2018-10-05T14:49:12+02:00 5. октобра, 2018. 14:49 |

Анкетари и у Браничевском округу

Почело је анкетирање структуре пољопривредних газдинстава у РС

Републички завод за статистику до 30. новембра спроводи „Анкету о структури пољопривредних газдинстава“, са циљем да имамо реалну слику о стању у нашој пољопривреди – чиме располажемо и шта нам је потребно!
Током Анкете, која се спроводи у трогодишњој периодици, између два пописа пољопривреде, анкетари ће посетити 120.000 пољопривредних газдинстава и прикупљати податке о коришћеном пољопривредном земљишту, броју стоке, механизацији, радној снази на газдинствима, као и производном методу примењеном у пољопривреди и др.
Пољопривредним произвођачима резултати ће бити корисни за боље планирање пољопривредне производње, за пријављивање код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и добијања сазнања у коју би пољопривредну грану требало инвестирати. Резултати ће бити објављени до 30. септембра наредне године.

У Републици Србији има 631.122 пољопривредна газдинства

Према резултатима Пописа пољоприведе 2012. године у Републици Србији има 631.122 пољопривредна газдинства, а просечно породично газдинство користи 4,5 ха пољопривредног земљишта, поседује један двоосовински трактор, и гаји: једно грло говеда, четири свиње, три овце, 26 грла живине и једно пчелиње друштво.

Финансијска средства за спровођење ове анкете од 2,5 милиона евра обезбеђена су из претприступних фондова ЕУ, у оквиру Националног програма ИПА 2016 (85%) и из националног буџета (15%), а успех овог истраживања у највећој мери зависи од активног учешћа пољопривредника и тачности и потпуности њихових одговора.
У интересу свих грађана наше земље и даљег развоја наше привреде је да се одазовете овој важној акцији.
Наше добро у нашим рукама!
Више информација на сајту: ww.stat.gov.rs.
као и у Инфо центру – СПГ Анкета, 2018.; тел.: 011 240 397; е-маил: spg2018@stat.gov.rs