Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац је у 2023. години реализовала демооглед хибрида кукуруза постављеног на парцели у Љубичеву, на површини од четири хектара, на земљишту типа – деградирани чернозем. Предусев демоогледу хибрида кукуруза била је меркантилна пшеница. Пре основне обраде земљишта унето је 300 kg/hа NPK (15:15:15), а предсетвено 200 kg/hа УРЕЕ.

Током треће декаде априла месеца обављена је сетва, посејана су 44 хибрида кукуруза различитих FАО група зрења (FАО 300 – FАО 700) у сарадњи са 9 селекционих кућа: Институтом за кукуруз Земун поље, Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад, KWS-om, Хибридом Д.О.О. Београд, Агросавом, Агроглобом, Syngentоm, БЦ хибридoм и Делта Аграром.

          Жетва демоогледа хибрида кукуруза обављена је 9. октобра. Висина приноса кретала се у границама од 6.567 kg/hа до 10.420 kg/hа. У моменту обраде резултата демоогледа, проценат влаге у зрну кретао се у границама од 12,9 до 17,1 %.

           Демооглед хибрида кукуруза је постављен ради праћења приноса посејаних хибрида кукуруза у истим агрометеоролошким као и агротехничким условима, са циљем увођења у производњу најприноснијих хибрида на газдинствима пољопривредних произвођача са подручја Браничевског округа како би се унапредила пољопривредна производња.

            Иначе, на подручју Браничевског округа овог пролећа кукуруз је посејан на 60.000 до 65.000 хектара. Производна година је била јако повољна. У односу на прошлу годину приноси су виши 10 до 15 одсто и кретали су се од 6 до 10 тона, па и више на парцелама где је примењена пуна агротехника. Берба се приводи крају и остале су само оне парцеле на којима је сетва обављена касније.

                                          

Данијела Илић, маст.инж.пољопривреде у ПССС Пожаревац

Share.

Comments are closed.

Skip to content