2019-11-06T09:20:05+01:00 6. новембра, 2019. 09:20 |

Бесплатна правна помоћ

Према недавно усвојеном Закону о бесплатној правној помоћи, право на ову врсту помоћи имају корисници социјалне помоћи или дечијег додатка, као и чланови њихових породица, односно заједничког домаћинства. Град Пожаревац је и у досадашњем раду, у оквиру Одељења за општу управу, пружао грађанима бесплатну правну помоћ.  Првобитно, овај процес обављао је један радник, а од скора двоје запослених у циљу пружања брже и ефикасније услуге грађанима.

О новинама које се односе на ову врсту помоћи, на конференцији за медије говорио је начелник Градске управе у Пожаревцу Александар Симоновић.

Он је додао да ову услугу могу користити и грађани који не испуњавају услове да буду корисници права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак, али би због плаћања правне помоћи из сопствених прихода  испунили услове да постану корисници права на новчану социјалну помоћ или на дечији додатак.

Да би се искористило право на бесплатну правну помоћ потребно је прибавити податке од Националне службе за запошљавање, катастра, МУП-а, ПИО фонда, и њих странка може преузети сама или уместо ње то може учинити Градска управа, уз претходно дату изјаву грађана.

-Бесплатна правна помоћ може да се пружи држављанину Републике Србије, лицу без држављанства, страном држављанину са сталним настањењем у Србији, као и другом лицу које има право на бесплатну правну помоћ према другом закону. Процедура се спроводи на основу захтева који се предаје у канцеларију број 9 Градске управе. Након тога, у року од осам дана утврђује се да ли грађанин испуњава услове за пружање бесплатне правне помоћи, или не. На решење којим се утврђује да грађанин нема права на бесплатну правну помоћ дозвољена је жалба која се подноси Министарству правде, рекао је начелник Александар Симоновић.

Ко остварује права на бесплатну правну помоћ?

Бесплатна правна помоћ састоји се у пружању правних савета и састављања поднесака (тужбе, захтеви, предлози, молбе), заступања и одбране.

-Уколико се ова помоћ односи на пружање правних савета и састављање поднесака, овај посао обављају запослени у Служби правне помоћи Градске управе. Међутим, ако се помоћ састоји у заступању и одбрани, овај посао обавља адвокатура. У том случају, по добијању решења, којим се признаје право на бесплатну правну помоћ, пружалац услуга постаје адвокат. Грађани тада могу да контактирају Адвокатску комору, која ће одредити конкретног адвоката за пружање бесплатне правне помоћи из редова адвоката регистрованих за пружање ове врсте помоћи, којих на територији Града Пожаревца тренутно има 94, истакао је Симоновић.

Када бесплатну правну помоћ пружају адвокати или када се саставља јавнобележничка исправа, локална самоуправа  и Република Србија сносе по 50 посто накнаде.

За ове намене поднет је захтев за обезбеђење средстава у 2020. години, међутим,  уколико се укаже потреба за пружање бесплатне правне помоћи до краја ове године, средства ће бити обезбеђена из текуће буџетске резерве.

Управа је већ имала око 20 захтева за пружање бесплатне правне помоћи о којима је одлучивала.

И поред тога што би испуњавали све услове, пружање помоћи грађанима није омогућено током вођења привредних спорова, затим у поступку регистрације правних лица, као и у поступку накнаде штете за повреду части и угледа.

М. П.