава се одрживост употребе хербицида и доводи до губитака профита.

Најважнија је рана дијагностика у пољу и рано сузбијање што се препознаје тако што једна коровска врста није сузбијена у оазама или на целом пољу. Такође, претходна слаба ефикасност коришћеног  хербицида или хербицида истог механизма деловања упућују на појаву резистентности.

         Обиласком површина под усевом кукурза у Браничевском округу утврђена је резистентност дивљег сирка (Sorghum halepense) у селу Острово 2014. Године на АЛС инхибиторе (а.м.никосулфурон итд.).

-Даљим праћењем није регистровано ширење резистентног дивљег сирка у Браничевском округу. Узимани су узорци 2015. и 2016. години и нисмо имали лабораторијску потврду. У наредним годинама радиће се на даљем мапирању и сузбијању резистентног дивљег сирка, напомиње  дипл. инж. заштите биља Јовица Јуришић

Само сузбијање резистентних корова је веома сложено. Корисници хербицида су делимично свесни проблема и потребна је едукација о управљању резистентношћу корова.

Разноврсност мера у сузбијању корова је једини одрживи пут у сузбијању резистентних корова. Треба осмислити и применити систем мера који је “непредвидив” за корове:

  1. Користити плодоред и механичке мере (плодоред се заснива на обавезној смени култура, барем тропољни, пшеница-кукуруз-соја или сунцокрет), од механичких мера треба користити међуредни култиватор и нове иновативне машине (дрљача са опружним зупцима, култиватор са додацима у облику ротирајућих звезда…).
  2. Смањити закоровљеност пре примене хербицида (покровни усеви, сузбијање корова на стрњишту тоталним хербицидима).
  3. Хербициди су последња опција приликом сузбијања резистентних корова у усевима. У соји и сунцокрету користити хербициде из групе ФОП (а.м. fluazifop P-butil, haloksifop P-metil), утврђена резистентност 2017. и 2018. години на локалитету Плавна и Вајска (Malidza и Rajkovic) и ДИМ (а.м. kletodim и cikloksidim).
  4. Примењивати мешавине хербицида различитих механизама деловања („убити“ их неколико пута). Добар пример јесте а.м. tembotrion (сирак из семена) као и Duo system – ultra хибриди у усеву кукуруза.
Share.

Comments are closed.

Skip to content