2021-10-20T18:02:53+02:00 19. октобра, 2021. 10:17 |

Бољи услови у градиштанској средњој школи

Средња школа „Милоје Васић“ обезбедила је, средствима општине и Министарства просвете, науке и технолошког развоја боље услове за ученике и наставни кадар као добру основу за квалитетнију наставу.

Ове године улагањима у висини од 500.000 динара обезбеђено је опремање кабинета хемије новим намештајем и електронском опремом док је за 1.567.200 динара десет учионица комплетно опремљено новим намештајем, а ревитализација подова у учионицама постављањем ламината износила је 3.491.064 динара. Средства су додељена на основу високог квалитета наставе и учења у ограниченим материјално-техничким условима, доступности квалитетних услова за све ученике и релевантности намене опредељених финансијских средстава.

Поред средстава која се улажу у сталне трошкове и омогућавају школи да нормално функционише, општина је инвестирала у опрему и капитално одржавање објеката школе.

Куповином 15 нових рачунара за ученике и лаптопом за професора у вредности 718.240 динара опремљен је Кабинет рачунарства и информатике, за 98.000 набављена је инвертер клима за свечану салу, а намештај за Кабинет куварства за 60.000 и радни столови у канцеларијама у вредности од 70.000 динара. У оквиру одржавања објекта извршена је реконструкција топловода у дворишту школе која је износила 735.000 динара.

 

Фото: Средња школа “Милоје Васић“