2021-09-22T12:14:15+02:00 22. септембра, 2021. 12:14 |

Дело за историју и будуће генерације

Обимног и надасве одговорног посла латили су се током 2016. године проф.др Голуб Јашовић и мср Славица Јовановић, када су почели теренска и архивска истраживања из кога је проистекло монографско издање „Ономастика Малог Црнића“.

У оквиру сопствених стручних компетенција (српски језик и књижевност), Јашовић и Јовановић прикупљају, обрађују и стављају на папир податке везане за имена и топониме у оквиру и ван насеља, породичне надимке, презимена и крсне славе пружајући читаоцима и комплетан акценатски систем дајући кориснику овог издања прецизне детаље на који начин се поједини топоним или надимак изговара.

 Уз Мало Црниће монографија обрађује још осамнаест насеља ове општине, од којих детаљно о седам,  док је о осталим објављено само оно што је званично потврђено и темељи се на историјским списима, једном броју штампаних издања, као и егзактним подацима потврђеним од интервјуисаних староседелаца који су овом приликом били драгоцени информатори. Значају издања допиноси чињеница да последњих деценија миграција и негативан прираштај становника овог подручја у све већој мери умањује могућност прикупљања података на терену путем интервјуа. 

Проф.др Голуб Јашовић и мср Славица Јовановић

Закључак је да „Ономастика Малог Црнића“ представља вредно дело како за сродне будуће истраживачке подухвате на овом подручју тако и популацији у расејању која је потекла из стишког дела Браничевског округа. Издавачи монографије су Филозофски институт Косовска Митровица, Библиотка „Србољуб Митић“ Мало Црниће и Друштво за српски језик Пожаревац. 

Влада Винкић