2018-02-28T10:22:05+01:00 28. фебруара, 2018. 10:22 |

Да насиље буде једнако нули

У Пожаревачкој гимназији озваничен је један веома важан документ  који се тиче заштите деце, потписан је Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављана и занемаривања. У претходном периоду интензивно се радило на његовој изради, а чин потписивања представља прихватање и деловање у складу са његовим одредбама.

Сарадници на реализацији Протокола су Град Пожаревац, Центар за социјални рад, Дом здравља, Полицијска управа, Основни суд, Основно јавно тужилаштво, затим Више јавно тужилаштво, Школска управа Министарства просвете, науке  и технолошког развоја у Пожаревцу, Предшколска установа „Љубица Вребалов“, основне и средње школе Града Пожаревца, Црвени крст, Удружење „Пријатељи деце Општине Пожаревац”, „Друштво учитеља Општине Пожаревац”, Удружење грађана „Шанса“, Удружење за младе „Urban Stream“ и медији – „Реч народа“ и„Radio Boom 93“.

Директорка Гимназије Данијела Жуковски, у својству домаћина, поздравила је учеснике скупа и поред осталог напоменула да су професори и установе у којимаони раде,важне карике у образовању и васпитавању деце.

             Председник Удружења „Пријатељи деце Општине Пожаревац“Радиша Ђорђевић истакао је да је Мрежа организација за децу Србије (МОС) пре две године, у градовима широм Србије,спровела испитивање о томе да ли и у којој мери локалне средине спречавају, односно решавају проблеме насиља. На основу свега тога, градови су рангирани у три нивоа – градови који на овај проблем обраћају пажњу и доста су ефикасни у раду, градови који се у решавање овог проблема уопште нису укључили, а највећи број локалних средина израдило је протоколе, међутим немају добру тимску сарадњу, размену међу секторима.

Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце од насиља, злостављана и занемаривања подржали су УНИЦЕФ, Европска унија и три министарства:здравља, просвете и за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Председница будућег координационог тима за спровођење Протокола, директорка Центра за социјални рад Татјана Рајић нагласила је да је од почетка примене новог Закона о спречавању насиља у породици, евидентирано 230 пријава као и да се у овом Центру ради и са децом, која се често сматрајусекундарнимжртвама насиља.

-Центар за социјални рад у Пожаревцује прошле године радио са 44 детета, што није занемарљив број. Да бисмо се бавили примарном превенцијом и постигли жељени циљ неопходно је мењати систем вредности, односно важно је да убудуће степен толеранције насваки облик насиља буде једнак нули, истакла је Татјана Рајић.

М. П.