Од укупно 9 образовних профила за школску 2021/2022. годину, Економско-трговинска школа Пожаревац уписаће 4 профила који обухватају трогодишње школовање.

Међу њима издвајамо занимања трговац (28 ученика +2 ученика по дуалном програму) и конобар (15 ученика) која ћемо представити заинтересованим ђацима.

  

ТРГОВАЦ

Економско-трговинска школа Пожаревац у школској 2021/2022. години у образовном профилу трговац уз 28 ученика први пут има прилику да упише и 2 ученика у оквиру дуалног образовања. Према исказаним потребама привреде у сарадњи са Привредном комором, школа улази у нов модел остваривања образовно-васпитног рада који подразумева већу укљученост ученика у процесе који се реализују у реалном радном окружењу. Дуално образовање је модел у оквиру кога ученици стичу знања и у школи и у компанији/привредном друштву стичући знања која су применљива у реалној радној средини.

Трговац је профил који је реформисан, а генерација 2014/2015 је прва започела школовање по новом програму. Ученици се образују тако да су њихов напредак и стицање знања, вештина и компетенција прописани стандардима квалификација, циљевима и исходима стручног образовања.

Кабинет за трговинско пословање

Циљ образовања је оспособљавање за припрему и организацију процеса рада у продавници, набавку, складиштење и чување робе, продају робе, одржавање презентације новог производа.

Особине за обављање послова у трговини су комуникативност, спретност, љубазаност, одговорност, толерантност, стрпљивост, а ако ученик уме да успостави добар однос са људима, онда је ово добар избор. Ученик образовног профила трговац научиће да привуче купце и успостави професионалан однос са њима,прими и припреми робу за продају, презентује и продаје различите врсте робе и води трговинску радњу.Настава се одвија у специјализованом кабинету за трговинско пословање, учионицама и у трговинским објектима социјалних партнера Економско-трговинске школе.

Пожаревачки ученици годинама освајају једно од прва три места на републичком такмичењу „Трговинско пословања са практичном наставом“ на коме могу учествовати ученици завршног разреда трећег и четвртог степена, односно, завршног разреда образовних профила: трговац или трговинских техничар.

У току школовања ученици имају прилику да у оквиру стручних посета обиђу трговинске центре и упознају различите начине организације трговинских предузећа. Такође, наставница стручних предмета Слободанка Цветић у жељи да споји теорију и праксу, сваке године организује трибине на којима гостију особе из привреде и ученицима преносе значајне информације из „реалног” радног окружења.

Занимање привлачи ученике, јер по завршеној средњој школи брзо могу да нађу запослење или наставе школовање на некој од високошколских образовних установа.


КОНОБАР

Образовни профил конобар је реформисан и први пут су ученици започели школовање по наставном плану и програму који је заснован на циљевима и исходима стручног образовања школске 2012/2013. године.

Циљ образовања ученика у оквиру образовног профила конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.У оквиру овог профила ученици стичу знања, вештине и компетенције које се односе на одржавање хигијене и здравствено-безбедносних услова, обављање припремних и завршних радова спровођењем ресторанске процедуре, пријем госта и поруџбине, послуживање госта пићем, послуживање госта храном и извршавање административних послова.

Припрема коктела

Настава се одвија у специјализованом ресторану-кабинету у школи као и велики број часова практичне наставе у угоститељским објектима ван школе. Ученици овог образовног профила учествују на републичком такмичењу из барског пословања (припрема коктела пред гостом) и услуживања (услуживање на пословном ручку). Ученици су више пута освајали једно од прва три места на републичком такмичењу. Током школовања ученици имају прилику да посете стручне зборове угоститељских радника, сајмове туризма, етно хране и пића, и тако буду у току са новинама и трендовима у угоститељству.

Ово је тражено занимање и велики број наших ученика одмах након завршетка средње школе започиње да ради у угоститељским објектима, како у околину, тако и у већим градовима наше земље. Поред тога, ученици могу и да наставе школовање на високошколским установама.

В.Винкић

Share.

Comments are closed.

Skip to content