2021-01-12T09:41:39+01:00 12. јануара, 2021. 09:41 |

До чистије Млаве и њеног окружења

У ТЕ „КОСТОЛАЦ Б“ ПРИ КРАЈУ ЈОШ ЈЕДАН ЕКОЛОШКИ ПРОЈЕКАТ

Завршава се значајан еколошки пројекат „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на ТЕ „Костолац“ финансиран средствима ЕУ и суфинансиран од стране ЈП ЕПС. Реализацијом овог пројекта стварају се услови  за пречишћавање отпадних вода које настају у процесу производње електричне енергије из угља и процеса одсумпоравања димних гасова. Ово је, иначе, други пројекат ове врсте који се завршава у оквиру ЈП ЕПС, а односи се на пречишћавање отпадних вода насталих током производње електричне енергије.       Комплетно децентрализовано постројење за пречишћавање отпадних вода из термоелектране „Костолац Б“ требало би да буде у функцији до маја 2021. године, после периода пробног рада и гаранцијских испитивања. Ово је веома значајан еколошки пројекат који ће омогућити даље загађивање речног тока реке Млаве и подземних вода и омогућити већу заштиту животног окружења.

      Децентрализовани систем за пречишћавање отпадних вода састоји се од три већа постројења и четири локална сепаратора уља уграђена на атмосферској канализацији. Изградња је почела у мају 2019. године, након добијања грађевинске дозволе од Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. 

       – Прво постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода изграђено је, оптимизовано и пуштено у тромесечни пробни рад. Овим постројењем управљају оператери запослени у ТЕ „Костолац Б“, који су прошли детаљну обуку, каже Љиљана Велимировић, главни руководилац пројекта. Друго постројење за пречишћавање замазућених и зауљених отпадних вода, чији ће капацитет бити два пута по 30 кубика на сат, спремно је за техничке провере. Предстоје формалности око прикључења на напајање, након чега следи обука оперативног особља ТЕ „Костолац Б“, тестирање опреме, функциналне пробе и провера рада у свим режимима производње. Потом следи пробни рад са прљавом замазућеном и зауљеном водом. 

        – Радови на трећем постројењу за пречишћавање отпадних вода након одсумпоравања и хемијске припреме воде, капацитета два пута по 45 кубика на сат, су такође у завршној фази. Пуштање прљаве воде кроз постројење планира се у јануару 2021. године. У току је и монтажа локалних сепаратора уља, који се постављају на атмосферској канализацији, навела је Велимировић.

Извођачи радова                                                         

      Лидер конзорцијума који изводи радове на реализацији овог сложеног пројекта је SADE CGTH из Француске. Чланови су Veolia Water Solutions&technologies из  Београда, Veolia Water S.T.I. из Француске, Veolia Water Solutions&technologis из Румуније, SRL и „Енерготехника-Јужна Бачка“ из Новог Сада. Поред ових фирми за извођење грађевинских и машинских радова  ангажован је конзорцијум фирми „Делта инжењеринг“ са београдском фирмом „Хидро Тан“.

          Као радни флуид вода се у процесу производње електричне енергије користи као транспортни флуид, за загревање и хлађење, за противпожарне сврхе, за разна прања у оквиру термоелектране, као и за санитарне потребе запослених. Током процеса одсумпоравања димних гасова (ОДГ), настају отпадне воде оптерећене сулфатима, хлоридима, нитратима, суспендованим честицама гипса и другим загађујућим материјама. 

       – Изградњом овог децентрализованог постројења за пречишћавање отпадних вода из ТЕ „Костолац Б“, омогућиће се да се отпадне воде из термоенергетских блокова Б1, Б2 и будућег Б3, пречисте до нивоа који је усаглашен са одредбама националног законодавства из области животне средине и Оквирном директивом о водама 2000/60/EC WFD. Тиме се омогућава смањење загађења реке Млаве и подземних вода, а самим тим се утиче на побољшање укупне ситуације везане за животну средину, објаснила је Велимировић.

         Укупна вредност овог пројекта је 5,5 милиона евра, од чега је Европска унија обезбедила 4,6 милиона евра, а ЈП ЕПС остатак средстава..

                                                                                                                        Р.Н.