Sa rtamarom u akcijiЕмисија „С Тамаром у акцији” која се бави реновирањем домова социјално угрожених породица које живе на територији Србије, од августа 2017. планира снимање нових 14 епизода на територији Подунавског, Браничевског, Борског и Зајечарског округа. Према правилима пријављивања породица за реновирање кућа.

-У обзир долазе само оне породице које имају дом у свом власништву, односно где је јасно решено породично наслеђе.

-Некретнина треба да буде величине око 80 крадрата (уколико је већа није могуће да се уради за пет дана).

-Узимајући у обзир да грађевински радови ЗАИСТА ТРАЈУ ПЕТ ДАНА, домови који се реновирају треба да буду у релативно солидном стању, нпр.кућа у селу без струје и воде не може да се узме у обзир због кратког грађевинског рока.

-Пријава треба да садржи кратак опис породице, њихову животну причу и слике породице и дома у комеживе.

У обзир долазе само пријаве које испуњавају све горе наведене услове. Екипа„С Тамаром у акцији“ у чијем саставу су пре свега архитекта и грађевински предузимач ће просуђивати које куће или станови могу да се прихвате због задатог кратког временског рока. У договору са социлајним службама, продукција даље предузима кораке у одабиру породица којима се реновира дом.

Пријаве можете слати на : info@triangl.rs

Више информација надруштвеним мрежама: www.stamaromuakciji.rs

facebook/STamarom u akciji

Instagram/ S Tamarom u akciji

Twitter/S Tamarom u akciji

                                                                                    Фотос: Сајт “stamaromuakciji.rs”

Share.

Comments are closed.

Skip to content