2020-12-10T09:56:03+01:00 10. децембра, 2020. 09:56 |

Девет нових градиштанских стипендиста

Општинско веће у Великом Градишту донело је одлуку о додели девет стипендија студентима са подручја општеине за школску 2020/2021. годину. Стипендија су додељене студентима за време трајања редовне наставе, која је прописана за стицање одговарајућег степена образовања, у месечном износу од 10.000 динара, почев од потписивања уговора о стипендирању.

Студенти који су добили стипендије су Катарина Недељковић из Средњева – студент прве године Универзитета у Београду, Биолошког факултета, студијски програм Биологија, Јелена Стојановић из Макца – студент друге године Универзитета у Београду Филолошког факултета, студијски програм Српске књижевности и језика са компаратистиком, Анђела Милићев из Великог Градишта – студент прве године Грађевинског факултета, Универзитета у Београду, студијски програм Грађевинарство, Сара Васић из Великог Градиште, студент друге године Универзитета у Београду, Факултета за физичку хемију, студијски програм Физичка хемија, Милица Врачарић из Великог Градишта, студент прве године Београдске академије пословних и уметничких стуковних студија, студијски програм Јавна управа, Ивана Стокић из Затоња, студент друге године Високе техничке школе струковних студија Пожаревац, студијски програм Електротехника и рачунарство, са 80,00 бодова, Милица Аврамовић из Великог Градишта, студент прве године Факултета безбедности у Београду, са 70,00 бодова, Тамара Рајковић из Великог Градишта, студент прве године Универзитета у Београду, Пољопривредног факултета, смер Агроекономија, са 67,42 бода и Анђела Милорадовић из Кусића, студент прве године Универзитета у Београду, Филолошког факултета, студијски програм Језик, књижевност, култура, модул Румунски језик, књижевност, култура, са 57,42 бода.