2021-05-10T15:05:00+02:00 10. маја, 2021. 15:05 |

Батут потврдио исправност воде у Драговцу

По наводима такозваног „узбуњивача да трује грађане“ града Пожаревца већ неко време име ЈКП „ Водовод и канализација“ се путем интернет  портала и друштвених мрежа доводи у контекст неодговорног  и несавесног предузећа. По истом „узбуњивачу“ та тврдња се односи и на  пројекат изградње цевовода за село Драговац где се по његовим „наводима“ користило 50 килограма синтетичког лепка канцерогеног порекла и тиме  нарушава здравље, односно трују крајњи корисници услуга ЈКП „Водовод и канализација“ .

Због свих ових неистинитих навода ЈКП „ Водовод и Канализација“  ангажовао је референтни  Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ Београд, центар за хигијену и хуману екологију – одсек за екотоксикологију да изврши анализу пијаће воде на познате састојке лепкова и садржај метала, узорковањем у цевоводу у Драговцу. Узорковање је обављено на месту потрошње корисника у сеоском насељу у Моравској улици.

Резултати који су стигли од ове референтне институције након детаљног испитивања и анализа потврђују да је вода исправна за пиће.

Извештај о испитивању бр. 483 од 19.априла 2021. године и Стручно мишљење о хигијенској исправности анализираних узорака бр. 223 од 16.априла 2021. године указују на непостојање било каквих примеса које би као опасне супстанце угрозиле здравље.

На основу резултата лабораторијских испитивања утврђено је да наведени узорак 1237 у односу на контролисане физичко хемијске параметре испуњава услове прописане Правилником о  хигијенској исправности воде за  пиће (Службени лист СРЈ бр.4/98, бр.44/99 и 28/2019).

По завршетку изградње цевовода Завод за јавно здравље Пожаревац извршио основно физичкохемијско и микробиолошко испитивање. У извештају бр.В6148 од 08.12.2008. године оцењује се да испитивани узорак одговара одредбама Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе (Сл. лист СРЈ бр53/91 и 37/2002) и Правилника о хигијенској исправности воде за пиће(Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99)

На основу свих резултата обе референтне Установе, „овај такозвани узбуњивач“  злоупотребио је институцију узбуњивача и својим наводима и тврдњама обмануо и узнемирио  грађане Пожаревца и насеља  Драговац.

Овим путем апелујемо на наше суграђане који су у систему водоснабдевања ЈКП „Водовод и канализација“ да не прихватају као истините објаве које не долазе од надлежних институција  у вези са квалитетом воде. За све информације могу се свакодневно обратити стручним службама  ЈКП  „Водовод и канализација“ .

Обавештавамо грађане да је наша законска обавеза али и морална дужност да у случају било каквих поремећаја у квалитету пијаће воде информишемо  благовремено своје кориснике јер нам је брига о здрављу грађана и корисника наших услуга на првом месту. Наша обавеза као друштвено одговорног предузећа да грађане насеља Драговац обавестимо да је у протеклих недељу дана интерна лабораторија ЈКП „Водовод и канализација“ извршила је  узорковање воде у домаћинствима у Драговцу са точећих места на кућној инсталацији. Кућне  инсталације  су повезане  на сопствене бунаре. На основу добијених резултата , поједини параметри физичкохемијских анализа  прелазе максималну дозвољену концентрацију прописану Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Због навода „узбуњивача“ у претходном периоду, на драговачки цевовод је прикључен само један корисник (бивши радник предузећа). Неистинити наводи допринели су  да остали становници Драговца остану у режиму коришћења сопствених бунара. Само један део насеља покривен је новом водоводном мрежом док је због перманентне кампање изношења неистина заустављно даље ширење мреже  односно нису настављени  планирани  инфраструктурни радови.

Неистинитим тврдњама и злоупотребом институције „узбуњивача“ нанета је материјална  штета и нарушен углед ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац. У наредном периоду  предузећемо одговарајуће законске мере а све у циљу заштите интереса и здравља грађана Града Пожаревца.

Потпис: У прилогу је достављен Извештај Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Завода за јавно здравље Пожаревац

.