Центар за основну полицијску обуку данас је организовао Дан отворених врата у Центру за културу. Са општим условима конкурса и уписом на обуку кандидате је упознао Драган Митић, самостални полицијски инспектор одсека за реализацију обука при ПУ Пожаревац.

Центар за основну полицијску обуку налази се у Сремској Каменици и намењен је пре свега кандидатима старости између 18 и 24 године. Обука траје 12 месеци, а полазницима су на располагању интернат, школски ресторан и кантина. Осим старосне границе, услови које кандидат мора испунити су завршена средња четворогодишња школа, положен тест опште информисаности и тест психо-физичких способности и мора бити држављанин Републике Србије.

Занимљиво је да Центар промовише мултијезичку кампању, па тако потенцијални кандидати поред српског могу полагати тестове на језицима националних мањина као што су мађарски, ромски, албански, словачки, румунски, русински и украјински.

Share.

Comments are closed.

Skip to content