Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац је у 2022. години реализовала демооглед хибрида кукуруза који је постављен на парцели КПЗ Забела, површине три хектара, на земљишту типа смоница. Предусев демоогледа била је озима пшеница. Пре основне обраде земљишта унето је 300 kg/hа NPK (16:16:16), а предсетвено 300 kg/hа КАН-а.

Почетком треће декаде у априлу обављена је сетва, посејано је 40 хибрида кукуруза различитих FАО група зрења (FАО 300 – FАО 700) осам селекционих кућа: Институт за кукуруз Земун поље, Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, KWS, Хибрид д.о.о Београд, Агросава, Agroglobe, Syngentа, и Делта Аграр. 

Жетва демоогледа хибрида кукуруза обављена је 10. октобра. Висина приноса кретала се у границама од 3.474 kg/hа до 6.969 kg/hа. У моменту обраде резултата демоогледа, проценат влаге кретао се у границама од 13,8 до 16,3 одсто. Присуство екстремно високих температура ваздуха и одсуство падавина у току јула и августа имали су за резултат приносе зрна кукуруза ниже него у претходној производној години. 

                                            Данијела Илић, маст.инж.пољопривреде у ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content