Пољопривредне произвођаче са подручја Браничевског округа у наредном периоду очекује важна агротехничка мера – сетва кукуруза.

За сетву сваке године треба користити хибридно семе припремљено и упаковано према законским прописима. Сетву би требало отпочети када се земљиште на дубини сетвеног слоја загреје на око 10-12 оC, што уз повољну влажност земљишта омогућава ницање за 10-так дана. На основу истраживања, у већем делу нашег производног подручја оптималним роком за сетву се сматра период између 10. и 25. априла. Уколико временски услови дозвољавају, сетва кукуруза је могућа и у првој декади априла што омогућава да се постигну високи приноси, уз ранију бербу са мањим процентом влаге, а и да се обрада и припрема земљишта за пшеницу, спроведе благовремено. 

Pанија сетва носи одређене ризике, јер постоји опасност од касних пролећних мразева. Дубина сетве на нормалним и земљиштима лошијег механичког састава износи 5 до 6 cm, а на лакшим и сувљим 7 до 8 cm. Препоручује се да се сетва изводи пнеуматским сејалицама које обезбеђују високу униформност сетве и постизање планиране густине усева. Високи приноси кукуруза се могу остварити само уз постизање оптималне густине односно оптималног броја биљака по јединици површине, а она зависи од дужине вегетације хибрида и намене производње. Највећи број биљака по јединици површине препоручује се за врло ране хибриде, који се одликују мањим хабитусом, а најмања густина је код врло касних хибрида. Средње ране и средње касне хибриде (FAO група зрења 500 и 600) треба сејати на склоп од 50.000-65.000 биљака/hа, а хибриде краће вегетације (FAO група зрења 300 и 400) од 60.000-70.000 биљака/hа. Ради остварења оптималног броја биљака у берби, количину семена у сетви по правилу треба повећати за 10 до 20 одсто у односу на оптималан број биљака.

                                 Данијела Илић, маст.инж.пољопривреде у ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content