2017-10-18T21:11:25+02:00 4. октобра, 2017. 09:10 |

Cтање у воћњацима и виноградима: Азијска воћна мушица

          Мониторинг у прошлој години показао је широку распрострањеност азијске воћне мушице и високу густину њене популације, како у Браничевском округу, тако и на територији целе Србије. Присуство азијске воћне мушице, регистовано је у бројним воћарским и виноградарским засадима, али и у плодовима дивљих врста (зове, дивље купине, џанарике и других врста) по увратинама око засада воћа.

         Drosophila suzukii

Од самог пролећа ове  године постављане су ловне клопке и мониторинг се спроводио на биљним врстама које су домаћини ове штеточине (јагодe, трешњe, вишњe, бресквe, малинe, купинe, виновe лозe, шљивe и смоквe).

До сада, на територији Браничевског округа, у воћарским и виноградарским засадима није регистровано присуство имага азијске воћне мушице Drosophila suzukii.

Азијска воћна мушица Drosophila suzukii је штеточина која напада широк спектар воћних врста и напада плодове  у фази зрења. Ова инвазивна штеточина може да причини јако велике штете  ( и до 100 посто) на свим воћним врстама које имају танку покожицу плода и то на јагоди, малини, купини, трешњи, вишњи, брескви, кајсији, шљиви, смокви и плодовима винове лозе.

Женке Drosophila suzukii полажу јаја у здраве плодове у фази зрења. На температурама у нашим условима за пиљење ларви потребно је 7 – 8 дана. Услед исхране ларви плодови потпуно пропадају.

Пољопривредним произвођачима свих воћарских култура саветује се наставак праћења стања у засадима. Превентивне мере које треба спровести су:

– уклањање зрелих плодова из засада;

– обавезно уклањање и спаљивање трулих и заражених плодова;

– одржавање ивица парцела и уклањање заражене дивље врсте купине, зове итд.

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац наставља са мониторингом азијске воћне мушице – Drosophila suzikii.

 

Јовица Јуришић, дипл. инг.

Невена Николић, дипл. инг.