2019-09-30T10:32:58+02:00 30. септембра, 2019. 10:32 |

Бесплатно сузбијање штетних глодара

Систематска дератизација, односно, мере сузбијања штетних глодара на територији града Пожаревца биће спроведене у периоду од 1. до 17. октобра. Ова је акција бесплатна, а спроводиће је Завод за ДДДВисан“ изБеограда – Земун.

Како је најављено, биће обухваћена градска домаћинства, стамбени објекти и индивидуални, такође, сеоска домаћинства, потом, канал реке Млаве, централна депонија, сеоска депонија, дивље депоније, шахтови фекалних канализација, градска и сеоска гробља.

У циљу успешности акције неопходно је да и сва правна лица спроведу акцију дератизације у наведеном периоду.

Грађанима се упућује молба да омогуће несметан рад екипама Завод за ДДДВисан“  и пруже неопходно разумевање и сарадњу.

У случају било каквих проблема у току спровођења акције, неопходне информације могу се добити на броју 064/ 818 70 47 (Мирјана Стефановић).

Из Завода за ДДД „Висан“ указују и на то да ће о свим активностима на време бити пружена прецизнија обавештења.