ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац апелује на кориснике услуга код којих су уграђени радио модули на водомерима, а у циљу редовног праћења потрошње воде и очитавања стања на истим, да самовољно не скидају и ломе уграђене радио модуле.

У случају да овлашћена лица предузећа утврде да је дошло до оштећења модула за даљинско очитавње на водомеру, трошкове отклањања оштећења и замене радио модула плаћа корисник који је дужан да заштити свој водомер од било каквог оштећења и крађе и истом је забрањено да на било који начин оштећује инсталације градског водовода а све утврђено чланом 11. став 2. тачка 2) и 8), чланом 54. став 3. и чланом 74. став 1. тачка 6) Одлуке о водоводу и канализацији („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/21).

Share.

Comments are closed.

Skip to content