Успешна организацијa ратарске производње на газдинству подразумева и обавезно планирање и примену плодореда. Плодоред представља систем биљне производње којим се уводи редослед у гајењу биљака на одређеној површини, како у времену тако и у простору.  

     Примена плодореда на одређеној површини има позитиван утицај на структуру земљишта и састав хранљивих материја у њему. Начин обраде и ђубрења земљишта при гајењу различитих усева утиче на побољшавање његове структуре и одржавања баланса најважнијих хранљивих елемената. 

     Избор предусева зависи од биолошких особина биљака, склоности ка истим болестима и штеточинама и потребе за обрадом. Препорука је да биљке које су осетљиве на исте болести и штеточине треба раздвојити у дужем временском периоду. У плодореду треба водити рачуна и о смењивању култура које захтевају дубљу са онима које захтевају плићу обраду земљишта. Такође, треба смењивати биљке које се гаје у густом склопу са биљкама које се гаје у ређем склопу засада.

    Пример добрих предусева за поједине ратарске културе може бити од велике користи ратарима приликом организације производње на газдинству. За кукуруз добри предусеви су стрна жита, соја и грашак, а за пшеницу грашак, соја, луцерка, сунцокрет и кукуруз. Сунцокрету и соји као предусеви одговарају кукуруз и стрна жита. 

                                             Данијела Илић, маст.инж.пољопривреде

у ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content