2018-06-21T21:37:26+02:00 21. јуна, 2018. 21:37 |

Чувари здравља и природе

ВТШСС: СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Пријављивање кандидата за упис на прву годину на Високу техничку школу струковних студија у Пожаревцу обавља се још сутра (22. jун). ВТШСС укупно уписује 280 студента, 165 њих који ће се школовати на буџету и 115 самофинансирајућих. Сви полажу пријемни испит који ће се у првом, јунском уписном року обавити 27. јуна. У зависности од одабране студијске групе, полаже се математика, хемија и биологија. Будући студенти електротехнике и рачунарства као и машинства на пријемном испиту полажу математику. Кандидатима који се определе за Заштиту животне средине, Заштиту биља или Прехрамбену технологију и нутриционизам понуђено је да изаберу један од три предмета за пријемни – поред математике могу хемију или биологију. Осим успеха у средњој школи при упису се бодује и успех постигнут на пријемном испиту.

           Јединствена ранг листа биће објављена 28. јуна. Ако остане слободних места, нови конкурс за пријем студената биће расписан у септембру.

 Школарина за прву годину студија износи 55.000 динара и може да се плати у 9 рата.

           Висока техничка школа је спремна да својим будућим студентима помогне у припреми пријемног испита. За математику се часови организују бесплатно, док се за хемију и биологију, такође бесплатно, по најави организују консултације.

                                                  ЕКОЛОЗИ

                Стручњаци из ове области темељно познају еколошку проблематику и способни су да на научној и етичкој основи, самостално или тимски, сакупљају, класификују и на стандардан начин излажу, предлажу и реализују оптималне методе и поступке решења основних проблема у области загађења земљишта, ваздуха и воде, чиме доприносе заштити свеукупног живог света, а посебно људи. Кадрови овог профила се оспособљавају да раде са успехом као инжењери за заштиту животне средине у свим предузећима које имају за делатност рударство, производњу метала и неметала, производњу електричне енергије, производњу папира, дрвопрерађивачку индустрију, хемијску и петрохемијску индустрију, производњу пољопривредних производа, прехрамбену индустрију. Осим тога могу се запослити у агенцијама за пројектовање и заштиту животне средине, у уредима за контролу квалитета животне средине као инспектори на општинском, регионалном и републичком нивоу.

               Школовање на студијском програму Заштита животне средине, који је прилично популаран, траје 3 године након чега се добија звање струковног инжењера заштите животне средине.

                                          ЗАТО ШТО ЈЕ ВАЖНО

 Јована Јанкуљевић из Великог Градишта и Лазар Јаковљевић из Пожаревца су  студенти треће, завршне године заштите животне средине. Планирају да „очисте“ преостале испите и у октобру дипломирају. После тога имају различите планове: Јована жели да упише специјалистичке студије на Високој техничкој школи, док ће Лазар тражити посао у струци.

За студирање током ове три године су сагласни да није било тешко јер је настава добро организована. Осим теоријских знања били су у могућности да се практично упознају са послом који их очекује. Јована, која студије завршава са просеком оцена изнад 9, каже:

-Практичну наставу имали смо на водоизворишту Меминац, на Чачалици и у Заови. Желела бих да радим у струци, након ове школе имам могућност да се запослим у било којем предузећу чије су делатности рударство, металопрерађивачка производња, индустрија папира, као инспектор на локалном, регионалном и републичком нивоу, у уредима за пројектовање и заштиту животне средине. Наши студенти са екологије углавном нађу посао у струци.

Оно што их највише мотивише да се баве екологијом је контакт са природом и њено очување. Зато што је важно за све нас.

                                                                                       Д. Деурић