Министарство за бригу о селу је расписало Јавни позив за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом, са циљем повећање броја становника у селима и покретања привредних активности на селу.

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

За средства могу конкурисати млади пољопривредници до четрдесет пет година живота, брачни и ванбрачни партнери, као и самохрани родитељи.

Подносиоци пријаве не смеју бити власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, те да исту нису отуђили/поклонили у  претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса. Са продавцем непокретности не смеју бити у крвном сродству, као  ни у тазбинском или aдoптивном сродству; да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности…

Објекат који је предмет куповине мора бити легализован односно озакоњен, односно  са употребном дозволом.

Све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве.

Рок за подношење пријаве је 1. новембар 2021. године.

Програм, текст јавног конкурса и образац пријаве налазе се на сајту Министарства за бригу о селу  https://www.mbs.gov.rs/ .

Контакт особа испред Градске управе Пожаревца је Данијела Туфегџић 066/8052708

Share.

Comments are closed.

Skip to content