Висока техничка школа струковних студија Пожаревац у прву годину студија за школску 2018/2019 годину уписује у допунском року за следеће студијске програме:

 

 


  Буџет Самофинансирајући
Заштита биља 20 17
Заштита животне средине 11 27
Електротехника и рачунарство 0 27
Машинство 13 27
Прехрамбена технологија и нутриционизам 11 17

 

Пријављивање кандидата је 04.07., 05.07.,06.07.,09.07. и 10.07.2018. године у просторијама школе од 8-14 часова.

 

Полагање пријемног испита:    
                  Математика 11.07.2018.год. од 10-12ч
                  Биологија 11.07.2018.год. од 10-12ч
                  Хемија 11.07.2018.год. од 10-12ч
     
Коначна ранг листа   12.07.2018.год.
Упис кандидата   13.07. 2018.год.

За пријављивање кандидати подносе уз пријавни лист:

 • сва сведочанства о завршеној средњој школи ( III и IV степена)
 • диплому о завршеном средњем образовању
 • извод из књиге рођених
 • 3000,00 дин. за полагање пријемног испита на жиро рачун 840-1180666-85.

За пријављивање се могу поднети фотокопије докумената уз оригинале на увид.

За упис кандидати подносе:

 • оригинал сведочанства о завршеној средњој школи
 • оригинал дипломе о завршеном средњем образовању
 • извод из књиге рођених
 • лекарско уверење
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте на жиро рачун школе
 • 840-1180666-85 у износу од 55.000 динара

Школарина се може уплатити у 9 рата:

прва рата приликом уписа 15. 000,00 дин
осам рата по 5.000,00дин. до15. у месецу, почев од октобра 40.000,00 дин
  укупно 55.000,00 дин.

 

–       два обрасца ШВ-20,(налазе се у просторијама школе)

 • индекс, -500,00 динара на жиро рачун школе(840-1180666-85)
 • две фотографије формата 4×6 цм.
 • попуњен анкетни лист (добија се у школи)

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, школа ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content