2018-10-18T21:35:31+02:00 18. октобра, 2018. 12:05 |

Државни симболи Републике Словеније / Državni simboli Republike Slovenije

Пројекат „Словенци  Браничевског округа“ суфинансира Министарство културе и информисања РС / Projekt „Slovenci Braničevske regije“ sofinancira Ministrstvo za kulturo in informiranje RSСеријал текстова биће објављиван на српском и словеначком језику.

 

ГРБ

Грб Словеније има облик штита. У средишту је на плавој подлози слика Триглава у белој боји, а испод њега су две валовите црте плаве боје, које илуструју море и реке. Изнад се у облику троугла, окренутог на доле, налазе три златне шестокраке звезде. Штит је омеђен црвеном бојом.

 

                        ЗАСТАВА

Словеначка народна застава је бело – плаво – црвене боје, са грбом Словеније. Грб је постављен у левом горњем делу заставе, чија се горња половина простире у белом пољу, а доња у плавом. Иначе, бело, плаво и црвено су боје које се јављају на већини застава словачких земаља.

 

 

ХИМНА

Химна Републике Словеније  је „Здравица“, која је заправо седма строфа истоимене песме Франца Прешерна (1800-1849), на мелодију композитора Станка Премрла (1880-1965).

Жив народ сваки да је,
што дочекати жели дан,
да, куд год сунце сјаје,
са свијета раздор буде згнан,
слободни
да су сви,
а сусјед, брат, не душман зли!

 

Симбол Националног савета Словенаца

Симбол Националног савета словеначке националне мањине у облику је липовог листа, који симболизује словенство и пријатељство.

У средишту симбола је илустрација Триглава у белој боји, над њим је плаво небо, а испод зелено тло. У том доњем, зеленом делу, налази се плава валовита црта, као симбол реке Саве, која повезује Словенију и Србију. У горњем плавом делу, са леве стране, налазе се три шестокраке жуте звезде. 

 

(ПРЕВЕДЕНО НА СЛОВЕНАЧКИ)

 

Državni simboli Republike Slovenije

GRB

Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morj in reke. Nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen.

 

ZASTAVA

Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z grbom Slovenije. Grb je v levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovico v belo polje, z drugo pa v modro. Bela, modra in rdeča so panslovanske barve, ki se pojavljajo v večini zastav slovanskih držav.

 

 

HIMNA

Himna Republike Slovenije je Zdravljica. Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna (1800-1849) Zdravljica, na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla (1880-1965).

Žive naj vsi narodi

ki hrepene dočakat’ dan,

da koder sonce hodi,

prepir iz sveta bo pregnan,

da rojak

prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak

 

Simbol Nacionalnega sveta

Simbol Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine ima obliko lipovega lista, ki simbolizira slovenstvo in prijateljstvo. V sredini simbola je v beli barvi ponazorjen Triglav, nad njim je nebo v modri barvi in pod njim zemlja v zeleni barvi. V spodnjem, zelenem delu, je modra valovita črta, ki simbolizira reko Savo, ki povezuje Slovenijo in Srbijo. V zgornjem, modrem delu, se v levem delu nahajajo tri šesterokrake rumene zvezdice.

 

  • Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства / Stališča, izražena v podprtem medijskem projektu, ne odražajo stališč naročnika