2020-03-05T09:05:45+01:00 5. марта, 2020. 09:05 |

Дом здравља Пожаревац: Скрининг рака грлића материце и рака дојке

Један од одобрених грантова, вредности 3.474.642 динара, односи се на Пројекат насловљен „Скрининг рака грлића материце и скрининг рака дојке“.

Спроводи се сваке треће године, а скрининг рака дојке сваке друге. Организовани скрининг рака грлића материце у Пожаревцу, који подразумева слање позивног писма женама одређених годишта, према стручно методолошком упутству Министарства здравља РС и Канцеларије за скрининг, спроводи се од 2012. године, док се организовани скрининг рака дојке реализује од 2016. године.

Координаторка организованог скрининга рака грлића материце др Весна Лакић, специјалиста гинекологије и акушерства напомиње да је у претходном периоду уочен  недовољан обухват становништва, који би иначе за оба скрининга требало да износи 75 посто циљне популације. Ту су и проблеми који се односе на недостатак едукованог кадра због забране запошљавања и одласка у иностранство.

Др Весна Лакић

– Циљ нам је да повећамо проценат обухвата становништва здравствено – васпитним радом, промоцијом оба скрининга. Један од задатака нам је и да едукујемо кадар који нам је неопходан да се скрининзи спроводе, а у плану нам је и унапређивање медицинске опреме. Пројектом су обухваћене области превентивне здравствене заштите жена на територији града Пожаревца, то јест 11.256 жена старости од 50 до 69 година које се налазе у организованом скринингу рака дојке и 21.597 жена старости од 25 до 64 године које подлежу организованом скринингу рака грлића материце, наводи др Лакић, и додаје:

– Овај програм реализују две службе Дома здравља, Служба радиологије и Служба за здравствену заштиту жена као и Служба радиологије Опште болнице у Пожаревцу, које непосредно сарађују у организованом скринингу рака дојке, док се Служба за здравствену заштиту жена бави организованим скринингом рака грлића материце, наглашава др Лакић и додаје да ће пожаревачки Дом здравља из редова запослених едуковати за

Др Слађана Бањац

сада једног радиолошког техничара од планирана четири за рад на мамографу. Такође,  спровешће едукацију два медицинска техничара за послове цитоскринера у трајању од шест месеци.

Када је реч о опреми неопходној у реализацији овог пројекта, координаторка за организовани скрининг рака дојке, специјалиста радиологије др Слађана Бањац указује на потребу набавке сонде за ултразвучни апарат, која ће омогућити бољи и квалитетнији рад приликом прегледа, опреме неопходне за предавања и едукацију становништва и компјутера.

– Овим пројектом циљ нам је да досадашњи проценат обухвата жена са досадашњих 35 процената подигнемо на 55 посто, истиче др Бањац.