У школску 2021/2022. годину Економско-трговинска школа Пожаревац уписаће 9 образовних профила, а овом приликом свршеним основцима представљамо четворогодишње смерове који пружају изузетну перспективу како у пословном окружењу непосредно по окончању средње школе тако и евентуалном наставку образовања.ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Економски техничар један је од најстаријих смерова у Еконоско трговинској школи и представља основу из које су „израсли” сви смерови овог подручја рада. Чињеницу да се деценијама овде образују најквалитетнији кадрови за рад потврђује анкета Завода за унапређење образовања и васпитања Србије, док су послодавци оценили како профил даје најквалитетније кадрове за рад у свим подручјима економије. Овај профил недри највише ученика за наставак школовања а пракса је показала да ученици овог смера са изузетно великим успехом уписују и завршавају Економски, Правни, Учитељски, Филолошки, Факултет организационих наука, Факултет физичке културе, па чак и Рударски факултет.

Школске 2019/2020. профил је реформисан у складу са новим условима пословања предузећа, при чему је највећа новина што ученици од другог разреда у оквиру предмета Економско пословање симулирају рад у виртуелном предузећу, чиме се комплетира њихово оспособљавање. Настава се одвија у информатички савремено опремљеним кабинетима. Стручне компетенције које ученици стичу након завршетка школовања су обављање послова рачуноводства и финансија, банкарских послова и послова осигурања,комерцијалних послова и обављање послова комуникације и администрације. Ученици из године у годину освајају једно од прва три места на републичким такмичењима из Основа економије, Пословне економије, Историје, а традиционално су победници републичких такмичења из Пословне информатике.

Овај профил са великим успехом заслужује епитет једног од најквалитетнијих смерова подручја рада економија, право и администрација.

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Образовни профил Комерцијалиста је кроз реформу средње стручног образовања уведен 2007. године, као одговор на потребе тржишта рада али и као припрема ученика за даље образовање. Ученици овог смера имају, пре свега, развијене стручне компетенције,  практичне вештине и знања из области процеса набавке, продаје и складиштења робе. У оквиру стручних предмета, развијају позитиван однос према раду, пословној комуникацији, информационим технологијама, стичу знања о пословима трговине на велико и спољне трговине. Кроз предмет Обука у виртуелном предузећу примењују стечена теоријска знања и развијају предузетничке вештине, учествују на Сајмовима виртуелних предузећа у земљи и иностранству и сарађују са виртуелним предузећима из Србије и иностранства.

Перспектива након средње школе је даље школовање, о чему сведоче позитивна искуства ранијих генерација комерцијалиста, који су постигли завидан успех у високошколском образовању. Развијајући свест о неопходности целоживотног учења,  образовни профил Комерцијалиста отвара ученицима вишеструке могућности , како у виду запослења, тако и могућност наставка школовања на различитим високим школама и факултетима.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Реч је о занимању које одговара захтевима савременог канцеларијског пословања сваког предузећа и које пружа могућност за самостално обављање рачуноводствених послова и вођење пословних књига. Смер је настао кроз сарадњу привредних субјеката који послују у Србији, Привредне коморе Србије, Министарства просвете, а уз подршку Немачке организације за техничку сарадњу ГТЗ, и као један од најновијих смерова у школи, пружа следећа знања и компетенције: организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства, послови са књиговодственом документацијом, платним прометом, контирање и књижење пословних промена кроз пословне књиге, обављање финансијских послова, припрема и израда обрачуна, припрема и израда извештаја. Практичне вештине развијају се кроз предмет Финансијско-рачуноводствена обука, који се обавља у специјализованим учионицама – бироима, опремљеним као канцеларије у предузећу.

Након школе финансијски администратор може одмах да се укључи у посао и брзо напредује у каријери као менаџер продаје, аналитичар или шеф рачуноводства за мала предузећа. Наставни плана и програм омогућава упис на академске и струковне студије друштвених, природно-математичких и техничких наука али и факултете уметности.

Влада Винкић

Share.

Comments are closed.

Skip to content