Дуално образовање је део формалног  система  средњег образовања и представља модел у коме се теоријска знања стичу у школи док се практична знања и вештине стичу у компанијама код послодавца у реалном радном окружењу.

Улога Привредне коморе Србије између осталог јесте да обезбеди да образовни систем буде у складу са реалним потребама тржишта рада.

Према изјавама које су послодавци поднели  на порталу Привредне коморе Србије  за   школску 2022/2023. годину најтраженији су били следећи образовни профили: бравар-заваривач и оператер машинске обраде резањем у Смедеревској Паланци, трговци  су тражени у Смедереву и Пожаревцу, механичари моторних возила и техничари за компјутерско управљање на цнц машинама  у Малом Црнићу, оператери у прехрамбеној индустрији у  Пожаревцу и пекари, електричари, оператери машинске обраде резањем, индустријски механичари и електротехничари информационих технологија у Смедереву.

Позивају се послодавци који желе да се укључе у дуални модел образовања  и обезбеде квалификовану радну снагу да поднесу своје пријаве путем веб портала Привредне коморе Србије  http: //portal.dualnoobrazovanje.rs/.

Од следеће школске 2023/2024. године у понуди за реализацију по дуалном моделу се налазе  укупно 72 образовна  профила  из различитих  подручја рада, међу којима је и 6 нових: електротехничар енергетике, техничар дизајна графике, техничар друмског саобраћаја, наутички техничар-речни смер, тапетар-декоратер и цвећар-вртлар.

Пријаве послодаваца су отворене до 15. децембра  2022. године. Приликом пријављивања, осим креирања профила компаније, послодавци подносе  Изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање и Захтев за акредитацију компаније за тражене профиле.

Пратећу документацију  за акредитацију послодавци достављају најкасније до 30. децембра, електронским путем на мејл адресу: jasna.jovanovic@pks.rs   или путем поште  на  следећу адресу: Регионална привредна комора Браничевског и Подунавског управног округа,  Босанска бр.31,  12000 Пожаревац.

Све пријаве које садрже потпуну  документацију  биће обједињене у План потреба привреде који  Привредна комора Србије званичним путем доставља Министарству просвете,науке и технолошког развоја. Коначну одлуку о структури уписа и одобреним дуалним профилима донеће МПНТР објављиваљем Конкурса за упис ученика у средње школе, који се очекује крајем  марта  2023.године.

Више информација о дуалном образовању послодавци могу потражити у  Регионалној  привредној комори Пожаревац где могу заказати и индивидуалне састанке са циљем прецизнијег и квалитетнијег информисања о предностима и задацима у реализацији дуалног образовања.

Share.

Comments are closed.

Skip to content